Sunday, July 15, 2012

Tajemnica od wieków zakryta


LM-06-2012
przekazała Ronna Herman
tłumaczyła Teresa Serafinowska

Ukochani Mistrzowie, każda czująca Dusza musi postępować zgodnie z własnym wyjątkowym przeznaczeniem, specjalnie zaprojektowaną ścieżką prowadzącą do oświecenia i scalenia ze swoją Boską Jaźnią. Lekcje, które sobie coraz lepiej przyswajacie, stanowią wasz wkład do Całości. Pośród nich są doświadczenia wydające się być najbardziej bolesnymi, a są perłami mądrości, jakich potrzebujecie, aby wypełnić swoje specyficzne segmenty wielkiego projektu. Nie oceniajcie siebie czy swoich postępów ani też innych ludzi. Nie patrzcie na innych z podziwem czy zazdrością o talenty i dary, jakie opanowali o objawili, i w was są ukryte skarby czekające na odkrycie.

Znajdujecie się w trakcie odsłaniania prawdy, która umykała uwagi ludzkości przez setki tysięcy lat, tajemnicy ukrytej głęboko w iluzji świata trzeciego i czwartego wymiaru istnienia. Prawda o naturze prawdziwej miłości, czym jest a czym nie jest. Miłość to nie tylko odczuwanie fizycznych emocji, intensywnej potrzeby posiadania czegoś lub kogoś innego, aby mieć poczucie pełni. Prawdziwa miłość to nie ekscytacja z dokonanego podboju, co w danej chwili wydaje się „wielką wygraną”,a koniec końców staje się wielkim ciężarem. Miłość, której upatrujecie na zewnątrz, zawsze przyniesie wam poczucie zranienia, ponieważ egotyczne ciało pragnieniowe zawsze wymaga potwierdzenia własnej wartości przez kogoś lub coś. Miłość nie jest ani ofiarnością ani rolą ofiary, którą tak wielu z was z siebie robi, tracąc w końcu własną tożsamość. Miłość nie zezwala innym wokół pozbawiać was czci czy wykorzystywać, wzmacniając jednocześnie własne projekcje niegodności. Jak możecie oczekiwać od kogoś traktowania z szacunkiem i miłością, kiedy nie jesteście gotowi na określenie granic poprzez wysłanie klarownych sygnałów miłości, akceptacji i uznania dla siebie i dla innych?

Musicie usunąć eteryczne bariery lub filtr, jaki został umieszczony wokół waszych serc i emocji, skoro chcecie być w stanie odbierać i wypromieniowywać wyższe częstotliwości serca / miłości duchowej. Musicie stawić czoła lękom o to, że utracicie tych, których kochacie i pozwolić odejść rozczarowaniom i zdradom z przeszłości, co często objawia się jako lęk przez bliskością i zaangażowaniem względem innych. Jeśli nauczycie się wierzyć w siebie i sobie ufać, rozwiniecie głębokie zaufanie do innych, a inni będą pokładali wiarę i ufność w was, ponieważ zaufanie budzi zaufanie.

Ograniczające, okaleczające psychicznie myślokształty, wyrzeczenia, martyrologia, cierpienia oraz odrzucenie piękna i doskonałości ciała fizycznego muszą zniknąć. Nadszedł czas, aby ocenić, uwolnić lub przemienić wszystkie destrukcyjne schematy myślowe, które traktowaliście jako swoje prawdy lub pozwalaliście innym narzucać je przez tak wiele poprzednich wcieleń. Zastanówcie się chwilę i odpowiedzcie szczerze na te pytania: Czy utożsamiasz się wyłącznie ze swoją fizycznością i koncentrujesz się głównie na ciągłym samo-osądzaniu skupiając się na swoich niedoskonałościach? Czy ciągle porównujesz się z innymi, prowadząc wewnętrzną walkę, która ostatecznie przynosi niepowodzenia i oceniasz ze swojego zafałszowanego punktu widzenia? Zdecydowana większość ludzi jest w stosunku do samych siebie w związku miłości - nienawiści wikłając się w bezustanne frustracje i cierpienie, które sami sobie zadają

Musicie zdawać sobie sprawę, że Ścieżka Duchowego Oświecenia powoduje dramatyczny przełom w obu rzeczywistościach, wewnętrznej i zewnętrznej. Musicie się postarać wznieść ponad nieharmonijne dramaty waszego dnia codziennego, sumiennie dążąc do wnoszenia harmonii w relacje zrównoważone i pełne wyzwań. To będzie wymagało czasu i cierpliwości, jednak kiedy nauczycie się działać z poziomu Centrum Świętego Serca w zgodzie ze Świętym Umysłem, stopniowo rozwiniecie wrażliwość serca i opanowanie wraz z czystością w myśleniu i działaniu. Zapewniamy, że istnieją na tym świecie rzesze odważnych Dusz, które osiągają samourzeczywistnienie na swój własny sposób. Są szanowanymi uczniami na ścieżce, aż pewnego dnia w przyszłości staną się Mistrzami Wzniesionymi planety Ziemi piątego wymiaru.

Wiemy, że zastanawiacie się, dlaczego jesteście narażeni na tak wiele prób i przykrych sytuacji. Mówimy wam, dzielne Dusze, że przechodzicie przez burzliwy proces inicjacji / transformacji, którego musicie doświadczyć, aby osiągnąć wyższe poziomy świadomości – nie za karę lecz jako sposób na uwolnienie lub przemienienie raz na zawsze zastałych energii, które trzymają was w niewoli bardzo ograniczającego, chaotycznego środowiska. Wielu z was kroczy ścieżką inicjacji od wielu wcieleń i jest już gotowych na kolejny wielki postęp w świadomości.

Kiedy po raz pierwszy wkracza się na próbną ścieżkę Wstępowania, ego staje się świadome podszeptów Duszy i rozpoczyna się walka o władzę. Ogień Duszy czy ożywcze wyższe wzorce wibracji rozpoczynają spalanie negatywnych energii, które wypływają na powierzchnię, aby je można było przemienić. Ogień oczyszczania staje się ostatecznie Światłem Oświecenia, a proces jest powtarzany bezustannie, aż liczne aspekty Wyższej Jaźni zaczną stapiać się z Duszą i proces Wstępowania dramatycznie przyspieszy.

Przypomnijcie sobie, każda myśl lub oświadczenie, jakie wyrazicie, posiada określony zakres częstotliwości wibracji. Jeśli wystarczająco często powtarzacie stwierdzenia, są one wszczepiane do waszej podświadomości jako część waszej prawdy. Nie ma znaczenia, czy wzorce częstotliwości mają zakres niski czy wysoki lub czy są prawdziwe lub fałszywe. Z biegiem czasu wasza podświadomość włącza je dowłasnej „bazy danych zakorzenionych przekonań”.

Krytyka może być rzeczą pozytywną, dopóki nie pozwala się jej być niszczącą (wyrażoną złośliwie lub w chęci zadania bólu). Czasem krytyka jest wyrazem rzeczywistości - kiedy jest neutralnym uznaniem ograniczeń. Tym niemniej bądźcie ostrożni z sądami wartościującymi. Pamiętajcie, aby mądrze korzystać z wolnej woli, zawsze macie prawo przyjąć lub odrzucić osądzającą wypowiedź.

Z punktu widzenia oświeconej Duszy energia miłości jest zupełnie inna niż energia tych, którzy nadal grają w wynaturzoną grę dwoistości „ja przeciw tobie”. Najpierw musicie otworzyć się na miłość i mądrość swojej Duszy. Kiedy w Słonecznym Centrum Serca wzrasta miłość, dzieje się coś magicznego; powoli otwiera się portal do świętych Serc i święta Miłość tam zmagazynowana zaczyna przepływać przez fizyczne ciało, szczególnie przez system czakr. Zaczynacie zdawać sobie sprawę, że jesteście Boskimi iskrami naszego Boga Ojca Matki i doceniacie miłość i szacunek tak samo jak radość, piękno i bogactwo Stworzenia. Miłość wypromieniowywana z głębi świętego Serca skutkuje ciągłym przepływem pewności siebie i samoakceptacji. Człowiek ześrodkowany w swoim świętym Sercu zawsze stara się o to, aby w nim rosło błogosławione uczucie jedności i harmonii i aby nim emanować. To cenne uczucie stanowi nieodłączną część waszej Istoty, skoro tylko dostępujecie Rzeki Światła / Miłości / Życia i macie stały napływ Światła Stwórczego i do Świętych Serc - oraz poprzez nie – stale płynie wam Światło Stwórcze.

Zanim zdołacie stworzyć satysfakcjonujące, wypełnione miłością związki z innymi, znów musicie się nauczyć szanować i kochać siebie. Musicie zacząć koncentrować się na tym, co jest dla was właściwe zamiast na tym, co błędne. Zacznijcie słuchać intuicyjnego szeptu Duszy (który staje się głośniejszy, kiedy uznacie jego mądrość), ponieważ daje on wam zachętę, zrozumienie i świadomość waszego ogromnego potencjału. Nie mówimy o miłości egotycznej lecz o głęboko zakorzenionym poczuciu wdzięczności i zaufania do siebie, kiedy rozpoczyna się proces ponownego jednoczenia z wieloma fasetami waszej mądrej i kochającej Wyższej Jaźni.

Boska Miłość jest Esencją Boga Ojca Matki i przepływa wielkimi strumieniami Białego Ognistego Światła o nieograniczonym potencjale, który wynika z nieustającego pragnienia doświadczania samego siebie. Diamentowe Cząstki Światła Stwórczego płyną ku nam z centrum serca Najwyższego Stwórcy poprzez Boga Ojca Matkę tego wszechświata. Ów błogosławiony dar, z którego powinno korzystać całe Stworzenie na wszystkich poziomach od najwyższego i najpotężniejszego po najniższe, najsłabsze. To jest wasze przyrodzone prawo, wasz własny niepowtarzalny sposób wyrażania siebie poprzez czułe współtworzenie w harmonii z Boskim Planem, zawsze w idealnej zgodzie z wielkim planem Stwórcy.

Ile ze swojej boskości ucieleśniasz? Jak wielką miłością promieniują twoje dzieła? Jaki rodzaj świątyni stworzyłeś dla swojej Duszy? Kiedy usuwacie główne wypaczenia waszego świata, wasza duchowość staje się „bliska i osobista”. Dowiadujecie się, że wasze połączenie z Bogiem Ojcem Matką również jest związkiem bardzo osobistym. Naprawdę odkrywacie, że w centrum świętego Serca zawiera się cząstka Boskiej Esencji.

Kiedy weszliście w „związek wzajemnego uczenia się od siebie”, to w zależności od fazy Oświecenia obu partnerów łączy was albo warunkowa miłość egotycznego ciała pragnieniowego albo Święta Miłość Duszy. W obu typach relacji rodzi się między wami przywiązanie. Jesteś albo w związku, w którym pozwalasz, aby partner podłączył się sznurem energetycznym do twego Słonecznego Centrum Mocy a równocześnie wczepiasz się w niego swoim własnym (co skutkuje tańcem wzajemnego przyciągania się i odpychania spowodowanego niezrównoważonymi wibracjami). Albo, kiedy jesteście skoncentrowani we własnym świętym Sercu i korzystacie z mądrości swojego Świętego Umysłu, część swoich Diamentowych Cząstek Światła (Boskich Cząstek) przeznaczycie na użytek związku, co zupełnie odmieni dynamikę interakcji pomiędzy wami.

Podstawą każdej relacji, jaką stworzycie w przyszłości, muszą być prawda i uczciwość. Wasza Dusza nie zaakceptuje niczego poniżej kryterium prawdy i uczciwości, będzie nieodłącznym barometrem korygującym relacje. Najpierw musicie zaakceptować, kim jesteście, jacy jesteście w chwili obecnej, i musicie się starać być jak najlepszymi ludźmi, którzy mogą przeprowadzać samokontrolę własnych postaw, przekonań, przyzwyczajeń i słabości.

Musicie nauczyć się, że podstawą trwałych związków z innymi jest najpierw głęboka życzliwa akceptacja siebie takimi, jacy jesteście w tej chwili. Przypomnijcie sobie nasze słowa z przeszłości: „Musicie kochać samych siebie takimi, jacy jesteście w chwili obecnej, starając się być takimi, jakimi chcielibyście być.” Najpierw musicie skoncentrować się na zdolności do „ucieleśniania miłości” starając się być życzliwymi i miłymi, aż w końcu zrozumiecie, że jesteście „uosobieniem miłości” i nie potrzebujecie nikogo innego, aby tą prawdę dla was potwierdził. Otwierając swoje święte Serca i źródło świętej Miłości we własnych iskrach Boskości, przypominacie sobie, że dzięki Miłości / Światłu macie do dyspozycji niewyczerpane zapasy, ponieważ to jest wasze Boskie Dziedzictwo.

Kiedy osiągniecie duchowe oświecenie, będziecie żyli poza normalną rzeczywistością świadomości zbiorowej, co poskutkuje lekkością serca, umysłu i emocji. W celu otrzymywania i wysyłania miłości musicie usunąć filtr ochronny, który wiele wieków temu umieściliście na swoim Słonecznym Centrum Mocy, aby nikt nie mógł was zranić. Aby przyjąć miłość musicie zezwolić potężnemu Potrójnemu Płomieniowi wybuchnąć i otworzyć portal do własnego świętego Serca. Miłość jest potężnym i naturalnym stanem Bytu. Czysta, Święta Miłość duchowa jest emocją, której nie mogą wypaczyć ani żadne okoliczności, ani czyjeś postępowanie. Miłość bywa wyrażana na różne sposoby, na przykład romantyczna miłość pomiędzy przyjaciółmi, delikatna chroniąca miłość rodzicielska i ufna miłość dziecka. Miłość jest mową Ducha i jest jedyną drogą komunikacji z Bogiem Ojcem Matką. Miłość Stwórcy i Boga Ojca Matki jest wszechogarniająca i wieczna. Ból i cierpienie jest wynikiem wyparcia się miłości, którą jesteście. Jeśli jesteście mocno skoncentrowani na swoich świętych Sercach, przezwyciężycie wszelkie rozdźwięki. Jeśli żyjecie własną prawdą, będziecie mieli ufność we własne siły i w kontaktach z innymi zawsze będziecie się starali o przychylność i szczerość. I tak błogosławimy was, ukochani, otwórzcie portale swoich świętych Serc, abyście mogli zostać napełnieni Boskim Eliksirem Życia. Dar Wiecznego Życia czeka na was. Wiedzcie, że zawsze jesteśmy blisko, aby was prowadzić, inspirować i chronić.

Jam Jest archanioł Michał

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.