Monday, June 25, 2012

Dostęp do własnego źródła Światła Stwórczego

LM-05-2012 przekazała Ronna Herman
 

tłumaczenie Teresa Serafinowska
 

Ukochani Mistrzowie, chociaż zwiedzanie starożytnych świętych miejsc na świecie jest warte zachodu a często staje się także się wielką przygodą, to najpotężniejsze źródło Białej Ognistej Esencji Światła Stwórczego znajduje się w komnacie własnego Świętego Serca. Wykraczając ponad wypaczenia rzeczywistości trzeciego/czwartego wymiaru podążacie ku wyższym poziomom świadomości, a wasze ludzkie pole auryczne znów rozbłyskuje promiennym, oczyszczającym Światłem. Wielu z was daleko już zaszło na drodze do osiągnięcia promieniowania OŚWIECONEGO samourzeczywistnionego mistrza. Tam, gdzie jest obecna Święta Miłość, wszystko jest w harmonii.

Zapanowała dezorientacja co do lokalizacji tego, co nazywamy Komnatą Świętego Serca lub Świątynią Świętego Serca. Święte Serce, wasza Dusza i wasza diamentowa Boska komórka rdzenna - wszystkie składają się z eterycznej Esencji Stwórczej. Położenie owej wewnętrznej Świątyni Światła może być u każdego człowieka trochę inne w zależności od jego fizycznej budowy. Znajduje się w centralnym punkcie ciała, nieco na prawo od fizycznego serca w kierunku ku plecom w pobliżu kręgosłupa. Leży na eterycznym pręcie mocy, który przebiega od czakry korzenia do czakry korony, gdzie łączy się z kolumną Źródła Światła, czasami nazywaną Srebrnym Sznurem. Pamiętajcie, Święta Świadomość i Święty Ogień Najwyższego Stwórcy zamieszkują wszystkie rzeczy, czy to mające postać czy bezpostaciowe.

Zadano pytanie: „Jaka jest różnica pomiędzy bezwarunkową miłością a Świętą Miłością?” Na wszystkich poziomach świadomości założony jest pewien zakres wzorców częstotliwości wibracji, jakich doświadczacie, lub zakres dwoistości, jaki został stworzony dla tej palety rozwoju. Nazywamy go SPEKTRUM ŚWIATŁA I CIENIA. Jego zakres częstotliwości utrzymuje stałą równowagę i przebiega centralnie. Frekwencje częstotliwości wzrastają wraz z każdym wyższym pod-poziomem wymiaru, jaki kto osiąga. Istnieje zakres specjalnie stworzonych wibracji dla ciała mentalnego, inny zakres dla ciała emocjonalnego, a jeszcze inny dla ciała eterycznego, jaki musi zostać osiągnięty, zanim będzie można przejść na kolejny, wyższy poziom. Kiedy poruszacie się po wysubtelnionym poziomie wibracji, fragment waszego Wyższego Ja, który współgra z tym poziomem, zajmuje swoje miejsce w waszej czakrze gwiazdy Duszy. Wyższe Ja, które miało wpływ na ostatnią fazę doświadczenia prześwietlania was Światłem, przemieści się do Komnaty Świętego Serca i stopi się z waszym Ja Duszy.

Kiedy mówimy: „musicie starać się wyrażać miłość bezwarunkową wobec wszystkiego wokół was”, mamy na myśli najwyższą wibrację miłości, jaka jest osiągalna na tym poziomie samo-wyrażania. Moc i doskonałość wibracji miłości jest podwyższana wraz z każdym coraz subtelniejszym poziomem samoświadomości, jaki osiągacie. Pamiętajcie, często mówiliśmy: „czysta doskonałość jest możliwa tylko w obrębie esencji Najwyższego Stwórcy”. Każda indywidualna, fragmentaryczna iskra Boskości, od największej po najmniejszą, będzie ucieleśniała i wyświetlała wzorzec wibracyjny będący czymś mniej niż całkowitą czystością i doskonałością. Waszym celem jest osiągnąć i zintegrować najwyższy wzorzec wibracyjny na każdym poziomie świadomości. Kiedy zaczniecie czerpać ze ŹRÓDŁA ŚWIĘTEJ MIŁOŚCI w atomie nasiennym, który spoczywa w głębi Świętego Serca, bez jakichkolwiek wątpliwości będziecie wiedzieli, że esencja Boskich Rodziców mieszka wewnątrz was.

Święte Serce zawiera drogocenny Atom Nasienny Miłości Bogini Matki, dlatego Święta Miłość naszej Boskiej Matki zawsze jest dostępna wewnątrz, podczas gdy głęboko w Duszy w diamentowej Boskiej komórce rdzennej jest utrzymywana Biała Ognista Esencja Stwórcy udostępniając dla was wszystkie cechy, cnoty i właściwości naszego Boga Ojca. Prawdziwa radość i cześć bierze początek w Świętym Sercu i Duszy, gdzie panuje JEDNOŚĆ. Z ludzkiego punktu widzenia może to być trudne do wyobrażenia, że Święte Serce, diamentowa Boska komórka rdzenna i Dusza - wszystkie są nieodłączną częścią prawdziwej Istoty każdego z was. Jeśli skupimy się na Świętym Sercu, wydaje się, że przejmuje ono wiodącą rolę; kiedy koncentrujecie się na swojej diamentowej Boskiej komórce rdzennej, jej moc i majestat wysuwa się na pierwszy plan; a kiedy próbujecie nawiązać połączenie ze swoją Duszą, ona staje się pałającym Światłem Stwórczej Miłości w waszym Słonecznym Centrum Mocy. Drogie Serca, nie próbujcie, proszę, rozdzielać części składowych swojej esencji, ponieważ tworzą one SPÓJNĄ CAŁOŚĆ.

Ważne jest, abyście przyciągnęli do swojego ciała fizycznego jak największą ilość Diamentowych Cząstek Stwórczych, abyście dzięki temu mogli rozpalić Święty Ogień Tworzenia za pomocą czystego zamiaru i rozprzestrzeniali ten wspaniały dar dalej w świat. Jednak sprawdźcie, kiedy po raz ostatni próbowaliście doświadczyć wspaniałego uczucia Świętej Miłości, zwracając się do świętości swoich Świętych Serc? Wypromieniowujcie miłość do Boga Ojca Matki, i czujcie jak wasze Słoneczne Centrum Mocy rozszerza się wraz najgłębszym uczuciem Miłości, jaką kiedykolwiek przeżyliście. Idźcie do wewnątrz, kochani, Boscy Rodzice czekają tam na was. W rzeczywistości to Święta Miłość naszego Boga Ojca Matki aktywuje / rozpala Diamentowe Cząstki Boskiego Światła, które czerpiecie ze Strumienia Życia.

Teraz wiecie, że w strukturze ludzkiego mózgu mieszczą się poziomy wymiarów wewnętrznych, które są zestrojone z wibracjami odpowiednich wymiarów istniejących w świecie zewnętrznym. Kiedy podwyższycie zakres swoich wibracji nazywanych pieśnią Duszy, stopniowo zyskacie dostęp do wyższego poziomu częstotliwości w strukturze swego mózgu, Świętym Umyśle, jak również w zewnętrznych wymiarach światów Kosmosu. Wszystkie wspomnienia bólu, cierpienia i negatywne wspomnienia zmagazynowane w obrębie mózgu, są stopniowo przemieniane w substancję Świetlną o wyższych wibracjach. Dlatego nie będziecie już pamiętali większości negatywnych aspektów swojej podróży, lecz tylko sukcesy, radość i zadowolenie, jakie uzyskaliście podczas wędrówki przez ten pod-wszechświat. Ważne jest, abyście rozumieli tę koncepcję, zgodnie z którą znajdujecie się na spirali wstępującej, jednak obecnie przechodzicie przez proces powrotu do przeszłości, uzdrawiania negatywnych, niezrównoważonych energii i wspomnień a jednocześnie podążacie dalej do wyższych królestw przyszłości. Podróż Wstępowania jest w równym stopniu podróżą wewnętrzną, co marszem postępu naprzód i wzwyż – postępu, jaki się dokonuje w wielu dziedzinach świata fizycznego.

Jako duchowo/ludzkie Byty uczycie się podejmować odpowiedzialne decyzje, będąc obecnie świadomi tego, że wasze myśli, uczucia i słowa są budulcem waszej przyszłej rzeczywistości. Z chwili na chwilę to WY stwarzacie własną rzeczywistość, jaką przeżyjecie w nadchodzących dniach i latach. Osoba odpowiedzialna zawsze bierze pod uwagę konsekwencje swoich działań. Aby stworzyć świat równowagi, pokoju i harmonii, musicie nauczyć się wykorzystywać swój przydział kosmicznej energii w skupieniu na celu i koncentracji na detalach, zawsze kierując się ku temu, z czego ostatecznie może wyniknąć największe dobro.

Człowiek, którym włada egotyczne ciało pragnieniowe, łatwo staje się ofiarą okoliczności i ludzi ze swego otoczenia, ponieważ potwierdzenia własnej wartości zawsze szuka u innych, w świecie zewnętrznym. Osiągnięcia, bogactwo i status są miarą wartości rzeczywistości trzeciego/czwartego wymiaru, jednak prawdziwe uczucie wartości własnej wyłania się z wewnątrz, kiedy otwieracie swoje Święte Serce i Święty Umysł, aby przyjmować Boską Miłość, Mądrość i Siłę Woli, jaka emanuje od Boga Ojca Matki na wszystkie czujące istoty. Miłość to siła odśrodkowa, która tworzy harmonię. Nienawiść i strach dzielą, rozpraszają i niszczą harmoniczny rezonans wokół was. Osiągnięcie duchowej mądrości i zrozumienie uniwersalnych praw Stworzenia wyzwolą was z niewoli strachu i przesądów. Musicie być gotowi pokonać swoje niedoskonałości, mieć odwagę zmienić je i zaakceptować mądrość. Tylko kiedy znacie ego i jego nieumiarkowane pragnienia i wypaczone wyobrażenia, jesteście w stanie rozpocząć proces powrotu do pełni. Czy kultywujecie siłę i przymioty swojej Duszy czy też wymagania i słabości własnego ego? To postawa człowieka decyduje o tym, jak dalece wysokie i subtelne są jego wibracje.

Wielu z was, wysłanników gwiazd, którzy przez większą część swojego życia byli na ścieżce, jest zmęczonych dramatami, chaosem i cierpieniem, nawet, jeśli nie dotknęły was osobiście. Wasze boskie niezadowolenie może teraz wywoływać silne pragnienie, aby porzucić obowiązki, porzucić pracę, która wcześniej była dla was taka ważna, skoro teraz wszystko wydaje się zupełnie bezsensowne i nie przynosi już poczucia spełnienia. Wasz ciężko wypracowany majątek stał się bardziej obciążeniem niż przyjemnością. Również to należy do procesu Wstępowania, moi kochani. Wrażenie „chodzenia pomiędzy światami” dotyczy z pewnością w obecnych czasach wielu z was. Uwalniacie wiele przestarzałych wyobrażeń i drastycznie zmieniacie swój styl życia, jednak nie powinniście włączać w to uchylania się od odpowiedzialności. Staracie się koncentrować na dobrych i pozytywnych aspektach danej sytuacji, osoby czy okoliczności. Uczycie się też wypromieniowywać miłość i harmonię, czy to kiedy jesteście w grupie duchowego rodzeństwa, emanując bezwarunkową miłością i radością, czy to w sytuacji, gdzie jest obecny strach, niechęć, zazdrość czy żądza władzy. Łatwo jest przejawiać czy zachować cechy mistrza, kiedy siedzicie w ciszy na szczycie góry lub pośród Natury. Jednak o wiele trudniej utrzymać uczucie spokoju i kontroli w sytuacjach codziennego życia. Te, które przynoszą dyskomfort i choroby, są waszymi najlepszymi nauczycielami. One pokazują, że coś głęboko wewnątrz musi zostać uwolnione aby można było pójść dalej. Kiedy zmieniacie swoje postrzeganie i w każdej sytuacji emanujecie miłością / światłem, inni wokół was powoli zaczną się zmieniać lub stopniowo wycofają się z waszego życia. A wy przyswoicie lekcję, jaka była wam zaoferowana, dlatego nie będzie ona miała żadnego wpływu na waszą rzeczywistość.

Lecz teraz, ponieważ rozpuściliście już wiele zewnętrznych niedoskonałości wokół siebie, następuje uzdrawianie / harmonizowanie wyzwań o charakterze bardziej osobistym. Tak wielu z was doświadczyło fizycznego cierpienia, miało dziwne objawy i choroby, które wahały się od łagodnych zaburzeń po nagłe lub przewlekłe krytyczne obciążenia. Wasza nad-Dusza rozpoznaje poziom i rodzaj doświadczeń, na które jesteście gotowi w każdej fazie transformacji. Te okoliczności nie zostały stworzone jako kara, lecz zaistniały, ponieważ potrzebowaliście ich w celu sklarowania i usunięcia zakorzenionych głęboko niedoskonałości, które wstrzymywały was przed przejściem do przodu na następny poziom lub stan Bytu. Drobne wypadki, nagłe chroniczne trudne do wyleczenia zachorowania, gorączka, zaparcia itp. wydają się szerzyć pośród „początkujących mistrzów świata”. Dlatego będziemy zwracać waszą uwagę na wspaniałe możliwości uzdrawiania, które czekają, aby wspomóc was w tych czasach fizycznych obciążeń i dramatycznych zmian. Jest to również powód, dlaczego zachęcamy naszych posłańców, by szkicowali broszury dotyczące najważniejszych objawów Wstępowania, abyście mieli lepsze zrozumienie odnośnie radykalnych zmian, jakie będą zachodziły wewnętrznie i wraz z bardziej oczywistymi przemianami świata zewnętrznego.

Kochani nosiciele Światła, ci z was, którzy uzyskali prawo bycia określonymi jako współtwórcy wspaniałego świata, wy musicie być świadomi, że po innej stronie testów i prób, jakie teraz przeżywacie, są dostępne dary, cnoty, cechy i właściwości, których potrzebujecie jako osoby stające się Mistrzami Żywego Światła. My, wasi bracia i siostry z wyższych królestw, czekamy na was. Bardzo za wami tęsknimy. Promienie naszego Boga Ojca Matki spływają ku wam w dół teraz i na zawsze.

Jesteście głęboko umiłowani, Jam Jest archanioł Michał


AMETYSTOWA PIRAMIDA ODMŁADZANIA
** ŚWIETLISTA ŚWIĄTYNIA UZDRAWIANIA**

AMETYSTOWA PIRAMIDA UZDRAWIANIA JEST ZAPOMNIANYM MIEJSCEM ZAWSZE DOSTĘPNYM DLA TYCH DUSZ, KTÓRE AKTYWNIE POSZUKUJĄ POWROTU DO HARMONIJNEGO STANU BYTU. ZIEMSKA AMETYSTOWA PIRAMIDA USYTUOWANA NA ŚRODKOWYM POZIOMIE KRÓLESTWA PIĄTEGO WYMIARU, JEST ŚWIĄTYNIĄ UZDRAWIANIA. W JEJ CENTRUM BUCHA WIELKI TROISTY FIOLETOWY PŁOMIEŃ, KTÓRY NIEPRZERWANIE EMITUJE KOJĄCE FALE UZDRAWIAJĄCEGO ŚWIATŁA NA CAŁY OGROMNY GMACH. DO TEGO PŁOMIENIA ŚWIATŁA/MIŁOŚCI/ŻYCIA UKOCHANY ARCHANIOŁ ZADKIEL I LADY AMETYST CIĄGLE ŚLĄ TRANSFORMUJĄCE WIBRACJE ODMŁADZANIA, ODRADZANIA, RÓWNOWAGI I HARMONII.

W KRĘGU WOKÓŁ FIOLETOWEGO PŁOMIENIA STOJĄ LUŹNO USTAWIONE, WYGODNE KRZESŁA DLA POSZUKUJĄCYCH UZDROWIENIA I REGENERACJI. KIEDY USIĄDZIESZ NA JEDNYM Z NICH, TWOJE STOPY SKIEROWANE KU ŚRODKOWI OPRĄ SIĘ NA NISKIM KRYSZTAŁOWYM MURKU OTACZAJĄCYM FIOLETOWY PŁOMIEŃ.

WOKÓŁ TEGO KRĘGU KRZESEŁ W KRYSZTAŁOWEJ PODŁODZE ZNAJDUJE SIĘ KOLEJNY KRĄG - SZEROKI NA OKOŁO 60 CM, GŁĘBOKI ROWEK WYPEŁNIONY SZMARAGDAMI, KTÓRE NIEPRZERWANIE EMANUJĄ SPIRALNYMI FALAMI ZIELONEJ UZDRAWIAJĄCEJ ENERGII WYPEŁNIAJĄCEJ CAŁĄ PIRAMIDĘ. JEST TO ENERGIA OD ARCHANIOŁA RAFAELA I MATKI MARII. TE DWIE UKOCHANE ISTOTY CIĄGLE WYPROMIENIOWUJĄ ZE SWOICH SERC PIĄTY PROMIEŃ UZDRAWIAJĄCEGO ŚWIATŁA DO SZMARAGDOWEJ OTOCZKI.

MOŻESZ UDAĆ SIĘ DO TEGO ŚWIĘTEGO MIEJSCA, ABY SIĘ UZDRAWIAĆ I WCHŁANIAĆ HARMONIJNE WIBRACJE BOSKIEGO ŚWIATŁA. ZGODNIE Z PRAWAMI UNIWERSALNYMI MUSISZ JAK ZWYKLE OŚWIADCZYĆ: ”PROSZĘ O NAJWYŻSZE DOBRO DLA SIEBIE I O NAJWYŻSZE DOBRO DLA WSZYSTKICH”. MOŻESZ TEŻ PROSIĆ O BLISKICH, ABY W RAZIE POTRZEBY ZOSTALI PRZENIESIENI DO PIRAMIDY UZDRAWIANIA; WTEDY ICH OSOBISTY ANIOŁ STRÓŻ PODEJMIE DECYZJĘ, CZY TO JEST DLA NICH ODPOWIEDNIE I CZY SŁUŻY ICH NAJWYŻSZEMU DOBRU.