Saturday, December 31, 2011

Być Światłem na Drodze

Ukochani Mistrzowie, niezwykle ważne jest, abyście rozumieli, że żyjecie w czasach, jakich jeszcze nie było, ponieważ teraz macie prawo do wielu dyspens. Jest to ogromna możliwość dla was – poszukujących Światła -, odtworzenia waszego Boskiego dziedzictwa oraz szczególnych darów i talentów. W dużych odstępach w okresach przejściowych z jednej wielkiej epoki do innej Prawo Kosmiczne istot królestwa aniołów i duchowej hierarchii dozwala na przejście przez zasłony i podjęcie kontaktu z wybranymi przebudzonymi członkami ludzkiej rasy. Musicie wyrazić życzenie i chęć, aby mieć kontakt z tymi wspaniałymi wysoko rozwiniętymi istotami, ponieważ one nie zakłócą waszej wolnej woli. Kiedy skupicie swoją uwagę na wybranym mistrzu, aniele lub świetlistej istocie, ona / on od razu odbierze intencję świadomie i odpowie. Im bardziej intensywne, szczere i trwałe będzie wasze życzenie, tym więcej promieniejącej energii tej istoty będzie ku wam płynęło.

Wasi aniołowie stróże, duchowi przewodnicy i nauczyciele podejmą każde staranie, aby was wspomóc w odbieraniu wyższych wibracji mądrości, które są tak ważne w tych chaotycznych czasach transformacji. Te dobrotliwe istoty starają się, abyście zwrócili na nie uwagę intensyfikując wasze światło w waszym Słonecznym Centrum Mocy i na koniec w Świętym Sercu. Setki lat czekaliście na zaproszenie do świadomej komunikacji z Wniebowstąpionymi Mistrzami i królestwem aniołów, a oni również cierpliwie czekali na te czasy. Możliwość komunikowania się z Istotami Światła stanowi dla was jako istot ludzkich ogromny krok ewolucyjny, ponieważ  umożliwia szybko nową świadomość i potężną transformacją dla waszego wnętrza. Najprawdopodobniej najpierw będziecie połączeni z waszym osobistym przewodnictwem i nauczycie się z nim kontaktować i porozumiewać, lub wasz mistrz nauczyciel szybko stworzy do was połączenie, szczególnie, jeśli przed narodzinami w to życie „podpisaliście” umowę, aby pracować z tą konkretną istotą.

Wielu z was jest w trakcie rozwijania szóstego zmysłu – intuicyjnego Ducha, dzięki któremu macie bezpośrednie połączenie z waszym Ja Nadduszy i określonymi postaciami waszej mnogości Wyższego Ja. To jest faza początkowa stwarzania bezpośredniego połączenia z ojczystą bazą, waszą Boską Obecnością Jam Jest / waszym Boskim Ja. Nie szukajcie Boga w Niebie lub oddalonych, nieosiągalnych miejscach, ponieważ esencja Stwórcy, iskra Boskości mieszka w waszych Świętych Sercach. Wielu z was staje się świadomych swojego Boskiego pochodzenia; jednak macie tylko niewielkie pojęcie co do waszego prawdziwego potencjału jako Nosicieli Kosmicznego Światła. Niesłychanie ważne jest, abyście dostrajali się do coraz bardziej wzrastających wibracji Światła Stwórczego, ponieważ to przyspieszy proces wstępowania i pomoże wam osiągnąć status samo-mistrzostwa tak, abyście mogli wypełnić obietnicę pozostawania Światłami na drodze i Drogowskazami.

Przypomnijcie sobie, że możecie otrzymać dostęp tylko do takiego poziomu wibracji, jaki jest dopasowany do waszej energetycznej sygnatury. Dlatego takie ważne jest, abyście przeszli przez proces klarowania i oczyszczania, aby osiągnąć zrównoważony i zharmonizowany stan bytu w waszych ciałach mentalnych i emocjonalnych.

W bardzo dawnych czasach, kiedy to później zameldowaliście się jako Gwiezdne Ziarna - Drogowskazy dla wniebowstępowania ludzkości i Ziemi, zgodziliście się, aby kiedyś w nieznanej przyszłości przejąć szczególną rolę na planecie Ziemi. Ta grupa dzielnych Dusz inkarnowała się w każdej rasie, barwie, kulturze i wierze rozdzielając się wokół całej planety w gotowości na zbliżający się kosmiczny dramat: masowe wstępowanie ludzkości i Ziemi, razem z  całą materialną manifestacją tego pod-Wszechświata.

Każdemu z was, kto się zameldował, została udzielona szczególna dyspensa, dzięki której zostało zrównoważonych wiele z waszych nieprawidłowości, aby wasze ziemskie brzemię nie było nazbyt przytłaczające. Wszystko, co przy was jeszcze pozostaje, stanowi główne lekcje, jakie powinniście sobie przyswoić, abyście mogli powrócić do zrównoważonego i harmonijnego poziomu wibracji, dzięki czemu wasza energetyczna sygnatura / pieśń Duszy, zostanie wzniesiona do średniego czwartego lub wyższego wymiaru.

Duża ilość z was, Gwiezdnych Nasion, twardo kroczy po drodze samo-mistrzostwa; jednak zbyt wielu z tej grupy Drogowskazów  jeszcze przysypia lub waha się. Każdy z was ma do odegrania kluczową rolę w przyspieszonym procesie ewolucji, jaki się toczy. Kody genetyczne tej grupy zawierają najlepsze cechy wszystkich wczesnych  rdzennych ras, razem ze specjalnym kodem pamięci dla nowej Złotej Rasy Rdzennej przyszłości. To prawda, z czasem pośród tej grupy Dusz pojawiła się spora nierównowaga i wielu nie poczuło małych kuksanców Ja Ducha zapominając o swojej ziemskiej misji. Jednak głęboko w waszych Świętych Jądrach Serca każdy z was ma głęboko zakodowaną świetlistą komórkę świadomości, która, kiedy się aktywuje, pozwoli przypomnieć wam o waszej obietnicy bycia naszym posłańcem na Ziemi, a waszą misją stanie się staranie się być  całą waszą istotą wyćwiczonym współtwórcą piękna, pokoju, harmonii i obfitości na ziemskim poziomie.

Chcemy przekazać wam niektóre podstawowe informacje, abyście byli zdolni do postrzegania tego, czym się z wami dzielimy, z właściwego punktu widzenia. Ważne jest, abyście sami siebie nie traktowali jako ludzi tylko jednej linii, ponieważ wszyscy przeżyliście wcielenia we wszystkich głównych rasach rdzennych. Ważne jest, abyście sami siebie nie stawiali ponad tymi, którzy podążają ścieżką za wami, ponieważ wy również w wielu, wielu  wcieleniach nie byliście poszukiwaczami a podążającymi za innymi. Mieliście zarówno skórę czarną jak i brązową, białą, czerwoną czy żółtą innych ras rdzennych, a w swoim DNA zawieracie wszelkie przeróżne cechy, jakości i właściwości każdej z tych ras. W tym wcieleniu wybraliście narodziny w pewnej określonej rodzinie lub na wybranym lądzie – z bardzo prostego powodu.

Ci z was, których dobrotliwie nazywamy „starymi Duszami”, są rozrzuceni po całym świecie. Tak, to prawda, w niektórych rejonach i kulturach istnieje większa ilość tych starych Dusz; jednak owa grupa awangardy jest rozdzielona po całym świecie – od najbardziej prymitywnych rejonów rolniczych po rozległe miasta i miejsca o wysokiej kulturze. Te dzielne Dusze nie są ludźmi, którzy zasiadają w rządach czy pojawiają się w nagłówkach. Oni żyją na farmach, ponieważ kochają naturę i zwierzęta troszcząc się o nie. Mają banalne zawody w każdym rejonie i cicho wypełniają swoje zadania.  Zajmują pozycje o dużej odpowiedzialności i służą swojemu krajowi oraz innym ludziom na różne sposoby. Mieszkają w willach i walących się budach i na każdym poziomie socjalnym – od najniższego po najwyższy. Są członkami zorganizowanych grup religijnych modląc się na swój własny sposób. Wielu jest dostrojonych do podszeptów ich Wyższego Ja i stało się mistrzami Ja. Wielu innych twardo kroczy po swojej duchowej ścieżce, jednak niestety wielu z tych Gwiezdnych Nasion – Drogowskazów ciągle jeszcze nie jest świadomych swojej Boskiej Natury ani obietnicy, jaką dali dawno, dawno temu.

Ci z was, którzy są w tej grupie, mają zakodowane w swoim DNA główne cnoty, cechy i zdolności Rasy Atlantydzkiej - przywódcy / pionierzy / wojownicy.  Tkwi w nich głębokie życzenie, aby wykorzystać mentalne zdolności razem z Boską wolą i mocą naszego Boga Ojca, aby być głównym współtwórcą na poziomie fizycznym rzeczywistości. Dodatkowo są oni wypełnieni najlepszymi cnotami, cechami i zdolnościami naszej Bogini Matki, jakie zostały umieszczone w tych Duszach, które pojawiły się na Ziemi w okresie Złotych Czasów Lemurii – subtelne, odżywcze, intuicyjne cechy skupione do wnętrza; z dodatkowymi dużymi zdolnościami artystycznymi i życzeniem pokoju, opanowania i kontemplacji.

Posiadacie bogate i znakomite dziedzictwo a w przeszłości byliście pobłogosławieni tak wieloma doskonałymi Istotami Światła w waszym wnętrzu, mistrzami, których nauki wraz ze wspaniałymi wytycznymi ukierunkowały was na cnotliwe życie. Jednak już nadszedł czas, aby wymieszać przeszłość z przyszłością, ponieważ ludzkość właśnie przeżywa głęboko tkwiącą potrzebę prowadzenia, inspiracji i wzajemnej pomocy.

Zaproponujemy nową drogę, i mamy ogromną nadzieję, że niektórzy z was podejmą pochodnię i staną się przyszłymi duchowymi czempionami dla wyłaniającej się nowej duchowości pośród samo-świadomych ludzi. Prosimy was, zbierajcie się, aby się uczyć, wzajemnie sobie pomagać i inspirować się nawzajem.  Prosimy was, dzielcie się wzajemnie swoją wiedzą, mądrością, wizjami i doświadczeniami. Jesteśmy świadomi wielkiego uczucia samotności pośród narodów świata – poczucia izolacji.  Nie wystarczy czytać nauki, jakie wam dajemy my lub niektórzy mistrzowie czy odwiedzać katedry /  świątynie albo składać hołdy Bogu. To jest czas ponownego zjednoczenia i musicie zacząć zbierać się, aby dzielić się swoją miłością, mądrością i inspiracjami; czas, aby wspólnie uczyć się i wzajemnie sobie pomagać. Nie prosimy was, abyście budowali kolejne wielkie świątynie, ponieważ nie są to miejsca, w których będą mieszkali Bogowie Przyszłości. Wy jesteście współtwórcami przyszłości - Boskimi Iskrami Stwórcy – którzy będą poproszeni, aby zająć swoje należne miejsce w wielkim marszu ku przyszłości.

Kochani, nadszedł czas, aby pozbyć się całego poczucia winy, wstydu i bycia nic nie wartym, które tak wielu z was nosi w sobie jako tematy źródłowe z dni dawnej przeszłości. Musicie uzdrowić ból przeszłości, abyście mogli odegrać właściwą rolę we wspaniałym planie dla przyszłości, który już teraz tak szybko rozwija się na planecie Ziemia.

Poprzez nasze przesłania daliśmy wam narzędzia, mądrość i możliwość do pozbycia się wszystkich rzeczy w waszym życiu, które nie służą waszemu najlepszemu interesowi i szerszemu dobru. Błagamy was, abyście to, co wam wciąż powtarzamy, wzięli sobie do serca: „Jesteście warci całej Miłości, Piękna, Radości i Obfitości tego Wszechświata, ponieważ to jest waszym DZIEDZICZNYM BOSKIM PRAWEM”. Musicie się nauczyć kochać i szanować samych siebie oraz musicie posiadać głębokie poczucie własnej wartości, zanim prawdziwie będziecie mogli kochać i szanować innych i zanim inni wam miłość i szacunek oddadzą, na co zasługujecie tak bardzo.

Prosimy was, abyście sprawdzili cechy, cnoty i właściwości waszego Boskiego Dziedzictwa, jakie dotąd reprezentujecie. Czy emanujecie zbyt dużą ilością męskiej energii Atlantydzkiej i za bardzo koncentrujecie się na otrzymywaniu i stwarzaniu? Przypomnijcie sobie, mówiliśmy wam, że szukacie „istoty rzeczy” lub „jakości życia”. Możecie dostąpić większego dobrobytu i zamanifestować materialnie wiele wspaniałych rzeczy, jednak kiedy wasze centrum serca jest zamknięte lub jeśli ignorujecie czy nie rozwinęliście waszych cech i cnót Bogini / Lemurii, będziecie czuli się niekompletni i bardzo niezadowoleni.

Zbierajcie się w grupy po dwoje, troje, dziesięcioro, sto lub tysiąc, to jest bez znaczenia; jednak kiedy zbierzecie się dla ogólnego pożytku, obiecujemy być z wami, aby wspierać was mocą, dodawać sił i wypromieniowywać Miłość naszego Boga Ojca – Matki – w najwyższej możliwej ilości, jaką możecie wchłonąć.

Waszym głównym celem w tych czasach jest powrót do pierwotnie zaprojektowanego spektrum Światła i Cienia, wzorca wibracyjnego, który wytwarza wasz osobisty świat w trzy-/ czterowymiarowej rzeczywistości. Kiedy to uczynicie, wahadło waszej świadomości nie będzie tak mocno oscylowało pomiędzy wibracjami negatywnymi i pozytywnymi, a wasza mentalna i emocjonalna natura znów się ustabilizuje i scentruje. To jest ważny krok podczas nauki życia w koncentracji na własnym Świętym Sercu i Świętym Duchu. Kiedy podwyższycie swój wzorzec wibracyjny, stopniowo wyższe wibracje rozpuszczą wiele świetlanych membran, jakie ograniczają waszą wyższą świadomość. Kiedy to się stanie, będziecie twardo kroczyli drogą życia inspirowanego Duszą jako świadomy samodzielny Mistrz.

Kochani, to są wspaniałe czasy,  jesteśmy z wami od chwili, kiedy najpierw wyprojektowaliście na zewnątrz poza indywidualną świadomość w obrębie tego Wszechświata. Będziemy przy was, ponieważ kroczymy naprzód ku jasnej, nowej przyszłości, ponieważ łączymy siły z potężnymi Elohimami, wielkimi budowniczymi form w przygotowaniu na nastanie nowej wspaniałej epoki. Wypromieniowuję energię naszego Boga Ojca – Matki, kiedy otaczamy was aurą Boskiej Miłości / Boskiego Światła. Bardzo się z was cieszymy.

JAM JEST archanioł Michał

Przesłanie archanioła Michała LM-12-2011 przekazane przez Ronnę Herman(ronnastar.com)
tłumaczyła Teresa Serafinowska

Wednesday, December 7, 2011

Oświecony poziom w centrum dualności

Ukochani Mistrzowie, wiemy, że wszyscy przechodzicie obecnie przez szczególne i niepokojące czasy, niezależnie od tego, jaki poziom samoświadomości osiągnęliście. Nauki i prawdy, które zaakceptowaliście jako swoje własne w trakcie tego życia, są powoli zastępowane przez wyższe, bardziej postępowe nauki i różnorodne nowe, zagmatwane koncepty. Aby osiągnąć samomistrzostwo, musicie rozwijać swoje nadświadome zdolności i bardziej subtelne moce Ducha. To wnosi ze sobą mentalny i emocjonalny „wystrój domu” oznaczający konieczność odszukania i przetransmutowania wszystkich starych form myślowych, jakie wiążą was z iluzyjną rzeczywistością i chaotycznymi niższymi wymiarami.

DUCHOWA / LUDZKA ISTOTA stopniowo stanie się świadoma swojego nadświadomego Ducha i zacznie go wysubtelniać, co doprowadzi do ponownego zjednoczenia Ja Duszy i Nadświadomego Ducha. To jest wasze połączenie z wzorcami wibracyjnymi i poszerzonej mądrości wyżej wibracyjnych duchowych królestw przez wiele postaci waszego Wyższego Ja. W tym punkcie bardzo prawdopodobnie zaczniecie otrzymywać przebłyski inspiracji z poziomu intuicji, co może być przyspieszane z pomocą medytacji i zwracaniu się do wnętrza. Moc Ducha będzie w ten sposób podwyższana, a duchowy aspirant zacznie postrzegać świat i obecne wydarzenia z wyższego punktu widzenia, co stworzy większy, poszerzony obraz rzeczywistości. Centra czakr stopniowo powrócą do równowagi i harmonii i rozpoczną proces integracji wyższej mądrości Świętego Ducha i Świętego Serca i będą funkcjonowały we wzajemnej harmonii pod przewodnictwem Duszy i Nadduszy / Wyższego Ja.

FIZYCZNA / LUDZKA ISTOTA, która funkcjonuje pośród zniekształconych wzorców wibracyjnych trzeciego i niższego czwartego wymiaru, korzysta z podświadomości i świadomej świadomości razem z  powłoczką wspomnień poprzednich inkarnacji. Ona / on jest przeważnie skupiona na zewnątrz i mają na nią silny wpływ rodzinne uwarunkowania, do tego dochodzą tradycje kulturowe i religijne. Wzorce myślowe często są tu zniekształcone i zazwyczaj skupione na sobie, przez co widzi tylko mały obraz rzeczywistości.

Istnieje jeszcze wiele młodych dusz żyjących w krajach słabiej rozwiniętych, które funkcjonują zgodnie ze swoją ZWIERZĘCO / LUDZKĄ NATURĄ; są one głównie skupione na trzech niższych czakrach. Na tym poziomie centra czakr są przeważnie nieświadomymi Centrami Ducha. Te drogie dusze najczęściej  działają z poziomu podświadomości i ograniczonej świadomej świadomości. Są prowadzone przez wspomnienia przeszłych wcieleń i ras w instynktownej rzeczywistości związanej z przetrwaniem. Większość z nich koncentruje się na przeżyciu ich Ja i ich rodzin.  To są drogie dusze, które będą przeprowadzone na inne nietknięte planety, na których trzy- i czterowymiarowe spektrum polaryzacji / dualności istnieje w wyważonej równowadze.  Te kochane istoty będą miały możliwość kontynuowania swojej podróży po fizycznym królestwie świadomości w przyjemnym i odizolowanym otoczeniu.

Wy, Gwiezdne Nasiona, drogowskazy na poziomie, są tymi, którzy czynią możliwym - na co się zgodziliście inkarnując na najgęstszych poziomach materii - podniesienie świadomości całej ludzkości z powrotem ku oświeconym rejonom Światła i samomistrzostwa. Jednak musicie sobie przypomnieć, że niezależnie od wieku waszej świadomości Duszy i od wspaniałych dobroczynnych rzeczy, jakie uczyniliście w przeszłości: wybór podążania na poziom świecenia, musi być dokonany w każdym życiu, w każdym ucieleśnieniu i każdym cyklu doświadczeń.

Wielu z was już trwale podąża drogą odkrywania oświeconego poziomu pośród spolaryzowanych przeciwieństw: równowagi, jaka istnieje w centrum dualności.  Przyszedł czas, kiedy to coraz liczniejsza grupa z was otrzymuje i integruje dostęp do określonych wzorców wibracyjnych piątego wymiaru i nawet niewielkie ilości energii szóstego wymiaru wibracji. Kiedy łączycie się z eterycznym Miastem Światła w waszym regionie i je odwiedzacie, stopniowo do waszej eterycznej kopii są przefiltrowywane odpowiednie wibracje Światła, jakie rezydują w waszej osobistej Piramidzie Światła.  Te wysubtelnione energie powoli przenikają w dół do waszego osobistego słupa Światła, do waszej Gwiezdnej Duszy, ósmej czakry. Wasza Naddusza / wasze Wyższe Ja określa, jak szybko i jaką ilość tego daru Światła Stwórczego możecie bezpiecznie zintegrować.

Aby dać wam mały wgląd w to, co was czeka, kiedy uzyskacie dostęp do podpoziomów szóstego wymiaru poprzez Niebiańskie Miasta Światła, poprosiliśmy naszą wysłanniczkę, aby podzieliła się z wami informacjami, co przeżywała i przeżywa podczas swoich nocnych wędrówek do tej wspaniałej rzeczywistości przyszłości. Jak wyjaśnialiśmy w przesłaniu z lipca 2010, w tym Wszechświecie i wyjątkowo w tym pod-Wszechświecie proces ponownego jednoczenia jest w pełnym toku. Jedna z najbardziej dramatycznych zmian, jakie zachodzą, to stapianie się wszystkich duchowych / religijnych nauk w zjednoczoną kosmiczną naukę pod przewodnictwem Kosmicznej Rady Światła. Przypomnimy zarys tamtego przesłania dla lepszego zrozumienia.

Krótko po rozpoczęciu waszego 2010 roku daliśmy naszej wysłanniczce, znanej w tym życiu jako Ronna Herman, pewną wizję. Owa wizja została przekazana tym, którzy uczestniczyli w seminarium w maju 2010 *Opening To Channel * Becoming A Cosmic Telepath*. Teraz nadszedł czas, aby te informacje przekazać wszystkim, którzy usilnie poszukują poziomu Światła. Przekażemy tę wizję słowami naszej wysłanniczki w sposób, jaki został przedstawiony grupie uczestniczącej w tym seminarium.

„Drodzy przyjaciele, wizja, jaką chcę się z Wami podzielić, miała miejsce krótko po pierwszym dniu 2010 roku. W trakcie medytacji zobaczyłam pewną grupę świetlistych istot w białych szatach, które stały w półokręgu wokół gigantycznego podwójnie zakończonego kryształu. Kryształ wypromieniowywał przepiękne spektrum barw, pojawiały się też geometryczne wzorce ze światła, które promieniowały z i wokół kryształu. Były tam liczne postacie, jednak ja rozpoznałam następujące istoty: archanioł Michał, Jeshua, Djwal Khul, El Morya i St Germain. Powiedziano mi, że odtąd będą mi przekazywane specjalne indywidualne informacje od mistrzów, archaniołów i wielkich Istot Światła. Jednak dodatkowo będą przekazywane zbiorcze przesłania / nauki mądrości od wielu wielkich istot, awatarów i mistrzów przeszłości i przyszłości. Nauki z przeszłości będą połączone z naukami z przyszłości, i będą one prezentowane jako nauki od Kosmicznej Rady Światła. Te nowe informacje są zakodowane w wielkim krysztale (porównali go do gigantycznego kosmicznego komputera), i będą one dostępne dla tych, których wibracje będą kompatybilne ze specjalnie wystopniowanymi wibracjami wielkiego kryształu. Im więcej wysubtelnionych wibracji ucieleśniacie, tym więcej wysubtelnionych poziomów informacji wielkiego Kosmicznego Kryształu będzie dla was dostępnych.

Zostało mi powiedziane, że każda informacja, jaką otrzymam, wciąż będzie przechodziła przez wzorzec wibracyjny archanioła Michała, ponieważ jestem dostrojona do jego energii. Nadal będą mi przekazywane jego comiesięczne informacje; jednak dla książek, jakie piszę, dla Szkoły Poszukiwania Mistrzostwa i seminariów, jakie prowadzę, będę otrzymywała informacje / nauki od niektórych członków Kosmicznej Rady. Aby rozróżnić obie formy przekazów, powinnam dla połączonych przekazów od Rady podpisywać  się tytułem: RONNA / ŚWIĘTA SKRYBA. Nadal będę prześwietlana energią archanioła Michała, a autorami zbiorczych przekazów, jakie otrzymam, będą  najczęściej: ARCHANIOŁ MICHAŁ * JESHUA * DJWAL KHUL * EL MORYA * ST GERMAIN.


              PODRÓŻ PRZEZ SIEDEM PODPOZIOMÓW SZÓSTEGO WYMIARU
                                                 RONNA / ŚWIĘTA SKRYBA

Prawie każdej nocy, poprzez medytację i wypowiedziany zamiar udaję się do mojej osobistej piramidy i łączę się z moją eteryczną kopią na kryształowym stole. Często jestem zabierana do Niebiańskiego Miasta Światła w naszym regionie lub do innych miejsc nauczania. Archanioł Michał opowiadał nam o Miastach Światła, które zawierają wymiary od szóstego do dwunastego, po raz pierwszy w 2004 roku. Te Niebiańskie Miasta są przeogromne i wykraczają poza naszą wyobraźnię. Niektóre z nich prześwietlają całe kraje. Dał nam wspaniałe tego potwierdzenie poprzez obraz otwarcia portalu nad świętym miejscem Grimes Paint w Newadzie podczas aktywacji słupa wstępującego, który tam na jego prośbę otworzyliśmy. Od tamtego czasu setki tysięcy ludzi utworzyły słupy wstępujące w swoich rodzinnych stronach, i wielu z tych ludzi regularnie odwiedza Niebiańskie Miasta Światła prześwietlające ich kraje.

Dzielę się z Wami moimi osobistymi wrażeniami i przeżyciami, abyście mogli rozwinąć z tego ideę lub obraz, co można przeżyć, kiedy osiągnie się dostęp do różnych podpoziomów sześciowymiarowego rejonu w Mieście Światła w Waszym regionie. Jestem pewna, że wszystkie Miasta Światła są tak samo zbudowane jak to, które ja odwiedzałam; ono prześwietla północno-zachodnie części Stanów Zjednoczonych. Nawet jeśli detale są bardzo uogólnione, przedstawię je najprościej, jak to możliwe i dam Wam tylko bardzo mały przegląd.

Pamiętajcie, że istnieje siedem podpoziomów wewnątrz każdego z dwunastu wymiarów naszego Podwszechświata. Trzynasty poziom jest tym, w którym rezyduje nasz Bóg – Ojciec – Matka wraz z jądrem stwórczym w najbardziej wewnętrznym kręgu.

PIERWSZY PODPOZIOM SZÓSTEGO WYMIARU W MIEŚCIE ŚWIATŁA: Zewnętrzny mur przejścia jest pełen pomieszczeń – nisz, w których stoją kryształowe krzesła przyspieszające wstępowanie. Na tych krzesłach spędzaliśmy trochę czasu naświetlając się promieniującymi   wiązkami Światła, które nas naświetlały i prześwietlały na wylot, aby wspomóc nas w procesie oczyszczania, wysubtelniania i klarowania naszych negatywnych wzorców energetycznych. Na koniec, kiedy nadchodziła stosowna chwila, byliśmy przemieszczani do nisz po wewnętrznej stronie muru przejścia, a wtedy mogliśmy przekroczyć hale przejścia i wejść do wewnątrz.

DRUGI PODPOZIOM: Kiedy doszliście do pewnego określonego stopnia, na tylnej ścianie niszy otwierało się przejście i byliście kierowani ku małemu pomieszczeniu w kształcie piramidy. Tam zostawialiście swoją eteryczną kopię na kryształowym stole, a sami podróżowaliście po wielu poziomach szóstego wymiaru. Gdy pozostawaliście na tym poziomie, leżeliście na kryształowym stole tak, aby odpowiednie wibracje szóstego wymiaru mogły przepłynąć Wasze ciało fizyczne czyszcząc je i porządkując w przygotowaniu na przyszłą integrację jeszcze wyższych wzorców wibracyjnych.

TRZECI PODPOZIOM: To jest poziom wyższych nauk, gdzie zaczynacie otrzymywać nowe, esencjonalne informacje, które integrujecie i musicie spożytkować w Waszej fizycznej egzystencji. Czasami byłam prowadzona tak, aby położyć się na kryształowym stole, a innym razem siedziałam na kryształowym krześle przy kryształowym stole. Mogłam odczuć, że w tym pomieszczeniu znajdują się Istoty Świetliste, lecz nie mogłam ich wyraźnie widzieć a one same nie identyfikowały siebie.

CZWARTY PODPOZIOM: Ten poziom jest wypełniony specjalnymi wzorcami wibracyjnymi Światła, które przepływają w każdym kierunku w różnych formach, barwach i wzorach. Z czasem stopniowo zaczniecie odczuwać różnice pomiędzy barwami i wzorami, kiedy osiągniecie zdolność rozróżniania pomiędzy tysiącami odcieni każdego koloru. Stopniowo rozwiniecie również zrozumienie, że kolory zawierają kody myślowe; jednak myślę, że to potrwa dość długo, zanim je rozszyfrujecie. Właśnie teraz zaczynam otrzymywać pewne odczucia i bywa to  nieraz dość frustrujące.

PIĄTY PODPOZIOM: Ten podpoziom jest wypełniony dźwiękiem – wspaniała Niebiańska Muzyka, składająca się z tonów, szant i niepowtarzalnych wzorców dźwiękowych. Osiągniecie zrozumienie tego, jak muzyka jest esencjonalna i jak ważną rolę ma Wasz własny głos przy doskonaleniu lub wpływaniu na ciało fizyczne.

To ciekawe, że zaczęłam poznawać ten poziom, kiedy miałam największe trudności z moim gardłem. Od czasu operacji i kiedy proces uzdrawiania dobiegł końca, pojawiło się we mnie intensywne życzenie, aby intonować dźwięki samogłosek, co od tamtego czasu czynię regularnie. Również przez długi czas channelowałam pięć świętych imion i pięć świętych języków; jednak nagle zaczęłam je śpiewać, a to odczuwa się silnie i wspaniale. Zostały mi również dane inne instrukcje dotyczące wykorzystania naszego głosu jako narzędzia transformacji, którymi mam nadzieję w przyszłości się podzielić.

SZÓSTY PODPOZIOM: To jest poziom Świętej Geometrii. Na tym poziomie nie spędziłam wiele czasu; jednak jestem świadoma, że jest on wypełniony Świętymi Wzorami Geometrycznymi Światła, razem z dźwiękami i barwami. To jest prawdziwy świat zmysłów wspaniałej stymulacji dla Ducha, ciała i Duszy. W późniejszym czasie przekażę Wam o tym informacje, kiedy więcej się o tym nauczę. Wiem, że spędzę na tym poziomie dużo czasu, zanim dostanę pozwolenie na wejście do siódmego poziomu szóstego wymiaru.

Proszę, bądźcie świadomi, że możemy tylko niewielką ilość wzorców wibracyjnych zabrać ze sobą z szóstego wymiaru. Ciągle jeszcze jesteśmy bardzo aktywni w otoczeniu piątego wymiaru i na nim skupieni, i minie jeszcze dużo czasu, zanim będziemy gotowi odczuć lub zintegrować pełną moc  ponad połowy z każdego z podwymiarowych poziomów piątego wymiaru. Przypomnijcie sobie również: za każdym razem, kiedy odwiedzacie którąkolwiek z piramid z piątego wymiaru, które stworzyliśmy, w drodze powrotnej przynosicie odrobinę więcej cech i jakości tego poziomu.

Jeśli zechcecie, proponuję, abyście szli do swojej osobistej piramidy Światła przed pójściem spać, a tam prosili o zabranie do Miasta Światła w Waszym regionie, abyście mogli wyciągnąć korzyści z niesamowitych darów, jakie są nam wszystkim proponowane. Jednak miejcie świadomość, że w efekcie Wasze życie z biegiem czasu dramatycznie się zmieni a Wasz proces wniebowstępowania drastycznie przyspieszy. Będą się pojawiały na Waszej drodze testy i wyzwania, jednak zapewniam Was, drodzy przyjaciele, warto się postarać. Wieczna miłość i błogosławieństwo anielskie, Wasza duchowa siostra, Ronna.

ARCHANIOŁ MICHAŁ: Pamiętajcie, moi dzielni, w tych czasach, kiedy zachodzi szybki proces ewolucji Ziemi i ludzkości, możecie podjąć decyzję. Pozwólcie nam wspierać was przy tym, abyście wypełniali swoją misję i odżywiali się naszą miłością. Zawsze jesteśmy w pobliżu, aby was prowadzić i chronić.

JAM JEST archanioł Michał


LM-11-2011 przekazane przez Ronnę Herman (ronnastar.com)

tłumaczenie Teresa Serafinowska