Thursday, February 27, 2014

Rytuał przejścia do pięciowymiarowej rzeczywistościLM-01-2014  przesłanie archanioła Michała przez Ronnę Herman http://www.ronnastar.com/
 tłumaczyła Teresa Serafinowska

Ukochani Mistrzowie, obecnie znajdujecie się w samym środku procesu wznoszenia do prawdziwej, autentycznej Jaźni - procesu, który obejmuje stale rozwijające się cykle wzrastania duszy. Nad-Dusza – wyższa Jaźń kieruje was dalej i wyżej do Światła potężniejszych i bardziej złożonych pól świadomości. Jakość waszych życiowych doświadczeń jest określana przez częstotliwości myśli z chwili na chwilę. Im więcej energii wkładacie w myśl, powtarzając ją, tym szybciej jej schemat się materializuje i wpływa na was w obecnej rzeczywistości. Wasze myślokształty wypromieniowują energię zgodnie ze wzorcem znaku nieskończoności, w którym łączą się ze spójnymi energetycznie polami świadomości na poziomie hologramu życia podwymiaru, w którym aktualnie funkcjonujecie. Wibracje lęku i negatywizmów są w strumieniu zbiorowej świadomości trzeciego / czwartego wymiaru bardzo potężne. Najsilniejsze są emanacje wszelkich negatywnych emocji – prezentowane wam na różne sposoby do czasu, aż zamienicie nieharmonijne energie w wyżej wibrujące wzorce Światła.

Ponieważ wasza stara rzeczywistość zanika i wstępujecie głębiej na niezbadane terytorium, musicie się nauczyć ufać i wierzyć, że przyszłość rozwija się doskonale, niezależnie od tego, jak chaotyczne i niszczycielskie może się to czasem wydawać. Po pierwsze: trzeba się nauczyć ufać sobie, a to może być najtrudniejszy krok, bo nauczono was, że są inni, mądrzejsi od was, którzy wiedzą, co dla was najlepsze. To mogło być właściwe, kiedy byliście dziećmi. Jednak już dorośliście i macie najlepszą okazję sięgnąć po mądrość wyższych prawd uniwersalnych, które są już dostępne dla całej ludzkości. My z wyższych królestw jesteśmy tutaj w wielkiej sile, aby was wspierać w osiągnięciu wewnętrznego mistrzostwa i odzyskaniu prawowitego stanu napełnionych Duchem istot ludzkich.

W jakiś sposób wszyscy w większości ziemskich inkarnacji oddawaliście swoją moc innym.  Byliście uwarunkowani i przyzwyczajeni do tego, co zostało nazwane „stanem stada”, w którym inni z pozycji autorytetu ustalali zasady i mówili wam, co macie robić. Czy to się wam podobało, czy nie, stosowaliście się do przyjętych, restrykcyjnych dogmatów czasowych i akceptowaliście to, ponieważ dzięki temu czuliście się bezpieczniej, niż gdybyście się przeciwstawili i spróbowali podążać własną ścieżką.

Istotnym elementem panowania nad sobą jest nauczenie się funkcjonowania zgodnie z intelektem świętego Serca. Kiedy umocnisz połączenie pomiędzy świętym Umysłem a świętym Sercem, zaczniesz dostępować mądrości duszy, wyższej Jaźni i wielowymiarowych aspektów siebie. Twoja dusza, wyższa Jaźń, przewodnicy, opiekunowie i anielscy pomocnicy komunikują się z tobą poprzez twoją duchową Jaźń i święte Serce. Kiedy - dotąd nie przebudzone - obudzą się do mocy i majestatu własnej boskości, szept Ducha stanie się gwałtownym głosem wypełnionym miłością mądrości i komfortu.

Wasz system czakr został rozwinięty tak, aby do ludzkiego ciała przyciągnąć i zintegrować stwórcze Światło / energię, podobnie jak atrybuty, cechy i zalety waszych boskich Jaźni. Zadaniem systemu gruczołów jest przeniesienie tych energii do substancji materialnej w celu użycia przez ciało fizyczne. Ponownie się nauczyliście – zgodnie z pierwotnym projektem - oddychania umożliwiającego dostęp do prany - tchnienia życia - które pomaga wam integrować czystą esencję Stwórcy życia, zwaną diamentowymi cząstkami. W pierwszym okresie Złotej Ery te wspaniałe narzędzia i techniki były wykorzystywane bez wypaczeń, aby manifestować nieograniczoną energię i ułatwiać tworzenie wszystkiego, co potrzebne do życia w komforcie i obfitości. W tych cudownych czasach Ziemia była rajem nazywanym ogrodem EDENU.

Aby uzyskać dostęp do wyższego ciała mentalnego i połączenie z nim, trzeba się postarać być skoncentrowanym w świętym Sercu. Ten proces może zostać zainicjowany tylko wtedy, kiedy ma się trwałą kontrolę nad ciałem fizycznym i emocjonalnym. Umysł świadomy musi mieć fazy spoczynku, aby móc się dostroić do subtelnych podszeptów duszy i wyższej Jaźni. Pokój duszy zyskuje się poprzez świadome oddychanie przez święte Serce (oddech nieskończoności), które jest naturalnym sposobem oddychania, gdy wzorzec nieskończoności zostanie uwewnęrzniony w ciele fizycznym i wyćwiczony tak, aż stanie się nawykiem. Bardzo ważne jest nauczenie się uważnego oddychania. Przez proces koncentracji na oddechu podąża się jego ścieżką – stopniowo uzyskując świadomość różnych części ciała. Żywioły ciała sygnalizujące dyskomfort lub napięcie są początkowo bardzo subtelne. Kiedy nie zwraca się na nie uwagi, stopniowo pojawią się bóle lub choroby.

Podczas egzystencji w restrykcyjnych polach wibracyjnych świata trzeciego / czwartego wymiaru, ludzkość dostępowała tylko połowicznego spektrum pierwotnej energii siły życiowej stwarzającej surową materię i ewolucyjne granice.  Wcześniej już rozmawialiśmy na temat struktur materialnych poziomów świadomości i o tym, jak struktury przekonań przez ciebie stworzone więżą i ograniczają, podobnie się dzieje w przypadku struktur fizycznych. Twoje fizyczne ciało może być naczyniem zachwytu, radości i wolności lub więzieniem bólu i ograniczeń. Twoje relacje z innymi, praca, rodzina lub duchowe przekonania mogą być piękne, satysfakcjonujące i mogą przynosić ci poczucie własnej wartości, satysfakcji oraz spełnienia lub mogą stanowić ciężkie brzemię, poczucie niedocenienia, bycia nic nie wartym, dawać poczucie niemocy.

Często powtarzaliśmy, że wyjście ze strefy komfortu i struktur zbiorowej świadomości jest posunięciem bardzo odważnym. Śmiałe parcie naprzód, szukanie i życie zgodnie z własnymi prawdami to pierwszy krok do odzyskania osobistej mocy. Kiedy zerwiesz kajdany przeszłości i dojdziesz do zrozumienia, że kontrolujesz swoją przyszłość, rozpoczniesz proces budzenia własnego potencjału mistrza – współtwórcy. W miarę zdobywania mądrości zaczniesz się cieszyć pozytywnymi wynikami swoich starań, zaczniesz ufać sobie i swoim ocenom. Twoje wielo-zmysłowe postrzeganie rozszerza się i umacnia, a ty uczysz się widzieć zarówno pozytywne, jak i negatywne wyniki wyborów z wyższej perspektywy - tym samym stopniowo uczysz się podejmowania decyzji z punktu widzenia ześrodkowanego w sercu.

Zauważasz, że aby stwarzać nową rzeczywistość radości, harmonii i obfitości, musisz się postarać odkrywać i przyswajać własne najwyższe prawdy, a później żyć zgodnie z osobistą filozofią, najlepiej jak potrafisz. Drogą doświadczeń poznałeś zasady karmy: bolesne przyczyny owocują skutkami wypaczonych myśli i działań. Na przestrzeni eonów stałeś się sprawnym współtwórcą materialnych światów istnienia. Mnóstwo wysiłku i praktyki nauczyło cię formować pierwotną substancję siły życiowej w mnogość form, wiele z nich było eleganckich i inspirujących, a inne zniekształcone, ponieważ były odbiciem twojego pomniejszonego pola siły wibracji.

Proces wznoszenia do wyżej wymiarowych sfer większego Światła wymaga, aby dążyć do zjednoczenia ziemskiej świadomości  z każdym wyższym poziomem wibracyjnym Boskiej świadomości. Wielki Plan został zaprojektowany tak, że twój powrót do wyższych królestw może być dokonany przez połączenie z białym ognistym atomem nasiennym przechowywanym wewnątrz diamentowego jądra boskiej komórki każdego bardziej zaawansowanego aspektu wyższej Jaźni. Stopniowo, krok po kroku, integrujesz siłę woli, mądrość, atrybuty i cechy poszczególnych aspektów swojej nad-Duszy. Jak szybko i łatwo to osiągniesz, zależy od ciebie, ponieważ otrzymałeś dar WOLNEJ WOLI, ważny element wielkiego projektu dla tego podwszechświatowego doświadczenia.

Każdy aspekt świadomości Stwórcy w tym podwszechświecie doświadczył rozdzielenia duszy i ciała, a wszystkie dusze na wszystkich poziomach i pozycjach istnienia przechodzą teraz proces uzdrawiania i jednoczenia wielu aspektów siebie. Będąc w obecnym ciele fizycznym, możesz się połączyć z tak wieloma aspektami Jaźni, jak to tylko możliwe, a kiedy przejdziesz do wyższych sfer istnienia, proces będzie kontynuowany. Jesteś biokomputerem z harmonicznym rezonansem. Każdy z was jest istotą o złożonych wibracjach.  Przyzwyczaiłeś się do wolniejszej, gęstszej energii trzeciego / czwartego wymiaru, jednak jesteś w trakcie równoważenia, harmonizowania i podnoszenia rezonansu swojego pola siłowego, aby wznieść się do bardziej subtelnego, wyżej – wymiarowego stanu bytu. Musisz pamiętać, że jesteś niepowtarzalnym aspektem Stwórcy i powinieneś cenić własną wyjątkowość, starając się powrócić do jedności z boską Jaźnią. Masz bogate doświadczenie i mądrość, które dzielisz z wieloma aspektami Jaźni, a twoje sukcesy zostały odpowiednio zapisane w Kosmicznym Rejestrze do wykorzystania w przyszłości. Uczysz się przekraczać granice systemu przekonań zbiorowej świadomości i wymazywać go z pamięci, a za pośrednictwem swojej piramidy Światła z wyższych wymiarów uczysz się również wznosić do subtelniejszych obszarów świadomości. Za każdym razem, kiedy to czynisz, stopniowo przenosisz cząstkę wzniesionej, harmonijnej wibracji wyższych wymiarów do swojego ciała fizycznego i pola aurycznego, tworząc wokół siebie silniejsze, bardziej promienne i rozbudowane pole siłowe.

Kiedy po brzegi wypełniasz się miłością / światłem, a twoja nad-Dusza – wyższa Jaźń staje się reżyserem twojego życia i doświadczeń, nie musisz się już troszczyć o swój przydział miłości, bogactwa, szacunku i tym podobnych, ponieważ potwierdzenie, kim i czym jesteś, wypromieniowuje z twojego wnętrza. Dzieje się tak, kiedy zmieniasz się w wyższą formę wibracyjną mistrza urzeczywistnionego i mała Jaźń lub ego powraca do właściwej roli sługi Jaźni duszy. Bez wątpienia wiesz, że masz dostęp do bogactw, zalet i talentów twojego boskiego dziedzictwa oraz że tworzysz własną rzeczywistość za pośrednictwem myśli nasiennych, intencji i działań. Świadomość grupy i współdziałanie są dla ciebie ważniejsze od indywidualnych przyjaźni.  Rozwijasz się do wszechogarniającej, bezwarunkowej miłości i współczucia dla wszystkiego, i nie jesteś już więcej zależny od ludzi lub rzeczy ze sfery fizycznej.

Jeśli każdego ranka po przebudzeniu poprosisz swoją wyższą Jaźń, żeby twoja wola została podporządkowana woli boskiej Jaźni dla twojego najwyższego dobra, otoczy cię snop złotobiałego Światła - podczas każdej chwili, którą spędzasz poza środowiskiem trzeciego / czwartego wymiaru. W ten sposób dajesz pozwolenie swojej Jaźni duszy na przewodnictwo, inspirację i dowodzenie. Wzmacniasz połączenie między wyższą Jaźnią, niebiańskim królestwem i wielkimi Istotami Światła, tak że zaczynasz komunikować się z nimi za pomocą intuicji, a one w każdej chwili dnia mogą cię wspierać w dokonywaniu najlepszych wyborów.

Wszystko rozwija się od środka na zewnątrz, włączając w to całe Stworzenie. Im bliżej środka się znajdujesz, tym więcej masz boskiej siły i emanacji. W miarę postępów na ścieżce ku większej samoświadomości stajesz się istotą promieniejącą Światłem, świętą Miłością, radością - pełną łagodności istotą, która głęboko pragnie służyć innym i zwyciężać.

Wyrabiasz w sobie nawyk gorliwej koncentracji na tym, co jest dobre i właściwe dla życia codziennego oraz świata, a także zaczynasz wyobrażać sobie siebie, jakim chcesz być. Podkreślaliśmy, że trzeba praktykować nieosądzanie innych oraz siebie. Przypomnij sobie – masz teraz dostęp  do wszystkich cząstek stwórczych Światła / Miłości, jakie zdołasz przyciągnąć do świętego Serca, miej zatem świadomość, że te diamentowe cząstki stwórcze mogą być aktywowane tylko przez intencję wypełnioną czystą miłością.

Wiara jest nieodłącznym elementem zaufania: wiara w siebie i swój rozsądek, wiara w tych wokół ciebie, którzy okazali się wiarygodni i honorowi, wiara w naszego Boga Ojca / Matkę, prawa uniwersalne i Boski Plan dla przyszłości ludzkości. Nie mówimy ci o ślepej wierze, ponieważ to jest inny sposób oddawania własnej mocy komuś innemu – jego naukom i zasadom. W materialnym świecie wiarę buduje się poprzez działania i pozytywne wyniki, a funkcje umysłu są przefiltrowywane przez serce. Ono jest jak magnetyczny promieniejący wir i stanowi prawdziwe źródło mocy ludzkiej. Twój święty Umysł zawiera myśli nasienne przeszłości oraz przyszłości, i to jest twoje osobiste źródło boskiej woli i mocy pochodzących od naszego Boga Ojca / Matki. Twoje myśli nasienne dotyczące przyszłości muszą być inkubowane w świętym Sercu, a diamentowe cząstki światła stwórczego zapalane przez altruistyczną miłość. W ten sposób, dzięki czystej miłości i działaniu przejawią się w świecie formy. Wszelka obfitość jest naturalnym objawem wtedy, gdy jesteś harmonijnie zestrojony z Duchem i Boskim Planem dla największego dobra wszystkich.

Mój miły, może się wydawać, jakby świat i osobiste życie ulegały rozpadowi. Rzeczywistość przesuwa się i zmienia tak szybko, że wydaje się, jakbyś żył na „ruchomych piaskach”. Testy i wyzwania są tak dramatyczne i dzieją się tak szybko, że czujesz się przytłoczony i często się zastanawiasz: „Co robię źle i kiedy to się wreszcie skończy?”.

Przypominasz sobie, co mówiłem o mieszkańcu Progu i Aniele Obecności, który strzeże portalu Światła? Ty, pionierze na ścieżce, należący do straży przedniej, oczyszczasz świętą Ścieżkę, kładąc podwaliny pod Boski Plan / częstotliwości Nowej Ery.  W tym celu musisz usunąć i zharmonizować znaczną część niezgodnych wzorców wibracyjnych pozostających w systemie twoich czterech niższych ciał: fizycznym, mentalnym, emocjonalnym i eterycznym.

To jest konieczne, abyś mógł przyswoić jak największą ilość blasku nowych, potężniejszych Boskich promieni – potężnej i transformującej esencji Stwórcy, która teraz bombarduje Ziemię i ludzkość. Mówiliśmy, że sytuacja, jakiej teraz doświadczasz, nie jest związana z żadnymi konkretnymi karmicznymi działaniami, które należałoby rozwiązać, ponieważ miliony z was przeniosły się w stan łaski i przeszłość już nie ma na was wpływu. To jest tok doskonalenia i rytuał przejścia - niezbędny proces rozliczenia i oczyszczenia umożliwiający przejście przez drzwi lub portal Światła do subtelnych światów waszego przyszłego świata. Anioł Obecności powoli otwiera bramę tak, że może prześwitywać coraz więcej Światła oraz asystuje wam w odbyciu tego rytuału przejścia. Kochani, jesteście już prawie przy końcu tunelu transformacji, a my zachęcamy abyście TRZYMALI FASON. Wasze codzienne modlitwy /  mantry powinny zawierać słowa: „JESTEM ZWYCIĘZCĄ”.

Zawsze jestem blisko, aby dodawać wam sił, gdy słabniecie, dzielić się mądrością, kiedy jesteście zdezorientowani i nie wiecie, w którą stronę pójść, lecz przede wszystkim jestem tu, aby was kochać teraz i przez wieczność.

JAM JEST archanioł Michał

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.