Wednesday, July 30, 2014

Panuj nad własnym przeznaczeniem

 LM-07-2014

Przesłanie archanioła Michała przez Ronnę Herman http://www.ronnastar.com/messages-aam/latest.html
tłumaczyła Teresa Serafinowska


Ukochani Mistrzowie, będziemy kontynuować przegląd niektórych z naszych najważniejszych nauk z przeszłości. Ważne jest, aby główne cele procesu wznoszenia dobrze się zakorzeniły w waszych bankach pamięci. Obecnie przyswajacie kolejny odpowiedni dla siebie poziom Światła Stwórcy, w czym wspiera was inteligencja Nadduszy. Nawiązywanie połączenia i przyswajanie licznych aspektów waszych pięciowymiarowych Jaźni w końcu poskutkuje nowym biologicznym planem tworzenia.

 Boskie prawo wam przyrodzone obejmuje wszystkie dary, talenty, cechy i walory tworzenia. Są do dyspozycji – możecie je sobie wziąć. Jednak aby je zdobyć, trzeba się postarać, a później mądrze dzielić się nimi z tymi, którzy podążają ścieżką za wami. Mędrcy / ziemscy mistrzowie i wtajemniczeni na Ścieżce poświęcili wiele czasu i wysiłku, aby wydobyć swoje talenty i posiąść mądrość - dzieląc się nią z każdym, kto mądrości szuka. Ich misja polega na ułatwianiu innym podróży duchowej lub osiągania mistrzostwa wewnętrznego i za swoje wysiłki zasługują na nagrodę. Musi następować wymiana obfitości. I wy musicie poświęcić swój czas, i wy musicie dołożyć starań i tym sposobem zrekompensować im te wysiłki - wynagrodzić tych, którzy wam dostarczają zaawansowane nauki mądrości z wyższych wymiarów, torując wam drogę. Swoje pomysły i cele musicie wznieść do możliwie najwyższych częstotliwości, w ten sposób czyniąc z nich czyste ideały, z których skorzysta cała ludzkość.

Proces przebudzania oznacza przemieszczanie się przez wiele  poziomów planu astralnego (emocjonalnego). Waszym celem jest skupienie się na mentalnej płaszczyźnie świadomości. Pilny uczeń na Ścieżce w odpowiednim czasie powoli wykracza ponad same fizyczne rodzinne obowiązki i odpowiedzialność, w miarę jak poszerza się jej / jego świadomość, mądrość i światło. Stopniowo wpływ adepta wzrasta, a jej / jego potencjał zaczyna służyć innym. Aby móc służyć światu, trzeba się stale i uważnie starać ujarzmiać ego oraz zdobywać niezbędną wiedzę i doświadczenie. By służyć ludzkości jako światło przewodnie, trzeba świecić najlepszym przykładem, a także umieć wzbudzać i stymulować pragnienie duchowej mądrości. Oświecony nauczyciel oferuje prawdę, jaka została jej / jemu objawiona, dając również szansę swoim uczniom na przyjęcie lub odrzucenie tych nauk.

Tak wielu z was ma trudności z odkryciem swojej misji lub pasji, dlatego apatycznie dryfuje dzień po dniu. Nadal nic nie robicie, nawet nie próbujecie w żaden sposób zainicjować pozytywnych zmian w swoim życiu. Nie każdy musi nauczać tłumy lub stać się kimś znanym. Są tacy, którzy cicho wypełniają swoje codzienne obowiązki, i po trochu lecz stale się udoskonalając,  wypromieniowują miłość / Światło stworzenia w głąb Ziemi i na świat, co ma ogromny wpływ na negatywne ziemskie środowisko. Szukamy prostych służebników świata. Potrzebujemy każdego z was, aby pomóc podnieść i udoskonalić świadomość zbiorową tłumów.

Kiedy tak  przechodzicie próby i testy oraz podejmujecie wyzwania transformacji, pragniemy dodać otuchy każdemu, kto czuje się bezradny i obawia się, że dylematy, przed którymi stoi, są nierozwiązywalne. Nie chciałbyś / chciałabyś otworzyć umysłu na perspektywę pomocy ze strony królestw boskiego istnienia oraz na nowy sposób myślenia i bardziej wzniosły sposób życia?

W rozpaczy często się modlicie i błagacie o pomoc, jednak jeśli ta nie pojawia się w formie, która by wam odpowiadała, odmawiacie jej przyjęcia. Modlitwy zawsze są wysłuchiwane. Modły z prośbą o najwyższe dobro przejawiają się jako cuda duże i małe oraz otwierają drogę do życia w pokoju i stanie łaski. Modlitwy egotycznego ciała pragnieniowego też są wysłuchiwane: człowiekowi pozwala się na poszukiwanie własnych rozwiązań, a te owocują jego błędnymi wyobrażeniami czy niewłaściwymi działaniami. Lekcje życia przerabia się więc poprzez doświadczanie tego, co się samemu stworzyło. Ego ściąga na człowieka dysharmonię i niezadowolenie powodując, że poszukujący szuka rozwiązań i satysfakcji na zewnątrz. Trzeba nauczyć się modlić z czystym sercem i z intencją najwyższego rzędu. Kiedy podniesiesz swój iloraz światła, wtedy zwiększysz siłę magnetyzmu serca. Musisz się nauczyć odbierać obfitość, jaką dostajesz w darze, z dziękczynieniem i wdzięcznością.

A może – na początek – sporządziłbyś listę tych negatywnych rzeczy w swoim życiu, które chciałbyś zmienić? Rozpocznij od kilku małych modyfikacji swojego życia i pamiętaj: musisz zacząć od siebie. Zapewniamy, że jeśli podejmiesz zdecydowane wysiłki i skorzystasz z narzędzi, jakie ci daliśmy, zaczniesz dostrzegać w swym życiu radykalne zmiany. Prosimy, poddaj nas próbie. Z otwartym umysłem zbadaj niektóre z podstawowych pojęć, jakie ci daliśmy, i powoli, ale dokładnie, wdrażaj w życie codzienne te, które najsilniej do ciebie przemawiają. Pozwól, abyśmy cię poprowadzili i zainspirowali, w ten sposób będziesz mieć za sobą niebiańskie siły. Przegrać możesz tylko wtedy, gdy się poddasz, kochany.

Czas ma istotne znaczenie, gdyż jest bardzo oczywiste, że strach i gniew tłumów, moc sił natury, oraz zmiany / oczyszczanie Ziemi wzmagają się w coraz szybszym tempie. Tworzy się silna polaryzacja pomiędzy ugrupowaniami, nie tylko w wydzielonych miejscach na całym świecie, ale w każdym kraju. Polaryzacja ta obejmuje każdą rasę, kulturę, religię i przynależność polityczną. Powiedzieliśmy, że przepaść pomiędzy światłem a cieniem się powiększa, i to jest bardzo widoczne zarówno z poziomu wzniesionego, jak i z ziemskiego punktu widzenia. Bardzo wyraźnie widzimy obszary, które są skąpane w Żywym Świetle – dzięki wam, dzielni strażnicy Światłości. Widzimy także wirujące tornada negatywizmów i chaosu w wielu krajach, prowincjach, miastach, dzielnicach miast, a nawet pośród rodzin na całym świecie.

Jeśli dasz się złapać w retorykę światowych mediów informacyjnych, nie możesz nie zdawać sobie sprawy z szaleńczego negatywizmu, jakim one bluzgają, skażając powietrze i świadomość ludzi otwartych na odbiór takich zafałszowanych wiadomości przekazywanych w duchu sensacji i oddzielności człowieka od człowieka. Strach przed niedostatkiem, gniew na władzę, przywódców i rządy oraz oburzenie i poczucie, że każdemu należą się wszelkie dobra i usługi bez przyjmowania jakiejkolwiek odpowiedzialności – są to symptomy intensywnego lęku przed zmianami, które zachodzą w każdym rejonie świata i w ludzkiej świadomości.

Nadszedł czas, aby rozpocząć kolejny etap w procesie wnoszenia, a wielu zaawansowanych aspirantów na Ścieżce jest już odpowiednio biegłych i pochłoniętych procedurami. W tym czasie nie ma wątpliwości, że ci którzy są w jakikolwiek sposób zaawansowani w duchowej świadomości, przyspieszyli swój proces przebudzania / ewolucji jak nigdy dotąd w historii świata - do tego stopnia, że mogą pełnić rolę przekazicieli i tłumaczy prawa powszechnego oraz kosmicznych prawd.

Wy, aspiranci na ścieżce, stajecie się coraz bardziej biegli w tworzeniu i użytkowaniu licznych piramid Światła / mocy w piątym wymiarze oraz powoli, ale pewnie, przyzwyczajacie się do środowiska niższego piątego wymiaru. Utorowaliście szlaki do miast Światła, aby móc stopniowo przyswajać wyższe i bardziej subtelne częstotliwości Światła. Przygotowujecie się również do regularnego współdziałania z wieloma aspektami waszych wyższych Jaźni i wielkimi istotami Światła.

W wielu z was odzywa się zew ponownego zjednoczenia, dzięki czemu wyższa częstotliwość waszych pieśni duszy dociera do rozlicznych członków waszych boskich Jaźni. Kiedy wzniesiecie swoje stereotypy wibracyjne, a wasze energetyczne podpisy osiągną określony poziom harmonii, pieśni dusz zaczną rozbrzmiewać aż do wymiaru czwartego i dalej, poprzez czwarty do piątego, a w przypadku niektórych nawet do szóstego wymiaru, a także bardzo powoli będą docierały do pola aurycznego niektórych fragmentów duszy waszych wyższych Jaźni. Stopniowo, kiedy te błogosławione aspekty waszych Jaźni się o was dowiedzą, rozpoczną proces równania się z wami. Te, których rezonans jest niższy od waszego, ustawią się poniżej was, a te, które są na ścieżce przed wami, będą powoli przesuwać się w kierunku kolumny Światła nad wami. W miarę jak wszystkie fragmenty waszej Obecności JAM JEST stopniowo zaczną proces przybliżania się do waszej centralnej kolumny boskiego Światła, możecie również przemieszczać się na boki / poziomo oraz pionowo coraz wyżej, aż do królestw wzniesionych.

Dla niektórych ta informacja będzie niejasna – jednak wielu z was w różnym stopniu - doświadcza tego procesu podczas swoich nocnych pobytów w świecie subtelnym lub w medytacji. Dlatego chcemy wam przekazać podstawową wiedzę o tym, co dzieje się na różnych poziomach procesu wznoszenia.

W miarę jak będziecie studiować i zgłębiać tajemnice kosmicznych prawd, będziecie tworzyć magazyn wiedzy, z którego w razie potrzeby możecie czerpać. Ponadto, kiedy uzyskacie dostęp do świętego umysłu, będzie się wam wydawać, jakbyście się dostali do kosmicznego źródła informacji - jednak początkowo będzie to wasza własna starożytna, rozległa przeszłość, która została wam udostępniona. Będziecie coraz bardziej wrażliwi na pomysły, pojęcia i złożone informacje, zyskacie też umiejętność pobierania informacji z tego bogatego magazynu – i to do woli.

Zachęcamy do przeanalizowania każdej z ważnych kwestii wyszczególnionych poniżej, aż do uzyskania pełnego zrozumienia ich znaczenia, abyście mogli zdecydować, czy dana idea jest dla was istotna. Następnie możecie podjąć rozważne decyzje, czy chcecie przyswoić daną wiedzę czy nie, a potem zażądać jej jako części źródłowej prawdy. Podczas wymiany starych, przebrzmiałych i ograniczających przekonań na nowe, o wyższej częstotliwości, która świadczy o rozszerzonej świadomości, niezwykle ważna jest wnikliwość. To sposób na osiągnięcie wewnętrznego mistrzostwa.

* Skupiony wzrok ludzkości wznosi się ponad dławiące bagno ziemskiej egzystencji i kieruje ku odległemu horyzontowi przyszłości. Pragnienie bogactw materialnych zastępuje pragnienie świadomości duszy.

* Skupiona inteligencja jest konieczna, aby skutecznie przejść przez liczne podpoziomy piątego wymiaru, tak żeby można było sięgnąć do ogromnego magazynu mądrości i wyższych możliwości, które są w nim dostępne.

* Służebników świata połączy silna więź dusz – wspomnienie uroczystej przysięgi służenia ludzkości oraz świadomość wspólnego wzrastania w świadomości.

* Przyjętą formą obcowania z naszym Bogiem Ojcem Matką i wielkimi istotami Światła powinny się stać: modlitwa wdzięczności z głębi serca i prośby o największe dobro dla wszystkich wraz z medytacją ześrodkowaną w duszy.

* Olbrzymia liczba dusz, które wciąż funkcjonują w iluzji środowiska trzeciego / czwartego wymiaru się przebudza i zaczyna słuchać podszeptów swoich Dusz, wykraczając dzięki temu poza strefę wpływu struktur przekonań zbiorowej świadomości.

* Jest niezwykle ważne, aby uzyskać panowanie nad ego i podświadomością, tak aby Naddusza / wyższa Jaźń mogła zacząć emitować swoją mądrość do twojej Jaźni duszy.

* To, że aspekty / iskry anielskiego królestwa i innych wielkich istot Światła będą się inkarnować na Ziemi i podążać ludzką ścieżką, było z góry ustalone.

* Portale inicjacji były dostępne i pozostawały otwarte przez wieki. Jednak w przeszłości tylko niewiele odważnych dusz dokonało przejścia przez otwarte drzwi i osiągnęło wewnętrzne mistrzostwo.

Kiedy się rozwiniecie i nabierzecie wprawy w dzieleniu się swoją mądrością z innymi, będziecie coraz bardziej wrażliwi na subtelne przekazy, pojęcia i pomysły waszych przewodników, nauczycieli, anielskich pomocników i oświeconych mistrzów z wyższych królestw. Kiedy już przemienicie zebrane informacje w mądrość, i staniecie się żywymi przykładami nowego, wyższego poziomu świadomości, wtedy uzyskacie kompetencje, aby te pojęcia czy idee przekazywać innym. Musicie doświadczyć tego, czego będziecie uczyć i musicie świecić przykładem, co jest najbardziej skutecznym sposobem, aby zwrócić uwagę innych.

Pamiętajcie, moi dzielni, w każdej epoce i każdym ważnym procesie cyklicznym udostępnia się kosmiczną mądrość i boską prawdę osobom o otwartych umysłach i kochających sercach. Poddanie się woli naszego Boga Ojca Matki oznacza przestrzeganie uniwersalnych prawd, w miarę jak są wam wyjawiane. Pan siebie zawsze stara się dokonywać najlepszych wyborów i gorąco pragnie służyć innym oraz zawsze ponosi odpowiedzialność za swoje działania. Wezwijcie nas i pozwólcie sobie oświecić ścieżkę podróży w przyszłość. Miłujemy was z całego serca.

JAM JEST ARCHANIOŁ MICHAŁ


Najdrożsi przyjaciele i duchowa rodzino: ostateczny wyrok rozwodowy zapadł w dniu 2 czerwca 2014. Jestem bardzo wdzięczna i czuję ulgę, że ta bolesna saga wreszcie się skończyła. Stopniowo odzyskuję radość i dobre samopoczucie, błogosławiąc i uwalniając cały ten dramat przeszłości oraz wiedząc, bez wątpienia, że to, co się wydarzyło, było najlepsze dla wszystkich zainteresowanych. Wielu z nas doświadcza wyzwań oraz prób, które wykraczają poza nasze najśmielsze oczekiwania, i bardzo trudno je zrozumieć, kiedy proces się jeszcze toczy. Jednak gdy możemy popatrzeć z perspektywy czasu i zobaczyć w lekcji sprawiedliwość, wiedząc, że dzięki temu wydarzeniu zyskaliśmy mądrość, wtedy jesteśmy gotowi przejść dalej do następnego, wyższego poziomu świadomości. Właśnie mniej więcej tym jest wznoszenie – stopniowym przyswajaniem coraz wyższych częstotliwości Światła, które dopóty zakłóca i kwestionuje nasze przekonania oraz zachowania, dopóki nie będziemy gotowi wchłaniać i wypromieniowywać jeszcze bardziej subtelnego Światła Stwórcy. Jest to odwieczny proces uwalniania się ze starego i przyswajania nowego oraz doskonalenia ciał mentalnych, emocjonalnych i fizycznych, tak abyśmy mogli stać się nosicielami Światła lub SŁOŃCAMI Boga promieniejącymi miłością / Światłem do świata formy.

Zapewne większość z was wie, że w ciągu ostatniego roku archanioł Michał w swoich comiesięcznych przekazach dokonywał przeglądu wielu z ważnych nauk z przeszłości. Powiedział, że dał nam już wszystkie najważniejsze lekcje i informacje dla tego etapu procesu wznoszenia. Ubiegły rok był bardzo stresujący również dla mnie, i to było wszystko, co mogłam zrobić, aby utrzymać ześrodkowanie i pozytywny stan bytu, kiedy doświadczałam całej tej negatywnej energii wytworzonej w trakcie mego „rytuału przejścia”. Ukochany Michał pomógł mi przygotować comiesięczne przekazy w sposób, który nie wymagał z mojej strony wiele czasu i koncentracji energii. Powiedział mi, że mam być teraz ukryta w swoim sanktuarium lub nieco wycofana ze wszystkich większych aktywności, poza duchową, w celu umożliwienia sobie stopniowego przyswojenia nowych częstotliwości Światła, które są teraz dla mnie dostępne. Jestem tak uradowana ciszą i spokojem mojego domu, spędzam też wiele czasu na kontemplacji i medytacji. Letitia, jej mąż Dan i mój syn Rick, przygotowują się do podróży do Elko na coroczny zjazd rodziny Vezane. Właśnie spędziliśmy trzy wspaniałe dni z moim drogim przyjacielem Mokshapriya, który stworzył świątynię Miasta Światła w stanie Nowy Jork. Ponadto nasz wspaniały nauczyciel kursu „W poszukiwaniu mistrzostwa”, Fabienne z Holandii, planuje krótkie spotkanie z Letitią i ze mną po mającej się odbyć w lipcu zbiórce środków na fundusz budowy Miasta Światła. Randy i ja planujemy w sierpniu bezpłatne seminarium online „Zapytaj archanioła Michała”, a w październiku rozpoczniemy prowadzenie kolejnej serii seminariów. Będziemy analizować trzecią książkę z przekazami archanioła Michała: YOUR SACRED QUEST.

Powiedziano nam, że stary Boski Plan dla Ziemi został wycofany i teraz napływa do nas zaawansowany Boski Plan dla Ery Wodnika, wraz z potężnymi, nowymi promieniami energii pochodzącej od naszego Boga Ojca Matki za pośrednictwem wielkich archaniołów. Czasy zamętu i niepewności, których doświadczaliśmy przez ostatnich kilka lat, były konieczne w celu przygotowania nas do tego wspaniałego, nowego napływu Światła Stwórcy. Archanioł Michał powiedział mi, że tej jesieni zaczniemy dostrzegać niektóre efekty tych potężnych, transformujących częstotliwości wibracyjnych. Każdy z nas będzie magnetycznie przyciągać ku sobie poziom wyższej częstotliwości Światła, jaki jest w stanie przyswoić, tak żeby można było je aktywować i emitować do świata formy. Drodzy przyjaciele, to jest to, na co przygotowywaliśmy się w ciągu tych wielu ostatnich lat. Tak więc, proszę was o skupienie się na tym, co jest dobre w waszym świecie, i wyrażanie wdzięczności za błogosławieństwa w chwilach, kiedy doświadczacie własnego „rytuału przejścia”, przygotowując się na świetlaną przyszłość, która jest już tuż nad horyzontem. Również archanioł Michał mówi nam „Tak trzymać, kochani. Ponieważ najlepsze jest jeszcze przed wami.” Życzę wiecznej miłości i błogosławieństwa aniołów, Ronna.

Monday, July 7, 2014

Dostęp do archiwów ziemskich kryształów nasiennych
LM-06-2014

Ukochany Mistrzu, spójrz oczyma duszy i sobie wyobraź, że oglądasz Ziemię z wielkiego świetlanego statku kosmicznego, skąd wraz z Siłami Anielskimi i tłumem istot świetlistych ze wszechświata reprezentujących naszego Boga Ojca Matkę, wprowadzamy matryce energetyczne wspaniałego boskiego planu, przygotowując w ten sposób zasiedlenie Ziemi przez ludzkość.  Podczas skomplikowanych, złożonych etapów przygotowań, w strategicznych miejscach Ziemi na całym świecie zostały wszczepione wielkie kryształowe czujniki.  Każdy z tych ogromnych kryształów częściowo wystawał z powierzchni Ziemi jak wartownik i wypromieniowywał w przestrzeń kosmiczną energię i informację,  działając również jako odbiornik Boskiego Światła, mądrości i mocy naszego Boga Ojca Matki.  Przez eony, kiedy Ziemia doświadczała zmian - górskie pasma wyrastały w niebo, masy lądowe tonęły pod wodami, a kontynenty przesuwały się i zmieniały kształt - większość z tych wielkich kryształów uległa roztrzaskaniu i została pogrzebana głęboko w ziemi oraz w wodzie.  Jednak wiele z nich pozostało nienaruszonych – nie tylko w głębinach wód, w ogromnych jaskiniach, ale także blisko powierzchni ziemi, pod przykryciem cienkiej warstwy gleby i roślinności.  Oczekują tam, aby je odnaleźć oraz skorzystać z ich potężnych darów i starożytnych wspomnień.  One są strażnikami zapisu, kustoszami archiwów stanowiących  atom nasienny Ziemi, a wy macie klucz , który daje dostęp do drzemiącej w nich mądrości i mocy manifestacji.

Każdy z was nosi te cudowne dary, tę magiczną energię oraz ogromny bank pamięci uniwersalnych informacji i historii w esencji swojej duszy, w DNA i osobistej Boskiej Jaźni.  Wszystkie te historie, które są obecnie opowiadane i udostępniane, te starożytne wspomnienia – czy nie rozumiesz, że tam byłeś?  Być może  nie zawsze konkretnie w formie fizycznej - czasami mógł to być bliski członek twojej duchowej rodziny.  Nie musisz doświadczać osobiście wszystkiego, co się dzieje w czasie tej wielkiej podróży przez wszechświat i na Ziemi, aby być tego częścią lub mieć  to w swoim banku pamięci, ponieważ twoja dusza jest złączona linią życia z najbliższą duchową rodziną – wszyscy jesteście połączeni, dzięki czemu zyskujesz dane i mądrość z ich doświadczeń, a ich doświadczenia zapisują się również w twoim magazynie pamięci.

Wielu z was doświadcza przemian, dlatego czujecie się rozdzieleni i osamotnieni, starając się  dopasować do kolejnego poziomu kosmicznego wzorca wibracyjnego.  Ludzkość stopniowo wydostaje się z ograniczających iluzji niższych płaszczyzn astralnych, w miarę jak ekspansywne, szybsze częstotliwości wyższego czwartego wymiaru przenikają Ziemię i wszystkich jej mieszkańców z tego czy innego poziomu.  Wiedz, że twoja kolumna Boskiego Światła poszerza się i jest coraz silniejsza, tak że coraz więcej Boskiego Eliksiru Życia może wlewać się w ciebie i z ciebie wylewać, nasycając twoje ciało i promieniując w głąb esencji duszy Ziemi. Ta subtelna energia ma kluczowe znaczenie dla waszej planety, a ta wielka Istota stara się powrócić do równowagi i harmonii oraz zminimalizować natężenie kataklizmów na swojej powierzchni.  Wzory wyższej częstotliwości wibracji są szczególnie ważne w procesie oczyszczania i powrotu pola aurycznego otaczającego waszą planetę do pierwotnego doskonałego wzorca. Kiedy oczyścisz organizmy swoich czterech ciał niższych, możesz stale zwiększać ilość przyciąganych diamentowych cząstek Światła, a następnie je z siebie wypromieniowywać, traktując to jako obowiązek i boski dar wspomagający również ewolucję waszej ukochanej planety.

Najwyższy Stwórca wzmacnia przepływ eliksiru Życia przez cały Omni-wszechświat, i ma to wpływ na całe Stworzenie. Nie można się przed tym ukryć.  Nie można tego odrzucić.  Pępowina życia łącząca cię ze Źródłem jest coraz mocniejsza i bardziej istotna niż kiedykolwiek wcześniej.  Współczynnik magnetyzacji jest coraz silniejszy i coraz bardziej przyciągasz to, co uważasz za swoją rzeczywistość.  Jeśli uważasz, że musisz żyć w biedzie i chaosie, takie myślokształty będą wzmacniały i stwarzały twoje życie.  Jeśli przyjmujesz prawdę, że masz prawo do życia w pięknie, radości i dobrobycie, to taka rzeczywistość się przed tobą rozwinie (jeśli podejmiesz i zrealizujesz odpowiednie kroki przedstawione w naszych poprzednich przesłaniach).

Powrót do harmonii i równowagi zaczyna się w każdym z was.  Świadomość jedności możesz zacząć odzyskiwać tu i teraz, w tej chwili.  Na początku jest niezwykle ważne, abyś poznał i uzmysłowił sobie wszystkie niezrównoważone elementy, które stworzyłeś w trakcie swoich licznych życiowych doświadczeń – te rzeczy, które tobą władają, te rzeczy, które stworzyły wokół ciebie i twojej aury mentalne i emocjonalne więzienie.  Następnie musisz sobie uświadomić te fragmenty, a także ich wpływ na twoją rzeczywistość, oraz wyrazić życzenie i chęć przemiany, wypełniając je transformującą energią  miłości / Światła.  My zawsze jesteśmy gotowi ochoczo wesprzeć wasze pozytywne przedsięwzięcia, jednak trzeba o to poprosić i pozwolić nam na wzmocnienie waszej determinacji, tak abyśmy mogli dać wam niezbędną wiedzę oraz najdogodniejszy i najlepszy sposób na łatwe i przyjemne osiągnięcie tej przemiany.

W przeszłości wiele razy próbowaliście albo stłumić swoje uzależnienia, negatywne przyzwyczajenia i schematy myślowe, albo nad nimi zapanować.  Opieraliście się im, nienawidziliście ich, ciągle o nich myśleliście - tym samym wzmacniając ich panowanie nad swoimi emocjami, umysłami i swoją jakością życia.  Przypomnijcie sobie: wiele razy powtarzaliśmy, gdyż jest to uniwersalna prawda, że na czymkolwiek się skupia uwagę, temu się daje energię i wzmocnienie zarówno pozytywne, jak i negatywne. Trzeba uwolnić te stworzone fragmenty, darując im miłość i uznanie za to, że dobrze posłużyły, oraz posłać im płomienną myśl, że nadszedł czas, by się zjednoczyć i ponownie stać się częścią siebie ześrodkowaną w słonecznym centrum mocy serca, wypełnić się Światłem i być władnym aspektem Boskiej świadomości.

Wiedzcie, że  na pewnym poziomie wszystko szuka Światła, dążąc do równowagi i harmonii – do powrotu do tego, co było na początku.  Każda faza nowej lub poszerzonej świadomości ma swoje specjalne cuda i zalety, którymi będziecie się rozkoszować i z których będziecie korzystać.  Za każdym razem, kiedy uwalniacie z wnętrza trochę starych samoograniczeń, bolesnych myślokształtów, nawyków lub wypaczonych energii, doświadczacie przemiany i usuwacie małe (bądź duże) części przebrania, co pozwala na przyswojenie jeszcze jednego aspektu cudownej boskiej Jaźni.  W ten sposób możecie stopniowo wzmacniać swoją pozycję.  Otwiera się przed wami nowa rzeczywistość, w której macie dostęp do wielu nowych idei, a także nowych talentów,   również wasza wrażliwość otwiera się na wspaniałe niuanse Ducha.

Gdybyście mogli widzieć prawdziwy system sieci, struktur życia lub połączeń między wszystkimi rzeczami, wtedy moglibyście lepiej zrozumieć pojęcie Jedności.  Lecz nie tylko Ziemia ma misterny system sieci.  Od i do każdego z was również promieniują strumienie Światła przenikające się nawzajem z innymi takimi strumieniami emitowanymi przez wszystkich ludzi na Ziemi.  Jedne są silniejsze, inne słabsze, lecz jednak nierozerwalnie połączone ze wszystkimi i wszystkim na waszej planecie w ramach tej przygody kosmicznej.  To może zadziwiać i być trudne do wyobrażenia, lecz jest prawdą.  Kiedy mówię, że wszyscy jesteście jednym: co to właściwie oznacza i jak to się dzieje?  To za sprawą strumieni światła, które przenikają i wnikają we wszystko wokół i wewnątrz Ziemi.   Tak, większość z tych strumieni Światła jest bardzo słaba, jednak coraz liczniejsze ulegają wzmocnieniu i wywołują wibrację rozpoznania.  Są wewnętrznym echem, które mówi: „Tak, pamiętam cię.  Tak, wiem, kim jesteś i wiem, że wcześniej byliśmy razem.  Nie wiem gdzie, ale czuję i rozpoznaję twoje wibracje i energetyczny podpis.  Poruszasz moją duszę i struny mojego serca, sprawiając, że ono śpiewa.  Twoja miłująca esencja daje mi poczucie, że nie jestem już sam / sama.  Witaj  w moim sercu.  Proszę, dziel ze mną podróż  i pozwól mi uczestniczyć w twojej.”

Uczycie się tak wiele, tak szybko.  To często tak poszerza wam umysły, że nie wiecie w co wierzyć i wydaje się wam, że nie możecie przyjąć ani przyswoić więcej nowych informacji, lecz powiadam wam, że to jest dopiero początek.  Stajecie się dorosłymi ludźmi ducha, podczas gdy w przeszłości, w ograniczającej rzeczywistości trzeciego /  czwartego wymiaru bytowaliście jako ludzie-dzieci, czując się tak, jakbyście byli odłączeni od Boga oraz kontrolowani przez kaprysy losu i natury.  Jako duchowo dojrzali mistrzowie urzeczywistnieni uczycie się, że jesteście obywatelami świata, gwiezdnymi nasionami, wojownikami Światła i awangardą nowej ery. Podróżowaliście po całym wszechświecie – tym oraz innych.

Słyszeliście, że przez bardzo długi czas wokół Ziemi, tego Układu Słonecznego, a nawet galaktyki ustanowiono kwarantannę, która już została usunięta, tak że teraz możecie przyjmować informacje galaktyczne, uniwersalne i omniwersalne.  Chcę wam też powiedzieć, że również wokół tego wszechświata umieszczony był filtr.  Ten wszechświat, w którym wszyscy grają ważne role, jest jednym z ostatnich wszechświatów stworzonych z esencji Najwyższego Stwórcy, zatem jest to wszechświat znajdujący się na samym skraju stworzenia.  Nasza wiedza na temat funkcjonowania  tego wszechświata wszechświatów również była ograniczona, mieliśmy też ograniczony dostęp do energii wyższych częstotliwości wibracji.  Wszechświaty stworzone jako pierwsze były najpotężniejsze i najdoskonalsze, ponieważ znajdowały się w pobliżu Wielkiego Centralnego Słońca Najwyższego Stwórcy i zawierały czystą esencję  Stwórcy.  Kolejne stwarzane wszechświaty, galaktyki, systemy gwiezdne, rozwijając się, wypełniały wielką pustkę (coraz dalej od Najwyższego Stwórcy), każda następna refrakcja do gęstości kolejnego dzieła stworzenia miała coraz mniej pierwotnej doskonałości wszechistnienia.  Trzeba sobie uświadomić, że wszyscy jesteśmy przejawami energii w fazie zstępowania, lecz wciąż nieodłącznymi aspektami wspaniałości Najwyższego Stwórcy.  Jeśli posłał nas z poleceniem tworzenia w imię Stwórcy, a życzeniem Stwórcy było szerzej doświadczać siebie, to dlaczego miałby nam mówić, co mamy tworzyć?  Dano nam błogosławiony boski dar bycia współtwórcami i tak było z każdym z was.  Jesteście bogami współtwórcami z urodzenia i to nie jest świętokradztwo - to uniwersalna prawda.  Musicie zrozumieć, że to, dlaczego jesteście tu na Ziemi, wynika z tego, kim jesteście.  Nikomu nie pozwólcie sobie wmówić, że jest inaczej.  Pamiętajcie, że jesteście również odpowiedzialni za swoje własne wytwory - poprzez prawo przyczyny i skutku.

Zrozumcie, proszę, że wprawdzie ten wszechświat został stworzony z substancji pierwotnej siły życiowej, ale została ona dramatycznie rozrzedzona, a jej wibracje obniżone.  Niektórzy uważają, że ten wszechświat jest wszechświatem upadłym, lecz my tak go nie nazwiemy.  To jest wszechświat stworzony specjalnie, abyśmy mogli doświadczać dualizmu i polaryzacji.  Widmo światła i cienia zostało zaprojektowane z ośrodkiem niewzruszonego spokoju Światła Stwórcy w jego centrum, a wahadło dualizmu mogło oscylować tylko w skali określonej rozpiętości pomiędzy pozytywnym / negatywnym, męskim / żeńskim, światłem / cieniem, energią yin / yang. Musicie zrozumieć, że niektórzy  boscy współtwórcy, ucząc się korzystać z praw danych im przez Stwórcę, kreowali dzieła niedoskonałe.  Przez eony czasu wahadło wychylało się coraz bardziej w krainę cienia dualizmu, lecz zawsze było równoważone taką samą ilością  substancji Boskiego Światła.  Dualizm / polaryzacja Ziemi powraca obecnie do centrum, do odpowiedniego, pierwotnie zaprojektowanego spektrum Światła / cienia.

Zawsze istnieli wspaniali wysłannicy z wyższych królestw, rozproszeni po wszystkich, a zwłaszcza tym podwszechświecie, waszej galaktyce i Ziemi, na której rozgrywa się faza końcowa tego stwórczego Boskiego eksperymentu.  Jak już mówiłem, Najwyższy Stwórca bierze aktywny udział w procesie stwórczym całego wszechświata wszechświatów i z wnętrza JEGO serca wypływa teraz czysta, wysubtelniona energia, działając na każdy aspekt siebie od największego do najdrobniejszej miniaturki.  Tworzenie się nie kurczy, ono ciągle się poszerza, a wy macie w tej ekspansji swój nieodłączny udział.

Kochani, jesteście na wielkim rozdrożu.  W miarę przechodzenia przez proces rozliczania i oczyszczania licznych aspektów siebie, pozostawiacie za sobą energie, które spowodowały cały ból, cierpienie i strach.  Cofnij się na chwilę i zaobserwuj – czy zaczynasz dostrzegać obraz tego, czym jest wielki plan i wznoszenie?  Bycie świadomym i kontrolowanie to ważne aspekty mistrzostwa.  Jeśli pilnie pracowałeś nad lekcjami, jakie ci zadawaliśmy, powinieneś być na dobrej drodze do  odzyskiwania wielu darów, które przyniosłeś na Ziemię tak wiele eonów temu.

Każdy z was jest ośrodkiem własnego wszechświata.  Ty, jako współtwórca, rozsyłasz energię i intencje, które tworzą myślokształty o określonych częstotliwościach.  Te wyższe częstotliwości wibracji wychodzą z ciebie jako promienie energii w znaku nieskończoności, tworząc kształt fali, będącej odbiciem twoich świadomych myśli, intencji i działań.  Kiedy nauczysz się pozostawać ześrodkowany w sercu i w duszy, promieniując w ten sposób stale  bezwarunkową miłością i zrównoważonymi / harmonijnymi wzorcami wibracyjnymi, twój świat i rzeczywistość stopniowo zmienią się na lepsze, wtedy zaistniejesz jako władny mistrz współtworzenia – prawdziwy boski wysłannik naszego Boga Ojca Matki i Najwyższego Stwórcy.  W tych czasach niepewności i wielkich przemian pamiętaj, mój umiłowany wojowniku Światła, nie ma się czego obawiać, a tak wiele jest do zyskania. Poczuj ciepło naszego świętego oddechu, muśnięcie twego policzka, wyczuj aurę miłości, którą cię otaczamy. Jesteśmy w pobliżu: wyciągnij rękę i dotknij nas. Odpowiemy. Jesteś kochany przemożnie.

JAM JEST archanioł Michał

Przesłanie przez Ronnę Herman http://www.ronnastar.com/messages-aam/latest.html

tłumaczenie Teresa Serafinowska