Thursday, February 27, 2014

Rytuał przejścia do pięciowymiarowej rzeczywistościLM-01-2014  przesłanie archanioła Michała przez Ronnę Herman http://www.ronnastar.com/
 tłumaczyła Teresa Serafinowska

Ukochani Mistrzowie, obecnie znajdujecie się w samym środku procesu wznoszenia do prawdziwej, autentycznej Jaźni - procesu, który obejmuje stale rozwijające się cykle wzrastania duszy. Nad-Dusza – wyższa Jaźń kieruje was dalej i wyżej do Światła potężniejszych i bardziej złożonych pól świadomości. Jakość waszych życiowych doświadczeń jest określana przez częstotliwości myśli z chwili na chwilę. Im więcej energii wkładacie w myśl, powtarzając ją, tym szybciej jej schemat się materializuje i wpływa na was w obecnej rzeczywistości. Wasze myślokształty wypromieniowują energię zgodnie ze wzorcem znaku nieskończoności, w którym łączą się ze spójnymi energetycznie polami świadomości na poziomie hologramu życia podwymiaru, w którym aktualnie funkcjonujecie. Wibracje lęku i negatywizmów są w strumieniu zbiorowej świadomości trzeciego / czwartego wymiaru bardzo potężne. Najsilniejsze są emanacje wszelkich negatywnych emocji – prezentowane wam na różne sposoby do czasu, aż zamienicie nieharmonijne energie w wyżej wibrujące wzorce Światła.

Ponieważ wasza stara rzeczywistość zanika i wstępujecie głębiej na niezbadane terytorium, musicie się nauczyć ufać i wierzyć, że przyszłość rozwija się doskonale, niezależnie od tego, jak chaotyczne i niszczycielskie może się to czasem wydawać. Po pierwsze: trzeba się nauczyć ufać sobie, a to może być najtrudniejszy krok, bo nauczono was, że są inni, mądrzejsi od was, którzy wiedzą, co dla was najlepsze. To mogło być właściwe, kiedy byliście dziećmi. Jednak już dorośliście i macie najlepszą okazję sięgnąć po mądrość wyższych prawd uniwersalnych, które są już dostępne dla całej ludzkości. My z wyższych królestw jesteśmy tutaj w wielkiej sile, aby was wspierać w osiągnięciu wewnętrznego mistrzostwa i odzyskaniu prawowitego stanu napełnionych Duchem istot ludzkich.

W jakiś sposób wszyscy w większości ziemskich inkarnacji oddawaliście swoją moc innym.  Byliście uwarunkowani i przyzwyczajeni do tego, co zostało nazwane „stanem stada”, w którym inni z pozycji autorytetu ustalali zasady i mówili wam, co macie robić. Czy to się wam podobało, czy nie, stosowaliście się do przyjętych, restrykcyjnych dogmatów czasowych i akceptowaliście to, ponieważ dzięki temu czuliście się bezpieczniej, niż gdybyście się przeciwstawili i spróbowali podążać własną ścieżką.

Istotnym elementem panowania nad sobą jest nauczenie się funkcjonowania zgodnie z intelektem świętego Serca. Kiedy umocnisz połączenie pomiędzy świętym Umysłem a świętym Sercem, zaczniesz dostępować mądrości duszy, wyższej Jaźni i wielowymiarowych aspektów siebie. Twoja dusza, wyższa Jaźń, przewodnicy, opiekunowie i anielscy pomocnicy komunikują się z tobą poprzez twoją duchową Jaźń i święte Serce. Kiedy - dotąd nie przebudzone - obudzą się do mocy i majestatu własnej boskości, szept Ducha stanie się gwałtownym głosem wypełnionym miłością mądrości i komfortu.

Wasz system czakr został rozwinięty tak, aby do ludzkiego ciała przyciągnąć i zintegrować stwórcze Światło / energię, podobnie jak atrybuty, cechy i zalety waszych boskich Jaźni. Zadaniem systemu gruczołów jest przeniesienie tych energii do substancji materialnej w celu użycia przez ciało fizyczne. Ponownie się nauczyliście – zgodnie z pierwotnym projektem - oddychania umożliwiającego dostęp do prany - tchnienia życia - które pomaga wam integrować czystą esencję Stwórcy życia, zwaną diamentowymi cząstkami. W pierwszym okresie Złotej Ery te wspaniałe narzędzia i techniki były wykorzystywane bez wypaczeń, aby manifestować nieograniczoną energię i ułatwiać tworzenie wszystkiego, co potrzebne do życia w komforcie i obfitości. W tych cudownych czasach Ziemia była rajem nazywanym ogrodem EDENU.

Aby uzyskać dostęp do wyższego ciała mentalnego i połączenie z nim, trzeba się postarać być skoncentrowanym w świętym Sercu. Ten proces może zostać zainicjowany tylko wtedy, kiedy ma się trwałą kontrolę nad ciałem fizycznym i emocjonalnym. Umysł świadomy musi mieć fazy spoczynku, aby móc się dostroić do subtelnych podszeptów duszy i wyższej Jaźni. Pokój duszy zyskuje się poprzez świadome oddychanie przez święte Serce (oddech nieskończoności), które jest naturalnym sposobem oddychania, gdy wzorzec nieskończoności zostanie uwewnęrzniony w ciele fizycznym i wyćwiczony tak, aż stanie się nawykiem. Bardzo ważne jest nauczenie się uważnego oddychania. Przez proces koncentracji na oddechu podąża się jego ścieżką – stopniowo uzyskując świadomość różnych części ciała. Żywioły ciała sygnalizujące dyskomfort lub napięcie są początkowo bardzo subtelne. Kiedy nie zwraca się na nie uwagi, stopniowo pojawią się bóle lub choroby.

Podczas egzystencji w restrykcyjnych polach wibracyjnych świata trzeciego / czwartego wymiaru, ludzkość dostępowała tylko połowicznego spektrum pierwotnej energii siły życiowej stwarzającej surową materię i ewolucyjne granice.  Wcześniej już rozmawialiśmy na temat struktur materialnych poziomów świadomości i o tym, jak struktury przekonań przez ciebie stworzone więżą i ograniczają, podobnie się dzieje w przypadku struktur fizycznych. Twoje fizyczne ciało może być naczyniem zachwytu, radości i wolności lub więzieniem bólu i ograniczeń. Twoje relacje z innymi, praca, rodzina lub duchowe przekonania mogą być piękne, satysfakcjonujące i mogą przynosić ci poczucie własnej wartości, satysfakcji oraz spełnienia lub mogą stanowić ciężkie brzemię, poczucie niedocenienia, bycia nic nie wartym, dawać poczucie niemocy.

Często powtarzaliśmy, że wyjście ze strefy komfortu i struktur zbiorowej świadomości jest posunięciem bardzo odważnym. Śmiałe parcie naprzód, szukanie i życie zgodnie z własnymi prawdami to pierwszy krok do odzyskania osobistej mocy. Kiedy zerwiesz kajdany przeszłości i dojdziesz do zrozumienia, że kontrolujesz swoją przyszłość, rozpoczniesz proces budzenia własnego potencjału mistrza – współtwórcy. W miarę zdobywania mądrości zaczniesz się cieszyć pozytywnymi wynikami swoich starań, zaczniesz ufać sobie i swoim ocenom. Twoje wielo-zmysłowe postrzeganie rozszerza się i umacnia, a ty uczysz się widzieć zarówno pozytywne, jak i negatywne wyniki wyborów z wyższej perspektywy - tym samym stopniowo uczysz się podejmowania decyzji z punktu widzenia ześrodkowanego w sercu.

Zauważasz, że aby stwarzać nową rzeczywistość radości, harmonii i obfitości, musisz się postarać odkrywać i przyswajać własne najwyższe prawdy, a później żyć zgodnie z osobistą filozofią, najlepiej jak potrafisz. Drogą doświadczeń poznałeś zasady karmy: bolesne przyczyny owocują skutkami wypaczonych myśli i działań. Na przestrzeni eonów stałeś się sprawnym współtwórcą materialnych światów istnienia. Mnóstwo wysiłku i praktyki nauczyło cię formować pierwotną substancję siły życiowej w mnogość form, wiele z nich było eleganckich i inspirujących, a inne zniekształcone, ponieważ były odbiciem twojego pomniejszonego pola siły wibracji.

Proces wznoszenia do wyżej wymiarowych sfer większego Światła wymaga, aby dążyć do zjednoczenia ziemskiej świadomości  z każdym wyższym poziomem wibracyjnym Boskiej świadomości. Wielki Plan został zaprojektowany tak, że twój powrót do wyższych królestw może być dokonany przez połączenie z białym ognistym atomem nasiennym przechowywanym wewnątrz diamentowego jądra boskiej komórki każdego bardziej zaawansowanego aspektu wyższej Jaźni. Stopniowo, krok po kroku, integrujesz siłę woli, mądrość, atrybuty i cechy poszczególnych aspektów swojej nad-Duszy. Jak szybko i łatwo to osiągniesz, zależy od ciebie, ponieważ otrzymałeś dar WOLNEJ WOLI, ważny element wielkiego projektu dla tego podwszechświatowego doświadczenia.

Każdy aspekt świadomości Stwórcy w tym podwszechświecie doświadczył rozdzielenia duszy i ciała, a wszystkie dusze na wszystkich poziomach i pozycjach istnienia przechodzą teraz proces uzdrawiania i jednoczenia wielu aspektów siebie. Będąc w obecnym ciele fizycznym, możesz się połączyć z tak wieloma aspektami Jaźni, jak to tylko możliwe, a kiedy przejdziesz do wyższych sfer istnienia, proces będzie kontynuowany. Jesteś biokomputerem z harmonicznym rezonansem. Każdy z was jest istotą o złożonych wibracjach.  Przyzwyczaiłeś się do wolniejszej, gęstszej energii trzeciego / czwartego wymiaru, jednak jesteś w trakcie równoważenia, harmonizowania i podnoszenia rezonansu swojego pola siłowego, aby wznieść się do bardziej subtelnego, wyżej – wymiarowego stanu bytu. Musisz pamiętać, że jesteś niepowtarzalnym aspektem Stwórcy i powinieneś cenić własną wyjątkowość, starając się powrócić do jedności z boską Jaźnią. Masz bogate doświadczenie i mądrość, które dzielisz z wieloma aspektami Jaźni, a twoje sukcesy zostały odpowiednio zapisane w Kosmicznym Rejestrze do wykorzystania w przyszłości. Uczysz się przekraczać granice systemu przekonań zbiorowej świadomości i wymazywać go z pamięci, a za pośrednictwem swojej piramidy Światła z wyższych wymiarów uczysz się również wznosić do subtelniejszych obszarów świadomości. Za każdym razem, kiedy to czynisz, stopniowo przenosisz cząstkę wzniesionej, harmonijnej wibracji wyższych wymiarów do swojego ciała fizycznego i pola aurycznego, tworząc wokół siebie silniejsze, bardziej promienne i rozbudowane pole siłowe.

Kiedy po brzegi wypełniasz się miłością / światłem, a twoja nad-Dusza – wyższa Jaźń staje się reżyserem twojego życia i doświadczeń, nie musisz się już troszczyć o swój przydział miłości, bogactwa, szacunku i tym podobnych, ponieważ potwierdzenie, kim i czym jesteś, wypromieniowuje z twojego wnętrza. Dzieje się tak, kiedy zmieniasz się w wyższą formę wibracyjną mistrza urzeczywistnionego i mała Jaźń lub ego powraca do właściwej roli sługi Jaźni duszy. Bez wątpienia wiesz, że masz dostęp do bogactw, zalet i talentów twojego boskiego dziedzictwa oraz że tworzysz własną rzeczywistość za pośrednictwem myśli nasiennych, intencji i działań. Świadomość grupy i współdziałanie są dla ciebie ważniejsze od indywidualnych przyjaźni.  Rozwijasz się do wszechogarniającej, bezwarunkowej miłości i współczucia dla wszystkiego, i nie jesteś już więcej zależny od ludzi lub rzeczy ze sfery fizycznej.

Jeśli każdego ranka po przebudzeniu poprosisz swoją wyższą Jaźń, żeby twoja wola została podporządkowana woli boskiej Jaźni dla twojego najwyższego dobra, otoczy cię snop złotobiałego Światła - podczas każdej chwili, którą spędzasz poza środowiskiem trzeciego / czwartego wymiaru. W ten sposób dajesz pozwolenie swojej Jaźni duszy na przewodnictwo, inspirację i dowodzenie. Wzmacniasz połączenie między wyższą Jaźnią, niebiańskim królestwem i wielkimi Istotami Światła, tak że zaczynasz komunikować się z nimi za pomocą intuicji, a one w każdej chwili dnia mogą cię wspierać w dokonywaniu najlepszych wyborów.

Wszystko rozwija się od środka na zewnątrz, włączając w to całe Stworzenie. Im bliżej środka się znajdujesz, tym więcej masz boskiej siły i emanacji. W miarę postępów na ścieżce ku większej samoświadomości stajesz się istotą promieniejącą Światłem, świętą Miłością, radością - pełną łagodności istotą, która głęboko pragnie służyć innym i zwyciężać.

Wyrabiasz w sobie nawyk gorliwej koncentracji na tym, co jest dobre i właściwe dla życia codziennego oraz świata, a także zaczynasz wyobrażać sobie siebie, jakim chcesz być. Podkreślaliśmy, że trzeba praktykować nieosądzanie innych oraz siebie. Przypomnij sobie – masz teraz dostęp  do wszystkich cząstek stwórczych Światła / Miłości, jakie zdołasz przyciągnąć do świętego Serca, miej zatem świadomość, że te diamentowe cząstki stwórcze mogą być aktywowane tylko przez intencję wypełnioną czystą miłością.

Wiara jest nieodłącznym elementem zaufania: wiara w siebie i swój rozsądek, wiara w tych wokół ciebie, którzy okazali się wiarygodni i honorowi, wiara w naszego Boga Ojca / Matkę, prawa uniwersalne i Boski Plan dla przyszłości ludzkości. Nie mówimy ci o ślepej wierze, ponieważ to jest inny sposób oddawania własnej mocy komuś innemu – jego naukom i zasadom. W materialnym świecie wiarę buduje się poprzez działania i pozytywne wyniki, a funkcje umysłu są przefiltrowywane przez serce. Ono jest jak magnetyczny promieniejący wir i stanowi prawdziwe źródło mocy ludzkiej. Twój święty Umysł zawiera myśli nasienne przeszłości oraz przyszłości, i to jest twoje osobiste źródło boskiej woli i mocy pochodzących od naszego Boga Ojca / Matki. Twoje myśli nasienne dotyczące przyszłości muszą być inkubowane w świętym Sercu, a diamentowe cząstki światła stwórczego zapalane przez altruistyczną miłość. W ten sposób, dzięki czystej miłości i działaniu przejawią się w świecie formy. Wszelka obfitość jest naturalnym objawem wtedy, gdy jesteś harmonijnie zestrojony z Duchem i Boskim Planem dla największego dobra wszystkich.

Mój miły, może się wydawać, jakby świat i osobiste życie ulegały rozpadowi. Rzeczywistość przesuwa się i zmienia tak szybko, że wydaje się, jakbyś żył na „ruchomych piaskach”. Testy i wyzwania są tak dramatyczne i dzieją się tak szybko, że czujesz się przytłoczony i często się zastanawiasz: „Co robię źle i kiedy to się wreszcie skończy?”.

Przypominasz sobie, co mówiłem o mieszkańcu Progu i Aniele Obecności, który strzeże portalu Światła? Ty, pionierze na ścieżce, należący do straży przedniej, oczyszczasz świętą Ścieżkę, kładąc podwaliny pod Boski Plan / częstotliwości Nowej Ery.  W tym celu musisz usunąć i zharmonizować znaczną część niezgodnych wzorców wibracyjnych pozostających w systemie twoich czterech niższych ciał: fizycznym, mentalnym, emocjonalnym i eterycznym.

To jest konieczne, abyś mógł przyswoić jak największą ilość blasku nowych, potężniejszych Boskich promieni – potężnej i transformującej esencji Stwórcy, która teraz bombarduje Ziemię i ludzkość. Mówiliśmy, że sytuacja, jakiej teraz doświadczasz, nie jest związana z żadnymi konkretnymi karmicznymi działaniami, które należałoby rozwiązać, ponieważ miliony z was przeniosły się w stan łaski i przeszłość już nie ma na was wpływu. To jest tok doskonalenia i rytuał przejścia - niezbędny proces rozliczenia i oczyszczenia umożliwiający przejście przez drzwi lub portal Światła do subtelnych światów waszego przyszłego świata. Anioł Obecności powoli otwiera bramę tak, że może prześwitywać coraz więcej Światła oraz asystuje wam w odbyciu tego rytuału przejścia. Kochani, jesteście już prawie przy końcu tunelu transformacji, a my zachęcamy abyście TRZYMALI FASON. Wasze codzienne modlitwy /  mantry powinny zawierać słowa: „JESTEM ZWYCIĘZCĄ”.

Zawsze jestem blisko, aby dodawać wam sił, gdy słabniecie, dzielić się mądrością, kiedy jesteście zdezorientowani i nie wiecie, w którą stronę pójść, lecz przede wszystkim jestem tu, aby was kochać teraz i przez wieczność.

JAM JEST archanioł Michał

Tuesday, February 4, 2014

Czy jesteś gotów, aby urzeczywistnić swoją świętą moc ognia?

Kochani Mistrzowie, przybyliście z odległych wszechświatów, podwszechświatów, galaktyk i planet, przynosząc ze sobą mnóstwo kosmicznych informacji, które przechowywaliście w świętym Umyśle, aby móc je wykorzystać w przyszłości. Musieliście spełnić rygorystyczne wymogi i poczynić uroczyste ślubowania. Zgodziliście się zejść na Ziemię w tym szczególnym etapie ewolucji, a następnie wcielić się w różnorodnych, często bardzo trudnych, warunkach. Obiecano wam, że kiedy nadejdzie czas kroczyć ścieżką wniebowstąpienia, pozwolicie nam nie honorować waszej wolnej woli, abyśmy mogli zastosować wszelkie niezbędne środki mogące was obudzić. Wielu doprowadzi to do złączenia duszy z wyższymi Jaźniami, a tych, których duchowa jaźń dopiero się budzi, przygotuje do scalenia z aspektem wyższej Jaźni. Kiedy dusza w końcu w pełni połączy się ze świętym Sercem, nastąpi wielkie ponowne zjednoczenie na ogromną skalę. Kto ma czyste, mądre i przesycone miłością intencje, ten może stać się potężnym źródłem energii świętego Ognia.

Takie przebudzenie skutkuje powszechnym boskim niezadowoleniem wśród, jak to nazywamy, „straży przedniej”. Wszyscy doświadczyliście różnorodnych i istotnych przemian, które zachodziły masowo. Obserwowaliście również lub dotknęły was przyspieszone przemiany Ziemi, powodujące wzrost częstotliwości - i to ma być kontynuowane w regularnych odstępach czasu. Większość z was – ci, którzy świadomie starali się odzyskać swoją boskość - była / będzie inspirowana, aby znaleźć się w grupie zaawansowanych dusz. Zgodziliście się świecić przykładem i jako awangarda, straż Światła i służebnicy świata, jesteście gotowi uczynić wszystko, co w waszej mocy, aby ułatwić drogę innym. W minionych wiekach proces wznoszenia był dostępny tylko dla wcielających się jako nowicjusze – uczniów, których zadaniem było przyswojenie możliwie największej ilości boskiego Światła i przekazanie – w możliwie największym zakresie - kosmicznej mądrości. Ten okres dobiegł końca. Nadszedł czas na powszechne wzniesienie wszystkich planet, układów słonecznych, galaktyk i pod-wszechświatów w tym wszechświecie, które są aktywnie zaangażowane w bezprecedensowy proces wznoszenia. Na kręgi tworzenia zawsze składają się spirale rozwijające się w górę lub w dół, do wewnątrz lub na zewnątrz, zależnie od wielkiego kosmicznego cyklu czasu.

Nadświadomy umysł i liczne wyższe Jaźnie stanowią pomost do światów duchowych. Przebłyski informacji / inspiracji mogą się najpierw pojawiać dzięki zdolnościom intuicyjnym i podczas medytacji. Kiedy aspirant na ścieżce uzyskuje biegłość i swobodę w kontrolowaniu wyższych wzorców częstotliwości świętego Umysłu, moce jego umysłu znacznie wzrastają. W wyniku sięgania do wyższych sfer częstotliwości struktury mózgu, w miarę przesuwania się ze sfery instynktownej mózgu / umysłu do sfery wyższego Umysłu, spora część pamięci zdarzeń z przeszłości zaczyna zanikać. Wznoszenie to poszerzanie umysłu, proces przechodzenia z jednego stanu świadomości do drugiego.

Świadomość rozszerza się na całą ludzkość, Ziemię, Układ Słoneczny i jego funkcje. Nie skupia się już na małej jaźni. Ostatecznym celem człowieka jest stanie się istotą galaktyczną, a na koniec osiągnięcie świadomości uniwersalnej.

Kiedy potrafisz uzyskiwać dostęp do mocy i majestatu wymiarów o wyższych częstotliwościach – zaczynasz mieć wgląd w to, jak cudowny może być raj – i zaczyna wzrastać twoja ekscytacja. To jest to, co zaczyna dziać się na całym świecie. To doświadczenie jest bardzo osobiste, ponieważ mimo możliwego zamieszania, zamętu i chaosu wokół, nadal możesz być w centrum pokoju i radości. W miarę upływu czasu możesz zauważać, że centrum pokoju i radości rozszerza się coraz bardziej, a kiedy z wieczną potęgą doskonałości zacznie się stykać większa grupa, ono będzie się rozprzestrzeniać coraz szybciej, aż obejmie cały świat.

Pojawiło się wielkie zbiorowe poruszenie - ci, którzy do tej pory nie byli gotowi słuchać podszeptów Ducha lub zgłębiać tajemnic stworzenia, zaczynają płynąć na falach nurtu wyższych PROMIENI częstotliwości nowego boskiego planu. Powiedzieliśmy, że wykazaliście się wielką odwagą, wychodząc poza strefy wygody, ze strumienia zbiorowej świadomości popularnych przekonań, wkraczając na nieznane terytoria.

Byliście gotowi stawić czoła wielu wyzwaniom i testom, nie zniechęcili was ci, którzy mówili, że postępujecie niewłaściwie lub jesteście złymi ludźmi, lub macie pobożne życzenia. Przekonujecie się, że to, co przyjęliście za własne prawdy, faktycznie działa, a potwierdzenie jest konkretne i widoczne dla wszystkich, tak że ewentualne spory byłyby bezzasadne. Wzbudzanie lęku najskuteczniej odstrasza od zmian, lecz uczycie się oswajać lęki i staracie się odzyskać świętą siłę woli.

Za każdym razem, kiedy odwiedzasz swoją piramidę Światła w piątym wymiarze, stając się bieglejszy w pozyskiwaniu i używaniu darów tworzenia, przynosisz ze sobą coraz bardziej wysublimowaną niezmaterializowaną substancję Światła piątego wymiaru. Zobacz, jak te strumienie Światła płynącego spiralnie w dół do fizycznej sfery ekspresji stopniowo stają się namacalne i przybierają formę dzięki twoim wizjom, marzeniom i jasnym intencjom. Wielu z was nauczyło się dyscypliny koniecznej w utrzymywaniu wizji bez wahania. Nauczyliście się też, że cuda manifestacji wymagają klarownych myśli, podjęcia działań. Nie można iść na skróty, moi drodzy - chcąc wykorzystać moc twórczą, trzeba stosować się do uniwersalnych praw manifestacji.

Zostaliście wezwani, aby dołączyć do zespołu liderów Światła, którzy pokażą drogę innym pięknym Duszom budzącym się z duchowego snu. Potrzebne będą tysiące was, aby pomóc w kolejnej fali przebudzenia i je ułatwić, ponieważ przebudzenie, które jest teraz w toku, obejmie wkrótce wiele milionów. Nawet ci, którzy to negują, widzą, że na Ziemi dzieje się coś głębokiego i bezprecedensowego. Te Dusze już nie będą musiały przechodzić przez gruntowne oczyszczanie czy bolesne przekształcanie, jakiego doświadczyło tak wielu z was. W istocie to wy utorowaliście im drogę oraz posiedliście wiedzę, która im pomoże szybko przejść przez proces przebudzania i inicjacji.

Stanowicie przykład i jesteście pionierami, gdyż zostaliście przeznaczeni do nauczania innych wokół was, jak wykonać niezbędne uproszczone kroki w celu usunięcia starych myślokształtów, aby boskie Światło Stwórcy mogło przejąć władzę nad wnętrzami ich serc. Moi kochani, gracie ważne role w przechodzeniu na kolejny, wyższy poziom spirali rozwoju. Teraz mamy nadzieję, że zaczniecie akceptować to, co mówimy: że wszyscy jesteście pięknymi istotami, ponieważ w swoich sercach / duszach nosicie drogocenną iskrę Stwórcy. Pozwólcie własnym wyższym Jaźniom na inspiracje, lecz wyjdźcie, proszę, na pierwszy plan i wykorzystajcie wiedzę, mądrość i możliwości, na które tak ciężko zapracowaliście.

Drogie Serca, stanowicie zlepki wszystkich własnych przeszłych doświadczeń i wspomnień. Wiele razy żyliście jako kobiety, nad którymi się znęcano lub które były wykorzystywane przez mężczyzn, i wiele wcieleń spędziliście w męskim ciele, w którym ponieśliście stratę drogich przyjaciół, zostaliście zdradzeni lub w jakiś sposób się nie sprawdziliście. Wszystkie te konfliktowe energie wewnątrz komórek, pola aury oraz struktury mózgu będą zabarwiać wasze nastawienie do płci przeciwnej, aż je przemienicie a konflikty rozwiążecie. W rdzeniu każdej ludzkiej istoty jest to, czego naprawdę szuka: zjednoczenie z drugą połową boskiej Jaźni, aby stać się doskonałym boskim promieniem tworzenia, który został wysłany w całości. Ten promień rozdzielił się na dwa pod-promienie – jeden reprezentował Ojca Stworzyciela, drugi Stwórczynię Matkę. Od tamtego czasu podzieliliście i rozczłonkowaliście się na wiele aspektów lub fragmentów świadomości, lecz zawsze pragnęliście i staraliście się powrócić do pełni, do jedności świadomości.

Jak można uzyskać uzdrowienie i zjednoczenie tych dwóch podstawowych aspektów siebie? Po pierwsze: poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości i miłości własnej. Kiedy ktoś zaczyna emitować ze swojej aury energie wyższych wibracji, inni wokół zareagują w ten sam sposób. Trzeba nauczyć się ufać sobie i swojej intuicji, wtedy ufa się innym. Wiedząc, że zawsze jest przy was potężna siła aniołów gotowych was chronić, wspierać, kochać i dodawać wam otuchy w każdej chwili dnia lub nocy, nigdy nie poczujecie osamotnienia. Uwolnijcie się od bólu przeszłości wybaczając sobie i wszystkim innym.

Żyjąc zawsze spotyka się osoby, z którymi się nie współbrzmi, a trwa to tak długo, jak długo ktoś pozostaje w fizycznym ciele. Kto zachowuje postawę nieosądzania i emanuje miłością do istoty każdego człowieka, ten nie będzie musiał doświadczać z nim karmicznego tańca czy karmicznych interakcji. Wszystkich trzeba błogosławić i pozwalać im iść własną ścieżką.

Nadszedł czas, aby ludzie usunęli eteryczne tarcze ochronne, założone na sercach / splocie słonecznym po to, żeby nie można ich było zranić ani nadmiernie na nich wpływać. Otwarcie złotej pieczęci portalu świętego Serca, gdzie rezyduje diamentowa boska komórka rdzenna, pozwoli swobodnie płynąć miłości / Światłu naszego Boga Ojca Matki zarówno przez przedni jak i tylny portal świętego Serca.

Kochani, jest jeszcze inny, ważny temat, który chcemy poruszyć. Wiemy, że kiedy to zrobimy, w wielu z was możemy wywołać lęk i zwątpienie. Jeśli miałoby tak się zdarzyć, prosimy, abyście odłożyli ten przekaz do czasu, aż będziecie pewni, że powinien on stać się waszą prawdą lub że należy go zlekceważyć, gdyż jest zbyt niewygodny. Istnieje wiele informacji, które mogą stać się wyzwaniem dla tych, co są przywiązani do starych wizji świata i myślokształtów z przeszłości. We wczesnym dzieciństwie uczyliście się prostych zasad życia, a w miarę dojrzewania lekcje i wiedza stawały się coraz bardziej złożone i skłaniające do refleksji. To odnosi się również do duchowej edukacji i wzrostu.

Powiedzieliśmy wam, że Najwyższy Stwórca zaczął emitować z serca swojej Istoty doskonałą esencję Miłości / Światła (diamentowe cząstki czystej boskiej substancji Światła). Ta esencja posiada wszystkie aspekty stworzenia, które zawierają myśli siewne, składniki energetyczne i wielkie projekty nowych kreacji, jakich jeszcze nigdy nie było. W tych cudownych wielorakich promieniach stwórczego Światła są, niedawno aktywowane, promienie czarnego widma czystego nieobjawionego potencjału. Stwórca rozsyła te promienie po tym wszechświecie jako dar, ponieważ zawierają ciszę wielkiej Pustki, i będą dostępne dla wszystkich, którzy okażą się na tyle odważni, aby otworzyć się na wspaniałą moc pustki przestrzeni, żeby wziąć udział w tworzeniu przyszłych światów i galaktyk.

Najpierw pojawiła się pustka, po niej pojawiło się Światło, a wewnątrz Światła były wszystkie dobre i cudowne rzeczy. Widmo Światła nie byłoby dostrzegalne bez różnych odcieni mroku. Wielu z was boi się ciemności i własnej strony cienia, postrzegając ją jako zło. Kochani, jeśli wszystko jest częścią JEDNOŚCI, Stwórcy, jak może istnieć coś, czego trzeba by się bać, skoro wypełnia was boskie Światło? To wy, ludzie, a NIE Stwórca, stworzyliście wiele rzeczy, których się obawiacie. Lękacie się wielkiej Pustki, która jest tłem dla gwiazd i konstelacji? Niektórzy z was boją się nocy, lecz to nie ciemność jest temu winna, lecz raniące uczynki, jakie popełniają ludzie pod jej osłoną. Chcemy wam pomóc zacząć badać i przeobrażać te stare samoograniczające emocje tak, byście mogli poszerzać horyzonty i przywdziać płaszcz ze Światła. Z darem Światła przychodzi wielka odpowiedzialność i rola przywódcy, którą opisaliśmy wcześniej.

Prosimy, ŻYJ własnym życiem, rozwijając świadomość, aby CZUĆ radość istnienia, połączenia ze Wszystkim Co Jest, a następnie dziel się radością z bliźnimi, korzystając z siły WOLI, aby szybko przejść ścieżką oświecenia – zdobywając coraz to wyższy punkt widzenia, łatwiej możesz pomagać innym ludziom pokonać niebezpieczeństwa. Staraj się KOCHAĆ wszystkich z całego serca i duszy, jak kocha cię Stwórca, z miłością, współczuciem i rozeznaniem, MÓWIĆ własne najwyższe prawdy, w każdym WIDZIEĆ to, co najlepsze, i wiedzieć, że wszyscy jesteśmy częścią tego samego JAM JEST.

Drodzy Przyjaciele, zaczęliśmy i zakończymy tę cudowną podróż razem. Będziemy was wspierać, poszerzać wasze umysły, kiedy trzeba - nakierujemy, lecz przede wszystkim będziemy was zawsze kochać.

JAM JEST ARCHANIOŁ MICHAŁ

LM-12-2013 przesłanie archanioła Michała przez Ronnę Herman http://www.ronnastar.com/messages-aam/latest.html przetłumaczyła Teresa Serafinowska