Tuesday, June 28, 2011

Proces Wzniesienia

Przekazała Ronna Herman, Lipiec 2011

Przetłumaczyła Wika
.
Ukochani mistrzowie, przede wszystkim chcielibyśmy wyjaśnić, CZYM WZNIESIENIE NIE JEST.  W waszej obecnej fazie ewolucji wzniesienie się fizycznego ciała będzie możliwe tylko dla bardzo niewielu zaawansowanych awatarów, którzy otworzyli ścieżkę dla wzniesienia się ludzkości, prowadząc ją na wyższy poziom świadomości.  Ukochany Jeszua wraz z wieloma wielkimi awatarami i królestwem aniołów przyszykowali grunt i zasiali kosmiczne Nasiona Światła Stwórcy w przygotowaniu do tego nadzwyczajnego procesu.  Aby wznieść się w tym czasie w ciele fizycznym, musielibyście mieć już prawie na ukończeniu przemianę waszych ciał fizycznych w częstotliwości Boskiego Światła i podnieść harmonikę swej Pieśni Duszy do najwyższych planów piątego wymiaru i jeszcze wyżej.  To pobożne życzenie zakładać, że możliwa jest transmutacja gęstości trój- i czterowymiarowego ciała fizycznego w pięciowymiarowe naczynie Światła w ciągu jednego życia.
Wy, awangarda, Gwiezdne Nasiona, dostarczacie paliwa, Adamantynowych Cząstek Światła, aby uaktywnić Nasiona wzniesienia, które były zasiane na Ziemi ponad 2000 lat temu.  Ludzkość jest na etapie oczyszczenia, w przygotowaniu na o wiele większą ekspansję świadomości, która wpływa na coraz więcej Dusz gdy rozprzestrzenia się na Ziemi i przyspiesza dzięki temu w postępie geometrycznym.  Na obecnym etapie zmian ewolucyjnych fizyczne ciała aspirantów/uczniów na Ścieżce są w procesie nasycania się transformującą mocą Światła Stwórcy.  Komórki wyższej świadomości budzą się by rozbłysnąć alchemicznymi wzorami transformacji.  Jesteście w procesie oczyszczania swego Pola Aurycznego z wielkiej ilości wzorców o negatywnej/wypaczonej częstotliwości wibracji, które zaciemniały wasze Auryczne Światło i powodowały przejawianie się wszelkich zniekształceń (miscreations) w fizycznym ciele.  Na poziomie komórkowym istnieją zablokowane toksyny, które muszą zostać uwolnione lub przekształcone, abyście mogli raz jeszcze zintegrować częstotliwości harmoniczne swej wielopoziomowej struktury cielesnej.  Komórki Ciała Świetlnego były zaciemnione i tak jak Pole Auryczne stały się zamglone i zapchane negatywną energią.  Boskie Komórki wciąż istnieją w was i wokół was; po prostu się zmniejszyły i zamgliły przez ten czas z braku właściwego odżywiania. To tak, jakbyście nieustannie byli karmieni zatrutym jedzeniem, które po dłuższym okresie czasu zaczyna niszczyć fizyczne naczynie.  Ciało pożądań ego jest przebiegłe i wytrwałe i będzie was nieustannie pchać ku poszukiwaniu coraz większej ilości wrażeń zmysłowych i brakowi umiaru, co często prowadzi do katastrofalnych rezultatów.

Musicie zrozumieć, że rozmaite części waszego ciała rezonują z wielką różnorodnością wzorców częstotliwości, w zależności od sposobu obracania się (spin) i czystości waszego systemu czakr.  Zawsze powinniście dążyć ku maksymalnej harmonii na każdym poziomie Wyższej Jaźni, jaki integrujecie i mieć świadomość, że jest to nigdy niekończący się proces, gdyż wszystkie poziomy Stworzenia mają wrodzone pragnienie uzyskiwania kolejnych wyższych poziomów świadomości.  Zastanówcie się nad informacją, że ludzkość doświadcza równocześnie czterech rzeczywistości: fizycznej, mentalnej, emocjonalnej i astralnej.  W świecie fizycznym/materialnym, gdzie skupiacie się najbardziej na swym ciele i fizycznych zmysłach, wasz stan zdrowia decyduje o tym, w jakie relacje i zależności wchodzicie w świecie fizycznym i w jakim stopniu będziecie się cieszyć tymi doświadczeniami.  Wasz postęp ku wyższym sferom świadomości to proces stopniowego budzenia się, a budzicie się dzięki wskazówkom/mądrości waszej Duszy i bezpośredniej Wyższej Jaźni/Nad-Duszy.  Gdy wchodzicie na Ścieżkę Oświecenia, rozpoczynacie proces rozwijania świadomej uważności.  Najpierw musicie się skupić na fizycznych aspektach waszej Istoty: na swym fizycznym naczyniu, systemie czakr, swej naturze emocjonalnej i swych możliwościach mentalnych.  W miarę upływu czasu, gdy stopniowo równoważycie, harmonizujecie i integrujecie do jakiegoś stopnia świadomość jedności wewnątrz swego fizycznego Stanu Istnienia, zaczynacie być gotowi, by otrzymać dostęp do wzorców wibracji, mądrości, atrybutów i możliwości rzeczywistości wyższej części czwartego i niższej piątego wymiaru. Jest to podstawowy proces, który czasami nazywamy Wzniesieniem w Świadomości.

Posiadacie Ciało Eteryczne, które zawiera kompletną, oryginalną replikę waszego ciała fizycznego, mentalnego i emocjonalnego.  Gdy umieracie albo opuszczacie swe ciało, Srebrny Sznur (jak czasami jest nazywany) zostaje przerwany, a wy całkowicie wyprowadzacie się ze swego ciała fizycznego, które natychmiast zaczyna się rozkładać.  To, co pozostanie, stanowi skorupę ciała subtelnego, które składa się z substancji emocjonalnego i mentalnego astralu, i które musi się rozpuścić zanim Dusza może przejść na następny poziom świadomej uważności.  Wyjaśnialiśmy już wcześniej, w jaki sposób nieprzebudzone Dusze zabierane są do miejsc, które można określić jako Oddziały  Intensywnej Opieki, i w których Miłość/Światło Stwórcy nieustannie promieniuje na i poprzez Pola Auryczne każdej z tych Dusz aż do momentu, gdy negatywna skorupa niewłaściwie używanej energii jest kompletnie przekształcona.  Jednakże ważne jest, żebyście zrozumieli, że śmierć/przejście i proces zachodzący po śmierci uległy radykalnej zmianie.  Żadna Dusza już nie idzie na gęste plany astralne i nie czeka na swoją kolej, by ponownie wcielić się na Ziemi.  Jeśli jesteście osobami Samoświadomymi, których Pieśń Duszy rezonuje z wyższym czwartym/niższym piątym wymiarem lub wyższymi, automatycznie jesteście zabierani na właściwy poziom, gdzie wszystko wygląda bardzo podobnie do rzeczywistości, którą właśnie opuściliście, tylko jest o wiele wspanialsze, piękniejsze i radośniejsze, bardziej pełne miłości i spokoju.  Przejdziecie przez Bramę sfer niebieskich całkiem świadomi.  Obejrzycie swe przeszłe życie jako obserwator i będziecie mogli pożegnać się z tymi, którzy są wam bliscy i drodzy; jednak powoli zaczną oni stapiać się z tłem, chyba że są członkami waszej najbliższej rodziny Duszy.
Częstotliwości jakie wytwarzacie i z jakimi rezonujecie zdecydują o tym, w jaki wymiar lub pod-wymiar zostaniecie zabrani, jak również o tym, do jakich poziomów kosmicznej informacji będziecie mieć dostęp.  Wasze Pole Auryczne jest jak peleryna, która otacza wasze Ciało Eteryczne i Astralne, i jest ono albo peleryną Światła, albo zasłoną negatywnej, nieharmonijnej energii, jaką zgromadziliście w czasie doświadczeń z wielu poprzednich wcieleń.  Składacie się z jednostek energii:  mentalnej, emocjonalnej, astralnej i duchowej.  Musicie zrozumieć i zaakceptować fakt, iż jesteście istotą wielkiej energii, autentyczną Iskrą Boskiej Świadomości.  Jako Samoświadomi współ-stwórcy jesteście również tymi, którzy dyrygują energią za pomocą swych potężnych myśli, działań i intencji. Istniejecie w wirze energii: energetycznych mocy, złożonych albo z substancji Pierwotnej Siły Życiowej, albo połowicznego spektrum Światła (half-spectrum Light) z niższych poziomów, albo przecudownych, wszechogarniających Adamantynowych Cząstek Światła Stwórcy z wyższych poziomów świadomości. Wasz mentalny stan umysłu i jakość albo rezonans waszej natury emocjonalnej decydują o wyniku waszych twórczych przedsięwzięć.  Jako współ-stwórcy będziecie kształtować i manifestować wasze twórcze idee/myśli, a potem musicie doświadczyć rezultatów swej ekspresji myśli i działań – tak orzekają Powszechne Prawa.
Stajecie się kompetentnymi reżyserami sił Kosmicznej Energii.  Stańcie się świadomymi obserwatorami i ćwiczcie bezstronność.  Nie pozwólcie się wciągnąć w wir negatywnej energii, generowanej przez innych.  Nauczcie się być niewzruszeni i panować nad sytuacją jako ci, którzy kierują swą Świętą energią.  Nie pozwólcie nikomu zaburzać swego spokoju i harmonijnej natury.  Jednak pamiętajcie, proszę, jeśli czasem przydarzy wam się jakaś chwila ludzkiej słabości, zatrzymajcie się, weźcie głęboki oddech i powróćcie do swego centrum, wysyłając równocześnie rozbłysk Fioletowego Płomienia, który przekształci i rozpuści te nieharmonijne energie.  Czasem jesteście zbyt surowi w ocenianiu swego Ja.  Nie macie być perfekcyjni, kochani.

To właśnie promieniowanie waszej Wyższej Jaźni, Nad-Duszy, stopniowo przenika wasze ciała fizyczne i emocjonalne, w ten sposób stopniowo uwalniając wszelkie nagromadzone tam negatywne astralne śmiecie.  Połączone Światło Nad-Duszy całej ludzkości stopniowo rozpuszcza skażone, wykrzywione wzorce wibracji planów astralnych, które w przeszłości zwane były „zbiorową świadomością”, negatywnymi wzorcami myślowymi ludzkości.  Miłość, spokój i radość są pierwotnymi jakościami Nad-Duszy. Większość ludzkich myśli jest zazwyczaj przypadkowa i nieskoncentrowana.  Obniżenie częstotliwości fal mózgowych czy też nauczenie się utrzymywania świadomości w Stanie Alfa nadaje waszym procesom myślowym ostrości i koncentracji, i wyznacza jasny kierunek umysłowi podświadomemu.  Techniki opanowania stanu Alfa są głębokimi i potężnymi narzędziami.  Wasz świadomy umysł to pojmuje, ale to właśnie wasz umysł podświadomy przetwarza napływające informacje i podejmuje określone działania.  Zostając Mistrzami Stanu Alfa i utrzymując świadomość na odpowiednim Alfa-poziomie, będziecie w stanie rozmawiać i współdziałać ze swym podświadomym umysłem.  Rozwijanie zdolności do bezpośredniej komunikacji z waszym głębokim, wewnętrznym instynktownym umysłem i waszym Świętym Umysłem wykracza poza siłę woli.  Odkryjecie, że w naturalny sposób podejmujecie najlepsze decyzje i właściwe działania prowadzące do osiągnięcia waszych celów.

Proces wznoszenia zaczyna się, kiedy wasza Jaźń Duszy odzyskała swą właściwą pozycję jako dyrygent fizycznej Jaźni.  To tak, jakby włączony został zapłon wewnątrz waszego DNA, które zawiera matrycę waszego doskonałego Świetlistego Ciała Adama/Ewy Kadmon.  Seria uśpionych kodów zaktywowana jest za sprawą wyższych częstotliwości Światła, jakie zaczęliście w sobie integrować.  Te wibracyjne wzorce Światła zawierają konkretne kody koloru i dźwięku, które wpłyną na wszystkie komórki i organy wewnątrz fizycznej formy.  Stopniowo komórki zaczną wchłaniać i przetwarzać Światło, i te komórki-nosiciele Światła zaczną przenikać i wpływać na całe ciało fizyczne.
Proces transmutacji jest zatem rozpoczęty i w wyniku tego toksyny, urazy emocjonalne, bolesne wspomnienia i doświadczenia przechowywane w całym ciele zaczną wypływać na powierzchnię, tworząc w ten sposób wielorakie nieprzyjemne objawy fizyczne: bóle w różnych częściach ciała, objawy podobne do grypy, bóle głowy, odczucie zamętu i chwilowe zaniki pamięci – aby wymienić tylko kilka z nich.

Następny poziom odbudowy Pola Aurycznego dotyczy emocjonalnych i astralnych planów świadomości.  Gdy wasze ciało fizyczne ewoluuje, staje się zdolne zintegrować coraz więcej subtelnych częstotliwości komórek Światła.  Wasza czterowymiarowa rzeczywistość zaczyna się rozsypywać, a wasz świat iluzji staje się zniekształcony i pełen zamętu.  Wasza struktura poglądów religijnych może zacząć się rozpadać, pozostawiając was w stanie nadwrażliwości i bez poczucia kierunku.  W tym momencie wyłania się Wyższa Jaźń, a ten jej aspekt, który reprezentuje Nad-Duszę, zlokalizowany w waszej Gwieździe Duszy (ósma czakra) zaczyna wysyłać wiązki promieni częstotliwości wyższego Światła do waszego Świętego Umysłu, Świętego Serca i całego systemu czakr.  Promienie te uruchamiają również wasze zdolności intuicyjne, a także zawierają istotne informacje potrzebne, aby przebudziło się w was wyższe zrozumienie tego, kim naprawdę jesteście; mogą one też obudzić wewnętrzne Boskie Niezadowolenie.
Wasza Boska Komórka Diamentowego Rdzenia przyswaja teraz coraz więcej Boskiego Światła, które aktywuje i zwiększa moc Promieni Boskiej Świadomości w rdzeniu waszego Świętego Serca.  Ten proces jest zaprogramowany w waszej Boskiej Matrycy, a także zakodowany w waszym DNA.  Do tego czasu wasze komórki zaczęły już odpowiadać na Światło jako na główne źródło swej energii.  Jest to głównym powodem, dla którego aspiranci na Ścieżce często radykalnie zmieniają swoją dietę, przestawiając się na pożywienie o mniejszej gęstości, gdyż ich fizyczne i emocjonalne ciała są przesycone Adamantynowymi Cząstkami Światła – pokarmem bogów.
Gdy poruszacie się coraz bardziej w głąb wymiarów subtelniejszego światła, fizyczne zmysły mogą rozszerzyć swój zakres, a wasza świadomość kolorów i dźwięków wzrośnie.  Wyostrzenie zmysłów fizycznych oznacza, że komórki wewnątrz waszego Pola Aurycznego rozpoczęły oczyszczanie gęstych, ograniczających energii, które nawarstwiły się przez tysiące lat.  Mgliste więzienie, które przytępiało zmysły i trzymało ludzkość w więzach stopniowo jest rozpuszczane przez komórki Światła, dzięki czemu Pole Auryczne stanie się bardziej promienne w miarę jak coraz więcej Dusz budzi w sobie wewnętrzny boski potencjał.  Ciało fizyczne stopniowo musi być zapoznane na powrót z transformacyjnym wpływem Żywego Świata, po to, aby mogło ponownie przyjąć swą pierwotną formę Świetlistego Ciała, która została zaprojektowana dla całej ludzkości.

Ukochani, nie zwracajcie swego wzroku na chaos i destrukcję, które szaleją teraz na Ziemi.  Każdego dnia żyjcie ześrodkowani na swym Świętym Sercu/Słonecznym Centrum Mocy, tak abyście mogli integrować ze swym fizycznym ciałem maksymalną ilość Światła Stwórcy, a potem wysyłajcie ten drogocenny dar w dół do jądra Ziemi oraz na zewnątrz w świat formy.  Wiedzcie, że połączone wysiłki Służebników Świata na całej planecie mają na tę przemianę wpływ.  Jesteśmy siłą, sprowadzającą większe dobro i nie można temu zaprzeczyć.  Jestem na zawsze waszym wiernym strażnikiem i obrońcą.

JAM JEST ARCHANIOŁ MICHAŁ

http://www.ronnastar.com/latest.html

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.