Saturday, November 5, 2011

Głos Ducha Wzywa


Przesłanie archanioła Michała LM-09-2011 przekazane przez Ronnę Herman (ronnastar.com) przetłumaczyła Teresa Serafinowska

Ukochani Mistrzowie, ponieważ Komórki Światła Boskiej Świadomości coraz mocniej i głębiej wnikają w fizyczne struktury, otaczające DNA świetlane membrany zaczynają się rozpuszczać. Było to zaprogramowane w matrycy ciała świetlistego Adam/Ewa Kadmon jako część doświadczenia tego Pod-Wszechświata tak, aby aktywacja DNA zachodziła zawsze w dwóch pasmach równocześnie. Pasma DNA są dostrojone do różnych poziomów wymiarów. Dwa pasma, które są obecnie dostępne w fizycznym ciele, są dostrojone do jedno-, dwu- i trójwymiarowego poziomu wymiaru. Jak wam wcześniej powiedzieliśmy: kiedy zanurzaliście się w gęstości niższych wymiarów, w miarę schodzenia coraz niżej, kolejne dwa pasma waszego DNA były otaczane membraną światła i odkładane do rezerwy do chwili, aż nadejdzie czas, gdy będziecie gotowi rozpocząć podróż powrotną do wyższych wymiarów Światła.

Pierwszy, drugi i trzeci wymiar: dwa pasma DNA;
Czwarty i piąty wymiar: cztery pasma DNA;
Szósty i siódmy wymiar: sześć pasm DNA;
Ósmy i dziewiąty wymiar: osiem pasm DNA;
Dziesiąty i jedenasty wymiar: dziesięć pasm DNA;
Dwunasty wymiar: dwanaście pasm DNA.

Dla jasności i aby wam pomóc zrozumieć sekwencję integracji Wyższego Ja / Nadduszy, pozwólcie nam każdej postaci waszego Wyższego Ja przyporządkować numer. Narodziliście się w postaci waszego Boskiego Ja, zamknięci w kuli Światła. W waszym DNA, polu aurycznym i komórkach pamięci w całym ciele były zaprogramowane wibracje, których doświadczaliście w początkowych stadiach waszego życia. Kiedy wszystko przebiegało według planu, w pewnym momencie waszych wczesnych lat życia pobudzeni przez wskazówki / podszepty waszego Ja Duszy budziliście się i rozpoczynał się proces stapiania się Duszy i Osobowości. Chcemy to nazwać waszym numerem jeden – Ja Duszy. Wasz numer dwa – Ja Duszy, który chcemy nazwać waszą Nadduszą, przemieszczał się w czasie waszych narodzin do waszej Gwiezdnej Duszy, ósmej czakry. Kiedy zważaliście na „głos Ducha”, ta wyżejwymiarowa postać waszej Duszy stopniowo z czasem prześwietlała was i wypromieniowywała swoje wyżejwymiarowe wibracje Światła do systemu waszych czakr i pola aurycznego. Kiedy następowała pełna integracja tej części waszej wyższej świadomości, pojawiał się wasz numer trzy – Ja Duszy stanowiące następną, bardziej zaawansowaną iskrę waszej wielowymiarowej Istoty wnikając do ósmej czakry i będąc waszą Świadomością Nadduszy. Ten proces będzie powtarzał się ciągle aż do chwili, kiedy w nieznanej odległej przyszłości na nowo połączycie się z waszą Boską Obecnością JAM JEST / waszym Boskim Ja.

Kiedy rozpoczęliście swoją przygodę w fizycznych światach materializmu, stopniowo zbudowaliście wokół swojego promieniejącego ciała kryształowego ubranie z „krwi i kości”. W tylnej części waszego ciała z tyłu serca została umieszczona kula Światła. Ta kula, nazywana Świętym Sercem, stała się ojczyzną waszej Duszy / wasze Wyższe Ja i wasze Diamentowe Jądro– Boska Komórka - także zostały umieszczone w tej świętej komnacie.

Jakości, cechy i cnoty siedmiu promieni Boskiej Świadomości również zostały umieszczone w kulach Światła. Owe kule, znane jako czakry, zostały stworzone, aby obracać się z bardzo wysoką prędkością, co daje wrażenie, jakby z przodu i z tyłu fizycznego ciała wyłaniały się wirujące stożki.

Obecnie dążycie do odwrócenia całego procesu starając się wyeliminować wszystkie dysharmonijne wibracje, jakie stworzyliście podczas poprzednich wieków, oczyszczając przy tym wasz system czterech niższych ciał – fizycznego, mentalnego, emocjonalnego i astralnego, aby wyjść ponad wasze fizjologiczne ograniczenia.

Powinniście wydostać się z postawy egocentrycznej; jednak to nie dotyczy etapu, kiedy znajdujecie się na poziomie wstępowania. Przypomnijcie sobie, mówiliśmy wam, że cnotą jest bycie samolubnym w czasie intensywnej integracji siebie, kiedy dążycie do uzdrowienia / zrównoważenia swojego ludzkiego ciała, w przygotowaniu na infuzję wyżej wymiarowego Światła. Ta faza przygotowań jest ważna dla każdego wyższego poziomu fuzji Światła; w przeciwnym wypadku wyglądałoby to tak, jakby włożyło się wtyczkę przystosowaną do 110 Volt do gniazdka 220 Volt, co mogłoby dać efekt natychmiastowego szoku i najprawdopodobniej zniszczenia urządzenia, w tym przypadku ciała fizycznego.

Ekstremalnie ważne jest, abyście koncentrowali się na wysubtelnieniu siedmiu czakr ciała, przez co stwarzacie / aktywujecie waszą kolumnę Światła, która biegnie wzdłuż kręgosłupa. Ta kolumna Światła musi odtworzyć połączenie pomiędzy centrum serca jądra Ziemi a waszym gwiezdnym tetraedrem, Waszą Gwiezdną Duszą, która znajduje się ponad koroną waszej głowy na wysokości około 20 do 30 centymetrów. Kiedy to nastąpi, stopniowo otrzymacie dostęp do pięciu wyższych promieni Światła Stwórczego, co skompletuje wasze Boskie Odbicie dla tej określonej rundy ewolucji.

Jednak musimy wyjaśnić, że podczas waszej podróży powrotnej do wyższych wymiarów zostaniecie zapytani o przyjęcie wielu specjalnych misji, i zgodzicie się na nie, ponieważ to jest droga zgodna z procesem wstępowania. Będziecie poszukiwali powrotu do kompletności waszej Boskiej Świadomości, jednak będziecie również mieli naglące życzenie, aby w jakikolwiek sposób służyć; ponieważ głęboko w waszym Świętym Sercu znajduje się kryształ zasiewu pulsujący czystą miłością i wewnętrznym życzeniem służby.

Było postanowione, żeby na Ziemi inkarnowało wiele postaci / iskier królestwa aniołów i innych wielkich Istot Światła, które powinny podążać po ludzkim poziomie. Portale inicjacyjne pozostały otwarte przez wiele okresów czasu. Jednak w przeszłości tylko nieliczne dzielne dusze osiągnęły bramę Oświecenia i samomistrzostwo.

Świadoma świadomość rozwija się poprzez stopniowe przechodzenie kolejnych etapów przebudzania i rozumienia coraz rozleglejszych i subtelniejszych aspektów. Kiedy robicie postępy, krok po kroku otwierają się przed wami coraz wyższe poziomy wymiarów świadomości podczas waszych nocnych wędrówek astralnych. Jesteście doprowadzani do sal nauczania a następnie do sal mądrości. Z czasem przyłączacie się do grup Ziemskich Służb, które wdychają i wypromieniowują diamentowe cząsteczki Światła Stwórczego, aby te mogły służyć szerszemu dobru.

Pewnie chcielibyście wiedzieć, kiedy jesteście gotowi, aby przyłączyć się do członków waszej grupy dusz w Piramidzie Służby Światu? Jesteście tam zabierani automatycznie, gdy wasza pieśń Duszy współgra ze środkowym czwartym wymiarem i powyżej niego. Idziecie tam, kiedy zrównoważycie 51% waszej karmy i naprawdę staracie się kontrolować swoją naturę emocjonalną. Idziecie tam, kiedy zaczynacie w każdym wokół dostrzegać wszystko co najlepsze i kiedy staracie się już więcej nie osądzać; kiedy uczycie się postrzegać życie i świat oczami przefiltrowanymi przez współczucie.

Pozwólcie nam wyjaśnić strukturę Piramidy Służb Światu. Wyobraźcie sobie gigantyczną kryształową piramidę w piątym wymiarze, której wierzchołek wieńczy dwustronny kryształ sięgający do pierwszego poziomu szóstego wymiaru. W tej wspaniałej budowli znajdują się postopniowane poziomy wzorców wibracyjnych z piątego i niższych poziomów szóstego wymiaru. Mieszczą się tam tysiące mniejszych piramid, z których każda współgra z określoną harmonizującą frekwencją Światła. Możecie przyrównać te piramidy do małego Miasta Światła. Gdy nadchodzi czas i zostajecie zakwalifikowani, aby przyłączyć się do grupy Służb Światu, jesteście zabierani do Piramidy Światła, która jest dostrojona do waszego określonego wzorca wibracyjnego. Jeśli dalej rozwijacie swój rezonans świetlny, przemieszczacie się do coraz wyższych stacji Światła wewnątrz tej światowej piramidy. Również to jest ważną częścią procesu wstępowania.

Skupienie uwagi ludzkości podniesie się z dusznego bagna ziemskiej egzystencji ku szeroko oddalonemu horyzontowi przyszłości. Życzenia dóbr materialnych będą zastąpione tęsknotą za duchową świadomością. Służebnicy Świata będą trzymani razem poprzez silne połączenie duchowe: wspomnienie uroczystego przyrzeczenia, aby służyć ludzkości w jednym, wspólnym celu – podnoszenia świadomości.

Boskie matryce dla tego Pod-Wszechświata zostały utworzone z dwunasto- wymiarowego doświadczenia. Istnieją inne Pod-Wszechświaty stworzone po to, aby przeżyć większą ilość wymiarów, i jeszcze inne z mniejszą liczbą wymiarów. Ziemia i System Słoneczny, które są tego częścią, są w trakcie ponownego integrowania wszystkich cech, jakości i cnót dwunastu promieni Boskiej Świadomości, aby dostać uprawnienia do przyłączenia do następnego, wyższego stopnia Boskiego Planu poszerzenia tego Pod-Wszechświata.

Z czasem rozwój świadomości tej fazy ewolucji dokona się w ciałach fizycznych. Forma zawsze podąża za myślami. Ludzkie ciało będzie przygotowane do odbierania wyższych wibracji Światła Stwórczego, Diamentowych Cząsteczek Ognistego Światła. Powinniście rozwinąć się z postaci bytu pasywnego do stanu ponownie wysubtelnionej istoty; do zorientowanego w sposobach postępowania, ekspansywnego nosiciela Światła, kiedy zechcecie być WSPÓŁTWORZĄCYM MISTRZEM ŚWIATŁA.

Kiedy przejdziecie do wnętrza i sięgniecie do góry po wyżej wibrujące pomysły i informacje, automatycznie zaczniecie wycofywać się z poziomu astralnego, z kolektywnego systemu wzorców świadomości. Z duchowego punktu widzenia ewolucja oznacza ciągłe narastanie wrażliwości odnośnie wzorców wibracyjnych i zdolności do integrowania większej ilości esencji stwórczej, co skutkuje szerszym oświeceniem i współczującą naturą. Intuicja inteligentnej, przebudzonej osoby prowadzi do lepszego rozumienia Boskiego Planu dla ludzkości i roli, jaką ona czy on powinien w nim odgrywać. Skupiona inteligencja jest konieczna, aby skutecznie wejść w piąty wymiar, a następnie, aby otrzymać dostęp do ogromnego magazynu mądrości i zaawansowanych zdolności, które są w nim do dyspozycji. Medytacja i silna świadomość duszy otwierają portal do kosmicznego objawienia.

W razie potrzeby pasujące i potrzebne informacje zawsze będą dostępne dla kandydatów do poziomu Światła. Wasz następny krok i konieczne sposoby postępowania będą ukazywane krok po kroku w odpowiednim czasie. Myślcie o telepatycznej komunikacji z istotami z wyższych wymiarów jak o odbieranych komórkach Światła / informacji. Musicie ćwiczyć, aby doskonalić zdolność stwarzania żywego obrazu waszych pomysłów i utrzymywać go wystarczająco długo, aż utwierdzi się w waszym mózgu i w eterze. Przypomnijcie sobie, że energia podąża za myślami.

Światło jest tak samo energią jak i materią. Elektryfikacja lub przemiana materii / energii zachodzi, kiedy energia jest przepracowana przez piramidę Światła; kiedy ludzki duch sięga oświeconych istot z wyższych wymiarów, skutkuje to przemianą energii. Stopniowo będą dla was udostępniane sposoby użytkowania i doskonalenia tych zaawansowanych technik uwalniając z Prawa Bezczynności / Rozkładu i zaczniecie powolny proces odmładzania.

Równocześnie powoli przesuwacie się z jednego typu widzenia do stanu bardziej zaawansowanego. Wzejdziecie ponad ultrafioletowe spektrum światła i barw przedostając się do wielu wyżejwymiarowych, elektromagnetycznych spektrów światła. Będziecie również przygotowani do pracy na wielu poziomach inteligencji.

Ni możecie umknąć prądom energii, jakie bezustannie bombardują Ziemię i ludzkość. Życiodajna energia wielkiego promienia wypromieniowuje z naszego Boga-Ojca-Matki poprzez wielkie Centralne Słońce tego Wszechświata i poprzez miriady słońc pod-wszechświatów, galaktyk i systemów słonecznych. Istnieją również wyspecjalizowane wibracje kosmicznej energii, które pulsują z wielu konstelacji i innych systemów słonecznych przez ten Pod-Wszechświat, ale także przez puls i bicie serca Waszej Matki Ziemi, który ma wpływ na wszystkie żywe organizmy.

Wiele z kosmicznych sił wyżejwymiarowych wibracji są pożyteczne, utrzymujące życie i sprzyjające, podczas gdy niektóre z niższych, zniekształconych wibracji trzeciego i czwartego wymiaru są szkodliwe i ograniczające. Każda dusza określa, z którą z wielu wibracji współbrzmi poprzez swoją energetyczną sygnaturę. Kiedy tak czynicie stwarzacie albo swoje własne niebo na Ziemi albo prywatne piekło.

Wasz mózg jest wspaniałym organem i składa się z dużej liczby „wibracji świadomości kodów życia”. Większość waszego genialnego potencjału zmagazynowana jest na wyżej wymiarowych poziomach waszego Świętego Ducha, który znajduje się z tyłu głowy w pobliżu czakry korony. Wasza pieśń Duszy zawiera wibracje, które pomogą wam ten bogaty magazyn wiedzy udostępnić. Każda oktawa przyspieszenia wibracji daje wam dostęp do kolejnego wyższego poziomu boskiej świadomości. Wasz mózg / wasz Duch posiada klucz do mistrzostwa i oświecenia.

Drogie serca, przypomnijcie sobie, kiedy koncentrujecie się tylko na waszym osobistym wstępowaniu, źle interpretujecie nasze przesłania. Kiedy wkraczacie na wysoką drogę prowadzącą do oświecenia, musicie się rozciągnąć i dotknąć serc innych poprzez słowa, czyny i postępowanie. Prawdziwy adept na poziomie prowadzi życie w służbie.

Adept na poziomie stopniowo wydostaje się ponad fizyczne zadania rodzinne i odpowiedzialności, ponieważ jego świadomość, mądrość i światło poszerzają się. Stopniowo poszerza się wpływ aspiranta i rośnie jej / jego możliwość bycia prawdziwym drogowskazem. To potrzebuje ciągłych i świadomych starań powstrzymywania ego, a także rozumienia rzeczy i wiedzy, aby być Służebnikiem Świata. Powinniście być odstającym przykładem i mieć zdolność do pobudzania i stymulowania życzenia duchowej mądrości, aby służyć ludzkości jako wiodące Światło.

Moi dzielni przyjaciele, wiemy, jak można się czuć, kiedy kąpie się w doskonałości Światła Stwórczego / Stwórczej Miłości. Właśnie zaczynacie rozumieć, a wewnętrzna tęsknota jest coraz silniejsza i bardziej przymuszająca, kiedy sięgacie coraz wyżej do oświeconych królestw istnienia. Wspólnie powoli lecz skutecznie powrócimy do tego wspaniałego stanu jedności.

Jestem Waszym przyjacielem na zawsze i ciągłym towarzyszem,

JAM JEST archanioł Michał

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.