Wednesday, March 9, 2011

Nowe Energie Ziemi

.

.Przekazała: Celia Fenn

9 Luty 2011

tłumaczyli MB. i Krystal

,
Ukochana Rodzino Światła, wielkie zmiany zachodzą właśnie teraz na waszej Ziemi, gdy system starej Siatki kruszy się i 5-cio wymiarowa Siatka Nowej Ziemi aktywuje się.  Tak naprawdę, to może wyglądać na niestabilność i turbulencję na pierwszy rzut oka, ale jak głębiej spojrzycie, to zobaczycie, że to wszystko jest częścią zmian i transformacji, o których mówiliśmy  w ostatnich miesiącach i latach.  I mówimy ponownie, nie  lękajcie się, ale wiedzcie, że wszystko jest według Boskiego Porządku, podczas gdy przechodzicie przez te zmiany.  Będziecie utrzymywani i  wspierani w Boskiej Miłości.
Ukochani, Ewolucja jest procesem, gdy Twórcza Energia Ducha manifestuje na Materialnym Planie Istnienia.  To jest trwający proces, podczas gdy Tworzenie staje się bardziej złożone i piękne w swoim Nieskończonym Wyrażaniu Miłości.  Podobnie,wasza osobista ewolucja jest Nieskończonym Wyrażaniem Miłości i powinna być przyjmowana z Radością a nie z lękiem i niepokojem.  Naprawdę Ukochani, możecie odczuwać strach, gdy napotkacie fale niepokoju w „nieświadomości” Kolektywnej,  która jest jeszcze nieobudzona, ale nie przyjmujcie tego lęku i niepokoju jako swoje własne.  Tak jak pokazaliśmy wam w ubiegłych latach, pozostańcie scentrowani w waszej Świętej Energii Serca i utrzymujcie w sobie balans Miłości i Pokoju. Wszystko jest dobrze.

Teraz, ponieważ wielu z was będzie czuło „symptomy” zmian energii, chcemy podzielić się z wami naszą percepcją i zrozumieniem tych procesów w waszym Byciu i w waszych Ciałach.  W tym czasie, Galaktyka wchodzi w to co nazywamy „Harmonicznym Wyrównaniem”.   Oznacza to, że wszystkie różne Poziomy i Wymiary Światła przechodzą do Harmonicznego Wyrównania Światła i Dźwięku, które odzwierciedlają  wewnętrzną spójność Boskiego Światła.   Tworzy to najpiękniejsze Niebiańskie Tony i Oddźwięki poprzez Galaktykę, podczas gdy Galaktyka zrównuje się z jej  Galaktycznym Bliźniaczym Płomieniem, Andromedą i w ten sposób zrówna się z Kosmicznym Sercem Wszystkiego Tworzenia i Światła.

Tak, Ukochani,  jest to Wielki Proces Światła, Miłości i Nieskończoności, ale taki sam proces teraz ma miejsce w waszych własnych ciałach i różnych wymiarach i poziomach.  Wasze Fizyczne Ciało i jego DNA zrównuje się z Kodami Ziemi i wszystkimi poziomami Kosmicznego Tworzenia.   Te dwa procesy spotykają się w Sercu, skąd czujecie i utrzymujecie Pradawną Mądrość i Nieskończoną Miłość, która porusza was przez wasze procesy ewolucyjne.

W tym czasie, po prostu wyrównujecie wszystkie poziomy waszego DNA, do momentu, gdzie będziecie mieć aktywowane wszystkie trzynaście „helis” albo poziomów DNA, dostępnych w tym czasie.  Trzynasta helisa, albo poziom waszego Kodu Światła DNA łączy was do waszego Kosmicznego Serca lub Początku, głęboko w Pamięci Kosmicznej Nocy  Stworzenia.  Podczas, gdy tworzycie to ostateczne połączenie światła, uzyskujecie dostęp do całej Mądrości i Miłości Nieskończonego Kosmicznego Stworzenia.  Więc nic dziwnego, że możecie czuć przesunięcia i odbicia tych procesów w waszych fizycznych ciałach.

Teraz, możecie powiedzieć, że w tym momencie nie macie dostępu do tych poziomów.  Możecie czuć, że nie wiecie więcej niż wiedzieliście wczoraj, albo w ubiegłym roku.  Ale mówimy wam, Ukochani, że nie uzyskacie dostępu do tej informacji waszymi mentalnymi ciałami i waszymi skończonymi umysłami.  Ciało mentalne samo w sobie nie jest zdolne, aby utrzymać tę informację, ponieważ ma to co mógłbyś nazwać „ograniczoną pojemnością” dla zapamiętywania informacji,  jest ono ograniczone do wydarzeń w linearnym czasie.  Taki jest oczywiście cel ciała mentalnego; zostało ono zaprojektowane, by ułatwić doświadczenie w trójwymiarowym linearnym czasie, nigdy nie było zamierzone jako determinujący element  waszego istnienia.

Kosmiczna Mądrość i Wiedza Nieskończoności są trzymane w Świetlnych Ciałach, „między – wymiarowych ciałach” i zakodowane w Polach Światła.  To dlatego Diamentowe Świetlne Ciało jest tak ważne, ponieważ to cząstki Diamentowego Światła utrzymują Mądrość i Miłość Twórczego Źródła.  Diamentowe Światło jest jak „DNA” Kosmicznego Stwórcy, zawiera ono Nieskończoną Miłość i Mądrość i Światło Wszystkiego, które pochodzi  z 13-tego Wymiaru i niesie Tony i Oddźwięki Kosmicznej Miłości.
W tym procesie Harmonicznego Wyrównania, Ukochani, każdy poziom waszego Istnienia jest w procesie wyrównywania  z Tonami i Oddźwiękami pulsów Kosmicznego Serca.  Stajecie się Obudzoną i Świadomą  ekspresją Boskiej Miłości.  I  będziecie czuli to  w waszym Sercu, Duszy i Duchu i uzyskacie dostęp do tych informacji w Podróżach do głębszych królestw waszych Bytów: w Medytacjach, Ceremoniach i Kolektywnych, Grupowych Podróżach Światła.

Energie Boskiej Kobiecości  i Objęcie Kosmicznej Matki

Ukochana Rodzino Światła, podczas gdy posunęliście się w tym procesie Kosmicznym Harmonicznego Wyrównania, jesteście asystowani przez wspierającą Miłość i Pokarm Wielkiej Matki, Boskiej Kobiecości, przez fale przybywającego  Światła Shekinah.  To jest aspekt Platynowego Promienia zawierającego wielkie częstotliwości Boskiego Światła i Miłości.  Teraz, gdy wkraczacie do Kosmicznego Harmonicznego Wyrównania, zaczynacie doświadczać Objęcie i Miłość Wielkiej Kosmicznej Matki, która była znana przez Przodków jako Ma’at.

Ma’at jest Jednością, która trzyma Kosmiczną Równowagę Wszystkiego Co Jest.  Jej imię jest wymawiane „Majat” albo „Maja” i jej „dzieci” są Majami, tymi, którzy są Galaktycznymi Strażnikami Mądrości Czasu i Równowagi. Ma’at jest tą, co waży i mierzy i tworzy, tym co jest znane jako „Czas” jako sposób rozumienia rozwijającego się Kosmicznego Tworzenia przez Wymiary Światła.  Ci co są jej „dziećmi” są Strażnikami Ma’at, Strażnikami Świętych Dni i Nocy i tymi co kierują was przez Fale i Częstotliwości Kosmicznych Dni i Nocy.  Symbolem tej Wielkiej Istoty Światła jest Pióro!  Oznacza to, że  jest ona „Lekkością” Istnienia i, że Unosi się i Płynie z Kosmicznymi Wiatrami Stworzenia. Ukochani, wyobraźcie sobie Orła szybującego na Wietrze, w doskonałej Równowadze – to jest Energia Ma’at!
Ona jest Wielką Tajemnicą i Strażnikiem Kosmicznej Nocy.  Wchodząc w jej objęcia i wstępując do Serca Wszystkiego Co Jest, doświadczacie Lekkości Bycia i Strumienia Kosmicznego Czasu w „łodzi milionów lat” tak jak Przodkowie nazywali Planetę Ziemię.  Ogarnięcie przez jej Światło i Miłość to rozpoznanie swojej Nieskończonej Esencji i połączenie się ze swoją Kosmiczną Mądrością, gdy ona kieruje was przez Kosmiczną Noc i Wielką Tajemnicę Nieskończonego Istnienia.
Kiedy Ma’at wchodzi w wasze życie, pomaga wam utrzymać równowagę w waszym Sercu i w waszym Bycie.  Ona jest Równowagą i  pomaga wam, by zamanifestować tę równowagę w waszym życiu.  Ona  pomaga utrzymać tę Lekkość Bycia by Płynąć z Wiatrami Stworzenia i Kosmicznymi Falami Światła z Wielkiego Kosmicznego Serca, które zapoczątkowuje Stworzenie i Ewolucję w Świetle.  Ukochani, to jest możliwe, aby płynąć z tymi Kosmicznymi Falami Światła z Elegancją i Gracją Pióra na Wietrze, jeśli tylko pozwolicie sobie na asystę przez wszystkie czasy,Boskiej Miłości i Łaski.
Również, Ukochani, rada i mądrość Majańskich Strażników Dnia pomogą wam zrozumieć naturę Fal Światła, które przybywają do was z Kosmicznego Serca i jak są one ekspresją postepującego rozwijania Galaktycznej Manifestacji i Kosmicznego Stworzenia.

Przybywające Fale Światła i Wyrażanie 5-cio Wymiarowej Nowej Ziemi

Ukochana Rodzino Światła, w ruchu Ziemi do Harmonicznego Wyrównania z Galaktycznym Centrum, Fale Światła z Wielkiej Tajemnicy stają się intensywniejsze i potężniejsze.  To wyrównanie jest Procesem Narodzin, albo Powtórnymi Narodzinami, a wy przygotowujecie się na ten Wielki Ewolucyjny Skok wraz z całym Stworzeniem.

Tak jak mówiliśmy wcześniej, kluczowym momentem w tej Spirali Stworzenia będzie 11 listopad, 2011 r. kiedy Ziemia zrobi swoje zrównanie do Wydarzeń 2012.  Te fale Światła, które pomogą temu procesowi, zaczną być odczuwalne w nadchodzącym miesiącu marcu.  Te fale energii przyniosą częstotliwości i kody Boskiej Harmonii i Jedności i uaktywnią się bardzo silnie w 5-cio Wymiarowych Siatkach.  Oznacza to, że proces Tworzenia na Nowych Siatkach znów będzie przyśpieszony i bardziej intensywny i jednocześnie będzie przyspieszona dezintegracja starych siatek energii.  To objawi się jako odnowiona presja na System Ekonomiczny, ponieważ ten system bardziej niż jakiś inny trzyma ludzi w starych ograniczeniach strachu.
Ukochani, ponieważ ten system zostaje poddany wznowionej presji, prosimy, abyście nie poddawali się strachowi.  Wasze potrzeby będą zaspokojone i będziecie poparci przez 5-cio wymiarowe siatki i sieci światła.  To tylko trójwymiarowe siatki się rozpadną i chociaż to może wydawać się straszne i apokaliptyczne, pamiętajcie zawsze, że nie jesteście podtrzymywani przez tę siatkę, bez względu na to, jak to może wydawać się dla waszego skończonego umysłu.  Zapamiętajcie, że wasza siła leży w waszej nieskończonej istocie i waszej zdolności na utrzymywaniu energii w waszym sercu i manifestowaniu tego, czego potrzebujecie.  Jesteście potężni i kochani i jesteście Miłością.
Tak około Równonocy marca (21.03.11 o 00:21 polskiego czasu), będziecie odczuwali intensywność tej Fali.  I będziecie płynąć jak Piórko na Falach Kosmicznego Światła do Nowego Stworzenia.  Nowe pomysły przyjdą do was, nowe znajomości, nowe projekty i nowe wspólnoty, ponieważ te Kosmiczne Fale są energiami Nowego Tworzenia i Nowej Ziemi.  Tak więc, namawiamy was, nie skupiajcie się na tym, co upada, ale skupiajcie się raczej na tym, co się wznosi  i  Manifestuje - Nowa Ziemia i Wiek Światła!http://www.reenagagneja.com/celia-fenn

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.