Saturday, January 15, 2011

Nowa Linia CzasuNowe Ziemskie Energie: 3 Styczeń 2011
Archanioł Michał przez Celia Fenn

Tłumaczyła: Marzena B. Nowak 
.
Częstotliwości światła w roku 2011
Ukochana Rodzino Światła, jak radosne i wspaniałe jest to, że Ziemia właśnie zakończyła proces przejścia, który rozpoczął się w momencie ustawienia planet w tzw. Wielki Krzyż w czerwcu 2010 roku.  W tamtym czasie, wiedzieliście że wielkie zasadnicze zmiany miały miejsce w Waszym  świecie jako że Planeta Ziemia zaczęła się przeorganizowywać by przygotować się na ostatnie fazy jej przejścia w Piąty Wymiar i Nową Linię Czasową.  W czasie zaćmienia Słońca w dniu 4 stycznia, Ziemia będzie w pełni wyregulowana do swojej nowej trajektorii i jej nowej częstotliwości, które zapewnią, że dotrze na czas w grudniu 2012 roku na jej spotkanie z Galaktyczną Bramą Czasową i  jej wejście w „brak czasu linearnego” lub „częstotliwość nieskończoności”.
Rzeczywiście, Ukochani, zmiany poczynione w ostatnich miesiącach 2010 r. dotyczyły przede wszystkim  Czasu i Waszego postrzegania Czasu w odniesieniu do swojego życia na Ziemi.  Przejście do Piątego Wymiaru Światła jest przejściem w wyższe częstotliwości Świadomości.  Energia na tym poziomie wibruje w wyższym i bardziej przyspieszonym tempie niż w trzecim wymiarze.  Ale, i tu prosimy o uwagę, bo jest to paradoks ważny dla Twojego doświadczenia Nowej Rzeczywistości.  W Piątym Wymiarze Światła, przyspieszanie częstotliwości jest doświadczane jako wolniejszy czas!  W Trzecim Wymiarze, nowa częstotliwość jest doświadczana jako szybsza i wszystko wydaje się dziać za szybko.
Ziemia przesunęła się w pełni do nowej Pięcio-wymiarowej Linii Czasu, ale jako akt łaski, umożliwia ona aby Linia Czasu trzeciego wymiaru nadal trwała i współistniała z Nową Linią  aż do 2012 roku.  Ludność Ziemi ma więc czas na dostosowanie się do nowych częstotliwości i linii czasu.  Obie będą dostępne jako opcja do połowy 2012 r., kiedy stara linia czasu trzeciego wymiaru załamie się, gdy Ziemia rozpocznie swoją wędrówkę poprzez Bramę Czasu 2012 do „braku czasu linearnego /częstotliwości nieskończoności  lub do strefy Nieskończonej Świadomości.  W tym czasie, wszystko na Ziemi rozpocznie przygotowania do wielkiego skoku  „świadomej ewolucji” w Nową Erę Światła i Pokoju.
Ukochani, jesteście pionierami tej zmiany, a teraz prosimy o uświadomienie sobie w jaki sposób postrzeganie czasu będzie kluczem do osobistej zmiany w ciągu najbliższych osiemnastu miesięcy.  Nauczycie się odróżniać, kiedy jesteście w starym modelu czasu zmierzającym w ślepy zaułek, i gdy jesteście w nowym modelu czasu zmierzającym drogą naprzód.  Na starej linii czasu, będziecie doświadczać przyspieszenia częstotliwości jako poczucia upływającego zbyt szybko czasu, uczucia bycia zestresowanym, w ciągłym biegu; zaniepokojeni, że jest zbyt wiele do zrobienia.
Na nowej linii czasu w Piątym Wymiarze poczujesz, że wszystko uległo spowolnieniu, że  macie dużo czasu, aby osiągnąć to, co jest konieczne.  Poczujecie się wyciszeni i spokojni i będziecie wiedzieć, że wszystko jest w Boskim porządku w Waszym życiu.  Będziecie doświadczać poczucia obfitości i dobrobytu bez względu na to jaka by nie była Wasza sytuacja finansowa.  I będziecie mieli poczucie możliwości dokonywania cudów w Waszym życiu w miarę postępów w przygodzie życia na Ziemi.
Uziemianie w Nowej Linii Czasu
Kochani, ważne jest, abyście się uziemiali w tej nowej Osi Czasu i umożliwiali swojemu Świetlnemu i Fizycznemu ciału, aby przyzwyczajało się do nowych częstotliwości i wibracji. Ponieważ twoje ciało będzie wibrować energetycznie w zwiększonym tempie, Wy będzie doświadczać życia wolniej.
Początkowo możecie doświadczać pewnego wewnętrznego zamieszania.  Wasze ciało może czuć się nieskoordynowane i ciężkie, możecie czuć się niezdarni i niezsynchronizowani z samymi sobą.  Możecie również odczuwać niepokój, zaburzenia snu, zmęczenie, zawroty głowy i nudności, jako że ciało ma do czynienia z nowymi częstotliwościami czasu.  Te przejściowe objawy są tym, co nazwalibyśmy „chorobą lokomocyjną”, którą Twoje ciało reguluje i dostosowuje do nowej częstotliwości.
Wiedzcie również, Kochani, że ciało fizyczne jest również w tym procesie przeniesienia i ujednolicania by mogło przejść przez Bramę Czasu 2012 do Nieskończoności.  Tak, zalecamy pielęgnować swoje ciało z miłością i troską, i upewnić się, że prowadzicie zrównoważone życie.  Pozbądźcie się wszystkich starych dramatów, które pozostają z przeszłości i w pełni wejdźcie w energię Miłości i Przebaczenia.  I codziennie, upewniajcie się, że fizyczne i Świetlne ciało jest zestrojone z Wolą Bożą.
Aby to osiągnąć, będziemy oferować tutaj codziennie pomocne aktywacje i medytacje.  Jest to podobne do ostatniej medytacji, którą zaproponowaliśmy, ale została ona zmieniona ze względu na  dostosowanie jej do nowych zmian energii, z którymi  będziesz pracować od zakończenia zaćmienia słońca  4 stycznia.
„Najpierw po prostu skoncentruj swoją energię w sercu i głęboko  oddychaj. Wiedz, że w Piątym Wymiarze, twoja świadomość jest zakorzeniona w twoim Sercu.  Doświadczaj rzeczywistości jako głębokiego poczucia Bezwarunkowej Miłości i Połączenia z Wszystkim Co Jest.  Odczuwaj również głęboki Spokój, który jest częścią tej Świadomości.
Następnie pozwól tej energii przejść w dół przez splot słoneczny, czakrę sakralną i czakrę podstawy i w dół do Gwiezdnej Czakry Ziemi znajdującej się w Ziemi tuż pod nogami.  Poczuj, jak teraz zakotwiczasz swoją energię w Ziemi, do Nowych Krystalicznych Siatek Piątego Wymiaru, ponieważ stanowią połączenie z Gwiezdną Czakrą Ziemi. Następnie pozwól energii przejść dalej w dół, aby mogła połączyć się z Kryształowym Sercem w centrum Ziemi.  Tu poczuj głęboką i bezwarunkową Miłość Shekinah Matki Ziemi ogarniającą Ciebie poprzez Gwiezdną Czakrę Ziemi i wpływającą do Twojego serca.  Zatrzymaj tę Miłość w swoim Sercu i poczuj, że jesteś głęboko kochana\y i pielęgnowana\y przez Matkę Ziemię i że jesteś w zgodzie z Wolą Bożą dla Ziemi, wyrażoną poprzez ewolucję Planety do Wielowymiarowej Rzeczywistości.
Teraz pozwól energii poruszać się w górę Twojego ciała przez gardło, czoło i Czakrę korony i dalej do Gwiezdnej Czakry Duszy, która znajduje się tuż nad głową. Tutaj łączysz się z Twoją duszą i Wyższym Ja, Twoją obecnością JAM JEST , ponieważ  to zakotwicza się w Twojej fizycznej formie.  Tutaj możesz również połączyć się z Celem Twojego przebywania tu i teraz i z Twoją Boską Istotą.  Odczuj Bezwarunkową Miłość i Piękno Twojej Duszy w momencie gdy dostrajasz się do  swojego Wyższego Celu w tym życiu.  To wspaniałe uczucie, wypełnione błyskotliwym i promiennym światłem.  Teraz, pozwól tej energii ruszyć w górę poprzez Wymiary Światła do Wielkiego Kosmicznego Serca Wszystkiego Co Istnieje.  Teraz czujesz dotknięcie Nieskończonej Miłości Źródła dla Wszystkiego Co Istnieje.  Skieruj to pulsujące i promienne światło z powrotem w dół do Twojego serca i przytrzymaj je tam.
Teraz – jesteś zestrojona\y z Wolą Bożą dla siebie i dla Ziemi.  Kiedy jesteś w tym przymierzu ( przyp. tłum. – gdy będziecie praktykowali tą aktywację), będzie to dla Ciebie łatwe uziemić się z Linią Czasu Piątego Wymiaru i doświadczać energii pokoju, spokoju i dostatku.  Życie stanie się proste i jasne gdy postępujesz według Bożego Prowadzenia, które przyjdzie do Ciebie na tej nowej Osi Czasu Łaski i Miłości.
Manifestowanie Pokoju w Nowej Linii Czasowej Ziemi
Ukochana Rodzino Światła, teraz pomówimy trochę o energii Pokoju, która jest tak ważna w tym momencie.
Pokój nie jest tylko brakiem wojen i konfliktów.  Pokój jest dość wyraźną energią która, promieniuje Bezwarunkową Miłością, Współczuciem i Akceptacją Wszystkiego.  Początkowo jest wewnętrzną energią, która musi być kultywowana w sercu zanim można jej doświadczyć w rzeczywistości zewnętrznej.
Ukochani, wiemy, że ciężko pracowaliście w ostatnich latach by uleczyć wszystkie wewnętrzne konflikty i gniew, które nie pozwalały Wam na wejście w doświadczanie wewnętrznego spokoju, a teraz wielu z Was mieszka w tej wewnętrznej radości i spokoju i w ten sposób te energie mogą się zakotwiczać w wielu punktach na Nowej Ziemi.
Prosimy, Ukochani, abyście nadal pracowali na rzecz tego pięknego stanu wewnętrznego spokoju i lekkości, w którym możecie dzielić się tymi energiami z innymi.  Kluczem do tego stanu wewnętrznego Pokoju jest posiadanie świadomości zakorzenionej w Sercu i aby żyć zawsze w stanie przebudzonej świadomości i przebaczenia, być gotowym  by przebaczać i odpuszczać przez cały czas oraz być świadomym kiedy i co wytrąca Cię ze stanu wewnętrznego spokoju.  W tym stanie świadomości będziecie mogli utrzymać swój wewnętrzny spokój na dłuższy czas, i w ten sposób stwarzać tą energię Pokoju i Miłości wokół siebie.  Energia ta będzie nasieniem, które zamanifestuje się na Nowej  Ziemi i w Nowej Linii Czasu.  Każda osoba, która to osiągnie stanie się Mistrzem Światła i będzie w stanie rozpocząć manifestowanie się Nowej Ziemi w nowej Linii Czasu w bieżącym życiu.
Ukochani, do czasu, kiedy wejdziecie w Czasową Bramę 2012, wielu z was będzie już Mistrzami Światła i Czasu i będziecie pilotami, którzy poprowadzą Ludzkość poprzez Bramę Czasu do Nowej Rzeczywistości.  Już teraz trzeba zacząć intensywną pracę z tymi umiejętnościami i zdolnościami, tak abyście mogli dobrze zrealizować cel, dla którego przyszliście na ziemię w obecnym czasie.
Prowadząc autentyczne i uduchowione życie.
Ukochani, rzeczywiście można zapytać, co to znaczy w odniesieniu do mojego codziennego życia?  A my odpowiedzielibyśmy, że w tej nowej Linii Czasu twoje życie stanie się bardziej „autentyczne” oraz pełne energii i Światła Waszej Duszy i Bożej obecności JAM JEST.
Staniecie się świadomi przepływu Światła Twojej duszy w codziennym życiu,  usłyszycie te drogowskazy i sugestie, które pochodzą z Wyższego Źródła.  Nauczycie się ufać tym drogowskazom i płynąć synchronicznie z pragnieniami i cudami, które zaczną się wydarzać w przepływie twórczego partnerstwa między Wyższym Ja i  Ego Mistrza Światła.  To znaczy prowadzić w „pełni uduchowione” życie, gdzie każdy dzień jest pełen pasji i światła pochodzących z przewodnictwa Duszy i Wyższego Ja.
Kiedy żyjecie w ten sposób, Ukochani, to Wasze życie staje się autentycznym wyrazem tego KIM jesteście na wszystkich poziomach.  Wyższe Ja i Wasze Ego działają razem w cudownym partnerstwie, które zapewnia, że doświadczacie spokoju i radości na wszystkich poziomach Waszej istoty ponieważ zaczynasz przejawiać Nową Rzeczywistość na Ziemi w swoim własnym życiu.
A więc, Droga Rodzino Światła, w tym roku, który jest przed Wami będziecie się uczyć i doświadczać w cudowny sposób.  Najważniejszą datą dla Was w tym roku będzie 11 listopada, kiedy przejście przez Czasową Bramę 11/11/11 zapewni końcowe dostosowanie się Ziemi do podróży poprzez środek płaszczyzny galaktyki w 12/12/12 i do podróży przez Bramę Czasu w 21/12/12.
Więc, umiłowani, życzymy Wam dużo radości i miłości w podróży odbywającej się w roku 2011.

© 2006-10 Celia Fenn i Starchild Global  http://www.starchildglobal.com


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.