Friday, December 14, 2012

Toczy się bezprecedensowy proces ewolucyjny
przekazała Ronna Herman, LM-11-2012

przetłumaczyła Teresa Serafinowska


EWOLUCJA ZIEMI - WYMIARY: PIERWSZY DO CZWARTEGO

EWOLUCJA UKŁADU SŁONECZNEGO – WYMIARY: PIĄTY DO ŚRODKOWEGO SZÓSTEGO

EWOLUCJA GALAKTYKI – WYMIAR SZÓSTY DO ŚRODKOWEGO SIÓDMEGO

EWOLUCJA TEGO PODWSZECHŚWIATA - WYMIAR ŚRODKOWY SIÓDMY DO DWUNASTEGO


Ukochani Mistrzowie, Boskie Promienie Stwórcze Ery Ryb zawierające specyficzne aspekty, cechy i wzory dla procesu kreowania tej epoki zalewały Ziemię i ludzkość przez ponad 2000 lat. Owe stwórcze promienie teraz się wycofują i są wyłączane z gry. Dlatego ludzie, którzy nadal tkwią w iluzji i wibracjach częstotliwości  niezrównoważonego trzeciego i niższego czwartego wymiaru czują się tak, jakby zgubili drogę: nic nie działa tak jak w przeszłości i wydaje się, jakby nie było nadziei na przyszłość. Stare zasady, wytyczne, jak również wiele powszechnie uznanych instytucji i religijnych organizacji nie jest już godnych zaufania, a wiele z nich schodzi na manowce. Podziały graniczne w obrębie niemal wszystkich rasowych, kulturowych, społecznych i politycznych granic w paradygmacie trzeciego /  czwartego wymiaru powoli się rozpadają lub są kwestionowane. Świadomość ludzkości ulega poszerzeniu i nic nie może powstrzymać siły rozpędu, z jakim prze naprzód. LUDZKOŚĆ OSIĄGA DOJRZAŁOŚĆ i wszyscy muszą podążać za nurtem strumienia poszerzającej się świadomości, w przeciwnym razie wpadną w pułapkę inercji i chaosu.

Na szczęście coraz więcej ludzi uświadamia sobie wewnętrzny proces pogrążania się w głębi siebie, zmierzający do wzmożonego poczucia samoświadomości, co ostatecznie prowadzi do pragnienia wyższej świadomości Duszy poprzez energie Boskiego Niezadowolenia. Każda grupa kulturowa, każda rasa i każdy kraj na Ziemi szuka przewodnictwa / nowego ukierunkowania lub wyższej ścieżki filozoficznej, którą można by dalej podążać. To zjawisko wynika z faktu, że siedem Promieni Boskiej Świadomości  dla waszej Ziemi, które zawierały Boski Plan dla Ery Ryb, zostało niemal całkowicie wycofane i jest teraz zastępowane dwunastoma Promieniami Galaktycznej Świadomości dla Ery Wodnika, które mają wyższe częstotliwości i są bardziej subtelne.

We wczesnych etapach przebudzania, zanim nastąpi stopienie się Duszy z osobą, nie może być żadnych ingerencji ze strony wyższych sfer ze względu na Boski dar wolnej woli, który ostatecznie stał się darem powodującym poważne i uciążliwe konsekwencje. Jednak gdy osoba uzyskała energetyczny podpis rezonujący z częstotliwościami Fioletowego Płomienia środkowego czwartego wymiaru lub wyższych, on / ona jest gotowa do afirmacji: „Bądź wola twoja. Niech się dzieje  to, co służy mojemu największemu dobru i najwyższemu dobru wszystkich”. Afirmując w ten sposób,  zrównuje się osobistą wolę z wolą Wyższej Jaźni i Boskim Planem dla Ziemi. W rezultacie do tej Duszy zostaje przeciągnięta magiczna ścieżka Światła przez jej / jego osobistą kolumnę Miłości / Światła /  Życia. Ta ścieżka Światła nazywana często Rzeką Życia prowadzi do autentycznej  świadomości Esencji, przez co każda osoba, która osiągnie wymagany poziom świadomości, zaczyna otrzymywać swoją  porcję zakodowanych krystalicznych atomów nasiennych dla nowego Boskiego Planu na rzecz galaktyki czy też podwszechświata. Te nowe atomy nasienne zawierają też zaawansowaną wiedzę, talenty, cechy i właściwości niezbędne, aby zakwalifikować się jako uczestnik wczesnego etapu procesu twórczego dla przyszłej Nowej Złotej Galaktyki.

W procesie ewolucji zachodzą teraz zmiany; struktura ciała całej ludzkości będzie stopniowo udoskonalana i ulepszana. Ci, którzy dostroili się do swojego Świętego Serca / Świętego Umysłu i którzy oddali swoją osobistą wolę pod komendę Boskiej Woli, otrzymają wskazówki i przewodnictwo.

Ludzie żyli dotychczas w świecie przymglonej, iluzorycznej świadomości i wydaje się, jakby obecnie postrzegali, że ich przyszłość jest jak statek bez steru rzucony na wzburzone morze. Działo się tak, ponieważ pierwotna energia siły życiowej, która była dostępna ludzkości w minionych wiekach,  nie jest już wypełniona mocarnym Boskim Zasiewem ze starego Boskiego Planu dla tego podwszechświata. Ogół ludzi w dalszym ciągu będzie otrzymywać wzorce wibracyjne potrzebne dla utrzymania status quo. I zapewniam, że energie miłości naszego Boga Ojca Matki i Istot Światła zawsze będą dostępne dla ludzkości, jednak aby podłączyć się do nowego Boskiego Planu, który czeka na każdą Duszę, ta musi najpierw być zestrojona z częstotliwościami przynajmniej czwartego środkowego wymiaru. Największym pragnieniem naszego Boga Ojca Matki jest, zobaczyć, że wszystkie aspekty ich boskiego „Jestestwa” odzyskały mistrzostwo wewnętrzne i mogą cieszyć się miłością, pokojem, radością i obfitością, co jest przyrodzonym boskim prawem każdej Duszy. Zawsze będzie dostępna pomoc ze strony wielkich Istot Światła i anielskie królestwo zawsze odpowie na wezwanie lub prośby o wsparcie. Jednakże istnieją niezmienne uniwersalne prawa, które muszą być przestrzegane, i każda osoba musi sama wybrać ścieżkę, którą podąży: ścieżkę Światła lub ścieżkę cienia.

Gwiezdne Plemię, wy, którzy zrównoważyliście i zharmonizowaliście wibracyjne wzorce swoich czterech systemów niższych ciał tak, że wasza Pieśń Duszy rezonuje z czwartym podpoziomem czwartego wymiaru i wyższym, zaczynacie teraz otrzymywać dostęp do PROMIENI O WYŻSZEJ CZĘSTOTLIWOŚCI DLA PRZYSZŁEJ ZŁOTEJ ERY. Istnieje nowy Boski Plan dla tego podwszechświata i dla każdej osoby, która jest gotowa przywdziać lśniący wielokolorowy płaszcz – wysubtelnione auryczne pole światła – sygnalizując gotowość do otrzymania cnót, zalet, talentów, umiejętności i aspektów Nowej Ery. Te cudowne dary są zaprogramowane w diamentowych cząstkach Światła Stwórcy i są teraz dostępne dla tych z was, którzy osiągnęli wymagany poziom wewnętrznego mistrzostwa.

Diamentowe cząstki Światła Stwórcy są kompletnymi aspektami Świadomości Stwórcy gotowymi do aktywacji, zaprogramowania i przejawienia się w nowych, nieograniczonych twórczych przedsięwzięciach. Podczas inicjacji każdego kolejnego planu dla jakiegoś nowego twórczego projektu w plan ten zostają wkodowane diamentowe Boskie cząstki. Te zawarte w Boskim Planie cząstki są następnie - na polecenie Najwyższego Stwórcy - przesyłane przez Boga Ojca Matkę w postaci wielkich promieni o nieograniczonym potencjale na rzecz nowego projektu, który ma się objawić w materialnym świecie. Myśli nasienne Boskiego Ojca, które są następnie wypromieniowywane z kosmicznego łona Boskiej Matki są znane jako GENY ESENCJI.

W swojej strukturze DNA masz geny ze wszystkich rozmaitych wymiarów, których kiedykolwiek dane było ci doświadczyć. Ty, Gwiezdne Dziecię, czynisz teraz przygotowania, które umożliwią twojemu obecnemu systemowi czterech ciał przyjęcie tych esencjonalnych genów  wraz z nową Boską Misją. Naczynia cielesne Elohimów i istot ze świata archaniołów emanują na cały podwszechświat tymi potężnymi promieniami o wyższych częstotliwościach, promieniami zawierającymi komórki esencji Stwórcy dla Boskiego Planu dla Nowej Złotej Ery. Te częstotliwości wibracyjne są stopniowo zaniżane, gdy docierają do podpoziomu każdego wymiaru. Jeśliby tak nie było, wszystkie manifestacje materialne włącznie z ludzkością, zostałyby spalone od elektromagnetycznej mocy / intensywności Świętej Energii Ognia.

ŚWIĘTY BIAŁY KOSMICZNY OGIEŃ, diamentowe cząstki, które do siebie przyciągasz jako przebudzony, samourzeczywistniony mistrz, muszą nieustannie krążyć. Tylko pewna ilość, którą jest w stanie zintegrować dana Dusza na obecnym poziomie oświecenia, może być zmagazynowana w fizycznym wehikule; reszta musi być wypromieniowywana do świata formy.

Najwyższy Stwórca stanowi nieskończoną, niemożliwą do określenia Esencjonalną Potęgę, która jest tak przemożna, że nie można sobie nawet wyobrazić jej ogromu. Ta niesamowita Esencjonalna Potęga została na każdym poziomie wymiaru tworzenia tak zredukowana, żebyście wy, Gwiezdne Dzieci będące współtwórcami, mogły zażądać swojej porcji tego wspaniałego potencjału mocy. Każda istota ludzka ma zapisane w swojej strukturze genetycznej systemu czterech ciał (fizyczne /  mentalne / emocjonalne / eteryczne), setki możliwych cech osobowości i każdy sam musi określić, które z tych cech chce rozwijać i prezentować zewnętrznemu światu. Im szybciej ktoś zneutralizuje lub zharmonizuje swoje negatywne cechy osobowości, tym szybciej wyłoni się jego Boski potencjał lub Jaźń samourzeczywistniona. Tylko w taki sposób można uzyskać dostęp do pełnego potencjału mistrza - współtwórcy pośród fizycznych płaszczyzn istnienia.

Wasza planeta jest teraz bezpośrednio podłączona do centrum serca Wielkiego Centralnego Słońca  galaktyki Mlecznej Drogi. Nowe kosmiczne fale Światła Stwórcy są  wspaniałym darem dla przebudzonych Dusz na planecie Ziemia. Nawet jeśli te wysubtelnione, posiadające wyższe częstotliwości promienie nie są transmitowane bezpośrednio w dół do niższego czwartego i trzeciego podwymiaru, transformujące częstotliwości Światła stopniowo przenikają do Ziemi, wpływając na wszystkich i wszystko.

Naukowcy ogłosili, że na skraju tego systemu słonecznego została odkryta bariera w postaci ściany wodoru. To są membrany Światła, o których mówiliśmy w przeszłości. Nauka i duchowość potwierdzają i scalają wiele konceptualnych nauk i teorii przeszłości, ponieważ coraz więcej ludzi korzysta z zasobów Świętego Umysłu.

W wyniku ustawienia w jednej linii z Galaktycznym Centrum i dostrojenia do Wielkiego Centralnego Słońca galaktyki - na Ziemi trwa proces podnoszenia wzorców częstotliwości – jej Pieśni Duszy – i wreszcie może powrócić do swojego statusu Świętej Planety. Wskutek bombardowania naszego wszechświata diamentowymi cząstkami Światła Stwórcy  przez Boga Ojca Matkę również ten podwszechświat doznał podwyższenia częstotliwości wibracji. Tak jak wszechświat jest podzielony na sektory, czyli podwszechświaty, tak i galaktyka Droga Mleczna również jest podzielona na dwanaście sektorów lub ćwiartek, a każdym kwadrantem galaktyki zarządza Rada Dwunastu. Liczby 12 i 144 dotyczą wielu aspektów Tworzenia w tym podwszechświecie i mamy nadzieję, że teraz lepiej rozumiecie ich znaczenie.

Kodowanie twojej świadomości jest ciągle modyfikowane poprzez twoje pozytywne lub negatywne myśli, intencje i działania. Przechodzisz przez testy tolerancji, życzliwości, pokory i cierpliwości;  również twoje kulturowe poglądy stoją pod znakiem zapytania. Każdego dnia myśli naznaczone  negatywnymi wibracjami będą „usychać”, aż wreszcie znikną zupełnie, kiedy przestaniesz dawać im energię.

Nauczyliśmy cię być „żywą medytacją”, dzięki czemu jesteś w stanie sprawnie funkcjonować w środowisku ziemskim, utrzymując świadomość w zrównoważonym stanie alfa. Następnym krokiem jest dążenie do życia w stanie ciągłej radości i wdzięczności, dzięki czemu stajesz się „żywą modlitwą”. Kiedy osiągniesz większą biegłość w byciu współtwórcą na ziemskim planie, musisz stale monitorować swoje wzorce energii i dążyć do ich podnoszenia. Musisz dążyć do stałej harmonii i czystej nabożnej ekspresji.  Musisz wyzwolić wewnętrzną moc Świętego Ognia, która przez wiele tysięcy lat u większości drzemała. Musisz nauczyć się koncentrować swoją energię na tych dziedzinach własnego życia, na których chcesz się skupić i które chcesz zmienić. Kiedy stworzysz i będziesz ciągle ulepszać swoje Koło Życia, zasiejesz nasiona skoncentrowanych zmian, i będziesz zaopatrzony w Święty Ogień Tworzenia potrzebny do zamanifestowania tego, o czym tylko pomyślisz. Dopóki znajdujesz się w fizycznym ciele, twoim głównym celem powinno być osiągnięcie wewnętrznego mistrzostwa. Jeśli twoje wysiłki są skoncentrowane na najwyższe dobro dla całej ludzkości, dostaniesz specjalną dyspensę i dostęp do większej ilości Światła Stwórcy.

Wyobraź sobie, jak by to było mieć dostęp do nieograniczonej ilości Esencji Boskiego Stwórcy. Wyobraź sobie siebie jako duży wir energii, pulsujący mocą, rozsyłający wielkie promienie lśniących barw, emitujący falami energii i tworzący wszystko, co może sobie wyobrazić twoja Dusza. Poczuj, jak to jest, kiedy energie, które emitujesz, wirują i ulegają zestaleniu, kiedy staje się rozpoznawalna ich struktura i forma, piękna i wyjątkowa, nieporównywalna – twoje Dzieła zainspirowane wyobraźnią i powstające dzięki sile twoich myśli, miłości / emocji. Staramy się pomóc ci zrozumieć, dlaczego i ty, i Ziemia, jesteście tak ważni w tych czasach chaosu na waszej planecie. W tym galaktycznym doświadczeniu Ziemia jest miejscem, gdzie trzeba być podczas niezwykłego okresu ewolucji gatunków i ekspansji tego podwszechświata.

Moi Dzielni i Wierni, budujcie swoje wizje. Zacznijcie od centrum swojego Świętego Serca i odzyskajcie tę moc i wspaniałość, która jest waszym Boskim Dziedzictwem. Następnie zacznijcie wypromieniowywać moc i doskonałość do swojego fizycznego ciała i na zewnątrz do świata: do waszych związków, waszych miejsc pracy, społeczności, kraju i świata. Pozwólcie wszystkiemu, co już wam nie służy, iść swoją drogą ograniczeń lub przyłączyć się do was w królestwie wyższych częstotliwości nieograniczonego potencjału – poprzez proces transmutacji. Droga w kierunku Światła i spirala ścieżki dalej przez ciemność nareszcie dotarła do wyraźnego punktu rozdzielenia. Będziecie zmuszeni raz na zawsze pozbyć się resztek cienia swojej jaźni – wszystkich zachwiań i ograniczeń uniemożliwiających wam pełne samourzeczywistnienie. Bycie panem siebie nie jest domeną nieśmiałych lub tych o słabych sercach, kochani. Przyjmijcie mój świetlany miecz, w który jest wkodowana MOC BOSKIEJ WOLI naszego Boga Ojca oraz lśniący KIELICH MIŁOŚCI / ŚWIATŁA naszej ukochanej Bogini Matki, kiedy dzielnie kroczymy naprzód przez poranne mgły nowego wieku.

Zawsze jestem blisko, aby was prowadzić, inspirować i chronić.

Jam Jest archanioł Michał

Thursday, November 15, 2012

Tajemnica Vescica Piscis

Ronna Herman, Święta Skryba, LM-10-2012

WYOBRAŻENIE VESICA PISCIS JEST SYMBOLEM NASZEGO ZJEDNOCZONEGO BOGA OJCA MATKI JAKO DWÓCH GŁÓWNYCH ASPEKTÓW NAJWYŻSZEGO STWÓRCY W KOSMICZNYM ŁONIE TWORZENIA Z VESICA PISCIS W CENTRUM. VESICA PISCIS JEST PORTALEM ŚWIATŁA. TO ŁONO TWORZENIA I ŹRÓDŁO ŚWIADOMOŚCI JEDNOŚCI. TWORZENIE OBEJMUJE CORAZ SZERSZE I WIĘKSZE KOŁA PRZEPLATAJĄCE SIĘ WZAJEMNIE Z PORTALEM VESICA PISCIS POŚRODKU - CO RAZEM TWORZY SYMBOL KWIATU ŻYCIA. SYMBOL VESICA PISCIS TWORZY PRZEJŚCIE POMIĘDZY ŚWIATAMI: DUCHOWYM I MATERIALNYM.

BÓG OJCIEC / BOGINI MATKA WSZECHŚWIATA


BIAŁA CZĘŚĆ, „VESICA PISCIS”: KOSMICZNE ŁONO DLA STWÓRCZYCH „SŁOŃC” - WSPÓŁTWÓRCÓW SYNÓW I CÓREK. TAKŻE KOSMICZNY KIELICH, Z KTÓREGO SPŁYWAJĄ NA WSZECHŚWIAT DIAMENTOWE CZĄSTKI ŚWIATŁA STWÓRCZEGO W POSTACI KOSMICZNYCH PROMIENI.


VESICA PISCIS, TROISTY PŁOMIEŃ I FIOLETOWY PŁOMIEŃ SIÓDMEGO PROMIENIA

EPOKA SIÓDMEGO PROMIENIA WYZWALA I ROZPOCZYNA NASZ EWOLUCYJNY PROCES WZNOSZENIA, PRZY CZYM TROISTY PŁOMIEŃ BOSKIEJ ŚWIADOMOŚCI GWAŁTOWNIE PRZYSPIESZA SWÓJ BEZPOŚREDNI WPŁYW NA ZIEMIĘ I LUDZKOŚĆ. PODCZAS TEGO PRZYSPIESZANIA PRZESUWA SIĘ SPIRALNIE W GÓRĘ ZGODNIE Z CZĘSTOTLIWOŚCIAMI WIBRACYJNYMI POWODUJĄC STOPIENIE W JEDNOŚĆ BŁĘKITNEGO I RÓŻOWEGO PŁOMIENIA WOKÓŁ CENTRALNEGO ZŁOTEGO PŁOMIENIA. TAKI SPIRALNY RUCH PROWADZI DO WYMIESZANIA PŁOMIENIA RÓŻOWEGO Z NIEBIESKIM, A TYM SAMYM DO UTWORZENIA ŚWIĘTEGO FIOLETOWEGO OGNIA – BOSKIEJ ALCHEMII, DZIĘKI KTÓREJ MOGĄ BYĆ TRANSMUTOWANE LUB PRZEKSZTAŁCANE NA POZYTYWNĄ SUBSTANCJĘ SIŁY ŻYCIOWEJ WSZYSTKIE NIEODPOWIEDNIE I NIEHARMONIJNE ENERGIE. TAKIE OCZYSZCZANIE JEST KONIECZNE, ABYŚMY MY, SŁONECZNI SYNOWIE I CÓRKI „SŁOŃCA” MOGLI ZNOWU PRZYCIĄGAĆ DIAMENTOWE CZĄSTKI ŚWIATŁA STWÓRCZEGO WYPROMIENIOWYWANE PRZEZ NASZEGO BOGA OJCA MATKĘ, DWA SPLECIONE KRĘGI TWORZĄCE SYMBOL NASZEGO BOGA OJCA MATKI JAKO DWA NAJWAŻNIEJSZE ASPEKTY NAJWYŻSZEGO STWÓRCY W KOSMICZNYM ŁONIE TWORZENIA, Z VESICA PISCIS W CENTRUM. TEN SYMBOL JEST ZAKODOWANY GŁĘBOKO W NASZYCH DIAMENTOWYCH BOSKICH KOMÓRKACH RDZENNYCH, A KIEDY JEST AKTYWOWANY DIAMENTOWYMI CZĄSTKAMI ŚWIATŁA STWÓRCZEGO, STAJE SIĘ PAŁAJĄCYM TROISTYM PŁOMIENIEM.


Archanioł Michał powiedział, że starożytny rysunek Troistego Płomienia był stosowny w swoim czasie; jednak nie był prawdziwym obrazem tego, co naprawdę oznacza ów symbol, ani nie był to dokładny rysunek. Ludzkość nie była gotowa na dokładne wyjaśnienia; jakkolwiek mógł być pomocny będącym na Ścieżce rozpoznawania, że w górnej części ludzkiej klatki piersiowej jest odciśnięta eteryczna osłona, która zawiera energie trzech Boskich Promieni.

Koło z prawej strony jest opalizująco niebieskie (lub jasnoniebieskie) i symbolizuje naszego Boga Ojca; koło po lewej stronie jest opalizująco różowe (lub jasnoróżowe) – symbol naszej Bogini Matki, a trzecia – środkowa część (stanowiąca symbol Vesica Piscis), kosmiczne Łono Tworzenia, jest barwy złotej.


ARCHANIOŁ MICHAŁ I KOSMICZNA RADA ŚWIATŁA
RONNA / ŚWIĘTA SKRYBA

Najmilsi przyjaciele, to ciekawe, jak archanioł Michał przysłonił moją świadomość w związku z kilkoma innymi objawieniami, a także z informacjami o Vesica Piscis do chwili, aż był gotów włączyć je do tego przekazu wraz z rysunkami dotyczącymi podwszechświatów. Od lat znam termin „Vesica Piscis”, jednak wcześniej go nie rozumiałam i nie byłam na tyle zainteresowana, aby go zgłębić. Uważam, że to bardzo ciekawe, że informacje dawane nam przez archanioła Michała są przekazywane partiami, tak aby mogły być przefiltrowywane i stopniowo rozwijane w naszej świadomości. Tak się stało z informacjami o piramidach Światła, oddychaniu z tworzeniem znaku nieskończoności, Światowej Piramidzie, Piramidzie Służebnika Świata, diamentowych cząstkach Światła Stwórcy, a ostatnio o Ametystowej Piramidzie Odmładzania i Uzdrawiania. Informacje i ilustracje dotyczące podwszechświata były ładowane do mojej głowy przez mniej więcej sześć miesięcy. Sporo czasu zajęło mi zrozumienie tych pojęć i dokładne narysowanie ilustracji. Teraz, w krytycznych czasach wielkich przemian, ukochany Michał powiedział mi, że nadszedł czas, aby podzielić się tymi zdumiewającymi nowymi informacjami z wami wszystkimi.

Najnowsze informacje przekazywał zawsze podczas moich seminariów i spotkań ze studentami, a my w późniejszym czasie przekazywaliśmy je szerokiemu ogółowi. Powiedział mi, że tak się dzieje, ponieważ myśli nasienne mogą być przechowywane w piramidach Światła w piątym wymiarze, gdzie są łatwiej dostępne dla tych, których częstotliwości są na tyle wysokie, aby mogli otworzyć kosmiczną skarbnicę mądrości. Jednak proces wznoszenia i ewolucja przyspieszają tak gwałtownie, iż polecił, abym w ciągu najbliższych miesięcy dzieliła się z wami większą ilością informacji.

Kiedy archanioł Michał powiedział mi, że Bóg Ojciec Matka nie stanowi dwóch oddzielnych istot, lecz jeden zunifikowany BYT z dwoma zestawami indywidualnych cech, cnót i aspektów, byłam zdumiona i uradowana. Na kosmicznym, wszechogarniającym poziomie świadomości nie ma rozdziału, nie ma opozycji.

Poinformował mnie, że w diamentowej boskiej komórce rdzennej mamy krystaliczny atom nasienny, który zawiera mandalę Vesica Piscis.

Nasz Bóg Ojciec Matka rezyduje w Wielkim Centralnym Słońcu tego wszechświata, a aspekt Jego istoty jest zawarty również w naszych Świętych Centrach Serca. Jak to często bywa, kolejne potwierdzenie otrzymałam za pośrednictwem filmu video na YouTube - SPIRIT SCIENCE SEVENTEEN – przesłanego mi przez Randy`ego Monka. Po około trzech minutach trwania filmu pokazano ludzką zapłodnioną komórkę jajową (jajeczko). W ciągu dwudziestu czterech godzin jajeczko dzieli się, tworząc symbol Vesica Piscis. Kontynuując podział, tworzy mandalę Kwiatu Życia. Napis głosił: „JESTEŚMY GENEZĄ TWORZENIA”. To było dla mnie takim wspaniałym objawieniem i przyniosło tak cudowną jasność i zrozumienie, że wywołało ogromną radość i wylanie energii miłości z mojego Świętego Centrum Serca. NASI UKOCHANI BOSCY RODZICE NIE SĄ GDZIEŚ „TAM”. ZAWSZE SĄ Z NAMI, UKRYCI WEWNĄTRZ NASZYCH ŚWIĘTYCH SERC.


TRZY BOSKIE PROMIENIE I ICH FUNKCJE W NASZYM DOŚWIADCZANIU PODWSZECHŚWIATA
RONNA / ŚWIĘTA SKRYBA

W oryginalnych rysunkach wszechświata / podwszechświata, jakie archanioł Michał mi przekazał, umieścił grono Rajskich Synów i Cór poniżej rysunku Vesica Piscis, nakładając je nieznacznie na część jego dolnego fragmentu. Narysował mi również falistą linię przebiegającą przez środek rysunku, przypominającą symbol Yin/Yang. Ten symbol oznacza podział na dualność – pozytywne i negatywne aspekty Stworzenia. Męskie i żeńskie iskry Boskości wnoszące w sferę materii pozytywne i negatywne aspekty Najwyższego Stwórcy. To oznacza, że energia męska ma cechy pozytywne i elektryczne, natomiast energia żeńska charakteryzuje się cechami magnetycznymi, przyjmującymi i ujemnymi. Aby nastąpiło twórcze działanie, potrzeba obu sił. W prawdziwym znaczeniu wymienionych wyżej cech nie ma implikacji odnośnie dobra i zła. W tym przypadku wyrażenie „negatywne” oznacza aplikację pozbawioną swoistej elektryczności. Czynnik ujemny nie ma siły czynnej, choć ma moc. Ten podwszechświat jest zbudowany na fuzji energii żeńskiej i męskiej.

Możemy omówić cechy, cnoty i przymioty TRZECH BOSKICH PROMIENI emitowanych do naszego podwszechświata przez Wielkie Centralne Słońce. W obecnej chwili posiadamy niewielką wiedzę na temat Boskich Planów / kodów / schematów dotyczących wielu innych podwszechświatów tego wszechświata. Powiedziano mi jedynie, że mają różne szerokości pasm (jak kawałki tortu), wiele częstotliwości poziomów Tworzenia, są rozległe i bardzo różnią się między sobą. Nasz podwszechświat jest młody w stosunku do większości innych podwszechświatów tego wszechświata.Jednak ze względu na nasz unikalny Boski Plan / misję jesteśmy na etapie przygotowań do fuzji z innym mniejszym podwszechświatem znajdującym się obok naszego. Archanioł Michał od wielu lat mówi o nowej Złotej Galaktyce, która powstanie w efekcie tego połączenia, a nasz nowy rozszerzający się podwszechświat zostanie prześwietlony przez Wielkie Centralne Słońce.PIERWSZY PROMIEŃ BOSKIEJ WOLI I MOCY jest głównym PROMIENIEM MENTALNYM, ucieleśniającym energię Boga Ojca na poziomie wszechświatowym. Ten promień wnosi energie / atrybuty prawdy, męstwa, dynamicznej siły, wytrwałości w dążeniu do celu i jasnej wizji. Jego energia jest skierowana na zewnątrz i stanowi siłę najpotężniejszą z trzech Boskich Promieni naszego wszechświata, jakie są wypromieniowywane do naszego podwszechświata.

BOSKA MATKA na poziomie wszechświata uosabia drugi Promień Miłości / Mądrości. Jest to przede wszystkim PROMIEŃ EMOCJONALNY wnoszący energię miłości rozpalającą myśli nasienne Boskiego Ojca, żeby zgodnie z Boskim Planem objawiły się na materialnych płaszczyznach tworzenia. Głównym celem tego promienia jest emanacja przez Centralne Wielkie Słońce do naszego podwszechświata, przekształcanie wiedzy w mądrość i łagodzenie tej mądrości miłością i współczuciem.TRZECI PROMIEŃ – PROMIEŃ SYNÓW / CÓREK zawiera równe proporcje cech mentalnych i emocjonalnych. Jest to promień aktywnej inteligencji, którą, oprócz innych atrybutów, charakteryzuje również pragnienie spożytkowania woli naszego Boga Ojca i miłości / mądrości Bogini Matki, aby stać się skutecznym współtwórcą na materialnej płaszczyźnie Bytu. W planie duchowym Trzeciego Promienia są też komórki kodów pamięci, które wpajają wewnętrzne pragnienie czynienia pokoju oraz dążenia do równowagi i harmonii podczas doświadczania niższych wymiarów.

TRZECI PROMIEŃ ROZSYŁA MOC, KTÓRA POMAGA LUDZIOM DOSKONALIĆ I WYSUBTELNIAĆ CIAŁA MENTALNE, EMOCJONALNE, A TAKŻE OŻYWIA PRAGNIENIE DOSKONALENIA WŁASNYCH UMIEJĘTNOŚCI WSPÓŁTWÓRCZYCH. Ten promień wnosi również cechy tolerancji, wyrozumiałości, poczucia jedności i kultury. Jest to PROMIEŃ SŁONECZNY (to jest: promień synów i córek Boga Ojca Matki), wraz z którym dynamiczna energia mentalna Boga Ojca śle myśli nasienne nowego tworzenia. Ta dynamiczna, ekspansywna energia stapia się z wibracjami drugiego Promienia naszej Boskiej Matki ucieleśniającej KOSMICZNE ŁONO TWORZENIA przyjmujące te cudowne myśli siewne, przez co są one włączane do gwiezdnego zasiewu synów i córek nasączając ich jej cechami miłości / mądrości.

ARCHANIOŁ MICHAŁ: Ukochani Mistrzowie, integrowanie coraz większych ilości światła Stwórcy jest dla aspiranta kroczącego przyspieszoną ścieżką wznoszenia wspaniałym darem, ale też wielkim wyzwaniem. Z wnętrza aspiranta wyłaniają się przestarzałe wzorce wibracyjne ciał astralnych i systemów czakr. Te pozostałości - gęste wibracje - nie są oparte na rzeczywistości, lecz są wypaczonymi pojęciami z waszej zwierzęco-ludzkiej świadomości, która często bywa polem walki o dominację pomiędzy waszymi niższymi i wyższymi zdolnościami umysłowymi i emocjonalnymi. Trzeba nauczyć się patrzeć poza osobowość i ego innych, aby się z nimi komunikować oraz starać się poczuć esencję miłości ich Duszy. Samoświadomość musi przemienić się ze świadomości osobowości do świadomości Duszy. Trzeba w sobie rozwinąć BOSKĄ OBOJĘTNOŚĆ NA NEGATYWIZM tak, aby móc pozostać ześrodkowanym w swoim Świętym Sercu dając sobie dostęp do ZASOBÓW BOSKIEJ MOCY.

Najpewniejszym przejawem uzyskania łączności z własnym Świętym Sercem i atomem nasiennym Boskiej Świadomości jest pozostawanie w ciągłym stanie RADOŚCI i uczucie przemożnej MIŁOŚCI. Tak wysoka częstotliwość promieniowania z ośrodka twojego Świętego Serca przez twoje Słoneczne Centrum Mocy wpłynie na wszystkich i wszystko wokół ciebie. Tak jak błogosławiona esencja Miłości / Światła / Życia jest do ciebie emitowana z wyższych wymiarów Światła, tak i ty musisz emitować część Żywego Światła na zewnątrz do ludzi i w świat.

Ukochany, stworzona przez ciebie Ścieżka Światła doprowadzi cię do królestw Światła, gdzie panują: święta miłość, radość, pokój i harmonia. Wiedz, że zawsze jestem w pobliżu, aby cię prowadzić, kierować, bronić i chronić. Zawsze jestem twoim wiernym towarzyszem.

JAM JEST archanioł Michał

TEN ARTYKUŁ ZOSTAŁ POBRANY ZE SŁOWNIKA WIKIPEDIA

Vesica piscis jest jednym z najbardziej wnikliwych obrazów geometrycznych czasów antycznych i współczesnych. Przecięcie dwóch nakładających się na siebie sfer Vesica Piscis (włącznie ze środkowym fragmentem tej i / lub bardziej popularnych dwuwymiarowych wersji) symbolizuje między innymi:


 1. Złączenie Boga i Bogini w celu spłodzenia potomka.
    2. Symbol Jezusa Chrystusa, Ryby.
 1. Szpiczasty owal używany w sztuce dla zaznaczenia aureoli średniowiecznych rzeźb i malowideł.
 2. Pochwa żeńskiej Bogini.
 3. Podstawowy motyw Kwiatu Życia
 4. Fasada Drzewa Życia.
 5. Siła nadająca kształt wielokątom.
 6. Geometryczny opis pierwiastków kwadratowych i proporcji harmonicznych.
 7. Źródło ogromnej mocy i energii.

1) Według najstarszych tradycji Najwyższa Istota była reprezentowana przez kulę, symbol Bytu bez początku i bez końca, istniejącego ciągle, doskonale ukształtowanego i idealnie symetrycznego. Dodanie drugiego kręgu reprezentuje ekspansję jedności, która wyłoniła z siebie dwoistość płci męskiej i żeńskiej, Boga i Bogini. Zachodzące na siebie dwie kule to Bóg i Bogini, którzy spłodzili Boskie potomstwo. Motyw Vesica Piscis (i jego pochodne – Kwiat Życia, Drzewo Życia, i podstawy geometrii) zawiera historię tysięcy lat i poprzedza praktycznie wszystkie główne religie obecnej epoki.
2) Syn lub córka Boga i Bogini są kojarzeni z nałożeniem się kul – tak powstaje trójwymiarowa figura podobna do piłki do amerykańskiego futbolu. W przypadku Jezusa Chrystusa dwuwymiarowy rysunek stanowił także symbol rozmnożenia ryb („ogon” służył ponadto łatwiejszej identyfikacji źródła figury płaskiej). Jest to również wyobrażenie duchowej mocy pochodzącej z wnętrza tego symbolu.

3) Vesica Piscis stanowi kształt będący punktem przecięcia dwóch okręgów o równych promieniach, przecinających się w taki sposób, że środek każdego z kół leży na obwodzie drugiego. Nazwa oznacza dosłownie „rybi pęcherz”.

4) Yin / yang nie są dwiema przeciwstawnymi siłami ( stanowiącymi dualność) lecz uzupełniającymi się przeciwieństwami – niewidocznej (ukrytej, kobiecej) i widocznej (jawnej, męskiej), które współdziałają w ramach większej całości jako części dynamicznego systemu. Wszystko posiada zarówno aspekty yin i yang, podobnie jak światło nie może istnieć bez ciemności i na odwrót, choć jeden z tych aspektów może zamanifestować się silniej w poszczególnych obiektach i z czasem może oscylować.

Tłumaczenie Teresa Serafinowska

Monday, October 8, 2012

Czy jesteś gotów...?

CZY JESTEŚ GOTÓW ZOSTAĆ PEŁNOPRAWNYM NATCHNIONYM PRZEZ BOGA WSPÓŁTWÓRCĄ?” 

Przekazała Ronna Herman LM-09-2012
Przetłumaczyła Teresa Serafinowska

Ukochani Mistrzowie, tematowi integracji prawej i lewej półkuli mózgu, która stanowi część ewolucyjnego procesu wznoszenia, poświęcono wiele rozmów. Ważne jest, abyście rozumieli, że dopóki ktoś tkwi w wibracjach pól dualizmu lub rozdzielenia, dopóty lewa półkula nie zjednoczy się w pełni z prawą półkulą. Lecz gdy dotrze się do świętego umysłu, który znajduje się w górnej części tyłu głowy, to uzyska się dostęp do środowiska 5-go wymiaru, gdzie panuje świadomość jedności. W tym obszarze eterycznego mózgu wszystko jest zjednoczone, nie istnieje rozdział. Prawa półkula mózgu, inspirowana przez Boginię Matkę, zawsze poszukuje czułej, emocjonalnej interakcji i kreatywnego wyrażenia siebie poprzez świadomość Duszy. Lewa półkula to umysł męski, który jest bardziej zainteresowany konkretnymi faktami ustanawiającymi materialną płaszczyznę świadomości, co razem tworzy świadomość dualną przeciwsobną. Ludzka Dusza i Wyższa Jaźń funkcjonują w rzeczywistości nieograniczonej czasem ani przestrzenią, natomiast świadomość ego jest limitowana czasem i granicami strukturalnymi. Boski kod / plan przeszłości i teraźniejszości szybko dobiega fazy końcowej. Eksperymentalne doświadczenie dualności i separacji albo ulega modyfikacji, harmonizacji, integracji, albo zostaje wyeliminowane.

Nie można oceniać tego, co dzieje się na negatywnej arenie dualizmu bez schodzenia z wąskiej ścieżki równowagi i przeniesienia się na scenę działania ocenianego jako niemoralne lub złe. Pamiętajcie, że ego jest uwięzione w gęstszych poziomach biegunowości, a osąd jest przejawem spolaryzowanego umysłu. Na poziomie każdego wymiaru istnieją wibrujące pola energii świadomości, które zawsze przyjmują i zatwierdzają stan świadomości człowieka. Niskie poziomy wibracji osłabiają ciało fizyczne, ponieważ ma ono do dyspozycji mniej światła/energii życiowej.

Ciągle musicie się starać kontrolować swoje egotyczne ciało pragnieniowe. Życie w rzeczywistości trzeciego/czwartego wymiaru jest odmiennym stanem świadomości, który przedstawia jedynie bardzo małą część potężnej i wspaniałej Boskiej Jaźni. W początkowych fazach samoświadomości ego bardzo mocno was kontroluje. Wasze pragnienie i gotowość podążania za głosem Duszy musi być jeszcze silniejsze. W miarę jak ścieżka sprawiedliwości staje się coraz węższa, podejmując wszystkie decyzje, musicie dążyć do wybierania najwyższych wartości.

Ci z was, którzy wytrwale kroczą ścieżką Światła, nie tylko oczyszczają wszystkie wynaturzone negatywne energie znajdujące się w ich ciałach fizycznych, lecz również energie niższego poziomu astralnego, jakie ciągle jeszcze przechowują w swojej aurze. Trzy niższe poziomy astralne obejmują systemy przekonań świadomości zbiorowej. Starając się osiągnąć bardziej zrównoważone i harmonijne wzorce energii, oddzielacie się od tej strefy wpływów i wznosicie ponad nią. Ważne jest, abyście robiąc to, stawali się obserwatorami tego procesu. Musicie obserwować i cierpliwie czekać, aż dostrzeżecie swoją okazję do służby. Tak samo musicie dopasować swoje priorytety do marzeń i wierzyć w siebie i Boski Plan, który oczekuje na wypełnienie. Etap, w którym lęk przed zmianą przeistacza się w radosne oczekiwanie na to co niesie przyszłość, to ważny kamień milowy. Czy jesteś wystarczająco odważny, aby wybrać życie, za którym tak bardzo tęsknisz?

Kiedy, będąc na ścieżce oświecenia, wznosisz się coraz wyżej, nie będziesz zainteresowany już małymi dramatami ludzi wokół siebie, ponieważ nie ucieleśniasz już niższych wibracji przywiązania. Twój wyższy punkt widzenia samourzeczywistnionego mistrza pozwala spoglądać na zachodzące dramaty trzeciego / czwartego wymiaru z poziomu obserwatora, a nie uczestnika.

Rozpoczynający się proces wstępowania lub wznoszenia waszych wzorców wibracji jest czynnikiem decydującym o dostępie do pól świadomości wyższych wymiarów. Najpierw należy ponownie połączyć się z własną fizycznie ucieleśnioną Duszą, następnie z Wyższym Ja / Nadduszą i eteryczną kopią znajdującą się w osobistej piramidzie Światła. Po osiągnięciu tych trzech etapów oświecenia jesteś gotów wkroczyć na przyspieszoną ścieżkę wzniesienia.

Stała koncentracja w Świętym Sercu / Umyśle pozwala na przyspieszenie duchowego / intelektualnego wzrostu. Ostatecznie każda Dusza sięgnie po swój potencjał geniusza ukryty w Świętym Umyśle. Ta skarbnica mądrości znajduje się na wyższych poziomach częstotliwości mózgu. Iloraz geniusza to zdolność do działania i reagowania na własny, oryginalny sposób przez dokonywanie wyborów. Określa on, jak dostosować się do okoliczności i jak wyrazić swoją indywidualność. Aby wyrażać inteligentną miłość, należy szukać emocjonalnej stabilności i poziomów wyższego umysłu. Atom nasienny czystej esencji stwórczej mieszka w twoim świętym Sercu. Rewelacje wielkiej wagi są ujawniane i połączenie ze Źródłem Wszystkiego-Co-Jest staje się bardziej osobiste, kiedy tę esencję czystej miłości zaczynasz czuć w centrum Świętego Serca.

Pamiętaj, że przyciągasz do siebie energię jak magnes, i wypromieniowujesz ją ze swojego Słonecznego Centrum Energii (z przodu i z tyłu). Dopóki pozostajesz w środowisku trzeciego / czwartego wymiaru, choć wysubtelnisz swój energetyczny podpis i dostroisz się do wyższych częstotliwości Światła, nadal będziesz przyciągać część połowy widma, pierwotnej substancji siły życiowej. Jednak będzie się ona mieszać i stapiać z diamentowymi cząstkami o wyższych wibracjach Światła, a kiedy wyrazisz intencję wypełnioną miłością oraz dostosujesz swoją wolną wolę do wolo naszego Boga Ojca Matki, automatycznie będzie się ona przekształcać w wyższe częstotliwości energii.

Różnorodne kolorowe i luminescencyjne promienie będą wspierały integrację i równoważenie wyższych wzorców częstotliwości Galaktycznej Świadomości. Im bardziej zrównoważony, zharmonizowany i wzmocniony jest twój system czakr, tym więcej Boskiego Światła możesz wchłonąć. Kręgosłup stanie się ostatecznie prętem Światła /Mocy, przez który strumień Białej Ognistej Esencji Stwórcy będzie mógł płynąć bez przeszkód, przez co proces wznoszenia znacznie się przyspieszy.

Najwyższy Stwórca jest czystą Miłością – ostatecznym stanem Bytu. Każda Boska Iskra Światła ma atom nasienny czystej świadomości Stwórcy, Diamentową Cząstkę Światła. Te Iskry Boskości zawierają miłość, Boską wolę i mądrość, aby stwarzać wszelkie istnienie – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Ten atom nasienny został umieszczony w centrum twojej diamentowej boskiej komórki rdzennej na rzecz eksperymentu, jakim jest nasz pod-wszechświat. Ten wewnętrzny atom nasienny wizji i intuicji trzeba stopniowo otwierać i stopniowo „nastawiać na ostrość”. Atomy i cząstki stanowią miniaturowe systemy solarne posiadające centralne jądro i okrążające je elektrony, lecz przede wszystkim składają się z przestrzeni. Jądro i elektrony nie składają się z twardej materii, lecz są formą energii, energii przyjmującej pewną postać. Wszystkie formy i wzorce geometryczne mają sygnaturę energetyczną.

Najwyższy Stwórca dostarczył surowiec i wzór dla każdej możliwej kreacji. Wraz z Elohim – Bogami Stwórcami, królestwem (aniołów) i wielkimi budowniczymi form, wy - jako samoświadomi współtwórcy, otrzymaliście polecenie, aby iść naprzód i stwarzać światy bez końca. To jest główny wątek każdego pod-wszechświatowego doświadczenia, jednak realizacja planu Bożego zależy od Boskich Rodziców każdego pod-wszechświata.

Pierwszym impulsem zindywidualizowanej świadomości Boskiej Iskry była wola/chęć tworzenia. Każda Boska Iskra była/jest świadoma siebie oraz swoich twórczych zdolności do manifestowania świadomości na poziomie materialnym, a także prawa do decydowania, co będzie tworzone. Jednak wraz z tym wspaniałym darem pojawił się wymóg, aby każda Dusza doświadczyła swoich własnych dzieł, czy to pozytywnych, czy negatywnych. Na początku wszystkie nowe twórcze przedsięwzięcia miały możliwość elastycznego przebiegu. Jednak kiedy Boski Plan rozegrał się zgodnie ze wszystkimi swoimi wspaniałymi kombinacjami, dla Dusz Oświeconych został zainicjowany proces wznoszenia. Żyjecie właśnie w trakcie takich wyjątkowych czasów.

CZAS jest definiowany przez jednostki o głównych i podrzędnych pulsacjach, które są rozsyłane jako fale energetycznych wzorców myśli – skrystalizowane myśli nasienne, powstające w umyśle naszego Boga Ojca Matki. Te fale i pulsacje są doświadczane jako okresy i cykle czasowe. Są wysyłane jako wielkie impulsy Światła, które z wielką mocą promienieją do wielkiego kosmicznego łona przestrzeni, gdzie są trzymane i pielęgnowane przez troskliwą esencję naszej Bogini Matki.

JEST KONIECZNE, ABYŚ PODCZAS TEJ KRYTYCZNEJ FAZY ROZWOJU/WZNOSZENIA, ROZUMIAŁ/A JEGO PROCES I STOSOWAŁ/A UNIWERSALNE PRAWA MANIFESTACJI, ABY W PEŁNI KORZYSTAĆ Z WŁASNYCH ZDOLNOŚCI WSPÓŁTWÓRCZYCH. ZOSTANIE CI ZAOFEROWANA WYJĄTKOWA OKAZJA DOŁĄCZENIA DO GRONA WIELKICH BUDOWNICZYCH FORM, DLATEGO POKAŻEMY CI NIEKTÓRE WAŻNE ETAPY PROCESU WSPÓŁTWORZENIA. SUGERUJEMY TEŻ ZAPOZNANIE SIĘ Z ILUSTRACJAMI OBRAZUJĄCYMI BUDOWANIE WŁASNEGO KOŁA TWORZENIA, SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z 12-TU PROMIENI/OSOBISTEGO KWIATU ŻYCIA, KTÓRE PRZEKAZALIŚMY JAKIŚ CZAS TEMU NASZEJ POSŁANCE. (Te ilustracje można znaleźć w naszym podręczniku: Źródła i objawienia słownik i ilustracje RH).

Jeśli postępowaliście zgodnie z naszymi instrukcjami, to stworzyliście własne piramidy Światła / Mocy w piątym wymiarze i regularnie gościliście w Piramidzie Światła, która zawiera holograficzną replikę Ziemi. Wielu z was stworzyło również piramidy grupowe dla określonych projektów oraz również inne piramidy w specjalnych celach, aby dla urzeczywistnienia swoich wizji przyciągnąć potrzebną esencję tworzenia. Pamiętajcie: w każdej z tych piramid pozostawiliście eteryczne repliki siebie, które stale integrują specjalne wzorce geometryczne Światła, jakie będą potrzebne do stworzenia nowej rzeczywistości na Ziemi, a także pozwolą na stworzenie podwalin dla waszej nowej egzystencji w wyższych i subtelniejszych królestwach. Wykazujecie aktywność nie tylko w świecie fizycznym, macie również wiele aspektów swojej Boskiej Jaźni w wyższych królestwach, z którymi współdziałacie. Czyż nie powiedziałem, że stajecie się istotami wielowymiarowymi?

Daliśmy wam szczegółowe instrukcje i krok po kroku techniki dostępu do częstotliwości Miast Światła w waszej okolicy za pośrednictwem osobistych Piramid Światła. Poprzez praktykę oddechu nieskończoności napełniacie swoje eteryczne kopie i ciała fizyczne Diamentowymi Cząsteczkami / Boskimi Cząstkami Światła. Teraz to udoskonalimy i dodamy procesowi więcej składników.

Czy zastanawialiście się, dlaczego przed laty uczyliśmy was, abyście „wdychali Światło i wydychali Miłość”, kiedy udajecie się do Światowej Piramidy z zamiarem wypromieniowywania Światła i Miłości do ludzkości i świata? KIEDY WDYCHASZ ŚWIATŁO, WDYCHASZ DIAMENTOWE CZĄSTKI DO SWOJEGO ŚWIĘTEGO SERCA. KIEDY WYDYCHASZ BEZWARUNKOWĄ / ŚWIĘTĄ MIŁOŚĆ, DIAMENTOWE CZĄSTKI CZYSTEJ ESENCJI BOSKIEJ ROZLAPAJĄ SIĘ I NABIERAJĄ MOCY DZIĘKI TWOJEJ INTENCJI, MOGĄ WIĘC BYĆ UŻYTE DLA NAJWYŻSZYCH CELÓW I DOBRA. JESTEŚ NACZYNIEM DLA TYCH BOSKICH CZĄSTEK, A TWOJA MIŁOŚĆ JEST AKTYWATOREM.

Wyobraź sobie to: Podczas medytacji lub w wolnej chwili, najlepiej dwa razy dziennie, rano i wieczorem, wykonaj 12 pełnych oddechów nieskończoności, a po 12-tym wciągnij brzuch i na parę chwil wstrzymaj oddech. Wykonując kolejny (13-ty) oddech (lub zaczynając liczyć od początku) ujrzyj, jak on wypływa z twojego Słonecznego Centrum Energii (Świętego Rdzenia Serca) z przodu ciała. Znak nieskończoności jest teraz wykonywany w układzie poziomym, a nie pionowym. Podczas wdechu tworzysz pierwszą płaską pętlę rozciągającą się na zewnątrz z przodu twojego ciała, a przy wydechu powstaje druga wstęga rozszerzająca się z tyłu ciała, dopełniając znak nieskończoności. Wykonaj SZEŚĆ PEŁNYCH ZNAKÓW NIESKOŃCZONOŚCI, a automatycznie stworzysz wzorzec z 12-tu pętli, które otoczą cię na kształt płatków kwiatu. Wykonując ostatnią pętlę, podczas wydechu ponownie wstrzymaj na chwilę oddech zanim powrócisz do normalnego oddychania. Następnie oddychaj świadomie, wyobrażając sobie, że esencja tworzenia rozpływa się z ciebie na świat. Wyobraź sobie również spirale światła łączące cię z Piramidą Światową i licznymi piramidami stworzonymi przez ciebie w wyższych wymiarach, dzieląc się w ten sposób swoimi cząstkami Miłości / Światła ze światem, a równocześnie zasilając swoje wizje Boską Esencją Siły Życiowej całego Stworzenia.

Poświęć kilka chwil na zakończenie tego świętego procesu, skupiając się na swoim Świętym Centrum Serca, aby móc poczuć tam pełnię i przemożną miłość, która rozlewa się po całym ciele. Otrzymasz połączenie z Rzeką Życia, która zawiera niewyczerpane zapasy Diamentowych Cząstek. Kochani, to jest namacalne. To jest prawdziwe, i to jest najbardziej cudowne, błogie uczucie, jakiego możecie doświadczyć, przebywając w ziemskim ciele, uczucie, jakim jest doświadczenie czystej miłującej esencji Stwórcy.

Moi dzielni, nie obawiajcie się przyszłości, ponieważ kiedy wasze serca i zamiary są czyste, jesteście pod osłoną blasku i ochrony Światła Stwórcy. Nie powiem, że nie czekają was stresujące czasy, skoro, aby osiągnąć płaszczyznę pokoju i harmonii, musicie przejść ścieżką polaryzacji i dualności. Podczas integrowania się ze swoją boskością ciągle doświadczacie wyzwań, lekcji i możliwości poszerzenia świadomości.

Wiedzcie, że sytuacje czy problemy, jakie pojawiają się na waszej drodze, nie mogą być rozwiązane na poziomie, na którym zostały stworzone. Musicie wznieść się ponad konflikty ego i obejrzeć każdą sytuację przez filtr miłości i z punktu widzenia człowieka, który jest panem siebie. Wyobraźcie sobie w myślach swój świat, który nigdy nie jest zafałszowany, świat promienny i bez wad oraz doskonałych siebie, żyjących w tym Raju. To nie jest czas dla słabych serc, czas na niezdecydowanie czy odmowy – ponieważ wasz świat ulega radykalnym zmianom, czy w to wierzycie, czy nie. Czyż nie nadeszła pora na przyjęcie darów, jakie wam oferujemy, abyście dzięki nim mogli iść w przyszłość radośnie i bezpiecznie? To dla nas największa radość i zaszczyt, wspomagać was i wam służyć – i nigdy nie zapomnijcie, że jesteście kochani bezwarunkowo.

Jam Jest archanioł Michał

Wednesday, September 5, 2012

Zgromadzenia Dusz

Przekazała Ronna Herman LM-08-2012
Przetłumaczyła Teresa Serafinowska


Ukochani Mistrzowie, po raz kolejny cieszę się z możliwości połączenia z waszą wyższą świadomością i wypełnienia wam Świętych Serc i Dusz Boską miłością naszego Boga Ojca Matki. Naszym największym pragnieniem jest, aby was ciągle inspirować, pocieszać i prowadzić ścieżką wyższej świadomości, która ostatecznie doprowadzi was do samourzeczywistnionego mistrzostwa. Obecnie chcielibyśmy was poinformować, jakiego rodzaju wydarzenia mają miejsce w trakcie tego doniosłego roku ogłaszając go rokiem ZGROMADZEŃ DUSZ. Myślę o wzmocnieniu telepatycznej komunikacji pomiędzy wami – WYSŁANNIKAMI GWIAZD a Kosmiczną Radą Światła i Zastępami Światła tego pod-wszechświata. Ważne jest, abyście czuli swoimi wewnętrznymi zmysłami i zatwierdzili w swoich świętych Umysłach i świętych Sercach fakt, że dzięki tym przesłaniom naprawdę jestem z każdym z was. Za waszym pozwoleniem pragnę połączyć się z Nadduszą / Wyższą Jaźnią każdego z was i scalić aspekt swojej esencji z waszymi esencjami na takim poziomie, do jakiego dany człowiek będzie w stanie się zaadaptować w tym szczególnym czasie.

W ciągu tego doniosłego roku było i będzie wiele błogosławionych spotkań DUSZ WYSŁANNIKÓW GWIAZD. Moja ukochana wysłanniczka uczestniczyła ostatnio w znaczącym wydarzeniu w Sedonie w Arizonie łącząc się poprzez „fale eteru” dzięki Internetowi z całym światem. Odbyła również niewielkie acz intensywne spotkanie z członkami wąskiego grona swoich uczniów z Sacramento w Kaliforni na terenie Stanów Zjednoczonych. Dla uczestników z odległych zakątków świata, którzy spotkali się wtedy ze swoimi duchowymi rodzinami i uczestniczyli w przekazach wiedzy, jakie były oferowane, był to czas harmonii, radości i połączenia energii. Dla wielu był to również czas wyjątkowej transformacji na najgłębszym, najskrytszym poziomie. To był czas usunięcia wielu warstw negatywnej energii umieszczonej w przeszłości wokół każdego serca w celu ochrony i izolacji ciała emocjonalnego i fizycznego przed bólem i cierpieniem trzeciego i niższego czwartego wymiaru. Gdy te energie zostały rozpuszczone, gwałtownie rozwarły się śluzy ciała emocjonalnego i drogocenny dar Ognistego Światła Stwórcy mógł ponownie spocząć w Świętych sercach / Komnatach Duszy.

Kiedy aspekty waszej duchowej rodziny zaczynają się ponownie łączyć i integrować siły dla osiągnięcia wspólnego celu: najwyższego dobra dla wszystkich, następuje niezwykła chwila, w której uświadamiacie sobie, że jest to zwieńczenie dotychczasowych dążeń. Jeśli podnosisz swoje wibracje i wysyłasz ECHO-DUSZY, wielu członków twojej duchowej rodziny rozpozna je i cię odnajdzie. A gdy napotkasz kogoś z kręgu swojej duchowej rodziny, bez wątpliwości będziesz wiedzieć, że pomiędzy wami istnieje rzadkie i piękne połączenie duchowe / serc. Kiedy działasz dla dobra wszystkich, otrzymujesz prawo do wsparcia ludzi sobie podobnych, tak samo myślących, skupionych na rozwoju duchowym.

W tym znaczącym wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele WYSŁANNIKÓW GWIAZD z całego świata, i te błogosławione istoty, powracając do swoich domów, zabrały ze sobą ZALĄŻKI nowej świadomości. Możecie być pewni, że ci z was, którzy czerpią cudowną, przesubtelną energię płynącą z serca naszego Boga Ojca Matki albo podczas wizyt w Mieście Światła w swojej okolicy, albo uczestnicząc w duchowych zgromadzeniach, jakie się odbywają na całym świecie, są i będą obdarzani infuzją Białego Płomienia Diamentowych Cząstek Światła Stwórczego Kiedy dostroicie się do tych wyższych częstotliwości Boskiego Światła, nie będą już was dotyczyły czasowe ani przestrzenne ograniczenia czy różnego rodzaju bariery. Wszyscy Szafarze Światłości, którzy odzyskali odpowiedni poziom harmonijnych częstotliwości Świętej Miłości, zaczną doświadczać Jedności Ducha na wielu poziomach. W tych podniosłych czasach wszyscy będą zdolni do komunikacji z Mistrzami i będą otrzymywali błogosławieństwo Boskiego Światła - Ognia Stwórczego. Cała Ziemia zostanie przesączona wspaniałym Promieniem Boskiej Substancji Światła aż po rdzeń, a każde stworzenie na Ziemi zostanie pobłogosławione i uhonorowane. Pamiętajcie, że na tym czy innym poziomie wszystko podąża ścieżką ewolucji i transcendencji; nic nie zostanie pominięte. Przemiany te wpływają na całą ludzkość, która reaguje w sposób pozytywny lub negatywny. Każda Dusza sama musi podjąć indywidualną decyzję, jaką ilość Boskiego daru transformacji przyjmie i spożytkuje.

Inicjacja staje się wydarzeniem grupowym, nie jest zarezerwowana wyłącznie dla wyjątkowych, zaawansowanych Dusz. Musisz być gotów do niesienia pomocy innym, którzy podążają ścieżką za tobą, wspomagając ich swoją mądrością - wtedy i ty doznasz Wzniesienia, i dokona tego cała ludzkość. Dusza ma naturalne inklinacje do łączenia się z grupową świadomością. To Dusza, a nie osobowość, poszukuje zjednoczenia. Postępy, jakie ktoś czyni na Ścieżce, poszerzają zarówno świadomość Duszy, jak i świadomość zbiorową. W tych czasach niewiarygodnego postępu w świadomości rodzaju ludzkiego są udzielane liczne specjalne dyspensy w celu wsparcia Wzniesienia ludzkości i zbliżającej się Epoki Oświecenia. Jednak każda Dusza musi dodać własny wkład podejmując konieczne kroki w celu osiągnięcia wewnętrznej doskonałości, aby dopasować się do niedostępnych dotąd darów transformacji.

Wielka ilość DUSZ WYSŁANNIKÓW GWIAZD zintegrowała już wyższe częstotliwości mentalnej i emocjonalnej świadomości dzięki dostępowi do nowych kosmicznych nauk mądrości. Wielu z was zaczyna również cieszyć się poczuciem harmonii w swojej najgłębszej Jaźni, dostrajając i harmonizując swój system czakr, które w zasadzie są siedmioma osobnymi centrami pamięci w obrębie ciał fizycznych. Jednak niektórzy z was ciągle jeszcze mają wątpliwości i niechętnie dzielą się swoją wiedzą z innymi z obawy przed wyśmianiem lub zrobieniem z siebie widowiska podczas prób przekazania nowych koncepcji i wyższych prawd, jakie są wam ujawniane. Istnieje powszechne prawo mówiące, że powinniście nie tylko być przykładem swojego nowego oświeconego stanu, lecz musicie też przekazywać innym mądrość i zrozumienie tego, co uzyskaliście, aby móc przenieść się na kolejny, wyższy poziom wibracji.

Nie wolno próbować zmieniać opinii tych, którzy podążają ścieżką za wami, lecz należy ich kształcić poprzez dawanie przykładu, wyrażanie swoich prawd na ich poziomie rozumienia oraz opowiadać im, że istnieje wiele sposobów zjednoczenia ze Stwórcą. Bądźcie cierpliwi, jednak stanowczy w przekonaniach, współczujący lecz nie wikłający się w ich dramaty, małe historie o niedoli; bądźcie radośni i entuzjastyczni, a wtedy oni zaczną się zastanawiać, co sprawia, że jesteście tacy inni. Oni to naprawdę zauważą i któregoś dnia zwrócą uwagę, że w ich polach aurycznych i sercach wzeszły zasiane przez was ziarna zmian. Te nasiona nie będą odrzucone - pewnego dnia zakwitną i rozwiną się w kwiat Boskiego niezadowolenia, które pchnie ich na ŚCIEŻKĘ.

Jesteś studentem na ścieżce inicjacji, jesteś praktykiem duchowego mistrzostwa i współ-stwarzania, jesteś nauczycielem z przesłaniem do szerzenia wiedzy. Dodatkowo przygotowujesz się na większe zjednoczenie z wieloma fasetami swojej Duszy, swojego Wyższego Ja.

Kochani, rozumiemy, że pośród was są tacy, którzy myślą, że nie robią zbyt wielkich postępów i doświadczają tylko nieznacznych lub nawet nie czują żadnych objawów Wzniesienia, które zostały opisane w szczegółach, jak podnoszenie się ognia Kundalini czy pozytywne przemiany życiowe lub bardziej duchowy poziom świadomości. Proszę, nie zniechęcajcie się. Ci, którzy są przecierającymi szlaki pionierami, WYSŁANNIKAMI GWIAZD, są już na ŚCIEŻCE WZNIESIENIA od wielu wcieleń. Jeśli by tak nie było, nie byliby w stanie głosić subtelnych nauk mądrości, kierując ludzkość ku Światłu, nie mogliby też stanowić żywego przykładu tych wyższych prawd. Wielu z was próbuje obejść początkowe etapy OŚWIECENIA, aby dogonić tych, którzy są liderami na Ścieżce. Nie jesteście w tyle. Podróż KAŻDEJ DUSZY jest wyjątkowa. Nie oceniajcie siebie według norm i osiągnięć innych. Pozostańcie skupieni w sercu i Duszy, a z czasem dokonacie postępów w najlepszy dla siebie sposób.

Dajemy tobie instrukcję, której przestrzegaj: skoncentruj się na tym, co stanowi najważniejszą kwestię twojego życia. Poszukaj uzasadnienia w swoim Świętym Sercu i Wyższej Jaźni. Poświęć się temu, co pragniesz osiągnąć z pomocą swojej energii – fizycznie / mentalnie / emocjonalnie i duchowo – aż to się urzeczywistni. Jeśli masz wątpliwości, zacznij małymi kroczkami, aż opanujesz swoje ukryte zdolności do współtworzenia i będziesz z nich korzystać. Usuń na bok swoje wątpliwości i nie słuchaj cudzej krytyki ani napomnień. Podążaj za własnym wewnętrznym przewodnictwem, wtedy nie pobłądzisz, kochany.

Poprosiliśmy, aby nasza posłanka podzieliła się z wami swoimi ostatnimi doświadczeniami. Dlatego przekaże wam dotąd utajniane bardzo stare myślokształty wyższych prawd pomagając wam, wraz z innymi wiernymi posłańcami, którzy je przekazują, otworzyć drzwi do następnego etapu procesu Wzniesienia. Cudowne ISTOTY ANIELSKIE BIAŁEGO OGNIA cierpliwie czekały na przywrócenie połączenia z ludzkością. To jest rzeczywiście wspaniały czas dla całego rodzaju ludzkiego, ponieważ niezależnie od tego, na jakim etapie procesu Wzniesienia kto się znajduje, strumienie subtelnego Światła Stwórczego wypromieniowywane przez te niezwykłe Istoty, będą miały wpływ na całą ludzkość, otwierając wszystkie serca na wyższe wibracje Boskiego Światła.

Najdroższe Serca, jesteście bardzo odważni i zdeterminowani, ponieważ stanowicie Światła Przewodnie ludzkości. Wzniosłe częstotliwości Światła i kody Wzniesienia muszą najpierw przepłynąć przez was, a następnie zostać wypromieniowane w świat. Poważamy was za wasze oddanie i wytrwałość i jesteście najgłębiej umiłowani.

Jam Jest archanioł Michał.


RONNA / ŚWIĘTA SKRYBA

Pragnę podzielić się niesamowitym doświadczeniem, jakie miałam podczas medytacji we wczesnych godzinach rannych 25 lutego 2012 roku. Każdego ranka pomiędzy piątą a szóstą godziną wychodzę, aby podnieść z mojego podjazdu poranną gazetę. I zawsze przed powrotem do domu przez kilka minut patrzę w niebo robiąc kilka oddechów nieskończoności i wypowiadając moje codzienne afirmacje.

Najważniejsza afirmacja jest zawsze taka sama; jednak na koniec dodaję pewne zmiany, w zależności od nastroju lub od zadań tego dnia. Zawsze wypromieniowuję miłość i wdzięczność w światowej piramidzie Światła do naszego Boga Ojca Matki i zawsze czuję ich energię i miłość wlewającą się do mojego ciała, która wspiera i prowadzi mnie przez cały dzień. Zazwyczaj mam dla siebie godzinę czasu zanim wstanie mój mąż, Kent. Spędzam ten czas na czytaniu i medytacji.

Podczas seminariów, próbując objaśnić jak to jest, kiedy uczymy się pozostawać w ciągłym stanie alfa lub być „chodzącą medytacją”, jak to określa archanioł Michał, mówię „częstokroć czuję jakbym była bardzo luźno usadowiona w moim ciele, przy czym mam bardzo słabe odczucie fizyczności. To wrażenie jeszcze się pogłębia, kiedy staję się kanałem dla Michała, ponieważ ledwie czuję wtedy swoje ciało”.

Tego ranka moja medytacja była niezwykła, ponieważ wchodząc w stan alfa od razu poczułam, jakby moje ciało było pustą tubą. Z łatwością i bez odczuwania jakichkolwiek objawów fizycznych mogłam przenosić moją świadomość do różnych miejsc. To było, jakbym stała się czystą świadomością Ducha.

Nagle, bardzo silnie i wyraźnie, w głowie pojawiło mi się słowo „VIVEO”. Następnie pojawiła się telepatyczna wiadomość od istoty TRI-TON, mojego pierwszego mistrza - nauczyciela, który przygotował mnie na bycie posłanką archanioła Michała. To było delikatne odczucie miłości i nieznaczne poszerzenie świadomości, wtedy odebrałam mocne odczucie, że otrzymuję energię z wyższego źródła. Kiedy pojawia się Michał, towarzyszy temu silny przypływ energii, która przepływa moje ciało, a także, w zależności od magnitudy energii, jaka jest do mnie wypromieniowywana w danej chwili zdaje się, jak gdybym musiała rozciągać górną część ciała w celu pomieszczenia jego potężnej esencji.

Krótkie telepatyczne przesłanie brzmiało: „JESTEM VIVEO, ANIOŁ BIAŁEGO OGNIA”. Nadszedł czas, aby pod przewodnictwem ukochanego archanioła Michała jeszcze raz cię przeŚwietlić i asystować tobie oraz wielu grupom Dusz tobie podobnych w procesie integracji fragmentów Dusz. Zostaliście poinformowani, że ty i wielu innych członków twojej duchowej rodziny to „zbieracze Dusz” a rola, którą wielu z was jest gotowych przyjąć, jest wam, pionierom na Ścieżce i służebnikom Światłości, z góry przeznaczona.

Jak to zawsze czyniłam w przeszłości, udostępniam wam te informacje, abyście wiedzieli, co może nastąpić, gdy jesteście sumienni w nauce i jeśli poświęcacie trochę czasu na medytację i wewnętrzną kontemplację. Ślę wieczną miłość i błogosławieństwa aniołów, Ronna.

Postscriptum: Od VIVEO otrzymałam jeszcze jeden przekaz: „Spójrz w słowo „vivacious – żywy, ożywiony” - bo to właśnie oznacza moje imię i taką właśnie energię pragnę tobie przekazywać.

ŻYWY:WIBRUJĄCY*TRYSKAJĄCY ŻYCIEM*ROZISKRZONY*OŻYWIONY*ŻYJĄCY


VIVEO * VIVEO * VIVEO

RONNA/ ŚWIĘTA SKRYBA

OPROMIENIONA ŚWIATŁEM ARCHANIOŁA MICHAŁA

VIVEO jest jednym z wielu ANIOŁÓW BIAŁEGO OGNIA, których pierwotną misją było Opromienianie Światłem grup Dusz gotowych do podróży po wszechświecie jako współstworzyciele, synowie i córki boże. To oni pomogli nam przy tworzeniu i podtrzymywaniu naszych oryginalnych ŚWIETLISTYCH CIAŁ ADAM - EWA KADMON. Te cudowne Istoty rezydują na poziomach wymiarów, na których po raz pierwszy przebywaliśmy jako zindywidualizowane świadomości JAM JEST.

Później, po wielokrotnej refrakcji naszej duchowej Esencji i przeniesieniu na poziom średnich wibracji piątego wymiaru, nasi ANIOŁOWIE BIAŁEGO OGNIA wycofali się, ponieważ był to najniższy poziom, na którym mogli siebie zrefrakturować, aby nas opromienić. Pozostają w oczekiwaniu na czas, gdy zechcemy powrócić do określonych wymogami wyższych poziomów częstotliwości, kiedy będą mogły nas opromienić po raz kolejny, pomagając w przyspieszeniu naszego zjednoczenia z naszymi licznymi fragmentami Dusz. Będą także pomocne w procesie odbudowy naszych Ciał Świetlistych.

W starożytnych naukach, które częstokroć były spisywane w taki sposób, że zwyczajny człowiek nie mógł zrozumieć głębszego sensu ich przekazu, wiele było napisane o czasie, kiedy Dusza osiąga pewien poziom oświecenia / inicjacji, doznając wielkiego olśnienia i stając się aspirantem. Tamte nauki mówiły o Słonecznym Aniele, kuli promieniejącego ognia, która miała ich opromienić. Twierdziły również, jakoby strumień Światła emanował z centrum serca SŁONECZNEGO ANIOŁA do Świętego Serca i wyższego umysłu aspiranta. To płonące połączenie emitowało promieniowanie również dalej, do wielu innych Dusz należących do tej samej GRUPY DUSZ.

W przeszłości SŁONECZNY ANIOŁ miał łączyć się tylko z tymi, którzy należeli do tego samego BOSKIEGO PROMIENIA. W tamtych, starożytnych czasach było bardzo niewiele Dusz osiągających odpowiedni poziom wibracji koniecznych do Wzniesienia. Jednak teraz to się zmieniło, nadszedł czas na Wzniesienie powszechne; zatem każdy SŁONECZNY ANIOŁ skoncentruje się na całej grupie osób związanej ze STRAŻNIKIEM ŚWIATŁOŚCI wyznaczonym dla określonej GRUPY RODZINY DUSZ.

W szeregu przesłań, jakie archanioł Michał przekazał przeze mnie dla ludzi w ostatnich latach, zauważył On: „CHYBA WIESZ, ŻE JESTEŚ `OPIEKUNKĄ ŚWIATŁA` DLA TWOJEJ ROZLEGŁEJ NIEBIAŃSKIEJ DUCHOWEJ RODZINY. Ty i tobie podobni razem zgodziliście się przejść przez bolesny proces zejścia ku najgłębszej gęstości – tak więc, kiedy ty `jesteś wywyższona`, wraz z tobą wznoszą się wszyscy z twojej GRUPY DUSZ”. Ta koncepcja stanowi wspaniałe potwierdzenie wyrażenia: „Jesteś w procesie powrotu do świadomości wszechjedni”.

VIVEO powiedział mi, że jego zadaniem jest dostosowanie wzorca wibracji przychodzących fragmentów Wyższego Ja dla tych z nas, którzy są gotowi na przyspieszenie procesu integracji wielu aspektów, aby stały się bardziej kompatybilne. Inaczej mówiąc, harmonizuje nasze częstotliwości do takiego stopnia, aby proces integracji nie przebiegał zbyt burzliwie. Jest to konieczne, ponieważ w przeszłości procesy integrowania wzorca wibracji z NadDuszą trwały bardzo długo, nawet przez kilka wcieleń.

Ten proces jest na wszelki wypadek zabezpieczony. Osoby dostrojone i podążające za naukami archanioła Michała znajdują się na wielu poziomach i w różnych stadiach procesu oświecenia. Zatem połączenie z VIVEO będzie dostępne dla wszystkich członków grupy, którzy mają mocne postanowienie osiągnięcia harmonijnego stanu wzorca wibracji. Jednak dopóki nie dojdziesz i nie dostroisz się do wymaganych CZĘSTOTLIWOŚCI PIEŚNI DUSZY środkowego poziomu piątego wymiaru, nie pośle tobie ognistej kuli swojej esencji, aby ciebie opromienić.

Oczywiście ten cudowny dar i towarzyszące zasady odnoszą się również do wielu innych poszczególnych grup, które podążają za światłymi naukami mądrości wielu innych wspaniałych Istot Światła, przekazywanymi przez licznych oddanych posłańców na całym świecie.

Oswojenie się z ujawnianiem niektórych istotnych kroków, jakie podejmowałam, ujawnianie wspaniałych otrzymywanych darów, jakie otrzymywałam wraz z testami, doświadczeniami i postępami, jakie czyniłam podczas procesu Wzniesienia, stanowiło dla mnie pewien dyskomfort. Tym z nas, którzy badali starożytne nauki i którzy w swojej świadomości mają zakorzenionych wiele zasad z tamtych czasów, trudno jest ujawniać i dzielić się szczegółami osobistej podróży, zarówno pozytywnymi jak i negatywnymi. Jak wielu z was wie, zanim nadeszły czasy powszechnego Wznoszenia, nauki mądrości i proces Wzniesienia był utrzymywany w całkowitej tajemnicy przed ogółem ludzi. Nazywano je „naukami okultystycznymi, co oznacza, że były dostępne tylko dla nielicznego grona wtajemniczonych i uczniów będących na ŚCIEŻCE. Jednak to się zmieniło. Zasady Boskiego Planu dla nadchodzącej Złotej Epoki zostały zmodyfikowane i zaktualizowane. Zatem ci z nas, którzy przyjęli rolę i zadania posłańców wielkich Istot Światła, dostali upoważnienie, aby przekazywać wszystkie najważniejsze aspekty naszej podróży wraz ze wspaniałymi naukami zaawansowanej mądrości, jakie dostajemy po to, by dawać je światu. Mamy je przekazywać tym, którzy są „gotowi słuchać ich i je rozważać”.

W trakcie czerwcowego seminarium w Roseville w Kaliforni opowiedziałam uczestnikom o VIVEO i o roli, jaką będzie odgrywać w dalszym procesie naszego Wzniesienia. Wszyscy byli bardzo zafascynowani takim rozwojem sytuacji, chociaż niektórych to niemal przytłoczyło. Kiedy opowiedziałam im o szczegółach, pojawiło się wiele emocji. Wielu uczestników zauważyło, że czują ta potężną energię VIVEO i są niezwykle podekscytowani, co może im przynieść przyszłość. VIVEO emanuje bardzo silną męską energią. Chociaż wszystkie istoty anielskie są androgyniczne, mogą wybrać wypromieniowywanie cech żeńskich Bogini Matki lub cech męskich Boga Ojca.

Drogie Serca, bez względu na to, na jakim etapie procesu Wzniesienia się znajdujecie, wiedzcie, że macie wszelką pomoc od przewodników i nauczycieli, jaka jest możliwa w ramach praw uniwersalnych. Nie skupiajcie się na tym „czym nie jesteście”, skupcie się na chwili obecnej i na możliwościach, jakie są przed wami. W oczach naszego Boga Ojca / Matki każda Dusza jest drogocenna, a wasze Wzniesienie do wyższych sfer jest rzeczą pewną, dlatego proszę, zrelaksujcie się i cieszcie podróżą.

ŻYCZĘ WIECZNEJ MIŁOŚCI I BŁOGOSŁAWIEŃSTWA ANIELSKIEGO, RONNA

Thursday, August 9, 2012

Najlepsze z Najlepszych

NAJLEPSZE Z NAJLEPSZYCH” PODSUMOWANIE NAUK MĄDROŚCI ARCHANIOŁA MICHAŁA – SEMINARIUM CZERWIEC 2012, ROSEVILLE, KALIFORNIA, USA

Ronna Herman, Święta Skryba: LM-07-2012

Przetłumaczyła Teresa Serafinowska


Ukochani Mistrzowie, jest bardzo ważne, abyście rozumieli rozmaite etapy przemian, przez jakie właśnie przechodzicie, a także cokolwiek z tego, czego – w czasach decydujących przemian ewolucyjnych – najprawdopodobniej doświadczycie w przyszłości. Teraz, kiedy w „procesie przebudzania” „wyrastacie” już z praktyk, jakie są dobre dla początkujących, kiedy akceptujecie role pełnoprawnych uczniów na Ścieżce, pora zrobić remanent swoich „duchowych programów”. Udzielana jest Boska Dyspensa a wy, aspirujący nosiciele Światła, macie do dyspozycji więcej pomocy niż kiedykolwiek wcześniej. W przeszłości wyjaśnialiśmy, że przyszedł czas, aby połączyć „emocjonalną naturę Ducha” z „intelektem Ducha”. Teraz, kiedy dążycie do jednoczenia, zrównoważenia i harmonizacji swoich ciał fizycznych, emocjonalnych i mentalnych integrując zarazem wiele własnych faset Nad-Duszy, musicie wzrastać w wiedzy i świadomości. Powtórzymy tu niektóre nauki mądrości z przeszłości, a w kolejnych miesięcznych przekazach przypomnimy więcej zaawansowanych nauk, jakie daliśmy naszej ukochanej posłance.


WIBRACJE ŚWIATŁA WIEDZY STAJĄ SIĘ ŚWIATŁEM MĄDROŚCI

WIEDZA = ŚWIATŁO OSOBOWOŚCI**MĄDROŚĆ = ŚWIATŁO DUSZY**INTUICJA = ŚWIATŁO SERCA.

Czysta substancja Światła zawiera Kosmiczną Inteligencję, która załamuje się do wielu Promieni Świadomości Stwórcy. Całe Stworzenie jest Najwyższym Stwórcą, który sam siebie wyraża w nieograniczonych wariacjach form. Każdy z was jest jedną z tych wariacji. Musicie nauczyć się koncentrować na swoim wewnętrznym świecie lub na sanktuarium Duszy.

Dusza, ciało fizyczne, a zwłaszcza umysł, mają swoje własne rytmiczne cykle i programy. Dusza pragnie oświecenia i na nim się koncentruje. Umysł jest skupiony na osiągnięciu i utrzymaniu informacji. Ciało fizyczne skupia się na doznawaniu poprzez zmysły. Ludzkość nieustannie przeżywa cykle wzrostu, stagnacji i rozkładu, który toruje drogę do nowego cyklu rozwoju i ekspansji. Mistrz zwraca się do wewnątrz i stara się o lepszą jakość życia, podczas gdy nie przebudzona Dusza szuka bodźców zewnętrznych i zadowolenia poprzez przyjemne doznania fizyczne i dobra materialne. Miłość jako cel zewnętrzny zawsze przynosi wam poczucie bezbronności, podatność na zranienie, zawsze potrzebuje stałej weryfikacji przez kogoś lub coś. Miłość jako cel wewnętrzny, emanowany na zewnątrz przynosi ciągły dopływ pewności siebie, samo-akceptacji, zawsze dążąc do wypromieniowania i zintegrowania większej ilości tego błogiego uczucia jedności i harmonii ze wszystkim Stworzeniem.
 
 • Nadszedł czas, abyś ty, i inni służebnicy Światłości zrozumieli, gdzie wasze miejsce w tym wielkim kosmicznym procesie rozwoju i ekspansji. To jest czas, na który przygotowywano was podczas tego i wielu poprzednich wcieleń. Wy, wierni, którzy starają się osiągnąć wewnętrzną doskonałość, aby móc dołączyć do światowej Służby Światła, jesteście teraz potrzebni bardziej niż kiedykolwiek dotąd. Nadszedł czas, aby oświadczyć: „Będę się starać być DZIELNYM NOSICIELEM ŚWIATŁA, aby przyciągać do siebie i wypromieniowywać na świat i całą ludzkość maksymalną ilość Światła Stwórczego”.
 • W twoim umyśle zostaną otwarte nowe ścieżki, gdy zaczniesz odblokowywać świetlne pakiety mądrości i swojej historii zapisanej w obrębie wyżej-wymiarowych poziomów twojego Świętego Umysłu. Stare szlaki i bolesne wspomnienia przeszłości trzeciego i czwartego wymiaru zaczynają blaknąć, aż zauważysz, że pamiętanie o twoich niepowodzeniach i cierpieniach z poprzednich wcieleń staje się coraz trudniejsze. Czyż nie mówiliśmy, że uzdrawiasz przeszłość krocząc po spirali ku przyszłości? Będziesz pamiętać to, kim jesteś i swoją historię, lecz tylko jej pozytywne i harmonijne wydarzenia.
 • Moment przebudzenia następuje, kiedy w czakrze korzenia zapala się Ogień Kundalini i porusza się w górę kręgosłupa poprzez system czakr otwierając Siedem Pieczęci Wyższej Świadomości. Rdzeń przedłużony lub czakra wznosząca nazywana czasem Ustami Boga, jest aktywowana, a szyszynka zaczyna pulsować i robić to, do czego została pierwotnie stworzona. To z kolei otwiera czakrę korony lub Lotos Oświecenia na czubku głowy, dzięki czemu zostaje nawiązane połączenie z jaśniejącą kolumną Światła, co ostatecznie doprowadzi ciebie do twojej Boskiej Jaźni lub Obecności JAM JEST. Po dokonaniu tego połączenia wszystko zmienia się na zawsze.Zaczyna przez ciebie płynąć moc Ducha i znowu stajesz się panem siebie, a także odzyskujesz Boskie Dary, swoje Boskie dziedzictwo.

Prawo Obiegu Energii powoduje, że wzorce wibracyjne, jakie wysyłacie, powracają do was z podobną energią, jednak ze skumulowaną siłą ( lub wibracje o podobnym wzorcu częstotliwości). Każdy jest centrum wiru energii, który składa się z owalnie zapętlonych wzorców wibracyjnych, które wysyła na zewnątrz w świat poprzez Słoneczne Centrum Mocy. Ludzki splot słoneczny został tak trafnie nazwany, ponieważ - tak jak Ziemia otrzymuje kosmiczną energię od Słońca waszego Układu Słonecznego -tak również każdy z was wypromieniowuje energię życiową z własnego Słonecznego Centrum Mocy.

Przez chwilę wyobrażaj sobie siebie jako centrum swojego świata. Jesteś źródłem mocy, a twoje myśli, działania i intencje wypromieniowują z ciebie w postaci pętli energii, która łączy się z podobną energią. Ta energia rośnie i przejawia się w świecie przyczyn i skutków, a następnie powraca do ciebie wzmacniając twój obraz rzeczywistości. Ciało wchłania część tej energii powodując ból i cierpienie lub radość i błogosławieństwa, w zależności od rodzaju częstotliwości. Reszta przepływa za ciebie, i tworzy drugą pętlę, zakreślając znak nieskończoności, a pozostałość powoli przepływa do twojego pola aurycznego i twojego osobistego kręgu tworzenia. Ciągle coś dodajesz do swojej osobistej rzeczywistości na Ziemi, stwarzając sobie więzienie z negatywnej energii lub wehikuł Światła. Pamiętaj, przebywasz na Ziemi jako współtwórca obdarzony mocą Boga. Dlaczegóż by nie skorzystać z tej wspaniałej szansy, stając się panem siebie i mistrzowskim współtwórcą, będąc aktywnym uczestnikiem cudownego odrodzenia Ziemi i ludzkości?
 
ROZWIJA SIĘ NOWA POD-RASA RDZENNA, A WY, WYSŁANNICY GWIAZD, ROZŚWIETLACIE DROGĘ.

EKSPERYMENT: W CELU SWOBODNEGO I SPRAWNEGO PRZEMIERZENIA ŚCIEŻKI ŚRODKA TRZEBA EKSPERYMENTOWAĆ. ZANIM ZAAKCEPTUJECIE NOWĄ IDEĘ JAKO WŁASNĄ PRAWDĘ, PODDAJCIE JĄ PRÓBIE, KTÓRA WYKAŻE, CZY MOŻE WAS ONA PODNIEŚĆ NA DUCHU, ZAINSPIROWAĆ I DOBROCZYNNIE NA WAS WPŁYNĄĆ.
  
 • Jak nowa idea pasuje do twojej obecnej rzeczywistości? Czy natchnie cię wiarą we własne siły? Czy możesz ją przyjąć w całości bez zastrzeżeń?
 • Pomagasz stworzyć nowy kodeks etyczny, nowy, wyższy standard moralny dla ludzkości. Teraz, kiedy na całym świecie budzi się ludzka świadomość, ty,wysłanniku gwiazd, zgodziłeś się świecić przykładem.
 • Ważne jest, aby eksperymentować ze swoimi nowo rozwiniętymi zdolnościami, aż staną się częścią przemienionego ciebie. Postaraj się wchłonąć możliwie największą ilość Światła Stwórcy, a następnie je wykorzystywać i nim promieniować. Kiedy wysubtelnisz i poszerzysz poziom wibracji swojej pieśni Duszy, twój wpływ będzie wzrastał w postępie geometrycznym.

DOŚWIADCZANIE: MUSICIE DOŚWIADCZAĆ ASPEKTÓW WSZELKICH NOWYCH INFORMACJI - FIZYCZNYCH, MENTALNYCH, EMOCJONALNYCH I ETERYCZNYCH - A TAKŻE WSZYSTKICH NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI CZY TALENTÓW, PONIEWAŻ GŁĘBOKO W SOBIE JESTEŚCIE ZESPOLONYMI DUCHOWO / LUDZKIMI BYTAMI.
 
 • Twoje cztery ciała niższe od tysięcy lat pozostają ze sobą w sprzeczności, co stanowiło i stanowi źródło wszelkiego wewnętrznego bólu i cierpienia.
 • Aby móc wejść na ścieżkę wznoszącego rozwoju, najpierw musi zajść zjednoczenie wielu aspektów fizycznej Jaźni. To jest pierwszy krok w reintegracji wielorakich aspektów twojej Wyższej Jaźni, aż ostatecznie dojdzie do zjednoczenia z wieloma innymi grupami Dusz, które towarzyszyły tobie podczas podróży przez ten eksperymentalny pod-wszechświat..
 • Za każdym razem, kiedy osiągniesz nowy poziom mądrości i emanacji, twoje pole auryczne automatycznie się poszerzy i twój dobroczynny wpływ silniej wzrośnie.
 • Jest niezwykle ważne, aby regularnie rozważać swoją niedawną przeszłość. Czy twoje codzienne doświadczenia minionego roku były bardziej harmonijne? Czy było mniej konfliktów i nieporozumień z innymi?
 • Czy podczas wykonywania swoich codziennych zadań i aktywności przeżywasz więcej korzystnych sytuacji?
 • Czy ludzie, z którymi masz do czynienia, są bardziej mili, kochający i oddani niż w przeszłości? Czy są mniej krytyczni i nastawieni bardziej wspierająco?
 • Wcześniej powiedzieliśmy wam, „łatwo rozpoznasz, czy i jakie zrobiłeś postępy, jak dalece podniosłeś poziom swoich wibracji, przyglądając się ludziom i sytuacjom, jakie przyciągasz do siebie w codziennym życiu.”


WYRAŻANIE SIEBIE: WY, WYSŁANNICY GWIAZD, TWORZYCIE POMOST POMIĘDZY ŚWIATEM FIZYCZNYM A ŚWIATEM DUCHOWYM. MACIE DOSKONALIĆ WŁASNE NIEPOWTARZALNE SPOSOBY WYRAŻANIA SIEBIE STARAJĄC SIĘ ROZWIJAĆ ŚWIADOMOŚĆ JEDNOŚCI. WASZYM CELEM POWINNA BYĆ PLANETARNA SŁUŻBA W HARMONII Z SZYBKO ROSNĄCA GRUPĄ ŚWIATOWYCH SŁUŻB. WASZE PRAGNIENIE SŁUŻBY MUSI BYĆ PRAWDZIWE I SZCZERE, I MUSICIE DĄŻYĆ DO WYPEŁNIENIA WYZNACZONEJ MISJI W MIARĘ TEGO, JAK SIĘ WAM ODSŁANIA.
 
 • Masz wypełnić swoje osobiste cele, jednak przede wszystkim musisz zaangażować się w to, co służy najlepszemu dobru wszystkich.
 • Roztropność i rozwaga są najważniejsze podczas nabywania większych umiejętności i biegłości w manifestacji ziemskich rzeczy. Wzniosłe ideały, skupienie na celu, mentalna jasność i skoncentrowane w sercu oddanie to pożądane cechy osoby wtajemniczonej poszukującej samourzeczywistnienia.
Na początku twojej podróży ku scaleniu lub „świętości”, w trakcie dążenia do zrównoważenia i zharmonizowania swoich wzorców wibracyjnych w organizmach czterech ciał niższych: fizycznym, mentalnym, emocjonalnym i eterycznym, wspomagają ciebie afirmacje. Afirmacje pomagają przeprogramować podświadomy i świadomy umysł i pomogą ustanowić nowy zakres wytycznych, według których będziesz żyć. Najpierw musisz postarać się pozostawać w koncentracji na sercu i skupieniu na Duszy. Musisz powrócić do zakresu zaakceptowanych wzorców wibracji biegunowości / dualizmu, dzięki czemu możesz uzyskać dostęp do najwyższego czwartego i niższego piątego wymiaru.
 
 • Ważne jest, aby zrozumieć, że rozwijasz swoje własne światło słoneczne, które jest odbiciem Boskiej Esencji.
 • Ludzki intelektualny proces myślenia musi ewoluować poza ograniczenia języka.
 • Istnieje obfitość informacji oczekujących na ciebie poprzez inspirację.
 • Musisz rozwinąć swoje intuicyjne zdolności, aby otrzymać mądrość Kosmicznej Rady Światła. Ona nie przyjdzie z zewnątrz. Pojawi się w twoim własnym Świętym Umyśle i Świętym Sercu. Musisz po nią sięgnąć i ją pochwycić, ponieważ nie zejdzie ona ku ziemskim wyziewom, aby ciebie odszukać.
 • Dojrzała duchowość nie jest nieświadomym doznaniem. Musisz rozwinąć samowystarczlną Boskość, za pomocą intensywnego oddychania mocnym pranicznym oddechem życia / Diamentowych Cząstek Esencji Stwórczej, dzięki którym możesz otrzymywać duchowe pożywienie ze strumienia życia przez ósmą czakrę, własną Gwiazdę Duszy i poprzez tylny portal swojego Świętego Serca.
 • Wzmacniający oddech nieskończoności otwiera ścieżki prowadzące do wielowymiarowych poziomów świadomości stwórczej. Musisz poszerzyć swoją wewnętrzną perspektywę, stopniowo zmieniając sposób / tryb myślenia i postrzegania.
 • Ducha Stwórcy nie sposób oddzielić. W mniejszym lub większym stopniu Duch przenika wszystko, co istnieje.
Dzielne Serca, trzeba ćwiczyć i doskonalić te techniki, które inicjują i zwiększają przepływ prany lub Diamentowych Cząstek Światła Stwórczego. Stwarzajcie i wykorzystujcie swoje Piramidy Światła i Mocy w piątym wymiarze. Ćwiczcie i często praktykujcie oddech nieskończoności, dzięki temu otworzycie czakrę wstępującą i tylny portal serca. Przynajmniej jeden raz przeprowadźcie ćwiczenie sekwencji binarnej. Jest niezwykle ważne, abyście ugruntowali podstawowy wzorzec osobistego koła kreacji, jeśli chcecie stać się biegłymi współtwórcami na płaszczyźnie materialnej świadomości (wyjaśnione w piątym tomie przekazów archanioła Michała przez Ronnę Herman UJAWNIENIE KOSMICZNYCH PRAWD).

 Jeśli jesteście trwale ześrodkowani w swoich Świętych Sercach, przekroczycie wszelkie poważniejsze dysonanse. Jeśli żyjecie zgodnie z własną prawdą, będziecie pewni siebie i zawsze będziecie się starali mówić konstruktywnie. Jeśli usuniecie wypaczenia kolumny Światła, za pomocą której łączycie się z wyższymi królestwami, komunikacja myślowa stanie się normą.

 Jako wtajemniczeni na ścieżce musicie się postarać koncentrować na pozytywnych wydarzeniach w życiu codziennym. Dążąc do harmonii wewnętrznej zawsze napotka się jakieś trudności i przeszkody. Waszym celem jest utrzymanie stanu Boskiej równowagi, poszukując wysoko-wibrującego rozwiązania w każdej trudnej sytuacji. Innymi słowy, nie powinniście dać się złapać w pułapkę negatywizmów, jakie zawsze promieniują od osób lub wydarzeń o niższych wibracjach. Brak przywiązania oznacza, że nie pozwalacie, aby negatywne sznury energetyczne przebiły się przez waszą duchową zbroję i zanieczyściły pole auryczne.

Wznieście swoje serca i świadomość, kochani, i wiedzcie, że przyszłość jest pełna obietnic. Dzięki naszym wspólnym wysiłkom będziemy w stanie przezwyciężyć wszelkie przeciwności. Ujrzyjcie siebie otoczonych miłością / światłem Lady Faith i moją esencją.. Wiedzcie, że nigdy nie jesteście sami.


  Jam Jest archanioł Michał

Ronna Herman zamieszcza pod swoimi niektórymi przekazami porady zmarłej jesienią w ubiegłym roku uzdrowicielki transformacyjnej i autorki książek, Claudii Coleman, które również tutaj przytaczamy.


  Wskazówki służące przemianie – Claudia Coleman

Rozpoznawanie prawdy”

 Jedną z cech na ścieżce wstępowania, jaką zgodziliśmy się opanować i stosować w każdym aspekcie swojego życia jest zdolność rozeznania. W mediach głównego nurtu zostały opublikowane najnowsze badania wskazujące, że naturalne witaminy szkodzą naszemu zdrowiu. Niewiele osób kwestionuje źródło tych badań, kto je finansuje i czym są motywowane. Od dawna wiadomo, że stoi za tym przemysł farmaceutyczny, który stara się kontrolować rynek naturalnych suplementów i związane z nim zyski. Czy jest lepszy sposób niż zagranie na ludzkich lękach poddając w wątpliwość wartość naturalnych produktów jako źródła pożywienia? Ważne jest, aby wiedzieć, że zjadane przez nas naturalne witaminy i minerały są skoncentrowanymi składnikami pożywienia. Bezpiecznie stosowane przez praktyków uzdrawiania holistycznego przez wiele lat służą przezwyciężeniu niedoborów żywieniowych, pomagają w przywróceniu optymalnego stanu zdrowia, stanowiąc uzupełnienie kompleksowego planu odżywiania, a dla starych Dusz znajdujących się na ścieżce wstępowania są pomocne w podwyższaniu częstotliwości wibracji komórek. Teraz bardziej niż kiedykolwiek stare energie władzy i chciwości próbują wywierać większą kontrolę nad nami utrzymując nas w stanie niepewności i zagubienia. Korzystając z wnikliwości opartej na intuicji serca zachowamy więcej równowagi i pewności siebie na ruchomych piaskach przemian.
Do następnego miesiąca. Będzie dobrze. Claudia.

Sunday, July 15, 2012

Tajemnica od wieków zakryta


LM-06-2012
przekazała Ronna Herman
tłumaczyła Teresa Serafinowska

Ukochani Mistrzowie, każda czująca Dusza musi postępować zgodnie z własnym wyjątkowym przeznaczeniem, specjalnie zaprojektowaną ścieżką prowadzącą do oświecenia i scalenia ze swoją Boską Jaźnią. Lekcje, które sobie coraz lepiej przyswajacie, stanowią wasz wkład do Całości. Pośród nich są doświadczenia wydające się być najbardziej bolesnymi, a są perłami mądrości, jakich potrzebujecie, aby wypełnić swoje specyficzne segmenty wielkiego projektu. Nie oceniajcie siebie czy swoich postępów ani też innych ludzi. Nie patrzcie na innych z podziwem czy zazdrością o talenty i dary, jakie opanowali o objawili, i w was są ukryte skarby czekające na odkrycie.

Znajdujecie się w trakcie odsłaniania prawdy, która umykała uwagi ludzkości przez setki tysięcy lat, tajemnicy ukrytej głęboko w iluzji świata trzeciego i czwartego wymiaru istnienia. Prawda o naturze prawdziwej miłości, czym jest a czym nie jest. Miłość to nie tylko odczuwanie fizycznych emocji, intensywnej potrzeby posiadania czegoś lub kogoś innego, aby mieć poczucie pełni. Prawdziwa miłość to nie ekscytacja z dokonanego podboju, co w danej chwili wydaje się „wielką wygraną”,a koniec końców staje się wielkim ciężarem. Miłość, której upatrujecie na zewnątrz, zawsze przyniesie wam poczucie zranienia, ponieważ egotyczne ciało pragnieniowe zawsze wymaga potwierdzenia własnej wartości przez kogoś lub coś. Miłość nie jest ani ofiarnością ani rolą ofiary, którą tak wielu z was z siebie robi, tracąc w końcu własną tożsamość. Miłość nie zezwala innym wokół pozbawiać was czci czy wykorzystywać, wzmacniając jednocześnie własne projekcje niegodności. Jak możecie oczekiwać od kogoś traktowania z szacunkiem i miłością, kiedy nie jesteście gotowi na określenie granic poprzez wysłanie klarownych sygnałów miłości, akceptacji i uznania dla siebie i dla innych?

Musicie usunąć eteryczne bariery lub filtr, jaki został umieszczony wokół waszych serc i emocji, skoro chcecie być w stanie odbierać i wypromieniowywać wyższe częstotliwości serca / miłości duchowej. Musicie stawić czoła lękom o to, że utracicie tych, których kochacie i pozwolić odejść rozczarowaniom i zdradom z przeszłości, co często objawia się jako lęk przez bliskością i zaangażowaniem względem innych. Jeśli nauczycie się wierzyć w siebie i sobie ufać, rozwiniecie głębokie zaufanie do innych, a inni będą pokładali wiarę i ufność w was, ponieważ zaufanie budzi zaufanie.

Ograniczające, okaleczające psychicznie myślokształty, wyrzeczenia, martyrologia, cierpienia oraz odrzucenie piękna i doskonałości ciała fizycznego muszą zniknąć. Nadszedł czas, aby ocenić, uwolnić lub przemienić wszystkie destrukcyjne schematy myślowe, które traktowaliście jako swoje prawdy lub pozwalaliście innym narzucać je przez tak wiele poprzednich wcieleń. Zastanówcie się chwilę i odpowiedzcie szczerze na te pytania: Czy utożsamiasz się wyłącznie ze swoją fizycznością i koncentrujesz się głównie na ciągłym samo-osądzaniu skupiając się na swoich niedoskonałościach? Czy ciągle porównujesz się z innymi, prowadząc wewnętrzną walkę, która ostatecznie przynosi niepowodzenia i oceniasz ze swojego zafałszowanego punktu widzenia? Zdecydowana większość ludzi jest w stosunku do samych siebie w związku miłości - nienawiści wikłając się w bezustanne frustracje i cierpienie, które sami sobie zadają

Musicie zdawać sobie sprawę, że Ścieżka Duchowego Oświecenia powoduje dramatyczny przełom w obu rzeczywistościach, wewnętrznej i zewnętrznej. Musicie się postarać wznieść ponad nieharmonijne dramaty waszego dnia codziennego, sumiennie dążąc do wnoszenia harmonii w relacje zrównoważone i pełne wyzwań. To będzie wymagało czasu i cierpliwości, jednak kiedy nauczycie się działać z poziomu Centrum Świętego Serca w zgodzie ze Świętym Umysłem, stopniowo rozwiniecie wrażliwość serca i opanowanie wraz z czystością w myśleniu i działaniu. Zapewniamy, że istnieją na tym świecie rzesze odważnych Dusz, które osiągają samourzeczywistnienie na swój własny sposób. Są szanowanymi uczniami na ścieżce, aż pewnego dnia w przyszłości staną się Mistrzami Wzniesionymi planety Ziemi piątego wymiaru.

Wiemy, że zastanawiacie się, dlaczego jesteście narażeni na tak wiele prób i przykrych sytuacji. Mówimy wam, dzielne Dusze, że przechodzicie przez burzliwy proces inicjacji / transformacji, którego musicie doświadczyć, aby osiągnąć wyższe poziomy świadomości – nie za karę lecz jako sposób na uwolnienie lub przemienienie raz na zawsze zastałych energii, które trzymają was w niewoli bardzo ograniczającego, chaotycznego środowiska. Wielu z was kroczy ścieżką inicjacji od wielu wcieleń i jest już gotowych na kolejny wielki postęp w świadomości.

Kiedy po raz pierwszy wkracza się na próbną ścieżkę Wstępowania, ego staje się świadome podszeptów Duszy i rozpoczyna się walka o władzę. Ogień Duszy czy ożywcze wyższe wzorce wibracji rozpoczynają spalanie negatywnych energii, które wypływają na powierzchnię, aby je można było przemienić. Ogień oczyszczania staje się ostatecznie Światłem Oświecenia, a proces jest powtarzany bezustannie, aż liczne aspekty Wyższej Jaźni zaczną stapiać się z Duszą i proces Wstępowania dramatycznie przyspieszy.

Przypomnijcie sobie, każda myśl lub oświadczenie, jakie wyrazicie, posiada określony zakres częstotliwości wibracji. Jeśli wystarczająco często powtarzacie stwierdzenia, są one wszczepiane do waszej podświadomości jako część waszej prawdy. Nie ma znaczenia, czy wzorce częstotliwości mają zakres niski czy wysoki lub czy są prawdziwe lub fałszywe. Z biegiem czasu wasza podświadomość włącza je dowłasnej „bazy danych zakorzenionych przekonań”.

Krytyka może być rzeczą pozytywną, dopóki nie pozwala się jej być niszczącą (wyrażoną złośliwie lub w chęci zadania bólu). Czasem krytyka jest wyrazem rzeczywistości - kiedy jest neutralnym uznaniem ograniczeń. Tym niemniej bądźcie ostrożni z sądami wartościującymi. Pamiętajcie, aby mądrze korzystać z wolnej woli, zawsze macie prawo przyjąć lub odrzucić osądzającą wypowiedź.

Z punktu widzenia oświeconej Duszy energia miłości jest zupełnie inna niż energia tych, którzy nadal grają w wynaturzoną grę dwoistości „ja przeciw tobie”. Najpierw musicie otworzyć się na miłość i mądrość swojej Duszy. Kiedy w Słonecznym Centrum Serca wzrasta miłość, dzieje się coś magicznego; powoli otwiera się portal do świętych Serc i święta Miłość tam zmagazynowana zaczyna przepływać przez fizyczne ciało, szczególnie przez system czakr. Zaczynacie zdawać sobie sprawę, że jesteście Boskimi iskrami naszego Boga Ojca Matki i doceniacie miłość i szacunek tak samo jak radość, piękno i bogactwo Stworzenia. Miłość wypromieniowywana z głębi świętego Serca skutkuje ciągłym przepływem pewności siebie i samoakceptacji. Człowiek ześrodkowany w swoim świętym Sercu zawsze stara się o to, aby w nim rosło błogosławione uczucie jedności i harmonii i aby nim emanować. To cenne uczucie stanowi nieodłączną część waszej Istoty, skoro tylko dostępujecie Rzeki Światła / Miłości / Życia i macie stały napływ Światła Stwórczego i do Świętych Serc - oraz poprzez nie – stale płynie wam Światło Stwórcze.

Zanim zdołacie stworzyć satysfakcjonujące, wypełnione miłością związki z innymi, znów musicie się nauczyć szanować i kochać siebie. Musicie zacząć koncentrować się na tym, co jest dla was właściwe zamiast na tym, co błędne. Zacznijcie słuchać intuicyjnego szeptu Duszy (który staje się głośniejszy, kiedy uznacie jego mądrość), ponieważ daje on wam zachętę, zrozumienie i świadomość waszego ogromnego potencjału. Nie mówimy o miłości egotycznej lecz o głęboko zakorzenionym poczuciu wdzięczności i zaufania do siebie, kiedy rozpoczyna się proces ponownego jednoczenia z wieloma fasetami waszej mądrej i kochającej Wyższej Jaźni.

Boska Miłość jest Esencją Boga Ojca Matki i przepływa wielkimi strumieniami Białego Ognistego Światła o nieograniczonym potencjale, który wynika z nieustającego pragnienia doświadczania samego siebie. Diamentowe Cząstki Światła Stwórczego płyną ku nam z centrum serca Najwyższego Stwórcy poprzez Boga Ojca Matkę tego wszechświata. Ów błogosławiony dar, z którego powinno korzystać całe Stworzenie na wszystkich poziomach od najwyższego i najpotężniejszego po najniższe, najsłabsze. To jest wasze przyrodzone prawo, wasz własny niepowtarzalny sposób wyrażania siebie poprzez czułe współtworzenie w harmonii z Boskim Planem, zawsze w idealnej zgodzie z wielkim planem Stwórcy.

Ile ze swojej boskości ucieleśniasz? Jak wielką miłością promieniują twoje dzieła? Jaki rodzaj świątyni stworzyłeś dla swojej Duszy? Kiedy usuwacie główne wypaczenia waszego świata, wasza duchowość staje się „bliska i osobista”. Dowiadujecie się, że wasze połączenie z Bogiem Ojcem Matką również jest związkiem bardzo osobistym. Naprawdę odkrywacie, że w centrum świętego Serca zawiera się cząstka Boskiej Esencji.

Kiedy weszliście w „związek wzajemnego uczenia się od siebie”, to w zależności od fazy Oświecenia obu partnerów łączy was albo warunkowa miłość egotycznego ciała pragnieniowego albo Święta Miłość Duszy. W obu typach relacji rodzi się między wami przywiązanie. Jesteś albo w związku, w którym pozwalasz, aby partner podłączył się sznurem energetycznym do twego Słonecznego Centrum Mocy a równocześnie wczepiasz się w niego swoim własnym (co skutkuje tańcem wzajemnego przyciągania się i odpychania spowodowanego niezrównoważonymi wibracjami). Albo, kiedy jesteście skoncentrowani we własnym świętym Sercu i korzystacie z mądrości swojego Świętego Umysłu, część swoich Diamentowych Cząstek Światła (Boskich Cząstek) przeznaczycie na użytek związku, co zupełnie odmieni dynamikę interakcji pomiędzy wami.

Podstawą każdej relacji, jaką stworzycie w przyszłości, muszą być prawda i uczciwość. Wasza Dusza nie zaakceptuje niczego poniżej kryterium prawdy i uczciwości, będzie nieodłącznym barometrem korygującym relacje. Najpierw musicie zaakceptować, kim jesteście, jacy jesteście w chwili obecnej, i musicie się starać być jak najlepszymi ludźmi, którzy mogą przeprowadzać samokontrolę własnych postaw, przekonań, przyzwyczajeń i słabości.

Musicie nauczyć się, że podstawą trwałych związków z innymi jest najpierw głęboka życzliwa akceptacja siebie takimi, jacy jesteście w tej chwili. Przypomnijcie sobie nasze słowa z przeszłości: „Musicie kochać samych siebie takimi, jacy jesteście w chwili obecnej, starając się być takimi, jakimi chcielibyście być.” Najpierw musicie skoncentrować się na zdolności do „ucieleśniania miłości” starając się być życzliwymi i miłymi, aż w końcu zrozumiecie, że jesteście „uosobieniem miłości” i nie potrzebujecie nikogo innego, aby tą prawdę dla was potwierdził. Otwierając swoje święte Serca i źródło świętej Miłości we własnych iskrach Boskości, przypominacie sobie, że dzięki Miłości / Światłu macie do dyspozycji niewyczerpane zapasy, ponieważ to jest wasze Boskie Dziedzictwo.

Kiedy osiągniecie duchowe oświecenie, będziecie żyli poza normalną rzeczywistością świadomości zbiorowej, co poskutkuje lekkością serca, umysłu i emocji. W celu otrzymywania i wysyłania miłości musicie usunąć filtr ochronny, który wiele wieków temu umieściliście na swoim Słonecznym Centrum Mocy, aby nikt nie mógł was zranić. Aby przyjąć miłość musicie zezwolić potężnemu Potrójnemu Płomieniowi wybuchnąć i otworzyć portal do własnego świętego Serca. Miłość jest potężnym i naturalnym stanem Bytu. Czysta, Święta Miłość duchowa jest emocją, której nie mogą wypaczyć ani żadne okoliczności, ani czyjeś postępowanie. Miłość bywa wyrażana na różne sposoby, na przykład romantyczna miłość pomiędzy przyjaciółmi, delikatna chroniąca miłość rodzicielska i ufna miłość dziecka. Miłość jest mową Ducha i jest jedyną drogą komunikacji z Bogiem Ojcem Matką. Miłość Stwórcy i Boga Ojca Matki jest wszechogarniająca i wieczna. Ból i cierpienie jest wynikiem wyparcia się miłości, którą jesteście. Jeśli jesteście mocno skoncentrowani na swoich świętych Sercach, przezwyciężycie wszelkie rozdźwięki. Jeśli żyjecie własną prawdą, będziecie mieli ufność we własne siły i w kontaktach z innymi zawsze będziecie się starali o przychylność i szczerość. I tak błogosławimy was, ukochani, otwórzcie portale swoich świętych Serc, abyście mogli zostać napełnieni Boskim Eliksirem Życia. Dar Wiecznego Życia czeka na was. Wiedzcie, że zawsze jesteśmy blisko, aby was prowadzić, inspirować i chronić.

Jam Jest archanioł Michał