Tuesday, June 28, 2011

Proces Wzniesienia

Przekazała Ronna Herman, Lipiec 2011

Przetłumaczyła Wika
.
Ukochani mistrzowie, przede wszystkim chcielibyśmy wyjaśnić, CZYM WZNIESIENIE NIE JEST.  W waszej obecnej fazie ewolucji wzniesienie się fizycznego ciała będzie możliwe tylko dla bardzo niewielu zaawansowanych awatarów, którzy otworzyli ścieżkę dla wzniesienia się ludzkości, prowadząc ją na wyższy poziom świadomości.  Ukochany Jeszua wraz z wieloma wielkimi awatarami i królestwem aniołów przyszykowali grunt i zasiali kosmiczne Nasiona Światła Stwórcy w przygotowaniu do tego nadzwyczajnego procesu.  Aby wznieść się w tym czasie w ciele fizycznym, musielibyście mieć już prawie na ukończeniu przemianę waszych ciał fizycznych w częstotliwości Boskiego Światła i podnieść harmonikę swej Pieśni Duszy do najwyższych planów piątego wymiaru i jeszcze wyżej.  To pobożne życzenie zakładać, że możliwa jest transmutacja gęstości trój- i czterowymiarowego ciała fizycznego w pięciowymiarowe naczynie Światła w ciągu jednego życia.
Wy, awangarda, Gwiezdne Nasiona, dostarczacie paliwa, Adamantynowych Cząstek Światła, aby uaktywnić Nasiona wzniesienia, które były zasiane na Ziemi ponad 2000 lat temu.  Ludzkość jest na etapie oczyszczenia, w przygotowaniu na o wiele większą ekspansję świadomości, która wpływa na coraz więcej Dusz gdy rozprzestrzenia się na Ziemi i przyspiesza dzięki temu w postępie geometrycznym.  Na obecnym etapie zmian ewolucyjnych fizyczne ciała aspirantów/uczniów na Ścieżce są w procesie nasycania się transformującą mocą Światła Stwórcy.  Komórki wyższej świadomości budzą się by rozbłysnąć alchemicznymi wzorami transformacji.  Jesteście w procesie oczyszczania swego Pola Aurycznego z wielkiej ilości wzorców o negatywnej/wypaczonej częstotliwości wibracji, które zaciemniały wasze Auryczne Światło i powodowały przejawianie się wszelkich zniekształceń (miscreations) w fizycznym ciele.  Na poziomie komórkowym istnieją zablokowane toksyny, które muszą zostać uwolnione lub przekształcone, abyście mogli raz jeszcze zintegrować częstotliwości harmoniczne swej wielopoziomowej struktury cielesnej.  Komórki Ciała Świetlnego były zaciemnione i tak jak Pole Auryczne stały się zamglone i zapchane negatywną energią.  Boskie Komórki wciąż istnieją w was i wokół was; po prostu się zmniejszyły i zamgliły przez ten czas z braku właściwego odżywiania. To tak, jakbyście nieustannie byli karmieni zatrutym jedzeniem, które po dłuższym okresie czasu zaczyna niszczyć fizyczne naczynie.  Ciało pożądań ego jest przebiegłe i wytrwałe i będzie was nieustannie pchać ku poszukiwaniu coraz większej ilości wrażeń zmysłowych i brakowi umiaru, co często prowadzi do katastrofalnych rezultatów.

Musicie zrozumieć, że rozmaite części waszego ciała rezonują z wielką różnorodnością wzorców częstotliwości, w zależności od sposobu obracania się (spin) i czystości waszego systemu czakr.  Zawsze powinniście dążyć ku maksymalnej harmonii na każdym poziomie Wyższej Jaźni, jaki integrujecie i mieć świadomość, że jest to nigdy niekończący się proces, gdyż wszystkie poziomy Stworzenia mają wrodzone pragnienie uzyskiwania kolejnych wyższych poziomów świadomości.  Zastanówcie się nad informacją, że ludzkość doświadcza równocześnie czterech rzeczywistości: fizycznej, mentalnej, emocjonalnej i astralnej.  W świecie fizycznym/materialnym, gdzie skupiacie się najbardziej na swym ciele i fizycznych zmysłach, wasz stan zdrowia decyduje o tym, w jakie relacje i zależności wchodzicie w świecie fizycznym i w jakim stopniu będziecie się cieszyć tymi doświadczeniami.  Wasz postęp ku wyższym sferom świadomości to proces stopniowego budzenia się, a budzicie się dzięki wskazówkom/mądrości waszej Duszy i bezpośredniej Wyższej Jaźni/Nad-Duszy.  Gdy wchodzicie na Ścieżkę Oświecenia, rozpoczynacie proces rozwijania świadomej uważności.  Najpierw musicie się skupić na fizycznych aspektach waszej Istoty: na swym fizycznym naczyniu, systemie czakr, swej naturze emocjonalnej i swych możliwościach mentalnych.  W miarę upływu czasu, gdy stopniowo równoważycie, harmonizujecie i integrujecie do jakiegoś stopnia świadomość jedności wewnątrz swego fizycznego Stanu Istnienia, zaczynacie być gotowi, by otrzymać dostęp do wzorców wibracji, mądrości, atrybutów i możliwości rzeczywistości wyższej części czwartego i niższej piątego wymiaru. Jest to podstawowy proces, który czasami nazywamy Wzniesieniem w Świadomości.

Posiadacie Ciało Eteryczne, które zawiera kompletną, oryginalną replikę waszego ciała fizycznego, mentalnego i emocjonalnego.  Gdy umieracie albo opuszczacie swe ciało, Srebrny Sznur (jak czasami jest nazywany) zostaje przerwany, a wy całkowicie wyprowadzacie się ze swego ciała fizycznego, które natychmiast zaczyna się rozkładać.  To, co pozostanie, stanowi skorupę ciała subtelnego, które składa się z substancji emocjonalnego i mentalnego astralu, i które musi się rozpuścić zanim Dusza może przejść na następny poziom świadomej uważności.  Wyjaśnialiśmy już wcześniej, w jaki sposób nieprzebudzone Dusze zabierane są do miejsc, które można określić jako Oddziały  Intensywnej Opieki, i w których Miłość/Światło Stwórcy nieustannie promieniuje na i poprzez Pola Auryczne każdej z tych Dusz aż do momentu, gdy negatywna skorupa niewłaściwie używanej energii jest kompletnie przekształcona.  Jednakże ważne jest, żebyście zrozumieli, że śmierć/przejście i proces zachodzący po śmierci uległy radykalnej zmianie.  Żadna Dusza już nie idzie na gęste plany astralne i nie czeka na swoją kolej, by ponownie wcielić się na Ziemi.  Jeśli jesteście osobami Samoświadomymi, których Pieśń Duszy rezonuje z wyższym czwartym/niższym piątym wymiarem lub wyższymi, automatycznie jesteście zabierani na właściwy poziom, gdzie wszystko wygląda bardzo podobnie do rzeczywistości, którą właśnie opuściliście, tylko jest o wiele wspanialsze, piękniejsze i radośniejsze, bardziej pełne miłości i spokoju.  Przejdziecie przez Bramę sfer niebieskich całkiem świadomi.  Obejrzycie swe przeszłe życie jako obserwator i będziecie mogli pożegnać się z tymi, którzy są wam bliscy i drodzy; jednak powoli zaczną oni stapiać się z tłem, chyba że są członkami waszej najbliższej rodziny Duszy.
Częstotliwości jakie wytwarzacie i z jakimi rezonujecie zdecydują o tym, w jaki wymiar lub pod-wymiar zostaniecie zabrani, jak również o tym, do jakich poziomów kosmicznej informacji będziecie mieć dostęp.  Wasze Pole Auryczne jest jak peleryna, która otacza wasze Ciało Eteryczne i Astralne, i jest ono albo peleryną Światła, albo zasłoną negatywnej, nieharmonijnej energii, jaką zgromadziliście w czasie doświadczeń z wielu poprzednich wcieleń.  Składacie się z jednostek energii:  mentalnej, emocjonalnej, astralnej i duchowej.  Musicie zrozumieć i zaakceptować fakt, iż jesteście istotą wielkiej energii, autentyczną Iskrą Boskiej Świadomości.  Jako Samoświadomi współ-stwórcy jesteście również tymi, którzy dyrygują energią za pomocą swych potężnych myśli, działań i intencji. Istniejecie w wirze energii: energetycznych mocy, złożonych albo z substancji Pierwotnej Siły Życiowej, albo połowicznego spektrum Światła (half-spectrum Light) z niższych poziomów, albo przecudownych, wszechogarniających Adamantynowych Cząstek Światła Stwórcy z wyższych poziomów świadomości. Wasz mentalny stan umysłu i jakość albo rezonans waszej natury emocjonalnej decydują o wyniku waszych twórczych przedsięwzięć.  Jako współ-stwórcy będziecie kształtować i manifestować wasze twórcze idee/myśli, a potem musicie doświadczyć rezultatów swej ekspresji myśli i działań – tak orzekają Powszechne Prawa.
Stajecie się kompetentnymi reżyserami sił Kosmicznej Energii.  Stańcie się świadomymi obserwatorami i ćwiczcie bezstronność.  Nie pozwólcie się wciągnąć w wir negatywnej energii, generowanej przez innych.  Nauczcie się być niewzruszeni i panować nad sytuacją jako ci, którzy kierują swą Świętą energią.  Nie pozwólcie nikomu zaburzać swego spokoju i harmonijnej natury.  Jednak pamiętajcie, proszę, jeśli czasem przydarzy wam się jakaś chwila ludzkiej słabości, zatrzymajcie się, weźcie głęboki oddech i powróćcie do swego centrum, wysyłając równocześnie rozbłysk Fioletowego Płomienia, który przekształci i rozpuści te nieharmonijne energie.  Czasem jesteście zbyt surowi w ocenianiu swego Ja.  Nie macie być perfekcyjni, kochani.

To właśnie promieniowanie waszej Wyższej Jaźni, Nad-Duszy, stopniowo przenika wasze ciała fizyczne i emocjonalne, w ten sposób stopniowo uwalniając wszelkie nagromadzone tam negatywne astralne śmiecie.  Połączone Światło Nad-Duszy całej ludzkości stopniowo rozpuszcza skażone, wykrzywione wzorce wibracji planów astralnych, które w przeszłości zwane były „zbiorową świadomością”, negatywnymi wzorcami myślowymi ludzkości.  Miłość, spokój i radość są pierwotnymi jakościami Nad-Duszy. Większość ludzkich myśli jest zazwyczaj przypadkowa i nieskoncentrowana.  Obniżenie częstotliwości fal mózgowych czy też nauczenie się utrzymywania świadomości w Stanie Alfa nadaje waszym procesom myślowym ostrości i koncentracji, i wyznacza jasny kierunek umysłowi podświadomemu.  Techniki opanowania stanu Alfa są głębokimi i potężnymi narzędziami.  Wasz świadomy umysł to pojmuje, ale to właśnie wasz umysł podświadomy przetwarza napływające informacje i podejmuje określone działania.  Zostając Mistrzami Stanu Alfa i utrzymując świadomość na odpowiednim Alfa-poziomie, będziecie w stanie rozmawiać i współdziałać ze swym podświadomym umysłem.  Rozwijanie zdolności do bezpośredniej komunikacji z waszym głębokim, wewnętrznym instynktownym umysłem i waszym Świętym Umysłem wykracza poza siłę woli.  Odkryjecie, że w naturalny sposób podejmujecie najlepsze decyzje i właściwe działania prowadzące do osiągnięcia waszych celów.

Proces wznoszenia zaczyna się, kiedy wasza Jaźń Duszy odzyskała swą właściwą pozycję jako dyrygent fizycznej Jaźni.  To tak, jakby włączony został zapłon wewnątrz waszego DNA, które zawiera matrycę waszego doskonałego Świetlistego Ciała Adama/Ewy Kadmon.  Seria uśpionych kodów zaktywowana jest za sprawą wyższych częstotliwości Światła, jakie zaczęliście w sobie integrować.  Te wibracyjne wzorce Światła zawierają konkretne kody koloru i dźwięku, które wpłyną na wszystkie komórki i organy wewnątrz fizycznej formy.  Stopniowo komórki zaczną wchłaniać i przetwarzać Światło, i te komórki-nosiciele Światła zaczną przenikać i wpływać na całe ciało fizyczne.
Proces transmutacji jest zatem rozpoczęty i w wyniku tego toksyny, urazy emocjonalne, bolesne wspomnienia i doświadczenia przechowywane w całym ciele zaczną wypływać na powierzchnię, tworząc w ten sposób wielorakie nieprzyjemne objawy fizyczne: bóle w różnych częściach ciała, objawy podobne do grypy, bóle głowy, odczucie zamętu i chwilowe zaniki pamięci – aby wymienić tylko kilka z nich.

Następny poziom odbudowy Pola Aurycznego dotyczy emocjonalnych i astralnych planów świadomości.  Gdy wasze ciało fizyczne ewoluuje, staje się zdolne zintegrować coraz więcej subtelnych częstotliwości komórek Światła.  Wasza czterowymiarowa rzeczywistość zaczyna się rozsypywać, a wasz świat iluzji staje się zniekształcony i pełen zamętu.  Wasza struktura poglądów religijnych może zacząć się rozpadać, pozostawiając was w stanie nadwrażliwości i bez poczucia kierunku.  W tym momencie wyłania się Wyższa Jaźń, a ten jej aspekt, który reprezentuje Nad-Duszę, zlokalizowany w waszej Gwieździe Duszy (ósma czakra) zaczyna wysyłać wiązki promieni częstotliwości wyższego Światła do waszego Świętego Umysłu, Świętego Serca i całego systemu czakr.  Promienie te uruchamiają również wasze zdolności intuicyjne, a także zawierają istotne informacje potrzebne, aby przebudziło się w was wyższe zrozumienie tego, kim naprawdę jesteście; mogą one też obudzić wewnętrzne Boskie Niezadowolenie.
Wasza Boska Komórka Diamentowego Rdzenia przyswaja teraz coraz więcej Boskiego Światła, które aktywuje i zwiększa moc Promieni Boskiej Świadomości w rdzeniu waszego Świętego Serca.  Ten proces jest zaprogramowany w waszej Boskiej Matrycy, a także zakodowany w waszym DNA.  Do tego czasu wasze komórki zaczęły już odpowiadać na Światło jako na główne źródło swej energii.  Jest to głównym powodem, dla którego aspiranci na Ścieżce często radykalnie zmieniają swoją dietę, przestawiając się na pożywienie o mniejszej gęstości, gdyż ich fizyczne i emocjonalne ciała są przesycone Adamantynowymi Cząstkami Światła – pokarmem bogów.
Gdy poruszacie się coraz bardziej w głąb wymiarów subtelniejszego światła, fizyczne zmysły mogą rozszerzyć swój zakres, a wasza świadomość kolorów i dźwięków wzrośnie.  Wyostrzenie zmysłów fizycznych oznacza, że komórki wewnątrz waszego Pola Aurycznego rozpoczęły oczyszczanie gęstych, ograniczających energii, które nawarstwiły się przez tysiące lat.  Mgliste więzienie, które przytępiało zmysły i trzymało ludzkość w więzach stopniowo jest rozpuszczane przez komórki Światła, dzięki czemu Pole Auryczne stanie się bardziej promienne w miarę jak coraz więcej Dusz budzi w sobie wewnętrzny boski potencjał.  Ciało fizyczne stopniowo musi być zapoznane na powrót z transformacyjnym wpływem Żywego Świata, po to, aby mogło ponownie przyjąć swą pierwotną formę Świetlistego Ciała, która została zaprojektowana dla całej ludzkości.

Ukochani, nie zwracajcie swego wzroku na chaos i destrukcję, które szaleją teraz na Ziemi.  Każdego dnia żyjcie ześrodkowani na swym Świętym Sercu/Słonecznym Centrum Mocy, tak abyście mogli integrować ze swym fizycznym ciałem maksymalną ilość Światła Stwórcy, a potem wysyłajcie ten drogocenny dar w dół do jądra Ziemi oraz na zewnątrz w świat formy.  Wiedzcie, że połączone wysiłki Służebników Świata na całej planecie mają na tę przemianę wpływ.  Jesteśmy siłą, sprowadzającą większe dobro i nie można temu zaprzeczyć.  Jestem na zawsze waszym wiernym strażnikiem i obrońcą.

JAM JEST ARCHANIOŁ MICHAŁ

http://www.ronnastar.com/latest.html

Tuesday, June 21, 2011

Medytacja na czerwcowe przesilenie letnie 2011

Channeler: Celia Fenn
20 czerwca 2011

Właśnie przeszliśmy przez ważny portal energetyczny całkowitego zaćmienia Księżyca, i zbliżamy się teraz do czerwcowego przesilenia letniego 2011. Zapraszamy was, byście się przyłączyli do nas w czasie medytacji tworzenia Globalnej Fali Miłości i zjednoczenia się z nadchodzącą częstotliwością Miłości i Pokoju.
Dobrze będzie spotkać się w grupach i przeprowadzić ceremonie i zgromadzenia, albo po prostu zapalić świecę i uczynić tę medytację osobistą ceremonią Boskiego Światła.
A więc…zaczynamy…po prostu zamknijcie oczy i głęboko oddychajcie. Skupcie swą energię na sercu i poczujcie światło i moc w ośrodku serca. Łączycie się z wewnętrznym Boskim Światłem.
Teraz…pozwólcie temu światłu podróżować w dół waszego ciała, poprzez splot słoneczny i czakrę sakralną i czakrę podstawy…i połączyć się z gwiaździstą czakrą duszy pod waszymi stopami. Poczujcie, jak jesteście tu ugruntowani i łączycie się z miłością i wsparciem Matki Ziemi. Ona zawsze otacza was swą miłością. Oddychajcie głęboko i cieszcie się tym błogim uczuciem.
Teraz pozwólcie, by energia popłynęła dalej w dół i połączyła się z kryształem w centrum Ziemi. Tu łączycie się z Sercem Ziemi…sercem Matki Ziemi…i czujecie bardzo głęboką i kochającą energię, która się porusza przez wasze ciało i wpływa do waszego serca podczas gdy łączycie się z miłością Matki Ziemi.
A więc…pozwólcie sobie poczuć tę miłość i błogość.
Teraz…pozwalacie tej energii podróżować w górę waszego ciała, poprzez czakrę gardła, czoła i czakrę korony aż do gwiaździstej czakry duszy. Tutaj łączycie się z Duszą i światłem Wyższego Ja. Zanurzacie się w roziskrzonej fali przejrzystego białego światła i wiecie, że nigdy nie jesteście sami i że zawsze jesteście kochani i wspierani.
Po prostu oddychajcie głęboko i czujcie miłość i błogość.
A teraz pozwólcie tej energii poruszać się w górę….na fali kosmicznego przepływu aż do Serca Kosmosu, gdzie łączycie się z Boskim Sercem. Czujecie jak miłość, która jest nieskończona i bezwarunkowa, po prostu zalewa wasze serce i wypełnia was Boskim Światłem i Błogością.
Kiedy czujecie to światło…wiecie, że jesteście nieskończonymi kosmicznymi istotami i że jesteście połączeni z Boskim Kosmicznym Sercem tak samo jak z Ziemią. Jesteście Ludzkimi Aniołami…Ziemskimi Aniołami…nieskończonymi istotami Światła!
W tym momencie…łączycie się z częstotliwością Miłości i Pokoju……czujecie się lekko jak piórko na wietrze.…unoszące się na boskim oddechu……poruszające się wraz z boskimi prądami….płynące w Świetle Tworzenia i Boskiej Inteligencji…..
Napełnione błogością i promiennością…..i zakotwiczające tę częstotliwość na Planecie Ziemi…
Ukochane Boże Dzieci…wiedzcie, że Nowa Ziemia wita tę częstotliwość Miłości i Pokoju i wasze pragnienie, by zakotwiczyć tę częstotliwość w waszych sercach i stać się żywymi przekaźnikami dla częstotliwości Miłości i Pokoju…….
Po prostu utrzymujcie tę częstotliwość w waszych sercach i czujcie, że jest ona przekazywana na zewnątrz do Ziemi i odbierana przez serca wszystkich żyjących istot……
A więc…po prostu spoczywajcie w Pokoju i Miłości i pozwólcie tej energii płynąć przez wasze serce……
A teraz, kiedy jesteście gotowi…po prostu skupcie tę energię z powrotem na waszym sercu i odetchnijcie głęboko…trzy razy, a potem otwórzcie oczy kiedy czujecie, że jesteście gotowi!
Gdy kończycie tę medytację…utrzymujcie intencję, że dalej będziecie Kotwicą i Przekaźnikiem dla częstotliwości Miłości i Pokoju na tej Planecie.
I tak właśnie jest!
Namaste!

Nowe ziemskie energie w czerwcu 2011

AA Michał: Nowe ziemskie energie w czerwcu 2011 – zmiana kodów czasu i dostrojenie serca planety do kosmicznych częstotliwości światła
Channeler: Celia Fenn


Ukochana rodzino światła! cóż za ekscytujący rejs odbywacie w tym czasie, podróżując na Czasostatku Ziemi ku jej Nowej Rzeczywistości i nowej Linii Czasu. Tak, wielu z was uświadomiło sobie, że to, co nazywacie „życiem” na Ziemi, jest po prostu ruchem poprzez Czas i Przestrzeń, który stwarza toczącą się historię ewolucji. Jesteście Nieskończonymi Istotami Światła i na tej planecie Ziemi możecie doświadczać czasprzestrzeni podróżując poprzez Gwiezdne Wrota i wzdłuż Trajektorii Światła, które przejawiają różne poziomy doświadczenia, nazywane przez nas „Wymiarami Światła”.
W miesiącu czerwcu wkraczacie w Wielką Zmianę Kodów Czasu, która usunie stare kody czasu i zastąpi je kodami czasu nowej rzeczywistości, a następnie zrównoważy je dzięki dostrojeniu Planetarnego Serca do kosmicznych częstotliwości światła. To wydarzy się przed i podczas całkowitego zaćmienia Księżyca w dniu 15 czerwca, oraz w czasie wokół Letniego Przesilenia w dniu 21 czerwca.
Całkowite zaćmienie Księżyca i dostrojenie świętych miejsc oraz punktów węzłowych na siatce Planetarnego Serca
Ukochani, w czasie poprzedniego przesilenia, w grudniu 2010 roku, Ziemia weszła w nową linię czasu dla 5.wymiaru. W ciągu tych ostatnich sześciu miesięcy Ziemia utwierdziła się w swych nowych częstotliwościach i swej nowej trajektorii, która ją jednoczy z Bramą Czasu 2012. A teraz, w tym momencie począwszy od zaćmienia Księżyca, Serce Planety będzie dostrajane do kosmicznych Częstotliwości Światła za sprawą zmiany kodów czasu, która skupi się na dwóch punktach planetarnych sieci…na kompleksie Stonehenge w Anglii i kompleksie piramid w Gizie w Egipcie.
Święte miejsca na Ziemi działają jak punkty węzłowe w świetlnym ciele Ziemi. Wiele z tych świętych miejsc było sprofanowanych w przeszłości w rzeczywistości 3W, ale zostały one w ostatnich latach oczyszczone i ponownie podłączone na Wyższych Wymiarach, są więc gotowe by zadziałać raz jeszcze jako odbiorniki/receptory kosmicznego światła i kodów w tych kluczowych punktach, w jakich były one umieszczone na planecie.
o
Kody księżycowe, które zostały uwolnione podczas całkowitego zaćmienia Księżyca, zawierają kody czasu czy też instrukcje podróży dla Ziemi poprzez czas i przestrzeń. Kody Księżycowe są trzymane głęboko w podświadomości duszy planety i stanowią one matrycę czy też wzorzec dla zamanifestowania się zewnętrznej – Słonecznej – rzeczywistości. Podczas tej zmiany kodów stare kody trójwymiarowej manifestacji będą w całości zastąpione nowymi kodami przeznaczonymi dla Nowej Ziemskiej Rzeczywistości Pokoju i Światła.
Stare kody czasu z trzeciego wymiaru kodowały energię separacji i indywidualnej osobowości ego. Była to skończona rzeczywistość, oparta na czasie linearnym i w dużej mierze odłączona od tego, co nazywacie naturą. Miała ona głęboko zakodowane poczucie winy, zranienia, cierpienia i potrzeby odkupienia. To pragnienie odkupienia prowadziło do powstania mitów o Zbawicielach i Mesjaszach, którzy zabierali wam waszą suwerenną moc stwarzania i manifestowania.
Nowe kody czasu zakodują energie Jedności i Połączenia na wszystkich poziomach. Zakodują spiralną i cykliczną moc rozwijającej się czasoprzestrzeni, tak jak na Wyższych Wymiarach, i umożliwią ponowne połączenie z naturą i planetą jako Świetlistą Istotą. Nowe kody dadzą moc indywidualnym suwerennym istotom, aby mogły łączyć się w Świetlne Wspólnoty i pomagać w ponownym stwarzaniu Ziemi jako wielowymiarowego domu dla Nowej Ludzko-Anielskiej Istoty Światłą, jaką się stajecie.
Wszystkie święte miejsca były pierwotnie zakodowane przez te wielowymiarowe wzorce, ale zostały one utracone, gdy ludzkość zstąpiła do trzeciego wymiaru i zaczęła się odsuwać od czystego światła Kosmicznego Serca. Teraz, ukochani, gdy powracacie, te święte miejsca są ponownie podłączane i reaktywowane do swego pierwotnego światła i celu. Proszę zrozumcie, ukochani, że nie ma żadnej potrzeby niszczenia ani Ziemi, ani jej świętych miejsc po to, by ją uzdrowić i oczyścić. Ten proces oczyszczający i uzdrawiający już się odbywa, gdy Ziemia ponownie jednoczy się z Kosmicznym Sercem i posuwa się naprzód w swej podróży poprzez pozostałe Gwiezdne Bramy 2011 i 2012 roku.
Niedawno zapoznaliście się z konstelacją Wężownika* i 13. domem gwiezdnego zodiaku. Gdy zacznie się zaćmienie Księżyca (15.6.2011), Księżyc będzie wschodził nad Stonehenge w gwiazdozbiorze oraz domu Wężownika, i uaktywni kody czasu w tym miejscu, co umożliwi jego zjednoczenie się z częstotliwościami kosmicznego światła. W tym samym czasie kompleks piramid w Gizie również zostanie uaktywniony i podłączony w procesie dostrojenia. Wtedy nowe kody czasu zostaną przesłane przez planetarną sieć, które tworzy świetliste ciało Ziemi, a wszystkie święte miejsca i węzły, które są już przygotowane, uaktywnią się i dostroją do nowych kodów czasu.
Energie Wężownika przenoszą kody uzdrawiania i transformacji oraz wsparcia, i energia ta również przepłynie przez sieć, przynosząc tak potrzebne uzdrowienie i wsparcie tym, którzy otworzą swe serca, aby otrzymać uzdrawiające energie Wężownika w czasie gdy inicjowane są one w świadomości nowej pięciowymiarowej Ziemi!
Miłość i pokój są częstotliwościami światła
Ukochana rodzino światła, po całkowitym zaćmieniu Księżyca będzie mieć miejsce kilka bardzo potężnych momentów ponownego połączenia i dostrojenia w czasie przesilenia letniego w dniu 21 czerwca. Ci, którzy zezwolili na ponowne dostrojenie swej istoty światła do nowych kodów czasu, zdadzą sobie sprawę, że poruszają się ku częstotliwości Miłości i Pokoju. Ale dla tych, którzy wciąż trzymają się rzeczywistości 3.wymiaru, prawdą będzie coś przeciwengo, gdyż ich wersja czasoprzestrzeni nie będzie już wspierana przez głębokie kody, a rozpadanie się iluzji przyspieszy i stanie się jeszcze oczywistsze. I rzeczywiście, może się pojawić niepokój i panika pośród tych, którzy nie umieją jeszcze poczuć wibracji Nowego, które jednoczy się z Przyszłą Ziemią manifestując się Teraz.
Mówimy wam, że w rzeczy samej miłość i pokój są częstotliwościami światła. Nie są emocjami ani nawet uczuciami, stanowią zjednoczenie z kodami światła, które przenoszą informację o Boskiej Woli Stwórczej. Ci, którzy wkraczają w wielowymiarową świadomość, uczą się jak pozwolić sobie na poddanie się przepływowi Boskiego Światła i Boskiej Woli i wejść w częstotliwość Miłości i Pokoju.
Ukochani, aby znaleźć się w wibracji miłości nie musicie w niczym się sprawdzać ani pracować nad sobą ani być czymś, czym jeszcze nie jesteście – jesteście Miłością i wyrażacie tę prawdę, kiedy po prostu jednoczycie się z częstotliwością Boskiej Woli i Boskiego Światła. Nie ma czego się tu uczyć ani czego osiągać…po prostu pozwalacie Światłu przepływać przez was, gdy stajecie się „Okiem Boga”. Boska Inteligencja doświadcza samej siebie jako Miłości poprzez Was! To proste, kiedy zezwalacie na ten przepływ i to zjednoczenie!
Ukochani, być w częstotliwości Pokoju nie oznacza tylko położyć kres wojnie i agresji. Oznacza to wejść w wibrację Boskiego Pokoju, który płynie z Serca Boskości. Kiedy pozwolicie, by ta wibracja przez was przepływała…staniecie się Bożym Pokojem w każdym momencie. Na tej Nowej Ziemi zjednoczycie się z Pokojem i staniecie się Pokojem.
Nowe kody czasu będą wspierać proces wkraczania w ten przepływ i częstotliwość Światła.
Jest to po prostu chwila Wielkiej Radości i Światła i Miłości, tak ukochana rodzino światła! My świętujemy z Wami!
Życzymy wam więc Radości i Przygody w czasie tej nowej podróży. Być może w tym momencie powinniśmy zacząć was nazywać „Nawigatorami Czasu” tak jak i „Świetlnymi Pracownikami”. Albowiem gdy pracujecie ze światłem i kodami czasu, żeglujecie również przez Bramy Czasu, pilotując CzasoStatek Ziemi w jej nieskończonej świetlnej Podróży!

* (przypis tł:) według pewnych przekazów energia Wężownika ma bezpośredni związek z energią Kosmicznej Matki i Platynowego Promienia Bogini/ 7.wymiaru; od czasów zatonięcia Atlantydy była ona ukryta („Izyda Zasłonięta”), ale teraz powraca, by zjednoczyć się z energią Złotego Promienia Boskiej Męskości/ 6.wymiaru – i jak się teraz zjednoczą, to będziemy mieć zrównoważoną i funkcjonalną kosmiczną rodzinę, i możliwość tworzenia Nowej Ziemi w łatwy i naturalny sposób :D

Monday, June 13, 2011

Wsłuchajcie się w swą Wewnętrzną Mądrość.
Wiadomość od Archanioła Michała
otrzymana przez Michelle Coutant, 6 czerwca, 2011
Przetłumaczyła Wika
.
Moi Drodzy, wsłuchajcie się w swą wewnętrzną mądrość.  Wsłuchajcie się. Usiądźcie spokojnie i słuchajcie.  Nasłuchujcie każdego dnia, każdej teraźniejszej chwili.  Słuchajcie i wchłaniajcie i pojmujcie te wielką prawdę, że każdy z was posiada tę wewnętrzną mądrość, jest ona wam dostępna.   To mądrość Kosmosu, to mądrość Boga, to mądrość boskiego Umysłu, to mądrość Bożej Jaźni.   To wy sami.   Ukochani, usiądźcie spokojnie w miłości waszego świętego serca i zintegrujcie w sobie tę wiedzę.  Usiądźcie spokojnie i wygrzewajcie się w tej wielkiej bożej miłości, miłości Boga, który jest wami.  Pozwólcie, by ta miłość wypełniła waszą istotę, aby wypełniła każdą waszą część i każdy wasz przejaw.  Pozwólcie tej miłości przeniknąć waszą istotę, wasze ciało fizyczne, wasze ciało emocjonalne, wasze ciało mentalne.  Wasze ciało duchowe jest tą wielką miłością.  Pozwólcie jej wyłonić się i wypełnić was całych, wypełnić wasze duchowe ciało świadomością tej wielkiej miłości.  Ta miłość jest bezwarunkowa.  Jest ona Wszystkim, jest Boską Obecnością.   Jest ona w was, jest poza wami, jest przeszłością, teraźniejszością i przyszłością.  Nie istnieje nic innego. Wszystko inne jest iluzją.
Poczujcie ten przepływ boskiej esencji wewnątrz was.  Poczujcie ten przepływ i rozszerzajcie go i rozszerzajcie go, aż będziecie wypełnieni całym Stworzeniem.  Pośród tej rozległości całego Stworzenia istnieje każde pytanie, każda odpowiedź, o jaką kiedykolwiek poprosiliście i otrzymaliście, i każde pytanie i odpowiedź, jakie kiedykolwiek zadacie i otrzymacie.  Ta mądrość, której poszukujecie i pragniecie, jest dla was dostępna poprzez drzwi do waszej wewnętrznej Jaźni.  Wejdźcie tam, kochani. Medytujcie, medytujcie i dalej medytujcie.  Zadajcie swoje pytanie, mówcie do swego nadświadomego umysłu, mówcie do swojego Boskiego Ja.   Spodziewajcie się odpowiedzi, kochani.  Spodziewajcie się odpowiedzi i bądźcie w stanie radosnego oczekiwania.  Wiedzcie, że poprosiliście i otrzymacie.  Każde z was posiada w sobie mądrość Kosmosu i nadeszła dla was pora, kiedy to was się prosi o wsłuchanie się w tę wewnętrzną mądrość.  Ona jest waszym najlepszym przewodnikiem.  Wasze Boskie Ja naprawdę wie, co stanowi wasze najwyższe dobro.  Kto inny może wiedzieć, co jest dla waszego najwyższego dobra?  Ktoś inny może wam pomóc otworzyć waszą świadomość na to, co służy waszemu najwyższemu dobru, ale nie pozwólcie innym mówić wam, co jest waszym najwyższym dobrem.  Pojmijcie tę różnicę, kochani, i wcielcie to w każdy aspekt waszego Ja.  Nigdy nie możecie zbłądzić, gdy słuchacie swej wewnętrznej mądrości.  Zgłoście swe prawo do swej osobistej mocy, ukochani; ogłoście to w tej chwili teraz.  Jeśli nie obwieścicie swej mocy, dalej będziecie stwarzać to samo, więcej tego, co już do tej pory stworzyliście. Z braku lepszej alternatywy automatycznie otrzymacie to, co już stwarzaliście i przeżyliście. Zdecydujcie się stworzyć dla siebie wspaniałą i olśniewającą przyszłość. Zdecydujcie się wykreować obfitość, suwerenność, mistrzostwo, samorealizację.  Zdecydujcie się stworzyć bezwarunkową miłość, radość, pokój, piękno, szczodrość i harmonię w swojej rzeczywistości.  Jest to dostępne dla każdego z was.

Nie słuchajcie tych, którzy mówią o kataklizmach i sądnym dniu.  Jeśli wybierzecie kataklizmy i nieszczęścia, kochani, taka będzie wasza rzeczywistość.  Wybierzcie swobodę i wdzięk.  Wybierzcie dar Fioletowego Płomienia; ten błogosławiony dar przyniesiony wam przez waszego ukochanego Saint Germaina.  Wezwijcie Fioletowy Płomień i przekształćcie wszystkie zbiorowe myśli ludzkie o kataklizmach i nieszczęściach, które wciąż krążą wokół was.  Tak wielu z was spędza codziennie czas na oczyszczaniu form myślowych ludzkich nadużyć mocy, jednak te myśli wyłapywane są przez innych i ponownie zasilane w energię.  Przeobraźcie je raz i na zawsze.  Zbierzcie się, drodzy pracownicy światła, i oczyśćcie swą atmosferę.  Oczyśćcie całą negatywność i gęstość otaczającą waszą planetę i wasze dusze, Ziemię i inne formy życia.  To jest możliwe, gdy każdego dnia coraz więcej was zacznie używać Fioletowego Płomienia, i coraz więcej was wzrośnie w siłę Fioletowego Płomienia, który dzierżycie. Trwajcie w tym, trwajcie i nie ustawajcie.  Gdy tak zrobicie, odkryjecie, że w was również oczyściły się kanały komunikacji z istotami z wyższych wymiarów.  Odkryjecie, że macie mniejszą gęstość i mniej negatywnych form myślowych zaśmieca fale waszych myśli.  Odkryjecie, że gdy te myśli zbiorowej ludzkiej świadomości rozpuszczają się i transformują, wzrasta przejrzystość waszej wizji.
Usiądźcie spokojnie i medytujcie, kochani. Usiądźcie spokojnie i poproście, a potem pozwólcie sobie przyjąć błogosławioną tarczę energii wzniesionych mistrzów.  Poproście o tę tarczę, abyście byli chronieni przed nadużyciami zbiorowej ludzkiej świadomości, przed świadomością ubóstwa, która jest wciąż tak dominująca na waszej planecie.  Poproście o tę tarczę, aby was chroniła, gdy sprowadzacie na Ziemię to, co chcecie tu zamanifestować i stworzyć dla swojego najwyższego dobra oraz najwyższego dobra wszystkich. Musicie wzmacniać tę tarcze każdego ranka i wyrażać wdzięczność, kochani. Wyrażajcie wdzięczność za pełną miłości pomoc wzniesionych mistrzów, waszych przewodników, aniołów, archaniołów, wszystkich wielkich istot światła, istot Jedynego Prawa.  Tylu ich jest przy was, pomagają wam, to więcej istot, niż kiedykolwiek moglibyście poznać w czasie swego pobytu na Ziemi. Te wielkie istoty czekają na wasze wezwanie i z radością będą wam pomagać tak długo, jak długo zechcecie tworzyć dla swego najwyższego dobra i najwyższego dobra wszystkich.
Oczyśćcie te kanały komunikacji, kochani, wsłuchajcie się w swą wewnętrzną mądrość, porozumiewajcie się z waszym Boskim Ja.  Komunikujcie się ze wszystkimi błogosławionymi istotami z wyższych wymiarów, które są tu po to, by wam pomóc.  Wezwijcie mnie, kochani.  Jestem z wami w każdej teraźniejszej chwili i otaczam was swą bezwarunkową miłością i radością.
Jestem Archanioł Michał i przynoszę wam tę prawdę.

http://spiritlibrary.com/michelle-coutant/listen-to-your-inner-wisdom

Saturday, June 11, 2011

Masz w Ręku Klucz do Własnej Wspaniałości

Przekazała Ronna Herman

Umiłowany mistrzu, nigdy nie zapominaj, że lęk pozbawia Cię mocy. Lęk staje Ci się więzieniem nieudolności i bezwładu. Chcąc opanować wielkie rzesze ludzi i nimi władać, wystarczy zrobić to jedno: tych, którzy współbrzmią z ograniczającymi wibracjami niższych wymiarów, wystarczy utrzymywać w stanie lęku, co gwarantuje, że pozostaną oni niezrównoważeni i nieskuteczni. Maja albo wielka ułuda polega na tym, że sprawy wyglądają tak, jak je postrzegasz, a nie tak, jak się mają naprawdę. Na astralnym planie świadomości istnieje wiele przytłaczających, potężnych myślokształtów – mentalnych, emocjonalnych i eterycznych. Ogółem ludzi władają przede wszystkim emocje oraz postawy mentalne wynikające z ograniczoności horyzontów, ciasnych poglądów. Z powodu rozległego spektrum możliwości między biegunami miłości i nienawiści ludzkość ustawicznie trwa w stanie nierównowagi, jako że wahadło rozpowszechnionych poglądów oscyluje tam i z powrotem śladem informacji albo teorii aktualnie najbardziej znaczących, o olbrzymiej sile oddziaływania. Ogół ludzi, którzy są wciąż zatrzaśnięci w ciemnicy, jaką jest świątynia ich ciał fizycznych, przejawia coraz więcej agresji, ponieważ - w miarę jak wyższe wibracje świetlne powoli zaczynają im wnikać w świadomość - budzi się w nich wewnętrzne pragnienie wolności.

Mój mężny wojowniku Światłości, najlepszym sposobem uniezależnienia się od wpływu inwazji tych potężnych myślokształtów jest umacnianie i podtrzymywanie więzi z własna Duszą/ Jaźniami wyższymi. Jak nigdy dotąd w całym biegu dziejów wysłannicy gwiazd muszą wytrwale starać się żyć i funkcjonować ześrodkowani w ŚWIĘTYM SERCU, SWOIM CENTRUM MOCY, pod jego przewodem. Masz teraz sposobność wypróbowania talentów i darów duchowych, jakie dopiero co rozwinąłeś, możesz się uczyć, jak korzystać z przymiotów, cnót i zdolności właściwych mieszkańcom środowiska wyższych wymiarów, które sobie właśnie przyswajasz. Na każdym podpoziomie każdego z wyższych wymiarów można zdobyć obszerne informacje oraz pewne wyższe zdolności. Wesprą Cię one i dodadzą siły, co Ci ułatwi przejście przez próby i sprawdziany ewolucyjnych przemian z całą swobodą i wdziękiem. Wraz ze wzrostem Boskiej świadomości potęguje się zdolność koncentracji i ześrodkowania się na ścieżce duchowej.

Toczy się w Tobie proces rozwijania się wrażliwości duchowej oraz zdolności dostrajania się, dzięki którym świadomość będzie mogła stale Ci się poszerzać, obejmując sobą coraz większe kręgi promiennej Światłości. Wskutek tego stopniowo będziesz mógł się dostrajać do wciąż wyższego punktu widzenia oraz z nowo osiągniętego stanowiska obserwować jednocześnie, co się dzieje na planach wszystkich trzech rzeczywistości materialnych: fizycznej, mentalnej i emocjonalnej, a także rzeczywistości duchowej – na tym poziomie, z którym harmonijnie współbrzmisz. Musisz czujnie nadsłuchiwać i podszeptów Duszy, i głosu inspiracji, jakim przemawiają do Ciebie niebiańscy nauczyciele oraz kierownicy duchowi, a także dostroić się do odbioru tych przekazów. Musisz nawyknąć do ciszy zarówno w świecie wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Konieczne jest też uwrażliwienie się i dostrojenie do wewnętrznego głosu Mistrza, z którym masz pracować. Gdy tylko opanujesz bezustanną paplaninę umysłu i ego, będziesz gotowy żyć w aurze Mistrza-nauczyciela oraz emanować na świat Światłem Duszy.

Doniosły aspekt mistrzostwa wewnętrznego stanowi świadomość grupowa. Istotne jest pragnienie służenia i podporządkowanie osobistych pragnień dobru grupy. Ku mistrzostwu wewnętrznemu, a także spełnieniu życiowej misji najlepiej poprowadzą Cię i poinstruują: własna Dusza oraz Twoje Jaźnie wyższe. W miarę jak nawiązujesz bliską więź z tymi „lżejszymi”, świetlanymi postaciami swojego Ja, stopniowo wzmacnia się i wzrasta w Tobie świadomość Duszy. Otwiera Ci to przestrzenie nowych sposobności! Świat aspiracji wewnętrznych koniecznie należy równoważyć działaniem w świecie zewnętrznym. Musisz odkryć własną niepowtarzalność i ze wszystkich sił starać się być SOBĄ najlepszym – najlepszym jak tylko można.

Kierując świadomość w głąb siebie, ruszasz na wyprawę prawdziwie samoodkrywczą. Zarówno zdolności od Boga Ci dane: potęga woli, kreatywność i inspiracja, jak i paliwo stwórcze, dzięki któremu może powstawać wszystko co dobre, kryją się w świętym umyśle oraz świętym sercu. Sam dzierżysz klucz do własnej wspaniałości! Trzeba tylko świadomie czerpać z wnętrza i pilnie korzystać ze swoich zdolności oraz z mądrości świętego umysłu. Trzeba korzystać z woli od Boga danej, aby móc objąć dziedzictwo Boskiej potęgi! Czyniąc tak, będziesz osiągał coraz wyższe i głębsze poziomy samoświadomości oraz świadomości kosmicznej.
PYTANIE: „Jak wiadomo, promieniowanie jądrowe przeraża ludzi całego świata, a co dopiero Japończyków. Zastanawiam się, czy istnieje jakiś sposób ochrony siebie i środowiska przed tym promieniowaniem? Byłoby cudownie, gdyby aa Michał mógł nas w tej sprawie oświecić i udzielić stosownych wskazówek.” H.O, Tokyo, Japonia

ARCHANIOŁ MICHAŁ: KAŻDY Z WAS MUSI SIĘ STAĆ MAGNETYCZNYM OŚRODKIEM ŚWIATŁOŚCI – OTO PRIORYTET DLA WSZYSTKICH PRAGNĄCYCH BYĆ SŁUŻEBNIKAMI ŚWIATA.
Pora, abyście Wy, WYSŁANNICY GWIAZD, przyswoili sobie pełną paletę przymiotów, cnót i talentów Boskiej świadomości obejmującej tę galaktykę. Przygotowywaliście sie do tego od tak dawna, tak długo! Wielkie rzesze są już gotowe wysunąć się na prowadzenie i upomnieć o największą miarę Światłości stwórczej, jaką ciało fizyczne może pomieścić. Twoja diamentowa boska komórka rdzenna jaśnieje olśniewającym blaskiem, aura zaś i wpływ, jaki wokół siebie roztaczasz, błyskawicznie się poszerzają. Niejeden z Was osiągnął już maksymalny poziom częstotliwości wibracji Świetlnych, jakie może wchłonąć, pozostając jednak na planie ziemskim. Zgodnie z Boskim zrządzeniem wysoko rozwinięci przywódcy duchowi pozostaną wśród ludzi, aby im świecić przykładem, rozprzestrzeniać Światło i mądrość oraz dawać nadzieję i zachętę tym, którzy się usiłują przebudzić i odzyskać swoją moc Boską. Dawniej mistrzowie usuwali się z widoku publicznego, pełniąc swą misję w ukryciu, ponieważ ludzie gotowi odpowiedzieć na zew Duszy oraz rozpocząć trudną podróż w głąb siebie trafiali się niezmiernie rzadko.

Zachęcamy Cię, pozwól by potęga woli, ochrony oraz inicjatywy PIERWSZEGO BOSKIEGO PROMIENIA natchnęła Cię i dała podnietę do czynu. Emanuj miłością, współczuciem, oŚwieceniem i mądrością DRUGIEGO BOSKIEGO PROMIENIA, a jednocześnie przyswajaj sobie atrybuty i cnoty TRZECIEGO BOSKIEGO PROMIENIA. Pomoże Ci w tym pragnienie, by stać się biegłym współstworzycielem działającym w harmonii z wolą Boga Ojca Matki. Nade wszystko zaś – gdyż ma to znaczenie decydujące - rozświetlaj swoje istnienie wspaniałym fioletowym płomieniem SIÓDMEGO PROMIENIA. Wyobrażaj sobie, jak Ci wystrzela spod stóp i spowija Cię całego Boskim ogniem transmutacji, który Ci umożliwi jakościową przemianę energii w każdej chwili, na zawołanie. Stań się magnetycznym ośrodkiem Ducha, ażeby cudowny dar Miłości/Światła z głębi serca Najwyższego Stwórcy mógł za Twoim pośrednictwem promieniować na świat.

Uświadom sobie, że w warunkach niższych wymiarów, gdzie rządzi prawo biegunowości przyciąganie i odpychania, dostęp do magicznych przeistaczających właściwości fioletowego płomienia jest nader ograniczony. Jednakże gdy tylko osiągniesz taki poziom harmonijnych wibracji, jaki Cię dostroi do wymiaru czwartego środkowego lub wyższych, będziesz mógł swobodnie i w pełni korzystać z Boskiej alchemii fioletowego płomienia, a także uzyskasz możność przyciągania przemieniających diamentowych cząstek świadomości Stwórcy. Dopóki się bytuje w warunkach ograniczenia i chaosu niższych wymiarów, stałe i niezakłócone promieniowanie miłością z ośrodka serca jest prawie niemożliwe. Jak wiesz, owe stwórcze elementarne cząstki życia muszą zostać aktywowane altruistyczną intencją miłości. Bądź świadom, Umiłowany, że na każdym wyższym poziomie Boskiego Światła, jaki właśnie osiągasz, moc fioletowego płomienia oraz ilość stwórczych cząstek białego ognia, jakie stają Ci się dostępne, rosną w postępie geometrycznym.

Na fioletowy płomień składa się ogień opalizująco błękitny, właściwy Boskim atrybutom Boga Ojca, czyli atrybutom woli, potęgi i zamysłu oraz opalizująco różowy ogień Boskich atrybutów Matki: miłości, współczucia, iluminacji i mądrości. Razem te dwie promienne barwy tworzą opalizujący fioletowy płomień, który stanowi jedną z mocy OBECNOŚCI JAM JEST, mocy ofiarowanych ludzkości. Jednakże aby mógł on czynnie działać i przeistaczać, musi być przyzywany. Święty fioletowy płomień to czysta energia Boska, nieodłączny komponent diamentowych cząstek Światła/Życia Stwórcy.

Koniecznie sobie uświadom, jak ważne jest oczyszczenie się ze znacznej części dysharmonijnej energii, jaką sam stworzyłeś. Potem, aby móc chłonąć jak najwięcej diamentowych cząstek Światła oraz mieć stały dopływ fioletowego płomienia przeistaczającego o pełnej mocy, należy nieustannie monitorować swoje pole energetyczne. Trzeba więc mieć umysł dostatecznie jasny, zdolny do koncentracji, oczyszczony z wynaturzonych stereotypów wibracyjnych, jakie zniekształcałyby i wypaczały wszystko, co tworzysz. Musisz dążyć do utrzymania stałego dopływu czystej energii stwórczej oraz uczynniać to paliwo stwórcze mocą swojej altruistycznej intencji miłości. I wreszcie musisz z całą mocą wysyłać myśli nasienne, czyste i zogniskowane na świetlnym snopie znaku nieskończoności.

Wy, posłańcy gwiazd, macie teraz do dyspozycji coraz większe ilości kosmicznej energii życiowej, diamentowych cząstek Światła. Toteż pora, aby ci z Was, którzy już uzyskali wstęp do czwartego środkowego wymiaru lub wyższych oraz współbrzmią z jego/ ich wibracjami, zaczęli w całej pełni korzystać ze swoich zdolności współstwórczych. To właśnie Wy macie możność tworzenia wokół siebie Świetlnej sieci ochronnej! Z czasem będzie się ona poszerzać, zataczając coraz to większe kręgi Światła, aż wreszcie ich ochrona zabezpieczy cały świat. Diamentowe cząstki Światła zawierają magiczną formułę zdolną neutralizować groźne odpady oraz toksyczne chemikalia, dzięki czemu mogą one osłaniać tych, którzy współbrzmią z wyższymi częstotliwościami wibracji Świetlnych.
Wznosząc się coraz wyżej w coraz to subtelniejsze wymiary bytu, trzeba obiema nogami stać mocno na ziemi! Niezmiernie ważna dla dobrego stanu ciała fizycznego jest umiejętność równoważenia i harmonizowania swojego układu siatki energetycznej (zwanej polem aurycznym lub ciałem świetlistym Adama (/Ewy) Kadmona). Możesz ściągać tyle owej esencji Boskości, ile tylko zdołasz w sobie pomieścić – z tym, że kiedy już wchłoniesz i przyswoisz taką jej ilość, jakiej potrzebujesz dla siebie, całą resztę musisz wypromieniować w świat upostaciowiony. Światłości Boskiej nie można gromadzić ani przechowywać na zapas, moje kochanie, zawsze należy się nią dzielić, bo cały czas ma ona czynnie działać dla dobra wszystkich i wszystkiego!

Trzeba też zrozumieć, że wielu ludzi - czy to z własnego wyboru, czy za sprawą przeznaczenia – opuszcza Ziemię, aby kontynuować podróż duchową w innych królestwach bytu. Nie możesz więc bawić się w „boga”, chcąc ich zatrzymać. Toteż nigdy nie zapominaj prosić po prostu o największe dobro dla wszystkich! Już Ci mówiliśmy, żebyś zmienił sposób myślenia o śmierci i swoje wobec niej nastawienie. Niejeden z Was uprzytomnił sobie, że życie na Ziemi to jedynie krótki przelotny pobyt w krainie materii. Kiedy obecna ziemska przygoda dobiegnie końca, wrócisz do prawdziwego domu w wyższych sferach świadomości Boskiej. Mówiąc to, nie zamierzamy deprecjonować bólu i smutku z powodu odejścia ukochanych. Żywimy natomiast nadzieję, że zrozumienie wspaniałości tego, co dla ludzkości kryje przyszłość, pomoże Ci przezwyciężyć bolesne doświadczenie utraty kogoś bliskiego, odzyskać równowagę wewnętrzną i pozwolić, byśmy Cię ukoili. Decyzje, jakie każda Dusza podejmuje co do własnej przyszłości, zostaną uszanowane. Ci, którzy w tym życiu nie wybiorą ścieżki Światłości, z pewnością dokonają go kiedy indziej. Pamiętaj, że (jak już mówiliśmy): „Otrzymałeś dar wolnej woli – niemniej jednak ostateczne przeznaczenie każdego człowieka jest rzeczą pewną. Wszystkie Dusze powrócą do Światła, każda w swoim czasie”.

Jeżeli tylko chcesz, umiłowany, co noc przed zaśnięciem udawaj się do swojej piramidy Światła. Wniknij w swojego sobowtóra eterycznego, który ma w sobie częstotliwości wibracyjne kolejnego poziomu Twojego Ja wyższego. Przyzwij fioletowy płomień i oświadcz:
NINIEJSZYM UWALNIAM PRZYCZYNĘ, RDZEŃ I KORZEŃ, ZAPIS ORAZ PAMIĘĆ WSZELKIEJ DYSHARMONIJNEJ ENERGII, JAKĄ STWORZYŁEM W PRZESZŁOŚCI, STWARZAM OBECNIE ORAZ STWORZĘ W PRZYSZŁOŚCI W TEJ LUB INNEJ RZECZYWISTOŚCI. NIECH SIĘ TAK STANIE – I TAK JUŻ JEST!
MOCĄ WYOBRAŹNI UJRZYJ, JAK FIOLETOWY PŁOMIEŃ WYSTRZELA CI SPOD STÓP ALBO SPOD SPODU (GDY LEŻYSZ), JAK OKRĄŻA I SPOWIJA CIAŁO, JAK JE KĄPIE W SWOIM PRZEISTACZAJĄYM ŚWIETLE, PRZENIKAJĄC JE CAŁE, DO SZPIKU KOŚCI. NASTĘPNIE W INTENCJI MIŁOŚCI, A ZA POŚREDNICTWEM ODDECHU NIESKOŃCZONOŚCI POŚLIJ TEN FIOLETOWY PŁOMIEŃ W DÓŁ DO KRYSZTAŁOWYCH JASKIŃ W GŁĘBI ZIEMI, JASKIŃ PEŁNYCH JĘZYKÓW WIECZYSTEGO FIOLETOWEGO OGNIA. PATRZ, JAK SIĘ TEN ŚWIĘTY OGIEŃ SZERZY, MKNĄC PODZIEMNYMI LABIRYNTAMI WOKÓŁ CAŁEJ ZIEMI I OSTATECZNIE WNIKA W SAMO JEJ SERCE, W SAMĄ GŁĄB. KIEDY PRZYZWIESZ FIOLETOWY PŁOMIEŃ, SPŁYNIE ON Z GÓRY WPROST W TWOJE POLE SIŁ, A JEDNOCZEŚNIE WYSTRZELI CI SPOD NÓG – PO CZYM OBA PŁOMIENIE ZŁĄCZĄ SIĘ I ZACZNĄ WIROWAĆ WOKÓŁ CIEBIE NICZYM TRĄBA POWIETRZNA ŻYWEGO ŚWIATŁA.

Wywołaj teraz napływ energii stwórczej, aktywuj to paliwo stwórcze bezinteresowną intencją miłości i poślij myli nasienne – silne, czyste i zestrzelone w promieniu Światła, który pomyka i krąży znakiem nieskończoności. Wszelka energia, czy to pozytywna, czy negatywna, promieniuje Ci ze splotu słonecznego i leci w świat szlakiem znaku nieskończoności – toteż koniec końców zawsze kiedyś do Ciebie powraca z nawiązką, zbierając po drodze wibracje sobie podobne.
Mój dzielny rycerzu, koniecznie trzeba – bo teraz, kiedy razem zdążamy naprzód w jednym zastępie służebników świata, jest to sprawa wielkiej wagi! – abyś umacniał swoją zbroję duchową atrybutami i cnotami pierwszego Promienia Woli/ Mocy Boskiej, do których należą: prawość, męstwo, prawda i niezłomność. Ślubuję Cię prowadzić i ochraniać w granicach prawa kosmosu. Dopóki my, służebnicy świata, jesteśmy razem i pod przewodem Kosmicznej Rady Światłości, nie możemy ponieść porażki. A z Was wszystkich jesteśmy bardzo zadowoleni.

JAM JEST archanioł Michał.

Przełożyła Anna Żurowska

Maj 2011 (LM-5-2011)

Najszybsza Droga do Mistrzostwa

Przekazała Ronna Herman

Umiłowany mój Wojowniku Światłości, nie są to czasy dla ludzi małego ducha. Pora już przestać zabawiać się duchowością po amatorsku. Niejeden z Was, i owszem, podejmował pewne wysiłki celem przebudzenia się mądrości Duszy i Ja wyższego, lecz bez zbytniego entuzjazmu. Pora, by serce zajęło się żywym ogniem od palącego pragnienia, aby odzyskać stan mistrzostwa wewnętrznego, pora już zacząć ścigać Duszę, zamiast się uganiać za przyjemnościami. Nieustannie wyjawiamy Ci tajemnice tego, jak przechodzić i przejść przez dramatyczne przemiany oraz chaos związany z transformacją. Musisz jednak sam podjąć wysiłek, musisz aktywnie dążyć do opanowania metod Ci udostępnionych, metod całkowicie „odpornych” na ewentualność porażki oraz stosować te metody - o ile w czasie burzliwych lat, jakie nadchodzą, chcesz pomyślnie żeglować na grzbietach fal przemian. Czas SIĘ POŻEGNAĆ ZE STARYM, PRZEBRZMIAŁYM I ZROBIĆ MIEJSCE DLA NOWEGO. Wzniosłe Światło Stwórcy Najwyższego dociera już do samych obrzeży świata przejawionego w obrębie tego pod-wszechświata, toteż doskonalenie i wysubtelnianie każdej fasety/ iskry Boskiej świadomości nabiera rozpędu.

Czas, abyś i Ty, i inni pracownicy Światłości zrozumieli, gdzie Wasze miejsce w tym ogromnym wydarzeniu kosmicznym, jakim jest dzisiejszy skok ewolucyjny. Na czasy, które oto nadeszły, przygotowywaliście się przez wiele wcieleń! Wy zaś, wierne dusze, starające się osiągnąć mistrzostwo wewnętrzne, ażeby móc zostać służebnikami świata, jesteście teraz potrzebni bardziej niż kiedykolwiek. Nadeszła pora, by się zadeklarować, by oświadczyć: „Zrobię, co tylko mogę, aby się stać DZIELNYM SZAFARZEM ŚWIATŁOŚCI, który magnetycznie przyciąga i wchłania maksymalne ilości Światła Stwórcy oraz nim emanuje na świat i całą ludzkość.

Uczyniwszy to, tym samym utworzysz wokół siebie kolumnę harmonijnych wibracji Światła z wyższych wymiarów, spowijesz otoczką bezpieczeństwa i siebie, i swój dom, i swoich bliskich, ukochanych. W miarę jak będziesz umiał magnetycznie ściągać coraz większe ilości substancji boskiej Światłości, sfera Twojego wpływu będzie się poszerzać i rozprzestrzeniać coraz to dalej i dalej. W końcu zaś wibracje Twego Światła zleją się i złączą z wibracjami braci i sióstr, którzy się również zaangażowali i usilnie pracują, aby móc zostać szafarzami światłości. Mnóstwo z Was już wykształciło tę zdolność prawdziwie od Boga daną i dzięki temu już wywołuje w świecie zmiany!

Na Waszej planecie szaleją i szerzą się rozruchy oraz zawierucha wojenna, i to – jak sobie zdajecie sprawę - coraz intensywniej, tak że żaden kraj ani rasa nie mogą już przed nimi ustrzec. Wyczuwamy, że jesteście zaniepokojeni – i słusznie, bo dla Ziemi, ludzkości oraz wszelkich żywych stworzeń zamieszkujących tę planetę nadszedł czas krytyczny, decydujący. Toteż pozwolę sobie raz jeszcze Ci przypomnieć, co przystoi, a co nie przystoi mistrzowi współtworzenia. Wiemy, jak gorąco pragniesz pomagać cierpiącym, zrozpaczonym i narażonym na niebezpieczeństwo – i tak być powinno. Są tacy, którzy zgodnie ze swoją misją angażują się bezpośrednio - czy to jako obrońcy, czy też dostarczyciele żywności, leków i pomocy medycznej oraz wszelkiej innej pomocy dla ulżenia niedoli ewakuowanych  i innych znajdujących się w naglącej potrzebie. Są więc ludzie wzywani do działania w samym wirze zawieruchy, podczas gdy inni są powołani do podejmowania doniosłych decyzji co do optymalnego trybu postępowania w danych okolicznościach czy wobec dramatów właśnie się rozgrywających. Jeszcze inni udzielają wsparcia dzieląc się swoim majątkiem, co jest również jak najbardziej właściwe. Jednakże większość z Was, a szczególnie ci roszczący sobie prawo do życia w rzeczywistości o wibracjach z wyższych wymiarów, trzyma się trochę na uboczu, daleko od dramatów tak szarpiących nerwy. Dlatego ważniejsze niż kiedykolwiek przedtem jest teraz ześrodkowanie się w sercu i skupienie się w Duszy, tak aby móc posyłać tym chaotycznym astralnym planom świadomości oraz sercu Matki-Ziemi jak najwięcej Światła, nadziei i harmonii. Właśnie Wy, posłańcy gwiazd, macie możność dopomóc Ziemi wyzwolić się z więzienia negatywizmu – teraz, gdy tak usilnie stara się ona uwolnić od dźwiganych ciężarów oraz zharmonizować swoje pole auryczne, aby móc zająć nową pozycję, na jaką została powołana w swoim układzie słonecznym.

Dzięki Wam, dzielnym duszom nazywanym pionierami lub awangardą pracowników Światłości, powstała już i została jasno wytyczona złota ścieżka. Jesteście również zaangażowani w akcję otwierania kanałów komunikacji, które nam pozwolą przekazywać wszelkie informacje, jakich Wam będzie trzeba, abyście mogli jak najszybciej wznieść się na kolejny poziom świadomości. Kto tego dokona, ten nie ucierpi z powodu drastycznych przemian, negatywizmu i zamętu, jakim są ogarnięte niższe niezrównoważone wymiary – te, o wyłonienie się z których walczą teraz ogromne rzesze ludzi. Przyszedł czas, aby każdy z Was podzielił się osobistą mądrością, jaką sobie wypracował na podstawie doświadczeń zdobytych podczas niezliczonych pobytów na Ziemi i zaczął czerpać z klejnotów mądrości nagromadzonych w świętym umyśle. Przyniosłeś je wszak tu ze sobą z odległych zakątków wszechświata.

Tym z Was, którzy wiernie stosowali się do naszych nauk, ofiarowujemy coś, co by można nazwać pospieszną lub ekspresową drogą do mistrzostwa. Umiłowana nasza wysłanniczka, Ronna Herman, była tak dobra, że zgodziła się podjąć zadania odtworzenia oraz udostępnienia Wam odpowiednio poszerzonych nauk mądrości kosmicznych, zastrzeżonych dotąd jedynie dla wtajemniczonych i najbardziej zawansowanych adeptów, rezydentów miejsc odosobnień albo tajemnych szkół mądrości. Każdy z Was przechodzi właśnie przez któryś etap procesu inicjacji. Wypełniając codzienne obowiązki oraz stawiając czoła powszednim wyzwaniom, dzień w dzień pobierasz jednocześnie nauki duchowe i zdobywasz kolejne stopnie inicjacji. Wszystko, co kiedyś było zakryte, teraz wychodzi na Światło świadomości – po to, by mogło zostać skorygowane lub ewentualnie wykluczone albo też – w niektórych wypadkach – spotęgowane.

Zaś dla tych z Was, którzy już zdecydowanie postępują ścieżką duchową, nadszedł czas budowania bliższej i głębszej więzi z opiekunami oraz aniołami-nauczycielami z wyższych sfer istnienia. Wiele aspektów Twego Ja wyższego czeka, żebyś sobie przyswoił zarówno owe zaawansowane nauki, jak i wyższe wibracje świetlne obecnie Ci dostępne. Umiejętność nawiązywania kontaktu telepatycznego z bytami Światłości z wyższych sfer istnienia stanowi część zdolności i darów sensorycznych, jakimi dysponowałeś pierwotnie. Pora je odzyskać, Umiłowany. Studiuj więc te wyższe nauki mądrości, które ofiarowujemy uczniom nieodwołalnie podążającym ścieżką, medytuj nad nimi tak długo, aż się staną częścią Twojej świadomości wyższej. Wartość cudownych darów i zdolności, jakie na Ciebie czekają, znacznie przewyższa wkład trudu, jaki się wiąże z ich zdobyciem.

Coraz więcej drogich duszyczek zaczyna zwracać uwagę na podszepty swojej Duszy i wkraczać na ścieżkę świadomości. Często zapoczątkowuje to u nich intensywny proces ciemnej nocy Duszy - w miarę jak zauważają swoje wynaturzenia świadomości, które sami stworzyli oraz gdy w całej pełni zaczynają odczuwać działanie prawa koła lub karmy. Jak wiesz, nie jest to żadna kara, choć na początku może Ci się tak wydawać, ale sposobność odważnej konfrontacji z własnym jestestwem, konfrontacji pozwalającej skorygować i zrównoważyć, „nastroić” i zestroić dysharmonijne stereotypy wibracyjne stworzone przez samego siebie.

I Was, i Ziemię nieustannie bombardują wibracje coraz wyższe i subtelniejsze. Wskutek tego wielu z Was przeżywa teraz serię nasilonych napięć emocjonalnych i stawia czoło wynaturzeniom planu astralnego obejmującego  siedem podplanów czwartego wymiaru. Są to te plany świadomości, które należy opanować, wziąć po kontrolę i którym trzeba przywrócić dopuszczalny poziom biegunowości. Te właśnie zadania należą do najtrudniejszych, jakim kiedykolwiek będziesz musiał sprostać w trakcie swojej podróży/ wznoszenia się na piąty wymiar, gdzie panuje równowaga i niezmącony spokój. Jest to czas oczyszczania się z podstawowych i głęboko zakorzenionych stereotypów energetycznych, od których absolutnie musisz się uwolnić, ażeby móc w sobie pomieścić wyższe wibracje świetlne.

Wiedz, mój umiłowany, że to złota sposobność, aby się raz na zawsze wyzwolić z zalegających energii, tego nadbagażu, który od tysiącleci wciąż dźwigasz na barkach. Staw im czoło i je przetwórz, spraw, że się przeistoczą w substancję czystego Światła, a podążając ścieżką ku świadomości wyższej, ku królestwu cudownych możliwości, poczujesz się LŻEJSZY I PROMIENNY.
Masz dostęp do istnego nadmiaru informacji o każdym z aspektów duchowej świadomości i rozwoju. Dzielni śmiałkowie, którzy Cię wyprzedzają na ścieżce, docierają do wielkich przybytków mądrości na coraz to wyższych i subtelniejszych poziomach, a dodatkowo pobierają wyższe nauki od rozmaitych bytów Światłości. Wiedza w ten sposób zdobyta jest w dużej mierze pomocna i pełna miłości, niemniej jednak sporo z tych przekazów jedynie dezorientuje i zniekształca podawane informacje. Przestrzegamy przed tym i prosimy o wnikliwość i rozwagę wobec tego, co przyjmujesz jako swoją prawdę. Niektóre z tych wiadomości wystawiają wyobraźnię na prawdziwą próbę! Zachodzisz w głowę, jakim cudem miałbyś kiedykolwiek osiągnąć tak mnogie poziomy świadomości, jak to opisują. Pewnie, że po tak długim okresie odcięcia od Źródła żarliwie pragniesz się dowiedzieć wszystkiego co tylko możliwe i dostępne, ażeby jak najprędzej móc się wznieść na szczyty iluminacji. Pamiętaj jednak, drogi Przyjacielu, że podróżować należy stawiając po jednym kroku na raz oraz że, zanim się zrobi krok następny, każdą bieżącą lekcję trzeba gruntownie opanować – systematycznie się przy tym uwalniając od wszystkiego co już Ci nie służy. A wówczas będziesz przeprowadzany przez każdą kolejną otwartą bramę do promiennej jasności, ku coraz wyższym – i w nieskończoność coraz wyższym - poziomom Boskiej świadomości. Ta podróż nie kończy się nigdy! Zawsze czekają Cię nowe sprawdziany, nowe sposobności i nowe niesłychane przygody!

Czasy obecne są dla Ziemi i ludzi tak krytyczne i decydujące, ponieważ wszystko co już nie służy największemu dobru zostaje stopniowo albo eliminowane, albo przemieniane. Właśnie bierzesz udział w tworzeniu tęczowego mostu albo też ponownie nawiązujesz z nim łączność. Powiedzie on w nową świetlaną przyszłość i Was, i Waszą Ziemię, i ten układ słoneczny oraz całą galaktykę. Jak dalece łatwa lub trudna okaże się ta podróż, zależy od każdego z Was. Nie zapominaj, mój Kochany, że Twój ostateczny sukces jest pewny! Masz jednak wolny wybór w tym, jak długo będziesz docierał do kolejnego przystanku.

Wiadomo, że znacznie łatwiej wznieść się ponad katastrofę czy ciężką sytuację, kiedy wydarza się ona na drugiej półkuli. Znacznie trudniej się z nią pogodzić, gdy występuje w rodzimym kraju, w sąsiedztwie lub gdy nas czy rodzinę dotyka osobiście. Właśnie wtedy przechodzisz przez ogniową próbę mistrzostwa. Czy w krytycznych okolicznościach potrafisz pozostać ześrodkowany w świętym sercu, ufając, że przyjaciele z wyższego królestwa bytu pomogą Ci przebrnąć przez ciemną noc i chaos oraz wyłonić się wprost na słońce nowej jasnej przyszłości – czy potrafisz zawierzyć, i to bez względu na to, co się dzieje z Tobą lub wokół Ciebie?

Niejeden zapyta: „Co możemy zrobić, jak pomóc?”. Przede wszystkim św’.ieć własnym przykładem i promieniuj Światłem, tak żeby każdy je dostrzegł i mógł się przy nim ogrzać. Bierz udział w medytacjach zbiorowych i jak najwięcej czasu spędzaj w niebiańskiej piramidzie światowej w piątym wymiarze, gdzie swoje niepowtarzalne, sobie tylko właściwe energie możesz ofiarowywać na służbę największemu dobru wszystkich i wszystkiego. A skoro w okolicy swego zamieszkania stałeś się kotwicą dla diamentowych cząstek elementarnych Boskiego Światła, staraj się ściągać jak najwięcej tej substancji Światłości kosmicznej. Wizualizuj sobie, jak za sprawą licznych grup pracowników Światłości tworzą się w piątym wymiarze ogromne kryształowe piramidy Światła, w których wszyscy łączycie się w medytacji w intencji wytworzenia olbrzymich – tak olbrzymich, jak to tylko możliwe – fal Światłości kosmicznej. Fale te, zaprogramowane na najwyższe dobro wszechstworzenia, w swoim czasie przetoczą się przez każdy kraj, będą przebudzać wielkie rzesze ludności i wymywać negatywne energie, wyzwalając spod ich kontroli wszystkie kraje i narody. Wiedz, że każdy kraj i każda rasa są niepowtarzalne, ponieważ zostały stworzone z określonymi atrybutami i mają sobie tylko właściwe pragnienia, sobie przypisane sposobności i wyzwania. Każdy z Was został posłany „strategicznie” tam, gdzie może się najbardziej przydać, przynieść najwięcej dobra. Każdy z Was ma wbudowane w strukturę swego mózgu/ Duszy wibracyjne kryształki nasienne, które pomogą jemu samemu oraz jego krajowi i rodakom odnaleźć Światło prawdy, mądrości i ochrony.

Ukochany wojowniku Światłości, nie zamykaj, proszę, ośrodka serca. Nie popadaj w stany lękowe, w poczucie beznadziei. Zarówno na Ziemi, jak i w wyższych sferach istnienia rozgrywają się teraz wydarzenia przekraczające Twoje możliwości rozumienia. Czy pamiętasz, jak często powtarzaliśmy Ci, że „nowe stworzenie wyłoni się z chaosu”? Mówiąc to, bynajmniej nie chcemy minimalizować ani tej gigantycznej tragedii, która się właśnie zdarzyła i nadal rozgrywa, ani cierpień, których wielu doświadczy. Jednakże rozpamiętywanie i tym samym wikłanie się w negatywizm, lęki i pandemonium iluzji właściwych trzeciemu/czwartemu wymiarowi nikomu nie pomoże. Nie pozwalaj, by Twoje potężne myślokształty uplątały się w niższe wibracje energetyczne i dołożyły chmurom ciemności jeszcze więcej negatywnej energii. Zamiast tego poślij im swoją mocarną Miłość, swoje potężne Światło, niech jak na skrzydłach wfruną w sam środek tego chaosu, prosto w serca tych, którzy go rozpętują i szerzą, a potem obserwuj, jak Światło zwolna przezwycięża ciemność.

Obiecujemy podnosić Cię na duchu, wspierać energią naszej miłości oraz pomagać przebrnąć przez nawet największe ciemności. Całe Światło i Miłość wszechstworzenia - z pomocą Waszych mężnych wytrwałych wysiłków - na pewno zwyciężą! Twój miłujący przyjaciel i opiekun na wieki wieków,

JAM JEST archanioł Michał.

Przełożyła Anna Żurowska     kwiecień 2011 (LM-4-2011)

Życzliwość i Łagodność Przekręcają Klucze

.

Archanioł Michał

Przekazała Meredith Murphy, 11 maja 2011

Przetłumaczyła Wika
.
.Ukochane Istoty Światła, witam was w Pokoju.

Przychodzę do was dziś, by opowiedzieć wam o waszej roli Ambasadorów Światła dla Nowej Ziemi. Coraz więcej was jest przebudzonych i świadomych wewnętrznego celu waszego pobytu na Ziemi w tym czasie.  Wiedząc to, jesteście w pewnej mierze zdolni do wielu rzeczy, których być może jeszcze nie braliście pod uwagę.  Jesteście w stanie wprowadzić w życie pewne subtelności, które są niezbędne, abyście mogli odegrać swoją rolę.  Możecie to zrobić rozwijając Kluczowe dla Waszego Doświadczenia Relacje.

Używam słowa „kluczowe”, gdyż wiele spośród tych wewnętrznych relacji jest dosłownie kluczami, otwierającymi was na waszą Boską Tożsamość w ludzkiej formie.  Wasza relacja z Ziemią, waszą Obecnością JAM JEST, z Gwiazdami…wszystkie są ważne, abyście mogli wkroczyć w konstelację połączeń energetycznych, która w pełni in-formuje waszą istotę.

Dzisiaj chciałbym utrafić w sedno tej energetycznej dynamiki, którą stanowi wasze pionowe połączenie pomiędzy waszym duchem a waszym ciałem.  Istnieje wiele poziomów tego połączenia, które się wyłania, rozwija i ma się na nowo uformować.  Wasze możliwości w tym kierunku rosną w miarę jak je doskonalicie.  Dlatego mówię, że jesteście do tego „w miarę” zdolni – gdyż jest to dopiero początek i tak jak wszystkie początki, prowadzi on ku czemuś większemu.  Niektórzy z was już rozpoczęli tę podróż, niektórzy dopiero rozpoczynają.  Niektórzy od jakiegoś czasu czuli się gotowi, by się w to głębiej zaangażować, ale być może nie wiedzieli, jak to zrobić. Chcę dziś przemówić do was wszystkich i w najwyższym stopniu zachęcić was do działań na tej drodze.

Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że nawet początek jest okazją do radości, zachwytu i świętowania.  Na początku nie czuje się potrzeby pośpiechu, ani pragnienia, by już skończyć.  W podróż wybieramy się dla samej przyjemności podróżowania i dla sposobności, by wzrastać i tworzyć. Gdy ktoś wkracza w gęstość ludzkiego doświadczenia, świadomie angażuje się w podróż, na którą ma wpływ konstrukcja czasu linearnego – zatem gdy ta podróż zaczyna się, nie ma co się spieszyć ani życzyć sobie, by już się skończyła!  Niech ta prawda zachęci tych z was, którzy są niecierpliwi albo zmęczeni: radość istnieje w samej podróży!  Jeśli tego nie czujecie, być może jest to czas na reorientację oraz ponowne uznanie, że poczucie lekkości i zabawy może stanowić ideał dla waszych doświadczeń.
Gdy doświadczacie nowych początków, pojawia się wielka radość, a potem, w trakcie podróży, wielka wdzięczność i szacunek dla wyłaniających się odkryć, zwłaszcza tych, które ujawniają przed wami wasze rosnące możliwości i za sprawą życiowych wyzwań skłaniają was do ukazania ich światu, dzięki czemu możecie mieć wpływ na swą sytuację i upragniony przez was cel tej podróży.

Rok 2011, jak wam już powiedziałem, będzie rokiem wielkiej radości.  Tę radość odnajdziecie obwieszczając to, co wiecie, i zgodnie z tym żyjąc.  Jesteście Ambasadorami Światła!  Jesteście wiecznymi istotami.  W doskonały sposób uczestniczycie w tym boskim współ-tworzeniu.  Więc proszę, weźcie głęboki wdech…i pozwólcie odejść wszystkim pomysłom, że nie robicie tego „poprawnie” i uświadomcie sobie, że wszystko jest dobrze.

Od Źródła Stworzenia żyjecie w boskim zjednoczeniu {alignment, co znaczy również „ułożenie w jednej linii”}.  Jesteście w naturalny sposób dostrojeni do powiązania pomiędzy waszym ciałem i duchem – jest to wasz pierwotny punkt zogniskowania i macie w sobie wszystko co potrzebne, aby rozwijać i utrzymywać tę relację w równowadze i harmonii.  To intencja waszego życia: w pełni stopić się ze swą Obecnością JAM JEST, stać się oświeconymi i przygotować się do Wzniesienia.
Gdy schodzicie w gęstość dualności, łatwo jest wysunąć się z tego połączenia.  Wasze ciało – mam tu na myśli wasze ciało fizyczne i wasze Ka, czyli Boski Sobowtór Eteryczny; mówię o waszym systemie energetycznym w całości  – to złożony układ wirów, które łączą was z innymi systemami energii.  Te połączenia są często zablokowane, uśpione lub zdesynchronizowane i dlatego doświadczacie utożsamiania się z waszą lokalną wersją, ograniczoną przez uznawanie siebie za fizyczne ciało.  Nawet gdy zaczynacie częściej wsłuchiwać się w swe serce i swego ducha, wciąż jest możliwe, że wiele z tych połączeń nie działa w pierwotnym Boskim Zjednoczeniu, gdyż są one wciąż zablokowane, wypełnione energią innych ludzi, utrzymywane w desynchronizacji przez ograniczające poglądy czy doświadczenia – i przez to wszystko nie możecie jeszcze dostąpić w pełni stopienia się z waszą Boską Jaźnią.
Podróż, w jaką się oto wybieracie, wymaga stopniowego otwierania się, oczyszczenia i ponownego wyosiowania tych rozmaitych wirów energii, abyście mogli żyć w stanie głębokiego i boskiego połączenia.

Dlatego właśnie w procesie wchłaniania w siebie większej ilości światła pojawia się tyle emocji i dyskomfortu. Światło działa jako naturalny czynnik transformujący, wymywając to, co nie jest naprawdę wami – kontrakty, odczucia związane z ograniczonymi poglądami i postrzeżeniami, wszystko to, co was umniejsza i odciąga waszą uwagę od doskonalenia waszej więzi pomiędzy ciałem i duchem.  W rzeczy samej te przeszkody czasem nawet utrudniają wam odczuwanie waszego połączenia pomiędzy ciałem i duchem!  Ufajcie, że ono istnieje.  Gdy skupicie się na tej możliwości, ujawnią się przed wami zarazem subtelne, jak i gęstsze energie – cały ten system energetyczny, jakim w istocie jesteście.
Zachęcam was, abyście pielęgnowali w sobie wdzięczność wobec tych przeszkód, które w różnych postaciach się wyłaniają, albowiem to one was hamują przed rozwijaniem waszego połączenia z duchem i wzmacnianiem jego intensywności.  Namawiam was, abyście byli łagodni i życzliwi dla samych siebie i abyście przed sobą ogłosili, że przyjmujecie rolę świadomych opiekunów tego rozszerzającego się i potężnego połączenia energetycznego pomiędzy waszą Boską Obecnością JAM JEST – Duchem, a waszym Ciałem – waszym ludzkim systemem energetycznym.  Wasze skupienie uwagi stawia was w potężnej roli tych, którzy decydują dokąd porusza się energia i na jakich celach i informacjach się ona koncentruje.  Możecie pytać i otrzymywać informacje.  Możecie być jasno i krok po kroku prowadzeni ku takim okazjom do oczyszczenia i odblokowania energii oraz nowym sposobnościom jakie będą najwłaściwsze w danym momencie; możecie też otrzymywać informacje, ile oczyścić w danym czasie, zanim to wszystko zintegrujecie i odpoczniecie, aby wasze ciała osiągnęły swój nowy stan.  Możecie to wszystko zrobić i dokładnie wiedzieliście o tym, gdy zdecydowaliście się zejść w większą gęstość i uczestniczyć w tym olśniewającym brzasku nowego życia.

Więc chciałbym dziś po prostu przypomnieć wam o tych prawdach.

Serdeczność i łagodność, jakie wnosicie do relacji pomiędzy własnym ciałem i duchem, spowodują pojawienie się w waszym doświadczeniu swobody lub choroby (ease or dis-ease).  Świat wokół was odzwierciedla ogniska piękna, harmonii i przepływu, jak i obszary, które również przechodzą przez oczyszczenie, uwolnienie i ponowne połączenie.  Widzicie jak dualność wyłania się na różne dramatyczne sposoby i to wy sami decydujecie, jak odczuwać, myśleć i pojmować, gdy to wszystko widzicie.  Jaką perspektywę wybierzecie, kochani?
„Idealna burza”, o której mówiłem w poprzedniej wiadomości dla was, jest jak deszcz złotego światła, które oczyszcza wszystko to, co nie jest Boską Prawdą.  Nawet jednak w tym prześwicie można wciąż wybierać spostrzeganie iluzji ograniczenia, o ile taką się podejmie decyzję.  Albowiem totalność doświadczenia jest stwarzana poprzez skupienie uwagi, intencji i energii.  Więc chociaż jest już wiele oznak, że niektóre sposoby pojmowania rzeczywistości zostały przyćmione dzięki głębszym wglądom w prawdziwą naturę istnienia, wielu ludzi wciąż nie jest zwróconych ku swemu wewnętrznemu punktowi spokoju i dlatego nie może jeszcze uwolnić starego, zatem odczuwają, że się ono rozpuszcza, ale ponieważ nie ugruntowali się oni jeszcze w swej własnej energii, nie wiedzą, w którą stronę pójść i na czym polegać i ta iluzja oddzielenia powoduje wielki ból.

Bądźcie życzliwi dla innych, jednak nie zwiększajcie ich iluzji słabości poprzez próby ratowania ich. Tylko wtedy, gdy ktoś zwraca się w głąb siebie i słucha swego wewnętrznego głosu, może odnaleźć prawdziwy pokój i otwarte drzwi do wiecznej radości.  Ta chwila jest drogocennym przebudzeniem, która tylko wasza dusza może zarządzić i nikt nie może za was tego wypełnić.   Nie chcielibyście zresztą odbierać komukolwiek radości odkrycia ich własnej mocy!
Ziemianie.  Boskie źródła wiedzy przynoszą każdego dnia obietnice waszego nowego życia.  Widzicie to i słyszycie i możecie w pełni się oprzeć na tych przekazach z nowo wyłaniających się obszarów, o ile tak wybierzecie.  Obdarzcie się sami dobrodziejstwem życia w wierze i zaufaniu do swego własnego boskiego zegara.  Uświadomcie sobie, że wszystko jest zaaranżowane za sprawą waszych intencji i ideałów…spotykających się w momentach, gdy pojawia się dla was najlepszy czas na przybycie i odegranie kluczowych ról dla zbiorowości.

Zamiast zawężać swe pojmowanie wyglądaniem na zewnątrz w poszukiwaniu odpowiedzi, nauczcie się doskonalić rolę opiekuna waszego związku pomiędzy duchem i ciałem.  Codzienne doglądanie waszej energii i obejmowanie swej zdolności do uczenia się i prawdziwego rozumienia swego własnego ja może zacząć się od małych spraw, ale nie lekceważcie swych zdumiewających mocy samouzdrawiania, samopoznania i samoekspresji.  Jesteście Boskimi Istotami Światła i Miłości.  Możecie zrobić wszystko.
Świętuję wraz z wami waszą wzrastającą swobodę.

JAM JEST Archanioł Michał.

http://spiritlibrary.com/expect-wonderful/kindness-and-gentleness-turn-the-keys

Przyp. tłum:  Archanioł Michał: Dobroć/ Życzliwość i łagodność stanowią klucz//otwierają drzwi {no ale kluczami są te relacje, a dopiero później, dzięki łagodności, klucz się przekręca i otwiera drzwi…więc chyba jednak coś w ten drugi deseń, prawda?...:P}