Tuesday, June 21, 2011

Nowe ziemskie energie w czerwcu 2011

AA Michał: Nowe ziemskie energie w czerwcu 2011 – zmiana kodów czasu i dostrojenie serca planety do kosmicznych częstotliwości światła
Channeler: Celia Fenn


Ukochana rodzino światła! cóż za ekscytujący rejs odbywacie w tym czasie, podróżując na Czasostatku Ziemi ku jej Nowej Rzeczywistości i nowej Linii Czasu. Tak, wielu z was uświadomiło sobie, że to, co nazywacie „życiem” na Ziemi, jest po prostu ruchem poprzez Czas i Przestrzeń, który stwarza toczącą się historię ewolucji. Jesteście Nieskończonymi Istotami Światła i na tej planecie Ziemi możecie doświadczać czasprzestrzeni podróżując poprzez Gwiezdne Wrota i wzdłuż Trajektorii Światła, które przejawiają różne poziomy doświadczenia, nazywane przez nas „Wymiarami Światła”.
W miesiącu czerwcu wkraczacie w Wielką Zmianę Kodów Czasu, która usunie stare kody czasu i zastąpi je kodami czasu nowej rzeczywistości, a następnie zrównoważy je dzięki dostrojeniu Planetarnego Serca do kosmicznych częstotliwości światła. To wydarzy się przed i podczas całkowitego zaćmienia Księżyca w dniu 15 czerwca, oraz w czasie wokół Letniego Przesilenia w dniu 21 czerwca.
Całkowite zaćmienie Księżyca i dostrojenie świętych miejsc oraz punktów węzłowych na siatce Planetarnego Serca
Ukochani, w czasie poprzedniego przesilenia, w grudniu 2010 roku, Ziemia weszła w nową linię czasu dla 5.wymiaru. W ciągu tych ostatnich sześciu miesięcy Ziemia utwierdziła się w swych nowych częstotliwościach i swej nowej trajektorii, która ją jednoczy z Bramą Czasu 2012. A teraz, w tym momencie począwszy od zaćmienia Księżyca, Serce Planety będzie dostrajane do kosmicznych Częstotliwości Światła za sprawą zmiany kodów czasu, która skupi się na dwóch punktach planetarnych sieci…na kompleksie Stonehenge w Anglii i kompleksie piramid w Gizie w Egipcie.
Święte miejsca na Ziemi działają jak punkty węzłowe w świetlnym ciele Ziemi. Wiele z tych świętych miejsc było sprofanowanych w przeszłości w rzeczywistości 3W, ale zostały one w ostatnich latach oczyszczone i ponownie podłączone na Wyższych Wymiarach, są więc gotowe by zadziałać raz jeszcze jako odbiorniki/receptory kosmicznego światła i kodów w tych kluczowych punktach, w jakich były one umieszczone na planecie.
o
Kody księżycowe, które zostały uwolnione podczas całkowitego zaćmienia Księżyca, zawierają kody czasu czy też instrukcje podróży dla Ziemi poprzez czas i przestrzeń. Kody Księżycowe są trzymane głęboko w podświadomości duszy planety i stanowią one matrycę czy też wzorzec dla zamanifestowania się zewnętrznej – Słonecznej – rzeczywistości. Podczas tej zmiany kodów stare kody trójwymiarowej manifestacji będą w całości zastąpione nowymi kodami przeznaczonymi dla Nowej Ziemskiej Rzeczywistości Pokoju i Światła.
Stare kody czasu z trzeciego wymiaru kodowały energię separacji i indywidualnej osobowości ego. Była to skończona rzeczywistość, oparta na czasie linearnym i w dużej mierze odłączona od tego, co nazywacie naturą. Miała ona głęboko zakodowane poczucie winy, zranienia, cierpienia i potrzeby odkupienia. To pragnienie odkupienia prowadziło do powstania mitów o Zbawicielach i Mesjaszach, którzy zabierali wam waszą suwerenną moc stwarzania i manifestowania.
Nowe kody czasu zakodują energie Jedności i Połączenia na wszystkich poziomach. Zakodują spiralną i cykliczną moc rozwijającej się czasoprzestrzeni, tak jak na Wyższych Wymiarach, i umożliwią ponowne połączenie z naturą i planetą jako Świetlistą Istotą. Nowe kody dadzą moc indywidualnym suwerennym istotom, aby mogły łączyć się w Świetlne Wspólnoty i pomagać w ponownym stwarzaniu Ziemi jako wielowymiarowego domu dla Nowej Ludzko-Anielskiej Istoty Światłą, jaką się stajecie.
Wszystkie święte miejsca były pierwotnie zakodowane przez te wielowymiarowe wzorce, ale zostały one utracone, gdy ludzkość zstąpiła do trzeciego wymiaru i zaczęła się odsuwać od czystego światła Kosmicznego Serca. Teraz, ukochani, gdy powracacie, te święte miejsca są ponownie podłączane i reaktywowane do swego pierwotnego światła i celu. Proszę zrozumcie, ukochani, że nie ma żadnej potrzeby niszczenia ani Ziemi, ani jej świętych miejsc po to, by ją uzdrowić i oczyścić. Ten proces oczyszczający i uzdrawiający już się odbywa, gdy Ziemia ponownie jednoczy się z Kosmicznym Sercem i posuwa się naprzód w swej podróży poprzez pozostałe Gwiezdne Bramy 2011 i 2012 roku.
Niedawno zapoznaliście się z konstelacją Wężownika* i 13. domem gwiezdnego zodiaku. Gdy zacznie się zaćmienie Księżyca (15.6.2011), Księżyc będzie wschodził nad Stonehenge w gwiazdozbiorze oraz domu Wężownika, i uaktywni kody czasu w tym miejscu, co umożliwi jego zjednoczenie się z częstotliwościami kosmicznego światła. W tym samym czasie kompleks piramid w Gizie również zostanie uaktywniony i podłączony w procesie dostrojenia. Wtedy nowe kody czasu zostaną przesłane przez planetarną sieć, które tworzy świetliste ciało Ziemi, a wszystkie święte miejsca i węzły, które są już przygotowane, uaktywnią się i dostroją do nowych kodów czasu.
Energie Wężownika przenoszą kody uzdrawiania i transformacji oraz wsparcia, i energia ta również przepłynie przez sieć, przynosząc tak potrzebne uzdrowienie i wsparcie tym, którzy otworzą swe serca, aby otrzymać uzdrawiające energie Wężownika w czasie gdy inicjowane są one w świadomości nowej pięciowymiarowej Ziemi!
Miłość i pokój są częstotliwościami światła
Ukochana rodzino światła, po całkowitym zaćmieniu Księżyca będzie mieć miejsce kilka bardzo potężnych momentów ponownego połączenia i dostrojenia w czasie przesilenia letniego w dniu 21 czerwca. Ci, którzy zezwolili na ponowne dostrojenie swej istoty światła do nowych kodów czasu, zdadzą sobie sprawę, że poruszają się ku częstotliwości Miłości i Pokoju. Ale dla tych, którzy wciąż trzymają się rzeczywistości 3.wymiaru, prawdą będzie coś przeciwengo, gdyż ich wersja czasoprzestrzeni nie będzie już wspierana przez głębokie kody, a rozpadanie się iluzji przyspieszy i stanie się jeszcze oczywistsze. I rzeczywiście, może się pojawić niepokój i panika pośród tych, którzy nie umieją jeszcze poczuć wibracji Nowego, które jednoczy się z Przyszłą Ziemią manifestując się Teraz.
Mówimy wam, że w rzeczy samej miłość i pokój są częstotliwościami światła. Nie są emocjami ani nawet uczuciami, stanowią zjednoczenie z kodami światła, które przenoszą informację o Boskiej Woli Stwórczej. Ci, którzy wkraczają w wielowymiarową świadomość, uczą się jak pozwolić sobie na poddanie się przepływowi Boskiego Światła i Boskiej Woli i wejść w częstotliwość Miłości i Pokoju.
Ukochani, aby znaleźć się w wibracji miłości nie musicie w niczym się sprawdzać ani pracować nad sobą ani być czymś, czym jeszcze nie jesteście – jesteście Miłością i wyrażacie tę prawdę, kiedy po prostu jednoczycie się z częstotliwością Boskiej Woli i Boskiego Światła. Nie ma czego się tu uczyć ani czego osiągać…po prostu pozwalacie Światłu przepływać przez was, gdy stajecie się „Okiem Boga”. Boska Inteligencja doświadcza samej siebie jako Miłości poprzez Was! To proste, kiedy zezwalacie na ten przepływ i to zjednoczenie!
Ukochani, być w częstotliwości Pokoju nie oznacza tylko położyć kres wojnie i agresji. Oznacza to wejść w wibrację Boskiego Pokoju, który płynie z Serca Boskości. Kiedy pozwolicie, by ta wibracja przez was przepływała…staniecie się Bożym Pokojem w każdym momencie. Na tej Nowej Ziemi zjednoczycie się z Pokojem i staniecie się Pokojem.
Nowe kody czasu będą wspierać proces wkraczania w ten przepływ i częstotliwość Światła.
Jest to po prostu chwila Wielkiej Radości i Światła i Miłości, tak ukochana rodzino światła! My świętujemy z Wami!
Życzymy wam więc Radości i Przygody w czasie tej nowej podróży. Być może w tym momencie powinniśmy zacząć was nazywać „Nawigatorami Czasu” tak jak i „Świetlnymi Pracownikami”. Albowiem gdy pracujecie ze światłem i kodami czasu, żeglujecie również przez Bramy Czasu, pilotując CzasoStatek Ziemi w jej nieskończonej świetlnej Podróży!

* (przypis tł:) według pewnych przekazów energia Wężownika ma bezpośredni związek z energią Kosmicznej Matki i Platynowego Promienia Bogini/ 7.wymiaru; od czasów zatonięcia Atlantydy była ona ukryta („Izyda Zasłonięta”), ale teraz powraca, by zjednoczyć się z energią Złotego Promienia Boskiej Męskości/ 6.wymiaru – i jak się teraz zjednoczą, to będziemy mieć zrównoważoną i funkcjonalną kosmiczną rodzinę, i możliwość tworzenia Nowej Ziemi w łatwy i naturalny sposób :D

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.