Wednesday, December 31, 2014

Czas decyzji – przyszłość jest teraz

 LM-12-2014

Przesłanie archanioła Michała przez Ronnę Herman http://www.ronnastar.com/messages-aam/latest.html

Ukochani mistrzowie, nigdy wcześniej nie mieliście takiej wspaniałej okazji do służenia ludzkości i Stwórcy. Znaleźliście się na rozdrożu procesu ewolucyjnego, ponieważ świat, który znaliście w przeszłości, powoli zanika. Każdy z was, jako boska iskra Stwórcy otrzymał do wykorzystania w dowolny, pożądany sposób wielki dar - skarbiec esencji Stwórcy. Każdy rozpoczął to wcielenie ze zgromadzoną w świętym sercu porcją diamentowych cząstek Światła (esencją Najwyższego Stwórcy) oraz z ich rezerwą ukrytą w czakrze podstawy – z atomem nasiennym świętego Ognia zwanego czasem Kundalini, przedstawianego w postaci zwiniętego węża. Zawsze mieliście dostęp do świętego Ognia skumulowanego w waszych sercach. Jednak musicie pamiętać, jak korzystać z klucza do królestwa, aby rozniecić i efektywnie używać tego źródła mocy Boskiego Światła. Kundalini lub wężowy Ogień to inna sprawa: żeby sięgnąć do tego potężnego zbiornika Boskiego Światła Stwórcy, musicie pozbyć się 51% wypaczonych energii, utworzonych w przeszłości. Chcąc uzyskać ten stan, musicie zharmonizować wzorce wibracyjne ciał fizycznych, mentalnych, emocjonalnych i eterycznych do tego stopnia, żeby wasze podpisy energetyczne współbrzmiały z harmoniką środkowego czwartego wymiaru i powyżej niego.

Przebudzenie wyższej świadomości rozpoczyna się, gdy w czakrze podstawy zapala się ogień Kundalini, i zaczyna wędrować w górę wzdłuż kręgosłupa, przez eteryczny system czakr, uaktywniając tym samym siedem pieczęci wyższej świadomości. Budzi się rdzeń przedłużony (Medula Oblongata) / czakra wznosząca, która czasem bywa nazywana ustami Boga, a szyszynka zaczyna pulsować i pracować tak, jak była pierwotnie zaprojektowana do działania. To z kolei otwiera czakrę korony / lotos oświecenia na szczycie głowy, łącząc się tym sposobem z jaśniejącą kolumną Światła, która ostatecznie wiedzie do boskiego atomu nasiennego lub Obecności JAM JEST. Dokonanie tego połączenia odmienia cię na zawsze. W miarę umacniania twojego Ducha zaczynasz odzyskiwać wewnętrzne mistrzostwo oraz boskie dary swojego boskiego dziedzictwa.

Dla ciebie i innych pracowników Światła nadszedł czas, aby zrozumieć, gdzie pasujesz do tego wielkiego kosmicznego epizodu w rozwoju. Nadszedł ten okres, na który przygotowywano cię w tym i wielu minionych wcieleniach. Ty, dochowujący wiary, który dążyłeś do osiągnięcia wewnętrznego mistrzostwa, tak że możesz służyć światu swoim Światłem, jesteś teraz bardziej potrzebny niż kiedykolwiek. Teraz jest czas, aby oświadczyć: „Postaram się być odważnym heroldem Światła, aby przyciągać i emitować maksymalną ilość Światła Stwórcy w świat, do ludzkości i całego Stworzenia”.

Kiedy zaczynasz odblokowywać pakiety Światła mądrości i twojej historii, zapisane na poziomach wyższych wymiarów twojego świętego Umysłu, w mózgu otwierają się nowe ścieżki. Stare ścieżki i bolesne wspomnienia twojej przeszłości związanej z trzecim i czwartym wymiarem zaczynają zanikać i okazuje się, że coraz trudniej jest ci zapamiętać niepowodzenia oraz cierpienia związane z twoimi wcześniejszymi wcieleniami. Czyż nie powiedziałem ci, że uzdrawiasz przeszłość, gdy głębiej wchodzisz w przyszłość?  Będziesz pamiętać, kim jesteś i będziesz pamiętać swoją historię, lecz tylko wydarzenia pozytywne oraz harmonijne.

Jako istota oświecona, zaczynasz budować pomost świadomości z powrotem do wyższych królestw tego podwszechświata. W starożytnych naukach ezoterycznych nazywano to Antakarana, a obecnie - tęczowy most. Aby powrócić do mistrzostwa trzeba nauczyć się korzystać z trzech aspektów swojej natury mentalnej: z mózgu – umysłu – duszy. Należy również usunąć zakłócenia z umysłu podświadomości, by działał bez zakłóceń i dostroić umysł świadomy do jaźni Duszy tak, żeby mądrość duszy i wyższa Jaźń mogły zacząć przepływać przez wszystkie cztery niższe ciała. Pamiętaj, że każdy atom i wszystkie fizyczne istoty mają świadomość i muszą doświadczyć oświecenia oraz dostosować się do wyższych wzorców częstotliwości.  Pochodzisz z Boskiej Esencji. Jesteś iskrą / fragmentem Najwyższego Stwórcy. Posiadasz ukryte moce, które musisz ożywić. W każdym człowieku tkwi wielka potrzeba odświeżenia duchowej pamięci i rozwinięcia mocy mistrza Światła.

Antakarana składa się z pobocznych dopływów lub strumieni Światła, które ostatecznie wzmocni i powiększy połączenie pomiędzy wieloma postaciami wyższej Jaźni i boskim atomem nasiennym. Te strumienie Światła mają świadomość i zawarta w nich jest inteligencja licznych poziomów Jaźni, które rezydują w wyższych sferach. Jak już mówiłem, twój umysł podświadomy otwiera się na na mądrość umysłu superświadomego, który kryje w sobie tajemnice tego podwszechświata.

Jesteś w końcowym stadium najbardziej niezwykłego eksperymentu doskonalenia i scalania Ducha z materią  w najwyższej formie. Ego, wola fizycznej osobowości, musi połączyć się z wolą Ducha w jedną stopioną jednostkę świadomości. Aby ewoluować / wznieść się na kolejny, wyższy poziom częstotliwości świadomości, kiedy przemierzasz poziomy dwoistości, musisz postarać się pewnie stać pośrodku ścieżki Światła i cienia. Niezwykle ważne jest, aby uzyskać dostęp do atomu nasiennego nadziei, inspiracji i intuicji, które są zmagazynowane  w świętym Umyśle i świętym Sercu. W miarę usuwania oparów negatywizmów z ciała eterycznego, umysłu i ciała emocjonalnego, stopniowo te cenne atomy nasienne zaczynają pulsować i uwalniać silne kosmiczne cnoty, talenty i mądrość - tam przechowywane. Musisz postarać się odłączyć od splendoru świata materialnego i od restrykcyjnych sił materii.

Dusza zawsze poszukuje jedności. Kiedy stopniowo scalasz liczne aspekty swojej istoty u wejścia do piątego wymiaru, zakotwiczając się mocno w subtelniejszych poziomach środowiska trzeciego i czwartego wymiaru, uczysz się być praktykiem mistyki. Jesteś na dobrej drodze do poskromienia ludzkiego umysłu intelektualnego w celu uzyskania dostępu i używania intuicyjnego umysłu wyższego. Życie wewnętrzne pana siebie jest wieczne i opanowane przez mentalne stany świadomości. Emocje, myśli i działania są filtrowane przez mentalne umiejętności duszy. W rezultacie iluzja ustępuje przed intuicją, wskutek czego stopniowo staje się dostępna wyższa częstotliwość wiedzy. Wabik świata materialnego będzie powoli zanikać, ponieważ ego traci swoje dominanty, a osobowość znajduje się pod wpływem duszy. Kiedy urzeczywistnicie swoje mistrzostwo, nauczycie się sprawnie funkcjonować w połączonych polach dynamiki, siły fizycznej i energii kosmicznej.

Ziemia i ziemianie stoją u progu największego przebudzenia i największej transformacji od momentu upadku ludzkiej świadomości do niższych sfer gęstości. Kiedy planeta i ludzkość dokonują przygotowań do następnego wielkiego skoku w ewolucji i poszerzenia świadomości, wszystko zostaje wstrząśnięte na najgłębszym poziomie istnienia. Sięgając po wyższe oświecenie, bardziej zgłębiacie istotę swojej przeszłości. Sięgając do komórek pamięci kosmicznej przeszłości i uświadamiając sobie swoje królewskie dziedzictwo, przypominacie sobie też, jak to było, kiedy w  zamierzchłej przeszłości rzeczywistość i świat raz po raz zdawały się wywracać do góry nogami. Wszystko, dotąd znajome, szybko ulegało jakimś zmianom lub było zmiatane z powierzchni: za sprawą wojen między narodami i / lub rasami czy też przez katastrofy ekologiczne za sprawą żywiołów natury - ognia, wody, powietrza / wiatru oraz ruchów skorupy ziemskiej.

Jak już wcześniej wielokrotnie podkreślałem, „Bóg Matka/Ojciec nie karze”. Jednak kiedy uniwersalny wzorzec przemian staje się jeszcze silniejszy, a pęd wieków przyspiesza, wszystko, co nie bazuje na prawdzie, harmonii i pokojowym współistnieniu, zostaje dogłębnie wstrząśnięte. Wiele szlachetnych dusz, które nie są gotowe na ukończenie koła reinkarnacji i karmy, jest przenoszonych do wyższych królestw w celu przygotowania do uaktualnień świadomości, ponieważ szykują się na nowy i lepszy cykl doświadczania materialnych / fizycznych światów wyrazu.  Wymiary - mocno niezrównoważony trzeci i niższy czwarty - stopniowo powracają do oryginalnie zaprojektowanego spektrum dualizmu. Za to starożytny, wynaturzony projekt / eksperyment związany ze współtworzeniem dobiega końca i nigdy nie będzie powtórzony. Ze względu na to, co osiągnęliście wy – szafarze Światłości -  z pewnością żadna grupa Dusz nigdy nie doświadczy tak głębokiego poziomu cierpienia, strachu, negatywizmów i niedostatku, jakich doświadczył każdy z was, żyjąc w tym podwszechświecie, a zwłaszcza na planecie Ziemia.

Na przełomie XIX i XX wieku piękni, oddani służebnicy Stwórcy i naszego Boga Ojca/Matki z wielkiego królestwa dewów i żywiołaków otrzymali kolejne nowe dyrektywy – instrukcje, aby tchnąć w Ziemię przyspieszenie żywiołów życia: kosmiczny ogień, diamentowe cząstki Światła Stwórcy - energię siły życiowej całego stworzenia; żywioł powietrza - święty oddech naszego Boga Ojca Matki; oczyszczający i utrzymujący życie żywioł wody - podstawę życia na poziomie materialnym - oraz żywioł Ziemi. Wasza matka Ziemia zrzuca większą gęstość i uwalnia dotkliwe nawarstwienia  myślokształtów z wnętrza swego ciała fizycznego a wszystkie rejony globu doświadczają zmiennych warunków pogodowych i przesunięć mas lądowych. Żywioły nie są waszymi wrogami, są boskimi darami Stwórcy, jednak ludzkość zbyt długo nadużywała Ziemi i wykorzystywała ją oraz siebie nawzajem. Przyszedł czas, abyście wszyscy, jako istoty czujące, wzięli pełną odpowiedzialność za swoje wytwory. Każda dusza na Ziemi doświadcza złych lub dobrych skutków swoich działań.

Szybko staje się widoczne, które obszary planety potrzebują oczyszczenia i zharmonizowania, jednak nie chcemy zaszczepiać strachu  w świadomości zbiorowej. W rzeczywistości chcemy go rozwiać i staramy się zapewnić, że każdy sam zadecyduje, czy jako mistrz urzeczywistniony przeniesie się do nowego otoczenia, gdzie panuje wyższa świadomość, czy też jego wypaczone wzorce energii przyciągną kataklizmy i chaos do jego otoczenia. Moim głównym celem jest pomóc wam zrozumieć, co was czeka w najbliższych krytycznych latach transformacji ludzkości i Ziemi.  Decyzje, jakie teraz podejmujesz. oraz energie, które z siebie wypromieniowujesz, tworzą pole aury, w którym istniejesz, i to przesądzi o twojej przyszłej rzeczywistości, a także o sposobie, w jaki przeżyjesz te przełomowe lata przejściowe. To jest czas, aby zdecydować, czy pójdziesz do przodu po spirali wzniesienia, przyjmując dar oświecenia (co dałoby ci doskonałą okazję do przejścia przez drzwi życia, w przyszłość, z pełną świadomością i wiedzą, kim i czym jesteś) albo czy będziesz musiał doświadczać procesu fizycznej śmierci, przechodząc zgodnie ze starym prawem życia i śmierci działającym w królestwie trzeciego i czwartego wymiaru.

Od zejścia do świata materii duchowa Jaźń boryka się z bytowaniem w fizycznej powłoce, grając w grę dualizmu i oddzielenia. Teraz jest czas, aby zebrać te różnorakie aspekty siebie i na powrót je zharmonizować, tak żeby można było funkcjonować w stanie raz jeszcze zjednoczonej świadomości. Aura i emanacja będzie pałać jaśniej, dalej i szerzej w miarę przyswajania coraz liczniejszych aspektów boskiego atomu nasiennego - aspektu boskiej Jaźni, który znajduje się w najwyższych wymiarach istnienia, punkcie początkowym refrakcji, samoświadomości istoty Światła tego podwszechświata. Czy to nie cudowne mieć stałego towarzysza, który cię prowadzi, inspiruje, żywi, a nawet chroni? Czy to nie jest niesamowite, że tak wiele rodzin dusz spotyka się, aby dzielić się wyższymi prawdami, talentami i doświadczeniami, które łączą się ze sobą, tworząc potężne, spójne myślokształty miłości, dobroci i umocnienia? Ci z was, którzy wiernie pozostają na kursie pobierania niezwykłych nowych idei kosmicznej mądrości, są wspierani na wiele sposobów, a zapory obfitości otwierają się coraz szerzej. Wasze najwyższe wizje zaczynają się przejawiać, kiedy współbrzmią z najwyższym dobrem wszystkich. Natchnione myśli i świeże, twórcze pomysły zalewają umysły tych, którzy mają możliwość przyciągania owych subtelnych pojęć, a następnie urzeczywistniania ich w formie materialnej dla dobra całej ludzkości.

Może niewielu z was zdaje sobie z tego sprawę, lecz cudowna nowa wizja wspaniałej przyszłości dla ludzkości oraz Ziemi nabiera kształtu i jest wzmacniana z chwili na chwilę. W miarę jak coraz liczniej wycofujecie się z myślokształtów starych, ograniczających wzorców myślowych, te stopniowo ulegają rozpuszczeniu i tracą znaczenie. Kiedy pozwalacie, aby wyłoniły się przymioty boskiej Jaźni i subtelne energie Ducha, to one zaczynają przewodzić waszemu życiu, Ścieżka ulega wyczyszczeniu, a wy możecie zacząć odbierać i przyswajać pełne spektrum widma dwunastu promieni przechowywanych w diamentowej boskiej komórce rdzennej.

Wielu służebników Światłości i Dusz z gwiezdnego zasiewu zdaje sobie sprawę, że teraz jest ich najważniejsze wcielenie ze wszystkich, jakich kiedykolwiek doświadczyli na planecie Ziemia. Ponadto, dla wielu mądrych, zaawansowanych Dusz, które przybyły na Ziemię, aby otworzyć Ścieżki wznoszenia i wskazywać drogę, jest to ostatnia inkarnacja, jakiej doświadczą w gęstości czterech niższych wymiarów materialnej płaszczyzny świadomości. Do naszych dzielnych i odważnych wojowników Światła mówimy: „Dobra robota.”

Moi kochani mistrzowie Światła, to nie jest czas dla ludzi o słabych nerwach, lecz czas, aby zaprzestać amatorskiej duchowości. Wielu z was tylko połowicznie starało się przebudzić duszę i wiedzę wyższej Jaźni. Już pora nastawić swoje serca na bardziej żarliwe pragnienie wewnętrznego mistrzostwa i przeistoczenia w duchowego poszukiwacza zamiast być poszukiwaczem przyjemności. Wciąż są wam objawiane tajemnice, jak przejść przez te dramatyczne zmiany i chaotyczne czasy transformacji. Jeśli chcecie podczas tych burzliwych lat skutecznie płynąć z falą zmian, musicie się przyłożyć i starać się bardziej aktywnie stosować dostępne metody. To jest czas UWALNIANIA OD STARYCH SPOSOBÓW DZIAŁANIA NA RZECZ NOWYCH. Kiedy wysublimowane promienie Światła Najwyższego Stwórcy rzucają swój blask po sam skraj przejawionego stworzenia  tego podwszechświata, rozpędu nabiera poprawianie i doskonalenie wszystkich aspektów / iskier Boskiej świadomości, jak również każdego poziomu wszystkich wymiarów.

Kochani, widzimy, że Światło rozszerza się i umacnia w wielu miejscach na całym świecie. Widzimy także wasz narastający blask i pozytywny wpływ na większe ożywienie niż kiedykolwiek wcześniej. W rosnącym chaosie i strachu rozprzestrzeniającym się po całej planecie trzeba wciąż koncentrować się w sercu i skupiać na duszy. Teraz połączyliśmy siły, i zawsze jesteśmy oraz będziemy niepokonani w wypełnianiu Boskich poleceń naszego Boga Ojca Matki. Wieczna miłość, ochrona i błogosławieństwo należą do was teraz i zawsze.

JAM JEST archanioł Michał


Przetłumaczyła Tessi

Wednesday, November 26, 2014

Otwarcie portali 6. wymiaru dla świata ziemskiego

Celia Fenn  Środa, 19 listopada 2014 r. 

Ten 2014 rok jest potężnym rokiem coraz to nowych zmian, a jednocześnie wygląda na to, że chaos narasta z każdym dniem.  Lecz, Najdrożsi, skoro dostrzegacie ten intensywny chaos, będziecie także potrzebowali głębszego wglądu i dostrzeżenia boskiego wzorca, który wyłania się spośród tego natłoku twórczej energii. Trzeba będzie patrzeć dalej i głębiej, abyście zobaczyli, jak magia narasta wokół was wszystkich i podobnie jak motyl, który wyłania się z poczwarki, powstaje Nowy Człowiek, by szeroko rozpostrzeć swe skrzydła.

W lutym bieżącego roku, drugiego lutego, kiedy przypadał portal 2:2, zaalarmowaliśmy was faktem, że Ziemia jest tuż przed poddaniem się głównej przemianie i przejściu między-wymiarowemu. W tamtym czasie, kiedy zmieniliście linię czasową i nastąpiło chwilowe zejście do niższych wibracji, aklimatyzowaliście się do nowej linii czasowej i zaczęliście podnosić swoje energie. Był taki plan, że poprzez niewielkie obniżenie, a następnie podniesienie częstotliwości, będziecie w stanie wziąć taki rozmach, że rozpękną się portale 6. wymiaru i utworzą jeszcze raz tę część ziemskiej rzeczywistości.

Stało się to podczas 11:11, w dniu 11 listopada, te portale otworzyły się i sześciowymiarowe energie magii zaczęły umocowywać się na Ziemi. Proces ten trwa nadal, aż nabierze pełnej mocy podczas 12:12, czyli 12 grudnia, i będzie w pełni aktywowany podczas przesilenia w dniu 21 grudnia, kiedy Ziemia  zrówna się z centrum Galaktyki i naenergetyzuje sześciowymiarową płaszczyznę kodami światła dla nowej rzeczywistości.

Obecnie naprawdę istniejecie w wielo-wymiarowej rzeczywistości, w ramach rzeczywistości od 3. wymiaru do sześcio-wymiarowości, a całość koegzystuje w sieciach nowej ziemskiej rzeczywistości. Ziemia jako ciało niebieskie jest zakotwiczona w 5. wymiarze, który jest wymiarem Jedności i połączeń międzysieciowych. Jest wielu, którzy ciągle jeszcze uważają, że są związani prawami i rzeczywistością trzeciego wymiaru i nadal prowadzą swoje życie w jego ramach. Ci, którzy podnieśli swoją świadomość i częstotliwość, zapanowali nad czasem i zabrano im obciążenia z ich życia oraz przeznaczenie, w ten sposób przemieszczając ich ponad czwarty wymiar do piątego wymiaru wraz z samą Ziemią. Obecnie są wśród was ci, którzy są już gotowi, by  zrobić inny krok i przenieść się do sześciowymiarowych częstotliwości magii i snów, i uczynić to częścią waszego życia na planecie Ziemi.

Kochani, kiedy otworzą się te nowe sześciowymiarowe portale, podniosą wibracyjną częstotliwość Ziemi i nasili się to zjawisko, które jest postrzegane jako „chaos” na Ziemi. Jak wiecie, im wyższa częstotliwość, tym bardziej harmonijna i spokojna staje się energia. Lecz kiedy niższe częstotliwości stykają się z wyższymi, powstaje zamieszanie i brak równowagi, aż do czasu, gdy te energie powrócą do stanu równowagi. Tak jest właśnie teraz, że narastający zamęt jest wywołany wzrastającą częstotliwością na Ziemi i to zamieszanie, zdarza się za każdym razem, gdy łączące się wymiary światła równoważą się z innymi.
Jest to także prawda, że energie wyższych wymiarów pracują swoimi sposobami na dole, tak aby kiedy otworzy się 

6. wymiar na magiczną kreację ogrodu Eden na planecie Ziemia, zaczęła się ona (kreacja) manifestować, aż zakotwiczy się w 5. wymiarze, a iluzja trzeciego wymiaru z jej dualistyczną świadomością i konfliktem zniknie z linii czasowej.

Tak więc, w następnym miesiącu, pomiędzy 11 : 11 a przesileniem 21 grudnia możecie oczekiwać na to, że chaos i zamieszanie nasilą się, lecz w tym samym czasie zaczniecie widzieć magię powstającą w waszym życiu, zobaczycie i poczujecie ponownie magię Ziemi, a jednocześnie dostrzeżecie zmiany w waszych ciałach świetlistych i w ciałach fizycznych, kiedy dostosujecie się do sześciowymiarowej częstotliwości i światła.
 
Energie solarne, galaktyczne i kosmiczne podtrzymujące aktywację sześciowymiarowych portali
.

W tym czasie, rozpoczynając od 2 lutego, doświadczycie intensywnych aktywacji kodów światła z poziomów Słońca, galaktyki i kosmosu boskiej kreatywnej inteligencji i miłości.

Najdrożsi, pozwólcie, że zaczniemy od energii solarnych oraz ich roli w waszej ewolucji i rozwoju.
Wiemy o tym, że rozumiecie ważną rolę energii solarnych oraz flar solarnych w transmitowaniu kodów światła na Ziemię i do was. Lecz niektórzy z was mogą także być świadomi faktu, że jest to proces dwukierunkowy. Słońce również transmituje energie, odpowiadając Ziemi. Kiedy Ziemia, za pośrednictwem rad ziemskich wywołuje u siebie stan gotowości na przyspieszenie procesu transmutacji i zmiany, jak w lutym tego roku, rada solarna Słońca, te istoty światła, którym powierzono transmisję solarnych kodów do systemu słonecznego i Ziemi, reagują, kiedy jest to potrzebne. I tak oto, oprócz bardzo intensywnych zaćmień Słońca i Księżyca, mamy również potężne słoneczne flary, które bombardują waszą planetę dzień za dniem, tydzień po tygodniu, sprowadzając kody światła oraz informacje potrzebne dla otwarcia portali i włączenia 6. wymiaru magii i snów do ziemskich sieci połączeń.
Następnie galaktyczna rada istot światła, pracując wraz z radami ziemskimi i solarnymi radami światła również przygotuje swój wkład w ten proces. Pod koniec listopada ziemskie istoty mają dostosować się z centrum galaktyki, a do czasu grudniowego przesilenia Ziemia będzie doskonale dostosowana do potrzeb transmisji galaktycznych kodów świetlnych poprzez diamentowe światło, które będzie zakotwiczać te portale i zapewni to, że staną się one częścią nowej rzeczywistości wielowymiarowej Ziemi. Będzie to naprawdę magiczny czas, kiedy Ziemia będzie przekalibrowana i wielkie prysznice magii i miłości spłyną w dół na Ziemię falami obfitości i radości dostępnej dla wszystkich, którzy dostrzegą i odczują błogosławieństwa tego pola Miłości i Światła!

W tym samym czasie kosmiczne rady i narody gwiezdne także będą pomagać w tym procesie narodzin. Kilkanaście promieni kosmicznej radiacji z „głębokiej przestrzeni” będzie transmitować informacje i pomagać podczas nowych dostosowań.  Gwiezdne narody z galaktyki Andromedy bardzo aktywnie  pomagają podczas zakotwiczania magicznych kreatywnych energii na Ziemi,  jako bliźniacze płomienie galaktyczne waszej  galaktyki świętej róży.
Wszystkie te potężne transmisje Światła i kodów świetlnych będą pomagać wam w odczuwaniu i dostrzeganiu wielkich zmian, które wydarzają się w waszym życiu i w waszych ciałach.

Wyłania się motyl: sześciowymiarowa ludzka energia


Przyspieszone przejścia i zmiany na Ziemi mają także odniesienie do przyspieszonych zmian i przejść w waszych ciałach.

Wielu z was może odczuwać napięcie i niepokoje, kiedy ciało świetliste i ciało fizyczne idą w kierunku innej rekalibracji do wyższych częstotliwości Światła.  Niektórzy mogą odkryć, że jest im bardzo trudno poradzić sobie z postrzeganą gęstością życia wokół nich i dramatyzmem oraz manipulacją starych, emocjonalnych i mentalnych paradygmatów życia. Możecie usilnie zapragnąć związków prawdziwie zrodzonych z serca, które stałyby się częścią waszego życia.

Wszystko to jest „symptomem” przemieszczania się poza stare szablony życia na Ziemi i pojawiania się w nowej rzeczywistości, gdzie jesteście w stanie przejawiać i tworzyć na linii czasowej w sposób magiczny. Wasze serca są w centrum tej rzeczywistości i odczuwacie w sobie magię, która pojawia się wokół was wszystkich i boską inteligencję energii twórczej, które czekają, by pracować wraz z wami, aby ukształtować i tworzyć nowy świat.
Tak jak wyłania się motyl, rodzicie się ponownie do wyższego poziomu świadomości i wchodzicie na inny poziom rzeczywistości, co jest naturalnym postępem lub ewolucją w procesie aktywacji ciała świetlistego, która jest prowadzona  przez złoty promień świadomości Chrystusowej, galaktyczne diamentowe światło i promień platynowy. Kiedy będziecie gotowi przemieszczać się z nadchodzącymi kodami światła i przejść przed portale 6. D, będziecie już po poprzednich fazach procesu Wzniesienia:

1. Pełna aktywacja ciała świetlistego z systemem 13 wirów czakr. Wchodzi w to aktywacja świadomości Chrystusowej za pośrednictwem złotego promienia i aktywacja energii bliźniaczych płomieni poprzez promienie w kolorze magenta i turkusowym. Następnie diamentowe światło wraz z platynowym promieniem zaktywizuje poziomy galaktyczne. Ta aktywacja ciała świetlistego otworzy ośrodek wyższego serca a także powiększy i dostosuje czakrę gardła oraz zrekalibruje ją z czakrą czołową, korony i czakrą gwiezdną, poprzez gruczoł szyszynki i w mniejszym stopniu - przysadkę i tarczycę. Może to wywołać silny niepokój, intensywne sny i palpitacje serca, kiedy te nowe „super czakry” pojawią się  w trybie online. Będzie to proces tymczasowy.

2. Opanowanie czasu w 4. wymiarze. Ci, którzy przełamali się przez poziomy 3. wymiaru, zaczną widzieć czas/przestrzeń jako sztucznie wytworzoną iluzję. Zrozumieją, że czas/przestrzeń mogą być stwarzane bądź przejawiane poprzez linie czasowe i że kiedy pojawią się jako „Mistrzowie Czasu”, nie będą dłużej uwięzieni wewnątrz linii czasowych lub opowieści o innych uwięzionych. Będą w stanie generować swoje własne linie czasowe i swoje własne historie oraz tworzyć i kształtować stosownie do tego czas i rzeczywistość.

3. Mistrzostwo 5. wymiaru w zjednoczonej świadomości i połączeniach sieciowych. Tutaj będziecie przemieszczeni ponad prostą mentalność „przetrwania” jednostki do szerszego rozumienia, jak wszystkie formy życia są połączone w jeden świadomy organizm lub istotę zwaną „Gaja” lub Ziemią i na jakie sposoby każdy z nas jest ekspresją tej rzeczywistości. Kiedy będziecie tworzyć swoje linie czasowe i historie, będziecie robić to ze świadomością centrum kreatywności, boskiego serca i świadomością wszystkich innych historii stworzonych przez innych, którzy również są wyrażeniem Jednego Serca Miłości i Kreacji.

4. Będziecie już ugruntowani i połączeni z sercem Ziemi poprzez waszą czakrę gwiezdną. Będziecie gotowi do aktywowania magii ziemskiej i do pracy z żywiołami i światami bajkowymi oraz ze wszystkimi istotami Światła, które pracują i tworzą w wymiarach ziemskich. 
 .
5. Opanujecie proces świadomego przejścia podczas waszego życia i z różnych wymiarów i rzeczywistości, co stanowić będzie część waszego mistrzostwa linii czasowych i tworzenia.
 .
6. Będziecie gotowi włączyć do waszych linii czasowych rzeczywistość snów, magię i archetypy, by stwarzać rzeczywistość posługując się tymi potężnymi i pierwotnymi energiami. Będziecie gotowi, by przemieszczać się pomiędzy liniami czasowymi i pomiędzy światami w sposób świadomy i celowy jako świadomi twórcy.
Kiedy w pełni pojawicie się w tym poziomie świadomości, zrozumiecie, że jest to czas, by rozpostrzeć skrzydła i stać się jaśniejącym i cudownym motylem, którym jest każdy z was! Nieskończoną Duszą w ludzkim ciele i przejawiającym się Aniołem Światła, potężną energią twórczą pracującą w świadomy sposób wraz z boską kreatywną inteligencją, by przejawiły się one na Nowej Ziemi i w Nowej Rzeczywistości!

.
© 2006-14 Celia Fenn and Starchild Global http://www.starchildglobal.com
This message was originally posted here

Tłum. Anna Euleya
 .
 http://jagathon8.blogspot.com/

Tuesday, November 18, 2014

Przyjmij nowy boski plan

 LM-11-2014

Ukochani Mistrzowie, nigdy nie zapomnijcie, że najbliższym i najdroższym przyjacielem każdego z was powinna być własna świadomość duszy. W świętym Sercu każdego tkwi mądrość, współczucie, cierpliwość i - co najważniejsze - nieograniczona święta Miłość. Od początku twórczego doświadczania gęstości wszystkie ludzkie formy życia były systematycznie poddawane  serii objawień. Ciekawy, dociekliwy umysł był nieodłącznym wewnętrznym aspektem ludzkiej natury. Po raz kolejny Ziemia jest przygotowywana do nowej wyższej wyewoluowanej  formy ludzkiego gatunku. Wy wszyscy – gwiezdne plemię i służebnicy świata -  macie zakodowane w atomach nasiennych pamięci naglące pragnienie uczestniczenia w przejawieniu tego niezwykłego marzenia o przyszłości. Osobistym celem każdego z was jest, aby pośród chaosu i zawirowań nurtu obecnej rzeczywistości trzeciego / czwartego wymiaru być samodzielną, inspirowaną duszą, istotą.

Nowy boski plan wypełniony zaawansowanymi twórczymi ideami przekraczającymi najśmielsze oczekiwania nawet najbardziej błyskotliwych, zaawansowanych umysłów, jakie teraz żyją, jest emitowany przez potężne promienie boskiej świadomości na Ziemię i ludzkość z Wielkiego Centralnego Słońca tego podwszechświata. Zaawansowana dusza krocząca wąską ścieżką wznoszenia musi nauczyć się chłonąć i integrować trzy główne boskie promienie nadchodzącej ery, DUCHOWEJ TRÓJCY, złożonej z: BOSKIEJ WOLI * MIŁOŚCI / INTUICJI * INTELIGENCJI, ZDECYDOWANEGO DZIAŁANIA.

Czemuż by nie przenieść się do wnętrza spirali wznoszącej świadomości, do oka dualizmu i polaryzacji, gdzie panuje cisza i spokój, wypełnionego czystą kosmiczną substancją siły życiowej, diamentowymi cząstkami tylko czekającymi, aby je przekształcić w swoją wizję przyszłości? Właśnie w tej chwili, kiedy wejdziesz do świętego Serca, możesz doświadczyć głębokiej miłości i współczucia naszego Boga Ojca Matki i Najwyższego Stwórcy. Przyjmij proszę tę niezmienną prawdę: jesteś bezcennym synem / córką w ważnej misji, i nie możesz powiedzieć niczego, co zmniejszyłoby tę miłość. Przyszedł czas, aby otworzyć fragmenty mózgu w twoim umyśle dla kodów wyższych częstotliwości wyższej Jaźni / Nadduszy.

Zbyt wielu z was nadal nosi brzemię przeszłości: błędy popełnione w tym życiu, a także liczne wcześniejsze uwarunkowania i skrywane przeżycia dotyczące bolesnych zdarzeń i działań ze wszystkich wcześniejszych wcieleń. Ani trzymanie się tych wspomnień, ani noszenie bagażu niesprawiedliwości już wam nie służy. Nadszedł czas, abyście pozwolili nam pomóc uzdrowić bolesne ślady zapisane w waszych ciałach fizycznych i polach aury – żebyśmy po prostu usunęli wypaczone wzorce przekonań świadomości zbiorowej z trzeciego / czwartego wymiaru – przenosząc te wymiary z powrotem do pierwotnie zaprojektowanego spektrum dualizmu. Strach jest emocją prymitywnej walki lub ucieczki, utrudniającą poszerzenie przytomnej świadomości. Już czas, aby oczyścić i przeprogramować podstawy instynktownych elementów niższej natury ludzkiej.

Ważne jest, aby zrozumieć – nawet jeśli nie pamiętacie swoich błędów, myśli i czynów z przeszłości, które wytrąciły was z równowagi - że te negatywne myślokształty są obecne w  strukturze komórkowej, czekając, aż się je rozpozna i naprawi, powracając do wewnętrznej harmonii. Świadome postrzeganie i dostosowanie własnej woli do woli wyższej Jaźni i Boga Ojca Matki, pozwoli uzdrowić oraz przywrócić do harmonijnego i pokojowego współistnienia, radości  i intencji przepełnionych miłością-  wszystko, co nie współgra z częstotliwościami wyższego czwartego / piątego wymiaru. To jest źródło tak wielu wewnętrznych zawirowań, wyzwań i testów, których doświadczacie wy – świadomi siebie poszukiwacze Światła.

Wciąż podkreślam, że jednym z największych wyzwań i najważniejszych zadań, które należy wypełnić, aby umocnić się na spirali wznoszenia, jest utrzymanie skupienia na  punkcie świadomości w słonecznym centrum mocy. W ten sposób zachowacie otwarte przejście do świętego Serca – umożliwiając tym samym Światłu Stwórcy na swobodny przepływ do i od was. To z kolei pomoże wzmocnić i udoskonalić wyjątkowo cudną, harmonijną pieśń duszy.

W tych pięknych, choć pełnych wyzwań, czasach macie wielką szansę, by sięgnąć do kosmicznej biblioteki, w której są przechowywane tajemnice tego podwszechświata. I wy, z gwiezdnego plemienia, stopniowo jesteście wyposażani tak, aby dotrzeć do tych świętych świątyń / piramid Światła, w których są zebrane prawa uniwersalne i mądrość wieków. Czyniąc to, nauczycie się, że można przejść na dowolną wysokość, pokonać każdą przeszkodę, a ścieżka wznoszenia będzie wam z pewnością wyjawiona. Nigdy nie utraciliście swojej boskości czy boskiej inteligencji. Ona została tylko zdeponowana w oczekiwaniu na czas, kiedy po raz kolejny obudzicie się i, jako boskie dzieci, zażądacie sobie przyrodzonych praw przyznanych wam przez naszego Boga Ojca Matkę.

Kochani, prosimy, niech każdy skupi się na tym, aby stać się czystym naczyniem na subtelne częstotliwości Światła. Można być kanałem dla diamentowych cząstek Światła, które przenikną fizyczny wehikuł i popłyną w świat przejawiony. Czerpiąc je za pośrednictwem wielkich miast Światła z szóstego wymiaru, trzeba jednak uwolnić z ciała fizycznego moc świętego ognia - ognia Kundalini ukrytego w czakrze podstawy. Przewodnikiem tej energii siły życiowej jest oddech. Musicie nauczyć się używać i doskonalić idealny rytm świętego oddechu. Oddech nieskończoności jest istotnym elementem procesu transformacji. Ostatnimi laty przekazywaliśmy wam  ważne elementy zaawansowanych technik, które musicie poznać, jeśli chcecie poszerzyć rozwój i zażądać  panowania nad sobą. Te istotne informacje trzeba przyswoić, a następnie podzielić się wiedzą z tymi, którzy podążają Ścieżką za wami.

Proszę, wyobraź sobie fioletowy płomień pałający spod twoich stóp i całkowicie cię otaczający życiową energią transmutacji, która przyspiesza proces przekształcania wszystkich zanieczyszczonych substancji wewnątrz i wokół ciebie, zapewniając ci ochronę przed negatywnymi wpływami zewnętrznymi. Kiedy ewoluujesz do istoty  duchowo /  ludzkiej, stajesz się zdolny do głębszego myślenia i złożonych pojęć. Będziesz także rozwijać zdolność do głębszej, bardziej intensywnej miłości.

Kiedy przyswoiłeś formułę wibracyjną bogactwa i akceptujesz to jaką własną prawdę, staje się ona częścią twojego energetycznego podpisu. Wtedy te energetyczne wzorce częstotliwości dostatku zaczynają z ciebie promieniować, z przodu i z tyłu portalu słonecznego centrum mocy, tworząc znak nieskończoności, dzięki czemu następuje stały przepływ obfitości wszystkich dobrych rzeczy. Pamiętaj: aby urzeczywistnić swoją duchową wizję, musisz określić, co chcesz stworzyć i wyraźnie to sobie zwizualizować. Przede wszystkim, jako świadomy współtwórca, musisz skoncentrować się na przejawie doskonałego, wyewoluowanego stanu bytu i harmonijnej jakości życia. Dlatego musisz szukać mnóstwa miłości, radości, pokoju, kreatywności, dobrego stanu zdrowia, zgodnych, satysfakcjonujących relacji z innymi i tak dalej. Poszukiwanie utwierdzenia cech, właściwości i jakości Boskiej świadomości zapewni sukces w tworzeniu wszystkich materialnych rzeczy potrzebnych do życia w komforcie. Przemierzając liczne poziomy i wymiary tworzenia, uczysz się stawania jednością z nieskończonym przepływem obfitości. Jednym z najważniejszych pojęć, które musisz zaakceptować jako swoją prawdę, jest krystalicznie czysta świadomość tego, że jesteś twórcą rzeczywistości, w której będziesz żyć teraz i w przyszłości.

Wielu z was pyta o swoją misję w tym wcieleniu, a ja odpowiadam, że największym pragnieniem każdej duszy jest odzyskanie licznych aspektów siebie i powrót do bycia  wspaniałym mistrzem współtworzenia, jakim byłeś podczas pierwszego wcielenia na płaszczyźnie materialnej. Proces wznoszenia jest ciągłą podróżą, nie celem. Każdego dnia staraj się dokonywać najlepszych wyborów, żyj chwilą, bo to jest jedyny czas, kiedy masz dostęp do boskiej mocy – nie skupiaj się na przeszłości ani na przyszłości - najwyższego potencjału szukaj  w chwili bieżącej. Spójrz na życiowe wyzwania jak na możliwość, by się uczyć puszczania starych samoograniczających ścieżek. To są niezbywalne prawdy, które musisz sobie wpoić, aż staną się nieodłączną częścią twojej ludzkiej natury.

Dla was z gwiezdnego plemienia nastał okres równoważenia, do którego dążycie, aby wprowadzić harmonię do wszystkich aspektów bytu. Gdzieś w głębi wiecie, jak ważne jest poszanowanie i przyswojenie natury żeńskiej  - łagodnej, intuicyjnej, twórczej i skupionej do wnętrza energii, tak jak i rozwój oraz używanie cech męskich. Starajcie się być silni, lecz delikatni, kierujcie się na zewnątrz, sięgając do wewnętrznej skarbnicy mądrości. Kiedy nauczycie się wydobywać mądrość ze świętego Umysłu, rozświetlać współczuciem święte Serca, boska natura będzie w was rosła w siłę i będziecie wyrażać siebie świadomie. Musicie nauczyć się wyrażać zwięźle, konstruktywnie i pewnie. Wiedzcie, że jeśli pozostajecie skupieni i skoncentrowani w świętych Sercach, wszechświat musi odpowiedzieć wam w sposób pozytywny, a sukces będzie gwarantowany.

Kiedy dostrajacie się do intuicji swojej wyższej Jaźni, zaczynacie odczuwać pulsowanie boskiego Światła w świętych Sercach i koncentrujecie się na przebłyskach tworzenia  w świętym centrum serca każdej osoby, którą spotkacie. U wielu drogich Dusz może to być przytłumione, lecz  jednak wciąż płonie, chyba że już nie żyją. Gdy tak zrobicie, automatycznie będziecie starać się praktykować nieosądzanie i w każdym zaczniecie widzieć pozytywną naturę.

Nie obawiajcie się nowych teorii czy złożonych informacji. Zanim jednak przyjmiecie czyjekolwiek nauki za swoje prawdy, korzystajcie z daru rozróżniania. Przyjmujcie tylko to, co z wami współbrzmi – co jest wam miłe, pouczające i co poszerza świadomość. W naukach przekazywanych ludzkości istnieje wiele półprawd. Pamiętajcie, jesteście tymi, którzy muszą tworzyć sobie wolność, bogactwo i siłę. Nikt inny nie może zrobić tego dla was. Kroczący Ścieżką wznoszenia i oświecenia muszą wyróżniać się wnikliwością. Cokolwiek ktoś wybierze jako swoje prawdy, musi przyswoić i zastosować to w życiu poprzez ukierunkowanie intencji i działania. ROZEZNANIE / INTENCJA OD SERCA / ZAMIERZONE DZIAŁANIA skutkują pozytywnym przejawem.

Bez względu na to, jakie ktoś ma w tym wcieleniu okoliczności życia, warunki czy poziom świadomości, w głębi jego / jej duszy tkwi naglące pragnienie, by przyswoić rozliczne poziomy aspektów własnej istoty. Najpierw jednak trzeba się uzdrowić i zharmonizować, tak aby móc się napełnić wysublimowanym światłem wyższych wymiarów. Kiedy pozwoli się wyższej Jaźni na rozświetlenie i prowadzenie, dostaje się coraz więcej natchnionych myśli. Istnieje wiele sposobów manifestowania się Ducha, trzeba po prostu pozwolić, aby działo się to w sposób naturalny. Co sprawia, że twoje serce się uśmiecha i i przynosi głębokie poczucie ukojenia? Jak chcesz służyć? Istnieje wiele sposobów, a ty masz wiele talentów (więcej niż ci się wydaje) – jednak wybór zawsze należy do ciebie.

Potężne siły królestwa aniołów, a także ogromna ilość wspaniałych istot Światła – wszyscy są tutaj, aby wspomóc cię w przejściu przez te czasy ewolucji i wielkich przemian lekko i łatwo. Jednak o naszą pomoc trzeba poprosić, gdyż nie możemy naruszać waszej wolnej woli. Nadszedł czas, abyś odzyskał / odzyskała należną pozycję mistrza Światła, lecz pamiętaj: kiedy przyswajasz wiedzę  Ducha i oświecające prawdy, niezwykle ważne jest, aby iść naprzód i dzielić się wiedzą z innymi.

Wiedz, że wyzwania i szanse będą mogły przynieść korzyści przewyższające wszystko, co możesz sobie wyobrazić, dlatego nie bój się wyjść ze swojej strefy komfortu, sięgaj do gwiazd. Przyjmij swój płaszcz z promieni Światła, na który zasługujesz. Podążaj własną ścieżka i nie obawiaj się być inna / inny niż ludzie wokół ciebie.

Pozostawiamy cię z z kilkoma rozświetlającymi myślami, aby ci pomóc skupić się na wyższym poziomie mentalnym świadomości, z aurą intencji wypełnionej miłością. Twoim celem jest  koncentracja na sercu i skupienie w duszy:

* Wyższy umysł używa w procesie myślenia / analizowania wszystkich zmysłów twoich rozlicznych aspektów świadomości.

* Wiedza, talent i wysoki iloraz inteligencji nie tworzy geniusza. Aby sięgnąć do jego duchowego potencjału, kiedy coś się robi, potrzeba koncentracji, odwagi, wytrwałości oraz rzetelności. Znajdź i realizuj w sobie pragnienie doskonalenia oraz staraj się żyć zgodnie z zamiłowaniami najlepiej jak potrafisz.

* Powracanie wąską Ścieżką wznoszenia ku świadomości jest początkiem przekraczania przeciwieństw, gdzie nie ma rozdziału na dobro czy zło, właściwe czy niewłaściwe, są za to harmonijne osobiste wybory w przyjętym spektrum dualizmu. Jako władny, aktywny pan siebie masz dokonywać tylko najwyższych i najlepszych wyborów dla dobra WSZYSTKICH.

* STRACH, NIENAWIŚĆ I OSĄDZANIE DZIELI. MIŁOŚĆ PRZEKSZTAŁCA I JEDNOCZY. Musisz nauczyć się wznosić ponad codzienne stresujące sytuacje, aby móc przekształcać chwile niezgody w godziny spokoju.

Przywołujcie nas, a będziemy was prowadzić i wspomagać w każdy możliwy sposób. Bądźcie odważni i niezłomni, moi dzielni wojownicy. Wiedzcie, że wciąż jestem z wami i bardzo was kocham.


JAM JEST archanioł Michał

przetłumaczyła Teresa Serafinowska

Przesłanie archanioła Michała przez Ronnę Herman http://www.ronnastar.com/messages-aam/latest.html

Monday, October 27, 2014

Rozwijanie osobowości natchnionej przez duszę

  LM-10-2014


Ukochani Mistrzowie, BOSKIE ATOMY NASIENNE / OBECNOŚĆ JAM JEST to wasze oryginalne źródło inteligencji, pierwsza zindywidualizowana tożsamość doświadczająca wszechświata lub podwszechświata. Pierwszych dwanaście boskich przejawień / fragmentów waszych dusz wędrujących przez ten podwszechświat posiadało wszystkie cnoty, cechy, talenty i wiedzę potrzebną podczas przemierzania jego rozmaitych poziomów (wymiarów). Od tamtego czasu esencja boskiego atomu nasiennego była rozszczepiana i rozdzielana niezliczoną ilość razy. Teraz przechodzicie przez proces odzyskiwania wielu aspektów swoich duchowych Jaźni z trzeciego i czwartego wymiaru, dzięki czemu możecie iść naprzód ku większej, bardziej dynamicznej i rozszerzonej wersji wyższej Jaźni piątego wymiaru. Aby wam pomóc w realizacji tego procesu, wasze diamentowe boskie komórki rdzenne i osobiste kwiaty koła tworzenia życia zawierają pełną gamę dwunastu promieni Boskiej Świadomości dla doświadczania tego podwszechświata. Zostały one zaprojektowane tak, że kiedy byliście gotowi, aby rozpocząć podróż powrotną do wyższych poziomów świadomości, otrzymaliście dostęp do własnego PEŁNEGO SPEKTRUM BOSKOŚCI. Waszym zadaniem jest aktywacja tych promieni, włączenie boskich cech i atrybutów, jakie posiadają, a następnie wykorzystanie tych cech i atrybutów dla najwyższego dobra. Wciąż jest wiele niejasności co do tego, czym jest dusza, jak działa i gdzie się mieści. Ważne jest, aby zrozumieć skomplikowany proces ponownego łączenia wielu aspektów wyższej Jaźni. Równie istotne jest zrozumienie bardziej poszerzonych nauk, jakie wam daliśmy odnośnie licznych fragmentów wyższych Jaźni (macie ich wiele, nie tylko jedną) oraz procesu przyłączania tych licznych fragmentów Jaźni. Dlatego uważamy, że nadszedł czas na szersze wyjaśnienia dotyczące tego bardzo ważnego procesu DUCHOWEJ EWOLUCJI.

W tym celu należy pogłębić zdolność do miłości / Światła tak, aby objąć nią wszystkie aspekty tworzenia na Ziemi: miłość do natury, miłość do królestwa zwierząt, miłość do ludzkości, miłość do zauważalnych wrogów, a co najważniejsze - miłość do siebie samych. W istocie wszystkie stworzenia są częścią was, a wy jesteście cennym białym ogniem atomu nasiennego Najwyższego Stwórcy. Ekspansja Boskiej Świadomości powoduje rozszerzenie waszych pól aurycznych i emanacji waszego Światła. Z biegiem czasu coraz więcej z was rozwinie blask tak silny i rozległy, że zacznie mieć pozytywny wpływ na ludzi wokół, a w końcu na Ziemię oraz całą ludzkość. Całkiem spora liczba bardziej zaawansowanych dusz już zyskała tę zdolność. Jednakże należy pamiętać, że nie możecie wyrażać czegoś, czego nie uważacie za własne. Pamiętajcie również, że ważną częścią waszej ziemskiej misji jest wzmocnienie światła niższych wymiarów. Rozszerzenie świadomości duszy powoduje poszerzenie aury – zarówno pod względem intensywności, jak i zakresu oddziaływania.

Aspirant na Ścieżce musi koncentrować się zarówno na treningu zewnętrznym, jak i na świecie wewnętrznym. Musi starać się być świadomym obserwatorem tego, co dzieje się wokół. Powinien ćwiczyć, co jest niezwykle ważne, ciągłe skupianie świadomości na fizycznych wydarzeniach życia codziennego, a także uczyć się przetwarzania harmonijnych i nieharmonijnych częstotliwości, na które bywa narażony. Następnie musi podejmować odpowiednie działania. Ćwiczenie emocjonalnej i mentalnej dyscypliny również jest bardzo istotne, kiedy ktoś stara się zostać mistrzem urzeczywistnionym. Nie wolno odwracać się plecami do świata i doświadczeń życiowych, lecz trzeba stawić im czoła. Jednak ważne jest też, aby nauczyć się korzystać z życia z wyższego punktu widzenia. Starać się widzieć większy obraz i nie wikłać się w małe dramaty historii.

Logika jest cielesną funkcją ciała mentalnego i umysłu. Pamiętajcie, że aby posiąść mądrość zawartą w wiedzy lub teoriach uznanych przez siebie za prawdziwe, trzeba doświadczyć objawionych w nich informacji. Inspiracja jest dostarczana przez wyższą Jaźń i święty Umysł. Trzeba nauczyć się zwracać uwagę na impulsy świętego Umysłu i świętego Serca lub na wpływ przeważającego aspektu własnej wyższej Jaźni, gdyż w ten sposób będziecie się stopniowo uczyć porozumiewać z istotami z wyższych królestw i zdobywać kosmiczną mądrość.

Na początku była komunikacja z i między wyspecjalizowanymi grupami duchowych przewodników i opiekunów; jednak z czasem ten dar / zdolność został/-a utracony/-a. Gdy świadomość ludzkości głębiej się zanurzyła w materialnym świecie, zatopiła się w odczuciach pięciu zmysłów i stopniowo przestała zwracać się do wewnątrz, aby łączyć się z wyższymi sferami świadomości. Niższe wymiary – trzeci i czwarty – nie są świetlane i klarowne. Są mgliste lub zasnute dymną okrywą. Dusze żyjące w takim środowisku nie zdają sobie z tego sprawy, ponieważ taki stan świadomości jest dla nich normalny. Rzeczywistość niższych wymiarów – trzeciego / czwartego – można porównać do życia w mrocznym labiryncie, gdzie wciąż poszukuje się ścieżki, która doprowadziłaby z powrotem do czystego Światła świadomości. Kiedy przechodzicie na środkowe podpoziomy czwartego wymiaru, ta mgła stopniowo zaczyna się rozpraszać, a w miarę jak przenosicie się na kolejne, wyższe podpoziomy, wasz świat staje się coraz lżejszy i jaśniejszy. Aby odebrać lekcję Światła, musicie podnieść swoją świadomość i dostroić się do przynajmniej piątego podpoziomu czwartego wymiaru. W tym eksperymentalnym podwszechświecie, w każdym jego wymiarze istnieje siedem podpoziomów: z pierwszym podpoziomem - najniższym / najgęstszym i siódmym podpoziomem – najwyższym i najsubtelniejszym. Mistrzowie i wasi przewodnicy chętnie spotkają się z wami w połowie drogi, jednak tylko w bardzo rzadkich przypadkach obniżą częstotliwości do gęstości ekstremalnego dualizmu, ponieważ dla nich jest to zbyt nieprzyjemne.

Ego jest aspektem fizycznej Jaźni osobowości - zostało zaprojektowane, aby z biegiem czasu pomagać w rozwijaniu poczucia tożsamości i indywidualności. Umysł skierowany na zewnątrz jest prowadzony przez ego. Niewłaściwie ukierunkowane ego przyczyniało się do tworzenia iluzorycznych systemów wierzeń na płaszczyźnie fizycznej, na rzeczywistości opartej na rozdzieleniu, strachu, egoizmie i niedostatku. Kiedy poszerzacie horyzonty myślowe, zaczynacie przełamywać bariery i ograniczenia własnej percepcji. Umysłowa ekspansja obejmuje aktywację uśpionych komórek z górnych poziomów wymiarowych mózgu i sięganie po mądrość świętego Umysłu. Ślepe posłuszeństwo nie jest warunkiem oświecenia, skoro staracie się zostać panami siebie i żyć zgodnie z własnymi prawdami, jakie zostały wam objawione i potwierdzone przez monitor serca.

Ludzkość jest w samym środku duchowego i komórkowego przebudzenia. Kiedy przybliżacie się do wzorców wibracyjnych wyższego czwartego i niższego piątego wymiaru, wasze komórki, ciała eteryczne i pola aury zaczynają przyspieszony proces oczyszczania. Ten proces ułatwi i ostatecznie spowoduje pobieranie licznych aspektów waszych wyższych Jaźni oraz stopniową regenerację ciała świetlistego. Bądźcie uważni i świadomi każdej chwili, pozostając w stanie skupienia i jasności umysłu. Będziecie stopniowo rozwijać poczucie pewności siebie i poczucie bezpieczeństwa, wiedząc, że wszystko jest dobre i takie pozostanie.

Dusza jest wielokrotnie rozłamanym rozszerzeniem waszych boskich atomów nasiennych / Obecności Jam Jest. Dusza korzysta z prawej półkuli mózgu - intuicji, która jest połączona z wyższym świętym Umysłem i duchową wolą. Umysł skupiony do wewnątrz jest prowadzony przez Jaźń Duszy. Ludzkość jest w trakcie procesu rozwijania subtelnych, wydelikaconych zmysłów, które zostały stępione przez nadużycia. Musicie wyjść ponad podstawowe - często was łudzące - fizyczne zmysły, starając się pilnie rozwijać wyższą intuicję mentalną i boską mądrość. Decydujące znaczenie ma kontrolowanie natury emocjonalnej i utrzymywanie myśli skierowanych na Światło.

* W swojej diamentowej boskiej komórce rdzennej nosisz kryształowy atom nasienny pełnego rozpoznania twojego pochodzenia. Zawiera on krótki przegląd punktów zwrotnych każdego przeżytego wcielenia, odrobionych ważnych lekcji i umiejętności opanowanych podczas podróży przez ten wszechświat.

* Dusza nie jest ani duchem, ani materią. Jest krystalicznym ŚWIĘTYM OGNIEM, ATOMEM NASIENNYM PAMIĘCI, fragmentem czystej esencji Światła, zaprogramowanym tak, aby zapisać twoją podróż przez ten eksperymentalny podwszechświat. Jest łącznikiem pomiędzy tobą a naszym Bogiem Ojcem Matką, a ostatecznie - Najwyższym Stwórcą.

* Twoja Jaźń duszy znajduje się w tym wcieleniu w twoim świętym Sercu - jako aspekt boskiej komórki diamentowego jądra. Każdy wyższy aspekt częstotliwości twojej duszy ma własny atom nasienny pamięci. Kiedy określony aspekt rezyduje w twojej Gwieździe Duszy jako twoja Naddusza, stopniowo przenosi twój osobisty wzorzec pamięci do atomu nasiennego pamięci znajdującego się w boskiej komórce diamentowego jądra, a także do ucieleśnionej duszy. Najpierw w twoim świętym Umyśle będą przebudzone odpowiednie kryształy nasienne pamięci. Kiedy twoje częstotliwości się zmienią tak, aby móc je przyjąć, zostaną aktywowane kryształy nasienne pamięci, które są utrzymywane w rezerwie wewnątrz tej boskiej komórki diamentowego jądra. W ten sposób scalisz wszystkie fragmenty duszy, a na koniec uzyskasz możliwość dostępu do całej mądrości, wszystkich talentów, pozytywnych wspomnień i doświadczeń - w następnym etapie rozwijającej duszę podróży przez wiele poziomów piątego wymiaru. Przekraczając kolejne wielowymiarowe poziomy Boskiej Świadomości i przyswajając coraz więcej aspektów swojej Boskiej Jaźni, ciągle powtarzasz ten proces.

* Zaprogramowano cię, abyś wciąż poszukiwał / poszukiwała serca swojej esencji, boskiej komórki diamentowego jądra i kryształu atomu nasiennego esencji Stwórcy.

W specjalnie określonych odstępach czasu zawsze pojawiały się małe grupy szczególnych i wyjątkowych istot, które wcielały się w różnych rasach oraz pod-rasach, przynosząc świeże impulsy, nowe perspektywy i wartości. Te zaawansowane istoty wnosiły swoją mądrość, wyższą świadomość i specjalne zdolności, dając przykład, mieszały się również fizycznie z wybranymi członkami rodzaju ludzkiego, aby przekazać kody DNA. ŻYJECIE W JEDNYM Z TAKICH SZCZEGÓLNYCH OKRESÓW.

Czwarty wymiar mógłby być nazywany „rzeczywistością przejściową”, ponieważ w nim zaczynacie pozbywać się wszystkich pierwotnych uwarunkowań przeszłości. Królestwo czterech wymiarów ma naturę bardziej emocjonalną, dlatego w centrum uwagi stawia serce i uczucia. Starożytne ludy nazywały czwarty wymiar królestwem Maya lub iluzji albo astralnym poziomem rzeczywistości. Kolektywna świadomość zbiorowa ludzkości istnieje mentalnie, aż ta stopniowo zaczyna skupiać się wewnętrznie i nasłuchiwać sugestii duszy. W tym królestwie mistrzem manipulacji jest osobowość / ego nieustannie wzywająca/-e do poszukiwania większej satysfakcji i szczęścia za pomocą środków zewnętrznego zadowolenia.

Przemieszczając się na wyższe podpoziomy czwartego wymiaru, zaczynacie wykorzystywać potencjał wewnętrznej mocy. Materia staje się bardziej płynna, stąd łatwiej przejawiać to, czego sobie życzycie. Dlatego musicie nauczyć się zdecydowania i skupiania myśli z wyraźną intencją. Zdyscyplinowany umysł łączy łańcuchy myśli ze sobą w odpowiedniej kolejności. Jest niezwykle ważne, aby zrozumieć, że rozproszone myśli szkodzą postępowi. Życie w chwili obecnej – w chwili TERAZ – jest ważnym elementem osiągnięcia wewnętrznego mistrzostwa. Aby skutecznie przemierzyć Ścieżkę oświecenia, trzeba wysilić umysł. Z czasem, kiedy rolę umysłu instynktownego przejmie umysł wyższy, spora część waszych wspomnień dotyczących minionych wydarzeń zacznie blednąć. Ważne cechy urzeczywistnionego mistrza to: zdolność do skupionej obserwacji i nieszkodliwość w myślach, słowach, czynach. Aspirantom na Ścieżce będą objawiane coraz ważniejsze prawdy kosmiczne. Jednak musicie wiedzieć, że mniej ważne zasady ponadczasowej mądrości wciąż będą poszerzane, abyście stopniowo mogli przyswajać wyjątkowe zasady, prawa i prawdy kolejnych poziomów istnienia w nieskończonym cyklu wznoszenia świadomości.

Trzeba utrzymywać otwarty kanał komunikacyjny pomiędzy duszą a mózgiem poprzez umysł. To inicjuje powolny proces reaktywacji szyszynki i otwarcia portalu do świętego Umysłu – portalu, który znajduje się w górnej tylnej części mózgu, w pobliżu korony głowy. Święty Umysł współgra z wyższymi podpoziomami czwartego wymiaru oraz ze wszystkimi poziomami wymiaru piątego i szóstego, a także z niewielką częścią częstotliwości / danych siódmego wymiaru, które są zarezerwowane do wykorzystania w przyszłości, kiedy zyskacie możliwość przemierzania najwyższych poziomów, jakie są możliwe dla ludzkości w tym podwszechświatowym doświadczeniu. Jednak aby sięgnąć do tego wyjątkowego magazynu kosmicznej mądrości, musicie stopniowo podwyższyć swoje wzorce wibracji.

Święty Umysł i święte Serce nie są wykonane z substancji pochodzącej ze świata materialnego – składają się z delikatnej jak pajęczyna eterycznej substancji Światła, która nie może być wykryta sposobami naukowymi, chociaż jest bardziej prawdziwa niż jakakolwiek część ciała fizycznego. Gdy tylko przywrócisz połączenie pomiędzy świętym Umysłem, świętym Sercem i diamentową boską komórką rdzenną, nastąpi stały przepływ diamentowych cząstek, jak również – co bardzo istotne - zaawansowanych informacji pochodzących z twojego atomu nasiennego pamięci oraz Nadduszy / wyższej Jaźni. Dlatego takie ważne jest ponowne połączenie duchowej triady Boskiej Świadomości: świętego Umysłu, świętego Serca i wszystkich aspektów boskiej komórki diamentowego jądra.

Kiedy będziesz się poruszać zgodnie ze wzorcami wibracyjnych piątego wymiaru, twoje komórki, ciało eteryczne i pole aury zaczną przyspieszony proces oczyszczania. Spokój zaczyna się na najniższym poziomie piątego wymiaru i wzrasta wykładniczo. Zyskanie Boskiej mocy i mądrości wymaga, aby przez liczne aspekty wyższej Jaźni wznieść się ponad najbardziej rozpowszechnione wzorce przekonań zbiorowej świadomości ludzkości do tych zestrojonych z kosmiczną świadomością. Aby skutecznie przejść Ścieżkę oświecenia, potrzebna jest emocjonalna stabilność i umysłowy wysiłek. To jest prawo równowagi, które działa w piątym wymiarze i powyżej niego.

Krótko mówiąc, szósty wymiar jest wymiarem nieśmiertelności oraz znacznie poszerzonej świadomości Duszy, i będzie dla was dostępny, kiedy ponownie nawiążecie połączenie z najwyższymi poziomami swojego duchowego potencjału dostępnego w tym podwszechświecie. Siódmy wymiar jest krańcowym etapem ewolucji ludzkości w tej fazie podwszechświatowego doświadczenia. Pierwszy podpoziom (o najniższej częstotliwości) ósmego wymiaru stanowi BRAMĘ NIESKOŃCZONOŚCI, którą osiągniecie, kiedy zyskacie zdolność przyłączenia jeszcze większych ilości jeszcze wyższych częstotliwości. Efekt przesączania w dół jest inicjowany w miarę nabywania umiejętności dostępowania każdego wyższego poziomu częstotliwości, dzięki czemu maleńkie ilości bardziej subtelnego boskiego Światła zaczynają płynąć do kolumny Światła osoby, a tym samym Światło wnika do jej aury i rezonansu pieśni Duszy.

PAMIĘTAJCIE, MOI DZIELNI, ŻYJECIE W WIECZNOŚCI. Przesłania mądrości, które wam przynosimy, nie ustalają żadnych reguł ani nie stwarzają dogmatów. Naszym celem jest rozpalić wasze serca miłością i dać wam wgląd w chwalebną przyszłość. Będę was prowadził, inspirował i chronił, będę wami kierował, i na każdego z was emituję wieczną miłość naszego Boga Ojca Matki.

JAM JEST archanioł Michał

Przesłanie przez Ronnę Herman http://www.ronnastar.com/messages-aam/latest.html

tłumaczyła Teresa Serafinowska

Thursday, September 25, 2014

Iluzja strachu

LM-09-2014

    Ukochani Mistrzowie, może zechcielibyście przez chwilę pobyć ze mną, aby przyjrzeć się bliżej liście waszych ostatnich osiągnięć oraz, co może się wydawać porażkami i niepowodzeniami?  Pragnę to dokładniej omówić, oraz wyjaśnić wam, jak zyskać lepsze zrozumienie procesów inicjacji i wznoszenia.  W miarę podnoszenia zasłon zapomnienia i coraz szerszego korzystania z mądrości wyższych Jaźni oraz superświadomych umysłów, coraz lepiej poznajecie zasady funkcjonowania prawa kosmicznego, a także wspaniałość i złożoność tego podwszechświata. Jednak wciąż macie wątpliwości i jesteście zdezorientowani, zwłaszcza kiedy stajecie w obliczu niektórych swoich starych lęków i emocji.

    Cała ludzkość, bez wyjątku, skokowo przesuwa się do przodu, nawet ci, którzy pozornie tkwią w miejscu albo są uwikłani w role ofiar oraz karmiczne gry przyczyny i skutku, w dramat dobra i zła lub świadomości spolaryzowanego dualizmu.  W głębi wszystkich zdolnych do odczuwania istot tkwi niezadowolenie, tęsknota, uczucie potrzeby zmiany – nie mogą już żyć według tych samych starych bolesnych wzorców istnienia.  Jak zobaczycie, niektórzy zdecydują się na opuszczenie fizycznych ciał i powrócą do formy duchowej, aby oczekiwać na lżejsze, łagodniejsze czasy, w których będą mogli kontynuować podróż w świecie fizycznym.  Inni będą odważni i sięgną po nieznane stwierdzając, że tam czekamy my, aby im pomóc – dzięki temu zaczną żyć nadzieją i marzeniami oraz przejmą kontrolę nad swoim własnym losem.

    Dokładnie tak, jak wy musicie rozpoznać, wyklarować i uwolnić wszystkie negatywne wspomnienia i energie ze struktur swoich ciał: fizycznego, eterycznego, mentalnego i emocjonalnego, tak musi zrobić i matka Ziemia.  To jest źródło procesu zniszczeń, którego wszyscy się tak boicie, lecz on nie musi przebiegać tak drastycznie jak przepowiedziano, a w co wy jesteście skłonni uwierzyć.  To prawda, że wszystko co nie pozostaje w harmonii z wyższymi częstotliwościami nowych czasów musi zostać przemienione, przekształcone lub wzniesione.  Jednakże to można osiągnąć, kiedy poznacie, które główne przekonania nie współbrzmią z cztero- / pięciowymiarową świadomością przyszłości.  Jak wiecie, matka Ziemia stara się uzyskać wyższy poziom boskiej świadomości.  Żeby tego dokonać, musi oczyścić negatywny strumień kluczowych wspomnień z płaszczyzny astralnej / pola aury – strumień wiru negatywnych przekonań zbiorowej świadomości ludzkości minionych wieków.  Z tym wielu z was ma problemy.  Jeszcze nie potraficie rozpoznać, które podstawowe przekonania należą do was, a które zostały stworzone przez liczne rasy, kultury i religie na przestrzeni minionych wieków.

    Kiedy zaczynacie być świadomi siebie i wkraczacie w świadomość jedności, wywołuje to ogromne zdumienie, radość i uczucie, że nie jesteście już samotni, ale także otwiera drzwi do tamtych dawnych wspomnień o strachu, niepowodzeniach, zdradzie i wstydzie, jakie inni noszą w swoich aurach.  Kochani, po prostu nie dostajecie tylko pozytywnej energii - częścią waszej misji jest wspieranie całej ludzkości w tym, by uświadomiła sobie własne ograniczające przekonania oraz negatywne, destrukcyjne myślokształty i postępowanie.  Właśnie do tego zdaje się prowadzić tak wiele bezsensownej przemocy, na skutek której tak wielu szaleje ze złości i bólu.  Świat form zdaje się być zmiażdżony i poturbowany przez tych, którzy nie potrafią zmierzyć się z własnymi wytworami, co potwierdza, że rzeczywiście stworzyli sobie piekło - rzeczywistość pełną strachu i cierpienia. Obwiniają wszystkich... tylko nie siebie.  Nie pozwalają duszy lub wyższej Jaźni wesprzeć się w procesie uzdrawiania, bo po prostu stawienie czoła własnym dziełom jest dla nich zbyt bolesne, a życzenia ego stają się jeszcze silniejsze, bardziej kontrolowane przez procesy myślowe i wzorce zachowań.

    Dlatego można powiedzieć, że ściągamy wszelkie blokady, aby wesprzeć tych, którzy są awangardą, którzy torują drogi i tworzą ścieżki, by inni mogli podążyć w ślad za nimi.  Ten proces musi być zrozumiały.  To musi być proste i nieskomplikowane, tak jak proste były kiedyś starożytne nauki mądrości, gdy proces wznoszenia był przeznaczony dla wybrańców.  Ci z was, którzy są nauczycielami i pionierami doświadczyli tych uczuć, doświadczyli lęków i problemów, które stoją przed całą ludzkością.  Wielu z was poniosło wielką ofiarę, godząc się na przejście licznych prób, które nie były efektem waszych czynów (tylko zebranych wzorców – energii / wspomnień innych części waszego rozleglejszego Bytu).  Innymi słowy, wielu z was przyszło z energiami – mającymi wiele, wiele aspektów lub wyrazów przejawów, których nie doświadczyliście bezpośrednio jako Dusze, lecz zgodziliście się je przyjąć do swoich pól energii (aury) i DNA, tak aby zrównoważyć i przezwyciężyć ich niedoskonałości.  Kochani, dlatego nie osądzajcie pięknej przebudzonej Duszy, która zdaje się mieć więcej niż swoją część udziału w nieszczęściu. Szanujcie ją, naśladujcie ją, ponieważ toruje ona dla was ścieżkę.

    Tak więc zachęcamy do obserwowania wzorców lęku i zwątpienia, gdy się pojawiają wstrzymując was przed kolejnym etapem OŚWIECENIA. Każdy poziom ma własne sprawdziany, próby i pułapki, a wielu z was utrudnia sobie postęp, ponieważ nie może pozbyć się starych, głęboko zakorzenionych wzorców energetycznych. Wielu toczy jeszcze walkę o moc, z jednej strony dokonując wielkich czynów dobroci, a jednocześnie z drugiej strony starając się wciąż kontrolować innych i narzucać im własne prawdy i sposoby myślenia.  Wielu uważających, że nadal muszą służyć i poświęcać się, aby wzrastać duchowo, jest wykorzystywanych przez tych, którzy nie nauczyli się, że to co bezprawnie zabierają innym, ostatecznie odbierają sobie samym.  Wielu wciąż tkwi w związkach, które hamują i ranią, zamiast wspierać oraz pozwalać na wzrastanie.  Boją się oni zmienić obecny stan rzeczy lub wziąć odpowiedzialność za własny duchowy rozwój i dobrobyt. Tak wielu boi się stawić czoła swoim koszmarom i złym snom, ponieważ rozpoznając w nich swoje własne czyny mogą dojść do wniosku, że ponoszą odpowiedzialność za osobistą przemianę – bo tak jest.  Stagnacja i poczucie braku nadziei są formami śmierci – śmierci emocji, śmierci psychicznej czujności, nadziei i marzeń, a wreszcie – śmierci ciała fizycznego.

    Kochani, jakie są w tej chwili wasze największe lęki?  Jakie przeszkody uniemożliwiają otwarcie następnych drzwi do wyższej świadomości i mistrzostwa?  Zanim będzie można przyjąć i przećwiczyć dar pierwszego promienia boskiej woli, trzeba zobaczyć i pokonać własne lęki i demony.  W ostatnich latach staraliśmy się dać wam narzędzia i wiedzę, aby to osiągnąć, jednak ostatecznie odpowiedzialność za to spoczywa na was.  Następne lata będą dla was decydujące, a my wcześniej często mówiliśmy – i powtarzamy, ponieważ to ważne - żebyście byli świadomi, jak szybko postępuje proces rozwoju lub wznoszenia ludzkości.  Jeśli chcecie pozostać na ścieżce i dotrzymać kroku przyspieszaniu częstotliwości planety oraz tym, którzy na ścieżce do Domu sięgają gwiazd, musicie dojść do porozumienia ze sobą, ze swoimi lękami i poczuciem rozdzielenia z wyższą Jaźnią i królestwami Światła.

    Mam dla was dar - ćwiczenie, które wam pomoże skruszyć mur lęków i wątpliwości oraz pomoże uwolnić się od wzorców, które już wam nie służą.   Chcę wam uświadomić, jak szkodliwe są energie strachu – energie, które was powstrzymują od zażądania daru mistrzostwa, i jak łatwo jest je pokonać.

    Stań przed lustrem lub trzymaj lustro w rękach, spójrz w to lustro wizualizując w nim to, czego się najbardziej boisz.  Tak jak cię uczyliśmy wypełniać swoje ciało światłem, proszę cię teraz, abyś pozwolił/a zaistnieć temu lękowi, wyobrażając sobie najgorszy możliwy scenariusz związany z tym lękiem.  Poczuj jak zaczyna przenikać twoje ciało, poczuj - szczególnie w sercu i słonecznym centrum mocy, jak przemieszcza się przez twoje całe ciało i świadomość, poczuj ograniczenia, stres, wyniszczające pełzanie energii przenikającej twoją istotę.  Teraz spójrz w swoje oczy, zobacz ból, zwróć uwagę, jak zmienia się wyraz twarzy i jak się starzejesz.  Poczuj powstawanie ciśnienia, aż stwierdzisz, że już dłużej nie możesz tego tolerować.  Teraz, drogi mistrzu, zacznij głęboko oddychać, przenikając coraz głębiej do swojego świętego centrum serca i przyciągając świętą miłość naszego Boga Ojca Matki z wnętrza diamentowej rdzennej boskiej komórki - drogocenny dar, który zawsze jest dostępny, aby wspomóc was w przechodzeniu przez każdy proces i próbę. Poproś Jaźń swojej Nadduszy, aby napełniła cię uzdrawiającymi częstotliwościami fioletowego płomienia i poczuj wszystkimi zmysłami, jak ten cudowny dar cię przenika i przesącza się wokół.  Czy kiedy twoją istotę przenika ten magiczny eliksir energii miłości, nadal możesz odczuwać ten lęk czy też rozpuszcza się on w nicość?

    Ponownie spójrz w lustro i zobacz, jak miękkie stały się twoje oczy, jak młodzieńcze masz oblicze.  Poczuj poszerzenie w sercu i uwolnienie od stresu i obciążeń w ciele i strukturze mięśni. Tam, gdzie jest Światło, gdzie jest miłość, nie może istnieć strach.  Wdychaj dar życia, głęboko oddychaj esencją Tworzenia, która jest ci ofiarowana. Kiedy się boisz, czujesz ograniczenie i odcięcie od strumienia prany – substancji Życia.  To ćwiczenie może wydawać się drastyczne, jednak w rzeczywistości jest wielkim darem, ponieważ wielu z was nie może przejść dalej, zanim nie obejrzy się w lustrze i nie pozwoli swoim lękom się w nim odzwierciedlić.  Wtedy sobie uświadomicie, że lęk nie pochodzi z zewnątrz, lecz z wnętrza.

    Coraz liczniej zdajecie sobie sprawę ze swoich życiowych misji i ich znaczenia.  Nie bójcie się dzielnie wystąpić z szeregu, kochani, ponieważ pomagacie swojej linii rodu w uzdrawianiu i usuwaniu negatywnych wzorców częstotliwości.  Kiedy kroczycie naprzód ścieżką Światła, będziecie również mieli dostęp do mądrości i bogactwa pozytywnych doświadczeń z licznych wcieleń waszych duchowych towarzyszy. To jest cud świadomości jedności. Czyż nie zauważyliście, jak wielu nauczycieli i posłańców przynosi niemal identyczne informacje, że doświadczają takich samych emocjonalnych wzlotów i upadków, odbierają takie same impulsy myślowe?  Wielu z was doszło do punktu, w którym odnieśliście głębokie wrażenie dotarcia do Domu, ponownego złączenia z utraconą rodziną lub przyjaciółmi.  Podobnie, jak wielu z was nie czuje się dobrze ze swoją fizyczną rodziną, tak zdaje się wam, że nie macie już nic wspólnego z długoletnimi przyjaciółmi.  Nie oceniajcie – po prostu bądźcie obserwatorami – pozwólcie wyższym Jaźniom, aby zapewniły wam mądrość, dzięki czemu odnajdziecie się się w każdej sytuacji i pokonacie każdą przeszkodę.

    Kiedy praktykujecie nieocenianie i pozwalacie, aby efekty wszystkich waszych czynów były przejawami najwyższego dobra, będziecie wolni od kajdan strachu, a życie stanie się ciągłym pasmem cudów, radości i wdzięczności. Żądajcie darów, jakie są wam szlachetnie proponowane, zasłużyliście na nie. Idźcie przez mgłę strachu do Światła świtającej epoki. Idźcie odważnie sprężystym krokiem, z uśmiechem na ustach i radością w sercach – ci, którzy podążają za wami, przyglądają się wam, moi dzielni wojownicy Światła, teraz się nie wahajcie. Pokażcie im drogę tak, jak my wam pokazaliśmy – weźcie ich za ręce i wspierajcie, tak jak my wspieraliśmy was. Powiedzcie im, że nie możecie wziąć na siebie ich zadań i obciążeń, lecz że dacie im prawo do korzystania z waszej mądrości i doświadczeń. Nie starajcie się dominować ani imponować, gdyż w głębi serc wiecie, kim jesteście i to wystarczy.

    POZWÓLCIE, ŻE PRZEKAŻEMY WAM DALSZE WSKAZÓWKI

    JAK ŻYJE MISTRZ KAŻDEGO DNIA

    Musisz nauczyć się identyfikować źródło lęków i radzić sobie z własnymi negatywnymi myślokształtami.  Często możesz przejmować negatywne uczucia od ludzi, wśród których przebywasz, szczególnie, gdy jesteś osobą bardzo empatyczną.  Naucz się otaczać kulą złotobiałego Światła, do której nie może wejść ani w której nie może zakłócić twojego spokoju żadna niższa wibracja.  Każdy człowiek na Ziemi przechodzi proces oczyszczania ze starych wspomnień i myślokształtów z przeszłości.  Gdy te uczucia się w tobie pojawią, biernie je obserwuj.  Nie wymagaj od nich niczego, po prostu je obserwuj i powiedz sobie: „To jest gniew, którego doświadczam” albo: „Doświadczam lęku, depresji, poczucia winy czy innej osłabiającej emocji”.  Wyobraź sobie, że z twojej wyższej Jaźni zstępuje płonąca kula Światła, dzieli się na milion małych, kryształowych diamentów, które pulsują w twoim ciele i transformują oraz równoważą wszystkie nieharmonijne wewnętrzne energie. Czyń to tak często, jak to konieczne.

    Wyłączaj swego mentalnego autopilota i zostań reżyserem własnej podróży i doświadczeń. poszukując myśli, wzorców, wibracji i dźwięków, które powodują wznoszenie oraz wzmocnienie.  Dostrój do nich swoją mentalną stację odbiorczą.  Negatywne, krytyczne myślenie składa się z niższych, destrukcyjnych wzorców częstotliwości. Jeśli ci się nie podoba to, co dzieje się w twoim świecie, wznieś swoje myśli i zmień umysł, tak aby emitować „wyważone, wznoszące wzorce częstotliwości myśli i intencji”.

    Naucz się myśleć całym mózgiem - to oznacza korzystanie równocześnie z liniowej analitycznej, skierowanej na zewnątrz, lewej półkuli oraz z intuicyjnej kreatywnej, skupionej na wnętrzu, prawej półkuli mózgu.  Wykorzystuj potencjał swego geniuszu lub świetlne pakiety mądrości przechowywane w świętym Umyśle, które są zestrojone z istniejącym w wyższym wymiarze lub kosmicznym magazynem wiedzy.

    Nie emituj emocji na innych.  Pozwól jednak sobie czuć i wyrażać siebie, bez względu na to, jakie emocje przeżywasz, lecz najpierw analizuj i rozpuszczaj je we własnej świętej przestrzeni.  Kiedy chcesz wyjaśnić nieporozumienie, zawsze mów i dziel się swoimi myślami tylko przez filtr miłości i współczucia.  Taka jest ścieżka mistrza.

    Ukochany nosicielu Światła, kiedy przyswajasz więcej plazmy odnowy i stajesz się harmonijnym emitentem Światła, tylko wtedy możemy swobodniej wchodzić z tobą w relacje i przez ciebie działać, aby stwarzać wspaniałe nowe rzeczy.  Kiedy zgodzisz się na to, będą dla ciebie dostępne nieprzebrane cuda wykraczające poza twoje najśmielsze wyobrażenia.  Otaczamy cię Światłem życia z rdzenia serca, którym jest nasz Bóg Ojciec Matka i Najwyższy Stwórca.

    Zawsze jestem przy was, aby was prowadzić i chronić.

    JAM JEST archanioł Michał

przesłanie archanioła Michała przez Ronnę Herman www.ronnastar.com

tłumaczyła Teresa Serafinowska


Uwagi tłumaczki: Jeśli chodzi o medytację, to nie do końca zgadzam się z jej tekstem. Proponowałabym raczej, aby najgorsze scenariusze związane z lękami zobaczyć w lustrze i tam obserwować reakcję ciała na ich doświadczanie. Następnie proponuję je trzykrotnie skreślić mentalnie, aby podświadomość przypadkiem ich nie zaakceptowała jako prawdy, bo mogą się zmaterializować. Myślę tu o zasadzie, że na czym skupiamy uwagę, to może się urzeczywistnić, i to szybko. Szczególnie, że w tych dniach na niebie mamy bardzo silne aspekty astrologiczne i, czy kto w to wierzy czy nie, one mają na nas ogromny wpływ. Trzeba uważać, aby nie ulegać silnym emocjom, ponieważ to może się skończyć nieprzewidzianymi skutkami (nie zawsze dobrymi dla nas) – o aspektach na jesień mówi Metatron, którego przesłanie będzie dostępne wkrótce. Kilka dni temu miałam pewne doświadczenie związane z lękiem. Ktoś sobie ze mnie zażartował. Nie napiszę, co to było, jednak tak bardzo się z tym utożsamiłam, że przeżyłam kilka godzin grozy – przerażenie, bezsenność, pocenie się, duszenie. Dlatego apeluję, aby nawet jakiś głupi żart, który podświadomość mogłaby wziąć za pewnik, czy nieszczęśliwie zrozumiane słowo – skreślić w powyższy sposób, a następnie napełnić się Światłem Źródła i otoczyć się kulą lub inną formą ochronnej energii. Zawsze jesteśmy chronieni, lecz trzeba o to prosić swoich świetlistych opiekunów i anielskich pomocników, którzy działają zgodnie z Boskimi prawami.

Trzeba też uważać na różne ogólnoświatowe medytacje, dokładnie analizować każde wypowiadane słowo i intencję, ponieważ łatwo można wdepnąć na minę. Nie wszystko, co oddajemy woli sił „wyższych”, jest korzystne dla Ziemi i ludzi. Za to z pewnością korzystne będzie wizualizowanie zdrowej i urodzajnej Ziemi oraz jej szczęśliwej i wolnej od przykrych doświadczeń społeczności.

Monday, September 1, 2014

Zwiększ swoją moc manifestacjiLM-08-2014  http://www.ronnastar.com/messages-aam/latest.html

tłumaczenie Teresa Serafinowska

Ukochani Mistrzowie, kiedy przemierzacie powrotną ścieżkę do wyższych wymiarów istnienia, zwaną rzeką Światła / Życia, lub czasem - tęczowym mostem kosmicznej świadomości, wzorce wibracyjne wewnątrz i wokół was ciągle się zmieniają. To skutkuje coraz większym poszerzaniem świadomości, przy czym filtry, przez które oglądacie świat rzeczywisty, a także struktury  przekonań, które wokół siebie zbudowaliście, są stopniowo zastępowane wyższymi, bardziej umacniającymi prawdami. Świat, jaki stworzyliście, i wzajemne kontakty z innymi, zawsze będą odzwierciedlać wasze przekonania i oczekiwania, które zaakceptowaliście jako swoją prawdę.

Bolesne lub destrukcyjne sytuacje zawsze są skutkiem wypaczonych albo nieobiektywnych zależności, które utrzymują was na uwięzi zafałszowanej, iluzorycznej rzeczywistości. Wierzenia kontrolujące wiele z waszych działań i reakcji, rozpuszczając się powoli, każdego dnia są zastępowane prawdami wyższymi, dzięki którym stajecie się silniejsi oraz które stopniowo przyjmujecie za nową wersję (wizję) rzeczywistości. Jesteście w trakcie poszerzania świadomości waszych Jaźni i rozwijacie wyraźniejszą, pogłębioną świadomość tego, z kim macie do czynienia, jak również świadomość królestw, których obecnie nie możecie widzieć. Często słyszeliście powiedzenie, że „wszystko jest iluzją”. To nie znaczy, że wszystko, co zostało stworzone w fizycznej sferze istnienia nie jest stałe, nie ma formy czy nie jest prawdziwe. Nie oznacza to również, że wyższe królestwa są nierzeczywiste, nie mają namacalnej struktury czy wyraźnych form. Tak jak dla was jest realny ten ziemski dom, w którym żyjecie, tak każdy poziom istnienia w całym tym wszechświecie jest rzeczywisty dla tych, którzy tam mieszkają. Twórca i jego wszechogarniający wpływ z całą pewnością jest tak samo prawdziwy, jak i my.

Wasze postrzeganie świata jest złudne - rzeczywistość można zobaczyć przez filtry osobowości: przekonania, struktury, tematy tabu i ograniczenia zakodowane w podświadomości oraz przyjęte jako własne prawy. Każdy postrzega świat i codzienne zdarzenia przez zasłonę swoich przekonań i własnego poziomu świadomości. Dlatego tak wielu widzi wszystko przez filtr negatywności, zaś dusze oświecone doświadczają życia przez filtr miłości i nieosądzania.

W tych czasach przyspieszonej transformacji doświadczacie wielkich przemian - zarówno wewnętrznych jak i na zewnątrz. Membrany pomiędzy umysłem podświadomym, świadomym, a nadświadomym są coraz cieńsze, dzięki czemu otrzymujecie dostęp do subiektywnych samoograniczających informacji i wypaczonych form postrzegania, które musicie uwolnić i uzdrowić, po czym powrócicie do wewnętrznej równowagi, starając się odzyskać panowanie nad sobą. Prawa i lewa półkula mózgu, tak jak matryca podświadomości, świadomości i nadświadomości – przechodzą przez proces łączenia się i powracania do stanu zjednoczonej super- lub makro- świadomości. Pod wieloma względami pasuje tu powiedzenie: „Jak było na początku, tak będzie jeszcze raz”, które dotyczy procesu przemian doświadczanych teraz przez ludzkość.

Wszystkie wywierające na was wrażenie obserwacje gromadzone za pomocą fizycznych zmysłów, podobnie jak wszelkie działania, reakcje i interakcje, są automatycznie przekazywane i zapisywane w komórkach pamięci podświadomości. Ponownie podkreślamy, że umysł podświadomy jest subiektywny i przyjmuje każdą myśl lub doświadczenie dosłownie, a następnie wpływa na indywidualne nastawienie. Dopóki nie skorygujecie błędnych przekonań i ich nie przeprogramujecie, podświadomość nadal będzie reagować jak dawniej – wciąż będzie odtwarzać stare schematy myślowe i okoliczności.

Wasz trój- i czterowymiarowy świat jest przypadkowy oraz chaotyczny, natomiast kontinuum czasu / przestrzeni wyższego czwartego wymiaru i powyżej niego jest elastyczniejsze i płynne. Kiedy przyswoicie wzorce wibracyjne wyższych wymiarów, wszystko, co z nimi nie współbrzmi, wypłynie na powierzchnię w celu usunięcia, a to doprowadzi do uzyskania wyższej mądrości. Ci, którzy rozwinęli wewnętrzne wejrzenie, wiedzą, że myśli są rzeczami namacalnymi. Są świadomi, że wzorce cech lub wibracji myśli określają jej barwę, a charakter emocji określa formę, jaką ona przyjmuje. Im bardziej konkretna i szczegółowa jest myśl, tym bardziej wyraźny przybiera zarys. Myśli o niskim poziomie wibracji są ciemne, błotniste i wypaczone, natomiast wyższe oktawy myśli - te przesiąknięte miłością, są bardziej delikatne i promienne. Trzeba zaakceptować fakt, że wasze myśli są substancją i że mają wpływ na was i świat wokół was.

Musicie być gotowi zbadać przyjęte z góry poglądy na temat złożonych tradycji / struktur / granic swojego życia i musicie uwolnić lub przekształcić przekonania, które trzymają was na uwięzi  schematów okaleczających ograniczeń. Uwalnianie się od więzi, przestarzałych nawyków i pojęć jest procesem ciągłym, dlatego wymaga stałej czujności i uaktualniania. Jesteśmy świadomi, że stworzyliście wokół siebie strefy komfortu, które trudno pokonać, nawet kiedy są kłopotliwe i ograniczające. Jednak to jest dokładnie to, co trzeba zrobić, kochani, jeśli chcecie się rozwinąć i stać się panami współtworzenia, jakimi mieliście być.

Uwalnianie się jest wyzwalające oraz daje wam moc poszerzania świadomości i granic waszego świata. Im wyższe będą wasze wzorce wibracyjne, tym bardziej płynne będą ograniczenia wokół was. Nie przywiązujcie się do struktur życia, jakie zbudowaliście wokół siebie. Musicie zdać sobie sprawę, że zmiany są nieodłączną częścią rozwoju. Każdego dnia podejmujecie decyzje i dokonujecie selekcji, a jako przyszli mistrzowie musicie zawsze dążyć do wyborów najwyższych. Granice waszego spektrum dualizmu będą coraz węższe, a wahadło wyborów będzie się wychylać w znacznie mniejszym zakresie na prawo i lewo od środka skali. W rezultacie wasze postrzeganie oraz świadomość ulegną poszerzeniu i wzrosną wykładniczo. Stara prawda, która nadal jest aktualna, głosi, że „mistrz zawsze podąża wąską ścieżką w górę”. Wciąż trzeba poszukiwać najwyższej prawdy, a następnie żyć zgodnie z nią najlepiej, jak potraficie.

Ważne jest, aby wiedzieć, że istnieje uporządkowany ciąg kosmicznych cykli tworzenia, które definiują i podkreślają różnorodność PRZEJAWÓW BOSKOŚCI. Dlatego ważne jest, aby nauczyć się płynąć i dostosowywać do przemian danych czasów, aby odrzucać restrykcyjne, ograniczające przekonania rzeczywistości trzeciego / czwartego wymiaru - zyskując mądrość, oraz aby poszukiwać wyższych prawd i zbliżać się do pierwotnego „stanu boskości”.

Znajdujemy się w samym środku jednego z największych cykli przemian, jakich kiedykolwiek doświadczył ten wszechświat. Jednak ważne jest, aby zrozumieć, że na Ziemi miały miejsce liczne mniejsze przemiany, a każdy z was doświadczył tych czasów transformacyjnych w ten czy inny sposób.

Nadchodząca siódma rasa rdzenna będzie wysoko rozwinięta i dostrojona duchowo, będzie działała pod wpływem SIÓDMEGO PROMIENIA przemiany, oczyszczenia, wolności i zbawienia. Wszyscy i wszystko na Ziemi zostanie dotknięte blaskiem Siódmego Promienia – Fioletowego Płomienia Transmutacji. Kiedy rozwiniecie się w mądrości i podniesiecie swoje wzorce wibracyjne, powoli odrzucicie wiele starych, przebrzmiałych nauk, kontrolujących i bazujących na lęku idei, zachowując oparte na miłości i umacniające przekonania religijne. W epoce oświecenia przetrwają te religie, które będą skłonne do poszerzenia swojej filozofii, uwzględniając w niej objawione wyższe prawdy Stwórcy.

Nowe cykle Bytu pojawiają się, gdy ludzie są gotowi do zmian, które mogą być przyswajane stopniowo – lekko, łatwo i przyjemnie. Jednakże w wypadku osób, które są oporne, będzie się to odbywało przez chaos i konflikty. Wiele zależy od waszej zdolności przyciągania, reagowania i przyjmowania (lub odrzucania), a następnie przekazywania bardziej subtelnych energii znanych jako „wyższa prawda”. Dusza i wyższa Jaźń pamiętają powody, dla których zdecydowaliście się doświadczyć bolesnych sytuacji i je wyrazić – nie za karę, lecz na podstawie decyzji.

Jest niezwykle ważne, aby postarać się wzmocnić swoje samostanowienie i pragnienie spełnienia. Trzeba ewoluować od stanu skupienia na sobie do stanu służenia duszy. Dusza jest częścią ciebie podłączoną do uniwersalnej Całości. Stan współczucia można uzyskać ciężką drogą - przez ból i cierpienie (sterowaną przez ego), lub w prosty sposób - przez proces zjednoczenia ze swoją wyższą Jaźnią i Boskim Promieniem (inspirowany przez duszę).

Nic nie może umknąć przed skutkami promieniowania i magnetycznym wpływem wysublimowanego Światła Stwórcy / diamentowych cząstek, które przenikają teraz ten wszechświat, pod-wszechświat, galaktykę, Układ Słoneczny i Ziemię oraz ludzkość. Czakry są dla ciała jak elektromagnetyczne baterie. Wibracje elektromagnetycznych częstotliwości komunikują się z wieloma poziomami świadomości. Aby móc je przyswajać, trzeba się z nimi zharmonizować i zestroić się z ich częstotliwościami. Wyższe częstotliwości Światła / myśli / dźwięku wibrują poprzez krew, komórki, organy, kości, mięśnie i tkanki i wzbogacają wasze dobre samopoczucie. Niższe częstotliwości środowiska trzeciego / czwartego wymiaru ograniczają przepływ życiodajnej energii i zwiększają gęstość w organizmach czterech ciał niższych. Wasza krew zawiera genetyczne kody waszego ziemskiego rodowodu, lecz także - co ważniejsze - waszego kosmicznego pochodzenia i boskiego dziedzictwa.

Moi umiłowani Nosiciele Światła, prosimy was o to, abyście  potraktowali każdy test i każde wyzwanie jako okazję do uwolnienia przestarzałych myśli i wzorców wibracji, które nie służą już waszemu większemu dobru. Prosimy, abyście spojrzeli na swoje życiowe doświadczenia przez filtr  świętego Serca / Umysłu, a przyciągając cząstki diamentowego promienia życia /Światła, natchnęli je miłością oraz wypromieniowywali na zewnątrz w świat i ku ludzkości. Wszyscy uczestniczymy w tym kosmicznym tańcu ewolucji i wspólnie zwyciężymy.

JAM JEST archanioł Michał


SPOTĘGOWANIE MOCY MANIFESTACJI

RONNA / ŚWIĘTA SKRYBA

Jeśli będziecie regularnie medytować, skupiając się w świętym sercu i świadomie aktywując napływające diamentowe cząstki Światła Stwórcy, które będziecie przyswajać, doprowadzicie do poważnych zmian w swoim życiu, stając się współtwórczymi panami siebie najwyższej rangi.

Zrelaksuj się i zacznij wykonywać oddech nieskończoności. Z każdym oddechem wyobrażaj sobie, że twoja świadomość coraz bardziej się rozszerza - na wszystkie układy słoneczne........ następnie na galaktyki............. następnie na ten pod-wszechświat. Wyobraź sobie, po swojemu, wspaniałość planet, systemów gwiezdnych, galaktyk, a także poczuj  w swoim świętym Sercu moc i majestat bezmiaru przestrzeni...., „wielką pustkę” napełnioną nieprzejawionym potencjałem Miłości / Światła (diamentowymi cząstkami tworzenia zasilanymi przez miłość).

Teraz wyobraź sobie siebie jako środek, centralny punkt tego pod-wszechświata, który wypromieniowuje z siebie na wszystkie strony strumienie Boskiego Światła. Zobacz pryzmaty rozszczepiające światło na kolory tęczy - posiadające wszystkie zalety, właściwości, atrybuty i potencjał tworzenia. Oddychaj głęboko i spożywaj ten dar miłości / życia, a później zacznij czuć przepływ do ciebie i od ciebie ….... niekończących się potoków substancji Boskiego Światła. Wdech........... wydech........... wdech............ wydech.......... jak widzisz, ten magiczny eliksir płynie dalej z centrum twojego świętego Serca, tworząc znak nieskończoności zarówno z tyłu, jak i z przodu portalu twego serca. Wiedz, że cząstki czystej substancji Światła Stwórcy wlewają się do ciebie i się z ciebie wylewają bez końca, ponieważ jesteś jego zbiornikiem i kanałem na płaszczyźnie materialnej. Te cząstki są przesyłane na zewnątrz, do świata fizycznego, aby formować z nich nieograniczoną gamę przejawień - poprzez wizje, myśli nasienne i czyste intencje / wolę / działania!

AFIRMACJA: Powiedz sobie: „Odzyskuję swoje boskie prawa przysługujące mi z racji narodzenia oraz połączenie z moją wyższą Jaźnią i duchową rodziną. Proszę również o zestrojenie z mistrzami i istotami Światła, tak abym mogła / mógł się z  nimi komunikować, ponieważ chcę uzyskać dostęp do przekazów kosmicznej mądrości i prawdy, które mogę przyswoić i przekazać dalej. Tu i teraz odzyskuję moje panowanie nad sobą, a także odpowiednie cechy, dary oraz atrybuty mojej boskiej Jaźni. Pragnę być żywym uosobionym przykładem miłości, harmonii, obfitości i radości. Jestem Boską Miłością, Jestem Boskim Światłem, Jestem Boską Wolą i jestem Boską Mądrością w działaniu.

NIECH TAK SIĘ STANIE! I TAK JUŻ JEST! JAM JEST TYM, KIM JAM JEST!”

Wreszcie coś, co ma ogromne znaczenie: zawsze musicie zachowywać postawę wdzięczności za wszystkie małe i duże rzeczy. Ciągły stan dziękczynienia rodzący się wewnątrz świętego Serca spotęguje i wzmocni waszą zdolność do współtworzenia zgodnego z boskim planem dla najwyższego dobra wszystkich.

Jak skorzystacie z tego daru, który jest niewyobrażalnym skarbem? Jakie są wasze największe pragnienia? Jaką spuściznę pozostawicie dla świata i ludzkości? Sięgajcie gwiazd, kochani Przyjaciele, ponieważ nie ma ograniczeń co do tego, co możecie przejawiać i czym możecie się dzielić, kiedy wasze pragnienia harmonizują z Duchem. Życzę wam wiecznej miłości i błogosławieństwa aniołów, Ronna.

NAJWIĘKSZY DAR

„Niech twoja dusza wiedzie cię lekko
przez twój ziemski plan,
kiedy zgłębiasz tajemnice życia.
Niech twoje serce przepełnia radość
i natchnienie, kiedy dzielisz się
 swoimi wyjątkowymi darami z innymi.
Niech twoja podróż wypełni się
przyjemnościami i niech będzie zraszana cudami.
Odnajdź pokój i trwałe szczęście
we wszystkich sprawach - małych i dużych.
Niech to, czego szukasz,
przyniesie wszystkim najcenniejsze dary:
mądrość, współczucie, harmonię
oraz bogactwo, lecz przede wszystkim
 dawaj i otrzymuj miłość.”

RONNA