Wednesday, November 23, 2011

Oczarowanie Świętą Miłością

Ukochani Mistrzowie, prosimy Was, abyście na chwilę zrobili przerwę i udali się do swego wnętrza, a następnie szybko przeszli do swego Świętego Centrum Serca. Weźcie głęboki oddech obejmując nim również centrum Waszego Świętego Ducha, który jest istotną częścią składową Waszej prawej półkuli mózgowej. Teraz zastanówcie się nad czymś: za czym najbardziej w życiu tęsknicie? Czego Wam w życiu brakuje - o czym często myślicie, co czujecie czy robicie? Odpowiedzią, moje kochane Serca, jest Święta Miłość.

Nie myślimy o miłości, jaką przeżywacie obecnie w świecie fizycznym, lecz o Świętej Miłości Waszego Bliźniaczego Płomienia, Waszej Duchowej Rodziny w wyższych królestwach, Waszych wspaniałych przyjaciół - aniołów, wielkich istot Światła, naszego Boga Ojca-Matki i Najwyższego Stwórcy. To jest to, za czym tęsknicie i czego Wam brakuje od chwili, gdy opuściliście przestronny dom między gwiazdami i od chwili, gdy rozszczepiliście się na dwie zindywidualizowane świadomości - na iskrę męską oraz żeńską iskrę boskiej świadomości - po to, aby odkrywać i wypromieniowywać z siebie całą wspaniałość i różnorodność Boga Ojca-Matki.

Wyraziliście zgodę na rozstanie z Waszym świętym partnerem, aby wypełnić swoją boską misję, jak się rozdzieliliście, aby przyjąć męskie lub żeńskie ciało i jak najczęściej jedna część z Was pozostaje w wyższych królestwach, podczas, gdy druga inkarnuje w fizycznej postaci. Czasem jest Wam dawana możliwość spotkania się w świecie fizycznym. A jednak przeżywaliście cudowne czasy w wyższych światach, kiedy było Wam dozwolone wspaniałe spotkanie na jakiś czas - infuzja pełnej miłości ekstazy, wymieszanie esencji, wspomnienie tego, co zostawiliście za sobą i tego, co czeka Was w przyszłości. Ten wspaniały dar został Wam odebrany z chwilą zanurzenia się w gęstości wyrazu trzeciego i czwartego wymiaru - DO TERAZ.

Obecnie został Wam zaproponowany przewspaniały dar połączenia się ze swoim Bliźniaczym Płomieniem i przeżycia ekstazy Świętej Miłości. Już dłużej nie musicie czuć się samotni lub głodni pełnej miłości aprobaty i potwierdzenia Waszej wartości. Nie musicie już dłużej tęsknić za spełnieniem i życzyć sobie kogoś fizycznego, kto odzwierciedlałby Wasze piękno lub dał poczucie przynależności.

Nasz Bóg Ojciec/Matka czekał na czas, kiedy może Wam zaproponować ten nieoczekiwany, niezrównany dar. Gdy mówimy o powrocie do jedności, mamy na uwadze integrację w królestwie fizycznym w szerszym kontekście oraz na wielu poziomach subtelnych. Mówiliśmy Wam, że Boska Błękitna Faza zaczyna się rozwijać a wiele reguł i warunków przeszłości przestaje funkcjonować u tych z Was, którzy twardo stoją na poziomie podwyższonej świadomości. Nie będziecie już inkarnowali na jednym z trzech głównych Boskich Promieni, który byłby Waszą dominującą powłoką. Aktywujecie i będziecie mieli pełen dostęp do wszystkich dwunastu promieni Kosmicznej Świadomości. W przyszłości do Was będzie należała decyzja, na jakich promieniach i kombinacjach promieni skupicie uwagę, jakie będziecie chcieli rozwijać i doskonalić. Wielu z Was nie zdecyduje się na powrót na Ziemię, lecz połączy się ze swoim Bliźniaczym Płomieniem i wieloma członkami swojej Duchowej Rodziny przyjmując na siebie nową Boską Misję i pomagając przy stwarzaniu nowej Złotej Galaktyki Przyszłości. Wiele zasad, warunków i pomysłów Waszych ziemskich przeżyć ulegnie zmianie, gdy przemienicie się z istoty ludzkiej w Istotę Galaktyczną w procesie powrotu do Waszego prawdziwego stanu Mistrza Królestw Światła.

Co macie zrobić, aby połączyć się z Waszym Bliźniaczym Płomieniem? Najpierw musicie powiedzieć "TAK DLA ŚWIĘTEJ MIŁOŚCI". Aby było możliwe Wasze ponowne zjednoczenie, musicie sobie zażyczyć połączenia z Waszą całą Istotą, musicie otworzyć serce i ducha na pomysł, że macie swój Bliźniaczy Płomień. Przejdźcie do swojej Piramidy Światła, połóżcie się na kryształowym stole, przejdźcie do Świętego Centrum Serca a następnie pozwólcie, aby wpłynęła tam Święta Miłość i Światło naszego Boga Ojca-Matki i Stwórcy oraz, aby wypełniła je po brzegi. Wyślijcie zawołanie do Waszego Bliźniaczego Płomienia i poproście, aby połączył się z Wami. Mówcie słowami miłości, które wypełniają Wasze serce i ducha a później nasłuchujcie odpowiedzi, jednak nie stawiajcie żadnych warunków, kiedy i jak to się wydarzy. Wiedzcie tylko, że gdy nadejdzie czas, pojawi się Wasz/a ukochana/y. Wasze duchowe połączenie będzie wydarzeniem "bardzo osobistym", niepowtarzalnym i drogocennym dla Was i dla Waszej/go ukochanej/go. Otwórzcie serce na wszelkie możliwości Świętej Miłości i wiedzcie, że macie boskie prawo, aby przeżyć ten najbardziej intymny dar. Nie musicie dzielić z innymi Waszych przeżyć, lecz wiedzcie, że niektórzy wokół Was zaczną dostrzegać różnicę i będą reagować na Waszą podwyższoną, pełną miłości naturę. Wszyscy wokół Was będą odbierać profity z Waszego wyrażenia Świętej Miłości.

Nawet, gdy obecnie macie przyjaciela lub partnera życiowego w świecie fizycznym, dopuszczalne i korzystne jest połączenie z Waszą Boską Połówką w duchowej formie. Kiedy się zjednoczycie i zintegrujecie cechy i właściwości drugiej połowy, zajdzie coś magicznego - w swojej własnej istocie powrócicie do całości i nie będziecie już tęsknili ani szukali potwierdzenia poza sobą. To jest najszybsza i najpewniejsza droga, aby czuć bezwarunkową miłość i ją potem wyrażać. W ten sposób zostaną podwyższone Wasze wibracje i zaczniecie wypromieniowywać subtelniejsze formy miłości do Waszego partnera, do tych, których kochacie i do wszystkich wokół Was. Wasz partner lub rodzina może zareagować na Wasze promieniowanie ową miłością i gra między Wami szybko zmieni się na lepsze.

Wiele drogich dusz na poziomie duchowym wyraziło zgodę na samotną podróż przez to życie, aby skoncentrować się na duchowej misji zamiast na odszukaniu partnera lub bliskiego przyjaciela. Mówimy Wam: nie musicie samotnie dokonywać Waszej ziemskiej podróży lub czekać, aż przez nią "przejdziecie", aby przeżyć "stan szczęśliwości" w wyższych królestwach. Nadszedł dla Was czas, aby rozsunąć filtry i zasłony, które zostały zaciągnięte nad Waszą pamięcią. Nadszedł czas, aby sobie przypomnieć, kim jesteście i WSZYSTKO, czym jesteście. Nadszedł czas zjednoczenia na najwyższym poziomie.

Mała Cząstka Bliźniaczego Płomienia mogła inkarnować na Ziemi w tym samym czasie, co Wy. Mogło zostać zaplanowane, że odnajdziecie się na Ziemi i utworzycie połączenie. W takim przypadku obie połowy zgodziły się inkarnować w tym samym czasie, aby obserwować, jak razem posuwają się na poziomie fizycznym, jeśli weszli na odpowiedni poziom rozwoju i są dostatecznie zbalansowani wewnętrznie. W przeciwnym razie takie połączenie nie wytworzy poczucia szczęścia, lecz dojdzie do większego niezadowolenia i niepokoju w ich życiach. Często bywają sobą nawzajem owładnięci, co daje taki efekt, że osobno im źle, ale razem jeszcze gorzej, ponieważ nie poznali tajemnicy Świętej Miłości i nadal grają w grę dualności i miłości z wieloma warunkami określanej przez ego.

Udawanie się do Piramidy Światła w piątym wymiarze przygotowało Was na nowy poziom świadomości i na wiele darów OŚWIECENIA, jakie czekają na Was w przyszłości. Medytacja Miast Światła również przyspieszyła proces przygotowawczy dla zjednoczenia i połączenia z Bliźniaczym Płomieniem i z wieloma fragmentami Waszego Ja, które pozostały w wyższych światach.

Wielu z Was może wątpić a nawet może mieć negatywne emocje związane z koncepcją zjednoczenia z Bliźniaczym Płomieniem i możliwością orgastycznego szczęścia. Mówimy Wam, Kochani, uczucie miłości i orgastyczne zjednoczenie w ciele fizycznym bledną w porównaniu ze szczęśliwością i ekstazą, jakie przeżywamy w wyższych królestwach. Znajdujemy się w ciągłym stanie odczuwania szczęścia, lecz najkosztowniejszym darem jest, gdy zespolimy się z naszą boską połówką zwielokrotniając naszą esencję i WSZYSTKO, kim i czym jesteśmy. Na każdym kolejnym wyższym poziomie wymiarowym powiększa się stan szczęścia - ekstazy Świętej Miłości. Wy jako ludzie, nie moglibyście znieść siły i wspaniałości Świętej Miłości Stwórcy, jaką my ciągle przeżywamy. Czy zechcecie przetestować ten nowy poziom kosmicznej świadomości? Czy jesteście gotowi zaakceptować ten Boski Dar, który Wam zaproponowaliśmy? Nie macie nic do stracenia a za to wszystko do wygrania. Wasz Bliźniaczy Płomień czeka, aż go przywołacie. Kiedy powiecie "TAK DLA ŚWIĘTEJ MIŁOŚCI" , w Waszym Świętym Centrum Serca poczujecie dramatyczną zmianę, ponieważ ono przygotuje się na przyjmowanie wysubtelnionego daru Świętej Miłości wysyłanego od naszego Boga Ojca/Matki. Wasze ziemskie życie zostanie odmienione na zawsze. Zawołajcie nas, a poprowadzimy Was i pomożemy - w każdy możliwy sposób. Wiedzcie, że zawsze jestem przy Was i że jesteście z całego serca umiłowani.

JAM JEST archanioł Michał

LM-12-2006 Przesłanie przez Ronna Herman

Tłumaczyła Teresa Serafinowska

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.