Monday, August 5, 2013

Ograniczenie, czy zbawienie? Co wybierasz?

 LM-06-2013 archanioł Michał przez Ronnę Herman
 http://www.ronnastar.com/messages-aam/latest.htmlMój bohaterze, pamiętaj, że żyjesz wiecznie. Przesłania kosmicznej mądrości, które ci przekazujemy, nie są po to, aby wprowadzać jeszcze więcej zasad ani aby tworzyć kolejne dogmaty. Naszym zamiarem jest rozniecić w twym sercu miłość i dać wgląd we wspaniałą przyszłość. Im szersze rzesze ludzkości czują niezadowolenie inicjowane przez ich dusze, tym ważniejsze jest czytanie nauk mądrości i dzielenie się nimi z innymi wokół. Wy - przebudzeni Wysłannicy Gwiazd - jesteście tymi, którzy będą szerzyć pojawiające się NAUKI MĄDROŚCI.

 Czy to świadomie, czy nie, ludzkość i Ziemia przechodzą przyspieszony proces ewolucji. Miły mój, to jest cud obecnych czasów. Najwyższy Stwórca emituje na cały Kosmos pełne spektrum boskiego Światła. To potężne czyste światło jest przefiltrowywane przez każde Wielkie Centralne Słońce, rezydencje Boga Ojca Matki każdego wszechświata, i przenika wszystkie poziomy tworzenia tak, że stopniowo każda iskra i każdy fragment Stworzenia będzie miał dostęp do odpowiedniego poziomu świadomości Stwórcy. Światło Stwórcy lub diamentowe cząstki są udostępniane każdej Duszy, jaka kiedykolwiek została stworzona. Jednak istnieją pewne zasady, które mają zastosowanie w tym procesie „świetlistej promocji”: każda Dusza chcąca posiąść te cząstki boskiego Światła musi przygotować swoje ciało, podnosząc wzorce wibracji do poziomu harmonijnych częstotliwości. Należy też pamiętać, że po otrzymaniu tych cząstek trzeba je aktywować, wypełniając miłością. Miłość jest źródłem zasilania, generatorem tych cennych cząstek ze Źródła Wszystkiego.

 Wniebowstąpienie oznacza podnoszenie, równoważenie i harmonizowanie wzorców wibracyjnych tak, by umożliwić wielu spektrom boskiej Jaźni zejście i przejęcie panowania nad świętą głębią serca. Kiedy zagłębisz się w mądrość Kosmosu, wtedy kluczowe znaczenie będzie miało utrzymanie stanu rozważnej świadomości. Ludzkość budzi się ze stanu amnezji lub tego, co można nazwać ograniczoną świadomością Jaźni i całościowego bezmiaru Stworzenia. W przeszłości już to wyjaśnialiśmy, lecz nadszedł czas, aby odświeżyć twoją pamięć o tym, co się dzieje, kiedy przechodzisz przez kolejne poziomy i podpoziomy świadomości. Kiedy klarujesz zakłócenia swojej aury, zachodzi również proces wewnętrzny. Ze Źródła Tworzenia absorbujesz za pośrednictwem wielkich miast Światła wyższe wzorce częstotliwości, które wywołują złożone zmiany w twojej strukturze wewnętrznej. W DNA, centrach czakr i świętym Sercu / Umyśle masz ukryty Boski plan, a gdy przyswajasz coraz więcej diamentowych cząstek świadomości Boga, wszystkie przekłamania / niedoskonałości, stworzone przez ciebie z pojęć przyjętych jako własne prawdy, są powoli naprawiane. Wiele z tych wypaczonych pojęć jest filtrowanych do twojej świadomości, ponieważ muszą być skorygowane lub usunięte, a my rozumiemy, że ten proces może być niewygodny i kłopotliwy.

 Aby móc doświadczać tego podwszechświata, masz w świętym Sercu ŚWIĘTE CENTRUM ISTNIENIA nazywane BOSKĄ KOMÓRKĄ DIAMENTOWEGO JĄDRA. Wokół siebie masz trój- / czterowymiarowy WIELKI TRÓJKĄT ISTNIENIA zawierający kolumnę Światła i krzyż materii, które stworzyłeś w ciągu wieków. Istniejesz w ZŁOTYM JAJU (sferze w kształcie jaja), które rozszerza się i coraz silniej promienieje boską Miłością / Światłem - w miarę jak dopasowujesz świadomość do coraz wyższych częstotliwości. Diamentowe cząstki boskiego Światła zawierają żywą energię, która została zaprogramowana do konkretnego Boskiego planu. Po uzyskaniu dostępu do tego boskiego Światła musisz je aktywować, wypełniając miłością, i zaprogramować zgodnie z pragnieniem Duszy, które zawsze harmonizuje z Boskim planem. Zanim Światło Stwórcy będzie gotowe do promieniowania na materialny świat, musi być zakodowane twoją współtwórczą esencją na poziomie materialnego bytu. Potrzeba wiele odwagi i wytrwałości, by stać się świadomym siebie i swojej duszy. Pokarmem dla duszy jest trwała postawa wdzięczności.

 Za pośrednictwem daru umożliwiającego rozeznanie stajesz się bardzo biegły w analizie nowych idei i nadmiaru informacji, które są obecnie dostępne. Teraz, kiedy jesteś bardziej dostrojony do Ducha i wewnętrznego głosu, możesz szybko ustalić, czy jakieś pojęcie współbrzmi z twoją wewnętrzną prawdą. Jeśli tak nie jest, wypada ci się go pozbyć bez złośliwości czy osądzania lub, jeśli nie masz pewności, odłożyć je na bok i poprosić wyższą Jaźń, aby je dla ciebie potwierdziła w jednoznaczny sposób. Wiemy, że jesteś zalewany wieloma nowymi pomysłami, a niektóre z nich rozszerzają granice twojego sposobu rozumowania. Pamiętaj, umiłowany, że to, czego doświadczasz, jest częścią procesu jednoczenia i wznoszenia, w którym uczestniczysz.

 Wielu z was przeżywa cudowne wydarzenia, a my prosimy, abyście mieli tyle odwagi, żeby dzielić się tymi cudami z przyjaciółmi. Nie bój się ośmieszenia ani krytyki, częściej znajdziesz uznanie niż dezaprobatę i więcej zaciekawienia niż pogardy. Wspólnoty religijne, częściowo w obawie przed utratą członków, zaczynają przyswajać sobie niektóre z bardziej umiarkowanych nauk kosmicznych. Niezależnie jak i dlaczego, wszystko to jest dla dobra ludzkości i pomoże w przyspieszeniu procesu transformacji Ziemi i jej mieszkańców.

 Ukochany, sprawdź swoje uczucia na temat bogactwa i niedostatku. Jeśli chociaż jedna czwarta ludzkości uwierzy w możliwość dobrobytu, wyobrazi go sobie i będzie działała i pracowała na rzecz dostatku dla wszystkich, zobaczymy dramatyczny obrót wydarzeń, bo ci co gromadzą bogactwo świata, ci co żerują na cichych i słabych, zaczną tracić kontrolę nad światową gospodarką. Czy ze strachem trzymasz się swojego bogactwa? Uważaj, bo zapasy mogą zniknąć jak kamfora. Wiesz przecież, że to jest tylko forma energii. Energia musi krążyć, być przetwarzana, użytkowana, reformowana, rozszerzana i poprawiana. Co zbyt mocno trzymasz, może zniknąć na twoich oczach.

 Częścią procesu inicjacji jest oddanie wszystkiego, co posiadasz, boskiej Jaźni - dla najwyższego dobra wszystkich. To nie oznacza, że stracisz to, co chcesz oddać, to po prostu oznacza, że jesteś gotów pozwolić, aby działał przez ciebie Boski plan, abyś zawsze był przygotowany na to, co służy twojemu najwyższemu dobru, nawet jeśli obecnie może ci się wydawać inaczej lub jeśli tego nie lubisz.

 Nie czuj zaniepokojenia, kiedy twoja przeszłość wydaje się tylko mglistym wspomnieniem, szczególnie jeśli twoje życiowe doświadczenia nie były przyjemne. Nadszedł bowiem czas, aby uzdrowić i uwolnić przeszłość, kochany. Już ci nie służy analizowanie ostatnich wcieleń w celu ich uzdrowienia i zrozumienia, dlaczego zachowujesz się lub reagujesz w taki a nie inny sposób. To stara metoda. Wypaczenia świadomości powstałe w przeszłości przestaną istnieć, kiedy przepełnisz się diamentowymi cząstkami tak, jak cię tego nauczyliśmy. Te magiczne cząstki zawierają czystą /doskonałą esencję Stwórcy i stopniowo przekształcają / przemieniają wszelkie zakłócenia aury i ciała fizycznego. Niedoskonałości, jakie stworzyłeś wewnątrz i na zewnątrz siebie, są stopniowo korygowane. Pamiętaj, że wolne równomierne tempo wędrówki Ścieżką w przód prowadzi do osiągnięcia mistrzostwa. To tylko ego domaga się coraz więcej informacji i dramatycznej akceptacji, ponieważ ciągle szuka podniety, dramatów i sensacji. Osiągnięcie obecnego stanu niedoskonałości, jaki tu obecnie panuje, zajęło Ziemi i ludzkości bardzo dużo czasu. Postępy w transformacji, jakie wy – ziemskie zastępy Światła – osiągnęliście w tak krótkim czasie, są rzeczywiście wspaniałe.

 Pozwól, żebyśmy jeszcze raz przybliżyli obraz tego, co dzieje się podczas wędrówki Ścieżką oświecenia. Słyszałeś, że w Niebie jest wiele mieszkań, które w rzeczy samej są wieloma poziomami wymiarów i podwymiarów Tworzenia. Podczas gdy obecna epoka dobiega końca, rzeczywistość każdej osoby składa się z kombinacji wzorców częstotliwości trzeciego i czwartego wymiaru - złożona z jej/jego przekonań i poczynań w przeszłości i teraźniejszości. Każdy mieszka w takiej okolicy, w której żyją inni ludzie mający wibracje zestrojone i kompatybilne z jakimś konkretnym poziomem egzystencji. Mają podobne poglądy i role związane z tymi samymi ograniczeniami: niedostatkiem, poczuciem winy, lękiem przed przyszłością, do tego zwykle dochodzi kontrola wynikająca z uznawania tradycyjnych zasad i norm rasowych / kulturowych / religijnych. W takiej rzeczywistości normalna osobowość zdeterminowana przez ego ma zwykle albo egocentryczne poczucie uprawnienia do cierpiętnictwa albo kompleks ofiary składanej w wielu odmianach i skrajnościach. Ci, co funkcjonują na tym poziomie częstotliwości, przyciągają do siebie tych, którzy im uzmysłowią, czego im brakuje (przeważnie w sposób wypaczony, przesadzony). Tacy ludzie z reguły nie czują się dobrze wśród osób oscylujących na wyższych częstotliwościach, a dodatkowo, ponieważ nie są zadowoleni, mają trudności z szybkim uwolnieniem się od dysfunkcyjnych wzorców życia, które - w ich mniemaniu – stanowią ich strefę komfortu.

 Kiedy wyeliminujesz stare nawyki, przekonania i sposoby postępowania, stopniowo powrócisz do harmonii akceptowanego spektrum dualizmu / polaryzacji. Z każdym wyższym poziomem częstotliwości, jaki osiągasz, pozbywasz się sytuacji, ludzi i rzeczy, które nie współgrają z twoim nowym poziomem świadomości i rezonansu. Często wygląda to tak, jakbyś przekroczył próg bramy do nowego wymiaru i wtedy blednie jakaś część przeszłości. Dlatego wielu z was doświadcza utraty przyjaciół i / lub członków rodziny i dlatego zmienia pracę czy zaczyna nową karierę. Niektórzy przenoszą się też do nowych miejsc, czasami nawet nie rozumiejąc, dlaczego są kierowani do określonego obszaru, choć w głębi duszy wiedzą, że tak miało być. Wielu stwierdza, że praca, rozrywka, hobby i inne rzeczy, które w przeszłości były dla nich interesujące, już ich nie satysfakcjonują, ponieważ nie pasują do wciąż rozwijającej się i poszerzającej rzeczywistości.

 Wielowymiarowe drzwi przeszłości zamykają się, a w coraz szybszym tempie, w miarę przyspieszania procesu wstępowania, otwiera się dostęp do przyszłości. Przez długi czas decydującym czynnikiem blokującym przemiany był strach. Na początku podróży w gęstość poszukiwaliście różnorodnych sposobów autoekspresji oraz zmian i cieszyło was wszystko, co stwarzaliście. W miarę pogrążania się w ziemskich doświadczeniach zapomnieliście, że jesteście współtwórcami wyposażonymi w pełny zestaw twórczych zdolności i że macie bezpośrednie połączenie ze Źródłem energii tworzenia nazywanym Rzeką Życia / Światła.

 Będąc pionierem WYSŁANNIKÓW GWIAZD sumiennie pracującym nad udoskonaleniem rezonansu fizycznego wehikułu oraz poprawieniem natury emocjonalnej i mentalnej, aby móc powrócić do optymalnego poziomu dualizmu, jesteś na etapie usuwania pozostałości niespójnych częstotliwości astralnego poziomu czwartego wymiaru. Wysubtelniłeś swoją kolumnę Światła i żyjesz w świecie własnych wytworów składających się z trzech wyższych podpoziomów czwartego wymiaru. Większość z was, która pilnie podążała za naszymi naukami, ma dostęp do strumienia częstotliwości różnorodnych poziomów piątego wymiaru, a nawet do cienkiej strużki Światła wymiaru szóstego. Można powiedzieć, że to jest nowa formuła Światła/ Życia.

 W starożytnych naukach ezoterycznych zawarta była zaskakująca uwaga: „Kiedy wtajemniczony na Ścieżce procesu wznoszenia osiągnie pewien określony poziom, wtedy objawi się ten, którego nazywają Strażnikiem Progu i Aniołem Obecności. Strażnik Progu jest tym, który stoi przed bramą Boga i portalem inicjacji. Anioł Obecności stoi po drugiej stronie portalu”.

 Ponieważ tak wielu z was kroczących Ścieżką klaruje jeszcze pozostałości niespójnych wzorców częstotliwości z wyższego trzeciego i niższego czwartego wymiaru, nadszedł czas, abyśmy wyjaśnili ten ważny aspekt procesu inicjacji. Strażnik Progu to atom nasienny pamięci, w którym z upływem czasu zostały zamknięte osady, szczątki, pozostałości negatywnych wzorców częstotliwości ciała mentalnego i emocjonalnego. Po osiągnięciu pewnego poziomu oświecenia, kiedy Wyższa Jaźń stała się reżyserem czyjegoś życia, on powoli uwalnia tych mieszkańców Progu – negatywne formy myślowe - do swojej świadomości, następnie do świata formy, aby przemienić je w harmonijne wibracje Światła. Anioł Portalu jest aspektem Wyższej Jaźni gotowym pomóc w okresie intensywnych testów. Sam próg jest diamentowym jądrem Boskiej komórki, jest najgłębszym portalem wiodącym do świętego jądra Serca, gdzie mieszka biały ognisty atom nasienny naszego Boga Ojca Matki. Kiedy ktoś raz uzyska dostęp do złotej Słonecznej Komnaty świętego Serca, jest na zawsze odmieniony, ponieważ doświadcza błogosławieństwa komunii ze swoimi Boskimi Rodzicami.

 Kochany, rozumiemy, że są to czasy wielkich wyzwań i zastanawiasz się, czym sobie zasługujesz na bardzo bolesne i męczące sprawdziany, skoro tak wiernie trzymasz się kursu. Powiadamy: nie poddawaj się, ponieważ jeśli potraktujesz te testy z miłością i zrozumieniem, odkryjesz, że Anioł Portalu pomaga czyścić drogę. Wraz z każdym wyzwaniem, któremu stawiasz czoła, spotykają cię cuda i otrzymujesz błogosławieństwa, które dodają ci odwagi, aby pokonać pozostałe przeszkody na Ścieżce.

 Wykonując ten ważny krok w procesie wznoszenia, odnosisz sukcesy w procesie tworzenia rezonansu pieśni duszy w wyższym czwartym wymiarze i możesz przyjąć większą ilość wzorców wibracyjnych piątego wymiaru. Zanim dokonasz przeskoku w świadomości, musisz się nauczyć utrzymywać skupienie w wymaganych granicach dualności. Twoje możliwości manifestacji w świecie formy radykalnie wzrastają, lecz jeśli nie masz dostatecznych umiejętności, stwarzasz więcej chaosu, co najprawdopodobniej cofa cię w gęstsze wibracje częstotliwości.

 Dzielny Szafarzu Światłości, czy jesteś gotów i chcesz być przecierającym szlaki pionierem, który otwiera drzwi do wielu niebiańskich mieszkań / wymiarów Tworzenia? Każdy poziom każdego z wymiarów otwiera cię na nowe możliwości i zaawansowaną wiedzę, jednak każdy wyższy stopień będzie stanowił wyzwanie i będzie wymagał, aby uwolnić te rzeczy, które nie służą już twemu najwyższemu dobru. Kiedy schodziłeś do coraz niższych poziomów i wymiarów, pozostawiłeś wzdłuż Ścieżki wiele aspektów swojej wyższej Jaźni, a teraz kiedy powracasz do wyższych wymiarów, musisz zechcieć zaufać, że są ludzie, sposoby bycia i rzeczy z przeszłości nie pasujące do obecnej / przyszłej rzeczywistości.

 Umiłowany, pomagamy ci w każdy możliwy sposób, który mieści się w granicach prawa powszechnego i cierpliwie czekamy, aż do nas dołączysz w różnych piramidach Światła rozmieszczonych w całym wszechświecie. Powiedzieliśmy, że stwarzasz nie tylko swoją ziemską rzeczywistość, ale też mieszkania w niebiańskich wymiarach. Przesyłamy ci tyle promieniowania Miłości / Światła, ile zdołasz przyjąć. Kochamy cię ponad miarę.JAM JEST archanioł Michał

Przetłumaczyła Teresa Serafinowska