Thursday, February 28, 2013

Podejmijcie się nowej galaktycznej misji


  LM-01-2013

Tłumaczenie Teresa Serafinowska

Ukochani Mistrzowie, boskie promienie, które emitowały boski plan / atomy nasienne dla ery Ryb, stopniowo tracą moc, ponieważ nie otrzymują już atomów nasiennych świętego ognia świadomości Stwórcy dostarczanych głównie przez częstotliwości świetlne szóstego promienia. W erze Ryb główny punkt ciężkości spoczywał na niższej emocjonalnej naturze ludzkości. Ziemianie już wychodzą z ogłupiających sił wibracyjnych niższej instynktownej natury zwierzęco – ludzkiej skupiającej się na niedostatku, przeżyciu i zabezpieczaniu. W ciągu ostatnich 500 lat epoki Ryb wiele dojrzałych Dusz wykorzystywało potężne siły trzeciej czakry – fizycznego Centrum Słonecznej Mocy. Koncentrowały się na ziemsko - mentalnej ludzkiej naturze, rozwoju twórczych zdolności na fizycznej płaszczyźnie istnienia, a ich głównym celem stało się nabywanie dóbr. Niektóre z jeszcze bardziej zaawansowanych Dusz zaczęły dopasowywać się do siły wibracji czakry serca a także czakry splotu słonecznego, co zapoczątkowało rozwój ich duchowego Centrum Mocy (splot słoneczny, serce, gardło i grasica), gdyż rozpoczął się stopniowy proces duchowego przebudzenia.
 

W tym podwszechświecie świętym geometrycznym wzorem dla tej epoki był symbol Vesica Piscis wyobrażający zjednoczoną trójcę: naszego Boga Ojca Matkę i pierworodnych synów / córki. ARCHANIOŁ URIEL i ARCHAII ŁASKI (LADY GRACE) są nosicielami szóstego promienia, który był dominującym promieniowaniem świadomości Boga dla Epoki Ryb. Archanioł Uriel jest często określany jako Gołąb Pokoju, a razem z Archaii Łaski ucieleśniają cnoty, aspekty i atrybuty szóstego promienia Boga Ojca Matki – promienia niosącego oddanie, przebaczenie, miłosierdzie, łaskę i wiarę. Jest to promień pokoju, spokoju i nabożnej czci. Takie stereotypy wibracyjne szóstego promienia zakotwiczali na Ziemi ukochani: Jezus, matka Maria i Maitreya oraz inne wspaniałe istoty Światła - w ramach przygotowań na te niezwykłe czasy transformacji. Przybyli na Ziemię, aby zasiać atomy nasienne procesu odrodzenia i wznoszenia. Wspierały ich liczne zastępy istot anielskich z wyższych królestw aktywujące atomy nasienne świętego Ognia i potężny Fioletowy Płomień Transformacji, który był przechowywany w wielkich labiryntach i jaskiniach w głębi Ziemi. Potężny blask szóstego promienia i aktywowane atomy nasienne promieniejące z wnętrza Ziemi powstrzymywały ludzkość przed zejściem w ciemność i iluzje trzeciego i niższego czwartego wymiaru, a równocześnie ułatwiały inicjację wznoszenia po spirali powrotnej do królestw Światła i wyższej świadomości.

Kiedy rozwijało się chrześcijaństwo, złote centrum Vesica Piscis -()- stało się symbolem ryby - wiary chrześcijańskiej. Później to wyobrażenie zostało zastąpione przez krzyż oznaczający ukrzyżowanie. Jednak naprawdę krzyż stanowił święty atrybut: pionowa kolumna oznaczała boskie Światło, a mniejsza pozioma kolumna - materię. Wysoki słup światła oznaczał zakotwiczenie w Ziemi i sięganie Nieba, natomiast mały słup poziomy wyobrażał przyjęte wąskie spektrum dualności. Kolumna dualności / polaryzacji uległa wydłużeniu, przez co stała się niewydolna i utrudniała równowagę, powodując większe cierpienie i ból ludzkości. Położono zbyt duży akcent na ukrzyżowanie i reprezentowanie bólu oraz cierpienia. Nadszedł czas, aby naprawić te negatywne myślokształty i zrozumieć prawdziwe znaczenie wielu metafor danych nam w owych mrocznych czasach epoki Ryb.

Przekazujemy wam te informacje, ponieważ mają ogromne znaczenie w związku z tym, co się dzieje obecnie. Gwiezdne plemię – wy, którzy pilnie dążycie do wewnętrznej doskonałości, macie zachowane w pamięci swoich świętych Serc / umysłów zapasy atomów nasiennych, dokładnie takich, jakie wam właśnie opisaliśmy.

Większość z was, którzy wytrwale kroczą Ścieżką - albo ucieleśniała się na Ziemi, albo asystując z wyższych królestw Światła, pomagała utrzymywać święty hologram w naszych umysłach, kiedy my wszyscy wypromieniowywaliśmy atomy nasienne świętego Ognia Ryb - zmartwychwstania i wzniesienia epoki Ryb. W tych z was, którzy znajdowali się na Ziemi, działo się to podczas głębokiego snu, jednak wkład ludzkości był bezcenny.

Wy, pionierzy na Ścieżce, szykujecie się do grania prawie takiej samej roli jak potężne niebiańskie siły naszego Boga Ojca Matki, a my kotwiczymy nowy boski plan – wzorce wibracyjne dla nowej wschodzącej epoki Wodnika. Jednak tym razem najważniejsze zadanie, jakie się wyłoni, wypełnicie z pełną przytomnością i świadomością. Nowa krystaliczna sieć jest już istnieje i działa, a dla was, gwiezdne dzieci, nadszedł czas, aby zacząć magnetycznie przyciągać, przyswajać, a następnie emitować nowy boski plan / atomy nasienne świętego Ognia dla ery Wodnika na Ziemię, do systemu sieci i na zewnątrz do świata formy. Kochani, to jest wasza nowa GALAKTYCZNA MISJA. To jest to, co przygotowaliście na te chaotyczne, stresujące lata przebudzania do waszej Boskiej Natury.

ABY ODŚWIEŻYĆ WAM PAMIĘĆ I WSPOMÓC W DOSKONALENIU ZDOLNOŚCI WSPÓŁTWÓRCZYCH, OMÓWIMY NIEKTÓRE WAŻNE POJĘCIA PRZEKAZANE WAM W OSTATNICH LATACH.

Kiedy osiągniesz pewien poziom wewnętrznej harmonii, otworzysz fizyczne bramy lub portale ciała do wyższych wymiarów: czakrę wznoszenia lub medulla oblongata u podstawy czaszki, tylny portal świętego Serca, święty Umysł znajdujący się w górnej tylnej części mózgu oraz poszerzysz kanał czakry korony. Są to główne fizyczne kroki w procesie wznoszenia, które przywracają połączenie ze strumieniem życia zawierającym żywe cząstki Światła Stwórczego, nazywane też diamentowymi cząstkami. W tym momencie zaczynasz budować pole siłowe o pełnym spektrum światła, dążąc do bycia panem siebie i świadomym współtwórcą stwarzającym tylko rzeczy, które służą najwyższemu dobru wszystkich. Od tej chwili twoje ćwiczenia oddechowe i afirmacje nabierają całkiem nowego znaczenia.

Kiedy praktykujesz ćwiczenie oddechu nieskończoności, oddychasz przez święte Serce, tworząc ciągły przepływ energii kosmicznej w całym ciele fizycznym. Ten proces zalewa system diamentowymi cząstkami boskiego, świętego Ognia.

Chcąc stać się żywym dopływem do strumienia życia, musisz się przygotować, aby umożliwić esencji życia płynąć do siebie i przez siebie. Musisz skorzystać z tego, co jest ci potrzebne, a następnie pozwolić pozostałości popłynąć dalej, aby była gotowa i dostępna dla formowania nowych cudownych kreacji. W ten sposób stajesz się przekaźnikiem i służebnikiem Światła. To jest ostateczny przekaz ze wszystkich lekcji, jakie wam podarowaliśmy w minionych latach. To jest cel samourzeczywistnienia, cel mistrzostwa. Oto ścieżka wznoszenia.

Uzyskując coraz większą biegłość jako współtwórca ziemskiego poziomu, musisz stale monitorować swoje wzorce energii i starać się je zamieniać na coraz wyższe. Musisz dążyć do trwałej harmonii i subtelnej boskiej ekspresji. Musisz wyzwolić potęgę świętego Ognia, który leżał uśpiony przez wiele tysięcy lat. Musisz nauczyć się kierować i koncentrować energię na obszarach swojego życia, które chcesz zmienić. Poprzez utworzenie i ciągłe odnawianie dwunastu promieni Koła Tworzenia Życia zasadzasz nasiona skondensowanych zmian, a wysyłając święty Ogień Tworzenia - co jest konieczne - zamanifestujesz to, co sobie zwizualizowałeś. Kiedy będziesz mógł to zrobić sprawnie, twój osobisty świat stanie się krainą cudów a ty staniesz się światłem przewodnim dla wszystkich.
Kiedy fantastyczna moc tworzenia łączy się z fizyczną materią jako siła przeciwstawna, zawsze powstaje chaos. Jednak gdy ta wspaniała moc będzie przyciągana do kompatybilnego sensorycznego naczynia, zaczną się dziać cuda. Musisz zmienić swoje oczekiwania względem ludzi wokół siebie. Musisz uwolnić się od lęku przed zajęciem stanowiska, ustalaniem granic i wyrażaniem własnej prawdy, która winna być przepojona miłością. Konieczne jest, abyś się nauczył nie tracić koncentracji, kiedy doświadczasz krytyki. Nie odpowiadaj ze złością lub niskowibracyjnymi energiami. Musisz nauczyć się wznosić ponad codzienne, stresujące sytuacje tak, aby można było przeistaczać chwile dysonansu w godziny spokoju.

Wszechświat, a zwłaszcza podwszechświat, w którym żyjemy, jest w trakcie monumentalnego procesu transformacji. Planety zmieniają swoje pozycje i przybliżają się do Słońca Układu Słonecznego, którego są częścią. Galaktyki i podwszechświaty rozszerzają się i przesuwają w górę, w dół lub na zewnątrz, w zależności od punktu widzenia obserwatora. Nowe galaktyki są w stanie formowania, kiedy impuls dla ekspansji jest zapalany przez wielką infuzję cząstek twórczych Światła / Życia i myśli nasienne dla nowego tworzenia przenikają świadomość wszystkich czujących istot.

Nigdy wcześniej nie miałeś takiej okazji służyć ludzkości i Stwórcy. Jesteś na rozdrożu procesu ewolucyjnego, gdyż świat, jaki znałeś, właśnie powoli zanika. Jako boska Iskra Stwórcy dostałeś wielki dar, skrzynię ze skarbami esencji stwórczej, do wykorzystania w dowolnej formie, jakiej pragniesz. Zacząłeś to życie z porcją diamentowych cząstek przechowywanych w świętym Sercu i z rezerwą ukrytą w czakrze podstawy – świętymi atomami nasiennymi Ognia zwanymi czasem Kundalini i przedstawianymi jako zwinięty wąż. Zawsze miałeś dostęp do świętego Ognia przechowywanego w sercu, jednak musisz pamiętać, jak używać klucza do królestwa, aby rozpalić źródło boskiego Światła i je efektywnie wykorzystywać. Kundalini lub wężowy Ogień to trochę co innego, ponieważ aby dopasować się do tego zbiornika metatronicznego spektrum pełnego Światła, najpierw musisz oczyścić 51% wypaczonej energii, którą stworzyłeś w przeszłości.

Moi dzielni Przyjaciele, znajdujecie się w trakcie procesu kosmicznego jednoczenia, a w odpowiednim czasie będziecie się rozwijać w taki czy inny sposób. Musicie wiedzieć, że ten proces transformacji przebiega w długim i skomplikowanym cyklu, jednak jeśli skorzystacie z propozycji nauk mądrości i narzędzi, jakie wam oferujemy, może to być wspaniała podróż. Prawo krążenia stanowi, że każdy nowy wysiłek musi brać początek z ośrodka niewzruszonego spokoju, centrum siły woli, nasiennej esencji Stwórcy / współtwórcy.

Istnieją poważne obawy, że spustoszenie na całym świecie przybiera na sile. Potwierdzamy tę wiadomość. Będzie ono postępowało jeszcze przez jakiś czas, dopóki Ziemia nie pozbędzie się negatywnych wzorców i ograniczających energii, ponieważ wasza matka Ziemia dąży do naprawienia szkód, które powstały na planecie w ciągu eonów za sprawą negatywnych myśli i działań ludzkości. Ludzkość jest odpowiedzialna za obecny stan Ziemi i to do was wszystkich należy, aby z pomocą istot z wyższych królestw dążyć do naprawienia jak największej ilości szkód. Będziecie zaopatrzeni w narzędzia i energię świętego Ognia, potrzebne do wypełnienia tego zadania, jednak musicie odpowiednio zintegrować tę energię i nią pokierować. Wznoszenie was i Ziemi stanowi nierozłączny proces, a my jesteśmy zobowiązani, aby wspomóc was w każdy możliwy sposób.

Podczas tej zmiany cykli epok doświadczacie wielu różnych przemian transformacyjnych. Odzyskujecie wszystkie osobiste fragmenty energii / myślokształtów stworzonych w trakcie długiej podróży po świecie mającym postać fizyczną Ponownie łączycie się z wieloma iskrami świadomości, które składają się na wasze boskie Jaźnie i duchową rodzinę, i staracie się być duchowo / ludzko dorośli, nadal przebywając w ciągle rozszerzającym się wielowymiarowym królestwie fizyczności.

Duch Święty lub wyższa mentalna Jaźń jest wnikliwą wyższą inteligencją, która nadzoruje i reguluje dopływ Światła i dary Ducha przydzielane wam zależnie od poziomu duchowej świadomości i obecnych potrzeb. Przez świętą Jaźń mentalną, która jest pośrednikiem pomiędzy osobą a jej boską Obecnością JAM JEST / boską Jaźnią, są monitorowane i przydzielane również specjalne dyspensy. Jednak te specjalne dary zawsze muszą być wykorzystane dla najwyższego dobra. Pamiętajcie: jesteście współtwórcami i zawsze musicie wykonać swoją część zadania.
Ta ścieżka jest otwarta dla każdego niezależnie od zajmowanego stanowiska i warunków okoliczności życia. To jest wyjątkowa okazja umożliwiająca przejęcie własnej mocy, wykorzystanie kreatywności i doprowadzenie do głosu wielu możliwości ukrytych głęboko w magazynie pamięci. A my teraz jesteśmy tak blisko, jak nigdy wcześniej, obserwując i oczekując na sposobność, aby was wspomagać, dodawać otuchy, czynić cuda, wygładzać drogę i asystować wam w przemieszczaniu się naprzód i ku górze.

Każda pieśń Duszy składa się z wzorców wibracyjnych bezwarunkowej miłości, mądrości, równowagi i harmonii środkowego czwartego i wyższych wymiarów. Jako że jesteś mistrzem samourzeczywistnionym, twój podpis energetyczny i pieśń duszy rozpłyną się w niebiańskiej mandali Światła, po której dźwięku i kolorach będziesz rozpoznawany. Każdego rozpoznaje się po blasku wewnętrznego Światła. Im więcej esencji światła kto ma w swoich fizycznych ciałach, tym większym blaskiem emanuje jego aura.

Gdybyście mogli wszystko w swoim życiu postrzegać jako przemijające - poza miłością / światłem i duchowym ogniem w świętym Sercu i duszy, wtedy widzielibyście, co chcemy wam przekazać. Trzeba uwolnić się od lęku z przeszłości i przed przyszłością, wyeliminować emocjonalne i psychiczne opanowanie przez innych i stać się wolnym Duchem, jakim każdy miał być.

Prawdziwa duchowość oznacza wierność żywej prawdzie, którą się żyje dzień po dniu a nie jakieś parę godzin na tydzień podczas religijnych ceremonii. Prawdziwa duchowość to ciągłe palące pragnienie bycia w nieustającym połączeniu z Duchem. Ludzkość musi się wznieść ponad płytkie wody ortodoksyjnego kultu, by wstąpić w mistyczny nurt Życia. Kroniki Akaszy są schematami wibracji – pozytywnymi lub negatywnymi – złożonymi w Kosmicznej Bibliotece, gdzie jest zarejestrowana i zmagazynowana cała historia Stworzenia.
Stereotypy wibracyjne Fioletowego Płomienia są jedynymi dostępnymi zarówno z góry przez czakrę korony i święte techniki oddechowe, jak i z wnętrza Ziemi. Wyobraź sobie przepiękny płomień wydobywający się spod stóp, otaczający twoje ciało i przemieniający nieharmonizujące ze sobą wibracje częstotliwości, które cię otaczają, po czym ten święty Płomień emitujesz w świat w coraz szerszych koncentrycznych okręgach. Pamiętaj: jedna osoba, która ześrodkowuje się w swoim świętym Sercu i świętym Umyśle, może przekazywać kosmiczne prawdy i natchnione myśli milionom ludzi, podczas gdy jej / jego przepełnione miłością wibracje pola aurycznego błogosławią wszystkiemu, z czym ona / on jest w kontakcie.

Światowa Piramida jest stacją pośrednią dla twoich licznych duchowych Jaźni. Twoje dobre uczynki są zmagazynowane w komnacie skarbów w magazynie Światła Światowej Piramidy. Każdego roku odbywa się żniwo dobrych uczynków i dobrotliwych myśli i czynów - są tam potęgowane i przechowywane. Większość stapia się z ze Światłem Stwórcy, aby stwarzać to, co najlepsze dla całej ludzkości. Otrzymasz swoje specjalne dary i boskie dyspensy odpowiednio do tego, co wniesiesz do magazynu Światła.

Poddaj nas, proszę, próbie. Z otwartym umysłem przestudiuj podstawowe idee i myśli, jakie ci przekazaliśmy i powoli, choć dokładnie, wciel niektóre z nich w swoje codzienne życie. Daj nam przyzwolenie na bycie przewodnikiem i inspiracją, a kiedy to zrobisz, staną za tobą niebiańskie Moce. Kochany, możesz popełnić błąd tylko, kiedy się nie postarasz lub się poddasz.

PAMIĘTAJ: BLASK DIAMENTOWEJ BOSKIEJ KOMÓRKI RDZENNEJ ORAZ ŚWIATŁO DUSZY I PROMIENIOWANIE ŚWIĘTEGO SERCA STWARZAJĄ EMANACJĘ POLA ŚWIATŁA AURY. KRÓLESTWO ANIOŁÓW WZMACNIA ŚWIATŁO, KRÓLESTWO LUDZI JE ROZPOWSZECHNIA. Możesz teraz i zawsze pławić się w błogosławionej Miłości / Świetle naszego Boga Ojca Matki - zawsze jestem blisko, aby cię prowadzić, inspirować i chronić.



JAM JEST archanioł Michał