Wednesday, November 9, 2011

Poszukiwanie Światła Intelektu

Ukochani mistrzowie, proces wstępowania zachodzi w rytmie przypływów i odpływów. Będziecie przeżywali okresy intensywnej aktywności, pojawiające się dzięki pełnym wyzwań i poszerzającym ducha doświadczeniom przeplatane życzeniem pozostawania w swoim wnętrzu oraz potrzebie kontemplacji i samotności.

Staracie się rozwinąć silną świadomość Duszy, która ostatecznie stanie się dominującą siłą w waszym życiu. Wasza mentalna świadomość i świadomość emocjonalna miały służyć temu, aby działać pod dowództwem Ja Duszy a nie, aby być kontrolowanym przez waszą osobowość ego. Oświecenie i duchowa świadomość zaczyna się w ciele mentalnym / w Duchu. Aby osiągnąć samo-mistrzostwo, jest niezmiernie ważne, abyście szukali światła intelektu. Świadome rozpoznanie zaczyna się, kiedy stajecie się świadomi większego obrazu, tak, abyście mogli dojrzeć obie strony kontrowersyjnego scenariusza. Musicie uczyć się być obserwatorem życia z wyostrzonym umysłem, i musicie mieć wolę, aby nie osądzać. Mistrz nie zawsze musi mieć zdanie i nie musi próbować wpływać na innych wokół siebie. Duchowo rozwinięta osoba powinna oferować prawdę, jaka została jej zaproponowana, a innych zachęcać do tego, aby poszukiwali swoich własnych prawd na ich własny sposób.

Wibracje bezwarunkowej miłości zaczynają się na środkowym poziomie czwartego wymiaru i przybierają wraz z każdym wyższym pod-poziomem. Poniżej znajdują się wibracje porozrywane i nieharmonijne. Polaryzacja dobra i zła nie była częścią pierwotnego Boskiego planu. Boska Matryca została stworzona tak, żebyście wy, iskry Boskiej Świadomości, mogli przeżywać dualność. To miał być eksperyment różnorodności, przeciwieństw pośród akceptowalnego spektrum Światła i cienia. Nigdy nie był pomyślany jako rzeczywistość dobra i zła.

Wielki WDECH WSTĘPOWANIA oznacza, że będziecie ponaglani przez Kryształy Nasion Czasu świadomości zakodowanych w każdej Duszy, aby zakończyć zstępowanie do niższych królestw zaczynając wstępowanie z powrotem do wyższych królestw Ducha. Jednak najpierw musicie przeżyć i uzdrowić niewłaściwe wytwory, które są zmagazynowane w waszym ciele fizycznym i astralnym / na poziomie świadomości. Znów musicie zażądać własności chybionych tworów i błędnych tropów, jakie wytworzyliście z upływem czasu. Ludzkość nie będzie już dłużej w stanie zrzucać na diabła czy szatana winy za całe cierpienie, cały ból, chaos i zniszczenia w przeszłości i teraźniejszości. Musicie rozpoznać i zażądać waszej własności wszystkich waszych wytworów, od najmilszych o wysokich wibracjach, po najniższe, w najwyższym stopniu niedoskonałe formy myślowe.

Błagamy was, abyście porzucili wasze stare, negatywne wyobrażenia śmierci. SMIERĆ NIE JEST KOŃCEM, MOŻNA JĄ PRZYRÓWNAĆ DO ZAKOŃCZENIA JAKIEGOŚ PROJEKTU I POCZĄTKU NOWEJ, WSPANIAŁEJ PRZYGODY. Każde życie ma swój główny temat, a obsada jego aktorów jest przygotowywana szczególnie starannie, ponieważ każdy z nich posiada charakterystykę potrzebną do każdego najmniejszego ujęcia w waszej wielkiej osobistej produkcji.

NIE JESTEŚCIE WASZYM CIAŁEM, JESTEŚCIE CZYSTYM UMYSŁEM zamkniętym w kostiumie z krwi i kości. Jak to czyniliście już tysiące razy przedtem: kiedy opuszczacie poziom ziemski, zrzucacie swoje ziemskie ubranie na rzecz świetlistego i w odpowiednim czasie jesteście przygotowywani na nową przygodę w nowej rzeczywistości. Gdy osiągniecie samoświadomość, rozwiniecie Boską ciekawość i intensywne życzenie, aby rozpocząć nowe osobiste poszukiwanie. Rozwiniecie zmysł przygody, gdy zanurzycie się w misteriach Kosmosu a Boski Plan będzie się rozwijał na waszym poziomie świadomości. Ważne jest, abyście rozumieli, że każdy znaczący, transformujący, ludzki rozwój zawiera kosmiczną mądrość w nowej formie, pasującej do nadchodzącego cyklu ewolucji.

Komponenty życia i wszystkich możliwych rzeczy przychodzą do was z nie posiadających formy lecz zawierających duży potencjał komórek kryształów zasiewu. Wysyłacie potrzebne formy myślowe, które wnikają do śpiących komórek kryształów zasiewu, a wtedy musicie je zapalić Boskim Ogniem, Diamentowymi Cząstkami Boskiego Światła, i waszym wypełnionym miłością zamiarem.

Zrozumienie praw wibracji jest potrzebne, aby stać się mistrzem budowniczym na materialnym poziomie bytu. Musicie się nauczyć skutecznie manipulować materią myśli. Głównym warunkiem jest rozwój silnej, skoncentrowanej zdolności myślenia.

Kochani, nadszedł dla was czas, abyście pokazali swoje na nowo wysubtelnione zdolności współtwórcze, ponieważ ludzkość i Ziemia potrzebują waszej miłości / waszego Światła bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Przypomnijcie sobie, że ciągle powtarzaliśmy i podkreślaliśmy fakt, iż Diamentowe Cząstki Światła Stwórczego muszą być aktywowane za pomocą waszego skoncentrowanego i wypełnionego miłością zamiaru, zanim ten wspaniały dar jako środek napędowy będzie mógł zostać użyty dla celów materialnej manifestacji. Nikt nie może zaprzeczyć faktowi, że Ziemia i ludzkość znajdują się w okresie wstrząsającego Ziemią i Duszami procesu transformacji. Negatywne wzorce wibracyjne związane z lękiem, złością i zwątpieniem będą wypluwane w zdumiewającej masie na pułap wibracyjny masowej świadomości na poziomie astralnym, jaki otacza Ziemię. Dzień po dniu przeciętnym ludziom będzie ciężej pozostawać w pozytywnym stanie i wyobrażać sobie jasną, przyjazną przyszłość. Jesteście pośrodku czasów wielkiej przemiany, którą wy, Gwiezdne Nasiona, przygotowywaliście od wielu lat. Powtarzamy wam, że jako Służebnicy Ziemi macie zdolność neutralizowania negatywnych form myślowych tysięcy ludzi, które funkcjonują w ograniczonym środowisku trzeciego i czwartego wymiaru. Nadszedł dla was czas, moje ziemskie Legiony Światła, abyście krocząc naprzód pochwycili swój promieniejący miecz ze Światła wypełniając wasze zadanie w niszczeniu ciemnych sił ludzkości: strachu, osądzania, chciwości, samolubnych, motywowanych ego, szukających mocy zamiarów i czynów.

Rozumiemy, że w poprzednich przesłaniach daliśmy wam ogromną ilość informacji do zintegrowania. Dlatego niektóre zalecenia zebraliśmy w formie treściwych myśli, abyście je lepiej rozumieli i mogli je lepiej zapamiętać:
 • Wszystkie komórki ciała posiadają świadomość, do pewnego stopnia. Niektóre są nieharmonijne i wywołują chaos i niesmak wewnętrzny, podczas gdy inne rezonują w harmonii wibrując na wyższym poziomie i wypromieniowując uczucie równowagi i błogostanu.
 • Waszą energetyczną sygnaturę tworzą liczne wzorce energii duchowej. Owe wzorce określają poziom czystości lub zmętnienia waszego pola aurycznego.
 • Radość i spokój są inspiracją dla Duszy. Służba dla innych jest instynktem dla Duszy.
 • Strach, gniew, smutek są inspirowane przez ego i są zastępowane przez radość i błogość Ja Duszy, kiedy osiągacie dostęp do wyższych poziomów harmonii i klarowności.
 • Trujące myśli są jak kwasy i zanieczyszczają równocześnie miliardy komórek w ciele, co kończy się złym samopoczuciem, chorobą a ostatecznie śmiercią.
 • W ciele każdej osoby istnieją subatomowe ciemne kryształy, które rezonują z niskimi formami myślowymi. Te kryształy są wypełnione negatywnym materiałem odpadowym, stwarzane w przeciągu wielu wcieleń, z których niektóre są odziedziczonymi negatywnymi wzorcami, jakie zabraliście ze sobą do fizyczności w celu uzdrowienia. Pozbywanie się starych, zaklinowanych, trujących energii często wywołuje symptomy grypopodobne.
 • Wszystkie kryształy mają zdolność gromadzenia i wypromieniowywania informacji, do pewnego stopnia. Są strażnikami zapisu przeszłości i przyszłości.
 • Musicie się dostroić do linii Światła / Życia przeznaczenia dla Ziemi i ludzkości. Nowa Boska Matryca została już rozwinięta, a wy, Gwiezdne Nasiona, jesteście głównymi aktorami w nowym kosmicznym tworzeniu tego Pod-Wszechświata.
 • Musicie przemieniać Światło. Wasze komórki muszą być zdolne do rozpoznawania Światła i korzystania z niego jako z witalnego źródła energii.
 • W trzy- i czterowymiarowym środowisku wasze ciało mentalne jest zdolne do projektowania przyszłości wytwarzając przy tym lęki i niepewność z tą przyszłością związane. Ciało emocjonalne wciąż odgrywa przeszłość, niektóre głębokie wspomnienia, jednak najczęściej jest to przeżywanie błędnych posunięć i cierpienia. Chwila obecna prawie nie jest zauważana, chyba, że zajdzie jakieś dramatycznie szczęśliwe, irytujące lub wypełnione bólem wydarzenie.
 • Kiedy wkraczacie na poziom oświecenia, wasze związki ulegają zmianie, często dramatycznie. Już dłużej nie będą polegały na emocjonalnym zniewoleniu. Już więcej nie będziecie próbować nikogo emocjonalnie zmanipulować i innym ludziom również nie pozwolicie, aby wami manipulowali. Przestaniecie uderzać w emocjonalną strunę naciskania i szarpanej gry nisko-wibracyjnej rzeczywistości. Czakra serca będzie dominującą siłą w całym systemie czakr. Jesteście w procesie stwarzania zjednoczonego systemu czakr, pola harmonijnej energii.
 • Każda Dusza na Ziemi, która wyraża życzenie żarliwej modlitwy do Boga lub wysłania pełnej miłości energii do innych, automatycznie wysyła swoją cząstkę do światowej Piramidy Światła. Jest to miejsce spotkań wszystkich Dusz. Możecie ją nazwać Niebiańską Katedrą, miejscem, w którym można się skontaktować z Bogiem Ojcem / Matką i Siłami Anielskimi. Prawie każda Dusza na Ziemi przeżywa chwilę, w której czuje czystą bezwarunkową miłość i wysyła ją do kogoś. Taka iskra miłości staje się eteryczną kopią Duszy i zamieszkuje w Światowej Piramidzie.
 • Każda pojedyncza Dusza musi krok po kroku rozwinąć swoją duchową świadomość, aby wznieść się ponad wpływ struktury wierzeń masowej świadomości. Następnym stopniem jest wejście ponad dominację osobowości ego, aby Ja Duszy mogło nabrać siły i mądrości.
 • Musicie wysubtelnić swoje moralne cnoty tak, abyście nabrali przyzwyczajenia podejmowania właściwych decyzji dla waszych Ja i dla innych. Wasz standard życia będzie się zmieniał i wysubtelniał, kiedy będziecie bardziej świadomi waszych Ja.
 • Wasze ciało fizyczne zostało stworzone, aby odbierać ciągły strumień Światła Stwórczego. To jest esencja życia. Wasza zdolność do przyjmowania wysubtelnionego pełnego spektrum Światła wykreowanego specjalnie dla tego Pod-Wszechświata, ulegnie powiększeniu wraz ze zdolnością dzielenia się waszą Miłością / Światłem z innymi.
 • Oddawanie innym dobra daje lekkość i samozadowolenie, kiedy jest się właściwie traktowanym. Jednak kiedy zostało się źle potraktowanym lub zranionym, potrzeba Boskiej natury, aby dać komuś dobro.
 • Nigdy nie zapomnijcie, że Bóg Ojciec / Matka zarządził, że każdy z nas z wyższych królestw, odtwarza interakcje, połączenia z każdą Duszą na Ziemi, wykorzystując przy tym wszystkie możliwe środki i podejmując niezmordowane starania.
 • Światowa Piramida jest stacją na środku Drogi dla waszych Ja Dusz. Wasze dobre czyny będą zachowane w komnacie skarbów Świetlanego Domu Towarowego w Piramidzie. Każdego roku mają miejsce żniwa dobrych czynów, a wasze wypełnione miłością myśli i czyny są tam wzmacniane i magazynowane. Większość z nich jest mieszana ze Światłem Stwórczym, aby mogła być użyta dla szerszego dobra całej ludzkości. Otrzymacie specjalne dary i Boską dyspensę, odpowiednio do tego, co wnieśliście do tego Magazynu Światła.
 • Światowe piramidy znajdują się na każdym poziomie każdego wymiaru naszego Pod-Wszechświata. Kiedy wysubtelnicie i wzniesiecie swój wzorzec wibracyjny, automatycznie otrzymacie dostęp do następnej, wyżej-wymiarowej Piramidy Światła.
 • Multiwymiary naszego Wszechświata są jednostką miary specjalnych wzorców wibracji zawierających warstwy świadomości.
 • KRÓLESTWO ANIOŁÓW WZMACNIA ŚWIATŁO; KRÓLESTWO LUDZI JE ROZSIEWA.
 • Królestwo aniołów stało się projektorem i wzmacniaczem cech Boskich po tym, jak ludzkość zanurzyła się w gęstość i nie miała już bezpośredniego dostępu do esencji pełnego spektrum naszego Boga Ojca / Matki, który był dostępny dla wszystkich Dusz na samym początku.
Światło Stwórcy jest wszechobejmujące i istnieje ciągle. Ciemność i kraina cienia są tylko chwilowymi fenomenami. Nigdy nie wątpcie również ani przez chwilę, kochani; razem zyskamy przewagę. Otaczam was moim aurycznym polem ochronnym i osłaniam was w nim. Jesteście najgłębiej umiłowani.

JAM JEST archanioł Michał


Przesłanie archanioła Michała LM-10-2011 przez Ronnę Herman 

Tłumaczyła Teresa Serafinowska

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.