Friday, May 2, 2014

Anioły Łaski

Przy okazji święta Beltaine (święta kwiatów i płodności) przesyłam kwietniowy przekaz archanioła Michała. W razie potrzeby mogę poprowadzić warsztat dotyczący pracy z piramidami Światła i innymi darami archanioła Michała.  Pozdrawiam - TS

-------------

Ukochani Mistrzowie, w tym niespokojnym okresie wielkich przemian, niekończących się katastrof i cierpień – doświadczanych na całym świecie – pragniemy, abyście wiedzieli, że wciąż tutaj jesteśmy, aby wam pomagać i wskazywać drogę. Jednym z największych darów tych czasów ewolucji człowieka jest świadomość bliskiej relacji z królestwami aniołów. Informowaliśmy i wyjaśnialiśmy to już wcześniej wiele razy, lecz po raz kolejny pozwolę sobie odświeżyć wam pamięć na temat, jak królestwa anielskie wpasowują się w wielki plan Stwórcy, oraz krótko opowiem o naszych zadaniach.

W tych czasach wielkiego renesansu ludzkości ci z was, którzy przechodzą proces przebudzania się licznych cech i talentów wyższej Jaźni oraz którzy sięgają do magazynu mądrości świętego Umysłu, zaczynają rozumieć, jak działają prawa uniwersalne w waszym świecie wielowymiarowej rzeczywistości. Mówiliśmy wam wiele razy, że musicie wyewoluować z ograniczających emocjonalnych przekonań dotyczących  religii / duchowości oraz zacząć uczyć się przestrzegania uniwersalnych praw metafizycznych i świętej nauki.

Dogłębnie omawialiśmy temat licznych piramid Światła, które są rozsiane na wszystkich poziomach każdego z wymiarów tego pod-wszechświata. Szczegółowo wyjaśnialiśmy, jak stworzyć eteryczne piramidy robocze w piątym wymiarze - piramidy, w których można zasadzać nasiona myśli dla wszelkich nowych kreacji, jakie chcecie urzeczywistnić. Można się tam również udać, aby z pomocą rytuału wybaczenia zerwać różne dysharmonijne umowy, jakie kiedyś zawarliście z innymi, oraz wymazać je ze swojej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, usuwając w ten sposób wszelkie linie czasu o  negatywnych wibracjach. Gdy skupisz się na konkretnej osobie, jej / jego wyższa Jaźń przeniesie ją / jego do twojej piramidy roboczej – ona / on znajdzie się tam w ciele eterycznym, w ochronnej kuli światła. Ową osobę zawsze należy sobie wyobrazić tak, aby stała za nią jej wyższa Jaźń, a tobą również pokieruje twoja wyższa Jaźń.

Na odpowiednim poziomie piątego wymiaru masz również osobistą piramidę Światła. Jeśli nie znasz tych pojęć z wyższych królestw, proponujemy przeczytać pełne wyjaśnienia, a następnie zachęcamy do korzystania z tego cudownego daru, jeśli współbrzmi z twoją prawdą. (Strony 125 – 130 książki SCRIPTING YOUR DESTINY * R).

Osoby, które z wcielenia na wcielenie mają współczującą naturę, bez względu na rasę, kulturę czy religię, wciąż mają wrodzone pragnienie, aby modlić się lub wysyłać myśli i energię miłości do innych, zwłaszcza do bliskich znajdujących się w stresującej sytuacji lub doświadczających wielkiego nieszczęścia. W przeszłości był to zawsze przepojony miłością akt wiary, gdyż mało kto  zdawał sobie sprawę, jak lub czy adresat otrzymał ten wspaniały dar.

Wyjaśniliśmy to pojęcie naszej posłanniczce, a ona przekazała je tym, którzy aktywnie studiują nasze poszerzone nauki – pogłębiają je, uczestnicząc w seminariach prowadzonych regularnie przez nią i jej duchowego / biznesowego partnera, Randy`ego Monka. W anielskim królestwie istnieje zastęp anielski o nazwie: Aniołowie Łaski. Tej potężnej grupie istot anielskich przewodzą żeńskie archanioły i zakon Bogini. Przekazują wszystkie cechy, właściwości i zalety naszej Bogini Matki, a ich misją jest przyjmowanie bezwarunkowej miłości / Światła, którą/-e ktoś wysyła do innej osoby. Jeżeli wnętrze serca docelowej osoby jest otwarte i chłonne, do jej aury popłynie miłość/ Światło i powoli zostanie wchłonięta/e przez system jej czterech niższych ciał, dając w ten sposób dostęp do specjalnej infuzji boskiego Światła. Jakiś Anioł Łaski zawsze pojawi się i pozostanie w pobliżu osoby, której jest wysyłana czysta bezwarunkowa miłość  / Światło. Dla tych, którzy nadal są uwięzieni / cierpiący w gęstościach trzeciego i niższego czwartego wymiaru, Anioł Łaski sam wchłonie tę wysłaną miłość / Światło i przechowa je w  jądrze świętego Serca tej osoby w taki sposób, by były dostępne zawsze, gdy adresat będzie gotowy otworzyć swoje serce na ten cenny dar. Jeśli osoba nigdy nie usunie tarczy negatywności i nie otworzy swojego serca za życia, czuwający nad nią Anioł Łaski przejdzie za nią do następnej krainy. Anioł Łaski przechowa w rezerwie energię miłości, którą wysyłasz do kochanej osoby, aż on / ona będzie gotowa na „przebudzenie”. Chyba czujesz się cudownie komfortowo wiedząc, że odbiorca będzie wiedział, kto wysłał mu bezcenny dar miłości.

Pamiętaj, że nie wysyłasz diamentowych cząstek stwórczego Światła bezpośrednio do innych ludzi – wysyłasz im miłość / Światło, które są monitorowane przez twoją wyższą Jaźń pod kątem właściwego dla danej osoby sposobu przekazania miłości / Światła. Również wyższa Jaźń tej osoby dopilnuje, kiedy i jaką ilość twojego daru będzie ona w stanie przyjąć.

Jak już wiele razy powtarzałem, wyjaśniamy wam te pojęcia za pomocą najprostszych słów, abyście je możliwie najlepiej zrozumieli. Jednak musicie pamiętać, że wszystkie wyższe prawa są o wiele bardziej złożone, niż możecie to pojąć na waszym obecnym poziomie  świadomości. W miarę jak wzrastacie  w świadomości i jak doświadczacie nowych, potężniejszych częstotliwości Światła, odsłaniamy i wyjaśniamy coraz więcej uniwersalnych pojęć. Kiedy jesteście gotowi je sobie przyswoić, stopniowo doskonalicie i poszerzacie kosmiczną wiedzę. Im subtelniejsze częstotliwości ktoś przyswaja,  tym silniej we wnętrzu jego świętego Serca będzie pulsowało pragnienie, by dzielić się potężną energią miłości. Jego wizja zacznie się rozwijać, a jego energia - przepojona miłością – będzie płynąć poza rodzinę i krąg przyjaciół, obejmując coraz więcej ludzi, aż wreszcie posiądzie świadomość grupową, która obejmuje całą ludzkość, Ziemię i wszelkie stworzenie.

W obrębie niebiańskiej hierarchii aniołów istnieje wiele poziomów i departamentów, z których każdy reprezentuje tylko jeden aspekt świadomego wyrażania Jaźni Stwórcy. My, archaniołowie, nosimy cechy i przymioty świadomości Boga,  tak jak wy. Jednak różnica jest taka, że możemy emitować określone cechy Stwórcy – można by rzec, że jesteśmy siłą napędową dla licznych głównych aspektów Boskiego Umysłu. Jesteśmy ucieleśnieniem wiary, miłości i absolutnego posłuszeństwa Stwórcy oraz naszemu Bogu Ojcu Matce – zawsze. Sfery anielskie z całą różnorodnością swoich postaci zostały powołane przez Stwórcę, aby wam pomagać - prowadzić, wychowywać i instruować was – śmiałków, którzy zgodzili się skurczyć samych siebie do pomniejszych istot, aby doświadczać świadomości Boga w najbardziej rozdrobnionej formie. Pierwotnie ucieleśnialiście wszystkie aspekty i cechy boskiego Umysłu, lecz z czasem, w trakcie podróży przez wieki i wymiary, powierzyliście wyższy stan świadomości opiece swoich Obecności JAM JEST.

Elohim, mentalne emanacje Stwórcy, wielcy budowniczowie form oraz cudowne królestwa dewów i żywiołaków, a więc ci, którzy pomogli stworzyć, a teraz nadzorują całe naturalne królestwo Ziemi i innych światów, również są gotowi pomóc w tych burzliwych czasach przemian. Ufamy, że przyjęliście za własne prawdy fakt, iż wszyscy macie swoich Aniołów Stróżów - istoty, które zostały wam przypisane w chwili narodzin - którzy was strzegą i wiernie wam służą w granicach prawa powszechnego - do stopnia, na jaki zezwalacie. Istnieją inne cudowne anielskie istoty gotowe i chętne, aby wam służyć, lecz trzeba je o to poprosić, ponieważ nie mogą naruszyć waszej wolnej woli.

Miłość i radość przyciągają anioły jak magnes, a ich największym pragnieniem jest służyć ludzkości. Żebractwo nie jest sposobem na zdobycie ich przychylności, współpracę zapewni za to prośba o pomoc w waszych sprawach. Pomogą urzeczywistnić wasze marzenia, jeśli to, czego pragniecie, będzie służyć najwyższemu dobru wszystkich, lecz trzeba zrozumieć, że to się stanie w swoim czasie i na swój sposób. Pojęcie pieniędzy jest dla nich niejasne, zamiast o nie, proście aniołów, aby pomogły wam przejawiać obfitość, radość, miłość i pokój – to zrozumieją. Ale powinniście także wnieść w to własny udział - podjąć niezbędne kroki oraz wyeliminować wszelkie ukryte w podświadomości przekonania powodujące sabotowanie materializacji.

Istnieją oddane istoty anielskie, które pomogą w sprawach sercowych oraz w mentalnych lub twórczych przedsięwzięciach – będą pomocne w podjęciu decyzji, zaś współpracując z żywiołami ciała, doprowadzą do dobrego zdrowia i samopoczucia waszych fizycznych form. Drogie, figlarne aniołki - cherubinki – tylko czekają, aby sprawić wam radość i dać poczucie beztroski. Te kochane istotki boskiego Światła uwielbiają być w pobliżu i zaskakiwać was małymi cudami czy zbiegami okoliczności. Proście je, aby pomogły odnaleźć zagubione rzeczy – można też nauczyć się z nimi komunikować, lecz ich język to język uczuć i myśli, nie słów. Spowodują, że słysząc słowa prawdy, dostaniecie gęsiej, a raczej anielskiej skórki, i zasypią was anielskimi pocałunkami, a czasem otoczą pięknym zapachem. Anielskie królestwo przynosi ludzkości miłość i blask Boga, a największym pragnieniem aniołów jest służyć wam pomocą.

Esencje aniołów ucieleśniają się na Ziemi w postaci ludzi jak ty i ty czy ty – pojawiają się, aby reprezentować wielkich archaniołów oraz przebywać wśród ludzkości, dzieląc się cechami i przymiotami Boskiej świadomości. Tak, są tacy sami jak ty, a i ty możesz być jednym z nich, mój szlachetny przyjacielu, gdyż dzięki swojej nauce, pracy i służbie wspomagasz ludzką ewolucję - rozwój przez kolejne szczeble drabiny ewolucyjnej. W naszych czasach na Ziemi są wcieleni w fizyczne postacie  przedstawiciele wszystkich poziomów świadomości Boga - w celu zakorzenienia najbardziej wzniosłych, wysublimowanych aspektów Stwórcy. Czyż nie powiedziałem wam, że jesteście bardziej wspaniali i cenni niż możecie to sobie wyobrazić?

Moi drodzy, pozwólcie mi teraz przedstawić tworzenie wizji przyszłości waszego świata. Musicie zdać sobie sprawę, że najpierw należy zacząć tworzyć wizje w wyższych światach nieograniczonych możliwości. W miarę jak przyswajacie więcej substancji boskiego Światła Stwórcy, wasze myślokształty powoli przyjmują formę, a następnie stopniowo zaczynają się fizycznie urzeczywistniać na Ziemi. Silniejsza koncentracja na intencji umożliwi szybsze przejawienie wizji. Kiedy jednoczycie się w świadomej intencji jako siła motywująca dla dobra wszystkich, tworzycie synergistyczne, dynamicznie proporcjonalne, myślokształty. W taki sposób dokonujecie poszerzenia w umysłach świadomości zbiorowej. Jako duchowi wojownicy Światła, nawet jeśli wasza liczba jest znikoma w porównaniu do ogółu, czynicie wielkie postępy za sprawą spójnych, władnych myśli o miłości, pokoju, obfitości i harmonii dla wszystkich.

Już czas na wizje śmiałe i niekonwencjonalne. Wyobraź sobie siebie jako istotę przepełnioną miłością, pewną siebie i niezależną, a następnie bardzo szczegółowo sformułuj, jak będziesz działać i funkcjonować wielowymiarowo jako współtwórca miłości, światła, pokoju i radości.

Na lęki zacznij patrzeć  w nowy sposób. Powtarzaj sobie, aż uwierzysz, że: „Mam nowe relacje z lękiem. Lęk jest emocją, która mi służy i JAM JEST zawsze panem swoich emocji – dlatego JAM JEST panem lęku”. Wykraczanie ponad lęk oznacza, że można go doświadczać, obserwować, uczyć się od niego, a następnie z niego wyjść. W ten sposób lęk będzie służył jako dzwonek ostrzegawczy dający ci znać, co zatraciło równowagę -  co trzeba doprowadzić do harmonii. Emocje składają się z pozytywnych bądź negatywnych energii myślokształtów i trzeba nad nimi panować zamiast pozwalać im władać sobą.

Trzeba kłaść fundament pod emocjonalną naturę wizji. Co sprawia, że jesteś radosny i wypełnia cię wdzięczność? Musisz pozwolić, aby twój Duch się wznosił, jednak należy również pielęgnować swoje wewnętrzne dziecko, a także duszę. Bądź gotów przywoływać i wyrażać to, co podsyca i karmi wewnętrzną niewinność, zaś doświadczając takich emocji, jak: radość, przyjemność, spontaniczność albo smutek, złość i strach - zdawaj sobie sprawę, że ty nie jesteś tymi emocjami. Istotnym aspektem twojej wizji  powinna być wolność wyrażania. Wiedz, że masz prawo do pełnej spontaniczności oraz podążania za własnymi upodobaniami i pragnieniami tak długo, jak długo służą najwyższemu dobru wszystkich. Zacznij się spodziewać od ludzi najlepszego, a oni spełnią twoje oczekiwania.  Wyobrażaj sobie własne życie wypełnione cudami, pięknem i radością, i żądaj takiego życia, a stopniowo twoje największe afirmacje się ziszczą. Kiedy wspierasz, kochasz i pielęgnujesz wszystkie rzeczy, sam również otrzymujesz wsparcie - kochany i pielęgnowany.

Wypracuj własną filozofię życia. Słuchaj swego wewnętrznego przewodnictwa i wreszcie praktykuj rozróżnianie. Zacznij komunikować się z wieloma aspektami swojej istoty, jakby wszystkie były ciągle przy tobie obecne – prawdę mówiąc, one są. Masz świadomość dostępu do informacji i mądrości piątego wymiaru i powyżej niego, dlatego jeśli zaakceptujesz to jako własną prawdę, będziesz w stanie jasno i prawdziwie komunikować się ze swoimi przewodnikami, nauczycielami, mistrzami, anielskimi pomocnikami i wszystkimi wielkimi istotami Światła. Nie pozwalaj, aby powstrzymywały cię jakieś przeszkody na ścieżce, śmiało przejdź przez nie lub ponad nimi. Nie pozwól, aby zniechęcił cię dyskomfort czy ból, wzywaj swoich anielskich pomocników, aby cię koili i wspierali. Nie pozwól, aby twoją determinację osłabiły wątpliwości i osądzanie przez innych – bądź dla nich przykładem i bądź odważny w przekonaniach. Nie odrywaj wzroku ani uwagi od swojego celu, ukochany, do tych drzwi większego Światła jest bliżej niż myślisz. Gdy spirala wniebowstąpienia zakreśla kolejny krąg, my przekazujemy ci  myśli przesycone miłością naszego Boga Ojca Matki. Czy jesteś gotów na kolejne przebudzenie?

JAM JEST ARCHANIOŁ MICHAŁ
--------


NAJDROŻSI PRZYJACIELE: Wielu z was wie, że w ubiegłym roku doświadczyłam tego, co archanioł Michał nazywa „rytuałem przejścia”. Przez 45 lat miałam męża - Kenta, z którym wspólnie przeżyliśmy wiele wspaniałych lat. Jednak czasem nasi bliscy wybierają inną ścieżkę, którą nie możemy za nimi podążać, wtedy musimy podjąć kilka decydujących kroków. Ostatnie dziesięć lat stanowiło dla mnie bardzo ciężką próbę, szczególne dwa ostatnie. Tak mocno nauczyłam się być ciągle skoncentrowana w sercu i ze współczuciem oraz przebaczeniem wznosić się ponad negatywne  sytuacje. Ukochany Michał w tym trudnym okresie powiedział mi: „Pamiętaj, umiłowana, ścieżka Światła to również ścieżka Wolności”.

To nie był mój wybór, jednak mój mąż pozwolił, aby jeden z naszych synów go przekonał, że najlepszym rozwiązaniem jest rozwód. To była drastyczna decyzja, której ja nigdy bym nie podjęła, jednak teraz widzę, że bez względu na to, jak bardzo to było bolesne, stanowiło najlepsze rozwiązanie. W trakcie przeżywania tych wydarzeń wiele  się nauczyłam, a całe moje życie podporządkowałam służbie naszemu Bogu Ojcu Matce i mojej duchowej misji. W sercu czuję pokój i wiem, że to wszystko jest częścią mojego osobistego rytuału przejścia.

Ostatnio słyszałam od rzeszy ludzi, że zostali przetestowani do maksimum w wielu dziedzinach życia. Sprawdziany, z którymi mamy do czynienia, mają dowieść naszej prawości, a także umożliwić nam przyjęcie duchowej mocy. Dla wielu z nas nie jest to zadanie łatwe, dlatego chętnie poddajemy się naszym opiekunom oraz pozwalając się im wspierać, przyjmujemy pomoc, najbardziej w tym okresie, i jestem pewna – także w wielu poprzednich wcieleniach. Archanioł Michał powiedział nam również, że „ powinniśmy być aktywnie asertywni, ukryci za kochającą fasadą”. Wydaje się, że w tym wszystkim chodzi o przygotowanie do następnego dużego kroku ku wyższemu stanowi częstotliwości naszej Istoty – w związku z tym musimy uwolnić wewnętrzne lęki i resztki negatywnych energii, abyśmy mogli odpowiednio funkcjonować w nowym środowisku.

Ponieważ odszedł mój mąż, ojciec trójki moich dzieci, zdecydowałam się powrócić do nazwiska rodowego: VEZANE. Mam czworo wnuków i dwoje niesamowitych prawnucząt, a nasza droga Zoey Ronna Vezane przyjdzie na ten świat lada dzień. Tworzymy bardzo bliską i kochającą rodzinę, spędzamy ze sobą tak wiele czasu, jak  to możliwe. Zdecydowałam się, żeby jako imienia zawodowego używać mojego pierwszego imienia – RONNA - jednak oficjalnie będę się teraz nazywała RONNA VEZANE.

Czuję się tak bardzo błogosławiona i pragnę podziękować wam wszystkim za kochające wsparcie oraz modlitwy. Rzeczywiście, to był czas cudów. Wiem, że najlepsze jest jeszcze przed nami. Dziękuję ci, Boże Ojcze Matko. Życzę wiecznej miłości i błogosławieństwa aniołów, Ronna.

 LM-04-2014

przesłanie archanioła Michała przez Ronnę Herman
tłumaczenie Teresa Serafinowska