Wednesday, November 23, 2011

Oczarowanie Świętą Miłością

Ukochani Mistrzowie, prosimy Was, abyście na chwilę zrobili przerwę i udali się do swego wnętrza, a następnie szybko przeszli do swego Świętego Centrum Serca. Weźcie głęboki oddech obejmując nim również centrum Waszego Świętego Ducha, który jest istotną częścią składową Waszej prawej półkuli mózgowej. Teraz zastanówcie się nad czymś: za czym najbardziej w życiu tęsknicie? Czego Wam w życiu brakuje - o czym często myślicie, co czujecie czy robicie? Odpowiedzią, moje kochane Serca, jest Święta Miłość.

Nie myślimy o miłości, jaką przeżywacie obecnie w świecie fizycznym, lecz o Świętej Miłości Waszego Bliźniaczego Płomienia, Waszej Duchowej Rodziny w wyższych królestwach, Waszych wspaniałych przyjaciół - aniołów, wielkich istot Światła, naszego Boga Ojca-Matki i Najwyższego Stwórcy. To jest to, za czym tęsknicie i czego Wam brakuje od chwili, gdy opuściliście przestronny dom między gwiazdami i od chwili, gdy rozszczepiliście się na dwie zindywidualizowane świadomości - na iskrę męską oraz żeńską iskrę boskiej świadomości - po to, aby odkrywać i wypromieniowywać z siebie całą wspaniałość i różnorodność Boga Ojca-Matki.

Wyraziliście zgodę na rozstanie z Waszym świętym partnerem, aby wypełnić swoją boską misję, jak się rozdzieliliście, aby przyjąć męskie lub żeńskie ciało i jak najczęściej jedna część z Was pozostaje w wyższych królestwach, podczas, gdy druga inkarnuje w fizycznej postaci. Czasem jest Wam dawana możliwość spotkania się w świecie fizycznym. A jednak przeżywaliście cudowne czasy w wyższych światach, kiedy było Wam dozwolone wspaniałe spotkanie na jakiś czas - infuzja pełnej miłości ekstazy, wymieszanie esencji, wspomnienie tego, co zostawiliście za sobą i tego, co czeka Was w przyszłości. Ten wspaniały dar został Wam odebrany z chwilą zanurzenia się w gęstości wyrazu trzeciego i czwartego wymiaru - DO TERAZ.

Obecnie został Wam zaproponowany przewspaniały dar połączenia się ze swoim Bliźniaczym Płomieniem i przeżycia ekstazy Świętej Miłości. Już dłużej nie musicie czuć się samotni lub głodni pełnej miłości aprobaty i potwierdzenia Waszej wartości. Nie musicie już dłużej tęsknić za spełnieniem i życzyć sobie kogoś fizycznego, kto odzwierciedlałby Wasze piękno lub dał poczucie przynależności.

Nasz Bóg Ojciec/Matka czekał na czas, kiedy może Wam zaproponować ten nieoczekiwany, niezrównany dar. Gdy mówimy o powrocie do jedności, mamy na uwadze integrację w królestwie fizycznym w szerszym kontekście oraz na wielu poziomach subtelnych. Mówiliśmy Wam, że Boska Błękitna Faza zaczyna się rozwijać a wiele reguł i warunków przeszłości przestaje funkcjonować u tych z Was, którzy twardo stoją na poziomie podwyższonej świadomości. Nie będziecie już inkarnowali na jednym z trzech głównych Boskich Promieni, który byłby Waszą dominującą powłoką. Aktywujecie i będziecie mieli pełen dostęp do wszystkich dwunastu promieni Kosmicznej Świadomości. W przyszłości do Was będzie należała decyzja, na jakich promieniach i kombinacjach promieni skupicie uwagę, jakie będziecie chcieli rozwijać i doskonalić. Wielu z Was nie zdecyduje się na powrót na Ziemię, lecz połączy się ze swoim Bliźniaczym Płomieniem i wieloma członkami swojej Duchowej Rodziny przyjmując na siebie nową Boską Misję i pomagając przy stwarzaniu nowej Złotej Galaktyki Przyszłości. Wiele zasad, warunków i pomysłów Waszych ziemskich przeżyć ulegnie zmianie, gdy przemienicie się z istoty ludzkiej w Istotę Galaktyczną w procesie powrotu do Waszego prawdziwego stanu Mistrza Królestw Światła.

Co macie zrobić, aby połączyć się z Waszym Bliźniaczym Płomieniem? Najpierw musicie powiedzieć "TAK DLA ŚWIĘTEJ MIŁOŚCI". Aby było możliwe Wasze ponowne zjednoczenie, musicie sobie zażyczyć połączenia z Waszą całą Istotą, musicie otworzyć serce i ducha na pomysł, że macie swój Bliźniaczy Płomień. Przejdźcie do swojej Piramidy Światła, połóżcie się na kryształowym stole, przejdźcie do Świętego Centrum Serca a następnie pozwólcie, aby wpłynęła tam Święta Miłość i Światło naszego Boga Ojca-Matki i Stwórcy oraz, aby wypełniła je po brzegi. Wyślijcie zawołanie do Waszego Bliźniaczego Płomienia i poproście, aby połączył się z Wami. Mówcie słowami miłości, które wypełniają Wasze serce i ducha a później nasłuchujcie odpowiedzi, jednak nie stawiajcie żadnych warunków, kiedy i jak to się wydarzy. Wiedzcie tylko, że gdy nadejdzie czas, pojawi się Wasz/a ukochana/y. Wasze duchowe połączenie będzie wydarzeniem "bardzo osobistym", niepowtarzalnym i drogocennym dla Was i dla Waszej/go ukochanej/go. Otwórzcie serce na wszelkie możliwości Świętej Miłości i wiedzcie, że macie boskie prawo, aby przeżyć ten najbardziej intymny dar. Nie musicie dzielić z innymi Waszych przeżyć, lecz wiedzcie, że niektórzy wokół Was zaczną dostrzegać różnicę i będą reagować na Waszą podwyższoną, pełną miłości naturę. Wszyscy wokół Was będą odbierać profity z Waszego wyrażenia Świętej Miłości.

Nawet, gdy obecnie macie przyjaciela lub partnera życiowego w świecie fizycznym, dopuszczalne i korzystne jest połączenie z Waszą Boską Połówką w duchowej formie. Kiedy się zjednoczycie i zintegrujecie cechy i właściwości drugiej połowy, zajdzie coś magicznego - w swojej własnej istocie powrócicie do całości i nie będziecie już tęsknili ani szukali potwierdzenia poza sobą. To jest najszybsza i najpewniejsza droga, aby czuć bezwarunkową miłość i ją potem wyrażać. W ten sposób zostaną podwyższone Wasze wibracje i zaczniecie wypromieniowywać subtelniejsze formy miłości do Waszego partnera, do tych, których kochacie i do wszystkich wokół Was. Wasz partner lub rodzina może zareagować na Wasze promieniowanie ową miłością i gra między Wami szybko zmieni się na lepsze.

Wiele drogich dusz na poziomie duchowym wyraziło zgodę na samotną podróż przez to życie, aby skoncentrować się na duchowej misji zamiast na odszukaniu partnera lub bliskiego przyjaciela. Mówimy Wam: nie musicie samotnie dokonywać Waszej ziemskiej podróży lub czekać, aż przez nią "przejdziecie", aby przeżyć "stan szczęśliwości" w wyższych królestwach. Nadszedł dla Was czas, aby rozsunąć filtry i zasłony, które zostały zaciągnięte nad Waszą pamięcią. Nadszedł czas, aby sobie przypomnieć, kim jesteście i WSZYSTKO, czym jesteście. Nadszedł czas zjednoczenia na najwyższym poziomie.

Mała Cząstka Bliźniaczego Płomienia mogła inkarnować na Ziemi w tym samym czasie, co Wy. Mogło zostać zaplanowane, że odnajdziecie się na Ziemi i utworzycie połączenie. W takim przypadku obie połowy zgodziły się inkarnować w tym samym czasie, aby obserwować, jak razem posuwają się na poziomie fizycznym, jeśli weszli na odpowiedni poziom rozwoju i są dostatecznie zbalansowani wewnętrznie. W przeciwnym razie takie połączenie nie wytworzy poczucia szczęścia, lecz dojdzie do większego niezadowolenia i niepokoju w ich życiach. Często bywają sobą nawzajem owładnięci, co daje taki efekt, że osobno im źle, ale razem jeszcze gorzej, ponieważ nie poznali tajemnicy Świętej Miłości i nadal grają w grę dualności i miłości z wieloma warunkami określanej przez ego.

Udawanie się do Piramidy Światła w piątym wymiarze przygotowało Was na nowy poziom świadomości i na wiele darów OŚWIECENIA, jakie czekają na Was w przyszłości. Medytacja Miast Światła również przyspieszyła proces przygotowawczy dla zjednoczenia i połączenia z Bliźniaczym Płomieniem i z wieloma fragmentami Waszego Ja, które pozostały w wyższych światach.

Wielu z Was może wątpić a nawet może mieć negatywne emocje związane z koncepcją zjednoczenia z Bliźniaczym Płomieniem i możliwością orgastycznego szczęścia. Mówimy Wam, Kochani, uczucie miłości i orgastyczne zjednoczenie w ciele fizycznym bledną w porównaniu ze szczęśliwością i ekstazą, jakie przeżywamy w wyższych królestwach. Znajdujemy się w ciągłym stanie odczuwania szczęścia, lecz najkosztowniejszym darem jest, gdy zespolimy się z naszą boską połówką zwielokrotniając naszą esencję i WSZYSTKO, kim i czym jesteśmy. Na każdym kolejnym wyższym poziomie wymiarowym powiększa się stan szczęścia - ekstazy Świętej Miłości. Wy jako ludzie, nie moglibyście znieść siły i wspaniałości Świętej Miłości Stwórcy, jaką my ciągle przeżywamy. Czy zechcecie przetestować ten nowy poziom kosmicznej świadomości? Czy jesteście gotowi zaakceptować ten Boski Dar, który Wam zaproponowaliśmy? Nie macie nic do stracenia a za to wszystko do wygrania. Wasz Bliźniaczy Płomień czeka, aż go przywołacie. Kiedy powiecie "TAK DLA ŚWIĘTEJ MIŁOŚCI" , w Waszym Świętym Centrum Serca poczujecie dramatyczną zmianę, ponieważ ono przygotuje się na przyjmowanie wysubtelnionego daru Świętej Miłości wysyłanego od naszego Boga Ojca/Matki. Wasze ziemskie życie zostanie odmienione na zawsze. Zawołajcie nas, a poprowadzimy Was i pomożemy - w każdy możliwy sposób. Wiedzcie, że zawsze jestem przy Was i że jesteście z całego serca umiłowani.

JAM JEST archanioł Michał

LM-12-2006 Przesłanie przez Ronna Herman

Tłumaczyła Teresa Serafinowska

Wednesday, November 9, 2011

Poszukiwanie Światła Intelektu

Ukochani mistrzowie, proces wstępowania zachodzi w rytmie przypływów i odpływów. Będziecie przeżywali okresy intensywnej aktywności, pojawiające się dzięki pełnym wyzwań i poszerzającym ducha doświadczeniom przeplatane życzeniem pozostawania w swoim wnętrzu oraz potrzebie kontemplacji i samotności.

Staracie się rozwinąć silną świadomość Duszy, która ostatecznie stanie się dominującą siłą w waszym życiu. Wasza mentalna świadomość i świadomość emocjonalna miały służyć temu, aby działać pod dowództwem Ja Duszy a nie, aby być kontrolowanym przez waszą osobowość ego. Oświecenie i duchowa świadomość zaczyna się w ciele mentalnym / w Duchu. Aby osiągnąć samo-mistrzostwo, jest niezmiernie ważne, abyście szukali światła intelektu. Świadome rozpoznanie zaczyna się, kiedy stajecie się świadomi większego obrazu, tak, abyście mogli dojrzeć obie strony kontrowersyjnego scenariusza. Musicie uczyć się być obserwatorem życia z wyostrzonym umysłem, i musicie mieć wolę, aby nie osądzać. Mistrz nie zawsze musi mieć zdanie i nie musi próbować wpływać na innych wokół siebie. Duchowo rozwinięta osoba powinna oferować prawdę, jaka została jej zaproponowana, a innych zachęcać do tego, aby poszukiwali swoich własnych prawd na ich własny sposób.

Wibracje bezwarunkowej miłości zaczynają się na środkowym poziomie czwartego wymiaru i przybierają wraz z każdym wyższym pod-poziomem. Poniżej znajdują się wibracje porozrywane i nieharmonijne. Polaryzacja dobra i zła nie była częścią pierwotnego Boskiego planu. Boska Matryca została stworzona tak, żebyście wy, iskry Boskiej Świadomości, mogli przeżywać dualność. To miał być eksperyment różnorodności, przeciwieństw pośród akceptowalnego spektrum Światła i cienia. Nigdy nie był pomyślany jako rzeczywistość dobra i zła.

Wielki WDECH WSTĘPOWANIA oznacza, że będziecie ponaglani przez Kryształy Nasion Czasu świadomości zakodowanych w każdej Duszy, aby zakończyć zstępowanie do niższych królestw zaczynając wstępowanie z powrotem do wyższych królestw Ducha. Jednak najpierw musicie przeżyć i uzdrowić niewłaściwe wytwory, które są zmagazynowane w waszym ciele fizycznym i astralnym / na poziomie świadomości. Znów musicie zażądać własności chybionych tworów i błędnych tropów, jakie wytworzyliście z upływem czasu. Ludzkość nie będzie już dłużej w stanie zrzucać na diabła czy szatana winy za całe cierpienie, cały ból, chaos i zniszczenia w przeszłości i teraźniejszości. Musicie rozpoznać i zażądać waszej własności wszystkich waszych wytworów, od najmilszych o wysokich wibracjach, po najniższe, w najwyższym stopniu niedoskonałe formy myślowe.

Błagamy was, abyście porzucili wasze stare, negatywne wyobrażenia śmierci. SMIERĆ NIE JEST KOŃCEM, MOŻNA JĄ PRZYRÓWNAĆ DO ZAKOŃCZENIA JAKIEGOŚ PROJEKTU I POCZĄTKU NOWEJ, WSPANIAŁEJ PRZYGODY. Każde życie ma swój główny temat, a obsada jego aktorów jest przygotowywana szczególnie starannie, ponieważ każdy z nich posiada charakterystykę potrzebną do każdego najmniejszego ujęcia w waszej wielkiej osobistej produkcji.

NIE JESTEŚCIE WASZYM CIAŁEM, JESTEŚCIE CZYSTYM UMYSŁEM zamkniętym w kostiumie z krwi i kości. Jak to czyniliście już tysiące razy przedtem: kiedy opuszczacie poziom ziemski, zrzucacie swoje ziemskie ubranie na rzecz świetlistego i w odpowiednim czasie jesteście przygotowywani na nową przygodę w nowej rzeczywistości. Gdy osiągniecie samoświadomość, rozwiniecie Boską ciekawość i intensywne życzenie, aby rozpocząć nowe osobiste poszukiwanie. Rozwiniecie zmysł przygody, gdy zanurzycie się w misteriach Kosmosu a Boski Plan będzie się rozwijał na waszym poziomie świadomości. Ważne jest, abyście rozumieli, że każdy znaczący, transformujący, ludzki rozwój zawiera kosmiczną mądrość w nowej formie, pasującej do nadchodzącego cyklu ewolucji.

Komponenty życia i wszystkich możliwych rzeczy przychodzą do was z nie posiadających formy lecz zawierających duży potencjał komórek kryształów zasiewu. Wysyłacie potrzebne formy myślowe, które wnikają do śpiących komórek kryształów zasiewu, a wtedy musicie je zapalić Boskim Ogniem, Diamentowymi Cząstkami Boskiego Światła, i waszym wypełnionym miłością zamiarem.

Zrozumienie praw wibracji jest potrzebne, aby stać się mistrzem budowniczym na materialnym poziomie bytu. Musicie się nauczyć skutecznie manipulować materią myśli. Głównym warunkiem jest rozwój silnej, skoncentrowanej zdolności myślenia.

Kochani, nadszedł dla was czas, abyście pokazali swoje na nowo wysubtelnione zdolności współtwórcze, ponieważ ludzkość i Ziemia potrzebują waszej miłości / waszego Światła bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Przypomnijcie sobie, że ciągle powtarzaliśmy i podkreślaliśmy fakt, iż Diamentowe Cząstki Światła Stwórczego muszą być aktywowane za pomocą waszego skoncentrowanego i wypełnionego miłością zamiaru, zanim ten wspaniały dar jako środek napędowy będzie mógł zostać użyty dla celów materialnej manifestacji. Nikt nie może zaprzeczyć faktowi, że Ziemia i ludzkość znajdują się w okresie wstrząsającego Ziemią i Duszami procesu transformacji. Negatywne wzorce wibracyjne związane z lękiem, złością i zwątpieniem będą wypluwane w zdumiewającej masie na pułap wibracyjny masowej świadomości na poziomie astralnym, jaki otacza Ziemię. Dzień po dniu przeciętnym ludziom będzie ciężej pozostawać w pozytywnym stanie i wyobrażać sobie jasną, przyjazną przyszłość. Jesteście pośrodku czasów wielkiej przemiany, którą wy, Gwiezdne Nasiona, przygotowywaliście od wielu lat. Powtarzamy wam, że jako Służebnicy Ziemi macie zdolność neutralizowania negatywnych form myślowych tysięcy ludzi, które funkcjonują w ograniczonym środowisku trzeciego i czwartego wymiaru. Nadszedł dla was czas, moje ziemskie Legiony Światła, abyście krocząc naprzód pochwycili swój promieniejący miecz ze Światła wypełniając wasze zadanie w niszczeniu ciemnych sił ludzkości: strachu, osądzania, chciwości, samolubnych, motywowanych ego, szukających mocy zamiarów i czynów.

Rozumiemy, że w poprzednich przesłaniach daliśmy wam ogromną ilość informacji do zintegrowania. Dlatego niektóre zalecenia zebraliśmy w formie treściwych myśli, abyście je lepiej rozumieli i mogli je lepiej zapamiętać:
 • Wszystkie komórki ciała posiadają świadomość, do pewnego stopnia. Niektóre są nieharmonijne i wywołują chaos i niesmak wewnętrzny, podczas gdy inne rezonują w harmonii wibrując na wyższym poziomie i wypromieniowując uczucie równowagi i błogostanu.
 • Waszą energetyczną sygnaturę tworzą liczne wzorce energii duchowej. Owe wzorce określają poziom czystości lub zmętnienia waszego pola aurycznego.
 • Radość i spokój są inspiracją dla Duszy. Służba dla innych jest instynktem dla Duszy.
 • Strach, gniew, smutek są inspirowane przez ego i są zastępowane przez radość i błogość Ja Duszy, kiedy osiągacie dostęp do wyższych poziomów harmonii i klarowności.
 • Trujące myśli są jak kwasy i zanieczyszczają równocześnie miliardy komórek w ciele, co kończy się złym samopoczuciem, chorobą a ostatecznie śmiercią.
 • W ciele każdej osoby istnieją subatomowe ciemne kryształy, które rezonują z niskimi formami myślowymi. Te kryształy są wypełnione negatywnym materiałem odpadowym, stwarzane w przeciągu wielu wcieleń, z których niektóre są odziedziczonymi negatywnymi wzorcami, jakie zabraliście ze sobą do fizyczności w celu uzdrowienia. Pozbywanie się starych, zaklinowanych, trujących energii często wywołuje symptomy grypopodobne.
 • Wszystkie kryształy mają zdolność gromadzenia i wypromieniowywania informacji, do pewnego stopnia. Są strażnikami zapisu przeszłości i przyszłości.
 • Musicie się dostroić do linii Światła / Życia przeznaczenia dla Ziemi i ludzkości. Nowa Boska Matryca została już rozwinięta, a wy, Gwiezdne Nasiona, jesteście głównymi aktorami w nowym kosmicznym tworzeniu tego Pod-Wszechświata.
 • Musicie przemieniać Światło. Wasze komórki muszą być zdolne do rozpoznawania Światła i korzystania z niego jako z witalnego źródła energii.
 • W trzy- i czterowymiarowym środowisku wasze ciało mentalne jest zdolne do projektowania przyszłości wytwarzając przy tym lęki i niepewność z tą przyszłością związane. Ciało emocjonalne wciąż odgrywa przeszłość, niektóre głębokie wspomnienia, jednak najczęściej jest to przeżywanie błędnych posunięć i cierpienia. Chwila obecna prawie nie jest zauważana, chyba, że zajdzie jakieś dramatycznie szczęśliwe, irytujące lub wypełnione bólem wydarzenie.
 • Kiedy wkraczacie na poziom oświecenia, wasze związki ulegają zmianie, często dramatycznie. Już dłużej nie będą polegały na emocjonalnym zniewoleniu. Już więcej nie będziecie próbować nikogo emocjonalnie zmanipulować i innym ludziom również nie pozwolicie, aby wami manipulowali. Przestaniecie uderzać w emocjonalną strunę naciskania i szarpanej gry nisko-wibracyjnej rzeczywistości. Czakra serca będzie dominującą siłą w całym systemie czakr. Jesteście w procesie stwarzania zjednoczonego systemu czakr, pola harmonijnej energii.
 • Każda Dusza na Ziemi, która wyraża życzenie żarliwej modlitwy do Boga lub wysłania pełnej miłości energii do innych, automatycznie wysyła swoją cząstkę do światowej Piramidy Światła. Jest to miejsce spotkań wszystkich Dusz. Możecie ją nazwać Niebiańską Katedrą, miejscem, w którym można się skontaktować z Bogiem Ojcem / Matką i Siłami Anielskimi. Prawie każda Dusza na Ziemi przeżywa chwilę, w której czuje czystą bezwarunkową miłość i wysyła ją do kogoś. Taka iskra miłości staje się eteryczną kopią Duszy i zamieszkuje w Światowej Piramidzie.
 • Każda pojedyncza Dusza musi krok po kroku rozwinąć swoją duchową świadomość, aby wznieść się ponad wpływ struktury wierzeń masowej świadomości. Następnym stopniem jest wejście ponad dominację osobowości ego, aby Ja Duszy mogło nabrać siły i mądrości.
 • Musicie wysubtelnić swoje moralne cnoty tak, abyście nabrali przyzwyczajenia podejmowania właściwych decyzji dla waszych Ja i dla innych. Wasz standard życia będzie się zmieniał i wysubtelniał, kiedy będziecie bardziej świadomi waszych Ja.
 • Wasze ciało fizyczne zostało stworzone, aby odbierać ciągły strumień Światła Stwórczego. To jest esencja życia. Wasza zdolność do przyjmowania wysubtelnionego pełnego spektrum Światła wykreowanego specjalnie dla tego Pod-Wszechświata, ulegnie powiększeniu wraz ze zdolnością dzielenia się waszą Miłością / Światłem z innymi.
 • Oddawanie innym dobra daje lekkość i samozadowolenie, kiedy jest się właściwie traktowanym. Jednak kiedy zostało się źle potraktowanym lub zranionym, potrzeba Boskiej natury, aby dać komuś dobro.
 • Nigdy nie zapomnijcie, że Bóg Ojciec / Matka zarządził, że każdy z nas z wyższych królestw, odtwarza interakcje, połączenia z każdą Duszą na Ziemi, wykorzystując przy tym wszystkie możliwe środki i podejmując niezmordowane starania.
 • Światowa Piramida jest stacją na środku Drogi dla waszych Ja Dusz. Wasze dobre czyny będą zachowane w komnacie skarbów Świetlanego Domu Towarowego w Piramidzie. Każdego roku mają miejsce żniwa dobrych czynów, a wasze wypełnione miłością myśli i czyny są tam wzmacniane i magazynowane. Większość z nich jest mieszana ze Światłem Stwórczym, aby mogła być użyta dla szerszego dobra całej ludzkości. Otrzymacie specjalne dary i Boską dyspensę, odpowiednio do tego, co wnieśliście do tego Magazynu Światła.
 • Światowe piramidy znajdują się na każdym poziomie każdego wymiaru naszego Pod-Wszechświata. Kiedy wysubtelnicie i wzniesiecie swój wzorzec wibracyjny, automatycznie otrzymacie dostęp do następnej, wyżej-wymiarowej Piramidy Światła.
 • Multiwymiary naszego Wszechświata są jednostką miary specjalnych wzorców wibracji zawierających warstwy świadomości.
 • KRÓLESTWO ANIOŁÓW WZMACNIA ŚWIATŁO; KRÓLESTWO LUDZI JE ROZSIEWA.
 • Królestwo aniołów stało się projektorem i wzmacniaczem cech Boskich po tym, jak ludzkość zanurzyła się w gęstość i nie miała już bezpośredniego dostępu do esencji pełnego spektrum naszego Boga Ojca / Matki, który był dostępny dla wszystkich Dusz na samym początku.
Światło Stwórcy jest wszechobejmujące i istnieje ciągle. Ciemność i kraina cienia są tylko chwilowymi fenomenami. Nigdy nie wątpcie również ani przez chwilę, kochani; razem zyskamy przewagę. Otaczam was moim aurycznym polem ochronnym i osłaniam was w nim. Jesteście najgłębiej umiłowani.

JAM JEST archanioł Michał


Przesłanie archanioła Michała LM-10-2011 przez Ronnę Herman 

Tłumaczyła Teresa Serafinowska

Saturday, November 5, 2011

Głos Ducha Wzywa


Przesłanie archanioła Michała LM-09-2011 przekazane przez Ronnę Herman (ronnastar.com) przetłumaczyła Teresa Serafinowska

Ukochani Mistrzowie, ponieważ Komórki Światła Boskiej Świadomości coraz mocniej i głębiej wnikają w fizyczne struktury, otaczające DNA świetlane membrany zaczynają się rozpuszczać. Było to zaprogramowane w matrycy ciała świetlistego Adam/Ewa Kadmon jako część doświadczenia tego Pod-Wszechświata tak, aby aktywacja DNA zachodziła zawsze w dwóch pasmach równocześnie. Pasma DNA są dostrojone do różnych poziomów wymiarów. Dwa pasma, które są obecnie dostępne w fizycznym ciele, są dostrojone do jedno-, dwu- i trójwymiarowego poziomu wymiaru. Jak wam wcześniej powiedzieliśmy: kiedy zanurzaliście się w gęstości niższych wymiarów, w miarę schodzenia coraz niżej, kolejne dwa pasma waszego DNA były otaczane membraną światła i odkładane do rezerwy do chwili, aż nadejdzie czas, gdy będziecie gotowi rozpocząć podróż powrotną do wyższych wymiarów Światła.

Pierwszy, drugi i trzeci wymiar: dwa pasma DNA;
Czwarty i piąty wymiar: cztery pasma DNA;
Szósty i siódmy wymiar: sześć pasm DNA;
Ósmy i dziewiąty wymiar: osiem pasm DNA;
Dziesiąty i jedenasty wymiar: dziesięć pasm DNA;
Dwunasty wymiar: dwanaście pasm DNA.

Dla jasności i aby wam pomóc zrozumieć sekwencję integracji Wyższego Ja / Nadduszy, pozwólcie nam każdej postaci waszego Wyższego Ja przyporządkować numer. Narodziliście się w postaci waszego Boskiego Ja, zamknięci w kuli Światła. W waszym DNA, polu aurycznym i komórkach pamięci w całym ciele były zaprogramowane wibracje, których doświadczaliście w początkowych stadiach waszego życia. Kiedy wszystko przebiegało według planu, w pewnym momencie waszych wczesnych lat życia pobudzeni przez wskazówki / podszepty waszego Ja Duszy budziliście się i rozpoczynał się proces stapiania się Duszy i Osobowości. Chcemy to nazwać waszym numerem jeden – Ja Duszy. Wasz numer dwa – Ja Duszy, który chcemy nazwać waszą Nadduszą, przemieszczał się w czasie waszych narodzin do waszej Gwiezdnej Duszy, ósmej czakry. Kiedy zważaliście na „głos Ducha”, ta wyżejwymiarowa postać waszej Duszy stopniowo z czasem prześwietlała was i wypromieniowywała swoje wyżejwymiarowe wibracje Światła do systemu waszych czakr i pola aurycznego. Kiedy następowała pełna integracja tej części waszej wyższej świadomości, pojawiał się wasz numer trzy – Ja Duszy stanowiące następną, bardziej zaawansowaną iskrę waszej wielowymiarowej Istoty wnikając do ósmej czakry i będąc waszą Świadomością Nadduszy. Ten proces będzie powtarzał się ciągle aż do chwili, kiedy w nieznanej odległej przyszłości na nowo połączycie się z waszą Boską Obecnością JAM JEST / waszym Boskim Ja.

Kiedy rozpoczęliście swoją przygodę w fizycznych światach materializmu, stopniowo zbudowaliście wokół swojego promieniejącego ciała kryształowego ubranie z „krwi i kości”. W tylnej części waszego ciała z tyłu serca została umieszczona kula Światła. Ta kula, nazywana Świętym Sercem, stała się ojczyzną waszej Duszy / wasze Wyższe Ja i wasze Diamentowe Jądro– Boska Komórka - także zostały umieszczone w tej świętej komnacie.

Jakości, cechy i cnoty siedmiu promieni Boskiej Świadomości również zostały umieszczone w kulach Światła. Owe kule, znane jako czakry, zostały stworzone, aby obracać się z bardzo wysoką prędkością, co daje wrażenie, jakby z przodu i z tyłu fizycznego ciała wyłaniały się wirujące stożki.

Obecnie dążycie do odwrócenia całego procesu starając się wyeliminować wszystkie dysharmonijne wibracje, jakie stworzyliście podczas poprzednich wieków, oczyszczając przy tym wasz system czterech niższych ciał – fizycznego, mentalnego, emocjonalnego i astralnego, aby wyjść ponad wasze fizjologiczne ograniczenia.

Powinniście wydostać się z postawy egocentrycznej; jednak to nie dotyczy etapu, kiedy znajdujecie się na poziomie wstępowania. Przypomnijcie sobie, mówiliśmy wam, że cnotą jest bycie samolubnym w czasie intensywnej integracji siebie, kiedy dążycie do uzdrowienia / zrównoważenia swojego ludzkiego ciała, w przygotowaniu na infuzję wyżej wymiarowego Światła. Ta faza przygotowań jest ważna dla każdego wyższego poziomu fuzji Światła; w przeciwnym wypadku wyglądałoby to tak, jakby włożyło się wtyczkę przystosowaną do 110 Volt do gniazdka 220 Volt, co mogłoby dać efekt natychmiastowego szoku i najprawdopodobniej zniszczenia urządzenia, w tym przypadku ciała fizycznego.

Ekstremalnie ważne jest, abyście koncentrowali się na wysubtelnieniu siedmiu czakr ciała, przez co stwarzacie / aktywujecie waszą kolumnę Światła, która biegnie wzdłuż kręgosłupa. Ta kolumna Światła musi odtworzyć połączenie pomiędzy centrum serca jądra Ziemi a waszym gwiezdnym tetraedrem, Waszą Gwiezdną Duszą, która znajduje się ponad koroną waszej głowy na wysokości około 20 do 30 centymetrów. Kiedy to nastąpi, stopniowo otrzymacie dostęp do pięciu wyższych promieni Światła Stwórczego, co skompletuje wasze Boskie Odbicie dla tej określonej rundy ewolucji.

Jednak musimy wyjaśnić, że podczas waszej podróży powrotnej do wyższych wymiarów zostaniecie zapytani o przyjęcie wielu specjalnych misji, i zgodzicie się na nie, ponieważ to jest droga zgodna z procesem wstępowania. Będziecie poszukiwali powrotu do kompletności waszej Boskiej Świadomości, jednak będziecie również mieli naglące życzenie, aby w jakikolwiek sposób służyć; ponieważ głęboko w waszym Świętym Sercu znajduje się kryształ zasiewu pulsujący czystą miłością i wewnętrznym życzeniem służby.

Było postanowione, żeby na Ziemi inkarnowało wiele postaci / iskier królestwa aniołów i innych wielkich Istot Światła, które powinny podążać po ludzkim poziomie. Portale inicjacyjne pozostały otwarte przez wiele okresów czasu. Jednak w przeszłości tylko nieliczne dzielne dusze osiągnęły bramę Oświecenia i samomistrzostwo.

Świadoma świadomość rozwija się poprzez stopniowe przechodzenie kolejnych etapów przebudzania i rozumienia coraz rozleglejszych i subtelniejszych aspektów. Kiedy robicie postępy, krok po kroku otwierają się przed wami coraz wyższe poziomy wymiarów świadomości podczas waszych nocnych wędrówek astralnych. Jesteście doprowadzani do sal nauczania a następnie do sal mądrości. Z czasem przyłączacie się do grup Ziemskich Służb, które wdychają i wypromieniowują diamentowe cząsteczki Światła Stwórczego, aby te mogły służyć szerszemu dobru.

Pewnie chcielibyście wiedzieć, kiedy jesteście gotowi, aby przyłączyć się do członków waszej grupy dusz w Piramidzie Służby Światu? Jesteście tam zabierani automatycznie, gdy wasza pieśń Duszy współgra ze środkowym czwartym wymiarem i powyżej niego. Idziecie tam, kiedy zrównoważycie 51% waszej karmy i naprawdę staracie się kontrolować swoją naturę emocjonalną. Idziecie tam, kiedy zaczynacie w każdym wokół dostrzegać wszystko co najlepsze i kiedy staracie się już więcej nie osądzać; kiedy uczycie się postrzegać życie i świat oczami przefiltrowanymi przez współczucie.

Pozwólcie nam wyjaśnić strukturę Piramidy Służb Światu. Wyobraźcie sobie gigantyczną kryształową piramidę w piątym wymiarze, której wierzchołek wieńczy dwustronny kryształ sięgający do pierwszego poziomu szóstego wymiaru. W tej wspaniałej budowli znajdują się postopniowane poziomy wzorców wibracyjnych z piątego i niższych poziomów szóstego wymiaru. Mieszczą się tam tysiące mniejszych piramid, z których każda współgra z określoną harmonizującą frekwencją Światła. Możecie przyrównać te piramidy do małego Miasta Światła. Gdy nadchodzi czas i zostajecie zakwalifikowani, aby przyłączyć się do grupy Służb Światu, jesteście zabierani do Piramidy Światła, która jest dostrojona do waszego określonego wzorca wibracyjnego. Jeśli dalej rozwijacie swój rezonans świetlny, przemieszczacie się do coraz wyższych stacji Światła wewnątrz tej światowej piramidy. Również to jest ważną częścią procesu wstępowania.

Skupienie uwagi ludzkości podniesie się z dusznego bagna ziemskiej egzystencji ku szeroko oddalonemu horyzontowi przyszłości. Życzenia dóbr materialnych będą zastąpione tęsknotą za duchową świadomością. Służebnicy Świata będą trzymani razem poprzez silne połączenie duchowe: wspomnienie uroczystego przyrzeczenia, aby służyć ludzkości w jednym, wspólnym celu – podnoszenia świadomości.

Boskie matryce dla tego Pod-Wszechświata zostały utworzone z dwunasto- wymiarowego doświadczenia. Istnieją inne Pod-Wszechświaty stworzone po to, aby przeżyć większą ilość wymiarów, i jeszcze inne z mniejszą liczbą wymiarów. Ziemia i System Słoneczny, które są tego częścią, są w trakcie ponownego integrowania wszystkich cech, jakości i cnót dwunastu promieni Boskiej Świadomości, aby dostać uprawnienia do przyłączenia do następnego, wyższego stopnia Boskiego Planu poszerzenia tego Pod-Wszechświata.

Z czasem rozwój świadomości tej fazy ewolucji dokona się w ciałach fizycznych. Forma zawsze podąża za myślami. Ludzkie ciało będzie przygotowane do odbierania wyższych wibracji Światła Stwórczego, Diamentowych Cząsteczek Ognistego Światła. Powinniście rozwinąć się z postaci bytu pasywnego do stanu ponownie wysubtelnionej istoty; do zorientowanego w sposobach postępowania, ekspansywnego nosiciela Światła, kiedy zechcecie być WSPÓŁTWORZĄCYM MISTRZEM ŚWIATŁA.

Kiedy przejdziecie do wnętrza i sięgniecie do góry po wyżej wibrujące pomysły i informacje, automatycznie zaczniecie wycofywać się z poziomu astralnego, z kolektywnego systemu wzorców świadomości. Z duchowego punktu widzenia ewolucja oznacza ciągłe narastanie wrażliwości odnośnie wzorców wibracyjnych i zdolności do integrowania większej ilości esencji stwórczej, co skutkuje szerszym oświeceniem i współczującą naturą. Intuicja inteligentnej, przebudzonej osoby prowadzi do lepszego rozumienia Boskiego Planu dla ludzkości i roli, jaką ona czy on powinien w nim odgrywać. Skupiona inteligencja jest konieczna, aby skutecznie wejść w piąty wymiar, a następnie, aby otrzymać dostęp do ogromnego magazynu mądrości i zaawansowanych zdolności, które są w nim do dyspozycji. Medytacja i silna świadomość duszy otwierają portal do kosmicznego objawienia.

W razie potrzeby pasujące i potrzebne informacje zawsze będą dostępne dla kandydatów do poziomu Światła. Wasz następny krok i konieczne sposoby postępowania będą ukazywane krok po kroku w odpowiednim czasie. Myślcie o telepatycznej komunikacji z istotami z wyższych wymiarów jak o odbieranych komórkach Światła / informacji. Musicie ćwiczyć, aby doskonalić zdolność stwarzania żywego obrazu waszych pomysłów i utrzymywać go wystarczająco długo, aż utwierdzi się w waszym mózgu i w eterze. Przypomnijcie sobie, że energia podąża za myślami.

Światło jest tak samo energią jak i materią. Elektryfikacja lub przemiana materii / energii zachodzi, kiedy energia jest przepracowana przez piramidę Światła; kiedy ludzki duch sięga oświeconych istot z wyższych wymiarów, skutkuje to przemianą energii. Stopniowo będą dla was udostępniane sposoby użytkowania i doskonalenia tych zaawansowanych technik uwalniając z Prawa Bezczynności / Rozkładu i zaczniecie powolny proces odmładzania.

Równocześnie powoli przesuwacie się z jednego typu widzenia do stanu bardziej zaawansowanego. Wzejdziecie ponad ultrafioletowe spektrum światła i barw przedostając się do wielu wyżejwymiarowych, elektromagnetycznych spektrów światła. Będziecie również przygotowani do pracy na wielu poziomach inteligencji.

Ni możecie umknąć prądom energii, jakie bezustannie bombardują Ziemię i ludzkość. Życiodajna energia wielkiego promienia wypromieniowuje z naszego Boga-Ojca-Matki poprzez wielkie Centralne Słońce tego Wszechświata i poprzez miriady słońc pod-wszechświatów, galaktyk i systemów słonecznych. Istnieją również wyspecjalizowane wibracje kosmicznej energii, które pulsują z wielu konstelacji i innych systemów słonecznych przez ten Pod-Wszechświat, ale także przez puls i bicie serca Waszej Matki Ziemi, który ma wpływ na wszystkie żywe organizmy.

Wiele z kosmicznych sił wyżejwymiarowych wibracji są pożyteczne, utrzymujące życie i sprzyjające, podczas gdy niektóre z niższych, zniekształconych wibracji trzeciego i czwartego wymiaru są szkodliwe i ograniczające. Każda dusza określa, z którą z wielu wibracji współbrzmi poprzez swoją energetyczną sygnaturę. Kiedy tak czynicie stwarzacie albo swoje własne niebo na Ziemi albo prywatne piekło.

Wasz mózg jest wspaniałym organem i składa się z dużej liczby „wibracji świadomości kodów życia”. Większość waszego genialnego potencjału zmagazynowana jest na wyżej wymiarowych poziomach waszego Świętego Ducha, który znajduje się z tyłu głowy w pobliżu czakry korony. Wasza pieśń Duszy zawiera wibracje, które pomogą wam ten bogaty magazyn wiedzy udostępnić. Każda oktawa przyspieszenia wibracji daje wam dostęp do kolejnego wyższego poziomu boskiej świadomości. Wasz mózg / wasz Duch posiada klucz do mistrzostwa i oświecenia.

Drogie serca, przypomnijcie sobie, kiedy koncentrujecie się tylko na waszym osobistym wstępowaniu, źle interpretujecie nasze przesłania. Kiedy wkraczacie na wysoką drogę prowadzącą do oświecenia, musicie się rozciągnąć i dotknąć serc innych poprzez słowa, czyny i postępowanie. Prawdziwy adept na poziomie prowadzi życie w służbie.

Adept na poziomie stopniowo wydostaje się ponad fizyczne zadania rodzinne i odpowiedzialności, ponieważ jego świadomość, mądrość i światło poszerzają się. Stopniowo poszerza się wpływ aspiranta i rośnie jej / jego możliwość bycia prawdziwym drogowskazem. To potrzebuje ciągłych i świadomych starań powstrzymywania ego, a także rozumienia rzeczy i wiedzy, aby być Służebnikiem Świata. Powinniście być odstającym przykładem i mieć zdolność do pobudzania i stymulowania życzenia duchowej mądrości, aby służyć ludzkości jako wiodące Światło.

Moi dzielni przyjaciele, wiemy, jak można się czuć, kiedy kąpie się w doskonałości Światła Stwórczego / Stwórczej Miłości. Właśnie zaczynacie rozumieć, a wewnętrzna tęsknota jest coraz silniejsza i bardziej przymuszająca, kiedy sięgacie coraz wyżej do oświeconych królestw istnienia. Wspólnie powoli lecz skutecznie powrócimy do tego wspaniałego stanu jedności.

Jestem Waszym przyjacielem na zawsze i ciągłym towarzyszem,

JAM JEST archanioł Michał