Monday, December 21, 2015

Uzyskiwanie dostępu do większego potencjału mocyLM-12-2015 Archanioł Michał / Ronna Herman http://www.ronnastar.com/messages-aam/latest.html
tłumaczenie Teresa Serafinowska

Umiłowani Mistrzowie, celem wzniesienia ludzkości w tej epoce ziemskiego doświadczenia jest złączenie wszystkich pozostałych fragmentów pojedynczej Jaźni duszy z trzeciego i czwartego wymiaru. To umożliwi zainicjowanie ponownego zjednoczenia z duchową triadą - świętym aspektem Boskiej Jaźni, która czeka na wasz powrót na pierwszy podpoziom piątego wymiaru.  Na tym etapie ewolucji właśnie to jest głównym zadaniem ludzkości.

Pamiętaj, że wszelkie stworzenie – wszechświaty wszechświatów na wszystkich poziomach – jest kosmiczną energią, która została wysłana z rdzenia serca Najwyższego Stwórcy. Ta energia składa się z  nieskończonych odmian częstotliwości wibracji, które przenikają się wzajemnie, a jednak są od siebie oddzielone dzięki odmiennym wzorcom częstotliwości Światła. Światło / energia Stwórcy zawiera wszystkie składniki Stworzenia, i te jego niezliczone rozsiane wzorce tworzą złożoność wielu poziomów materii przejawionej. Pojęcia wykorzystywane do opisania licznych poziomów tworzenia, takie jak wymiary lub podwymiary, są używane, aby zapewnić przejrzystość i zrozumienie bardzo zawiłej natury rzeczywistości, w której istnieje wszelkie stworzenie.

Fazy lub poziomy procesu wznoszenia, którego obecnie doświadcza ludzkość, nazwaliśmy ETAPAMI EWOLUCJI. Kiedy powracacie do równowagi i harmonizujecie swoje ciała mentalne, emocjonalne, fizyczne i eteryczne w polach wibracji trzeciego wymiaru, stajecie się gotowi, aby skupić się na czwartym wymiarze oraz płaszczyźnie emocjonalno – astralnej.

Większość dojrzałych Dusz, które inkarnowały się w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lub około tych lat, już wcześniej skoordynowała i scaliła fragmenty swoich dusz z trzeciego wymiaru, a wielu przyszło również ze sporą częścią fragmentów duszy czterowymiarowej. Te szlachetne dusze zgodziły się pogrążyć w złudnej gęstości trzeciego / czwartego wymiaru, aby zostać przecierającymi szlaki pionierami, którzy poprowadziliby innych spiralną Ścieżką prowadzącą ku górze, ku wejściu do rzeczywistości Piątego Królestwa. Kiedy ci dzielni nosiciele Światła doświadczają wzniesienia, pociągają za sobą Ziemię i całą ludzkość.

Okres wielkiej renuncjacji poprzedza całkowite wyjście z czwartego królestwa ludzkości (czwarty wymiar). W celu zakończenia podróży przez dualność musisz doświadczyć wyzwań i testów czwartego etapu procesu wznoszenia, ponieważ dzięki temu możesz powrócić do pierwotnie zaplanowanej Ścieżki Światła i cienia. W ten sposób możesz wejść do Piątego Królestwa świętej Triady, która jest fundamentem pięciowymiarowej rzeczywistości.

(Proces renuncjacji każdej osoby jest inny i zależy od warstw negatywnych wzorców wibracji zebranych podczas jej/jego wcześniejszych doświadczeń życiowych).

Na koniec etapu związanego z czwartym wymiarem liczne fragmenty rozszerzeń Jaźni duszy z poziomu wymiaru trzeciego / czwartego powróci do centrum pochodzenia w diamentowym jądrze Boskiej komórki. Twoim celem jest stać się żywą, świadomie zespoloną, natchnioną przez duszę osobowością. Umysł natchniony przez duszę dąży do iluminacji i do niej doprowadza. Z biegiem czasu możesz „dotknąć” swojej wyższej intuicyjnej natury, która ci pomoże  w rozwijaniu bardziej subtelnej i ekspansywnej percepcji. Urzeczywistnienie czwartego etapu ewolucji spowoduje spojenie miłości / inteligencji pomiędzy duszą a osobowością.

Tak, osiągnięcie tego duchowego stanu świadomości duszy, kiedy jest się w ciele fizycznym, jest możliwe. W obecnym czasie wiele Dusz pochodzących z gwiezdnego plemienia jest już blisko osiągnięcia tego celu. Na przestrzeni kolejnych dwudziestu lub więcej lat stanie się to zjawiskiem powszechnym, a wznoszenie ludzkości będzie w tym stuleciu przyspieszać. Ten wyjątkowy etap wznoszenia został zaaranżowany tak, aby powstała „grupa wznosząca”, czyli zespół wyspecjalizowanych Dusz, które wspólnie wyruszyły do tego podwszechświata, a teraz stopniowo ponownie się łączą. Twoja podróż w separację dobiegła końca - teraz łączycie się ze sobą po raz kolejny od czasu, kiedy rozpoczęliście tę wspaniałą przygodę powrotu do wyższych królestw Światła i życia.

Zapamiętaj, że aby stać się PANEM / PANIĄ SIEBIE, musisz  mieć następujące cechy:

SAMODZIELNE STANOWIENIE O SOBIE *** POLEGANIE NA SOBIE*** ŚWIADOMOŚĆ SIEBIE *** DUCHOWA ŚWIADOMOŚĆ.

Mistrz urzeczywistniony jest wrażliwy na otaczające go środowisko, ponieważ doczesne życiowe doświadczenia obserwuje z wyższego punktu widzenia. Naucz się, co to znaczy „być w tym świecie, lecz nie z tego”. Naturą duszy jest miłość, zatem zaczniesz zaznawać bogactwa radości i miłości promieniejącej z wnętrza twego serca / duszy. Nadal możesz doświadczać osobistych i cielesnych udręk, jednak będziesz posiadała / posiadał mądrość i narzędzia, aby je pokonać. Głównym celem duszy wchodzącej w ciało nie jest uczenie się – jest nim pragnienie doświadczania. Dusza w swoim prawdziwym królestwie posiada kosmiczną świadomość. Dusza przywdziewa fizyczne ciało w celu doświadczania fizyczności, i w tym stanie bytu stara się zrealizować oraz zrozumieć różne stopnie fizycznej świadomości mózgu. Głównym celem duszy posiadającej osobowość jest takie osiągnięcie biegłości podczas zejścia do płaszczyzny fizycznej, żeby mogła ucieleśniać i wypromieniowywać  z siebie na świat najwyższą częstotliwość boskiej świadomości. To skutkuje oświeceniem i stanem mistrzostwa.

Dzięki procesowi jednoczenia i asymilacji Jaźń duszy powoli dołącza do swego fizycznego ciała wszystkie fragmenty siebie z  trzeciego oraz czwartego wymiaru, tworząc w ten sposób osobowość natchnioną przez duszę. W celu dostosowania do nowego, wyższego poziomu Boskiej świadomości, wola duszy musi się złączyć z wolą ludzkiej osobowości. Pamiętaj, że dusza jest tylko bladym odbiciem / aspektem swojego pierwotnego boskiego atomu nasiennego w tym podwszechświecie. Najważniejszym celem duszy zawsze było to, aby w końcu powrócić do stanu Boskiej Świadomości.

Jednocześnie, kiedy jesteś w ciele fizycznym w tym Układzie Słonecznym i podczas tych czasów transformacji, twoja podróż powrotna z materialności obejmuje doświadczanie oraz harmonizowanie różnych poziomów podwymiarowej wrażliwości – lub tego, co zostało określone jako ETAPY ŚWIADOMOŚCI – co wymusza konieczność poprawiania, a także harmonizowania różnych negatywnych myślokształtów świadomości w wielu fragmentach duszy tworzonych przez ciebie na przestrzeni wieków. W ten sposób możesz stopniowo złączyć te cenne aspekty siebie. Z biegiem czasu, podczas podróży prowadzącej do wzniesienia, możesz wchłonąć wszelkie niższe  częstotliwości stworzonych przez ciebie fragmentów duszy. A teraz uczestniczysz w pobieraniu przez twoją Gwiazdę Duszy wszystkich aspektów świadomości duszy o wyższych wibracjach.

Umysł nadświadomy harmonijnie współpracuje z duszą, gdy człowiek zaczyna się budzić i zważać na wewnętrzny głos Ducha. Jaźń duszy zaczyna ładować lub napromieniowywać swój magazyn mentalnej i emocjonalnej mądrości przez atom nasienny pamięci do osobowości - fizycznej, mentalnej, emocjonalnej i eterycznej. Te komórki pamięci świadomości są uważnie monitorowane i kalibrowane, aby nie osiągały zbyt wysokiej częstotliwości, do której ciało fizyczne nie mogłoby się przystosować. Te wzorce myślokształtów będą stopniowo zwiększać współczynnik światła, składać się z energii o wyższych częstotliwościach - w miarę postępów czynionych przez aspiranta kroczącego Ścieżką Światła. W końcowych etapach, kiedy zostaje osiągnięty punkt równowagi, następuje fuzja lub świadome scalenie duszy i ego / osobowości. To jest nazywane duchowym stopieniem, w którym osoba poszukująca staje się osobowością natchnioną przez duszę. Czwarty wymiar można by nazwać rzeczywistością przejściową, ponieważ w niej ludzkość zaczyna się uwalniać od wszystkich przeszłych uwarunkowań. W rzeczywistości czwartego wymiaru dominuje emocjonalność i dlatego głównym celem staje się serce oraz jakość uczuć. Starożytni nazywali to królestwem mai lub iluzji.

Zbiorowa świadomość ludzkości stworzyła trzy niższe poziomy wymiarów, które są planami astralnymi czwartego wymiaru, a to jest miejsce, gdzie większość ludzkości istnieje mentalnie dopóty, aż stopniowo zaczyna kierować się do wewnątrz i słuchać podszeptów Jaźni wyższej duszy. W tym królestwie mistrzem manipulacji jest ego, które nieustannie nalega, aby poprzez odczucia i nabywanie szukać coraz większej satysfakcji oraz szczęścia. Kiedy etap świadomości związanej z czwartym wymiarem  zbliża się ku końcowi, możesz połączyć się ze swoją świętą Triadą poprzez Antakaranę, która jest strumieniem życia / Światła płynącym wprost z twojego boskiego atomu nasiennego. W tym czasie atom nasienny pamięci przechowywany w czakrze u podstawy kręgosłupa stopniowo zaczyna się spiralnie wznosić po pręcie światła mocy, wzdłuż kolumny kręgosłupa, aby następnie zakotwiczyć się w szyszynce. To z kolei aktywuje, również w szyszynce, inny atom nasienny pamięci o wyższej świadomości – twój nowy boski plan dla nadchodzącej epoki.

Kiedy przeniesiesz się do wyższych podpoziomów czwartego wymiaru, zaczniesz sięgać po swój wewnętrzny potencjał mocy. Materia stanie się bardziej płynna, a zatem łatwiej ci będzie urzeczywistnić to, czego sobie życzysz. Dlatego musisz nauczyć się zdecydowania i skupiania myśli na  konkretnym zamiarze (z jasno wyrażoną wolą). Zdyscyplinowany umysł łączy ze sobą łańcuchy myśli w odpowiedniej kolejności. Niezmiernie ważne jest zrozumienie, że rozproszone myśli nie służą postępom. Życie w chwili TERAZ, w chwili obecnej, jest kluczowym elementem osiągania wewnętrznego mistrzostwa. Aby skutecznie przemierzać Ścieżkę oświecenia, trzeba się wysilić umysłowo. Spora część pamięci dotyczącej przeszłości zacznie stopniowo zanikać – w miarę przesuwania się poza sferę umysłu / mózgu instynktownego do sfery kosmicznego strumienia wiedzy i świętego Umysłu. Ważne cechy pani / pana siebie mają związek ze zdolnością obserwacji i nieszkodliwymi myślami, słowami oraz czynami. Tym, którzy kroczą Ścieżką, są objawiane coraz większe kosmiczne prawdy. Trzeba również pamiętać, że pomniejsze reguły odwiecznej mądrości będą stale rozszerzane i będą w sobie łączyć zasady, prawa i prawdy kolejnego poziomu istnienia w niekończącym się cyklu wznoszenia świadomości.

KIEDY PRZYGOTUJESZ SIĘ DO WEJŚCIA W ŚRODOWISKO PIĄTEGO WYMIARU, DOŚWIADCZYSZ PODNIESIENIA JAKOŚCI EMOCJONALNEGO NASTAWIENIA I ZWIĘKSZENIA SWOICH MENTALNYCH UMIEJĘTNOŚCI.

Ważne jest, abyście nie uciekali od niedokończonych spraw, lecz pozostając w dotychczasowym otoczeniu oraz okolicznościach, decydowali o swoich pasjach (lub o tym, jaki może być kolejny krok do uzyskania wewnętrznego mistrzostwa). Musicie rozstrzygnąć i zharmonizować główne kwestie, które pozostają w polach waszych aur – stare historie w zasięgu ręki. Innymi słowy, jeśli w waszym życiu domowym panuje chaos lub jeśli nie satysfakcjonuje was praca albo jakiekolwiek osobiste relacje, to znaczy, że macie do wykonania wewnętrzną pracę – kiedy ją wykonacie, przejawicie harmonię i równowagę w świecie zewnętrznym.

Zrób listę różnych sytuacji i postaraj się zorientować, jakie wnioski masz z nich wyciągnąć. Postaraj się też zobaczyć w każdym to, co najlepsze i staraj się świadomie zmienić swoje nastawienie. Każda osoba, z którą wchodzisz w interakcję, i każda sytuacja prezentowana ci co dnia sprawiają, że to wpływa na ciebie i niesie lekcję do przyswojenia.

Największą przeszkodą, która uniemożliwia / hamuje osiągnięcie wewnętrznego mistrzostwa i przejawienie piękna, łaski, radości, pokoju oraz harmonii – co jest boskim przyrodzonym prawem ludzkości – jest strach. Lęk przed porażką, strach przed nieznanym, obawy przed sukcesem związanym z wyjściem ze strefy komfortu swojego obecnego istnienia.

Wcześniej ustaliliśmy, że wasze ziemskie umowy związane z tym życiem dobiegają końca, i że odnosi się to do każdej duszy na Ziemi. Stwierdziliśmy, że Boski Plan przeniósł się na następny poziom lub do następnej fazy – czas ucieka, a to oznacza, że każdy musi iść do przodu po spirali wznoszenia. Świadczy to również o tym, że każda osoba na Ziemi może wziąć pod uwagę możliwość podpisania nowej galaktycznej umowy. Możesz więc napisać plan swojej przyszłości, nawet jeśli miałaby się ona okazać niezbyt ekscytująca czy zawierająca mały potencjał rozwoju. Każda osoba musi wziąć odpowiedzialność za własną przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Teraz bardziej niż kiedykolwiek wcześniej - ważne jest POZNANIE SIEBIE.

Moi dzielni Nosiciele Światła, zbiorowa świadomość ludzkości na pewnym poziomie została przeniesiona głęboko w poczucie oddzielenia, strachu przed przemocą i lęku przed tym, co przyniesie przyszłość. Jednak jest jeszcze zbiorowa świadomość innej grupy ludzi, która zaczyna przeważać szalę i gwałtownie, z dnia na dzień, rośnie w siłę. Świadomość tych ludzi jest przepojona bezwarunkową miłością, nadzieją, pragnieniem pokoju i harmonii dla całej ludzkości. I powiem wam, że wy należycie do tej właśnie grupy – do zespołu Światła, który pokonuje i będzie przezwyciężał cienie  strachu oraz separacji. Postęp wszystkich aspektów tworzenia na kosmicznej ewolucyjnej spirali powrotu do wyższej świadomości nie będzie opóźniony ani zanegowany. Naprawdę zaczęliście to rozumieć i wewnętrznie jeszcze silniej pragniecie piąć się coraz wyżej w osobistej świętej wędrówce. Na początku podróży po tym podwszechświecie byliśmy w doskonałych wzajemnych relacjach i byliśmy ze sobą wspaniale zestrojeni. Powoli wspólnie powracamy do tego stanu jedności.

Jestem waszym wiernym przyjacielem i nieodłącznym towarzyszem.

JAM JEST archanioł Michał

Tuesday, November 24, 2015

W poszukiwaniu Światła Duszy - twój dwunasty promień koła Stwórcy


  LM-11-2015

Archanioł Michał przez Ronnę Herman http://www.ronnastar.com/messages-aam/latest.html
tłumaczenie Teresa Serafinowska


Ukochani Mistrzowie, refleksy światła duszy płyną w dwóch kierunkach: do wnętrza - w celu iluminacji fizycznego serca i umysłu, oraz na zewnątrz - w celu oświecenia spiralnej Ścieżki ku górze uwalniającej ludzkość od gęstej rzeczywistości trzeciego / czwartego wymiaru.

Osobowość natchniona przez duszę automatycznie rozwija palące pragnienie dzielenia się swoimi oświeconymi prawdami z innymi. OŚWIECONA ŚCIEŻKA jest pomostem pomiędzy ludzkim światem materialnym a królestwami Ducha. Aby właściwie rozumieć i powierzać innym nauki mądrości oraz umiejętnie i dokładnie przekazywać wyższe uniwersalne pojęcia, trzeba cechować się wyszkoloną zdyscyplinowaną inteligencją. Aby wypracować głęboką jasność umysłu oraz  zintegrowaną osobowość, która jest kierowana przez Nadduszę / wyższą Jaźń i jest jej oddana, trzeba rozwijać subordynowane i samodzielnie aranżowane trendy życia.

Dusza nie jest ani Duchem ani materią – składa się z przejawionych atomów nasiennych Białego Ognia emitowanych z Boskiego Umysłu naszego Boga Ojca do Ducha Kosmicznego Łona naszej ukochanej Bogini Matki – która następnie, przez tchnienie miłującego świętego Ducha przesyła je dalej, we wszystkie formy kosmicznej materii. Przebudzenie Jaźni ze stanu istoty nieświadomej jest jednym z najbardziej dramatycznych etapów procesu ewolucji człowieka. Aby stać się świadomym siebie, musisz zrozumieć, co się dzieje w twoim osobistym świecie. Musisz wyostrzyć proces myślenia i nauczyć się żyć chwilą - lub jak to jest często nazywane - w punkcie ciszy TERAZ. W celu zyskania doświadczenia i mądrości musisz myśleć o tym, co chcesz pamiętać - co chcesz zachować w swoim banku pamięci.

Każdy z was - jako iskra naszego Boga Ojca / Matki i Najwyższego Stwórcy - ma osobiste Koło Tworzenia, własny Kwiat Życia, który musi się nauczyć ponownie wykorzystywać, aby stać się prawdziwym współtwórcą na ziemskim poziomie. Prosimy, wyobraź sobie ten poziomy wzór, który utworzyłaś / utworzyłeś z pomocą świętego oddechu jako osobiste Koło Tworzenia. Z tylnego portalu świętego Serca przez swą kolumnę Światła poprowadź Światło / Życie kreacji, które zawsze będzie się składać z wzorców częstotliwości odpowiednich dla twojego obecnego stanu rozwoju. Wewnątrz tej sfery znajdziesz cnoty, cechy i atrybuty świadomości Boga, które pragniesz ucieleśnić, a które spowodują udoskonalenie i poszerzenie twoich zdolności do tworzenia tego, czego pragniesz - pod warunkiem, że posłuży to największemu dobru wszystkich. Czy nie zastanawiało cię, dlaczego kilka lat temu uczyliśmy was, jak „wdychać Światło i wydychać miłość”, gdy udajecie się do Światowej Piramidy z zamiarem emitowania Miłości /  Światła do ludzkości i świata?

KIEDY WDYCHASZ ŚWIATŁO, WDYCHASZ DO SWEGO ŚWIĘTEGO SERCA DIAMENTOWE CZĄSTKI. KIEDY WYDYCHASZ BEZWARUNKOWĄ MIŁOŚĆ, ZA POMOCĄ WYPEŁNIONEJ MIŁOŚCIĄ INTENCJI ZAPALASZ DIAMENTOWE CZĄSTKI CZYSTEJ BOSKIEJ ESENCJI LUB DAJESZ IM SWOJE PEŁNOMOCNICTWO, TAK ŻEBY MOGŁY BYĆ UŻYTE DLA NAJWIĘKSZEGO DOBRA. JESTEŚ NACZYNIEM DLA TYCH BOSKICH CZĄSTEK, A TWOJA MIŁOŚĆ JEST ICH AKTYWATOREM.

Wyobraź sobie to: podczas medytacji lub chwili spokoju zrób dwanaście pełnych oddechów nieskończoności, a po dwunastu wykonaj jeden, w trakcie którego na chwilę lub dwie wciągnij brzuch i wstrzymaj oddech. Kiedy wykonujesz ten następny (lub trzynasty) oddech, zobacz, jak wypływa on z twojego Słonecznego Centrum Mocy (rdzenia świętego Serca) z przedniej części twojego ciała. Wzór nieskończoności jest teraz w konfiguracji poziomej zamiast w pionie. Na wdechu albo na wydechu – w zależności od tego, co jest dla ciebie bardziej wygodne – pierwsza płaska pętla wypływa na zewnątrz przedniej części ciała, a przy następnym oddechu - druga pętla wybiega z tylnej części ciała  uzupełniając znak nieskończoności. Tak oddychając, wykonaj sześć znaków nieskończoności, a kiedy to zrobisz, one automatycznie stworzą wzór dwunastu pętli, które otoczą cię całkowicie jak płatki kwiatu. Kiedy oddychając robisz ostatnią pętlę, przed powrotem do normalnego oddychania ponownie wstrzymaj na chwilę oddech. Później oddychaj świadomie wyobrażając sobie, że esencja tworzenia wypływa z ciebie w świat. Wyobraź sobie również spirale Światła łączące cię ze Światową Piramidą, Piramidą Służebników Świata i licznymi piramidami stworzonymi przez ciebie w wyższych wymiarach, dzieląc się w ten sposób swoimi cząstkami Miłości / Światła ze światem, jak również podsycając swoje wizje substancją czystej siły życiowej wszelkiego stworzenia.

Kiedy zyskasz większą biegłość jako współtwórca ziemskiego planu, nauczysz się, jak stale monitorować swoje wzorce energii i będziesz się starała / starał je aktualizować. Musisz dążyć do trwałej harmonii i subtelnej boskiej ekspresji. Twoim celem jest wyzwolić moc Świętego Ognia, który przeleżał uśpiony przez wiele tysięcy lat, wtedy będziesz mogła / mógł kierować i skupiać energię na tych dziedzinach życia, które chcesz zmienić. Dzięki stwarzaniu oraz stałemu uaktualnianiu stwórczego Koła Życia zasiewasz nasiona zmian i dostarczasz energię świętemu Ogniowi Tworzenia potrzebną do przejawienia tego, co sobie wyobrażasz. Gdy będziesz to robić umiejętnie, twój osobisty świat stanie się krainą cudów, a ty będziesz latarnią świecącą dla wszystkich.

Poprosiliśmy naszą wysłanniczkę, aby udostępniła wam sposób tworzenia osobistego Kwiatu Koła Życia, dzięki czemu będziecie mogli zrozumieć, jaki to jest wspaniały dar dla ludzkości. Jeśli nie aktywujesz  osobistego Koła Tworzenia z Dwunastu Promieni, nigdy nie zyskasz możliwości, aby stać się mistrzowskim współtwórcą na fizycznej płaszczyźnie istnienia.

                                                                          *****

            TWORZENIE I PROGRESJA NASZYCH OSOBISTYCH KWIATÓW ŻYCIA /
KOŁO STWÓRCZE Z DWUNASTU PROMIENI PRZEŚWIETLONE PRZEZ ARCHANIOŁA MICHAŁA
RONNA / ŚWIĘTA SKRYBA

W wielu naszych pradawnych życiowych doświadczeniach, kiedy ugrzęźliśmy w gęstości trzeciego i niższego czwartego wymiaru, funkcjonowaliśmy zgodnie ze zwierzęco-ludzką naturą i mieliśmy tylko dwa płatki Kwiatu Życia – znaki nieskończoności – do pracy z:

CZĘSTOTLIWOŚCIĄ WYMIARU PIERWSZEGO, DRUGIEGO I TRZECIEGO.
CZAKRY - PIERWSZA, DRUGA I TRZECIA:
Pierwsza czakra / czakra podstawy: przetrwanie * skupienie na ciele fizycznym * niedobór / obfitość * bezpieczeństwo *
Druga czakra / czakra pępkowa / podbrzusza: pragnienia ego * przyjemność * seksualna / namiętna miłość * tolerancja *
Trzecia czakra / splot słoneczny: osobista moc / centrum emocji * mistrzostwo pragnień * samokontrola *

Dwie pętle nieskończoności, które stworzyły cztery płatki, znajdowały się w okolicy drugiej czakry i z niej promieniowały. Jeden płatek był skierowany na zewnątrz do przodu, ku przyszłości, którą tworzyliśmy naszymi myślami, działaniami i czynami. Drugi płatek wypływał z tyłu do wzorców częstotliwości z przeszłości. Płatki - trzeci i czwarty - były skierowane na oba boki (tak jak rozciąga się na boki ramiona), tworząc w ten sposób pierwotnie zaprojektowaną kolumnę światła i cienia, co zostało nazwane Ścieżką Środka. Teraz, pod wpływem DNA, linii przodków oraz astrologicznych nakładek, jakie zabieramy ze sobą, aby doświadczać poszczególnych wcieleń, żyjemy w świecie o szerokim spektrum działania dualizmu i polaryzacji.

Gdy zaczęliśmy dostępować niektórych wzorców wibracji o wyższych częstotliwościach - subtelniejszych, bardziej harmonijnych częstotliwości trzeciego / czwartego wymiaru, rozpoczęliśmy proces tworzenia natury ludzko-ludzkiej. Podczas tego procesu dodaliśmy do naszych kół tworzenia Kwiatu Życia dwa kolejne wzory nieskończoności, dzięki czemu powstało osiem płatków. Nasze stwórcze Kwiaty Koła Życia przesunęły się do trzeciej czakry / splotu słonecznego. Podczas tego etapu  nasza główna energia siły życiowej wypromieniowywała ze splotu słonecznego.

CZĘSTOTLIWOŚCI WYŻSZEGO TRZECIEGO I CZWARTEGO WYMIARU.
CZAKRY – CZWARTA I PIĄTA:
Czwarta czakra / czakra serca: siła życiowa * centrum mocy duchowej * komora świętego serca, gdzie iskra Jaźni duszy boskości przebywa w tym wcieleniu *
Tutaj znajduje się płomień troisty i święty symbol Vesica Piscis, który mieści w sobie święty Biały Ogień Boskiego Atomu nasiennego *
Piąta czakra / czakra gardła: komunikacja * wyrażanie siebie * duchowe rozeznanie * część naszego duchowego centrum mocy*

Dodatkowe cztery płatki zawierające właściwości tych dwóch dodanych pętli nieskończoności stworzyły wzorzec Kwiatu Życia z ośmiu płatków. Z nimi rozpoczęliśmy proces powolnego harmonizowania i równoważenia siedmiu czakr świadomości duszy dla tego Układu Słonecznego - dzięki starożytnym naukom z przeszłości i naukom napływającym teraz z wyższych światów. Kiedy nauczyliśmy się słuchać podszeptów Jaźni duszy, zostaliśmy zaznajomieni z uniwersalnymi prawami manifestacji. Z biegiem czasu, stopniowo zaczęliśmy rozwijać świadomość siebie, a w końcu zyskaliśmy mądrość, by zrozumieć znaczenie chwili TERAZ lub moc punktu ciszy. To był ważny krok w procesie przebudzania, dzięki któremu mogliśmy ponownie korzystać z narzędzi manifestacji jako świadomi współtwórcy.

Podczas tego końcowego etapu / cyklu naszego procesu wznoszenia dla tej rundy wznoszenia ludzkości staliśmy się istotami duchowo-ludzkimi. Ostatnie dwie pętle nieskończoności, z czterema więcej płatkami, zakończy tworzenie naszych osobistych KWIATÓW ŻYCIA * KOŁA STWÓRCZEGO Z DWUNASTU PROMIENI dla tego konkretnego cyklu.

Nasze ukończone Koło Stwórcze z dwunastu promieni przeniosło się do rejonu wysokiego serca czwartej czakry / czakry serca. W tym czasie portale naszych świętych Serc i świętych Umysłów są otwarte. Samo święte Serce znajduje się nieco wyżej niż serce fizyczne i jest przesunięte w kierunku tylnej części ciała, wspierając się na pręcie Światła, który biegnie wzdłuż kręgosłupa. Ten pręt Mocy jest aktywowany stopniowo - w miarę otwierania Siedmiu Pieczęci do Wyższej Świadomości i łączy się z Nadduszą / wyższą Jaźnią, która znajduje się w ósmej czakrze, naszej Gwieździe Duszy.

CZĘSTOTLIWOŚCI WYMIARÓW: WYŻSZEGO CZWARTEGO I NIŻSZEGO PIĄTEGO.
CZAKRY: SZÓSTA I SIÓDMA.
Szósta czakra / czakra brwiowa / trzecie oko: intuicja * inspirowany wgląd * jasnowidzenie * postrzeganie pozadualne *
Siódma czakra / czakra korony: duchowa wola * inspiracja * boska mądrość * początki jednoczenia świadomości *

Zaczynamy wyraźnie widzieć, że archanioł Michał daje nam narzędzia, które będą nam służyły pomocą podczas stopniowego przechodzenia przez proces wznoszenia. Te techniki stosowane wybiórczo mogą dawać efekty zależne od osobistego łutu szczęścia – jednak jeśli chcemy dokonywać stałych postępów w wysiłkach zmierzających do uzyskania panowania nad sobą, powinniśmy uczyć się i przyswajać je w kolejności, w jakiej są podawane. Kiedy opanujecie wszystkie techniki, zaczniecie widzieć ich pozytywne efekty w swoim życiu. Kiedy wysubtelnicie swój rezonans, stopniowo zyskacie wielowymiarowość, co oznacza, że sięgniecie do wzorców częstotliwości kilku wymiarów jednocześnie. Zawsze kochająca i śląca błogosławieństwo aniołów, Ronna.

                                                                        *****

                                                         ARCHANIOŁ MICHAŁ

Umiłowani, aby zrobić miejsce na te subtelne częstotliwości wielu poziomów wymiarów - wyższego czwartego i piątego, trzeba przejść przez proces oczyszczania / rozliczeń. Przez lekcje i instrukcje, jakie przekazaliśmy wam w ciągu minionych lat, staraliśmy się dać wam wiedzę potrzebną do przejścia Ścieżką wznoszenia łatwo i z wdziękiem. Jednak każdy musi przejąć osobistą odpowiedzialność za powrót wewnętrznego mistrzostwa. Jesteśmy przy was, aby wspomóc was w odzyskaniu należnego wam statusu istot duchowych wysłanych w Boską misję przez naszego Boga Ojca – Matkę. Kłaniamy się, dziękując wam za odwagę i bardzo was kochamy.

JAM JEST archanioł Michał

Thursday, October 15, 2015

Ewolucja formy cielesnej i rozwój świadomości

 LM-10-2015 przesłanie Archanioła Michała przez Ronnę Herman http://www.ronnastar.com/messages-aam/latest.html, przetłumaczyła Teresa Serafinowska

Ukochani Mistrzowie, zbiorowa świadomość ludzkości usiłuje pokonać skrajny dualizm, jaki przenika Ziemię. Każda osoba na pewnym poziomie toczy bitwę o zwiększenie świadomości siebie, a starając się powrócić do akceptowalnego zakresu dualności i polaryzacji, musi uwzględniać zarówno stronę Światła jak i stronę cienia Jaźni. Każdy z was musi rozpoznać i przyjąć swoją ciemną stronę, swoje symboliczne wewnętrzne demony, tak aby również i one mogły wchłonąć światło transformacji. Ludzkie cierpienie jest wynikiem sztywnego myślenia, poczucia wyższości i oceniania innych, które powodują rozdzielenie, a tym samym nie prowadzą do tolerancji i zjednoczenia przeciwstawnych punktów widzenia. Czy możesz zaakceptować założenie, że twoje negatywne myślokształty również szukają uwolnienia? One przedostają się na powierzchnię twojej świadomości, szukają oświecenia i prawdy tak samo jak ty. Musisz wziąć odpowiedzialność za to, co tworzyłaś / tworzyłeś - chwila za chwilą. Negatywne myśli i działania skutkują wypaczonymi wytworami i chaosem.

Musisz zrozumieć, że twoje ciało fizyczne na początku doświadczania ziemskich przygód zostało zakodowane tak, abyś mogła / mógł powrócić do wyżej wibrujących, bardziej subtelnych królestw Światła. Ponadto, w miarę ewoluowania, ludzkość wzrastała w mądrości i jest coraz bardziej świadoma  nauk oraz zawiłości procesu wznoszenia, który był w ciągu ostatnich kilkuset lat wielokrotnie korygowany. Niektóre wstępne procedury wznoszenia zostały odrzucone, zostały zaś dodane bardziej zaawansowane normy.

W przeszłości wzniesienia mogli doświadczyć tylko nieliczni. Tylko ci, którzy przybywszy na Ziemię, stali się przykładem oraz drogowskazem, którzy byli zaawansowani duchowo oraz uzyskali dostęp do wewnętrznych sanktuariów tajemnych szkół. Sekret doktryny był przekazywany tylko tym, którzy byli uznawani za najsilniejszych i najbardziej oddanych uczniów. Lekcje, testy i wyzwania były wyczerpujące, a wielu podczas procesu umierało lub nie mogło osiągnąć celu przez wiele wcieleń. Teraz to się zmieniło, czas nagli, ponieważ Ziemia i ludzkość wznoszą się na następny poziom świadomości, a ci którzy starają się sprostać wyzwaniom i sprawdzianom związanym ze wznoszeniem, mogą skorzystać z wielu boskich dyspens i większego wsparcia.

Wyjaśnialiśmy, że każda dusza, która wciela się w ciało fizyczne, otrzymuje porcję diamentowych cząstek życia do osobistego użytkowania przez całe wcielenie. Jeśli korzystanie z osobistego przydziału jest poparte intencją miłości dla największego dobra, wówczas przepływ pełnego spektrum Światła będzie kontynuowany przez całe życie. Jednak gdy człowiek jest pozbawiony uczuć wyższych, jest negatywny i rozgoryczony, dostęp do świętego Serca oraz Boskich cząstek życia jest ograniczany. Wtedy ona / on korzysta z połowicznego widma Światła lub pierwotnej substancji życia, która może być przekwalifikowana i użyta w sposób pozytywny lub negatywny. Pamiętaj, diamentowe cząstki Światła Stwórcy dają się aktywować i użytkować tylko wtedy, kiedy intencja jest wypełniona miłością i służy najwyższemu dobru.

Centrum serca małego dziecka jest szeroko otwarte, a boskie cząstki przepływają przez nie bez przeszkód. Jednak to, jak długo centrum serca dziecka pozostaje otwarte, zależy od miłości i wychowania otrzymywanego od rodziców oraz osób, z którymi się styka. Wiele drogich dusz ma umieszczoną nad ośrodkiem serca eteryczną tarczę ochronną, aby ból i cierpienie nie miało na nich tak drastycznego wpływu. Tym samym zamykają sobie drzwi do świętego wewnętrznego sanktuarium, w którym są przechowywane Boskie cząstki stwórcze.

Wraz z przydziałem większej części diamentowych cząstek, które są umieszczone w centrum serca każdej osoby, ich mniejsza porcja została ukryta oraz wewnątrz każdej z głównych czakr ciała fizycznego. Największy ich zapas znajduje się w czakrze podstawy - starożytni nazwali to Kundalini, zwinięty ognisty wąż lub święty ogień.

Obecnie jest w toku przyspieszona planetarna inicjacja i ma ona wpływ na wszystko, co znajduje się na ziemskim planie, zwłaszcza na istoty czujące. Kiedy w chwili kończenia się jednej epoki i rodzenia się nowej, bardziej zaawansowanej, w zbiorowej świadomości ludzkości zachodzą dramatyczne zmiany, wówczas pojawia się dużo lęku oraz niepokoju. Zwłaszcza wtedy, kiedy wiele z tego, czemu przypisuje się duże znaczenie na ziemskim planie, powoli zmienia się lub zanika. Te drastyczne zmiany ewolucyjne nie będą miały na ciebie wpływu, jeśli twój podpis energetyczny wibruje z wyższą, bardziej zrównoważoną częstotliwością. W tych, którzy nauczyli się utrzymywać stan skupienia w świętym Sercu, pojawiło się również bardzo silne odczucie oczekiwania i sporo emocji. Przed każdym z was istnieje wiele prawdopodobnych przyszłości, dlatego bardzo ważne jest, aby pozostawać skoncentrowanym w punkcie ciszy w chwili obecnej. Kiedy powoli przemieszczasz się do płynności wyższych wymiarów, możesz być kilkakrotnie prowadzona / prowadzony do zmiany kierunku – jednak jeśli pozwolisz swemu świętemu Sercu i wyższej Jaźni oświetlać Ścieżkę, nigdy nie zejdziesz na manowce. Linie czasu przyszłości prowadzą na wyższe, bardziej stabilne grunty, z dala od niezrównoważonego spektrum dualizmu i wypaczonej rzeczywistości oddzielenia.

Przechodzisz przez proces przyswajania wielu fragmentów Jaźni stworzonych podczas fizycznych wcieleń. Przygotowujesz się do ponownego połączenia z licznymi aspektami duchowej rodziny  istniejącymi zarówno na Ziemi, jak i w innych wymiarach całego Układu Słonecznego oraz galaktyki,  a także w całym tym podwszechświecie i poza nim. Musisz ponownie zjednoczyć się z Jaźnią i powrócić do ośrodka mocy znajdującego się w świętym Sercu. Po dokonaniu połączenia z Naduszą / wyższą Jaźnią i po inicjacji procesu jednoczenia ze wszystkimi aspektami boskiej Jaźni (Obecności JAM JEST) potrzeba zjednoczenia staje się magnetyczną siłą, której nie można zatrzymać.

Kiedy przebywasz w ciele fizycznym, twoim świadomym przewodnikiem i towarzyszem jest twoja dusza stworzona z esencji Stwórcy. Przez długi czas większość ludzi słyszała tylko jej nikły szept, ponieważ pozycję dominującą przejęło bardzo silne ego. Kiedy powoli robisz miejsce dla duszy, uznając, że jej właściwym zadaniem jest zarządzanie twoim życiem, zaczyna się proces inicjacji, co w końcu umożliwia wyższej Jaźni przejęcie odpowiedzialności za twoją podróż powrotną do królestw Światła. Stopniowo twoja kolumna Światła, która zawiera linę życia łączącą cię ze Stwórcą, zaczyna się poszerzać, a w końcu uzyskuje szerokość korony głowy. Tak się dzieje, kiedy sięgasz do strumienia swojej boskiej Obecności JAM JEST i cząstki Miłości / Światła Stwórcy zaczynają płynąć przez ciebie oraz z ciebie wypływać. Ten cudowny luminescencyjny święty Ogień daje ci dostęp do skarbów przechowywanych w Niebie – do nieograniczonego źródła stwórczego Światła. Masz je tak długo, jak długo pobierasz je z miłością i używasz dla największego dobra.

Rzeka życia ma w całym tym podwszechświecie wiele dopływów, a ci z was, którzy sięgną do świętego Umysłu i nauczą się skupiać w świętym Sercu, staną się kanałami dla diamentowych cząstek świadomości Stwórcy. Najpierw trzeba dostroić gruczoły szyszynki i przysadki mózgowej do wyższej Jaźni, która zacznie proces rozpuszczania membran Światła chroniących święty Umysł. Święty Umysł tworzy połączenie ze świętym Sercem i jednorazowo aktywuje diamentowe cząstki Boskiej Świadomości, które  zaczynają płynąć ze świętego Serca do świętego Umysłu, a wtedy proces oświecenia przyspiesza. Światło Stwórcy wpływa przez czakrę korony i wnika do szyszynki, poszerzając świadomość komórkową, aktywując przysadkę i podwzgórze, a następnie przebiega przez strukturę mózgu w świętym Umyśle. Później spływa do świętego Serca, gdzie cząstki Światła Stwórcy są ożywiane przez intencję miłości. Teraz te aktywowane boskie cząstki Światła są gotowe wspomagać cię w tworzeniu wszystkiego, czego pragniesz, o ile  ma to służyć największemu dobru. Głos wyższej Jaźni staje się bardziej wyraźny, a podszepty świętego Serca wzmacniają twoją intuicję.

INTUICJA to umiejętność natychmiastowego rozumienia pomysłów i pewnych informacji bez świadomego rozumowania. Wyższa Jaźń mówi do ciebie przez intuicję, a w końcu oczyszcza drogę do boskiej Jaźni i mądrości przechowywanej w kosmicznych zapisach. Intuicja daje również sygnały przez poczucie, że coś jest prawe lub jest twoją prawdą, albo odczucie lęku czy dyskomfortu, gdy coś jest nie tak lub nie współbrzmi ze Światłem / prawdą.

INSPIRACJA jest procesem lub formą natchnienia osoby, na przykład w wypadku nagłego lub nietypowego pomysłu pojawiającego się w jej głowie w odpowiedniej chwili, związanego czasem z czymś, czego wcześniej nie była świadoma. Przekaz lub wiadomość od anielskich przewodników i nauczycieli często prowadzi do sugestywnych pomysłów lub świadomości rzeczy spoza sfery wiedzy. Intuicja jest sprawdzana najpierw przez umysł, a potem przez serce, natomiast inspiracja jest weryfikowana najpierw przez serce, a dopiero później przez procesy myślowe zachodzące w umyśle.

Twoje postrzeganie czasu i przestrzeni ulega szybkim zmianom, w  miarę jak uczysz się koncentrować na chwili, zamiast wahać się pomiędzy przeszłością a przyszłością, tylko chwilami skupiając świadomość na teraźniejszości. Poczucie oddzielenia, izolacji i osądzania jest zastępowane poczuciem świadomości jedności, co w konsekwencji prowadzi do poczucia jedności z całym stworzeniem. W miarę przyspieszania czasu oraz wzmacniania częstotliwości Boskiego Światła, które staje się coraz bardziej wyraziste, ważne jest, aby zastanowić się nad tym, co się stało, nad wyzwaniami, z jakimi się spotkaliście i jakie pokonaliście, nad osiągniętymi zyskami, ale też nad przeszkodami, jakie trzeba będzie pokonać w przyszłości. Ponieważ coraz wyraźniej rozpoznajecie granice waszej rzeczywistości i pozwalacie większości z tego - o czym myślicie, że jest ważne - powoli zmieniać się lub znikać wraz z przeszłością, musicie stać się mądrzejsi i bardziej wymagający w swoich wyborach. Kiedy trzymacie się ludzi i rzeczy, które nie pasują już do waszej nowej rzeczywistości, poczucie niebycia w harmonii staje się coraz wyraźniejsze. Stwierdzając: „Bądź wola twoja” dajecie pozwolenie wyższej Jaźni, aby zwiększyła wasze zdolności intuicyjne, dzięki czemu niemal natychmiast po dokonaniu wyboru wiecie, czy był właściwy czy nie. W ten sposób można szybko naprawić wszelkie działania, które odwracały was od prostej i wąskiej Ścieżki wznoszenia. Każdy z was, jako wierny naśladowca Światła, musi być zawsze czujny w myślach i działaniach, aby mieć pewność, że zawsze postępuje zgodnie z nowym, zaktualizowanym Boskim Planem.

Ponieważ jesteście pośród awangardy Światła, macie możliwość pokonania lub zneutralizowania negatywnych myślokształtów wielu tysięcy ludzi, którzy nadal funkcjonują w ramach ograniczeń iluzji trzeciego i niższego czwartego wymiaru. Tworzycie solidną podstawę dla przyszłości całej ludzkości. Wasza wewnętrzna siła i mądrość będzie wam dobrze służyła, jeśli pozostaniecie skupieni w świętym Sercu, stając się panami siebie oraz nosicielami wysublimowanych cząstek  świadomości Boga.

Wierzcie lub nie, lecz odcięcie od większości możliwości przejawiania, jakie mieliście w przeszłości, ma pewne zalety. Powiedzieliśmy wam, że czerwień (ezoteryczna lub fizyczna płaszczyzna koloru) pierwszego Promienia Boskiej Woli i Mocy tworzenia została w większości wycofana po tym, jak Ziemia utonęła w gęstości środowiska trzeciego i niższego czwartego wymiaru. To było zrobione po to, żeby ludzkość nie zniszczyła siebie podczas trwania epoki skrajnego dualizmu. Ten okres szybko dobiega końca - w miarę jak ludzkość budzi się i odzyskuje zdolność do przyswajania większych ilości duchowego Światła. W trakcie przemieszczania się do przodu w kierunku wyższego czwartego i niższego piątego wymiaru wasze fizyczne ciała stają się coraz bardziej promienne, a Światło Stwórcy zaczyna coraz siniej emanować z waszych wnętrz. Pamiętajcie, że pochodzicie z jądra świętego serca Najwyższego Stwórcy, a jako świadomi nosiciele atomu nasiennego Białego Ognia potwierdzacie powiedzenie „stworzony na obraz i podobieństwo Boga”. Światło Stwórcy zawiera energię, inteligencję i wszystko, co niezbędne dla tworzenia światów bez końca, w celu wypełniania Boskiego Planu dla tworzenia. Będzie wam dana okazja do współtworzenia na wyższym poziomie, jednak musicie wyjść ze strefy osobistego komfortu i odzyskać przyrodzone sobie prawa.

LŚNIJCIE, moi wierni przyjaciele, a gdy krąg wpływów promieniowania każdego z was będzie się coraz bardziej rozszerzał na świat, pewnego dnia kręgi Światła zaczną na siebie zachodzić, a wasza połączona iluminacja rozbłyśnie, łącząc się z czystym Boskim Światłem i otoczy cały świat. Podążajcie Ścieżką Światła, kochani, czas wielkiego zjednoczenia jest w zasięgu ręki. Jesteście dogłębnie umiłowani.

JAM JEST Archanioł Michał

Friday, September 11, 2015

Ofiarujemy wam strumień miłości/Światła przesyłany z serc naszych do waszych

LM-09-2015 przekazała Ronna Herman http://www.ronnastar.com/messages-aam/latest.html 
Tłumaczyła Teresa Serafinowska

Ukochani Mistrzowie, powrót na wąską ścieżkę wznoszenia świadomości stanowi początek wychodzenia poza przeciwieństwa, gdzie nie ma dobra i zła, prawdy czy fałszu, są tylko harmonijne osobiste wybory dokonywane w ramach przyjętego spektrum dualizmu.  Jako urzeczywistnione mistrzynie / urzeczywistnieni mistrzowie będziecie podejmować tylko najważniejsze i najlepsze decyzje dla dobra wszystkich. Powoli, lecz skutecznie korygowane są niedoskonałości stworzone przez was w światach wewnętrznych i zewnętrznych. Osiągnięcie obecnego stanu niedoskonałości, który jest teraz powszechny na Ziemi i pośród ludzkości, zajęło wam bardzo dużo czasu. Za to poziom postępów w transformacji, jakich w tak krótkim czasie dokonaliście wy – ziemskie zastępy Światła, jest naprawdę imponujący.

Rzeczywiście, w miarę przyspieszania procesu wznoszenia wielowymiarowe przejścia z przeszłości są zamykane, a bramy do przyszłości otwierają się coraz szybciej. Lęk przed zmianą był przez bardzo długi czas głównym czynnikiem kontrolującym waszą świadomość. Na początku waszej podróży do gęstości mogliście szukać wielu różnych sposobów wyrażenia siebie i zmian oraz rozkoszowaliście się każdym nowym wytworem. Tak działo się tylko podczas tych waszych ziemskich doświadczeń, w których zapomnieliście, że jesteście współtwórcami obdarzonymi pełną miarą zdolności twórczych i że przez Rzekę Życia / Światła macie bezpośrednie połączenie ze źródłem mocy tworzenia.

Kiedy nauczysz się oddychać głęboko i bez wysiłku, wejdź do centrum świętego Serca, w którym Stwórca i stworzenie są jednym. Tak jest, kiedy zaczynasz się budzić i uświadamiać sobie, że doświadczasz rzeczywistości przez zasłonę iluzji, że jesteś marzycielem, który śni. Zaczynasz uwalniać się od pęt struktury przekonań zbiorowej świadomości i szukać własnych wyższych prawd. Wtedy zaczynasz podróż powrotną do pełni, starając się odtworzyć siebie w postaci SŁONECZNEGO DZIECKA naszego Boga Ojca Matki – istoty Światła z boskim dziedzictwem. Stwórca jest ŹRÓDŁEM ODDECHU ŻYCIA. Oddech jest twoją linią życia łączącą cię ze WSZYSTKIM, CO JEST. Gdy robisz wdech, otrzymujesz ów dar pochodzący z jądra serca Stwórcy. Z każdym wydechem wysyłasz ten dar świętego oddechu z powrotem do królestw nieskończonego Źródła Życia.

W miarę jak zasłona pomiędzy światem waszym a naszym stopniowo się rozpuszczała, staraliśmy się dawać wam narzędzia i wiedzę o tym, jak powinna funkcjonować i czuć się komfortowo w rozszerzonej rzeczywistości rozwinięta natchniona Dusza ludzkiej istoty. Ważne jest, aby zrozumieć, że mamy możliwość monitorowania głównych myślokształtów lub najbardziej powszechnych przekonań szerokich rzesz bytujących na ziemskim poziomie istnienia, a dzięki naszym wyjątkowo rozwiniętym zmysłom możemy obserwować przypływy i odpływy Światła oraz cienia w każdej części świata.

Teraz już wiecie, że istnieją strumienie życia / Światła, które przepływają przez Omniwersum do każdego wszechświata, podwszechświata, galaktyki, układu słonecznego i do każdej istoty rozumnej. Po tym, jak zaczęliście się budzić, zaczęliście aktywnie dążyć do wzmocnienia połączenia i prosić o wskazówki oraz przewodnictwo we wzmacnianiu blasku i mocy osobistej linii Światła. My z królestw anielskich wysyłaliśmy ku wam strumienie rozszczepionego światła Stwórcy całego tego podwszechświata. Te żywe strumienie światła emitują cechy i przymioty, które ucieleśniamy my, przedstawiciele naszego Boga Ojca Matki, a naszą boską misją jest udostępnienie ich dla ludzkości, Ziemi i całego stworzenia. Kiedy skupisz swoją świadomość na kimś z nas, automatycznie połączysz się z jednym z milionów naszych strumieni światła, a wtedy my natychmiast stajemy się ciebie świadomi. To jest jak regulacja stacji radiowej albo wsadzenie wtyczki do gniazdka energii elektrycznej. Siła strumienia światła i połączenia zależy od częstotliwości, jaką ucieleśniasz, lub od harmonii i mocy twojego podpisu energetycznego oraz pieśni twojej duszy.

Jaźń duszy każdego człowieka stara się przyjąć właściwą sobie rolę reżysera jego życiowych doświadczeń. To jest przeciąganie liny pomiędzy Jaźnią duszy a ego, przy czym ego nie chce zrezygnować z kontroli nad systemem składającym się z czterech niższych ciał: fizycznego, mentalnego, emocjonalnego i eterycznego. Dusza jest nieśmiertelna i może być nazywana osobowością boskiej Jaźni. Pamięta, kim naprawdę jesteś i wszystko, czego doświadczyłaś / doświadczyłeś podczas swoich licznych wcieleń jako świadoma iskra boża. Ego jest nieodłączną częścią fizycznej osobowości, a twoje ciała - fizyczne, mentalne i emocjonalne - zostały zakodowane z cechami, słabymi i mocnymi stronami, wyzwaniami oraz możliwościami wybranymi przez ciebie, abyś mogła / mógł ich doświadczyć w tym życiu. Zawsze, w każdym wcieleniu, wybierasz lub zgadzasz się na karmiczne lekcje, które chcesz przyswoić. Wolna wola odnosi się również do stanu rzeczy pomiędzy wcieleniami. Chociaż masz zalecenia i sugestie, jednak zawsze sam/a podejmujesz ostateczne decyzje.

Należy dążyć do wzniesienia się ponad codzienne stresujące sytuacje, tak aby można było przekształcić chwile dysonansu w godziny spokoju. Niezmiernie ważne jest, aby skupić się na tym, co jest poprawne w twoim życiu osobistym, i ważne jest, żeby zacząć sobie wyobrażać siebie takim, jakim chce się stać. Podkreślaliśmy, że trzeba ćwiczyć nieosądzanie, co wiąże się z nieosądzaniem Jaźni.

Pamiętaj, teraz masz dostęp do wszystkich cząstek Światła / życia Stwórcy, które możesz wprowadzić do swojego świętego Serca, i nigdy nie zapominaj, że te diamentowe cząstki stwórcze mogą być aktywowane jedynie przez intencję czystej miłości. Przypominam również, że jeśli masz zintegrowany wibracyjny wzorzec obfitości i uznajesz go za własną prawdę, staje się on częścią pieśni twojej duszy. Później te wzorce częstotliwości obfitości będą promieniować z przodu i z tyłu portali twojego słonecznego centrum mocy zgodnie ze znakiem nieskończoności, tworząc w ten sposób stały przepływ zasobności we wszystkie dobre rzeczy.

Już dawno mówiłem o zalecie egoizmu, co wielu z was zszokowało, ponieważ to było zupełnym przeciwieństwem tego, czego nauczano w minionych wiekach. Proszę, rozważ, w jaki sposób możesz zrobić lub dać coś, co masz, nie żądając niczego w zamian? Wypadałoby stać się przykładem dla innych i dzielić się swoją miłością / Światłem oraz mądrością z Ziemią, ludzkością i całym stworzeniem. Kiedy funkcjonujesz w środowisku harmonijnego środkowego lub wyższego czwartego wymiaru, sięgasz po moc, dary i świadomość wymiaru piątego poprzez swoją kryształową piramidę Światła, która strategicznie stacjonuje w wyższych wymiarach wokół Ziemi. W ten sposób możesz zainicjować przepływ diamentowych cząstek, eliksiru miłości / życia do osobistej pięciowymiarowej piramidy i eterycznej repliki, którą tam zostawiłaś / zostawiłeś tak dawno temu.

Od tego momentu zapewniasz sobie dostęp do Światła Stwórcy, które napływa przez pionową linię rzeki Życia i przez czakrę korony do twojego ciała fizycznego, a jego zapas będzie przechowywany w twoim świętym Sercu. Kiedy połączysz się z tym Boskim Źródłem mocy / życia / Światła, twoja ziemska rzeczywistość nigdy już nie będzie taka sama. Możesz wziąć, ile potrzebujesz, ponieważ zapasy są nieograniczone. Zobacz te roziskrzone cząstki przepływające całe twoje ciało jako strumień rozjarzonego równoważącego, transformującego i wzmacniającego światła. Za pomocą otrzymanych technik, zwłaszcza oddechu nieskończoności, będziesz ten błogosławiony dar Światła Stwórcy automatycznie rozsyłać w świat.

Gdy określisz swój zamiar oraz wykonasz rytuał nosiciela / przewoźnika Światła i mocno zakotwiczysz się w swoim umyśle, nie musisz się już skupiać na rozsyłaniu tych transformujących cząstek Światła, gdyż boski plan automatycznie podąży za ścieżkami, które wybierzesz. Część swoich diamentowych cząstek możesz przeznaczyć dla Światowej Piramidy Światła lub piramidy Służebników Świata dla wzniesienia ludzkości i Ziemi, a część możesz dać piramidzie grupy, której jesteś aktywnym członkiem. Ponadto nie zapomnij napełnić obszerną porcją Światła Stwórcy swojej piramidy roboczej – własnych projektów i myśli nasiennych.

Kiedy po brzegi przepełniasz się miłością / Światłem, a Duch zarządza twoim życiem i doświadczeniami, nie martw się już o swój udział w miłości, dostatku, szacunku i tak dalej, gdyż potwierdzenie tego, kim i czym jesteś, pochodzi z wnętrza - tak się dzieje po przesunięciu do trybu bezinteresownego pana siebie. Wiesz, że masz dostęp do bogactw, cnót i talentów twojego boskiego dziedzictwa i nie jesteś zależna / zależny od nikogo i niczego w świecie fizycznym, ponieważ jesteś już samowładną istotą Światła.

Chcę również wyjaśnić pewne zamieszanie wokół wolnej woli. Kiedy prosimy, aby się modlić słowami „bądź wola twoja”, nie prosimy, abyście porzucali swoją wolną wolę. Staramy się pomóc wam dokonać najlepszych i najdonioślejszych wyborów, jakich można inteligentnie dokonać. Równie mądrze byłoby powiedzieć: „Proszę o to lub o coś większego dla mojego najwyższego dobra i dla najwyższego dobra wszystkich”, ponieważ ze względu na nieznajomość przyszłych okoliczności nie możesz wiedzieć, jaki wybór okaże się najlepszy. Jeśli kontaktujesz się ze swoja wyższą Jaźnią każdego dnia, jeśli co dzień wstajesz i prosisz, aby twoja wola była dostrojona do woli twojej boskiej Jaźni dla twojego najwyższego dobra, wówczas oddajesz Jaźni swojej duszy uprawnienia do inspirowania cię i prowadzenia oraz kierowania tobą. Tak wzmacniasz połączenie z wyższą Jaźnią i istotami Światła, dzięki czemu one mogą się z tobą komunikować poprzez twoją intuicję oraz mogą pomagać ci w podejmowaniu doskonałych wyborów w każdej chwili dnia. Proces przyspieszy również, gdy poprosisz: „A teraz oddaj moje ego pod kontrolę mojej wyższej Jaźni, a od tej chwili dzięki naszym wspólnym staraniom będziemy tworzyć tylko piękno, harmonię i równowagę w nas i wokół nas”. To pozwoli twojej wyższej Jaźni zacząć kierować cię ku twojemu najwyższemu przeznaczeniu i przyspieszy proces integracji ciała fizycznego, emocjonalnego i mentalnego z duchową Jaźnią. Wszyscy jesteście proszeni o podjęcie kilku ważnych i doniosłych decyzji podczas gdy przygotowujecie się do urzeczywistnienia losu związanego z przybliżającym się piątym wymiarem. Pamiętaj, zawsze masz kontrolę nad ostatecznym wyborem, jakiego dokonujesz.

Moi dzielni, te transformacyjne lata mogą być dla każdego z was najbardziej ekscytującym, dającym spełnienie okresem życia, jeśli tylko zaczniecie sięgać do swojego świętego Umysłu przez święte Serce. Przynieśliście w to życie wiele wspaniałych talentów i umiejętności, jednak musicie zacząć świadomie uzyskiwać dostęp do tych darów i przyjmować je, tak abyście mogli je doskonalić, a następnie dzielić się nimi z innymi. Wyobraź sobie doskonały świat, jaki chcesz stworzyć, a następnie postępuj zgodnie z podszeptami Ducha i podejmuj działania konieczne do przejawienia tych marzeń. Musisz korzystać z darów, jakimi cię pobłogosławiono, wtedy może dostaniesz ich jeszcze więcej.

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że przy wielu z was są lub mogą się pojawić tacy ludzie, którzy będą próbowali odwieść was od Ścieżki. Wśród nich mogą być członkowie rodzin lub przyjaciele, którzy pozostają z tyłu wówczas, gdy wy idziecie Ścieżką oświecenia. Kiedy już przyswajacie lekcje dla was przeznaczone i jesteście gotowi iść w kierunku Światła, oni nadal mogą tkwić w iluzji trzeciego / czwartego wymiaru. To ich wybór, więc nie powinniście ich oceniać. Pobłogosławcie ich i pozwólcie im pójść własną ścieżką, lecz nie dajcie się powstrzymywać. Waleczne serca, tacy jak wy - na tyle odważni, aby wyjść poza popularne przekonania i ograniczoną zbiorową świadomość niżej wymiarowego świata, stanowią przecierającą szlaki awangardę.

Twoje przeznaczenie bycia drogowskazem dla innych polega na świeceniu przykładem, który emanuje miłością i harmonią. Jeśli zrobisz to, nic więcej, to i tak wypełnisz swoją obecną boską misję na Ziemi. Ujrzyj siebie otoczoną / otoczonego fioletowym płomieniem transformacji, a następnie wyświetl ten promieniejący płomień transformacji w świat materialny. Na każdą przeciwność losu patrz jak na nasienie okazji. Kiedy przechodzisz przez jakąś lekcję i poznajesz wartość jej nauki, wiedz, że nigdy nie będziesz musiała / musiał ponownie doświadczać tej konkretnej sytuacji. Dzielne wyruszenie na poszukiwania i życie własnymi prawdami jest pierwszym krokiem, żeby z powrotem przejąć panowanie nad sobą. Ponownie przypominam, że twój święty Umysł posiada atomy nasienne pamięci przeszłości i przyszłości oraz stanowi twoje osobiste źródło Boskiej woli i mocy naszego niebiańskiego Ojca. Te atomy nasienne pamięci - by uaktywnić się w przyszłości - muszą być inkubowane w świętym Sercu, a diamentowe cząstki Światła Stwórcy zapalane przez twoją miłość za sprawą twojej czystej intencji i działania, przejawią się w świecie formy. Gdy jesteś w harmonijnym zestrojeniu z Duchem i Boskim Planem dla najwyższego dobra wszystkich, naturalnym skutkiem staje się wszelkiego rodzaju obfitość.

Ukochani, nigdy nie było zamierzone, abyście podróżowali samotnie. Czekamy, aby zjednoczyć się z wami i proponujemy wam pomoc w tych czasach przyspieszonych przemian. Często prosiliśmy, abyście nas wzywali, gdyż jesteśmy od was oddaleni jedynie o myśl. Teraz prosimy: wyobraź sobie strumień Światła, linię życia płynącą z centrum serca i łączącą się z nami. Możesz utworzyć połączenie z tak wieloma z nas, z iloma sobie życzysz, a razem będziemy otaczać Ziemię strumieniami Światła Stwórcy. Kochamy was dogłębnie.

JAM JEST archanioł Michał

Saturday, August 29, 2015

Demistyfikacja śmierciLM-08-2015  przekazane przez Ronnę Herman http://www.ronnastar.com/

tłumaczenie Teresa Serafinowska

Ukochani Mistrzowie, na ziemskim poziomie ludzie cieszą się z narodzin dziecka, ponieważ to rzeczywiście jest cud stworzenia  i opłakują śmierć bliskiej osoby, gdyż ich zdaniem tracą tę osobę ze swego otoczenia. Jednak z duchowego punktu widzenia śmierć również jest cudem, ponieważ oznacza  powrót do bardziej prawdziwego STANU BYTU.

Często mówiliśmy o ograniczonej świadomości, a teraz wielu z was zdaje sobie sprawę, że proces wznoszenia pociąga za sobą jej rozszerzenie powiązane z integracją wszystkich aspektów świadomej ekspresji. Często słyszeliście, że nie jesteście po prostu ludźmi z duszami, jesteście cudownymi istotami, które doświadczyły ogromnej różnorodności fizycznego przejawiania świadomości.

W pradawnych czasach, kiedy doświadczaliście królestw materii w stałej lub półstałej postaci - w różnym stopniu - w wyższym czwartym lub niższym piątym wymiarze na Ziemi czy na innych planetach waszego Układu Słonecznego albo galaktyki - zachowywaliście tę samą formę przez czas dłuższy niż obecnie. W rzeczywistości utrzymywaliście to samo ciało fizyczne przez tysiące lat, mierząc waszą miarą czasu. Pozbywanie się ciała w okresie przejściowym przy końcu życia było tak naturalne jak zrzucanie z siebie starego ubrania. Śmierć, jaką znacie teraz, nie istniała, zanim ludzkość nie zatonęła w gęstości niższego czwartego i trzeciego wymiaru. Zapomnieliście, że pobyt na Ziemi jest tylko bardzo małym przerywnikiem pośród szerokiego wachlarza doświadczeń podczas wspaniałej podróży przez Kosmos.

Po uroczystej ceremonii pożegnalnej odchodząca dusza wchodziła do specjalnej Fontanny Przejścia, w której jasno płonął Fioletowy Płomień Transformacji (Fioletowy Płomień nie jest gorący, jak można sobie wyobrażać, lecz jest chłodny i kojący). Następnie owa dusza była natychmiast transportowana do środowiska odpowiedniego wyższego wymiaru.

Ludzie nadal pozostający na fizycznym poziomie mogli się telepatycznie komunikować z bliskimi, którzy odeszli, wiedząc, że kiedyś w przyszłości znów się spotkają. Wiedzieli też, że mogą wchodzić w kontakt z tymi bliskimi podczas nocnych podróży w ciele eterycznym - dla nich nocne podróże były tak samo prawdziwe i niezapomniane, jak dzienne doświadczenia.

Za jakiś czas, w przyszłości, ludzie przestaną bać się śmierci i zrozumieją, że ona jest nieodłączną częścią niesamowitego, wciąż ewoluującego, procesu twórczego. Istnieje naturalny ciąg narodzin, śmierci / przejścia, odpoczynku i asymilacji oraz ponownych narodzin mający na celu doświadczanie cudownych różnorodnych ciał, rozmiarów, form i rzeczywistości dostępnych dla was jako współtwórców. Tymczasem trzeba uwolnić wiele starych, sztywnych poglądów oraz tabu związanych ze śmiercią i zaświatami. Trzeba również wiedzieć, że życie, jakiego obecnie doświadczacie, według czasu uniwersalnego jest tylko chwilą.

Jedną z najważniejszych rzeczy, jakie trzeba zrozumieć, jest to, że wszystko, czego doświadczacie, zaczyna się wewnątrz. Każdy z was jest mikrokosmosem lub miniaturą Wszechświata wewnątrz makrokosmosu, który zawiera całe omniwersalne doświadczenie. Jesteście komórkami w sercu / umyśle Najwyższego Stwórcy i ten opis jest prawidłowy. Wszystko, co istnieje, zawiera esencję energii miłości / Światła, energię tworzenia lub iskrę boskości. Po raz kolejny podkreślam, że nic nie może istnieć bez tej życiodajnej esencji. To wspaniałe spektrum Światła zostało posłane do naszego Boga Ojca Matki przez Najwyższego Stwórcę w różnych pomniejszonych poziomach luminacji, a następnie dzięki promieniowaniu wielkich archaniołów dostało się do waszego Wszechświata. Żaden z objawiających się wszechświatów nie może istnieć bez tego, i wy też nie.

Często czytaliście lub słyszeliście o ludziach, którzy mieli doświadczenia związane ze śmiercią kliniczną, że doznawali przyciągania w kierunku Światła. Najczęściej te doświadczenia są takie same, choć z niewielkimi różnicami. Zazwyczaj ludzie ciężko chorzy lub doświadczający traumatycznej sytuacji są wciągani do światła, napełniani poczuciem szczęścia i niesamowitej, przytłaczającej miłości. Dość często widzą znaną sobie istotę ze Światła lub czasami bliską osobę, która odeszła wcześniej. Zwykle miewają poczucie, że mogą przejść w kierunku Światła tylko do pewnej granicy,  przy której są z powrotem wciągani do swoich fizycznych ciał. Czasami rozmawiają z nimi istoty świetliste, lecz nie zawsze. Czasami dostają wybór i albo mogą powrócić do fizycznej egzystencji, albo kontynuują podróż w kierunku Światła, a jeszcze innym razem każe się im wracać do ciała, gdyż nie ukończyli swojej misji.

Wyjaśniałem, że zasłona nie jest tam, lecz w waszych własnych strukturach mózgu, tak samo jest z doświadczeniem na granicy śmierci. Wszystko to odbywa się w waszych własnych wyżej wymiarowych świętych Umysłach i jest zaaranżowane przez wyższą Jaźń. Doświadczanie śmierci klinicznej stanowi zwykle życiowe rozdroże, czas decyzji i szansę na wejście na Ścieżkę oświecenia. I dość często, lecz nie zawsze, podczas tego zdarzenia następuje duchowe scalenie, podczas którego część Jaźni duszy o wyższych częstotliwościach, która rezyduje w czakrze Gwiazdy Duszy (około 15 – 20 centymetrów nad głową) przemieszcza się do centrum świętego serca i zaczyna proces reżyserowania życiowych doświadczeń, zastępując w tym pragnienia ego.

Podczas doświadczenia śmierci klinicznej zachodzi reakcja chemiczna otwierająca dostęp do części mózgu zwanej świętym Umysłem. To daje dojście do poszczególnych obszarów, gdzie są przechowywane pewne pakiety Światła mądrości. Te świetlane pakiety składają się z wyższych częstotliwości Światła i zawierają informacje, do których normalnie człowiek nie ma dostępu. Tę wiedzę czuje się i odbiera inaczej niż za życia, często daje ona również wgląd w część historii wcieleń, a czasem w rodowód oraz w inne ważne kwestie.

Pamiętaj, że wszystko, czego kiedykolwiek przyszło ci doświadczyć, i wszystko czym jesteś - od chwili pierwszego zejścia zindywidualizowanej świadomości jako boskiej iskry i zyskania świadomości faktu, że „JESTEM KTÓRY JESTEM -  JESTEM ASPEKTEM STWÓRCY” - jest przechowywane  w pakietach światła mądrości ukrytych w wyżej wymiarowych poziomach mózgu. W świętym Umyśle, DNA i systemie czakr są przechowywane wszystkie cnoty, atrybuty, cechy i aspekty Najwyższego Stwórcy. One czekają, aż zintegrujesz wyższe częstotliwości Światła, które dadzą ci dostęp do wszystkich wspaniałości twojego boskiego dziedzictwa, oraz  zażądasz klucza do królestwa.

Masz ciało eteryczne, które zawiera kompletną autentyczną replikę ciał: fizycznego, mentalnego i emocjonalnego. Kiedy umrzesz lub całkowicie opuścisz swoje ciało, srebrny sznur (tak go się nazywa) będzie odcięty i całkowicie opuścisz ciało fizyczne, które natychmiast zacznie się rozpadać. Twoja dusza powoli połączy się z ciałem eterycznym, a ty przeniesiesz się na zewnątrz do królestw wyższych wymiarów.

Wielu z was ma błędne pojęcie o tym, jak to jest w wyższych wymiarach. Wyższe wymiary nie są mglistymi, nienamacalnymi formacjami i w zasadzie nie różnią się od fizycznego środowiska Ziemi. Jednakże gdybyście je trochę poobserwowali, moglibyście zauważyć wiele różnic. Kiedy do nich wkroczycie, będziecie mieli formę i ciało. Tam ludzka postać jest bardziej wysubtelniona i nie tak stała, jak w środowisku trzeciego / czwartego wymiaru, lecz czuje się ją stabilnie, a wszystko wokół ma formę, istnieje też porządek rzeczy. Na przykład to, jak będzie wyglądać twoje otoczenie, wyznaczy stan twojej świadomości i zdolności oraz poziom, do którego jesteś dostrojona, lub z którym współbrzmisz. Podobnie: częstotliwości, jakie emitujesz lub z jakimi rezonujesz, przesądzą o tym, w który wymiar lub podpoziom wymiaru przejdziesz, a także do jakiego poziomu kosmicznej informacji uzyskasz dostęp. Pole twojej aury jest jak płaszcz, który otacza ciało eteryczne lub astralne i jest to albo płaszcz ze światła, albo całun negatywnej, nieharmonijnej energii nagromadzonej podczas wielu minionych życiowych doświadczeń.

Wyjaśniałem to w przeszłości, jednak ważne jest, abyście dokładnie rozumieli proces przejścia, dlatego znów krótko zrelacjonuję, co się dzieje, kiedy dusza opuszcza ciało fizyczne. Ci, którzy są oświeceni i świadomi siebie, są bezzwłocznie podejmowani przez własną radę opiekunów, aby bez osądzania dokonać przeglądu minionego życia: jakie wyzwania i możliwości zostały zrealizowane w sposób pozytywny, z miłością i współczuciem, a które zadania nie zostały ukończone, a w związku z tym trzeba zająć się nimi powtórnie. W wyższych królestwach nie da się niczego przed nikim ukryć, twoja aura opowiada całą twoją historię i każdy może ujrzeć blask i świetlistość twojej duchowej Jaźni lub jej brak. Twoja forma będzie piękna i doskonała - możesz pojawić się w każdym wieku i każdej postaci, w jakiej zapragniesz.

Po zakończeniu procesu przeglądu masz wiele możliwości. Możesz udać się na uniwersytet, aby uczyć się w którymś z gwiezdnych systemów, możesz na różne sposoby służyć swoimi zdolnościami, możesz cieszyć się pięknem stworzenia i ćwiczyć umiejętności współtworzenia lub przeżywać wiele innych doświadczeń, które są zbyt rozległe, aby je tu nakreślać. W wyższych wymiarach duchowy postęp nie jest tak szybki jak w ciele fizycznym, ponieważ jesteście świadomi praw uniwersalnych i natychmiast widzicie skutki swoich myśli i działań. Dlatego każdy tak bardzo chce się wcielić na ziemskim poziomie, mimo że to jest obwarowane wyzwaniami, ograniczeniami, a często bólem i cierpieniem.

Chociaż trudno w to uwierzyć, to jednak życie na Ziemi w tym czasie wielkiej transformacji jest wspaniałą szansą i zaszczytem. Wiele pięknych dusz na skrzydłach nadziei wyczekuje na możliwość powrotu na Ziemię i bycie częścią tego cudownego procesu ewolucyjnego.

Kiedy wracałaś na Ziemię i dano ci szansę na ucieleśnienie takiej ilości boskiej Jaźni, jaką możesz w sobie pomieścić oraz używać – dzieląc się swoim światłem, pomagając ludzkości i planecie - została ci złożona Złota Obietnica. Chodzi o bezprecedensową okazję do integracji maksymalnej ilości  twojej boskiej świadomości i powrotu do prawdziwego stanu istoty Światła.

Inna opowieść dotyczy tych, którzy umierają śmiercią gwałtowną – tych, którzy żyli życiem wypełnionym nienawiścią, strachem i agresją wobec innych lub nagromadzili mnóstwo długu karmicznego do przepracowania. Takie dusze są brane na tak zwany „oddział intensywnej terapii”, podczas której opiekują się nimi Aniołowie Miłosierdzia. Te dusze zamknęły się w więzieniu własnych wytworów (mają wypaczone pole auryczne / astralne)  i będą żyć w stanie snu, który składa się z ich przekonań, negatywnych działań i nierealnych pomysłów. Najbliższe temu określenie to  „piekło” lub „czyściec”, ponieważ żyją w świecie o niższej częstotliwości myślokształtów, które stworzyli na Ziemi podczas wielu wcieleń.

Aniołowie Miłosierdzia nieustanne emitują do takiej osoby światło / miłość Stwórcy i powoli, z czasem, w zależności od tego, jak gęste jest negatywne pole, eliksir miłości stopniowo przenika oraz rozpuszcza powłokę wokół ciała eterycznego i duszy tej osoby. Zawsze jest szansa na dokonanie zwrotu, nawet jeśli może to potrwać wieki - to zależy od wagi i wielkości negatywizmów.

Pozwól nam wyjaśnić kolejne błędne przekonanie: nie jest grzechem, jeśli ktoś popełni samobójstwo czy w inny sposób zrezygnuje z życia, zanim zakończy swoją misję. Istnieje wiele powodów, dla których ludzie decydują się zakończyć własne życie lub poświęcić je dla kogoś innego. Czasem jest to spowodowane przytłaczającym brzemieniem poczucia wstydu, winy czy strachu, a czasem niewłaściwymi pobudkami altruistycznymi (co zazwyczaj wynika z kompleksu męczennika) lub śmiertelną chorobą - kiedy cierpienie staje się nie do zniesienia. Takie dusze są kierowane tak, aby mogły skorygować sytuacje, które spowodowały ich cierpienie, ból lub choroby oraz będą miały kolejną okazję, aby to naprawić.

Jeśli ktoś decyduje się zakończyć swoje życie z powodu bolesnych sytuacji, które zaistniały same z siebie, nie będzie w stanie uniknąć tych okoliczności w kolejnym wcieleniu, a więc po prostu przekłada wyzwania oraz szansę na nauczenie się swojej życiowej lekcji. Pamiętaj: zawsze jesteś własnym sędzią i z pomocą swojej rady opiekunów decydujesz, czego doświadczysz w kolejnym wcieleniu, wybierając  z  wielu dostępnych możliwości. Gdy dusza przebywa w wyższych wymiarach, zawsze jest chętna do naprawienia swoich błędów z przeszłości, dlatego z pola jej aury mogą zostać usunięte nieharmonijne wzorce wibracji, aby mogła kontynuować podróż w kierunku oświecenia.

Ważne jest również, aby zrozumieć, że kiedy proces spiralnej ewolucji przechodzi na kolejny poziom, zasady również są zmieniane. W ciągu ostatnich stu lat każde kolejne pokolenie wcielało się z coraz większą ilością dostępnej kosmicznej pamięci. Innymi słowy, zasłona zapomnienia jest przerzedzana i powoli całkowicie eliminowana. Membrany światła wokół licznych nici DNA stają się coraz cieńsze, a ci, którzy teraz się rodzą, będą mieli dostęp do umiejętności i talentów, jakie nie były osiągalne dla ich rodziców czy dziadków. Nazywaj je jak chcesz: dzieci indygo, kryształowe albo złote, to są mądre STARE DUSZE, które zgodziły się wcielić na Ziemi, aby przejąć stery od was – starszych i poprowadzić ludzkość w światło nowej ery.

Niezależnie od tego, czy ludzie zaprzeczają prawdzie, którą mamy wam do przekazania, czy w nią wierzą czy nie, to jest żywa prawda i prawo uniwersalne dotyczące każdej duszy rządzącej się zasadami Boskiego Planu. Aby uzyskać dostęp do cudownego połączenia ze ŹRÓDŁEM, trzeba odsunąć wewnętrzną zasłonę i przełamać się przez ograniczenia negatywnego środowiska trzeciego / czwartego wymiaru. Zawsze byliście i zawsze będziecie mieli połączenie ze WSZYSTKIM, CO JEST. Całe poczucie odłączenia jest w głowie, a droga do odblokowania wejścia do rzeki Życia jest w ŚWIĘTYM SERCU.

Moi kochani nosiciele Światła, proszę was, potraktujcie każdy test i wyzwanie jako okazję do uwolnienia od przestarzałych myśli i wzorców wibracyjnych, które nie służą waszemu najwyższemu dobru. Błagam, spójrzcie na swoje życiowe doświadczenia przez filtry świętego Serca / Umysłu, a przyciągane cząstki Światła / Życia Stwórcy natchnijcie miłością, wypromieniowując je później w świat i do ludzkości. Wszyscy uczestniczymy w tym kosmicznym tańcu ewolucji i razem zwyciężymy.

JAM JEST archanioł Michał

Friday, August 7, 2015

Piramidy Światła - Świetliste Ścieżki Powrotne


LM-07-2015 przekazane przez Ronnę Herman http://www.ronnastar.com/messages-aam/latest.html
tłumaczenie Teresa Serafinowska

Ukochani Mistrzowie, wciąż staramy się przekazywać wam najbardziej istotne informacje pomocne w zrozumieniu bieżącej sytuacji oraz szeroki przegląd tego, czego się po niej można spodziewać, jak również metod, narzędzi i ćwiczeń ułatwiających przechodzenie przez proces ewolucji z możliwie najmniejszym dyskomfortem - dzięki darowi łaski (który jest subtelną energią karmy). Jednak jak zawsze napominamy, abyście akceptowali tylko te pojęcia, które w sercu i duszy odbieracie jako prawdę. Nie powinniście bezmyślnie nikogo naśladować, ponieważ chcąc uzyskać wewnętrzne mistrzostwo, trzeba stale korzystać z daru wnikliwości.

Istnieje wielu oddanych posłańców, którzy otrzymują teraz różne aspekty nowego Boskiego Planu dla przyszłości ludzkości. Poświęcili życie, aby przynosić wam nauki mądrości na obecne i przyszłe czasy poszerzania ziemskiej świadomości. Starają się przekazywać jak najwięcej mądrości i najkorzystniejsze możliwe informacje, a w tym celu stale muszą dążyć do dokładności oraz nieskazitelności. Będą rozpoznani po owocach swej pracy. Gorliwie podążają swoim szlakami i wiele razy wykazali się poświęceniem oraz zaangażowaniem w wybraną przez siebie misję, a od spełnienia duchowego przeznaczenia nie mogą ich odwieść ani zniechęcić żadne negatywizmy.

Każdy z was rozdzielał swoją świadomość lub rozdrabniał się wiele tysięcy razy, aby doświadczyć ogromnej różnorodności Stworzenia, jak również łączył się z wieloma różnymi aspektami siebie o wiele więcej razy, niż może to sobie wyobrazić. Za każdym razem, kiedy to robiliście, dodawaliście do swoich banków pamięci atomu nasiennego coraz więcej złożonych informacji i wyjątkowych doświadczeń. Im dalej odsuwaliście się od doskonałości Najwyższego Stwórcy i im głębiej zanurzaliście się w wielowymiarowości, tym gęstsze oraz mniej doskonałe stawały się wasze wytwory, ponieważ mieliście do użytku mniej czystej substancji Światła. W związku z tym nie powinniście się potępiać ani mieć poczucia winy czy porażki, ponieważ dla każdego życia został starannie zaprojektowany plan nauczania. Ten etap kosmicznej twórczej ekspansji zbliża się jednak do końca. Przyszedł czas, aby odzyskać wewnętrzne mistrzostwo oraz zdolność do tworzenia rzeczy pięknych i harmonijnych w zgodzie z pierwotnym nadrzędnym Boskim Planem.

W celu rozwinięcia subtelnych wartości duchowych trzeba dążyć do silnego, wysoko rozwiniętego połączenia pomiędzy ciałem mentalnym a emocjonalnym, a także między duszą a wieloma aspektami wyższej Jaźni. Kiedy dopasujesz się do wyższych częstotliwości Boskiej Mądrości, z wyższych płaszczyzn intuicji wyleją się genialne pomysły. Możesz w jednej chwili doświadczać podekscytowania, a w kolejnej – depresji, aż stopniowo osiągniesz błogi stan świadomości i już go nie utracisz. Okresy depresji staną się mniej intensywne oraz rzadsze. Jednak wiedz, że ego będzie się buntowało i opierało wysiłkom duszy oraz wyższej Jaźni – będzie próbowało utrzymać swoje zwyczajowe praktyki / nawyki, służąc tylko małej jaźni i egoistycznym pragnieniom. Musisz sięgnąć do sfery świętego Ducha i nauczyć się korzystać z duchowej woli oraz wnikliwości. Musisz stale monitorować i oceniać swoje słowa, czyny oraz pobudki, szkoląc się i uzyskując posłuch małej jaźni. Pamiętaj: CAŁA WIEDZA JEST FORMĄ ŚWIATŁA.

Miliony drogich Dusz są w trakcie tego, co można nazwać procesem wniebowstąpienia lub przemierzania licznych stopni do wyższej świadomości. Ten proces pociąga za sobą uzdrawianie, klarowanie i harmonizowanie wszystkich fragmentów duszy pozostających w trzecim i niższym czwartym wymiarze. Po osiągnięciu średniego szczebla czwartego wymiaru jesteś gotowa / gotów na ważne uaktualnienia w świadomości, co będzie dla ciebie oznaczać gotowość do rozpoczęcia procesu integracji subtelnych częstotliwości licznych wyższych Jaźni. Ten proces będzie kontynuowany dopóty, dopóki nie przyswoisz wszystkich aspektów wyższej Jaźni z siedmiu podpoziomów czwartego wymiaru. To jest cel wznoszenia dla ludzkości podczas tego etapu rozwoju duchowej świadomości. Jak zapewne wiesz, wznoszenie jest niekończącym się, ciągłym procesem ewolucyjnym, a nie celem samym w sobie. Musisz również pamiętać, że doświadczyłaś / doświadczyłeś już różnorodnych etapów procesu wznoszenia wiele razy wcześniej w różnych miejscach i rzeczywistościach.

Miliony szlachetnych dusz powróciło do swojego spektrum światła i cienia, do akceptowalnego poziomu dualizmu, rozpoczynając proces otwierania ścieżek komunikacji z wielkimi istotami z wyższych wymiarów. To oznacza, że ogromna rzesza z was wykonała monumentalne zadanie oczyszczenia głównej części osobistego długu karmicznego. Podpis energetyczny takiej osoby promienieje głównie pozytywnymi, korzystnymi wzorcami częstotliwości wibracji, i stopniowo dostosowuje się do pierwotnej pieśni Duszy. Oznacza to również, że ma ona znów połączenie z i pomiędzy świętym Umysłem oraz świętym Sercem.

Wielu z was odbiera teraz impulsy, przesłania inspiracji, a także zaawansowane informacje od wyższej Jaźni, przewodników i wyspecjalizowanych anielskich pomocników. Prosimy, powoli kontynuuj ten proces i pozwól wyższej Jaźni, aby prowadziła cię przez niego. Jeśli tak zrobisz, możesz zbudować solidne połączenie z kosmicznymi częstotliwościami wyższej inteligencji, dzięki czemu stopniowo oraz bezpiecznie będziesz się przyłączać do bardziej zaawansowanych nauczycieli kosmicznej mądrości. Jako aspirantowi na Ścieżce, są ci objawiane coraz większe kosmiczne prawdy. Jednak musisz pamiętać, że pomniejsze zasady odwiecznej mądrości będą stale poszerzane - uwzględniając wyjątkowe zasady, prawa i prawdy kolejnego poziomu istnienia w niekończącym się cyklu wznoszenia w świadomości. Pamiętaj, że wiedza musi zostać przyswojona i użyta w skuteczny sposób – w zależności od potrzeb, i musi zostać zachowana jako mądrość. Duchowo – ludzkie istoty - ci, którzy rozwinęli  swoje nadświadome umiejętności - mogą zacząć czerpać z bogactwa informacji przechowywanych w ich świętych Umysłach. W końcu zyskają umiejętność przyciągania inspiracji i zaawansowanych informacji z wyższych wymiarów poprzez liczne fragmenty Jaźni swoich dusz rozproszonych w tym podwszechświecie.

Nadświadomość / wyższa Jaźń jest linką do światów duchowych. Najpierw można zacząć uzyskiwać informacje / przebłyski inspiracji dzięki zdolnościom intuicyjnym i podczas medytacji.  Kiedy aspirant na Ścieżce staje się bardziej biegły i nieskrępowany w stosowaniu wyższych wzorców częstotliwości świętego Umysłu, kompetencje umysłu ulegają znacznemu zwiększeniu. W efekcie sięgania do wyższych poziomów częstotliwości spora część pamięci zdarzeń z przeszłości zacznie znikać z pamięci mózgu, co pozwoli ci wyjść z poziomu mózgu / umysłu instynktownego do królestwa wyższego Umysłu. Wznoszenie poszerza umysł, gdyż jest procesem przechodzenia od jednego stanu świadomości do kolejnego. Poszerzanie świadomości obejmuje całą ludzkość, Ziemię, Układ Słoneczny i strefę jego wpływów. Nie chodzi już o skupianie się na małej Jaźni. Ostatecznym celem jest stanie się istotą galaktyczną, która w końcu osiągnie świadomość uniwersalną.

Wyostrz swoją przenikliwość i panuj nad emocjami oraz myślokształtami, ponieważ one są ważnymi elementami procesu współtworzenia, decydując o jakości wzorców wibracyjnych, jakie wysyłasz do swoich osobistych dwunastu promieni, kwiatu Życia oraz koła tworzenia. Wibracje myśli nasiennych zasiewanych w osobistym kole tworzenia zadecydują o jakości tego, co się przejawi i czego doświadczysz w życiu codziennym  - zarówno w sensie pozytywnym, jak i negatywnym. Te zdarzenia będą twoim barometrem tego, jakie wzorce wibracyjne wysyłasz w świat przyczyny i skutku.

Twoim głównym zadaniem / celem w tym czasie jest stworzenie stanu troskliwej świadomości i zwiększanie wibracji atomów nasiennych Białego Ognia w świętym Sercu i świętym Umyśle, gdzie tkwi cała moc i wytyczne, jakie będą ci kiedykolwiek potrzebne. Gdy rozwiniesz umiejętności współtwórcze i staniesz się bardziej biegła / biegły w panowaniu nad własnym umysłem i wizualizacją możliwości, zrozumiesz, jak ważne jest stałe monitorowanie wzorców częstotliwości wypromieniowywanych przez ciebie w świat. Zawsze miej na uwadze, że żyjesz w świecie wibrujących neutralnych energii kosmicznych – sił stwórczych, które czekają, aby ukształtować je w cokolwiek, co można sobie wyobrazić.

Dla tego etapu ewolucji ludzi i ich wznoszenia do wyższego stanu świadomości proces inicjacji został zaprojektowany jako wydarzenie zbiorowe, nie jako osiągnięcie indywidualne. Musisz być gotowa / gotów w jakiś sposób wspomóc tych, którzy podążają Ścieżką za tobą, tak żeby również inni mogli dostąpić wzniesienia. Dusza ma naturalną skłonność do podążania w kierunku świadomości zbiorowej. Celem duszy jest zjednoczenie, a nie podążanie za pragnieniami ego. Postępowanie Ścieżką poszerza świadomość duszy i świadomość grupy.

Na przestrzeni lat wielu z was dołączało do nas, tworząc w piątym wymiarze zbiorowe piramidy Światła w strategicznych miejscach wokół całej Ziemi. Często się zdarza, że instrukcje, jakie wam dajemy, są częścią większego planu, który ma się przejawić kiedyś - w przyszłości. Teraz jest czas, aby skupić się na wciąż poszerzającej się grupie służebników świata. Aby umocnić ten cel, w ciągu ostatnich kilku lat grupowe piramidy na całym świecie zaczęły się powoli ze sobą łączyć, tworząc jedną wielką piramidę zlokalizowaną na najwyższych poziomach piątego wymiaru. Ta piramida nie jest tak wielka jak piramida światowa, i znacznie się od niej różni. Światowa piramida została stworzona dla wszystkich ludzi, aby każdy kto chce obcować z naszym Bogiem Ojcem Matką, wielkimi istotami Światła i siłami anielskimi, mógł to tam zrobić. Jest to miejsce, w którym można oddać hołd naszym Boskim Rodzicom, Najwyższemu Stwórcy i majestatycznym Siłom będącym na niebiańskich wyżynach. Jest to święte miejsce najwyższego formatu, i wszyscy, którzy pragną doświadczyć błogości jedności i dzielić się swoim duchowym bogactwem oraz bezwarunkową miłością, mają zapewnienie, że to miejsce istnieje. W przyszłości, kiedy światowe religie zaczną akceptować zaawansowane nauki mądrości ustanowione przez naszego Boga Ojca Matkę, te wielkie piramidy Światła w wyższych wymiarach zastąpią liczne domy modlitwy.

Piramidy służebników świata są zarezerwowane dla tych, którzy są na dobrej drodze do osiągnięcia wewnętrznego mistrzostwa i którzy uzyskali prawo do podzielenia się przyswojoną wiedzą / mądrością z innymi. Podobnie jak w przypadku miast Światła w szóstym wymiarze, aby się tam dostać, najpierw musisz wejść do swojej osobistej piramidy, a stamtąd odbyć podróż do piramidy dla służebników świata. Automatycznie uzyskasz dostęp do komory w piramidzie, odpowiedniej dla  osiągniętych przez ciebie wzorców częstotliwości zgodnych z energetycznym podpisem / pieśnią duszy. Zaś w miarę jak twój osobisty blask będzie się wzmagał, będziesz przechodzić do bardziej nobliwych Izb Światła. Wystarczy, że powiem, iż jest to jedna z największych szans, jaką będziesz kiedykolwiek miała / miał, aby służyć ludzkości i Ziemi.

Pamiętaj, nie brniesz w ślepy zaułek, przechodzisz przez portal nieskończoności do nowego początku. Musisz zdecydować, co chcesz zabrać ze sobą do nowego świata, i musisz mieć pewność, co chcesz zostawić za sobą. Kiedy poszerzysz swoją świadomość i dostroisz się do mądrości świętego Umysłu, gdzie są przechowywane wyższe częstotliwości świadomości Boga, twoja rzeczywistość zacznie się bardzo szybko zmieniać.

Zdajemy sobie sprawę, że wielu z was czuje niepokój z powodu tych wszystkich negatywności, niesprawiedliwości i chaosu, jakie szaleją po całym świecie. Jednak w głębi wiesz, że wielkie zachodzące zmiany w końcu doprowadzą do pokojowego współistnienia na świecie, harmonii i dostatku dla całej ludzkości. Miej pewność, że możesz być pozytywnym instrumentem dla zmian. Pozwól nam przesyłać dynamiczne promienie Esencji stwórczej dla tej nowej epoki ewolucji od naszego Boga Ojca Matki do was i przez was, tak że możesz stać się nawigacyjną boją Światła. Moi drodzy, miłość promieniejąca z was oraz z innych służebników Światła / Światło pomoże ludzkości i Ziemi bezpiecznie przejść do cudownej nowej epoki Jutra. Wiedz, że jesteś bardzo kochany i wciąż pozostajesz pod moją opieką.

JAM JEST archanioł Michał

Friday, July 3, 2015

Otwarcie Siedmiu Pieczęci Boskiej Świadomości

Tłumaczenie Teresa Serafinowska

LM-06-2015 przekaz przez Ronnę Herman
Umiłowani Mistrzowie, nadszedł czas, abyście zaczęli w pełni wykorzystywać swoje fizyczne i duchowe zmysły. Znów musicie nauczyć się właściwie ich używać, aby mieć dostęp do wyższych zmysłów, które od tak dawna pozostawały w uśpieniu i które trzeba rozwijać: jasnowidzenie, jasnosłyszenie lub zdolności telepatyczne, jasnoodczuwanie (chodzi o bycie empatyczną, intuicyjną osobą z rozszerzoną wewnętrzną świadomością). Wszystkie te zdolności są częścią waszego boskiego dziedzictwa tylko czekającą, aż ją odzyskacie.

Siedem głównych czakr ciała fizycznego już omawialiśmy - bardzo szczegółowo – przedstawialiśmy też pozytywne oraz negatywne cechy / funkcje każdej z nich. Ważne jest, abyście zdawali sobie sprawę, że każda czakra i narząd w organizmie ma świadomość siebie, na którą wpłynęły energie wielu waszych doświadczeń i myślokształtów. Stworzyliście sobie nie tylko zgodny z przekonaniami i częstotliwościami myśli świat zewnętrzny – zbudowaliście sobie również świat wewnętrzny.

Wasze ciała komunikują się z wami na wiele sposobów, lecz czy wiecie, jak ich słuchać i interpretować to, co mówią? Już wcześniej objawiałem wam tę prawdę, jednak przynoszę ją ponownie. Wielu z was zaakceptowało fakt, że możecie się komunikować i współdziałać z królestwem aniołów oraz istotami Światła. Jednak wielu innych nadal nie zdaje sobie sprawy, że można porozumiewać się z wieloma aspektami własnej postaci cielesnej.

Jakiś czas temu przekazałem wam dar siedmiu krystalicznych sfer wyższej świadomości, dzięki czemu rozpoczęliście proces przywracania systemu czakr do stanu harmonii - oddychając w każdej z siedmiu głównych czakr ciała fizycznego kulami światła z Boskiego atomu nasiennego / Obecności Jam Jest. Mieliście oddychać w kuli Światła, a następnie nakładać na każdą kulę /czakrę znak nieskończoności, aby wspomóc przyspieszone uwalnianie się od wpływów nieharmonijnych wzorców energii, i starać się odzyskać panowanie nad sobą. Proces oczyszczania, harmonizowania i równoważenia siedmiu głównych czakr ciała fizycznego skutkuje ważnym procesem inicjacji, który nazywa się OTWARCIEM SIEDMIU PIECZĘCI BOSKIEJ ŚWIADOMOŚCI. Kiedy przywracacie do stanu wewnętrznej harmonii każdą kolejną czakrę, aktywuje się proces otwierania wiru energetycznego, a udoskonalone cechy i energia tej czakry są emitowane w górę do czakry następnej.

Ponadto, w miarę powtarzania procesu, z każdej czakry uwalniany jest pakiet diamentowych cząstek Światła Stwórcy, które zaczynają płynąć w górę, aż dojdą do czakry korony, aktywując ją oraz pozwalając, aby działy się niesamowite i cudowne rzeczy: system czakr zaczyna wirować tak szybko, że wzdłuż kręgosłupa tworzy się rozjarzony snop światła, a z kolumny Światła wylewa się pięć wyższych galaktycznych promieni Stwórcy i tchnie we wszystkie czakry emanację BOSKIEGO ATOMU NASIENNEGO.

To jest proces, którego wielu z was doświadczało w ciągu kilku ostatnich lat, a ponieważ kroczycie przyspieszoną ścieżką oświecenia i transformacji, w obrębie waszych ciał fizycznych pojawiły się liczne objawy dyskomfortu i utrudnień. To były i są elementy tego, co tworzyliście przez wiele tysięcy lat, a co macie puścić, naprawić i zharmonizować w ciągu zaledwie kilku lat. Więc proszę, bądźcie dla siebie łagodni i wiedzcie, że jesteście w trakcie ucieleśniania i przekształcania ludzkiej Jaźni w promienną duchowo / ludzką Jaźń.

Pozwólcie, że po raz kolejny dam wam uproszczone ćwiczenia, które wam pomogą w dążeniu do uzyskania przez ciała fizyczne wewnętrznej mądrości. Dam wam słowa klucze dla każdej czakry. Proszę, przeanalizujcie to sobie, przemyślcie i nauczcie się właściwości każdej czakry, a następnie w codziennym życiu, w stosownych sytuacjach, intonujcie lub wypowiadajcie słowa odpowiednie dla każdej czakry. (Te słowa mogą być intonowane i przeciągane tak długo, jak komu wygodnie, i jak chce.) Kiedy zechcesz intonować samogłoski, zacznij od najniższej, najwygodniejszej nuty i powoli przesuwaj się w górę skali, powtarzając słowo dla każdej czakry. Możesz też intonować je wszystkie na dowolnym poziomie częstotliwości - tak jak ci wygodnie. Gdy śpiewasz słowo kluczowe i skupiasz się na czakrze, obserwuj swoje myśli. Jak czujesz słowo „ŻYCIE” (LIVE) w energiach czakry podstawy? Jak odczuwasz „MIŁOŚĆ” (LOVE) w energiach serca? I tak dalej.

CZAKRA PODSTAWY

Czakra podstawy gruntuje w energii siły życiowej Ziemi fizyczną Jaźń, dając stabilność (to jest najważniejsze, dlatego musisz szanować i odżywiać ciało fizyczne, równocześnie sięgając gwiazd). Kiedy ta czakra funkcjonuje prawidłowo i jest w stanie równowagi, masz więcej sił witalnych, odwagi i pewności siebie. To pomaga ci uwolnić się od starych dylematów związanych z przetrwaniem i niedoborem oraz wspiera sięganie do własnej skarbnicy obfitości.

Weź głęboki oddech i intonuj: ŻYJĘ.
Oddychaj głęboko i intonuj: UH (HUH).
Powiedz sobie: „TERAZ DOSTĘPUJĘ INTEGRACJI MOCY JEDNOŚCI I NIEZMIENNOŚCI ORAZ POŁĄCZENIA Z ZIEMIĄ ORAZ WSZELKĄ OBFITOŚCIĄ”.
ODDYCHAJ GŁĘBOKO. UŻYWAJĄC WYOBRAŹNI, ZOBACZ KULĘ ŚWIATŁA SYMBOLIZUJĄCĄ TWOJĄ CZAKRĘ PODSTAWY, PATRZ, JAK TA KULA WIRUJE CORAZ SZYBCIEJ, STAJĄC SIĘ ISKRĄ I LŚNIENIEM, AŻ ZAMIENIA SIĘ W PROMIENIEJĄCE SŁOŃCE, A SMUGA JEGO ŚWIATŁA PRZESUWA SIĘ Z PIERWSZEJ CZAKRY DO DRUGIEJ CZAKRY (TUŻ PONIŻEJ PĘPKA).
POWIEDZ: „JESTEM JEDNOŚCIĄ Z BOSKIM ŹRÓDŁEM STWÓRCY”.

CZAKRA PĘPKOWA

To siedziba fizycznej / emocjonalnej Jaźni. Kiedy ta czakra jest w równowadze, już nie nękają cię zwątpienia, uzależnienia czy problemy seksualne. Tu dostrajasz się do mądrości duszy zamiast do ego, a wszystkie stare samoograniczające wzorce myślowe z podświadomości są stopniowo zastępowane przez pewność siebie i emocjonalną stabilność. Zaczynasz na nowo przejmować osobistą moc, ucząc się wyrażać radość, tworzyć pokój oraz dobrobyt zamiast strachu i ograniczeń.

Weź głęboki oddech i intonuj: CZUJĘ.
Oddychaj głęboko i intonuj: OO (TY).
Powiedz sobie: „TERAZ DOSTĘPUJĘ INTEGRACJI MOCY PASJI Z DUCHEM JAKO REŻYSEREM. MOIM PRAGNIENIEM JEST WYRAŻANIE RADOŚCI, TWORZENIE POKOJU I DOBROBYTU, ABY CIESZYĆ SIĘ NIM I DZIELIĆ GO Z INNYMI”.
ODDYCHAJ GŁĘBOKO. ZOBACZ KULĘ ŚWIATŁA, KTÓRA WYOBRAŻA TWOJĄ DRUGĄ CZAKRĘ, PATRZ, JAK WIRUJE CORAZ SZYBCIEJ, STAJĄC SIĘ ISKRĄ I LŚNIENIEM, AŻ WYBUCHA PROMIENIEJĄCYM SŁOŃCEM, A SNOP JEGO ŚWIATŁA PRZESUWA SIĘ W GÓRĘ Z DRUGIEJ DO TRZECIEJ CZAKRY (SPLOT SŁONECZNY). POWIEDZ: „JESTEM JEDNOŚCIĄ I PEŁNIĄ SIEBIE”.

SPLOT SŁONECZNY

To siedziba fizycznej / mentalnej Jaźni. Kiedy ta czakra zaczyna wirować w harmonii, i pozostaje tu tylko kilka nieharmonijnych energii, powraca dobra samoocena, wiedza zamienia się w mądrość, a myśli stają się klarowne. Odzyskujesz kontrolę nad sobą i władasz swoimi pragnieniami. Uczysz się stawiać granice i szanujesz granice innych, przyciągasz energię z uniwersalnego Źródła substancji życia oraz własnego BOSKIEGO ATOMU NASIENNEGO (Obecności JAM JEST) - zamiast sięgać po energię istot znajdujących się wokół ciebie. W tym momencie zaczyna się aktywacja Słonecznego Centrum Mocy (SPLOT SŁONECZNY, SERCE, GARDŁO, GRASICA).

Weź głęboki oddech i intonuj: MOGĘ.
Oddychaj głęboko i intonuj: OH (IDŹ).
POWIEDZ SOBIE: „TERAZ MAM DOSTĘP DO MOJEGO OSOBISTEGO CENTRUM MOCY I PRZEJMUJĘ KONTROLĘ NAD EMOCJAMI. JESTEM PANEM / PANIĄ MOICH PRAGNIEŃ. STAWIAM WYRAŹNIE OKREŚLONE GRANICE”.
ODDYCHAJ GŁĘBOKO. ZOBACZ, JAK KULA ŚWIATŁA, KTÓRA REPREZENTUJE TWOJĄ TRZECIĄ CZAKRĘ, WIRUJE CORAZ SZYBCIEJ, STAJĄC SIĘ ISKRĄ I LŚNIENIEM, AŻ WYBUCHA PROMIENNYM SŁOŃCEM, A SNOP ŚWIATŁA PRZESUWA SIĘ W GÓRĘ Z TRZECIEJ CZAKRY DO CZWARTEJ CZAKRY (SERCA). POWIEDZ SOBIE: „JESTEM MOCĄ TWORZENIA”.

SERCE

Czakra serca jest bramą do wyższych czakr, które łączą cię z Jaźnią duszy i pięciowymiarową ŚWIĘTĄ TRIADĄ. Gdy czakra serca nie jest zrównoważona lub gdy jest częściowo zamknięta, będziesz działać instynktownie, jako istota ludzka zarządzana przez trzy niższe czakry fizycznej Jaźni. Kiedy zharmonizujesz energie umysłu serca / emocji (cielesne centrum siły życiowej i miłości), możesz dostąpić bezwarunkowej miłości Boskiego Umysłu. Szybko uwolnisz wszystkie energie i myślokształty przejawiające się w postaci zazdrości, nienawiści, egoizmu, poczucia winy czy uczucia niegodności. Kiedy rozniecisz Troisty Płomień Boskiej woli, mądrości i miłości, zaczniesz rozwijać współczującą naturę oraz poczucie jedności z życiem i wszystkim co jest.

Weź głęboki oddech i intonuj: KOCHAM.
Oddychaj głęboko i intonuj: AH (OJCIEC).
POWIEDZ SOBIE: „TERAZ AKTYWUJĘ MOJE EMOCJONALNE CENTRUM I CENTRUM SIŁY ŻYCIOWEJ SŁONECZNEJ MOCY. ODBIERAM I EMITUJĘ TYLKO ENERGIĘ ŚWIATŁA / MIŁOŚCI. OTWIERAM SERCE NA POTOK Z BOSKIEGO DUCHA.
ODDYCHAJ GŁĘBOKO. ZOBACZ, JAK KULA ŚWIATŁA PRZEDSTAWIAJĄCA TWOJĄ CZAKRĘ SERCA WIRUJE CORAZ SZYBCIEJ, STAJĄC SIĘ ISKRĄ I LŚNIENIEM, AŻ WYBUCHA PROMIENNYM SŁOŃCEM, A SNOP ŚWIATŁA PRZESUWA SIĘ W GÓRĘ Z CZWARTEJ DO PIĄTEJ CZAKRY (GARDŁA). POWIEDZ: „JESTEM POWSZECHNĄ MIŁOŚCIĄ”.

GARDŁO

Czakra gardła jest podłączona do astralnego / emocjonalnego planu lub płaszczyzny mentalnej / przyczynowej (kauzalnej) - w zależności od częstotliwości wibracji, myśli i słów, jakimi emanujesz. To może się wydawać zagmatwane, jednak tworzysz swoją rzeczywistość za pomocą myślokształtów, które emitujesz, a prawo przyciągania gwarantuje, że jeśli wysyłasz niższe częstotliwości – przyciągasz energie z planu astralnego, natomiast wyższe pozwalają ci sięgać do mentalnej płaszczyzny świadomości. Proces wznoszenia przynosi opanowanie płaszczyzny fizycznej, płaszczyzny astralnej (emocjonalnej) i płaszczyzny mentalnej, aby w końcu sięgnąć do piątego wymiaru, który jest w tej rundzie wznoszenia celem twojego Boskiego planu. Komunikacja, moc wypowiadanego słowa, jest jednym z najważniejszych narzędzi na płaszczyźnie fizycznej. Kiedy zaczniesz używać języka miłości / Światła i mowy duszy, zawsze będziesz wyrażać swoją najwyższą prawdę, zyskasz wyrazistość oraz twórczą moc mowy, a także słowa pisanego, i zyskasz biegłość w przejawianiu swoich przyszłych wizji.

Weź głęboki oddech i intonuj: MÓWIĘ.
Oddychaj głęboko i intonuj: I (OKO).
POWIEDZ SOBIE: „TERAZ MAM DOSTĘP DO MOJEGO CENTRUM MOCY WOLI. DZIĘKI MOCY KOMUNIACJI I AUTOEKSPRESJI BĘDĘ WYPOWIADAĆ WŁASNĄ PRAWDĘ UCZCIWIE ORAZ ROZTROPNIE”.
ODDYCHAJ GŁĘBOKO. ZOBACZ, JAK KULA ŚWIATŁA REPREZENTUJĄCA TWOJĄ PIĄTĄ CZAKRĘ, WIRUJE CORAZ SZYBCIEJ, STAJĄC SIĘ ISKRĄ I LŚNIENIEM, AŻ WYBUCHA PROMIENNYM SŁOŃCEM, A SNOP ŚWIATŁA PRZESUWA SIĘ W GÓRĘ Z PIĄTEJ DO SZÓSTEJ CZAKRY (TRZECIE OKO). POWIEDZ: „JESTEM DOSKONAŁĄ EKSPRESJĄ”.

TRZECIE OKO

Czakra brwiowa lub trzecie oko otwiera drzwi do wewnętrznych zmysłów. Najpierw ponownie ustanawia połączenie pomiędzy tobą a twoją nieświadomą Jaźnią (podświadomością) oraz stopniowo - z wyższą Jaźnią, gdy czysta substancja kosmicznego Światła Boskiego Umysłu (zwana promieniami), pozwala na wniknięcie i aktywację Boskiej świadomości (wewnętrznej esencji ciebie). Będziesz poruszać się zgodnie z podszeptami intuicji wiedząc, że prowadzi cię i inspiruje Duch. Kiedy oczyścisz się z wypaczeń, będzie ci udostępniona nowa wiedza, twórcze pomysły i inspiracje z wyższego poziomu mentalnego oraz intuicyjnego. Nie bój się pozornie ciemnej energii i myślokształtów, które podczas medytacji znajdujesz w świadomości lub przed oczami, gdyż to właśnie są wytwory wysuwające się na pierwszy plan w celu uzdrowienia i transmutacji w Świetle. Miłość jest dynamiczną, spójną siłą stwórczą, a kiedy miłość / Światło rozlewa się nad dowolną częstotliwością myśli, ta zostaje rozświetlona i ostatecznie się przemienia. Dlatego pamiętaj, aby korzystać z daru Fioletowego Płomienia.

Weź głęboki oddech i intonuj: WIDZĘ
Oddychaj głęboko i intonuj: AYE (MÓW).
POWIEDZ SOBIE: „TERAZ MAM DOSTĘP DO MOJEJ MOCY INTUICYJNEGO UMYSŁU. MAM JASNY WGLĄD I SŁUCHAM UWAŻNIE, SIĘGAJĄC PO WEWNĘTRZNĄ MĄDROŚĆ WYŻSZEJ JAŹNI”. ZOBACZ, JAK KULA ŚWIATŁA, KTÓRA REPREZENTUJE SZÓSTĄ CZAKRĘ, WIRUJE CORAZ PRĘDZEJ, STAJE SIĘ ISKRĄ I LŚNIENIEM, AŻ WYBUCHA PROMIENNYM SŁOŃCEM, A SNOP ŚWIATŁA PORUSZA SIĘ W GÓRĘ OD SZÓSTEJ DO SIÓDMEJ CZAKRY (KORONY). POWIEDZ: „JESTEM DOSKONAŁYM INSTRUMENTEM KLAROWNOŚCI I MĄDROŚCI”.

CZAKRA KORONY

Kiedy jest aktywna czakra korony, otwarta jest kolumna Światła przygotowująca do integracji licznych poziomów Nadduszy / wyższej Jaźni. Stopniowo, w miarę postępów, utrzymujesz dostęp do skarbów i darów oraz do mądrości przechowywanej w twojej ŚWIĘTEJ TRIADZIE, która znajduje się w piątym wymiarze. Kiedy wykażesz, że jesteś gotowa / gotów, aby żyć i emitować miłość / Światło / prawdę o tworzenia, coraz szerszym strumieniem płyną do ciebie cechy i cnoty dwunastu promieni Boskiej Świadomości.

Weź głęboki oddech i intonuj: JESTEM
Oddychaj głęboko i intonuj: EEE (JA).
POWIEDZ SOBIE: „TERAZ MAM DOSTĘP DO MOJEJ DUCHOWEJ MOCY I POŁĄCZENIE Z MOIM BOSKIM ATOMEM NASIENNYM, KTÓRY JEST MOIM CENTRUM OŚWIECENIA / INSPIRACJI / MĄDROŚCI”.
ODDYCHAJ GŁĘBOKO. ZOBACZ, JAK KULA ŚWIATŁA REPREZENTUJACA TWOJĄ SIÓDMĄ CZAKRĘ WIRUJE CORAZ SZYBCIEJ, STAJĄC SIĘ ZAPŁONEM I LŚNIENIEM, AŻ WYBUCHA PROMIENNYM SŁOŃCEM, A SNOP JEGO ŚWIATŁA PRZEMIESZCZA SIĘ W GÓRĘ Z SIÓDMEJ CZAKRY DO GWIAZDY DUSZY (CZAKRA GWIAZDY DUSZY ZNAJDUJE SIĘ OKOŁO 15 CENTYMETRÓW PONAD TWOJĄ GŁOWĄ - NAD CZAKRĄ KORONY).

POWIEDZ SOBIE: „ŁĄCZĘ SIĘ Z MOIM TĘCZOWYM MOSTEM I JESTEM Z NIM ZESTROJONA /ZESTROJONY DLA JEDNOŚCI ŚWIADOMOŚCI. NINIEJSZYM TRANSMUTUJĘ WSZYSTKIE NIEODPOWIEDNIE ENERGIE - WYCHODZĄC POZA PRAWO KARMY I PRZECHODZĄC DO STANU ŁASKI”.
ODDYCHAJ GŁĘBOKO I INTONUJ: AUM.

WYOBRAŹ SOBIE, JAK SŁUP ŚWIATŁA, KTÓRY ŁĄCZY CIĘ Z BOSKIM ATOMEM NASIENNYM / OBECNOŚCIĄ JAM JEST, POSZERZA SIĘ, AŻ NAD TWOJĄ GŁOWĄ TWORZY SIĘ KORONA Z KWIATU LOTOSU. ZOBACZ, JAK CZYSZCZĄ SIĘ WSZYSTKIE WYPACZENIA I STATYCZNE FORMY TWOJEGO BOSKIEGO POŁĄCZENIA Z DUCHEM, TAK ŻE WZORCE CZĘSTOTLIWOŚCI BOSKIEGO ŚWIATŁA, BOSKIEJ WOLI I BOSKIEJ MĄDROŚCI MOGĄ SOBIE SWOBODNIE PŁYNĄĆ ZA POŚREDNICTWEM WIELKICH PROMIENI OD NASZEGO BOGA OJCA / MATKI DO CIEBIE ORAZ OD CIEBIE – DO ŚWIATA. POWIEDZ: „JESTEM JEDNOŚCIĄ Z BOSKIM ŹRÓDŁEM”.

ODDYCHAJ GŁĘBOKO I TRZY RAZY ZAINTONUJ: AUM, AUM, AUM.
---------------------

Aby jeszcze bardziej pomóc wam w ponownym nawiązaniu niezakłóconego, mocnego połączenia z duchowymi przewodnikami, anielskimi pomocnikami i członkami duchowej rodziny, z którymi macie pracować w miarę postępów w uzyskiwaniu wyższej świadomości, proponujemy to ćwiczenie:

Weź kilka głębokich oddechów i skieruj świadomość do wnętrza świętego Serca. Wyobraź sobie (jakkolwiek to postrzegasz) esencję swojej duszy wewnątrz kuli Światła, i przejdź do portalu z tyłu komnaty świętego Serca. Szybko przenieś się do piątego wymiaru, a w nim - do piramidy Światła zaprojektowanej specjalnie do odbywania spotkań z duchowymi przyjaciółmi, którzy razem z tobą podróżują przez subtelne częstotliwości wyższych światów. Przenieś się do tej świętej przestrzeni i zasiądź przy okrągłym kryształowym stole. Kiedy to zrobisz, rozejrzyj się po pomieszczeniu i zwróć uwagę na innych, którzy również są posadowieni na kryształowych krzesłach wokół stołu, ponieważ to z nimi masz się skomunikować i pracować. Poświęć chwilę, aby rozpoznać tych, którzy są wraz z tobą w piramidzie. Od czasu do czasu będą pojawiać się i inni, a piramida Światła poszerzy się, aby ich wszystkich pomieścić.

Tak jak w przypadku wszystkich piramid Światła w wyższych wymiarach, tak i ta jest zwieńczona podwójnie zakończonym czystym kryształem kwarcu zwisającym z wierzchołka piramidy pośrodku kryształowego stołu. Na pomieszczenie promienieją z gigantycznego kryształu błyskawice iskier. To wysubtelniona esencja Najwyższego Stwórcy i naszego Boga Ojca Matki – diamentowe cząstki Boskiego Światła. Pod stołem bije rozjarzonym Fioletowym Płomieniem fontanna – emanując poświatą na całe pomieszczenie, dzięki czemu przemieni dowolną wypaczoną energię, jaką wprowadzisz tu w celu oczyszczenia i uwolnienia. Przychodź do tego świętego miejsca często, aby wzmocnić połączenie i relacje ze swoją świetlaną duchową rodziną.

POWIEDZ SOBIE: „ODZYSKUJĘ MOJE BOSKIE PRZYRODZONE PRAWO I POŁĄCZENIE Z WYŻSZĄ JAŹNIĄ, DUCHOWĄ RODZINĄ ORAZ WSZYSTKIMI ISTOTAMI ŚWIATŁA, Z KTÓRYMI MAM PRACOWAĆ I KOMUNIKOWAĆ SIĘ, ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO KOSMICZNEJ MĄDROŚCI, A TAKŻE PRAWDY, KTÓRĄ MAM PRZYSWOIĆ I KTÓRĄ MAM SIĘ DZIELIĆ Z INNYMI. TU I TERAZ ODZYSKUJĘ PANOWANIE NAD SOBĄ ORAZ WSZYSTKIE CECHY, DARY I CNOTY MOJEJ BOSKIEJ JAŹNI. ŻYCZĘ SOBIE BYĆ ŻYWYM UOSOBIENIEM MIŁOŚCI, HARMONII, OBFITOŚCI I RADOŚCI.

JESTEM BOSKĄ MIŁOŚCIĄ, JESTEM BOSKIM ŚWIATŁEM, JESTEM BOSKĄ WOLĄ, JESTEM BOSKĄ MĄDROŚCIĄ W DZIAŁANIU. NIECH TAK SIĘ STANIE! I TAK JUŻ JEST! JESTEM, KTÓRY JESTEM”.

Moi odważni śmiałkowie, w miarę jak proces wznoszenia przyspiesza, ważniejsze niż kiedykolwiek staje się korzystanie z jak największej ilości zaawansowanych technik transformacji. Mimo iż powyższe ćwiczenia / medytacje mogą wydawać się proste, jednak stanowią potężne narzędzia wspomagające uwolnienie od wpływów starych wzorców wibracji oraz pomagają w procesie powrotu do stanu panowania nad dualizmem fizycznego ciała, aby pieśń duszy / podpis energetyczny każdego z was znowu stała się / stał się piękną, harmonijną symfonię o wielkiej skali i mocy.

Staramy się przekazać wam wszystkie niezbędne narzędzia i informacje wspierające na Ścieżce oświecenia. Jednak sami musicie przejąć odpowiedzialność za powrót do wewnętrznego mistrzostwa. Kiedy odzyskujecie należną wam moc duchowych istot na Boskiej misji dla naszego Boga Ojca Matki, stajemy wam ku pomocy. Wychwalamy was za waszą odwagę. Jesteście ukochani ponad wszelką miarę.

JAM JEST archanioł Michał

 http://www.wogrodzienowejziemi.pl/2015/06/otwarcie-siedmiu-pieczeci-boskiej.html