Sunday, July 15, 2012

Tajemnica od wieków zakryta


LM-06-2012
przekazała Ronna Herman
tłumaczyła Teresa Serafinowska

Ukochani Mistrzowie, każda czująca Dusza musi postępować zgodnie z własnym wyjątkowym przeznaczeniem, specjalnie zaprojektowaną ścieżką prowadzącą do oświecenia i scalenia ze swoją Boską Jaźnią. Lekcje, które sobie coraz lepiej przyswajacie, stanowią wasz wkład do Całości. Pośród nich są doświadczenia wydające się być najbardziej bolesnymi, a są perłami mądrości, jakich potrzebujecie, aby wypełnić swoje specyficzne segmenty wielkiego projektu. Nie oceniajcie siebie czy swoich postępów ani też innych ludzi. Nie patrzcie na innych z podziwem czy zazdrością o talenty i dary, jakie opanowali o objawili, i w was są ukryte skarby czekające na odkrycie.

Znajdujecie się w trakcie odsłaniania prawdy, która umykała uwagi ludzkości przez setki tysięcy lat, tajemnicy ukrytej głęboko w iluzji świata trzeciego i czwartego wymiaru istnienia. Prawda o naturze prawdziwej miłości, czym jest a czym nie jest. Miłość to nie tylko odczuwanie fizycznych emocji, intensywnej potrzeby posiadania czegoś lub kogoś innego, aby mieć poczucie pełni. Prawdziwa miłość to nie ekscytacja z dokonanego podboju, co w danej chwili wydaje się „wielką wygraną”,a koniec końców staje się wielkim ciężarem. Miłość, której upatrujecie na zewnątrz, zawsze przyniesie wam poczucie zranienia, ponieważ egotyczne ciało pragnieniowe zawsze wymaga potwierdzenia własnej wartości przez kogoś lub coś. Miłość nie jest ani ofiarnością ani rolą ofiary, którą tak wielu z was z siebie robi, tracąc w końcu własną tożsamość. Miłość nie zezwala innym wokół pozbawiać was czci czy wykorzystywać, wzmacniając jednocześnie własne projekcje niegodności. Jak możecie oczekiwać od kogoś traktowania z szacunkiem i miłością, kiedy nie jesteście gotowi na określenie granic poprzez wysłanie klarownych sygnałów miłości, akceptacji i uznania dla siebie i dla innych?

Musicie usunąć eteryczne bariery lub filtr, jaki został umieszczony wokół waszych serc i emocji, skoro chcecie być w stanie odbierać i wypromieniowywać wyższe częstotliwości serca / miłości duchowej. Musicie stawić czoła lękom o to, że utracicie tych, których kochacie i pozwolić odejść rozczarowaniom i zdradom z przeszłości, co często objawia się jako lęk przez bliskością i zaangażowaniem względem innych. Jeśli nauczycie się wierzyć w siebie i sobie ufać, rozwiniecie głębokie zaufanie do innych, a inni będą pokładali wiarę i ufność w was, ponieważ zaufanie budzi zaufanie.

Ograniczające, okaleczające psychicznie myślokształty, wyrzeczenia, martyrologia, cierpienia oraz odrzucenie piękna i doskonałości ciała fizycznego muszą zniknąć. Nadszedł czas, aby ocenić, uwolnić lub przemienić wszystkie destrukcyjne schematy myślowe, które traktowaliście jako swoje prawdy lub pozwalaliście innym narzucać je przez tak wiele poprzednich wcieleń. Zastanówcie się chwilę i odpowiedzcie szczerze na te pytania: Czy utożsamiasz się wyłącznie ze swoją fizycznością i koncentrujesz się głównie na ciągłym samo-osądzaniu skupiając się na swoich niedoskonałościach? Czy ciągle porównujesz się z innymi, prowadząc wewnętrzną walkę, która ostatecznie przynosi niepowodzenia i oceniasz ze swojego zafałszowanego punktu widzenia? Zdecydowana większość ludzi jest w stosunku do samych siebie w związku miłości - nienawiści wikłając się w bezustanne frustracje i cierpienie, które sami sobie zadają

Musicie zdawać sobie sprawę, że Ścieżka Duchowego Oświecenia powoduje dramatyczny przełom w obu rzeczywistościach, wewnętrznej i zewnętrznej. Musicie się postarać wznieść ponad nieharmonijne dramaty waszego dnia codziennego, sumiennie dążąc do wnoszenia harmonii w relacje zrównoważone i pełne wyzwań. To będzie wymagało czasu i cierpliwości, jednak kiedy nauczycie się działać z poziomu Centrum Świętego Serca w zgodzie ze Świętym Umysłem, stopniowo rozwiniecie wrażliwość serca i opanowanie wraz z czystością w myśleniu i działaniu. Zapewniamy, że istnieją na tym świecie rzesze odważnych Dusz, które osiągają samourzeczywistnienie na swój własny sposób. Są szanowanymi uczniami na ścieżce, aż pewnego dnia w przyszłości staną się Mistrzami Wzniesionymi planety Ziemi piątego wymiaru.

Wiemy, że zastanawiacie się, dlaczego jesteście narażeni na tak wiele prób i przykrych sytuacji. Mówimy wam, dzielne Dusze, że przechodzicie przez burzliwy proces inicjacji / transformacji, którego musicie doświadczyć, aby osiągnąć wyższe poziomy świadomości – nie za karę lecz jako sposób na uwolnienie lub przemienienie raz na zawsze zastałych energii, które trzymają was w niewoli bardzo ograniczającego, chaotycznego środowiska. Wielu z was kroczy ścieżką inicjacji od wielu wcieleń i jest już gotowych na kolejny wielki postęp w świadomości.

Kiedy po raz pierwszy wkracza się na próbną ścieżkę Wstępowania, ego staje się świadome podszeptów Duszy i rozpoczyna się walka o władzę. Ogień Duszy czy ożywcze wyższe wzorce wibracji rozpoczynają spalanie negatywnych energii, które wypływają na powierzchnię, aby je można było przemienić. Ogień oczyszczania staje się ostatecznie Światłem Oświecenia, a proces jest powtarzany bezustannie, aż liczne aspekty Wyższej Jaźni zaczną stapiać się z Duszą i proces Wstępowania dramatycznie przyspieszy.

Przypomnijcie sobie, każda myśl lub oświadczenie, jakie wyrazicie, posiada określony zakres częstotliwości wibracji. Jeśli wystarczająco często powtarzacie stwierdzenia, są one wszczepiane do waszej podświadomości jako część waszej prawdy. Nie ma znaczenia, czy wzorce częstotliwości mają zakres niski czy wysoki lub czy są prawdziwe lub fałszywe. Z biegiem czasu wasza podświadomość włącza je dowłasnej „bazy danych zakorzenionych przekonań”.

Krytyka może być rzeczą pozytywną, dopóki nie pozwala się jej być niszczącą (wyrażoną złośliwie lub w chęci zadania bólu). Czasem krytyka jest wyrazem rzeczywistości - kiedy jest neutralnym uznaniem ograniczeń. Tym niemniej bądźcie ostrożni z sądami wartościującymi. Pamiętajcie, aby mądrze korzystać z wolnej woli, zawsze macie prawo przyjąć lub odrzucić osądzającą wypowiedź.

Z punktu widzenia oświeconej Duszy energia miłości jest zupełnie inna niż energia tych, którzy nadal grają w wynaturzoną grę dwoistości „ja przeciw tobie”. Najpierw musicie otworzyć się na miłość i mądrość swojej Duszy. Kiedy w Słonecznym Centrum Serca wzrasta miłość, dzieje się coś magicznego; powoli otwiera się portal do świętych Serc i święta Miłość tam zmagazynowana zaczyna przepływać przez fizyczne ciało, szczególnie przez system czakr. Zaczynacie zdawać sobie sprawę, że jesteście Boskimi iskrami naszego Boga Ojca Matki i doceniacie miłość i szacunek tak samo jak radość, piękno i bogactwo Stworzenia. Miłość wypromieniowywana z głębi świętego Serca skutkuje ciągłym przepływem pewności siebie i samoakceptacji. Człowiek ześrodkowany w swoim świętym Sercu zawsze stara się o to, aby w nim rosło błogosławione uczucie jedności i harmonii i aby nim emanować. To cenne uczucie stanowi nieodłączną część waszej Istoty, skoro tylko dostępujecie Rzeki Światła / Miłości / Życia i macie stały napływ Światła Stwórczego i do Świętych Serc - oraz poprzez nie – stale płynie wam Światło Stwórcze.

Zanim zdołacie stworzyć satysfakcjonujące, wypełnione miłością związki z innymi, znów musicie się nauczyć szanować i kochać siebie. Musicie zacząć koncentrować się na tym, co jest dla was właściwe zamiast na tym, co błędne. Zacznijcie słuchać intuicyjnego szeptu Duszy (który staje się głośniejszy, kiedy uznacie jego mądrość), ponieważ daje on wam zachętę, zrozumienie i świadomość waszego ogromnego potencjału. Nie mówimy o miłości egotycznej lecz o głęboko zakorzenionym poczuciu wdzięczności i zaufania do siebie, kiedy rozpoczyna się proces ponownego jednoczenia z wieloma fasetami waszej mądrej i kochającej Wyższej Jaźni.

Boska Miłość jest Esencją Boga Ojca Matki i przepływa wielkimi strumieniami Białego Ognistego Światła o nieograniczonym potencjale, który wynika z nieustającego pragnienia doświadczania samego siebie. Diamentowe Cząstki Światła Stwórczego płyną ku nam z centrum serca Najwyższego Stwórcy poprzez Boga Ojca Matkę tego wszechświata. Ów błogosławiony dar, z którego powinno korzystać całe Stworzenie na wszystkich poziomach od najwyższego i najpotężniejszego po najniższe, najsłabsze. To jest wasze przyrodzone prawo, wasz własny niepowtarzalny sposób wyrażania siebie poprzez czułe współtworzenie w harmonii z Boskim Planem, zawsze w idealnej zgodzie z wielkim planem Stwórcy.

Ile ze swojej boskości ucieleśniasz? Jak wielką miłością promieniują twoje dzieła? Jaki rodzaj świątyni stworzyłeś dla swojej Duszy? Kiedy usuwacie główne wypaczenia waszego świata, wasza duchowość staje się „bliska i osobista”. Dowiadujecie się, że wasze połączenie z Bogiem Ojcem Matką również jest związkiem bardzo osobistym. Naprawdę odkrywacie, że w centrum świętego Serca zawiera się cząstka Boskiej Esencji.

Kiedy weszliście w „związek wzajemnego uczenia się od siebie”, to w zależności od fazy Oświecenia obu partnerów łączy was albo warunkowa miłość egotycznego ciała pragnieniowego albo Święta Miłość Duszy. W obu typach relacji rodzi się między wami przywiązanie. Jesteś albo w związku, w którym pozwalasz, aby partner podłączył się sznurem energetycznym do twego Słonecznego Centrum Mocy a równocześnie wczepiasz się w niego swoim własnym (co skutkuje tańcem wzajemnego przyciągania się i odpychania spowodowanego niezrównoważonymi wibracjami). Albo, kiedy jesteście skoncentrowani we własnym świętym Sercu i korzystacie z mądrości swojego Świętego Umysłu, część swoich Diamentowych Cząstek Światła (Boskich Cząstek) przeznaczycie na użytek związku, co zupełnie odmieni dynamikę interakcji pomiędzy wami.

Podstawą każdej relacji, jaką stworzycie w przyszłości, muszą być prawda i uczciwość. Wasza Dusza nie zaakceptuje niczego poniżej kryterium prawdy i uczciwości, będzie nieodłącznym barometrem korygującym relacje. Najpierw musicie zaakceptować, kim jesteście, jacy jesteście w chwili obecnej, i musicie się starać być jak najlepszymi ludźmi, którzy mogą przeprowadzać samokontrolę własnych postaw, przekonań, przyzwyczajeń i słabości.

Musicie nauczyć się, że podstawą trwałych związków z innymi jest najpierw głęboka życzliwa akceptacja siebie takimi, jacy jesteście w tej chwili. Przypomnijcie sobie nasze słowa z przeszłości: „Musicie kochać samych siebie takimi, jacy jesteście w chwili obecnej, starając się być takimi, jakimi chcielibyście być.” Najpierw musicie skoncentrować się na zdolności do „ucieleśniania miłości” starając się być życzliwymi i miłymi, aż w końcu zrozumiecie, że jesteście „uosobieniem miłości” i nie potrzebujecie nikogo innego, aby tą prawdę dla was potwierdził. Otwierając swoje święte Serca i źródło świętej Miłości we własnych iskrach Boskości, przypominacie sobie, że dzięki Miłości / Światłu macie do dyspozycji niewyczerpane zapasy, ponieważ to jest wasze Boskie Dziedzictwo.

Kiedy osiągniecie duchowe oświecenie, będziecie żyli poza normalną rzeczywistością świadomości zbiorowej, co poskutkuje lekkością serca, umysłu i emocji. W celu otrzymywania i wysyłania miłości musicie usunąć filtr ochronny, który wiele wieków temu umieściliście na swoim Słonecznym Centrum Mocy, aby nikt nie mógł was zranić. Aby przyjąć miłość musicie zezwolić potężnemu Potrójnemu Płomieniowi wybuchnąć i otworzyć portal do własnego świętego Serca. Miłość jest potężnym i naturalnym stanem Bytu. Czysta, Święta Miłość duchowa jest emocją, której nie mogą wypaczyć ani żadne okoliczności, ani czyjeś postępowanie. Miłość bywa wyrażana na różne sposoby, na przykład romantyczna miłość pomiędzy przyjaciółmi, delikatna chroniąca miłość rodzicielska i ufna miłość dziecka. Miłość jest mową Ducha i jest jedyną drogą komunikacji z Bogiem Ojcem Matką. Miłość Stwórcy i Boga Ojca Matki jest wszechogarniająca i wieczna. Ból i cierpienie jest wynikiem wyparcia się miłości, którą jesteście. Jeśli jesteście mocno skoncentrowani na swoich świętych Sercach, przezwyciężycie wszelkie rozdźwięki. Jeśli żyjecie własną prawdą, będziecie mieli ufność we własne siły i w kontaktach z innymi zawsze będziecie się starali o przychylność i szczerość. I tak błogosławimy was, ukochani, otwórzcie portale swoich świętych Serc, abyście mogli zostać napełnieni Boskim Eliksirem Życia. Dar Wiecznego Życia czeka na was. Wiedzcie, że zawsze jesteśmy blisko, aby was prowadzić, inspirować i chronić.

Jam Jest archanioł Michał

Friday, July 6, 2012

Płynąc z Boskim Planem

 Spisał Ramaathis-Mam

 Tłumaczyła Ludmiła Zarzycka, edycja Anna Burakowska

Czerwiec 2012

Niech błogosławieństwa Nieskończonego Stwórcy wibrują w waszych sercach i umysłach rozświetlając je i przynosząc pokój oraz rozeznanie i wewnętrzną harmonię.
Jako operatorzy światła, jesteście bardzo zaniepokojeni z powodu przeróżnych przepowiedni oraz apokaliptycznych scenariuszy wydarzeń czy też wizji międzynarodowego konfliktu wojennego, który mógłby zdziesiątkować ziemską cywilizację. W waszym otoczeniu społecznym i duchowym przejawia się ogromny lęk oraz obawa o to, co może nastąpić.   Z drugiej strony, istnieje cała lawina przekazów, w których (rzekomo) obiecuje się wam nadzwyczajną przyszłość i to, że wszystko zostanie rozwiązane zadowalająco, ponieważ bracia z kosmosu oraz ich sojusznicy ziemscy naciskają tajny inwolucyjny rząd waszej planety, by porzucił swe niszczycielskie plany. Istnieje cała gama informacji międzywymiarowych, wywołujących wiele zamieszania zarówno w społeczeństwie jak i wśród operatorów światła.   Oczywiście, sytuacja na waszej planecie jest bardzo krytyczna i znajdujecie się na rozdrożu, na którym jedna z dróg prowadzi do całkowitej duchowej przemiany, a druga do ewolucyjnego oczyszczenia ludzkości pogrążonej w spirali degradacji oraz duchowego i moralnego upadku.

Od wielu dziesięcioleci, poprzez różnych emisariuszy, sfery światła kosmicznego przekazywały wam, że zbiorowość ludzka łamie prawa życia i ewolucji.   Mówiono wam poprzez tych posłańców oraz międzywymiarowe kontakty, że wasze wzorce ewolucyjne i duchowe są błędne, a jako istoty światła obdarzone wolną wolą i mocą wyboru, powinniście rozważyć, jaki jest cel życia oraz ewolucji. Byliście manipulowani, zwodzeni i eksploatowani przez waszych liderów oraz rządy, na skutek waszego zobojętnienia, braku duchowej wrażliwości oraz łączności z Bogiem.   Brak tego połączenia jest zasadniczym powodem upadku, zdegradowania i wyniszczenia cywilizacji zamieszkujących waszą planetę.   Jeszcze nie pojęliście, że wolna wola jest relatywna, a celem ludzkiego życia jest odkrywanie aspektu transcendentalnego, który można rozwijać i pojąć będąc istotą ludzką.

Człowiek znajduje się na pograniczu świadomości oddzielenia i przetrwania najsilniejszych oraz świadomości poszukiwania tego, co transcendentalne i komunii z najwyższą boską siłą - Bogiem.   Nawet między pracownikami światła pojawił się odcień sceptycyzmu zamaskowanego ideą bezosobowej istoty światła, która rzekomo tworzy tak upragniony przez was pokój, miłość i harmonię.   To abstrakcyjne pojęcie Boga, bardzo rozpowszechnione w sektorze operatorów światła, jest mechanizmem inwolucyjnym, który przyczynia się do przyćmiewania waszego postrzegania i duchowej wrażliwości.   Bóg nie jest żadnym nieosobowym bytem, lecz Boską Obecnością, której tożsamość jest transcendentalna i niezrozumiała dla waszego umysłu oraz inteligencji ograniczonej w trójwymiarowej czasoprzestrzeni, w której wibrujecie.   Zrozumienie planu boskiego i samej Boskości jest możliwe jedynie dzięki podążaniu drogą bezinteresownej służby, gdzie oddanie Bogu i miłość bezwarunkowa stanowią wyznaczniki psychicznych, słownych i fizycznych działań człowieka. Ta zwięzła analiza filozoficzno-duchowa ma uświadomić wam, że chaos, zamieszanie i niezgoda panujące na waszej planecie stanowią rezultat usunięcia Boga z życia.   Na skutek waszej ignorancji i buntowniczego zachowania przyjęliście psychologiczną i emocjonalną postawę, która zamiast pomóc, wyrządza wam krzywdę, co poświadcza historia i istniejące dowody.   Nigdy nie będziecie szczęśliwi, nie zaznacie pokoju, braterstwa i solidarności na waszej planecie dopóki nie zrozumiecie, że istnieją niezmienne uniwersalne prawa ustanowione przez Nieskończonego Stwórcę i że jedynie zharmonizowanie się z nimi i poszukiwanie łączności z Boskością może być źródłem pełni, pokoju oraz pomyślności cywilizacji.

Pomimo zalewu technik, terapii, sposobów medytacji oraz różnych metod psychologicznych, energetycznych i fizycznych, cień strachu oraz niepokoju o zniszczenie ziemskiej cywilizacji nieubłaganie prześladuje was pulsując w głębi waszych serc i umysłów. Istnieje boski plan mistrzowski i nikt nie może go zmienić, chyba, że zdecydowana część ludzkości będzie prosić o boską łaskę i rozpocznie prawdziwą pracę nad osobistą transformacją, a to oznacza porzucenie wstecznych, niemoralnych pojęć, nawyków oraz zachowań, które godzą w prawa życia i ewolucji.   Poziom łamania tych zasad na waszej planecie osiągnął punkt krytyczny, dlatego, jak w innych epokach i procesach ewolucji, jesteście narażeni na rygorystyczne środki zaradcze, które Kosmiczna Hierarchia może zastosować.   Jesteście istotami posiadającymi bardzo zakorzenione skłonności inwolucyjne, a wasza planeta była zaprojektowana jako bardzo ograniczające miejsce ewolucji, w którym, szkolenie bywa bolesne i trudne.   Oczywiście, ani Nieskończony Stwórca ani sfery światła nie pragną tego dla was. Staje się to niezbędne, by zmienić waszą ewolucyjną i duchową buntowniczość.

Wygodnie jest dawać swe przyzwolenie siłom politycznym, ekonomicznym i społecznym, by wywierały na was wpływ, bo poprzez swą demagogię tak naprawdę zaspokajają wasze niskie namiętności i podsycają niemoralne, poniżające pragnienia, do których macie skłonność.  Życie ludzkie stanowi boski dar, otrzymywany po eonach ewolucji w królestwach niższych gatunków życia.   Korzystanie z tego daru tylko dla zaspokajania zmysłowości i przejawiania wstecznych, dekadenckich zachowań nie jest rozsądne ani uczciwe.   Pragnę wam przekazać, jako rzecznik hierarchii waszej Galaktyki, że jeśli wasza cywilizacja nie zmieni swojego wojowniczego oraz przewrotnego zachowania, skutki tego będą dewastujące.   Mówimy o tym nie po to, by wywoływać strach, lecz raczej by was przestrzec przed konsekwencjami, które każda osoba kierująca się moralnymi i duchowymi zasadami może z łatwością przewidzieć.   Nie pragnę generować apokaliptycznych scenariuszy, chcę jedynie, abyście byli świadomi, że ewolucja na waszej planecie znajduje się w bardzo czułym punkcie zwrotnym i to, co zrobicie w najbliższych miesiącach będzie decydujące.   Macie dwa możliwe scenariusze kosmicznej ewolucji:

1.      Prawdziwie zastosować duchowe wzorce, które wspierają zharmonizowanie się z prawami życia i ewolucji, przekazywane wam w kodeksach duchowych różnych cywilizacji oraz przez wielkich mistrzów przeszłości.
  1. Być świadkami skutków waszej nieodpowiedzialności, nieświadomości, ignorancji oraz duchowej niewrażliwości w stosunku do moralnych wypaczeń, eksploatacji i niszczenia ekosystemu,  braku solidarności i miłości do ludzi oraz innych żywych istot cierpiących i uciskanych na wszelkie sposoby; doświadczyć skutków doprowadzania do nieobliczalnych zbrojnych konfliktów wojennych tak szkodliwych dla waszej ludzkości i samej planety.
Nastał czas, abyście pogłębili swoją relację z prapoczątkiem wszechświata – Bogiem, który nadzoruje oraz projektuje złożone procesy ewolucji mające miejsce w tym Wszechświecie.   Introspekcja, dyscyplina duchowa oraz osobista przemiana są czynnikami o wielkiej wadze, które mogą zmienić kierunek waszej ewolucji.   W ziemskim świecie przeważa zepsucie przejawiające się w zachowaniu, wartościach, przyzwyczajeniach oraz wstecznych, dekadenckich koncepcjach, którymi przepełnione są wasze umysły i serca.   Uprzywilejowane umysły waszej planety, które powinny były przyczynić się do społecznego dobrobytu, równowagi ekosystemu oraz otwarcia międzywymiarowej ewolucji, są najbardziej zepsute, ponieważ pracują nad usunięciem waszej cywilizacji z planety. Przy kontynuacji takiego postępowania, może dojść do interwencji sił galaktycznych wszechświata w celu zahamowania niepowstrzymanej złości, okrucieństwa i tragedii nękających waszą planetę i cywilizację.

Wasza misja, jako operatorów światła, polega na byciu reprezentacyjnym symbolem oraz przejawieniem moralnych i duchowych praw uniwersalnych. Pozostawajcie daleko od dekadenckich wartości i nawyków uznawanych przez wasze społeczeństwo.  Nie musicie ulegać łącząc się z niskimi, zdegradowanymi moralnie i duchowo emocjami.   Trzeba wiele odwagi, przekonania i wewnętrznej integracji, aby nie identyfikować się i nie akceptować niemoralnych postaw społecznych.   Aby prawdziwie mieć moralny i duchowy autorytet, musicie być przykładem i całkowicie usunąć z waszego życia wszelkie zakłamanie.   Czystość waszych umysłów oraz sumienia stanie się siłą i źródłem światła, które rozprasza ciemność otoczenia, w którym się znajdujecie.    Wysoki poziom moralny i duchowy będzie oddziaływał na osoby, z którymi współdziałacie, a wasza energia przeniknie grube warstwy degradacji i zepsucia osób oraz systemu społecznego.

Ostatecznie, plan boski spełni się z waszą współpracą albo bez niej, ponieważ tak zostało to przygotowane przez sfery światła i Kosmicznego Stwórcę.   Potrzebne jest jednak ponowne spotkanie i połączenie z Bogiem poprzez wewnętrzne oczyszczenie oraz życie pełne dyscypliny, oddania, integracji oraz duchowej wrażliwości.  Gdy zaadoptujecie taki styl życia, nie będziecie już popadać w panikę z powodu tego, co może sie wydarzyć. Synchronizacja z boskim planem da wam pewność, że wasz los ewolucyjny będzie bardzo jasny i pełen chwały.   Jesteście istotami światła wibrującymi w ciałach fizycznych w bardzo gęstym wymiarze, który kiedyś będziecie musieli opuścić, by kontynuować swoją ewolucję.  Różnice będą wynikały z poziomu świadomości, który uzyskacie podczas waszej ziemskiej egzystencji, a który stanie się paszportem pozwalającym wam wejść z sukcesem do wyższych wymiarów światła.   Wszystko inne jest nieważne. Dlatego stosując duchowe narzędzia skupiajcie swą energię oraz uwagę na wysubtelnianiu i poszerzaniu duchowej świadomości oraz połączeniu się na nowo z Nieskończonym Stwórcą, który zarządza losami wszystkich istot wszechświata.

http://atlantisangelis.org
www.nameya.net

Monday, July 2, 2012

Twój anioł Wniebowstąpienia

Archanioł Michał przez Natalie Glasson,  http://www.wisdomofthelight.com/ 

tłumaczenie Teresa Serafinowska


Z najgłębszą miłością otulam was moją energią, jestem archanioł Michał i przynoszę ważną wiadomość, która wspomoże was w procesie wstępowania i umożliwi przeprowadzenie pewnych przygotowań.

W trakcie wędrówki po Ziemi każdemu człowiekowi towarzyszy grupa przewodników, którzy pozostają w ciągłym kontakcie z jego energią i świadomością. Pośród tej grupy prowadzącej i wspierającej są również istoty anielskie. Każda istota anielska posiada cechy Duszy Stwórcy i została skierowana, aby dzielić się z wami tymi jakościami, żebyście mogli wchłonąć ich energię i ją w sobie aktywować. Zrozumienie cech, jakie nosi w sobie każdy połączony z wami w tym życiu anioł oferujący wam koncentrację na duchowym wzroście, to wspaniały proces. Możecie oddać się nauce tych jakości i je ucieleśniać, jak to czynią wasi aniołowie. Często się mówi, że wasi przewodnicy towarzyszą wam przez wiele wcieleń na Ziemi, chociaż niektórzy przez jakiś czas mogą być bardziej aktywni, a pozostali w tym czasie nieco się wycofują. Zasadniczo towarzystwo przewodników pozostaje ciągle to samo, nawet, jeśli wydaje się wam, że nastąpiła ich wymiana. Oni pozostają z wami na zawsze; po prostu czasami odgrywają mniejszą rolę w rzeczywistości i na duchowej ścieżce.

W tym przejściowym okresie ogromnego wzrastania przyciągacie do siebie towarzystwo swoich przewodników jeszcze silniej. To oznacza, że ciągle jesteście z nimi połączeni sięgając po ich spokój, akceptację i porady. Jeśli budujecie wokół siebie zwarty krąg energii i zaczynacie więcej rozumieć łącząc się i współbrzmiąc z własnymi przewodnikami, wtedy zauważacie, że doświadczacie poczucia wielkiego bezpieczeństwa i przechodzicie przez proces wstępowania z większą łatwością.

Następnie, kiedy nawiązujecie głębszą więź ze swoimi przewodnikami, zaczynacie rozumieć, że każda Dusza mianowała jednego ze swoich anielskich przewodników, aby w tym czasie strzegł wszystkich elementów procesu wznoszenia. To najbardziej zaufany anioł tej Duszy, i prawdopodobnie pomagał jej w różnych fazach tego procesu we wcześniejszych wcieleniach i na poziomach wewnętrznych. Wiedza, że każdy ma takiego anioła, oznacza zrozumienie swojej Duszy. Można powiedzieć, że ten anioł jest najlepszym przyjacielem wznoszenia dla każdej Duszy. Chcę wam uświadomić, że każdy ma własnego Anioła Wniebowstąpienia, a gdy się z nim współpracuje, można przyspieszyć proces i otrzymać, co potrzeba. Ten Anioł Wniebowstąpienia zna plany Stwórcy dla Ziemi, Boskie plany dla waszego kraju zamieszkania, Boskie plany dla waszej grupy dusz, Boskie plany dla każdej Duszy, Boskie plany dla waszych interakcji z rodziną i przyjaciółmi, Boskie plany dla waszej rzeczywistości na Ziemi jak również zrozumienia własnego celu. Wasz Anioł Wniebowstąpienia jest w stanie utkać to wszystko ze sobą tak, aby mieć pewność, że wszystko jest Bosko doskonałe i zgodne z Boską wolą upewniając się, że w swojej rzeczywistości i duchowym wzroście otrzymujecie wszystko, czego potrzebujecie. Jeśli wyobrazicie sobie, że pielęgnujecie roślinę i czule się o nią troszczycie dając jej wszystko, czego potrzebuje, to właśnie każde z was jest taką rośliną, a osobisty anioł jest jej opiekunem.

Wasi Aniołowie Wniebowstąpienia chcieliby was zachęcić do utrzymywania w nadchodzących miesiącach podwyższonych wibracji, abyście rozumieli własną energię oraz wibracje, a także, abyście uzyskali lepsze poczucie jasności i osobistego komfortu. Możecie prosić swojego anioła o odpowiednią porcję anielskiego Światła, szczególnie z własnej Duszy, abyście mogli, dzieląc się nim z całą swoją Istotą, pozwolić sobie na wykąpanie się w nim i jego wchłonięcie. Wasi Aniołowie Wniebowstąpienia dają wam nie tylko wartościową energię - jak witaminy i minerały dla ciała świetlistego i Duszy, lecz umożliwią rozpoznanie siebie i swojej Duszy, ponieważ rozumieją was i całą waszą duchową ścieżkę ze wszystkimi szczegółami. Tak oto wasi Aniołowie Wniebowstąpienia stają się dla was wielką pomocą, a wy zaczynacie lepiej rozumieć własną przeszłość i sposób dojścia do tej rzeczywistości ze świadomością celu oraz tego, kim jesteście i co robicie.

Poprzez utrzymywanie swojej energii w wysokich wibracjach wasi aniołowie pomagają wam i waszym Duszom zachować równowagę w tych czasach transformacji. W stanie harmonii możecie zachować jasność i świadomość tego, co zachodzi na każdym etapie duchowej przemiany. Z silnym opanowaniem i dobrym samopoczuciem we własnej energii będziecie gotowi przyjąć nowe wibracje i przygotować się na aktywację Mądrości Światła swojej Istoty. Wasi aniołowie będą w stanie wesprzeć was podczas kotwiczenia nowych wibracji Światła i poszerzania całej waszej Istoty. Każdy człowiek potrzebuje takiego wsparcia, ponieważ w najbliższych czasach może zaistnieć wiele strachu i zamieszania.

Wasi Aniołowie Wniebowstąpienia zawczasu wiedzą, co się wydarzy, jakie energie napotkacie, zakotwiczycie, aktywujecie i czego doświadczycie, a także, jaką mądrość w sobie rozwiniecie. Podczas snu przechodzicie przez ćwiczenia i doświadczacie przejść, chociaż niewielkich, w wewnętrznych przestrzeniach. Dlatego wasi aniołowie i wy sami na określonym poziomie zawsze wiecie o przejściach na kolejny poziom wzrostu, nawet, kiedy na poziomie fizycznym nie macie o tym pojęcia. Od teraz do grudnia 2012 nastąpi wiele przejść i małych przemian, one będą kontynuowane i intensyfikowane, również w kolejnych okresach. Na wewnętrznych poziomach już przeżyliście poszerzenie z grudnia 2012. Na płaszczyznach duchowych i energetycznych prawdopodobnie rozumiecie więcej niż kiedykolwiek na płaszczyźnie ziemskiej, jednak to jest tak subtelne, że ledwo daje się zauważyć, ponieważ całe przygotowanie można dostrzec tylko z poziomu energetycznego. Mam nadzieję, że to pomoże wam zrozumieć, jak ważni w tym czasie są wasi Aniołowie Wniebowstąpienia. Pamiętajcie też, że Aniołowie Wniebowstąpienia mogą być aniołami Przewodnikami, o których nie mieliście pojęcia, to nie muszą być koniecznie nowi aniołowie.

Wasi Aniołowie Wniebowstąpienia mają możliwość wykorzystania swojej energii do przekazania wam specjalnych kodów i wzorców energetycznych. Aktywując na nowo pradawne związki oraz oferując istotę przewodnictwa, wspierają i wspomagają was w odgrywaniu waszej boskiej roli. Wszystko, co musicie zrobić w tych świętych czasach lub w odpowiednim momencie rzeczywistości, to poprosić swojego Anioła Wniebowstąpienia o pomoc, prowadzenie i boską interwencję

Pozwólcie sobie stworzyć połączenie ze swoim Aniołem Wniebowstąpienia, czując jego energię, imię, cechy i dźwięk wibracyjny. Cieszcie się tym, jakbyście podczas tego procesu łączenia i przyjaźni odkrywali nowego przyjaciela, ponieważ to jest budowanie partnerstwa w celu wsparcia przemian na Ziemi.

Oczywiście, możecie też poprosić moją energię o pomoc w tym czasie, a ja w odpowiedzi na wezwanie wesprę połączenie z waszym Aniołem Wniebowstąpienia.

Inwokacja

Otwieram się energetycznie na proces przyjęcia i akceptacji mojego Anioła Wniebowstąpienia. Proszę moją Duszę o wyjście naprzód i zintegrowanie się z moją całą Istotą, o wsparcie mojego przyjęcia i połączenie z moim Aniołem Wniebowstąpienia. Wraz z energią mojej Duszy, która płynie z mojej czakry serca, proszę, aby energia mojej Duszy stworzyła wokół mnie i dla mnie święte miejsce.

Upoważniam i proszę moją Duszę i mój umysł o uwolnienie od wszelkich wątpliwości, lęków czy niedowierzanie oraz zachęcam mój umysł do otwarcia i uwrażliwienia na wibracje mojego Anioła Wniebowstąpienia.

Teraz wołam mojego Anioła Wniebowstąpienia i proszę, aby stanął przede mną przekazując energię ze swojej Esencji do mojej Istoty. Otwieram moje serce z czułą wrażliwością. Aniele, pozwól nam połączyć i wymienić nasze energie.”

(Pozwól sobie przez chwilę odczuwać to połączenie – tak długo, jak chcesz)

Proszę, wyjaw mi swoje energetyczne imię, barwę Światła, jakim emanujesz i cechy, jakie utrzymujesz, abym mogła/mógł je przyjąć. Proszę, podziel się ze mną teraz tymi informacjami, abym mogła/mógł je odczuć i zrozumieć, kiedy będę gotowa/gotów.

Złączenie naszych energii to wielkie święto. Teraz mam świadomość pracy, jaką wspólnie wykonaliśmy na poziomie wewnętrznym i proszę, aby te informacje wpłynęły do mojej Istoty w boskiej synchronizacji. Kocham Ciebie bezwarunkowo i proszę o Twoją pomoc w moim procesie Wniebowstąpienia na Ziemi ze wszelką wiedzą i prowadzeniem, jakie jest możliwe dzięki boskiej woli Stwórcy. Dziękuję.”

Mam nadzieję, że uznacie to połączenie za wielką pomoc, i chcę jeszcze dodać, że niektórzy z was mogą mieć też po dwóch Aniołów Wniebowstąpienia.

Z bezwarunkową anielską miłością,
archanioł Michał