Saturday, January 15, 2011

Nowa Linia CzasuNowe Ziemskie Energie: 3 Styczeń 2011
Archanioł Michał przez Celia Fenn

Tłumaczyła: Marzena B. Nowak 
.
Częstotliwości światła w roku 2011
Ukochana Rodzino Światła, jak radosne i wspaniałe jest to, że Ziemia właśnie zakończyła proces przejścia, który rozpoczął się w momencie ustawienia planet w tzw. Wielki Krzyż w czerwcu 2010 roku.  W tamtym czasie, wiedzieliście że wielkie zasadnicze zmiany miały miejsce w Waszym  świecie jako że Planeta Ziemia zaczęła się przeorganizowywać by przygotować się na ostatnie fazy jej przejścia w Piąty Wymiar i Nową Linię Czasową.  W czasie zaćmienia Słońca w dniu 4 stycznia, Ziemia będzie w pełni wyregulowana do swojej nowej trajektorii i jej nowej częstotliwości, które zapewnią, że dotrze na czas w grudniu 2012 roku na jej spotkanie z Galaktyczną Bramą Czasową i  jej wejście w „brak czasu linearnego” lub „częstotliwość nieskończoności”.
Rzeczywiście, Ukochani, zmiany poczynione w ostatnich miesiącach 2010 r. dotyczyły przede wszystkim  Czasu i Waszego postrzegania Czasu w odniesieniu do swojego życia na Ziemi.  Przejście do Piątego Wymiaru Światła jest przejściem w wyższe częstotliwości Świadomości.  Energia na tym poziomie wibruje w wyższym i bardziej przyspieszonym tempie niż w trzecim wymiarze.  Ale, i tu prosimy o uwagę, bo jest to paradoks ważny dla Twojego doświadczenia Nowej Rzeczywistości.  W Piątym Wymiarze Światła, przyspieszanie częstotliwości jest doświadczane jako wolniejszy czas!  W Trzecim Wymiarze, nowa częstotliwość jest doświadczana jako szybsza i wszystko wydaje się dziać za szybko.
Ziemia przesunęła się w pełni do nowej Pięcio-wymiarowej Linii Czasu, ale jako akt łaski, umożliwia ona aby Linia Czasu trzeciego wymiaru nadal trwała i współistniała z Nową Linią  aż do 2012 roku.  Ludność Ziemi ma więc czas na dostosowanie się do nowych częstotliwości i linii czasu.  Obie będą dostępne jako opcja do połowy 2012 r., kiedy stara linia czasu trzeciego wymiaru załamie się, gdy Ziemia rozpocznie swoją wędrówkę poprzez Bramę Czasu 2012 do „braku czasu linearnego /częstotliwości nieskończoności  lub do strefy Nieskończonej Świadomości.  W tym czasie, wszystko na Ziemi rozpocznie przygotowania do wielkiego skoku  „świadomej ewolucji” w Nową Erę Światła i Pokoju.
Ukochani, jesteście pionierami tej zmiany, a teraz prosimy o uświadomienie sobie w jaki sposób postrzeganie czasu będzie kluczem do osobistej zmiany w ciągu najbliższych osiemnastu miesięcy.  Nauczycie się odróżniać, kiedy jesteście w starym modelu czasu zmierzającym w ślepy zaułek, i gdy jesteście w nowym modelu czasu zmierzającym drogą naprzód.  Na starej linii czasu, będziecie doświadczać przyspieszenia częstotliwości jako poczucia upływającego zbyt szybko czasu, uczucia bycia zestresowanym, w ciągłym biegu; zaniepokojeni, że jest zbyt wiele do zrobienia.
Na nowej linii czasu w Piątym Wymiarze poczujesz, że wszystko uległo spowolnieniu, że  macie dużo czasu, aby osiągnąć to, co jest konieczne.  Poczujecie się wyciszeni i spokojni i będziecie wiedzieć, że wszystko jest w Boskim porządku w Waszym życiu.  Będziecie doświadczać poczucia obfitości i dobrobytu bez względu na to jaka by nie była Wasza sytuacja finansowa.  I będziecie mieli poczucie możliwości dokonywania cudów w Waszym życiu w miarę postępów w przygodzie życia na Ziemi.
Uziemianie w Nowej Linii Czasu
Kochani, ważne jest, abyście się uziemiali w tej nowej Osi Czasu i umożliwiali swojemu Świetlnemu i Fizycznemu ciału, aby przyzwyczajało się do nowych częstotliwości i wibracji. Ponieważ twoje ciało będzie wibrować energetycznie w zwiększonym tempie, Wy będzie doświadczać życia wolniej.
Początkowo możecie doświadczać pewnego wewnętrznego zamieszania.  Wasze ciało może czuć się nieskoordynowane i ciężkie, możecie czuć się niezdarni i niezsynchronizowani z samymi sobą.  Możecie również odczuwać niepokój, zaburzenia snu, zmęczenie, zawroty głowy i nudności, jako że ciało ma do czynienia z nowymi częstotliwościami czasu.  Te przejściowe objawy są tym, co nazwalibyśmy „chorobą lokomocyjną”, którą Twoje ciało reguluje i dostosowuje do nowej częstotliwości.
Wiedzcie również, Kochani, że ciało fizyczne jest również w tym procesie przeniesienia i ujednolicania by mogło przejść przez Bramę Czasu 2012 do Nieskończoności.  Tak, zalecamy pielęgnować swoje ciało z miłością i troską, i upewnić się, że prowadzicie zrównoważone życie.  Pozbądźcie się wszystkich starych dramatów, które pozostają z przeszłości i w pełni wejdźcie w energię Miłości i Przebaczenia.  I codziennie, upewniajcie się, że fizyczne i Świetlne ciało jest zestrojone z Wolą Bożą.
Aby to osiągnąć, będziemy oferować tutaj codziennie pomocne aktywacje i medytacje.  Jest to podobne do ostatniej medytacji, którą zaproponowaliśmy, ale została ona zmieniona ze względu na  dostosowanie jej do nowych zmian energii, z którymi  będziesz pracować od zakończenia zaćmienia słońca  4 stycznia.
„Najpierw po prostu skoncentruj swoją energię w sercu i głęboko  oddychaj. Wiedz, że w Piątym Wymiarze, twoja świadomość jest zakorzeniona w twoim Sercu.  Doświadczaj rzeczywistości jako głębokiego poczucia Bezwarunkowej Miłości i Połączenia z Wszystkim Co Jest.  Odczuwaj również głęboki Spokój, który jest częścią tej Świadomości.
Następnie pozwól tej energii przejść w dół przez splot słoneczny, czakrę sakralną i czakrę podstawy i w dół do Gwiezdnej Czakry Ziemi znajdującej się w Ziemi tuż pod nogami.  Poczuj, jak teraz zakotwiczasz swoją energię w Ziemi, do Nowych Krystalicznych Siatek Piątego Wymiaru, ponieważ stanowią połączenie z Gwiezdną Czakrą Ziemi. Następnie pozwól energii przejść dalej w dół, aby mogła połączyć się z Kryształowym Sercem w centrum Ziemi.  Tu poczuj głęboką i bezwarunkową Miłość Shekinah Matki Ziemi ogarniającą Ciebie poprzez Gwiezdną Czakrę Ziemi i wpływającą do Twojego serca.  Zatrzymaj tę Miłość w swoim Sercu i poczuj, że jesteś głęboko kochana\y i pielęgnowana\y przez Matkę Ziemię i że jesteś w zgodzie z Wolą Bożą dla Ziemi, wyrażoną poprzez ewolucję Planety do Wielowymiarowej Rzeczywistości.
Teraz pozwól energii poruszać się w górę Twojego ciała przez gardło, czoło i Czakrę korony i dalej do Gwiezdnej Czakry Duszy, która znajduje się tuż nad głową. Tutaj łączysz się z Twoją duszą i Wyższym Ja, Twoją obecnością JAM JEST , ponieważ  to zakotwicza się w Twojej fizycznej formie.  Tutaj możesz również połączyć się z Celem Twojego przebywania tu i teraz i z Twoją Boską Istotą.  Odczuj Bezwarunkową Miłość i Piękno Twojej Duszy w momencie gdy dostrajasz się do  swojego Wyższego Celu w tym życiu.  To wspaniałe uczucie, wypełnione błyskotliwym i promiennym światłem.  Teraz, pozwól tej energii ruszyć w górę poprzez Wymiary Światła do Wielkiego Kosmicznego Serca Wszystkiego Co Istnieje.  Teraz czujesz dotknięcie Nieskończonej Miłości Źródła dla Wszystkiego Co Istnieje.  Skieruj to pulsujące i promienne światło z powrotem w dół do Twojego serca i przytrzymaj je tam.
Teraz – jesteś zestrojona\y z Wolą Bożą dla siebie i dla Ziemi.  Kiedy jesteś w tym przymierzu ( przyp. tłum. – gdy będziecie praktykowali tą aktywację), będzie to dla Ciebie łatwe uziemić się z Linią Czasu Piątego Wymiaru i doświadczać energii pokoju, spokoju i dostatku.  Życie stanie się proste i jasne gdy postępujesz według Bożego Prowadzenia, które przyjdzie do Ciebie na tej nowej Osi Czasu Łaski i Miłości.
Manifestowanie Pokoju w Nowej Linii Czasowej Ziemi
Ukochana Rodzino Światła, teraz pomówimy trochę o energii Pokoju, która jest tak ważna w tym momencie.
Pokój nie jest tylko brakiem wojen i konfliktów.  Pokój jest dość wyraźną energią która, promieniuje Bezwarunkową Miłością, Współczuciem i Akceptacją Wszystkiego.  Początkowo jest wewnętrzną energią, która musi być kultywowana w sercu zanim można jej doświadczyć w rzeczywistości zewnętrznej.
Ukochani, wiemy, że ciężko pracowaliście w ostatnich latach by uleczyć wszystkie wewnętrzne konflikty i gniew, które nie pozwalały Wam na wejście w doświadczanie wewnętrznego spokoju, a teraz wielu z Was mieszka w tej wewnętrznej radości i spokoju i w ten sposób te energie mogą się zakotwiczać w wielu punktach na Nowej Ziemi.
Prosimy, Ukochani, abyście nadal pracowali na rzecz tego pięknego stanu wewnętrznego spokoju i lekkości, w którym możecie dzielić się tymi energiami z innymi.  Kluczem do tego stanu wewnętrznego Pokoju jest posiadanie świadomości zakorzenionej w Sercu i aby żyć zawsze w stanie przebudzonej świadomości i przebaczenia, być gotowym  by przebaczać i odpuszczać przez cały czas oraz być świadomym kiedy i co wytrąca Cię ze stanu wewnętrznego spokoju.  W tym stanie świadomości będziecie mogli utrzymać swój wewnętrzny spokój na dłuższy czas, i w ten sposób stwarzać tą energię Pokoju i Miłości wokół siebie.  Energia ta będzie nasieniem, które zamanifestuje się na Nowej  Ziemi i w Nowej Linii Czasu.  Każda osoba, która to osiągnie stanie się Mistrzem Światła i będzie w stanie rozpocząć manifestowanie się Nowej Ziemi w nowej Linii Czasu w bieżącym życiu.
Ukochani, do czasu, kiedy wejdziecie w Czasową Bramę 2012, wielu z was będzie już Mistrzami Światła i Czasu i będziecie pilotami, którzy poprowadzą Ludzkość poprzez Bramę Czasu do Nowej Rzeczywistości.  Już teraz trzeba zacząć intensywną pracę z tymi umiejętnościami i zdolnościami, tak abyście mogli dobrze zrealizować cel, dla którego przyszliście na ziemię w obecnym czasie.
Prowadząc autentyczne i uduchowione życie.
Ukochani, rzeczywiście można zapytać, co to znaczy w odniesieniu do mojego codziennego życia?  A my odpowiedzielibyśmy, że w tej nowej Linii Czasu twoje życie stanie się bardziej „autentyczne” oraz pełne energii i Światła Waszej Duszy i Bożej obecności JAM JEST.
Staniecie się świadomi przepływu Światła Twojej duszy w codziennym życiu,  usłyszycie te drogowskazy i sugestie, które pochodzą z Wyższego Źródła.  Nauczycie się ufać tym drogowskazom i płynąć synchronicznie z pragnieniami i cudami, które zaczną się wydarzać w przepływie twórczego partnerstwa między Wyższym Ja i  Ego Mistrza Światła.  To znaczy prowadzić w „pełni uduchowione” życie, gdzie każdy dzień jest pełen pasji i światła pochodzących z przewodnictwa Duszy i Wyższego Ja.
Kiedy żyjecie w ten sposób, Ukochani, to Wasze życie staje się autentycznym wyrazem tego KIM jesteście na wszystkich poziomach.  Wyższe Ja i Wasze Ego działają razem w cudownym partnerstwie, które zapewnia, że doświadczacie spokoju i radości na wszystkich poziomach Waszej istoty ponieważ zaczynasz przejawiać Nową Rzeczywistość na Ziemi w swoim własnym życiu.
A więc, Droga Rodzino Światła, w tym roku, który jest przed Wami będziecie się uczyć i doświadczać w cudowny sposób.  Najważniejszą datą dla Was w tym roku będzie 11 listopada, kiedy przejście przez Czasową Bramę 11/11/11 zapewni końcowe dostosowanie się Ziemi do podróży poprzez środek płaszczyzny galaktyki w 12/12/12 i do podróży przez Bramę Czasu w 21/12/12.
Więc, umiłowani, życzymy Wam dużo radości i miłości w podróży odbywającej się w roku 2011.

© 2006-10 Celia Fenn i Starchild Global  http://www.starchildglobal.com


Sunday, January 2, 2011

Tworzenie Obfitości

Przekaz dźwiękowy 

Październik, 2008

http://patrz.pl/mp3/mp3-tworzenie-obfitosci-przekazy-archaniola-michala


Pora Zaczynać na Nowo - Jesteś Gotów?

czerwiec 2005 * LM-12-2004


przekazała Ronna Herman

Ukochani mistrzowie, przekazujemy wam ważną prawdę i od tej chwili nich się ona stanie waszą prawdą. Przyjmijcie, proszę, jako pewnik, że każda wasza myśl i każde działanie wywiera wpływ na wszystkich ludzi na świecie. Nie jesteś samotną wyspą. Nie jesteś odosobniony. Nie jesteś sam. Nigdy nie byłeś i nigdy nie będziesz. W miarę tego, jak rośnie twoja moc i wpływ, w miarę, jak się stajesz wytrawnym mistrzem współtworzenia, poszerzają się twoje emocjonalne i intelektualne granice. Poczuj, jak wibracje, które wysyłasz, rozchodzą się niczym kręgi na wodzie i płyną coraz dalej, łącząc się z podobnymi sobie wibracjami na całym świecie. Jakiego typu energie, jakie myślokształty i na jakim poziomie świadomości chcesz rozsiewać po świecie wiedząc, że włączą się one w nurt żywej rzeki zbiorowej świadomości? Zastanów się. Pora odzyskać swoją świetność duchową, czas się uwolnić od wszelkiego lęku, poczucia winy i odrzucić wymówki, które pozwalają pozostać małym i ograniczonym. Wystarczająco długo akceptowałeś ograniczenie. Czas już doświadczyć „prawdziwego siebie” i pokazać, co potrafisz osiągnąć na poziomie ziemskiego bytowania. Cóż cię powstrzymuje, czemu nie odzyskujesz boskich darów, które już są twoje? My, awangarda, pójdziemy razem, pomożemy ci podążać prędzej, śmiało i zdecydowanie. Demonstrując i eksponując mistrzostwo w opanowaniu siebie, przecierasz szlaki tym, którzy, idąc twoimi śladami, będą się mogli dowiedzieć, jak postępować ścieżką inicjacji i duchowego wzrostu.

Jesteście gwiezdnym zasiewem. Wskazujecie drogę. To wy przybyliście na Ziemię, żeby zagwarantować powodzenie Wielkiego Eksperymentu, i jeżeli te przesłania budzą w was oddźwięk, to oznacza, że nie jesteście dziećmi Ziemi. Uświadamiacie już sobie istnienie Jaźni - aspektu Najwyższego Stwórcy na poziomie wszechświata, a może nawet omniświata. Znowu o tym mówimy, bo to takie ważne, abyście sobie zdawali sprawę, że Legiony Światła, które teraz przybrały ciała Ziemian, to boskie istności z odległych zakątków omniświata. Każdy z tych Wielkich zgodził się posłać w niższe wymiary cząstkę siebie, by, wypełniając misję zleconą przez Najwyższego Stwórcę zarazem doświadczyć, czym jest cudowny dar wolnej woli. Ty, iskra boża, zstępując na Ziemię, bardzo ograniczyłeś swoje możliwości. Zawsze jednak miałeś kontakt ze Źródłem - kontakt obustronny, wieczny i niezrywalny. Umacnia się on i coraz to bardziej cię inspiruje, kiedy się zwracasz w głąb siebie i przyspieszasz proces odzyskiwania wszystkich atrybutów swego Boskiego Ja.

Oto sposobność, jakiej dotychczas nie dano ludzkości, odkąd się pogrążyła w materii, to znaczy od chwili gdy zasłona zapomnienia zaczęła spowijać jej pamięć. Powoli zapomniałeś, dlaczego przyszedłeś na Ziemię, jaką masz misję do spełnienia i skąd pochodzisz, zatracając świadomość tego bezkresu, jakim prawdziwie jesteś. Wiele dawnej mądrości w postaci pakietów światła zgromadziłeś na wyższych poziomach wibracyjnych mózgu, gdzie spoczywają do czasu, aż znów się przebudzisz i skorzystasz ze swojego prawa do poznania historii własnego pochodzenia, z prawa dostępu do mądrości kosmosu.

Umiłowany, bądź dzielny, bądź śmiały, ponieważ musisz porzucić swoją przystań stabilności i wygodnego życia i być gotowym na odrobinę niewygody psychicznej – jednak nie tak wielkiej, jak dotychczas, gdyż nadszedł czas, by prosić i rościć sobie prawo do swobody i lekkości. Nie musisz już cierpieć, tak jak cierpiałeś, i nie ma potrzeby, aby twoje życie na co dzień było tak trudne, jak bywało. Zrzuć z barków cały ten bagaż, który dźwigasz życie po życiu. W tym wcieleniu możesz całkowicie wymazać przeszłość i zacząć na nowo. Pora przewartościować i uaktualnić przekonania. Zrewidować ogromny magazyn minionych doświadczeń, by za swoją prawdę przyjąć całą pozytywną wiedzę i mądrość zdobyte w ciągu niezliczonych żywotów. Czas już wyzwolić się z więzów, jakie sam sobie nałożyłeś.

Eony lat temu zwołano nas wszystkich z najodleglejszych zakątków wszechświata. Przybyliście wielkimi grupami i każda z tych grup dostała konkretne zadania. Powiedziano ci, że świadomie nie będziesz pamiętał o swojej boskiej misji, ale że w świętej głębi serca, na poziomie eterycznym, zostanie ona odciśnięta jako boska matryca. Uprzedzono cię, że doświadczysz ogromnej różnorodności, poznasz wiele niezwykłych światów, że czeka cię jeszcze wielokrotna i coraz to dalej posunięta fragmentaryzacja jaźni. W świętej głębi twego serca zasialiśmy płomienne ziarna miłości i pamięci boskiej więzi, jaka nas ze sobą łączy. W matrycy eterycznej zainstalowano alarmy, mające w tobie wywołać głęboki rezonans w postaci „boskiego niezadowolenia”, które sprowokuje odpowiedź na to wezwanie do „przebudzenia”. W świadomości tych, którzy się w siebie wsłuchają, zadźwięczy sygnał: „czas się ocknąć, czas wejrzeć w siebie, czas wznieść się na wyżyny i ruszyć w podróż do domu”.

Miliony milionów dusz budzi się teraz, kiedy wewnętrzny zegar wygrywa im pobudkę powtarzając: „CZAS JUŻ, CZY JESTEŚ GOTÓW?”. Czas na was, pora się budzić, dzieci, iskierki światłości, słoneczka, synowie i córy naszego Boga Ojca/Matki. Pora odzyskać swój prawdziwy status najwyższego emisariusza, umiłowanego wysłańca Światłości. Pora sobie przypomnieć, że boska więź już istnieje i że masz dostęp do wszystkiego, o czym mógłbyś zamarzyć. Na co czekasz?

Boskie niezadowolenie, zwiastun kosmicznych przemian, jest dziś obecne w całym świecie. To, co dla umysłu pogrążonego w ułudzie trzeciego i czwartego wymiaru stanowi rzeczywistość, z wolna się rozwiewa. W to miejsce pojawia się pragnienie jedności, harmonii i powszechnej równości. Wiele dusz stwierdza, że z biologiczną rodziną i nierozłącznymi dotychczas przyjaciółmi niewiele je już łączy, że na tradycyjnych uroczystościach czy zgromadzeniach nie czują się tak dobrze, jak kiedyś. Ale gdy się spotykacie w rodzinach swoich dusz, doznajecie uczucia ogromnego spokoju, bliskości i duchowej jedności. Znowu się teraz schodzicie rodzinami dusz i zespołami współpracowników. Spotykając się w piramidach światła urzeczywistniacie wzorce geometrii stworzenia, wskrzeszacie i potwierdzacie umowy zawarte dawno, dawno temu. Stanowisz integralną cząstkę wielu takich grup. Kiedy nadejdzie czas przyspieszenia, wspólnie utworzycie jeszcze liczniejsze i bardziej dynamiczne Zastępy Światłości. Wpływ, jaki będziecie wtedy wywierać, da się odczuć na całym świecie i rozprzestrzeni się w kosmosie. Moi kochani bohaterowie, wiemy, że czasy są nad wyraz niespokojne. Wasza rzeczywistość zmienia się i przekształca z chwili na chwilę. Zdajemy sobie sprawę, że wy, Wojownicy Światłości, cierpicie na wiele nietypowych i niepokojących zaburzeń fizycznych, umysłowych i emocjonalnych. Czasem trudno jest ci pozostać ześrodkowanym w sobie i skupionym na potężnym „teraz”, kiedy świat prawie staje na głowie. Dręczą cię głębokie, podświadome lęki i niepewność jutra, a koszmary senne wytrącają cię z równowagi, frustrują i niepokoją. Kiedy Duch znów obejmuje panowanie nad swoim cielesnym naczyniem, człowiek zaczyna sobie uświadamiać to wszystko, co nie harmonizuje z wysokimi wibracjami Światła, które przenika do najgłębszych, najbardziej osobistych zakamarków jestestwa. Z głębi świadomości wypływają na powierzchnię podstawowe problemy z zamierzchłej przeszłości. Trzeba je przepracować, by raz na zawsze przeistoczyć i zharmonizować całą psychikę. Obecnie ucząc się funkcjonować jako istota wielowymiarowa, masz kontakt z energiami wyższych planów. Kiedy dostrajasz się do ich częstotliwości, uruchamia się łańcuch reakcji wibracyjno-chemicznych, które mogą powodować dyskomfort. Trochę czasu upłynie, nim przystosujesz się do zmian dokonujących się w tobie i wokół ciebie.

Przechodzisz przez proces przyspieszonych przemian i właśnie to powoduje wiele bolesnych objawów, jakie obserwujesz. Zawsze, w każdej epoce istniało zatrzęsienie informacji i zalew poradnictwa na temat zdrowia i odżywiania. Dobrze zrobisz stosując te z zalecanych praktyk, które ci podpowiada głos intuicji. Ale chcielibyśmy ci przekazać ważną prawdę, że twoje Wyższe Ja i aniołowie-pomocnicy wiedzą, co dla ciebie najlepsze. A więc czas się zwrócić w głąb siebie, umiłowany, by dostać rady i pomoc dla siebie najwłaściwsze. Im dłużej poszukujesz rozwiązań i uzasadnień poza sobą, na zewnątrz, tym więcej czasu minie, zanim nawiążesz łączność z własnym boskim źródłem mądrości. Każdy z was może sam rozwiązywać zdrowotne problemy z pomocą swego cielesnego elementala, swego Wyższego Ja oraz kierowników i nauczycieli duchowych. Pragnąc ułatwić wam nawiązanie niezakłóconego i trwałego kontaktu z waszym Wyższym Ja, kierownikami duchowymi, aniołami i każda istotą, z jaką chcielibyście współpracować w wyższych wymiarach, zalecamy takie oto ćwiczenie:

Biorąc kilka głębokich oddechów, zogniskuj świadomość w ośrodku serca, a następnie szybko przejdź do świętego miejsca w sercu. Wyobraź sobie (tak jak to ci się ukazuje przed oczami) jak sama twoja esencja lub istota wznosi się wzdłuż kręgosłupa i wylatuje przez czakrę korony. I błyskawicznie pędzisz wzwyż kolumną światła, ku nowej, własnej piramidzie światła, specjalnie zaprojektowanej na miejsce twoich spotkań z pomocnikami i całym towarzystwem z wyższych sfer bytu. Wejdź do piramidy, w tę świętą przestrzeń, i połóż się na kryształowym stole. Jednocześnie rozejrzyj się po piramidzie i zobacz, że wokół stołu siedzą na kryształowych krzesłach ci wszyscy, z którymi pragniesz nawiązać łączność i pracować. Przyjrzyj się im, aż rozpoznasz każdego ze swych gości. Tak jak we wszystkich piramidach światła z wyższych wymiarów, ponad centralnie ustawionym stołem, ze szczytu piramidy pionowo zwiesza się czysty kryształ kwarcu o dwóch wierzchołkach. Ten wielki kryształ cały skrzy się rozświetlając otoczenie elektryzującym blaskiem. To rozrzedzona Esencja Najwyższego Stwórcy oraz naszego Boga Ojca/Matki. Pod stołem znajduje się fontanna, z której wydobywa się fioletowy płomień. Oczyści on i przemieni wszystkie nieharmonijne energie, jakie ze sobą wniosłeś do piramidy. Zadaj pytania, które najbardziej zaprzątają twoją uwagę. Proś o jasne odpowiedzi, o rozwiązanie problemów zdrowotnych i stresujących sytuacji życiowych. Proś, by umożliwiono ci spotkanie osoby (osób) lub uzyskanie informacji, które ci pomogą przywrócić równowagę i harmonię w twoim fizycznym ciele, w sprawach emocjonalnych bądź udzielą pomocy w uzyskaniu jasności i skupieniu umysłu. Proś zawsze o najwyższe dobro i o najlepszy obrót spraw dla wszystkich. Często odwiedzaj te świętą piramidę, żeby umocnić więź i telepatyczną łączność ze swoją Rodziną Świetlną.

WYPOWIEDZ SŁOWA: „ODZYSKUJĘ SWOJE BOSKIE DZIEDZICTWO I WIĘŹ ZE SWYM WYŻSZYM JA, A TAKŻE MOJĄ RODZINĄ DUSZ I WSZYSTKIMI ISTOTAMI ŚWIATŁOŚCI, Z KTÓRYMI MAM PRACOWAĆ I OBCOWAĆ, ŻEBY MÓC CZERPAĆ I PRZEKAZYWAĆ KOSMICZNĄ MĄDROŚĆ I PRAWDĘ, UOSABIAĆ JE I DZIELIĆ SIĘ NIMI. TU I TERAZ ZNÓW STAJĘ SIĘ PANEM SIEBIE I ODZYSKUJĘ WSZELKIE PRZYMIOTY, TALENTY, ZALETY I ATRYBUTY SWOJEJ BOSKIEJ JAŹNI. PRAGNĘ ŚWIECIĆ RZYKŁADEM, BYĆ ŻYWYM UOSOBIENIEM MIŁOŚCI, HARMONII, OBFITOŚCI I RADOŚCI. JESTEM BOSKĄ MIŁOŚCIĄ, JESTEM BOSKA WOLĄ, JESTEM BOSKĄ MĄDROŚCIĄ, KTÓRA DZIAŁA W ŚWIECIE. NIECH SIĘ TAK STANIE! TAK JUŻ JEST! JESTEM TYM, JESTEM!”

Zapamiętajcie, umiłowani, że wedle boskiego zamysłu wcale nie mieliście się starzeć i umierać w cierpieniu. Na samym początku waszych ziemskich doświadczeń, jeszcze zanim pogrążyliście się w materii, nie istniała taka śmierć, jakiej dziś ludzie podlegają. Kiedy nadchodził czas opuszczenia Ziemi i przeniesienia się w wyższe wymiary, każdy z was wstępował w olbrzymią fontannę fioletowego światła i w jednej chwili przenosił się do odpowiedniej sfery, by tam dokonać przeglądu swego ziemskiego żywota. Potem był czas studiów i nauki. I wreszcie znów trzeba się było przygotować do kolejnego pobytu na Ziemi. Ani odejście z Ziemi, ani ponowne narodziny nie miały być takimi ciężkimi przejściami, jakimi się stały. Pora, by znów było tak, jak kiedyś, gdy człowiek rodził się i odchodził lekko i godnie – tak jakby przechodząc przez bramę wkraczał w nową dziedzinę doświadczeń; przygotowując się do kolejnej wielkiej przygody, albo zrzucało się stare okrycie z ciała krystalicznego, albo przyoblekało je w nowe szaty.

Umiłowany, zapewniamy, że jeżeli tylko zechcesz, możesz dołączyć do wspaniałych Legionów Światła, które pójdą uczestniczyć w tworzeniu niezwykłej, nowej Złotej Galaktyki, znajdującej się właśnie w stadium „wielkiego projektu”. Kiedy już przekroczysz ograniczenia związane z ziemskim bytowaniem, zostaniesz przeniesiony do układu gwiezdnego wielkiej piękności i pełnego spokoju. Tam połączysz się z duszami-towarzyszkami oraz Wielkimi Istnościami z całego wszechświata, które pragną wziąć udział w tym kolejnym ekscytującym skoku ewolucyjnym, jaki ma się dokonać w Stwórczej Świadomości. Złota Galaktyka stanie się nową wizytówką naszego wszechświata. Ty i tobie podobni, którzy doświadczaliście najgęstszej materii i krańcowego dualizmu istnienia, uzyskacie sposobność, by zaznać „lekkości” i piękna swojej prawdziwej duchowej istoty, kiedy – jako zaprawieni w boju, wypróbowani, autentyczni współtwórcy – ruszycie, by wypełnić nową boską misję, która zostanie zakodowana w waszej świątyni serca.

Niezmiernie poważamy cię za męstwo. Wyrażamy uznanie za to, że przez całe eony lat nie zboczyłeś ze szlaku. Wiedz, że zawsze jesteśmy blisko, by strzec cię, pomagać i przekazywać morze miłości i pokrzepienia od naszego Boga Ojca/Matki.

JAM JEST Archanioł Michał

Tłumaczyła Anna Żurowska

Kolejny poziom świadomości duchowej

Przekaz dźwiękowy
Styczeń 2010

http://patrz.pl/mp3/mp3-69-kolejny-poziom-swiadomosci-duchowej-01-2010-przekazy-michala-archaniola

Otwieranie Siedmiu Pieczeci Boskiej Świadomości

Przekaz dźwiękowy

Lipiec, 2009

http://patrz.pl/mp3/mp3-otwieranie-siedmiu-pieczeci-boskiej-swiadomosci-przekazy-archaniola-michala