Wednesday, May 11, 2011

Kosmiczna macica boskiej Bogini Matki

LM-08-2007 Przesłanie archanioła Michała przez Ronnę Herman

Ukochani Mistrzowie, wielu z Was zadawało pytanie: „Dlaczego tak jest, że komunikuje się z nami i prowadzi nas tak niewielu archaniołów, awatarów, mistrzów, mędrców i starców płci żeńskiej?” Jak Wam wiadomo, zastępy aniołów składają się z istot androgenicznych i noszą w sobie wszystkie jakości, cechy i aspekty naszego Boga Ojca-Matki, jednak i oni przedkładają którąś ze stron i często podkreślają - dokładnie jak Wy - jakości i cechy naszego Boga Ojca lub naszej Bogini Matki. Szczególnie dotyczy to archaniołów. Dzięki naukom mądrości przekazywanym podczas wielu okresów czasowych poznaliście imiona wielu najbardziej znaczących męskich i żeńskich archaniołów, których uwaga jest skupiona głównie na tej galaktyce, systemie słonecznym, Ziemi i ludzkości. Pełni nadziei zaufaliście promieniom, które każdy z nich wysyła poprzez Wszechświat, a które są refrakturowaną częścią jakości i cech świadomości stwórczej. Studiowaliście pozytywne i negatywne cechy każdego promienia, aby powrócić do równowagi i harmonii wewnątrz swego własnego „Promienia pola mocy”.

 Kiedy przed wieloma eonami czasu formowano ten Wszechświat, promienie naszego Boga Ojca jak również Bogini Matki zostały wydobyte w równych proporcjach i były równoprawnymi partnerami w procesie stwórczym. Nasz Bóg Ojciec, męska esencja Stwórcy, utworzył ze swojego Ducha „ZIARNO” nowego Stworzenia, co dało skutek powstania Boskiej Matrycy, która rozwinęła się w Jądrze Miłości/emocjonalnej naturze lub „kosmicznej macicy” Bogini Matki. Z pomocą Elohimów, wielkich refrakturowanych Istot Światła, noszących duchową naturę Boga Ojca oraz królestwa archaniołów będących pierwotnymi nosicielami miłosnej natury Bogini Matki, zostały zamanifestowane wizje i niekończące się cuda a w Wielką Próżnię rozesłano multiwymiary Tworzenia.
 Przysłowie „jak na górze tak i na dole” ciągle jeszcze jest aktualne i tak samo jak pewne jest to, że na świat wynurzyliście się z ciepłej macicy Waszej matki, tak wszyscy wyszliśmy jako boskie iskry Światła Stwórczego z macicy naszej boskiej Matki/ Boga w naszej zindywidualizowanej świadomości, duchowym wyrazie i ogromnej kompleksowej różnorakości wykraczającej poza zasięg rozumowania.
 Skupienie przez wiele tysięcy lat leżało po stronie Boga jako Ojca a ludzkość dążyła do tego, aby ucieleśnić Jego dominujące cnoty i jakości: moc, wolę, prawdę, dzielność i życzenie ciągłego stwarzania. To był świat patriarchalny, w którym Stwórca był przedstawiany i uznawany jedynie jako męski aspekt Jego wielkości. Szerokie spektrum dualności/negatywizmu panujący na Ziemi w tym okresie został stworzony przeważnie poprzez wykorzystanie „energii męskiej”. Jednak nie chcemy insynuować, że za negatywne otoczenie na świecie jest odpowiedzialna wyłącznie męska część populacji, ponieważ nie o to chodzi. Przypomnijcie sobie, że każdy z Was przeżył wiele inkarnacji tak samo w męskich jak i w żeńskich ciałach i WSZYSCY brali udział w tych niewłaściwych wytworach, które ludzkość stara się obecnie skorygować.
 Istniały również długie okresy czasu, podczas których panującymi energiami oraz punktem uwielbienia były aspekty Matki Stwórcy. Dokładnie tak samo, jak zbieracie razem wszystkie części Waszego większego Ja, tak nadszedł czas, aby znów połączyć oba aspekty i uznać całość, jak również wiele innych wyrazów Stwórcy. Aspekt Bogini, Boga-Matki lub boskiej energii Stwórcy wypromieniowuje obecnie więcej swoich cech i energii poprzez ten Wszechświat - cech Boskiej miłości, współczucia, oświecenia, troski, wdzięczności, wiary, kreatywności, skupienia do wewnątrz i świadomości Ducha. Owe błogosławione energie będą umacniały, wysubtelniały i uzupełniały męskie aspekty Stwórcy: stwarzanie Boskiej woli, mądrości, prawdy, dzielności, zdecydowania i mocy/siły; one były i będą dla Was zawsze dostępne.
 Tak, błogosławiona Lady Maria jest bardzo obecna i ustawicznie śle do ludzkości pełne miłości i współczucia energie Boskiej Matki. Jest wielkim archaniołem i wspólnie z ukochanym archaniołem Rafałem wypromieniowuje wspaniałe jakości Piątego Promienia: wiedzę dotyczącą roślinności, ofiarność, dar słuchania i uzdrawiania. Obie te jaśniejące istoty pomagają Ziemi i ludzkości w procesie uzdrawiania. Jak Wam powiedzieliśmy: owa cudnie świecąca istota, Maria, została mianowana żeńską opiekunką i strażniczką tego wszechświatowego wydarzenia, dokładnie tak samo, jak mi, Michałowi, został przydzielony zaszczyt bycia męskim opiekunem i ochrońcą. Jednak są także i inne przepiękne żeńskie przedstawicielki głoszące nauki mądrości i miały na ludzkość głęboko sięgający wpływ; wszelako, jak wiecie, nauki mądrości i kierownictwo były w Waszych najwcześniejszych czasach historycznych z założenia natury męskiej i był powód, dlaczego tak się działo:
 Wielki cykl nowego Tworzenia postępuje w tym Wszechświecie naprzód. Opowiedzieliśmy Wam, jak Diamentopodobne Cząsteczki Światła Stwórczego przenikają ten Wszechświat na promiennym poziomie Światła. Część tego światła jest wysyłana do wielkich Miast Światła stacjonujących w całym Wszechświecie i w ten sposób jest dostępna każdej Duszy, która posiadała zdolność pochwycenia wibracji niższego piątego wymiaru. Wyjaśniliśmy to już dokładnie i tym razem nie będziemy bardziej tego przybliżać. Czego nie wyjaśniliśmy, to faktu, że większa część Światła Stwórczego (lub Diamentopodobnych Cząsteczek) jest przeznaczona do utworzenia nowej Złotej Galaktyki, o której opowiadaliśmy Wam jakiś czas temu. Przed wieloma setkami lat Boska Matka zwołała członkinie Zakonu Bogini, wiele postaci żeńskiego Stwórcy, aby przygotowały się na nowe narodziny. Owe przepiękne Panie Światła przybyły z odległych zakątków Wszechświata i poprzez wypromieniowywanie własnej natury miłości, wspólnie rozpoczęły przygotowania do zbliżającej się wielkiej ekspansji Wszechświata i nowej Złotej Galaktyki poprzez formowanie olbrzymiego Kosmicznego Łona. Tak, one w dalszym ciągu są Was świadome, kochani, i mogą wysyłać do Was swoją pełną miłości energię oraz towarzyszyć Wam w każdej chwili; jednak większą uwagę koncentrują na wypromieniowywaniu pełnej miłości esencji Bogini Matki do Kosmicznej Macicy w celu przygotowania Diamentopodobnych Cząsteczek na myśl SIEWU/Projekt Najwyższego Stwórcy poprzez naszego Boga Ojca. Z tej przyczyny zadanie przekazywania nauk mądrości na nowe czasy zostało w większej mierze powierzone męskim emisariuszom Światła pod kierownictwem naszego Boga Ojca-Matki.
 Czyż nie powiedzieliśmy Wam, że takich czasów jeszcze nie było? Ten Wszechświat jest bombardowany przez megacykle impulsów Światła zwanych Diamentopodobnymi Cząsteczkami, bezpośrednio z Serca Najwyższego Stwórcy. Widzicie, że jest to czas ponownego zjednoczenia na wszystkich poziomach - od najwyższego po najniższy, dlatego jakości, aspekty i cechy Matki - Stwórcy staną się panującą siłą we Wszechświecie dopóki nie zostanie osiągnięta równowaga. Nasza wszechmocna Matka w każdej chwili może się koncentrować na każdym aspekcie Tworzenia, toteż bądźcie pewni, że jest świadoma wszystkiego, co dzieje się we Wszechświecie i nigdy nie zaprzestanie wypromieniowywać do Was swojej bezwarunkowej miłości.
 Pamiętajcie, Wasze DNA zawiera w sobie Boską miłość, współczucie i kreatywność, lecz także siłę, moc i wolę stwarzania, które zostały darowane każdemu z nas przez naszych duchowych Boskich Rodziców. Nadszedł czas, aby zażądać i zintegrować wszystkie błogosławieństwa i dary, w które zostaliście przez Nich wyposażeni. Najsilniejsza moc we Wszechświecie to SIŁA MIŁOŚCI wysyłana dzięki esencji energii Bogini-Stwórcy; jednak Światło nie może zacząć przenikać statycznych lub chaotycznych wibracji tworzących 3- lub 4-wymiarowe ciało fizyczne bez pozwolenia odbierającego i otwarcia Świętego Centrum Serca. Wasze Ja Duszy, Wyższe Ja i Boskie Ja tylko czekają na Wasz sygnał, aby rozpocząć proces otwierania linii Światła wiecznego życia. Wasze DNA jest wypełnione Światłem a każdy atom Waszego ciała jest wypełniony Światłem do określonego stopnia. Jeśli by tak nie było, nie moglibyście egzystować. Już czas, aby uwolnić wewnątrz i na zewnątrz strumień Boskiego Światła i to jest konieczne, aby usunąć filtry z Waszych oczu i Waszego Ducha.
 Jak wiecie, otoczenie każdego wymiaru rezonuje z określonym zakresem wzorców wibracyjnych, na każdym wyższym wymiarze wibruje wewnątrz wyższego i bardziej subtelnego zakresu. Kiedy podjęliście podróż na zewnątrz „do zewnętrznych przestrzeni”, do niższych wzorców wibracyjnych - niższych wymiarów, każdy kolejny poziom skutkował do pewnego stopnia „rozstaniem świadomości” z Wyższym Ja. Innymi słowy, wewnątrz Waszej struktury mózgowej i Waszego ciała mentalnego zostały zmagazynowane wzorce wibracyjne wszystkich poziomów świadomości w „pakietach Światła Mądrości”, jak my to nazywamy. Otoczono je „membraną Światła” uniemożliwiając dostęp do różnych wyższych wymiarów świadomości do chwili, aż znów będą współgrały z danym poziomem świadomości.
 Taki sam proces został wykorzystany do izolacji Waszych pasm DNA, które zawierają całość tego, czym jesteście z punktu widzenia materii, ale również Wasze pochodzenie i boskie dziedzictwo. Kiedy zeszliście do niższych poziomów świadomości, pasma DNA zostały zamknięte w tych membranach Światła zawsze po dwa, w efekcie czego większość ludzi posiada dostęp jedynie do dwóch kodów tych pasm.
 Wyjaśnialiśmy proces, w wyniku którego membrany Światła wokół i wewnątrz Waszej struktury mózgowej będą rozpuszczane, gdy krok po kroku podwyższycie swoją świadomość, powrócicie do równowagi i harmonii w ciele fizycznym, mentalnym, emocjonalnym i eterycznym, dając sobie dostęp do coraz wyższych poziomów kosmicznej świadomości.
 Zapoznaliście się z wieloma starymi naukami mówiącymi o tym, jak wokół Waszej pamięci zaciągnięto „zasłonę zapomnienia”, gdy pogrążyliście się w gęstości „niżej wymiarowych światów”. To nie była kara lecz konieczny składnik w procesie refakturowania lub pomniejszania Waszego Ja na coraz mniejsze iskry świadomości. Pojęcie „zasłona” nie jest całkiem właściwe, jednak było najprostsze, jakiego mogliśmy użyć, aby przedstawić koncept masom, zanim zacznie zachodzić „wielkie przebudzenie”.
 Widzicie, ciągle chodzi o „świadomość Ja”, ponieważ jak moglibyście przeżyć „ograniczoną pojemność” jeślibyście przy tym zatrzymali Waszą biegłość i totalną pamięć tego, kim jesteście i z jakiego źródła pochodzicie? Jakbyście mogli podróżować ku wielkiej próżni i porzucić czystość i doskonałość ŹRÓDŁA bez „fragmentacji Ja”, która spowodowała efekt „ograniczonej pojemności”? I jak widzicie, zasłony tak naprawdę nie są „gdzieś na zewnątrz”, lecz zostały utworzone w Waszej własnej istocie. Od Was i tylko od Was samych zależy, czy rozpuścicie te zasłony na świadomości we wnętrzu tak, abyście znów posiedli dostęp do Waszej prawdziwej tożsamości - jako mistrzowie sami w sobie. Podczas „wstępowania” chodzi o „wstępowanie w świadomość” i o odzyskanie wielkości, jaką jesteście, kiedy kroczycie drogą powrotną ku oświeceniu.
 Powiedziano Wam, że coraz więcej dzieci, które obecnie przychodzą na świat, to bardzo stare dusze z bardzo odległych wszechświatów lub systemów gwiezdnych, że one ucieleśniają więcej pasm DNA i, choć w różnym stopniu, posiadają wewnątrz własnej struktury mózgowej dostęp do wyższych kosmicznych poziomów świadomości. Ważne, abyście zrozumieli, że obecnie reguły uległy zmianom, ponieważ proces ewolucji przesuwa się ruchem spiralnym na następny poziom. W przeciągu przeszłych stu lat każde kolejne pokolenie dusz inkarnowało z coraz szerszym dostępem do kosmicznej pamięci. Inaczej mówiąc, zasłona zapomnienia jest coraz cieńsza i stopniowo ulega rozpuszczeniu. Proces ewolucji dla ludzkości znajduje się w pełnym przełomie i posuwa się ze zdumiewającą prędkością. Otwórzcie Waszego ducha i Wasze serca, kochani i weźcie w objęcia infuzję Boskiej Miłości/Światła, które na Was czeka. Wystawcie się na światło wspaniałości ponownego zjednoczenia wspólnie z nami krocząc do przodu w tej niesamowitej podróży ku nowej rzeczywistości.
Jesteśmy przy Was zawsze z najgłębszą miłością.

JAM JEST archanioł Michał

Tłumaczyła Teresa Serafinowska