Wednesday, March 9, 2011

Nowe Energie Ziemi

.

.Przekazała: Celia Fenn

9 Luty 2011

tłumaczyli MB. i Krystal

,
Ukochana Rodzino Światła, wielkie zmiany zachodzą właśnie teraz na waszej Ziemi, gdy system starej Siatki kruszy się i 5-cio wymiarowa Siatka Nowej Ziemi aktywuje się.  Tak naprawdę, to może wyglądać na niestabilność i turbulencję na pierwszy rzut oka, ale jak głębiej spojrzycie, to zobaczycie, że to wszystko jest częścią zmian i transformacji, o których mówiliśmy  w ostatnich miesiącach i latach.  I mówimy ponownie, nie  lękajcie się, ale wiedzcie, że wszystko jest według Boskiego Porządku, podczas gdy przechodzicie przez te zmiany.  Będziecie utrzymywani i  wspierani w Boskiej Miłości.
Ukochani, Ewolucja jest procesem, gdy Twórcza Energia Ducha manifestuje na Materialnym Planie Istnienia.  To jest trwający proces, podczas gdy Tworzenie staje się bardziej złożone i piękne w swoim Nieskończonym Wyrażaniu Miłości.  Podobnie,wasza osobista ewolucja jest Nieskończonym Wyrażaniem Miłości i powinna być przyjmowana z Radością a nie z lękiem i niepokojem.  Naprawdę Ukochani, możecie odczuwać strach, gdy napotkacie fale niepokoju w „nieświadomości” Kolektywnej,  która jest jeszcze nieobudzona, ale nie przyjmujcie tego lęku i niepokoju jako swoje własne.  Tak jak pokazaliśmy wam w ubiegłych latach, pozostańcie scentrowani w waszej Świętej Energii Serca i utrzymujcie w sobie balans Miłości i Pokoju. Wszystko jest dobrze.

Teraz, ponieważ wielu z was będzie czuło „symptomy” zmian energii, chcemy podzielić się z wami naszą percepcją i zrozumieniem tych procesów w waszym Byciu i w waszych Ciałach.  W tym czasie, Galaktyka wchodzi w to co nazywamy „Harmonicznym Wyrównaniem”.   Oznacza to, że wszystkie różne Poziomy i Wymiary Światła przechodzą do Harmonicznego Wyrównania Światła i Dźwięku, które odzwierciedlają  wewnętrzną spójność Boskiego Światła.   Tworzy to najpiękniejsze Niebiańskie Tony i Oddźwięki poprzez Galaktykę, podczas gdy Galaktyka zrównuje się z jej  Galaktycznym Bliźniaczym Płomieniem, Andromedą i w ten sposób zrówna się z Kosmicznym Sercem Wszystkiego Tworzenia i Światła.

Tak, Ukochani,  jest to Wielki Proces Światła, Miłości i Nieskończoności, ale taki sam proces teraz ma miejsce w waszych własnych ciałach i różnych wymiarach i poziomach.  Wasze Fizyczne Ciało i jego DNA zrównuje się z Kodami Ziemi i wszystkimi poziomami Kosmicznego Tworzenia.   Te dwa procesy spotykają się w Sercu, skąd czujecie i utrzymujecie Pradawną Mądrość i Nieskończoną Miłość, która porusza was przez wasze procesy ewolucyjne.

W tym czasie, po prostu wyrównujecie wszystkie poziomy waszego DNA, do momentu, gdzie będziecie mieć aktywowane wszystkie trzynaście „helis” albo poziomów DNA, dostępnych w tym czasie.  Trzynasta helisa, albo poziom waszego Kodu Światła DNA łączy was do waszego Kosmicznego Serca lub Początku, głęboko w Pamięci Kosmicznej Nocy  Stworzenia.  Podczas, gdy tworzycie to ostateczne połączenie światła, uzyskujecie dostęp do całej Mądrości i Miłości Nieskończonego Kosmicznego Stworzenia.  Więc nic dziwnego, że możecie czuć przesunięcia i odbicia tych procesów w waszych fizycznych ciałach.

Teraz, możecie powiedzieć, że w tym momencie nie macie dostępu do tych poziomów.  Możecie czuć, że nie wiecie więcej niż wiedzieliście wczoraj, albo w ubiegłym roku.  Ale mówimy wam, Ukochani, że nie uzyskacie dostępu do tej informacji waszymi mentalnymi ciałami i waszymi skończonymi umysłami.  Ciało mentalne samo w sobie nie jest zdolne, aby utrzymać tę informację, ponieważ ma to co mógłbyś nazwać „ograniczoną pojemnością” dla zapamiętywania informacji,  jest ono ograniczone do wydarzeń w linearnym czasie.  Taki jest oczywiście cel ciała mentalnego; zostało ono zaprojektowane, by ułatwić doświadczenie w trójwymiarowym linearnym czasie, nigdy nie było zamierzone jako determinujący element  waszego istnienia.

Kosmiczna Mądrość i Wiedza Nieskończoności są trzymane w Świetlnych Ciałach, „między – wymiarowych ciałach” i zakodowane w Polach Światła.  To dlatego Diamentowe Świetlne Ciało jest tak ważne, ponieważ to cząstki Diamentowego Światła utrzymują Mądrość i Miłość Twórczego Źródła.  Diamentowe Światło jest jak „DNA” Kosmicznego Stwórcy, zawiera ono Nieskończoną Miłość i Mądrość i Światło Wszystkiego, które pochodzi  z 13-tego Wymiaru i niesie Tony i Oddźwięki Kosmicznej Miłości.
W tym procesie Harmonicznego Wyrównania, Ukochani, każdy poziom waszego Istnienia jest w procesie wyrównywania  z Tonami i Oddźwiękami pulsów Kosmicznego Serca.  Stajecie się Obudzoną i Świadomą  ekspresją Boskiej Miłości.  I  będziecie czuli to  w waszym Sercu, Duszy i Duchu i uzyskacie dostęp do tych informacji w Podróżach do głębszych królestw waszych Bytów: w Medytacjach, Ceremoniach i Kolektywnych, Grupowych Podróżach Światła.

Energie Boskiej Kobiecości  i Objęcie Kosmicznej Matki

Ukochana Rodzino Światła, podczas gdy posunęliście się w tym procesie Kosmicznym Harmonicznego Wyrównania, jesteście asystowani przez wspierającą Miłość i Pokarm Wielkiej Matki, Boskiej Kobiecości, przez fale przybywającego  Światła Shekinah.  To jest aspekt Platynowego Promienia zawierającego wielkie częstotliwości Boskiego Światła i Miłości.  Teraz, gdy wkraczacie do Kosmicznego Harmonicznego Wyrównania, zaczynacie doświadczać Objęcie i Miłość Wielkiej Kosmicznej Matki, która była znana przez Przodków jako Ma’at.

Ma’at jest Jednością, która trzyma Kosmiczną Równowagę Wszystkiego Co Jest.  Jej imię jest wymawiane „Majat” albo „Maja” i jej „dzieci” są Majami, tymi, którzy są Galaktycznymi Strażnikami Mądrości Czasu i Równowagi. Ma’at jest tą, co waży i mierzy i tworzy, tym co jest znane jako „Czas” jako sposób rozumienia rozwijającego się Kosmicznego Tworzenia przez Wymiary Światła.  Ci co są jej „dziećmi” są Strażnikami Ma’at, Strażnikami Świętych Dni i Nocy i tymi co kierują was przez Fale i Częstotliwości Kosmicznych Dni i Nocy.  Symbolem tej Wielkiej Istoty Światła jest Pióro!  Oznacza to, że  jest ona „Lekkością” Istnienia i, że Unosi się i Płynie z Kosmicznymi Wiatrami Stworzenia. Ukochani, wyobraźcie sobie Orła szybującego na Wietrze, w doskonałej Równowadze – to jest Energia Ma’at!
Ona jest Wielką Tajemnicą i Strażnikiem Kosmicznej Nocy.  Wchodząc w jej objęcia i wstępując do Serca Wszystkiego Co Jest, doświadczacie Lekkości Bycia i Strumienia Kosmicznego Czasu w „łodzi milionów lat” tak jak Przodkowie nazywali Planetę Ziemię.  Ogarnięcie przez jej Światło i Miłość to rozpoznanie swojej Nieskończonej Esencji i połączenie się ze swoją Kosmiczną Mądrością, gdy ona kieruje was przez Kosmiczną Noc i Wielką Tajemnicę Nieskończonego Istnienia.
Kiedy Ma’at wchodzi w wasze życie, pomaga wam utrzymać równowagę w waszym Sercu i w waszym Bycie.  Ona jest Równowagą i  pomaga wam, by zamanifestować tę równowagę w waszym życiu.  Ona  pomaga utrzymać tę Lekkość Bycia by Płynąć z Wiatrami Stworzenia i Kosmicznymi Falami Światła z Wielkiego Kosmicznego Serca, które zapoczątkowuje Stworzenie i Ewolucję w Świetle.  Ukochani, to jest możliwe, aby płynąć z tymi Kosmicznymi Falami Światła z Elegancją i Gracją Pióra na Wietrze, jeśli tylko pozwolicie sobie na asystę przez wszystkie czasy,Boskiej Miłości i Łaski.
Również, Ukochani, rada i mądrość Majańskich Strażników Dnia pomogą wam zrozumieć naturę Fal Światła, które przybywają do was z Kosmicznego Serca i jak są one ekspresją postepującego rozwijania Galaktycznej Manifestacji i Kosmicznego Stworzenia.

Przybywające Fale Światła i Wyrażanie 5-cio Wymiarowej Nowej Ziemi

Ukochana Rodzino Światła, w ruchu Ziemi do Harmonicznego Wyrównania z Galaktycznym Centrum, Fale Światła z Wielkiej Tajemnicy stają się intensywniejsze i potężniejsze.  To wyrównanie jest Procesem Narodzin, albo Powtórnymi Narodzinami, a wy przygotowujecie się na ten Wielki Ewolucyjny Skok wraz z całym Stworzeniem.

Tak jak mówiliśmy wcześniej, kluczowym momentem w tej Spirali Stworzenia będzie 11 listopad, 2011 r. kiedy Ziemia zrobi swoje zrównanie do Wydarzeń 2012.  Te fale Światła, które pomogą temu procesowi, zaczną być odczuwalne w nadchodzącym miesiącu marcu.  Te fale energii przyniosą częstotliwości i kody Boskiej Harmonii i Jedności i uaktywnią się bardzo silnie w 5-cio Wymiarowych Siatkach.  Oznacza to, że proces Tworzenia na Nowych Siatkach znów będzie przyśpieszony i bardziej intensywny i jednocześnie będzie przyspieszona dezintegracja starych siatek energii.  To objawi się jako odnowiona presja na System Ekonomiczny, ponieważ ten system bardziej niż jakiś inny trzyma ludzi w starych ograniczeniach strachu.
Ukochani, ponieważ ten system zostaje poddany wznowionej presji, prosimy, abyście nie poddawali się strachowi.  Wasze potrzeby będą zaspokojone i będziecie poparci przez 5-cio wymiarowe siatki i sieci światła.  To tylko trójwymiarowe siatki się rozpadną i chociaż to może wydawać się straszne i apokaliptyczne, pamiętajcie zawsze, że nie jesteście podtrzymywani przez tę siatkę, bez względu na to, jak to może wydawać się dla waszego skończonego umysłu.  Zapamiętajcie, że wasza siła leży w waszej nieskończonej istocie i waszej zdolności na utrzymywaniu energii w waszym sercu i manifestowaniu tego, czego potrzebujecie.  Jesteście potężni i kochani i jesteście Miłością.
Tak około Równonocy marca (21.03.11 o 00:21 polskiego czasu), będziecie odczuwali intensywność tej Fali.  I będziecie płynąć jak Piórko na Falach Kosmicznego Światła do Nowego Stworzenia.  Nowe pomysły przyjdą do was, nowe znajomości, nowe projekty i nowe wspólnoty, ponieważ te Kosmiczne Fale są energiami Nowego Tworzenia i Nowej Ziemi.  Tak więc, namawiamy was, nie skupiajcie się na tym, co upada, ale skupiajcie się raczej na tym, co się wznosi  i  Manifestuje - Nowa Ziemia i Wiek Światła!http://www.reenagagneja.com/celia-fenn

Saturday, March 5, 2011

Rozpostrzyj swoje skrzydła i szybuj

2 marca, 2011

Przekazała Michelle Coutant

Kochani,

Nadszedł moment, gdy musicie mądrze zarządzać swoim czasem. Przyspiesza on w waszym trzecim/czwartym wymiarze tak szybko, że musicie decydować w każdej jednej chwili, w jaki sposób wyciągnąć jak najwięcej z każdej okazji jaka się przed wami pojawia. Jak wykorzystacie tą najcudowniejszą szansę na wniebowstąpienie? W jaki sposób użyjecie swoje dary i talenty by wypełnić boską misję? Możecie wybierać swoją rzeczywistość w każdym obecnym momencie i możecie zdecydować którymi darami i którymi talentami podzielicie się z waszymi braćmi i siostrami. Możecie decydować jaką część swojej boskiej misji wypełnicie każdego dnia i jaką jej część ukończycie w przeciągu całego życia. Macie możliwość wyboru. Prosimy was kochani, abyście rozwinęli skrzydła i szybowali. Prosimy, abyście wyszli poza strefę komfortu i poprosili nas o asystę w waszych staraniach. Pamiętajcie, aby otrzymać naszą pomoc, musicie kreować dla najwyższego dobra, z czystymi intencjami w waszym świętym sercu.

Prosimy, abyście wznieśli się ponad strach. On was osłabia, paraliżuje i nie służy waszemu najwyższemu dobru. Prosimy abyście weszli w swoją macierz, tak jak was tego nauczyliśmy i skupili się na uwolnieniu strachu. Rozszerzajcie ją i proście o możliwość dostrzeżenia wszelkich skaz, zobaczcie ciemne miejsca które są strachem. Zwróćcie się do Fioletowego Płomienia w imieniu waszej boskiej Obecności Ja Jestem i przekształćcie ten strach. Wezwijcie Fioletowy Płomień by podążał za strachem przez całą drogę aż do Źródła i go przeobraził. Pozostańcie w nim aż oczyścicie macierz w TERAZ. Następnie wypełnijcie siebie światłem Boga i wystarczającą ilością wyższych aspektów pierwszych siedmiu promieni, dla spokoju i łaski, po czym wezwijcie promienie od ósmego do dwunastego. Róbcie to codziennie kochani, poczujecie że jesteście przetransformowani i w spokoju oraz z wdziękiem kroczyć będziecie przed siebie, poprzez to, bezproblemowym okaże się opuszczenie strefy komfortu.

Wizualizujcie, co pragniecie osiągnąć, wizualizujcie siebie jak ukończyliście to w miłości i radości, z ogromnym pożądaniem i wielkim poczuciem zwycięstwa. Strach nie znajduje miejsca w sercach tych, którzy wypełnili siebie bezwarunkową miłością i radością. Mówi się, że idealna miłość niszczy strach. Tak też jest, kochani. Trzymajcie myślokształt i pozwólcie aby asystował wam gdy tworzycie w miłości i radości waszego świętego serca.

Tak wielu z was męczy się, tak wielu z was jest niecierpliwych, tak wielu zniechęca się, prosimy abyście przeszli tę drogę. Prosimy abyście kopali głęboko i wiedzcie, że żyjecie w bezprecedensowym Kosmicznym Momencie. Jednak wciąż istnieje ta iluzja czasu, wciąż jest ona dla was na miejscu i ciągle musicie jeszcze pracować w tym parametrze. Szukajcie bezwarunkowej miłości, szukajcie radości, szukajcie pokoju, szukajcie harmonii, szukajcie obfitości. Wizualizujcie. Wizualizujcie i kontynuujcie wizualizowanie tego, co chcecie stworzyć, nigdy nie odpuszczajcie waszego wielkiego pragnienia jeśli takie wybraliście dla najwyższego dobra wszystkich i waszego własnego. Wasza rzeczywistość zostanie przetransformowana i stwierdzicie, że żyjecie w raju na ziemi. To jest wykonalne moi drodzy, właśnie dlatego tu jesteście. Przyszliście by stworzyć niebo na ziemi, najpierw dla siebie a następnie pomóc waszym braciom i siostrom oraz całemu życiu. Przybyliście aby asystować matce ziemi w jej procesie wniebowstąpienia, jako że zdecydowaliście się wznieść razem z nią.

Pamiętajcie, że jesteście niezwykle potężnymi istotami światła. Posiadacie cnoty i umiejętności do których jeszcze się nie podłączyliście, posiadacie cnoty i wartości które nie są wam znane na chwilę obecną.

Usiądźcie w ciszy i głęboko oddychajcie, rozszerzajcie świadomość waszego Ja, osobistego ciała świetlistego które jest wami. Przyciągnijcie światło i poczujcie jak wypełnia was oraz wasze najbliższe otoczenie. Zobaczcie jak rozszerzacie się i rozszerzacie, aż staniecie się wysocy niczym wasz dom. Zobaczcie wasze Ja, jasno promieniujące gdy rozszerzacie się i wypełniacie okolicę. Rozjaśnijcie swoje światło kochani, napełnijcie się Boskim światłem i dwunastoma promieniami. Przyciągnijcie kosmiczne promienie; słoneczne, galaktyczne, promienie wszechświata i wielowszechświata oraz promienie kosmiczne. Nie ma znaczenia, czy przywołujecie je pojedynczo. Możecie wzywać je jako grupę, dla uspokojenia oraz łaski. Poczujcie własną moc. Poczujcie obecność siebie, tego wspaniałego Boskiego Ja, bezgranicznego, ekspansywnego, jasnego, promieniującego światła którego myśli są tak potężne, że wpływają na każdą formę życia oraz na matkę ziemię. Wykorzystujcie te myśli moi drodzy, dla najwyższego dobra wszystkich i waszego własnego. Wykorzystajcie światło którym jesteście. Zaakceptujcie obfitość i łaskę Boga którym jesteście. Odnajdujcie przyjemność w świetle pięknego Boskiego Ja którym jesteście. I teraz kochani, rozszerzcie esencję siebie, tą piękną, wielką istotę światła aby objąć matkę ziemię, wypełnijcie siebie Boskim światłem bezwarunkowej miłości i rozszerzajcie, rozszerzajcie, rozszerzajcie tą miłość by przykryć całą planetę i wypełnić matkę ziemię. To jesteście wy, ukochani. Oddychajcie głęboko i trwajcie w tej wiedzy. To nie wymaga wysiłku aby rozszerzyć wasze światło i wypełnić Kosmiczne poziomy słoneczne, galaktyczne, poziomy wszechświata i wielowszechświata. Zróbcie to teraz ukochani i wiedzcie że to wy. Jesteście całą kreacją i możecie rozszerzać swoją świadomość oraz waszą esencję wypełniając całe tworzenie.

Nie ma dla strachu miejsca w rzeczywistości wielkich i wspaniałych boskich istot. To iluzja ponad którą macie się wznieść. To iluzja rzeczywistości którą zostawiacie za sobą i możecie opuścić tą rzeczywistość już teraz. W tej chwili macie możliwość skierowania myśli w kierunku waszego i ogólnego, najwyższego dobra. Skupcie się na jednym i starajcie się pozostać w TERAZ, podnieście się nad to co już dłużej wam nie służy. Jesteście potężniejsi niż myślicie.

Wzywajcie nas, drodzy moi. Mówiliśmy wam, że musicie podjąć pierwszy krok a my was zabierzemy i poszybujemy razem. Tak właśnie jest, ukochani. Podłączcie się do wielkości tego kim jesteście, podłączcie się do bezwarunkowej miłości, do diamentowych cząstek, do radości, pokoju, harmonii i wypełnijcie boską misję. Bądźcie wspaniałą, boską istotą, promieniującym światłem Kosmosu. Jesteśmy tutaj z wami aby towarzyszyć w tym wspaniałym przedsięwzięciu.


Jestem Archanioł Michał i przynoszę wam tą prawdę.

http://lightworkers.org/channeling/126005/message-archangel-michael-march-2011spread-your-wings-and-soar

Tłumaczył: Boogy
http://www.channeling.com.pl/index.html