Saturday, December 31, 2011

Być Światłem na Drodze

Ukochani Mistrzowie, niezwykle ważne jest, abyście rozumieli, że żyjecie w czasach, jakich jeszcze nie było, ponieważ teraz macie prawo do wielu dyspens. Jest to ogromna możliwość dla was – poszukujących Światła -, odtworzenia waszego Boskiego dziedzictwa oraz szczególnych darów i talentów. W dużych odstępach w okresach przejściowych z jednej wielkiej epoki do innej Prawo Kosmiczne istot królestwa aniołów i duchowej hierarchii dozwala na przejście przez zasłony i podjęcie kontaktu z wybranymi przebudzonymi członkami ludzkiej rasy. Musicie wyrazić życzenie i chęć, aby mieć kontakt z tymi wspaniałymi wysoko rozwiniętymi istotami, ponieważ one nie zakłócą waszej wolnej woli. Kiedy skupicie swoją uwagę na wybranym mistrzu, aniele lub świetlistej istocie, ona / on od razu odbierze intencję świadomie i odpowie. Im bardziej intensywne, szczere i trwałe będzie wasze życzenie, tym więcej promieniejącej energii tej istoty będzie ku wam płynęło.

Wasi aniołowie stróże, duchowi przewodnicy i nauczyciele podejmą każde staranie, aby was wspomóc w odbieraniu wyższych wibracji mądrości, które są tak ważne w tych chaotycznych czasach transformacji. Te dobrotliwe istoty starają się, abyście zwrócili na nie uwagę intensyfikując wasze światło w waszym Słonecznym Centrum Mocy i na koniec w Świętym Sercu. Setki lat czekaliście na zaproszenie do świadomej komunikacji z Wniebowstąpionymi Mistrzami i królestwem aniołów, a oni również cierpliwie czekali na te czasy. Możliwość komunikowania się z Istotami Światła stanowi dla was jako istot ludzkich ogromny krok ewolucyjny, ponieważ  umożliwia szybko nową świadomość i potężną transformacją dla waszego wnętrza. Najprawdopodobniej najpierw będziecie połączeni z waszym osobistym przewodnictwem i nauczycie się z nim kontaktować i porozumiewać, lub wasz mistrz nauczyciel szybko stworzy do was połączenie, szczególnie, jeśli przed narodzinami w to życie „podpisaliście” umowę, aby pracować z tą konkretną istotą.

Wielu z was jest w trakcie rozwijania szóstego zmysłu – intuicyjnego Ducha, dzięki któremu macie bezpośrednie połączenie z waszym Ja Nadduszy i określonymi postaciami waszej mnogości Wyższego Ja. To jest faza początkowa stwarzania bezpośredniego połączenia z ojczystą bazą, waszą Boską Obecnością Jam Jest / waszym Boskim Ja. Nie szukajcie Boga w Niebie lub oddalonych, nieosiągalnych miejscach, ponieważ esencja Stwórcy, iskra Boskości mieszka w waszych Świętych Sercach. Wielu z was staje się świadomych swojego Boskiego pochodzenia; jednak macie tylko niewielkie pojęcie co do waszego prawdziwego potencjału jako Nosicieli Kosmicznego Światła. Niesłychanie ważne jest, abyście dostrajali się do coraz bardziej wzrastających wibracji Światła Stwórczego, ponieważ to przyspieszy proces wstępowania i pomoże wam osiągnąć status samo-mistrzostwa tak, abyście mogli wypełnić obietnicę pozostawania Światłami na drodze i Drogowskazami.

Przypomnijcie sobie, że możecie otrzymać dostęp tylko do takiego poziomu wibracji, jaki jest dopasowany do waszej energetycznej sygnatury. Dlatego takie ważne jest, abyście przeszli przez proces klarowania i oczyszczania, aby osiągnąć zrównoważony i zharmonizowany stan bytu w waszych ciałach mentalnych i emocjonalnych.

W bardzo dawnych czasach, kiedy to później zameldowaliście się jako Gwiezdne Ziarna - Drogowskazy dla wniebowstępowania ludzkości i Ziemi, zgodziliście się, aby kiedyś w nieznanej przyszłości przejąć szczególną rolę na planecie Ziemi. Ta grupa dzielnych Dusz inkarnowała się w każdej rasie, barwie, kulturze i wierze rozdzielając się wokół całej planety w gotowości na zbliżający się kosmiczny dramat: masowe wstępowanie ludzkości i Ziemi, razem z  całą materialną manifestacją tego pod-Wszechświata.

Każdemu z was, kto się zameldował, została udzielona szczególna dyspensa, dzięki której zostało zrównoważonych wiele z waszych nieprawidłowości, aby wasze ziemskie brzemię nie było nazbyt przytłaczające. Wszystko, co przy was jeszcze pozostaje, stanowi główne lekcje, jakie powinniście sobie przyswoić, abyście mogli powrócić do zrównoważonego i harmonijnego poziomu wibracji, dzięki czemu wasza energetyczna sygnatura / pieśń Duszy, zostanie wzniesiona do średniego czwartego lub wyższego wymiaru.

Duża ilość z was, Gwiezdnych Nasion, twardo kroczy po drodze samo-mistrzostwa; jednak zbyt wielu z tej grupy Drogowskazów  jeszcze przysypia lub waha się. Każdy z was ma do odegrania kluczową rolę w przyspieszonym procesie ewolucji, jaki się toczy. Kody genetyczne tej grupy zawierają najlepsze cechy wszystkich wczesnych  rdzennych ras, razem ze specjalnym kodem pamięci dla nowej Złotej Rasy Rdzennej przyszłości. To prawda, z czasem pośród tej grupy Dusz pojawiła się spora nierównowaga i wielu nie poczuło małych kuksanców Ja Ducha zapominając o swojej ziemskiej misji. Jednak głęboko w waszych Świętych Jądrach Serca każdy z was ma głęboko zakodowaną świetlistą komórkę świadomości, która, kiedy się aktywuje, pozwoli przypomnieć wam o waszej obietnicy bycia naszym posłańcem na Ziemi, a waszą misją stanie się staranie się być  całą waszą istotą wyćwiczonym współtwórcą piękna, pokoju, harmonii i obfitości na ziemskim poziomie.

Chcemy przekazać wam niektóre podstawowe informacje, abyście byli zdolni do postrzegania tego, czym się z wami dzielimy, z właściwego punktu widzenia. Ważne jest, abyście sami siebie nie traktowali jako ludzi tylko jednej linii, ponieważ wszyscy przeżyliście wcielenia we wszystkich głównych rasach rdzennych. Ważne jest, abyście sami siebie nie stawiali ponad tymi, którzy podążają ścieżką za wami, ponieważ wy również w wielu, wielu  wcieleniach nie byliście poszukiwaczami a podążającymi za innymi. Mieliście zarówno skórę czarną jak i brązową, białą, czerwoną czy żółtą innych ras rdzennych, a w swoim DNA zawieracie wszelkie przeróżne cechy, jakości i właściwości każdej z tych ras. W tym wcieleniu wybraliście narodziny w pewnej określonej rodzinie lub na wybranym lądzie – z bardzo prostego powodu.

Ci z was, których dobrotliwie nazywamy „starymi Duszami”, są rozrzuceni po całym świecie. Tak, to prawda, w niektórych rejonach i kulturach istnieje większa ilość tych starych Dusz; jednak owa grupa awangardy jest rozdzielona po całym świecie – od najbardziej prymitywnych rejonów rolniczych po rozległe miasta i miejsca o wysokiej kulturze. Te dzielne Dusze nie są ludźmi, którzy zasiadają w rządach czy pojawiają się w nagłówkach. Oni żyją na farmach, ponieważ kochają naturę i zwierzęta troszcząc się o nie. Mają banalne zawody w każdym rejonie i cicho wypełniają swoje zadania.  Zajmują pozycje o dużej odpowiedzialności i służą swojemu krajowi oraz innym ludziom na różne sposoby. Mieszkają w willach i walących się budach i na każdym poziomie socjalnym – od najniższego po najwyższy. Są członkami zorganizowanych grup religijnych modląc się na swój własny sposób. Wielu jest dostrojonych do podszeptów ich Wyższego Ja i stało się mistrzami Ja. Wielu innych twardo kroczy po swojej duchowej ścieżce, jednak niestety wielu z tych Gwiezdnych Nasion – Drogowskazów ciągle jeszcze nie jest świadomych swojej Boskiej Natury ani obietnicy, jaką dali dawno, dawno temu.

Ci z was, którzy są w tej grupie, mają zakodowane w swoim DNA główne cnoty, cechy i zdolności Rasy Atlantydzkiej - przywódcy / pionierzy / wojownicy.  Tkwi w nich głębokie życzenie, aby wykorzystać mentalne zdolności razem z Boską wolą i mocą naszego Boga Ojca, aby być głównym współtwórcą na poziomie fizycznym rzeczywistości. Dodatkowo są oni wypełnieni najlepszymi cnotami, cechami i zdolnościami naszej Bogini Matki, jakie zostały umieszczone w tych Duszach, które pojawiły się na Ziemi w okresie Złotych Czasów Lemurii – subtelne, odżywcze, intuicyjne cechy skupione do wnętrza; z dodatkowymi dużymi zdolnościami artystycznymi i życzeniem pokoju, opanowania i kontemplacji.

Posiadacie bogate i znakomite dziedzictwo a w przeszłości byliście pobłogosławieni tak wieloma doskonałymi Istotami Światła w waszym wnętrzu, mistrzami, których nauki wraz ze wspaniałymi wytycznymi ukierunkowały was na cnotliwe życie. Jednak już nadszedł czas, aby wymieszać przeszłość z przyszłością, ponieważ ludzkość właśnie przeżywa głęboko tkwiącą potrzebę prowadzenia, inspiracji i wzajemnej pomocy.

Zaproponujemy nową drogę, i mamy ogromną nadzieję, że niektórzy z was podejmą pochodnię i staną się przyszłymi duchowymi czempionami dla wyłaniającej się nowej duchowości pośród samo-świadomych ludzi. Prosimy was, zbierajcie się, aby się uczyć, wzajemnie sobie pomagać i inspirować się nawzajem.  Prosimy was, dzielcie się wzajemnie swoją wiedzą, mądrością, wizjami i doświadczeniami. Jesteśmy świadomi wielkiego uczucia samotności pośród narodów świata – poczucia izolacji.  Nie wystarczy czytać nauki, jakie wam dajemy my lub niektórzy mistrzowie czy odwiedzać katedry /  świątynie albo składać hołdy Bogu. To jest czas ponownego zjednoczenia i musicie zacząć zbierać się, aby dzielić się swoją miłością, mądrością i inspiracjami; czas, aby wspólnie uczyć się i wzajemnie sobie pomagać. Nie prosimy was, abyście budowali kolejne wielkie świątynie, ponieważ nie są to miejsca, w których będą mieszkali Bogowie Przyszłości. Wy jesteście współtwórcami przyszłości - Boskimi Iskrami Stwórcy – którzy będą poproszeni, aby zająć swoje należne miejsce w wielkim marszu ku przyszłości.

Kochani, nadszedł czas, aby pozbyć się całego poczucia winy, wstydu i bycia nic nie wartym, które tak wielu z was nosi w sobie jako tematy źródłowe z dni dawnej przeszłości. Musicie uzdrowić ból przeszłości, abyście mogli odegrać właściwą rolę we wspaniałym planie dla przyszłości, który już teraz tak szybko rozwija się na planecie Ziemia.

Poprzez nasze przesłania daliśmy wam narzędzia, mądrość i możliwość do pozbycia się wszystkich rzeczy w waszym życiu, które nie służą waszemu najlepszemu interesowi i szerszemu dobru. Błagamy was, abyście to, co wam wciąż powtarzamy, wzięli sobie do serca: „Jesteście warci całej Miłości, Piękna, Radości i Obfitości tego Wszechświata, ponieważ to jest waszym DZIEDZICZNYM BOSKIM PRAWEM”. Musicie się nauczyć kochać i szanować samych siebie oraz musicie posiadać głębokie poczucie własnej wartości, zanim prawdziwie będziecie mogli kochać i szanować innych i zanim inni wam miłość i szacunek oddadzą, na co zasługujecie tak bardzo.

Prosimy was, abyście sprawdzili cechy, cnoty i właściwości waszego Boskiego Dziedzictwa, jakie dotąd reprezentujecie. Czy emanujecie zbyt dużą ilością męskiej energii Atlantydzkiej i za bardzo koncentrujecie się na otrzymywaniu i stwarzaniu? Przypomnijcie sobie, mówiliśmy wam, że szukacie „istoty rzeczy” lub „jakości życia”. Możecie dostąpić większego dobrobytu i zamanifestować materialnie wiele wspaniałych rzeczy, jednak kiedy wasze centrum serca jest zamknięte lub jeśli ignorujecie czy nie rozwinęliście waszych cech i cnót Bogini / Lemurii, będziecie czuli się niekompletni i bardzo niezadowoleni.

Zbierajcie się w grupy po dwoje, troje, dziesięcioro, sto lub tysiąc, to jest bez znaczenia; jednak kiedy zbierzecie się dla ogólnego pożytku, obiecujemy być z wami, aby wspierać was mocą, dodawać sił i wypromieniowywać Miłość naszego Boga Ojca – Matki – w najwyższej możliwej ilości, jaką możecie wchłonąć.

Waszym głównym celem w tych czasach jest powrót do pierwotnie zaprojektowanego spektrum Światła i Cienia, wzorca wibracyjnego, który wytwarza wasz osobisty świat w trzy-/ czterowymiarowej rzeczywistości. Kiedy to uczynicie, wahadło waszej świadomości nie będzie tak mocno oscylowało pomiędzy wibracjami negatywnymi i pozytywnymi, a wasza mentalna i emocjonalna natura znów się ustabilizuje i scentruje. To jest ważny krok podczas nauki życia w koncentracji na własnym Świętym Sercu i Świętym Duchu. Kiedy podwyższycie swój wzorzec wibracyjny, stopniowo wyższe wibracje rozpuszczą wiele świetlanych membran, jakie ograniczają waszą wyższą świadomość. Kiedy to się stanie, będziecie twardo kroczyli drogą życia inspirowanego Duszą jako świadomy samodzielny Mistrz.

Kochani, to są wspaniałe czasy,  jesteśmy z wami od chwili, kiedy najpierw wyprojektowaliście na zewnątrz poza indywidualną świadomość w obrębie tego Wszechświata. Będziemy przy was, ponieważ kroczymy naprzód ku jasnej, nowej przyszłości, ponieważ łączymy siły z potężnymi Elohimami, wielkimi budowniczymi form w przygotowaniu na nastanie nowej wspaniałej epoki. Wypromieniowuję energię naszego Boga Ojca – Matki, kiedy otaczamy was aurą Boskiej Miłości / Boskiego Światła. Bardzo się z was cieszymy.

JAM JEST archanioł Michał

Przesłanie archanioła Michała LM-12-2011 przekazane przez Ronnę Herman(ronnastar.com)
tłumaczyła Teresa Serafinowska

Wednesday, December 7, 2011

Oświecony poziom w centrum dualności

Ukochani Mistrzowie, wiemy, że wszyscy przechodzicie obecnie przez szczególne i niepokojące czasy, niezależnie od tego, jaki poziom samoświadomości osiągnęliście. Nauki i prawdy, które zaakceptowaliście jako swoje własne w trakcie tego życia, są powoli zastępowane przez wyższe, bardziej postępowe nauki i różnorodne nowe, zagmatwane koncepty. Aby osiągnąć samomistrzostwo, musicie rozwijać swoje nadświadome zdolności i bardziej subtelne moce Ducha. To wnosi ze sobą mentalny i emocjonalny „wystrój domu” oznaczający konieczność odszukania i przetransmutowania wszystkich starych form myślowych, jakie wiążą was z iluzyjną rzeczywistością i chaotycznymi niższymi wymiarami.

DUCHOWA / LUDZKA ISTOTA stopniowo stanie się świadoma swojego nadświadomego Ducha i zacznie go wysubtelniać, co doprowadzi do ponownego zjednoczenia Ja Duszy i Nadświadomego Ducha. To jest wasze połączenie z wzorcami wibracyjnymi i poszerzonej mądrości wyżej wibracyjnych duchowych królestw przez wiele postaci waszego Wyższego Ja. W tym punkcie bardzo prawdopodobnie zaczniecie otrzymywać przebłyski inspiracji z poziomu intuicji, co może być przyspieszane z pomocą medytacji i zwracaniu się do wnętrza. Moc Ducha będzie w ten sposób podwyższana, a duchowy aspirant zacznie postrzegać świat i obecne wydarzenia z wyższego punktu widzenia, co stworzy większy, poszerzony obraz rzeczywistości. Centra czakr stopniowo powrócą do równowagi i harmonii i rozpoczną proces integracji wyższej mądrości Świętego Ducha i Świętego Serca i będą funkcjonowały we wzajemnej harmonii pod przewodnictwem Duszy i Nadduszy / Wyższego Ja.

FIZYCZNA / LUDZKA ISTOTA, która funkcjonuje pośród zniekształconych wzorców wibracyjnych trzeciego i niższego czwartego wymiaru, korzysta z podświadomości i świadomej świadomości razem z  powłoczką wspomnień poprzednich inkarnacji. Ona / on jest przeważnie skupiona na zewnątrz i mają na nią silny wpływ rodzinne uwarunkowania, do tego dochodzą tradycje kulturowe i religijne. Wzorce myślowe często są tu zniekształcone i zazwyczaj skupione na sobie, przez co widzi tylko mały obraz rzeczywistości.

Istnieje jeszcze wiele młodych dusz żyjących w krajach słabiej rozwiniętych, które funkcjonują zgodnie ze swoją ZWIERZĘCO / LUDZKĄ NATURĄ; są one głównie skupione na trzech niższych czakrach. Na tym poziomie centra czakr są przeważnie nieświadomymi Centrami Ducha. Te drogie dusze najczęściej  działają z poziomu podświadomości i ograniczonej świadomej świadomości. Są prowadzone przez wspomnienia przeszłych wcieleń i ras w instynktownej rzeczywistości związanej z przetrwaniem. Większość z nich koncentruje się na przeżyciu ich Ja i ich rodzin.  To są drogie dusze, które będą przeprowadzone na inne nietknięte planety, na których trzy- i czterowymiarowe spektrum polaryzacji / dualności istnieje w wyważonej równowadze.  Te kochane istoty będą miały możliwość kontynuowania swojej podróży po fizycznym królestwie świadomości w przyjemnym i odizolowanym otoczeniu.

Wy, Gwiezdne Nasiona, drogowskazy na poziomie, są tymi, którzy czynią możliwym - na co się zgodziliście inkarnując na najgęstszych poziomach materii - podniesienie świadomości całej ludzkości z powrotem ku oświeconym rejonom Światła i samomistrzostwa. Jednak musicie sobie przypomnieć, że niezależnie od wieku waszej świadomości Duszy i od wspaniałych dobroczynnych rzeczy, jakie uczyniliście w przeszłości: wybór podążania na poziom świecenia, musi być dokonany w każdym życiu, w każdym ucieleśnieniu i każdym cyklu doświadczeń.

Wielu z was już trwale podąża drogą odkrywania oświeconego poziomu pośród spolaryzowanych przeciwieństw: równowagi, jaka istnieje w centrum dualności.  Przyszedł czas, kiedy to coraz liczniejsza grupa z was otrzymuje i integruje dostęp do określonych wzorców wibracyjnych piątego wymiaru i nawet niewielkie ilości energii szóstego wymiaru wibracji. Kiedy łączycie się z eterycznym Miastem Światła w waszym regionie i je odwiedzacie, stopniowo do waszej eterycznej kopii są przefiltrowywane odpowiednie wibracje Światła, jakie rezydują w waszej osobistej Piramidzie Światła.  Te wysubtelnione energie powoli przenikają w dół do waszego osobistego słupa Światła, do waszej Gwiezdnej Duszy, ósmej czakry. Wasza Naddusza / wasze Wyższe Ja określa, jak szybko i jaką ilość tego daru Światła Stwórczego możecie bezpiecznie zintegrować.

Aby dać wam mały wgląd w to, co was czeka, kiedy uzyskacie dostęp do podpoziomów szóstego wymiaru poprzez Niebiańskie Miasta Światła, poprosiliśmy naszą wysłanniczkę, aby podzieliła się z wami informacjami, co przeżywała i przeżywa podczas swoich nocnych wędrówek do tej wspaniałej rzeczywistości przyszłości. Jak wyjaśnialiśmy w przesłaniu z lipca 2010, w tym Wszechświecie i wyjątkowo w tym pod-Wszechświecie proces ponownego jednoczenia jest w pełnym toku. Jedna z najbardziej dramatycznych zmian, jakie zachodzą, to stapianie się wszystkich duchowych / religijnych nauk w zjednoczoną kosmiczną naukę pod przewodnictwem Kosmicznej Rady Światła. Przypomnimy zarys tamtego przesłania dla lepszego zrozumienia.

Krótko po rozpoczęciu waszego 2010 roku daliśmy naszej wysłanniczce, znanej w tym życiu jako Ronna Herman, pewną wizję. Owa wizja została przekazana tym, którzy uczestniczyli w seminarium w maju 2010 *Opening To Channel * Becoming A Cosmic Telepath*. Teraz nadszedł czas, aby te informacje przekazać wszystkim, którzy usilnie poszukują poziomu Światła. Przekażemy tę wizję słowami naszej wysłanniczki w sposób, jaki został przedstawiony grupie uczestniczącej w tym seminarium.

„Drodzy przyjaciele, wizja, jaką chcę się z Wami podzielić, miała miejsce krótko po pierwszym dniu 2010 roku. W trakcie medytacji zobaczyłam pewną grupę świetlistych istot w białych szatach, które stały w półokręgu wokół gigantycznego podwójnie zakończonego kryształu. Kryształ wypromieniowywał przepiękne spektrum barw, pojawiały się też geometryczne wzorce ze światła, które promieniowały z i wokół kryształu. Były tam liczne postacie, jednak ja rozpoznałam następujące istoty: archanioł Michał, Jeshua, Djwal Khul, El Morya i St Germain. Powiedziano mi, że odtąd będą mi przekazywane specjalne indywidualne informacje od mistrzów, archaniołów i wielkich Istot Światła. Jednak dodatkowo będą przekazywane zbiorcze przesłania / nauki mądrości od wielu wielkich istot, awatarów i mistrzów przeszłości i przyszłości. Nauki z przeszłości będą połączone z naukami z przyszłości, i będą one prezentowane jako nauki od Kosmicznej Rady Światła. Te nowe informacje są zakodowane w wielkim krysztale (porównali go do gigantycznego kosmicznego komputera), i będą one dostępne dla tych, których wibracje będą kompatybilne ze specjalnie wystopniowanymi wibracjami wielkiego kryształu. Im więcej wysubtelnionych wibracji ucieleśniacie, tym więcej wysubtelnionych poziomów informacji wielkiego Kosmicznego Kryształu będzie dla was dostępnych.

Zostało mi powiedziane, że każda informacja, jaką otrzymam, wciąż będzie przechodziła przez wzorzec wibracyjny archanioła Michała, ponieważ jestem dostrojona do jego energii. Nadal będą mi przekazywane jego comiesięczne informacje; jednak dla książek, jakie piszę, dla Szkoły Poszukiwania Mistrzostwa i seminariów, jakie prowadzę, będę otrzymywała informacje / nauki od niektórych członków Kosmicznej Rady. Aby rozróżnić obie formy przekazów, powinnam dla połączonych przekazów od Rady podpisywać  się tytułem: RONNA / ŚWIĘTA SKRYBA. Nadal będę prześwietlana energią archanioła Michała, a autorami zbiorczych przekazów, jakie otrzymam, będą  najczęściej: ARCHANIOŁ MICHAŁ * JESHUA * DJWAL KHUL * EL MORYA * ST GERMAIN.


              PODRÓŻ PRZEZ SIEDEM PODPOZIOMÓW SZÓSTEGO WYMIARU
                                                 RONNA / ŚWIĘTA SKRYBA

Prawie każdej nocy, poprzez medytację i wypowiedziany zamiar udaję się do mojej osobistej piramidy i łączę się z moją eteryczną kopią na kryształowym stole. Często jestem zabierana do Niebiańskiego Miasta Światła w naszym regionie lub do innych miejsc nauczania. Archanioł Michał opowiadał nam o Miastach Światła, które zawierają wymiary od szóstego do dwunastego, po raz pierwszy w 2004 roku. Te Niebiańskie Miasta są przeogromne i wykraczają poza naszą wyobraźnię. Niektóre z nich prześwietlają całe kraje. Dał nam wspaniałe tego potwierdzenie poprzez obraz otwarcia portalu nad świętym miejscem Grimes Paint w Newadzie podczas aktywacji słupa wstępującego, który tam na jego prośbę otworzyliśmy. Od tamtego czasu setki tysięcy ludzi utworzyły słupy wstępujące w swoich rodzinnych stronach, i wielu z tych ludzi regularnie odwiedza Niebiańskie Miasta Światła prześwietlające ich kraje.

Dzielę się z Wami moimi osobistymi wrażeniami i przeżyciami, abyście mogli rozwinąć z tego ideę lub obraz, co można przeżyć, kiedy osiągnie się dostęp do różnych podpoziomów sześciowymiarowego rejonu w Mieście Światła w Waszym regionie. Jestem pewna, że wszystkie Miasta Światła są tak samo zbudowane jak to, które ja odwiedzałam; ono prześwietla północno-zachodnie części Stanów Zjednoczonych. Nawet jeśli detale są bardzo uogólnione, przedstawię je najprościej, jak to możliwe i dam Wam tylko bardzo mały przegląd.

Pamiętajcie, że istnieje siedem podpoziomów wewnątrz każdego z dwunastu wymiarów naszego Podwszechświata. Trzynasty poziom jest tym, w którym rezyduje nasz Bóg – Ojciec – Matka wraz z jądrem stwórczym w najbardziej wewnętrznym kręgu.

PIERWSZY PODPOZIOM SZÓSTEGO WYMIARU W MIEŚCIE ŚWIATŁA: Zewnętrzny mur przejścia jest pełen pomieszczeń – nisz, w których stoją kryształowe krzesła przyspieszające wstępowanie. Na tych krzesłach spędzaliśmy trochę czasu naświetlając się promieniującymi   wiązkami Światła, które nas naświetlały i prześwietlały na wylot, aby wspomóc nas w procesie oczyszczania, wysubtelniania i klarowania naszych negatywnych wzorców energetycznych. Na koniec, kiedy nadchodziła stosowna chwila, byliśmy przemieszczani do nisz po wewnętrznej stronie muru przejścia, a wtedy mogliśmy przekroczyć hale przejścia i wejść do wewnątrz.

DRUGI PODPOZIOM: Kiedy doszliście do pewnego określonego stopnia, na tylnej ścianie niszy otwierało się przejście i byliście kierowani ku małemu pomieszczeniu w kształcie piramidy. Tam zostawialiście swoją eteryczną kopię na kryształowym stole, a sami podróżowaliście po wielu poziomach szóstego wymiaru. Gdy pozostawaliście na tym poziomie, leżeliście na kryształowym stole tak, aby odpowiednie wibracje szóstego wymiaru mogły przepłynąć Wasze ciało fizyczne czyszcząc je i porządkując w przygotowaniu na przyszłą integrację jeszcze wyższych wzorców wibracyjnych.

TRZECI PODPOZIOM: To jest poziom wyższych nauk, gdzie zaczynacie otrzymywać nowe, esencjonalne informacje, które integrujecie i musicie spożytkować w Waszej fizycznej egzystencji. Czasami byłam prowadzona tak, aby położyć się na kryształowym stole, a innym razem siedziałam na kryształowym krześle przy kryształowym stole. Mogłam odczuć, że w tym pomieszczeniu znajdują się Istoty Świetliste, lecz nie mogłam ich wyraźnie widzieć a one same nie identyfikowały siebie.

CZWARTY PODPOZIOM: Ten poziom jest wypełniony specjalnymi wzorcami wibracyjnymi Światła, które przepływają w każdym kierunku w różnych formach, barwach i wzorach. Z czasem stopniowo zaczniecie odczuwać różnice pomiędzy barwami i wzorami, kiedy osiągniecie zdolność rozróżniania pomiędzy tysiącami odcieni każdego koloru. Stopniowo rozwiniecie również zrozumienie, że kolory zawierają kody myślowe; jednak myślę, że to potrwa dość długo, zanim je rozszyfrujecie. Właśnie teraz zaczynam otrzymywać pewne odczucia i bywa to  nieraz dość frustrujące.

PIĄTY PODPOZIOM: Ten podpoziom jest wypełniony dźwiękiem – wspaniała Niebiańska Muzyka, składająca się z tonów, szant i niepowtarzalnych wzorców dźwiękowych. Osiągniecie zrozumienie tego, jak muzyka jest esencjonalna i jak ważną rolę ma Wasz własny głos przy doskonaleniu lub wpływaniu na ciało fizyczne.

To ciekawe, że zaczęłam poznawać ten poziom, kiedy miałam największe trudności z moim gardłem. Od czasu operacji i kiedy proces uzdrawiania dobiegł końca, pojawiło się we mnie intensywne życzenie, aby intonować dźwięki samogłosek, co od tamtego czasu czynię regularnie. Również przez długi czas channelowałam pięć świętych imion i pięć świętych języków; jednak nagle zaczęłam je śpiewać, a to odczuwa się silnie i wspaniale. Zostały mi również dane inne instrukcje dotyczące wykorzystania naszego głosu jako narzędzia transformacji, którymi mam nadzieję w przyszłości się podzielić.

SZÓSTY PODPOZIOM: To jest poziom Świętej Geometrii. Na tym poziomie nie spędziłam wiele czasu; jednak jestem świadoma, że jest on wypełniony Świętymi Wzorami Geometrycznymi Światła, razem z dźwiękami i barwami. To jest prawdziwy świat zmysłów wspaniałej stymulacji dla Ducha, ciała i Duszy. W późniejszym czasie przekażę Wam o tym informacje, kiedy więcej się o tym nauczę. Wiem, że spędzę na tym poziomie dużo czasu, zanim dostanę pozwolenie na wejście do siódmego poziomu szóstego wymiaru.

Proszę, bądźcie świadomi, że możemy tylko niewielką ilość wzorców wibracyjnych zabrać ze sobą z szóstego wymiaru. Ciągle jeszcze jesteśmy bardzo aktywni w otoczeniu piątego wymiaru i na nim skupieni, i minie jeszcze dużo czasu, zanim będziemy gotowi odczuć lub zintegrować pełną moc  ponad połowy z każdego z podwymiarowych poziomów piątego wymiaru. Przypomnijcie sobie również: za każdym razem, kiedy odwiedzacie którąkolwiek z piramid z piątego wymiaru, które stworzyliśmy, w drodze powrotnej przynosicie odrobinę więcej cech i jakości tego poziomu.

Jeśli zechcecie, proponuję, abyście szli do swojej osobistej piramidy Światła przed pójściem spać, a tam prosili o zabranie do Miasta Światła w Waszym regionie, abyście mogli wyciągnąć korzyści z niesamowitych darów, jakie są nam wszystkim proponowane. Jednak miejcie świadomość, że w efekcie Wasze życie z biegiem czasu dramatycznie się zmieni a Wasz proces wniebowstępowania drastycznie przyspieszy. Będą się pojawiały na Waszej drodze testy i wyzwania, jednak zapewniam Was, drodzy przyjaciele, warto się postarać. Wieczna miłość i błogosławieństwo anielskie, Wasza duchowa siostra, Ronna.

ARCHANIOŁ MICHAŁ: Pamiętajcie, moi dzielni, w tych czasach, kiedy zachodzi szybki proces ewolucji Ziemi i ludzkości, możecie podjąć decyzję. Pozwólcie nam wspierać was przy tym, abyście wypełniali swoją misję i odżywiali się naszą miłością. Zawsze jesteśmy w pobliżu, aby was prowadzić i chronić.

JAM JEST archanioł Michał


LM-11-2011 przekazane przez Ronnę Herman (ronnastar.com)

tłumaczenie Teresa Serafinowska

Wednesday, November 23, 2011

Oczarowanie Świętą Miłością

Ukochani Mistrzowie, prosimy Was, abyście na chwilę zrobili przerwę i udali się do swego wnętrza, a następnie szybko przeszli do swego Świętego Centrum Serca. Weźcie głęboki oddech obejmując nim również centrum Waszego Świętego Ducha, który jest istotną częścią składową Waszej prawej półkuli mózgowej. Teraz zastanówcie się nad czymś: za czym najbardziej w życiu tęsknicie? Czego Wam w życiu brakuje - o czym często myślicie, co czujecie czy robicie? Odpowiedzią, moje kochane Serca, jest Święta Miłość.

Nie myślimy o miłości, jaką przeżywacie obecnie w świecie fizycznym, lecz o Świętej Miłości Waszego Bliźniaczego Płomienia, Waszej Duchowej Rodziny w wyższych królestwach, Waszych wspaniałych przyjaciół - aniołów, wielkich istot Światła, naszego Boga Ojca-Matki i Najwyższego Stwórcy. To jest to, za czym tęsknicie i czego Wam brakuje od chwili, gdy opuściliście przestronny dom między gwiazdami i od chwili, gdy rozszczepiliście się na dwie zindywidualizowane świadomości - na iskrę męską oraz żeńską iskrę boskiej świadomości - po to, aby odkrywać i wypromieniowywać z siebie całą wspaniałość i różnorodność Boga Ojca-Matki.

Wyraziliście zgodę na rozstanie z Waszym świętym partnerem, aby wypełnić swoją boską misję, jak się rozdzieliliście, aby przyjąć męskie lub żeńskie ciało i jak najczęściej jedna część z Was pozostaje w wyższych królestwach, podczas, gdy druga inkarnuje w fizycznej postaci. Czasem jest Wam dawana możliwość spotkania się w świecie fizycznym. A jednak przeżywaliście cudowne czasy w wyższych światach, kiedy było Wam dozwolone wspaniałe spotkanie na jakiś czas - infuzja pełnej miłości ekstazy, wymieszanie esencji, wspomnienie tego, co zostawiliście za sobą i tego, co czeka Was w przyszłości. Ten wspaniały dar został Wam odebrany z chwilą zanurzenia się w gęstości wyrazu trzeciego i czwartego wymiaru - DO TERAZ.

Obecnie został Wam zaproponowany przewspaniały dar połączenia się ze swoim Bliźniaczym Płomieniem i przeżycia ekstazy Świętej Miłości. Już dłużej nie musicie czuć się samotni lub głodni pełnej miłości aprobaty i potwierdzenia Waszej wartości. Nie musicie już dłużej tęsknić za spełnieniem i życzyć sobie kogoś fizycznego, kto odzwierciedlałby Wasze piękno lub dał poczucie przynależności.

Nasz Bóg Ojciec/Matka czekał na czas, kiedy może Wam zaproponować ten nieoczekiwany, niezrównany dar. Gdy mówimy o powrocie do jedności, mamy na uwadze integrację w królestwie fizycznym w szerszym kontekście oraz na wielu poziomach subtelnych. Mówiliśmy Wam, że Boska Błękitna Faza zaczyna się rozwijać a wiele reguł i warunków przeszłości przestaje funkcjonować u tych z Was, którzy twardo stoją na poziomie podwyższonej świadomości. Nie będziecie już inkarnowali na jednym z trzech głównych Boskich Promieni, który byłby Waszą dominującą powłoką. Aktywujecie i będziecie mieli pełen dostęp do wszystkich dwunastu promieni Kosmicznej Świadomości. W przyszłości do Was będzie należała decyzja, na jakich promieniach i kombinacjach promieni skupicie uwagę, jakie będziecie chcieli rozwijać i doskonalić. Wielu z Was nie zdecyduje się na powrót na Ziemię, lecz połączy się ze swoim Bliźniaczym Płomieniem i wieloma członkami swojej Duchowej Rodziny przyjmując na siebie nową Boską Misję i pomagając przy stwarzaniu nowej Złotej Galaktyki Przyszłości. Wiele zasad, warunków i pomysłów Waszych ziemskich przeżyć ulegnie zmianie, gdy przemienicie się z istoty ludzkiej w Istotę Galaktyczną w procesie powrotu do Waszego prawdziwego stanu Mistrza Królestw Światła.

Co macie zrobić, aby połączyć się z Waszym Bliźniaczym Płomieniem? Najpierw musicie powiedzieć "TAK DLA ŚWIĘTEJ MIŁOŚCI". Aby było możliwe Wasze ponowne zjednoczenie, musicie sobie zażyczyć połączenia z Waszą całą Istotą, musicie otworzyć serce i ducha na pomysł, że macie swój Bliźniaczy Płomień. Przejdźcie do swojej Piramidy Światła, połóżcie się na kryształowym stole, przejdźcie do Świętego Centrum Serca a następnie pozwólcie, aby wpłynęła tam Święta Miłość i Światło naszego Boga Ojca-Matki i Stwórcy oraz, aby wypełniła je po brzegi. Wyślijcie zawołanie do Waszego Bliźniaczego Płomienia i poproście, aby połączył się z Wami. Mówcie słowami miłości, które wypełniają Wasze serce i ducha a później nasłuchujcie odpowiedzi, jednak nie stawiajcie żadnych warunków, kiedy i jak to się wydarzy. Wiedzcie tylko, że gdy nadejdzie czas, pojawi się Wasz/a ukochana/y. Wasze duchowe połączenie będzie wydarzeniem "bardzo osobistym", niepowtarzalnym i drogocennym dla Was i dla Waszej/go ukochanej/go. Otwórzcie serce na wszelkie możliwości Świętej Miłości i wiedzcie, że macie boskie prawo, aby przeżyć ten najbardziej intymny dar. Nie musicie dzielić z innymi Waszych przeżyć, lecz wiedzcie, że niektórzy wokół Was zaczną dostrzegać różnicę i będą reagować na Waszą podwyższoną, pełną miłości naturę. Wszyscy wokół Was będą odbierać profity z Waszego wyrażenia Świętej Miłości.

Nawet, gdy obecnie macie przyjaciela lub partnera życiowego w świecie fizycznym, dopuszczalne i korzystne jest połączenie z Waszą Boską Połówką w duchowej formie. Kiedy się zjednoczycie i zintegrujecie cechy i właściwości drugiej połowy, zajdzie coś magicznego - w swojej własnej istocie powrócicie do całości i nie będziecie już tęsknili ani szukali potwierdzenia poza sobą. To jest najszybsza i najpewniejsza droga, aby czuć bezwarunkową miłość i ją potem wyrażać. W ten sposób zostaną podwyższone Wasze wibracje i zaczniecie wypromieniowywać subtelniejsze formy miłości do Waszego partnera, do tych, których kochacie i do wszystkich wokół Was. Wasz partner lub rodzina może zareagować na Wasze promieniowanie ową miłością i gra między Wami szybko zmieni się na lepsze.

Wiele drogich dusz na poziomie duchowym wyraziło zgodę na samotną podróż przez to życie, aby skoncentrować się na duchowej misji zamiast na odszukaniu partnera lub bliskiego przyjaciela. Mówimy Wam: nie musicie samotnie dokonywać Waszej ziemskiej podróży lub czekać, aż przez nią "przejdziecie", aby przeżyć "stan szczęśliwości" w wyższych królestwach. Nadszedł dla Was czas, aby rozsunąć filtry i zasłony, które zostały zaciągnięte nad Waszą pamięcią. Nadszedł czas, aby sobie przypomnieć, kim jesteście i WSZYSTKO, czym jesteście. Nadszedł czas zjednoczenia na najwyższym poziomie.

Mała Cząstka Bliźniaczego Płomienia mogła inkarnować na Ziemi w tym samym czasie, co Wy. Mogło zostać zaplanowane, że odnajdziecie się na Ziemi i utworzycie połączenie. W takim przypadku obie połowy zgodziły się inkarnować w tym samym czasie, aby obserwować, jak razem posuwają się na poziomie fizycznym, jeśli weszli na odpowiedni poziom rozwoju i są dostatecznie zbalansowani wewnętrznie. W przeciwnym razie takie połączenie nie wytworzy poczucia szczęścia, lecz dojdzie do większego niezadowolenia i niepokoju w ich życiach. Często bywają sobą nawzajem owładnięci, co daje taki efekt, że osobno im źle, ale razem jeszcze gorzej, ponieważ nie poznali tajemnicy Świętej Miłości i nadal grają w grę dualności i miłości z wieloma warunkami określanej przez ego.

Udawanie się do Piramidy Światła w piątym wymiarze przygotowało Was na nowy poziom świadomości i na wiele darów OŚWIECENIA, jakie czekają na Was w przyszłości. Medytacja Miast Światła również przyspieszyła proces przygotowawczy dla zjednoczenia i połączenia z Bliźniaczym Płomieniem i z wieloma fragmentami Waszego Ja, które pozostały w wyższych światach.

Wielu z Was może wątpić a nawet może mieć negatywne emocje związane z koncepcją zjednoczenia z Bliźniaczym Płomieniem i możliwością orgastycznego szczęścia. Mówimy Wam, Kochani, uczucie miłości i orgastyczne zjednoczenie w ciele fizycznym bledną w porównaniu ze szczęśliwością i ekstazą, jakie przeżywamy w wyższych królestwach. Znajdujemy się w ciągłym stanie odczuwania szczęścia, lecz najkosztowniejszym darem jest, gdy zespolimy się z naszą boską połówką zwielokrotniając naszą esencję i WSZYSTKO, kim i czym jesteśmy. Na każdym kolejnym wyższym poziomie wymiarowym powiększa się stan szczęścia - ekstazy Świętej Miłości. Wy jako ludzie, nie moglibyście znieść siły i wspaniałości Świętej Miłości Stwórcy, jaką my ciągle przeżywamy. Czy zechcecie przetestować ten nowy poziom kosmicznej świadomości? Czy jesteście gotowi zaakceptować ten Boski Dar, który Wam zaproponowaliśmy? Nie macie nic do stracenia a za to wszystko do wygrania. Wasz Bliźniaczy Płomień czeka, aż go przywołacie. Kiedy powiecie "TAK DLA ŚWIĘTEJ MIŁOŚCI" , w Waszym Świętym Centrum Serca poczujecie dramatyczną zmianę, ponieważ ono przygotuje się na przyjmowanie wysubtelnionego daru Świętej Miłości wysyłanego od naszego Boga Ojca/Matki. Wasze ziemskie życie zostanie odmienione na zawsze. Zawołajcie nas, a poprowadzimy Was i pomożemy - w każdy możliwy sposób. Wiedzcie, że zawsze jestem przy Was i że jesteście z całego serca umiłowani.

JAM JEST archanioł Michał

LM-12-2006 Przesłanie przez Ronna Herman

Tłumaczyła Teresa Serafinowska

Wednesday, November 9, 2011

Poszukiwanie Światła Intelektu

Ukochani mistrzowie, proces wstępowania zachodzi w rytmie przypływów i odpływów. Będziecie przeżywali okresy intensywnej aktywności, pojawiające się dzięki pełnym wyzwań i poszerzającym ducha doświadczeniom przeplatane życzeniem pozostawania w swoim wnętrzu oraz potrzebie kontemplacji i samotności.

Staracie się rozwinąć silną świadomość Duszy, która ostatecznie stanie się dominującą siłą w waszym życiu. Wasza mentalna świadomość i świadomość emocjonalna miały służyć temu, aby działać pod dowództwem Ja Duszy a nie, aby być kontrolowanym przez waszą osobowość ego. Oświecenie i duchowa świadomość zaczyna się w ciele mentalnym / w Duchu. Aby osiągnąć samo-mistrzostwo, jest niezmiernie ważne, abyście szukali światła intelektu. Świadome rozpoznanie zaczyna się, kiedy stajecie się świadomi większego obrazu, tak, abyście mogli dojrzeć obie strony kontrowersyjnego scenariusza. Musicie uczyć się być obserwatorem życia z wyostrzonym umysłem, i musicie mieć wolę, aby nie osądzać. Mistrz nie zawsze musi mieć zdanie i nie musi próbować wpływać na innych wokół siebie. Duchowo rozwinięta osoba powinna oferować prawdę, jaka została jej zaproponowana, a innych zachęcać do tego, aby poszukiwali swoich własnych prawd na ich własny sposób.

Wibracje bezwarunkowej miłości zaczynają się na środkowym poziomie czwartego wymiaru i przybierają wraz z każdym wyższym pod-poziomem. Poniżej znajdują się wibracje porozrywane i nieharmonijne. Polaryzacja dobra i zła nie była częścią pierwotnego Boskiego planu. Boska Matryca została stworzona tak, żebyście wy, iskry Boskiej Świadomości, mogli przeżywać dualność. To miał być eksperyment różnorodności, przeciwieństw pośród akceptowalnego spektrum Światła i cienia. Nigdy nie był pomyślany jako rzeczywistość dobra i zła.

Wielki WDECH WSTĘPOWANIA oznacza, że będziecie ponaglani przez Kryształy Nasion Czasu świadomości zakodowanych w każdej Duszy, aby zakończyć zstępowanie do niższych królestw zaczynając wstępowanie z powrotem do wyższych królestw Ducha. Jednak najpierw musicie przeżyć i uzdrowić niewłaściwe wytwory, które są zmagazynowane w waszym ciele fizycznym i astralnym / na poziomie świadomości. Znów musicie zażądać własności chybionych tworów i błędnych tropów, jakie wytworzyliście z upływem czasu. Ludzkość nie będzie już dłużej w stanie zrzucać na diabła czy szatana winy za całe cierpienie, cały ból, chaos i zniszczenia w przeszłości i teraźniejszości. Musicie rozpoznać i zażądać waszej własności wszystkich waszych wytworów, od najmilszych o wysokich wibracjach, po najniższe, w najwyższym stopniu niedoskonałe formy myślowe.

Błagamy was, abyście porzucili wasze stare, negatywne wyobrażenia śmierci. SMIERĆ NIE JEST KOŃCEM, MOŻNA JĄ PRZYRÓWNAĆ DO ZAKOŃCZENIA JAKIEGOŚ PROJEKTU I POCZĄTKU NOWEJ, WSPANIAŁEJ PRZYGODY. Każde życie ma swój główny temat, a obsada jego aktorów jest przygotowywana szczególnie starannie, ponieważ każdy z nich posiada charakterystykę potrzebną do każdego najmniejszego ujęcia w waszej wielkiej osobistej produkcji.

NIE JESTEŚCIE WASZYM CIAŁEM, JESTEŚCIE CZYSTYM UMYSŁEM zamkniętym w kostiumie z krwi i kości. Jak to czyniliście już tysiące razy przedtem: kiedy opuszczacie poziom ziemski, zrzucacie swoje ziemskie ubranie na rzecz świetlistego i w odpowiednim czasie jesteście przygotowywani na nową przygodę w nowej rzeczywistości. Gdy osiągniecie samoświadomość, rozwiniecie Boską ciekawość i intensywne życzenie, aby rozpocząć nowe osobiste poszukiwanie. Rozwiniecie zmysł przygody, gdy zanurzycie się w misteriach Kosmosu a Boski Plan będzie się rozwijał na waszym poziomie świadomości. Ważne jest, abyście rozumieli, że każdy znaczący, transformujący, ludzki rozwój zawiera kosmiczną mądrość w nowej formie, pasującej do nadchodzącego cyklu ewolucji.

Komponenty życia i wszystkich możliwych rzeczy przychodzą do was z nie posiadających formy lecz zawierających duży potencjał komórek kryształów zasiewu. Wysyłacie potrzebne formy myślowe, które wnikają do śpiących komórek kryształów zasiewu, a wtedy musicie je zapalić Boskim Ogniem, Diamentowymi Cząstkami Boskiego Światła, i waszym wypełnionym miłością zamiarem.

Zrozumienie praw wibracji jest potrzebne, aby stać się mistrzem budowniczym na materialnym poziomie bytu. Musicie się nauczyć skutecznie manipulować materią myśli. Głównym warunkiem jest rozwój silnej, skoncentrowanej zdolności myślenia.

Kochani, nadszedł dla was czas, abyście pokazali swoje na nowo wysubtelnione zdolności współtwórcze, ponieważ ludzkość i Ziemia potrzebują waszej miłości / waszego Światła bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Przypomnijcie sobie, że ciągle powtarzaliśmy i podkreślaliśmy fakt, iż Diamentowe Cząstki Światła Stwórczego muszą być aktywowane za pomocą waszego skoncentrowanego i wypełnionego miłością zamiaru, zanim ten wspaniały dar jako środek napędowy będzie mógł zostać użyty dla celów materialnej manifestacji. Nikt nie może zaprzeczyć faktowi, że Ziemia i ludzkość znajdują się w okresie wstrząsającego Ziemią i Duszami procesu transformacji. Negatywne wzorce wibracyjne związane z lękiem, złością i zwątpieniem będą wypluwane w zdumiewającej masie na pułap wibracyjny masowej świadomości na poziomie astralnym, jaki otacza Ziemię. Dzień po dniu przeciętnym ludziom będzie ciężej pozostawać w pozytywnym stanie i wyobrażać sobie jasną, przyjazną przyszłość. Jesteście pośrodku czasów wielkiej przemiany, którą wy, Gwiezdne Nasiona, przygotowywaliście od wielu lat. Powtarzamy wam, że jako Służebnicy Ziemi macie zdolność neutralizowania negatywnych form myślowych tysięcy ludzi, które funkcjonują w ograniczonym środowisku trzeciego i czwartego wymiaru. Nadszedł dla was czas, moje ziemskie Legiony Światła, abyście krocząc naprzód pochwycili swój promieniejący miecz ze Światła wypełniając wasze zadanie w niszczeniu ciemnych sił ludzkości: strachu, osądzania, chciwości, samolubnych, motywowanych ego, szukających mocy zamiarów i czynów.

Rozumiemy, że w poprzednich przesłaniach daliśmy wam ogromną ilość informacji do zintegrowania. Dlatego niektóre zalecenia zebraliśmy w formie treściwych myśli, abyście je lepiej rozumieli i mogli je lepiej zapamiętać:
 • Wszystkie komórki ciała posiadają świadomość, do pewnego stopnia. Niektóre są nieharmonijne i wywołują chaos i niesmak wewnętrzny, podczas gdy inne rezonują w harmonii wibrując na wyższym poziomie i wypromieniowując uczucie równowagi i błogostanu.
 • Waszą energetyczną sygnaturę tworzą liczne wzorce energii duchowej. Owe wzorce określają poziom czystości lub zmętnienia waszego pola aurycznego.
 • Radość i spokój są inspiracją dla Duszy. Służba dla innych jest instynktem dla Duszy.
 • Strach, gniew, smutek są inspirowane przez ego i są zastępowane przez radość i błogość Ja Duszy, kiedy osiągacie dostęp do wyższych poziomów harmonii i klarowności.
 • Trujące myśli są jak kwasy i zanieczyszczają równocześnie miliardy komórek w ciele, co kończy się złym samopoczuciem, chorobą a ostatecznie śmiercią.
 • W ciele każdej osoby istnieją subatomowe ciemne kryształy, które rezonują z niskimi formami myślowymi. Te kryształy są wypełnione negatywnym materiałem odpadowym, stwarzane w przeciągu wielu wcieleń, z których niektóre są odziedziczonymi negatywnymi wzorcami, jakie zabraliście ze sobą do fizyczności w celu uzdrowienia. Pozbywanie się starych, zaklinowanych, trujących energii często wywołuje symptomy grypopodobne.
 • Wszystkie kryształy mają zdolność gromadzenia i wypromieniowywania informacji, do pewnego stopnia. Są strażnikami zapisu przeszłości i przyszłości.
 • Musicie się dostroić do linii Światła / Życia przeznaczenia dla Ziemi i ludzkości. Nowa Boska Matryca została już rozwinięta, a wy, Gwiezdne Nasiona, jesteście głównymi aktorami w nowym kosmicznym tworzeniu tego Pod-Wszechświata.
 • Musicie przemieniać Światło. Wasze komórki muszą być zdolne do rozpoznawania Światła i korzystania z niego jako z witalnego źródła energii.
 • W trzy- i czterowymiarowym środowisku wasze ciało mentalne jest zdolne do projektowania przyszłości wytwarzając przy tym lęki i niepewność z tą przyszłością związane. Ciało emocjonalne wciąż odgrywa przeszłość, niektóre głębokie wspomnienia, jednak najczęściej jest to przeżywanie błędnych posunięć i cierpienia. Chwila obecna prawie nie jest zauważana, chyba, że zajdzie jakieś dramatycznie szczęśliwe, irytujące lub wypełnione bólem wydarzenie.
 • Kiedy wkraczacie na poziom oświecenia, wasze związki ulegają zmianie, często dramatycznie. Już dłużej nie będą polegały na emocjonalnym zniewoleniu. Już więcej nie będziecie próbować nikogo emocjonalnie zmanipulować i innym ludziom również nie pozwolicie, aby wami manipulowali. Przestaniecie uderzać w emocjonalną strunę naciskania i szarpanej gry nisko-wibracyjnej rzeczywistości. Czakra serca będzie dominującą siłą w całym systemie czakr. Jesteście w procesie stwarzania zjednoczonego systemu czakr, pola harmonijnej energii.
 • Każda Dusza na Ziemi, która wyraża życzenie żarliwej modlitwy do Boga lub wysłania pełnej miłości energii do innych, automatycznie wysyła swoją cząstkę do światowej Piramidy Światła. Jest to miejsce spotkań wszystkich Dusz. Możecie ją nazwać Niebiańską Katedrą, miejscem, w którym można się skontaktować z Bogiem Ojcem / Matką i Siłami Anielskimi. Prawie każda Dusza na Ziemi przeżywa chwilę, w której czuje czystą bezwarunkową miłość i wysyła ją do kogoś. Taka iskra miłości staje się eteryczną kopią Duszy i zamieszkuje w Światowej Piramidzie.
 • Każda pojedyncza Dusza musi krok po kroku rozwinąć swoją duchową świadomość, aby wznieść się ponad wpływ struktury wierzeń masowej świadomości. Następnym stopniem jest wejście ponad dominację osobowości ego, aby Ja Duszy mogło nabrać siły i mądrości.
 • Musicie wysubtelnić swoje moralne cnoty tak, abyście nabrali przyzwyczajenia podejmowania właściwych decyzji dla waszych Ja i dla innych. Wasz standard życia będzie się zmieniał i wysubtelniał, kiedy będziecie bardziej świadomi waszych Ja.
 • Wasze ciało fizyczne zostało stworzone, aby odbierać ciągły strumień Światła Stwórczego. To jest esencja życia. Wasza zdolność do przyjmowania wysubtelnionego pełnego spektrum Światła wykreowanego specjalnie dla tego Pod-Wszechświata, ulegnie powiększeniu wraz ze zdolnością dzielenia się waszą Miłością / Światłem z innymi.
 • Oddawanie innym dobra daje lekkość i samozadowolenie, kiedy jest się właściwie traktowanym. Jednak kiedy zostało się źle potraktowanym lub zranionym, potrzeba Boskiej natury, aby dać komuś dobro.
 • Nigdy nie zapomnijcie, że Bóg Ojciec / Matka zarządził, że każdy z nas z wyższych królestw, odtwarza interakcje, połączenia z każdą Duszą na Ziemi, wykorzystując przy tym wszystkie możliwe środki i podejmując niezmordowane starania.
 • Światowa Piramida jest stacją na środku Drogi dla waszych Ja Dusz. Wasze dobre czyny będą zachowane w komnacie skarbów Świetlanego Domu Towarowego w Piramidzie. Każdego roku mają miejsce żniwa dobrych czynów, a wasze wypełnione miłością myśli i czyny są tam wzmacniane i magazynowane. Większość z nich jest mieszana ze Światłem Stwórczym, aby mogła być użyta dla szerszego dobra całej ludzkości. Otrzymacie specjalne dary i Boską dyspensę, odpowiednio do tego, co wnieśliście do tego Magazynu Światła.
 • Światowe piramidy znajdują się na każdym poziomie każdego wymiaru naszego Pod-Wszechświata. Kiedy wysubtelnicie i wzniesiecie swój wzorzec wibracyjny, automatycznie otrzymacie dostęp do następnej, wyżej-wymiarowej Piramidy Światła.
 • Multiwymiary naszego Wszechświata są jednostką miary specjalnych wzorców wibracji zawierających warstwy świadomości.
 • KRÓLESTWO ANIOŁÓW WZMACNIA ŚWIATŁO; KRÓLESTWO LUDZI JE ROZSIEWA.
 • Królestwo aniołów stało się projektorem i wzmacniaczem cech Boskich po tym, jak ludzkość zanurzyła się w gęstość i nie miała już bezpośredniego dostępu do esencji pełnego spektrum naszego Boga Ojca / Matki, który był dostępny dla wszystkich Dusz na samym początku.
Światło Stwórcy jest wszechobejmujące i istnieje ciągle. Ciemność i kraina cienia są tylko chwilowymi fenomenami. Nigdy nie wątpcie również ani przez chwilę, kochani; razem zyskamy przewagę. Otaczam was moim aurycznym polem ochronnym i osłaniam was w nim. Jesteście najgłębiej umiłowani.

JAM JEST archanioł Michał


Przesłanie archanioła Michała LM-10-2011 przez Ronnę Herman 

Tłumaczyła Teresa Serafinowska

Saturday, November 5, 2011

Głos Ducha Wzywa


Przesłanie archanioła Michała LM-09-2011 przekazane przez Ronnę Herman (ronnastar.com) przetłumaczyła Teresa Serafinowska

Ukochani Mistrzowie, ponieważ Komórki Światła Boskiej Świadomości coraz mocniej i głębiej wnikają w fizyczne struktury, otaczające DNA świetlane membrany zaczynają się rozpuszczać. Było to zaprogramowane w matrycy ciała świetlistego Adam/Ewa Kadmon jako część doświadczenia tego Pod-Wszechświata tak, aby aktywacja DNA zachodziła zawsze w dwóch pasmach równocześnie. Pasma DNA są dostrojone do różnych poziomów wymiarów. Dwa pasma, które są obecnie dostępne w fizycznym ciele, są dostrojone do jedno-, dwu- i trójwymiarowego poziomu wymiaru. Jak wam wcześniej powiedzieliśmy: kiedy zanurzaliście się w gęstości niższych wymiarów, w miarę schodzenia coraz niżej, kolejne dwa pasma waszego DNA były otaczane membraną światła i odkładane do rezerwy do chwili, aż nadejdzie czas, gdy będziecie gotowi rozpocząć podróż powrotną do wyższych wymiarów Światła.

Pierwszy, drugi i trzeci wymiar: dwa pasma DNA;
Czwarty i piąty wymiar: cztery pasma DNA;
Szósty i siódmy wymiar: sześć pasm DNA;
Ósmy i dziewiąty wymiar: osiem pasm DNA;
Dziesiąty i jedenasty wymiar: dziesięć pasm DNA;
Dwunasty wymiar: dwanaście pasm DNA.

Dla jasności i aby wam pomóc zrozumieć sekwencję integracji Wyższego Ja / Nadduszy, pozwólcie nam każdej postaci waszego Wyższego Ja przyporządkować numer. Narodziliście się w postaci waszego Boskiego Ja, zamknięci w kuli Światła. W waszym DNA, polu aurycznym i komórkach pamięci w całym ciele były zaprogramowane wibracje, których doświadczaliście w początkowych stadiach waszego życia. Kiedy wszystko przebiegało według planu, w pewnym momencie waszych wczesnych lat życia pobudzeni przez wskazówki / podszepty waszego Ja Duszy budziliście się i rozpoczynał się proces stapiania się Duszy i Osobowości. Chcemy to nazwać waszym numerem jeden – Ja Duszy. Wasz numer dwa – Ja Duszy, który chcemy nazwać waszą Nadduszą, przemieszczał się w czasie waszych narodzin do waszej Gwiezdnej Duszy, ósmej czakry. Kiedy zważaliście na „głos Ducha”, ta wyżejwymiarowa postać waszej Duszy stopniowo z czasem prześwietlała was i wypromieniowywała swoje wyżejwymiarowe wibracje Światła do systemu waszych czakr i pola aurycznego. Kiedy następowała pełna integracja tej części waszej wyższej świadomości, pojawiał się wasz numer trzy – Ja Duszy stanowiące następną, bardziej zaawansowaną iskrę waszej wielowymiarowej Istoty wnikając do ósmej czakry i będąc waszą Świadomością Nadduszy. Ten proces będzie powtarzał się ciągle aż do chwili, kiedy w nieznanej odległej przyszłości na nowo połączycie się z waszą Boską Obecnością JAM JEST / waszym Boskim Ja.

Kiedy rozpoczęliście swoją przygodę w fizycznych światach materializmu, stopniowo zbudowaliście wokół swojego promieniejącego ciała kryształowego ubranie z „krwi i kości”. W tylnej części waszego ciała z tyłu serca została umieszczona kula Światła. Ta kula, nazywana Świętym Sercem, stała się ojczyzną waszej Duszy / wasze Wyższe Ja i wasze Diamentowe Jądro– Boska Komórka - także zostały umieszczone w tej świętej komnacie.

Jakości, cechy i cnoty siedmiu promieni Boskiej Świadomości również zostały umieszczone w kulach Światła. Owe kule, znane jako czakry, zostały stworzone, aby obracać się z bardzo wysoką prędkością, co daje wrażenie, jakby z przodu i z tyłu fizycznego ciała wyłaniały się wirujące stożki.

Obecnie dążycie do odwrócenia całego procesu starając się wyeliminować wszystkie dysharmonijne wibracje, jakie stworzyliście podczas poprzednich wieków, oczyszczając przy tym wasz system czterech niższych ciał – fizycznego, mentalnego, emocjonalnego i astralnego, aby wyjść ponad wasze fizjologiczne ograniczenia.

Powinniście wydostać się z postawy egocentrycznej; jednak to nie dotyczy etapu, kiedy znajdujecie się na poziomie wstępowania. Przypomnijcie sobie, mówiliśmy wam, że cnotą jest bycie samolubnym w czasie intensywnej integracji siebie, kiedy dążycie do uzdrowienia / zrównoważenia swojego ludzkiego ciała, w przygotowaniu na infuzję wyżej wymiarowego Światła. Ta faza przygotowań jest ważna dla każdego wyższego poziomu fuzji Światła; w przeciwnym wypadku wyglądałoby to tak, jakby włożyło się wtyczkę przystosowaną do 110 Volt do gniazdka 220 Volt, co mogłoby dać efekt natychmiastowego szoku i najprawdopodobniej zniszczenia urządzenia, w tym przypadku ciała fizycznego.

Ekstremalnie ważne jest, abyście koncentrowali się na wysubtelnieniu siedmiu czakr ciała, przez co stwarzacie / aktywujecie waszą kolumnę Światła, która biegnie wzdłuż kręgosłupa. Ta kolumna Światła musi odtworzyć połączenie pomiędzy centrum serca jądra Ziemi a waszym gwiezdnym tetraedrem, Waszą Gwiezdną Duszą, która znajduje się ponad koroną waszej głowy na wysokości około 20 do 30 centymetrów. Kiedy to nastąpi, stopniowo otrzymacie dostęp do pięciu wyższych promieni Światła Stwórczego, co skompletuje wasze Boskie Odbicie dla tej określonej rundy ewolucji.

Jednak musimy wyjaśnić, że podczas waszej podróży powrotnej do wyższych wymiarów zostaniecie zapytani o przyjęcie wielu specjalnych misji, i zgodzicie się na nie, ponieważ to jest droga zgodna z procesem wstępowania. Będziecie poszukiwali powrotu do kompletności waszej Boskiej Świadomości, jednak będziecie również mieli naglące życzenie, aby w jakikolwiek sposób służyć; ponieważ głęboko w waszym Świętym Sercu znajduje się kryształ zasiewu pulsujący czystą miłością i wewnętrznym życzeniem służby.

Było postanowione, żeby na Ziemi inkarnowało wiele postaci / iskier królestwa aniołów i innych wielkich Istot Światła, które powinny podążać po ludzkim poziomie. Portale inicjacyjne pozostały otwarte przez wiele okresów czasu. Jednak w przeszłości tylko nieliczne dzielne dusze osiągnęły bramę Oświecenia i samomistrzostwo.

Świadoma świadomość rozwija się poprzez stopniowe przechodzenie kolejnych etapów przebudzania i rozumienia coraz rozleglejszych i subtelniejszych aspektów. Kiedy robicie postępy, krok po kroku otwierają się przed wami coraz wyższe poziomy wymiarów świadomości podczas waszych nocnych wędrówek astralnych. Jesteście doprowadzani do sal nauczania a następnie do sal mądrości. Z czasem przyłączacie się do grup Ziemskich Służb, które wdychają i wypromieniowują diamentowe cząsteczki Światła Stwórczego, aby te mogły służyć szerszemu dobru.

Pewnie chcielibyście wiedzieć, kiedy jesteście gotowi, aby przyłączyć się do członków waszej grupy dusz w Piramidzie Służby Światu? Jesteście tam zabierani automatycznie, gdy wasza pieśń Duszy współgra ze środkowym czwartym wymiarem i powyżej niego. Idziecie tam, kiedy zrównoważycie 51% waszej karmy i naprawdę staracie się kontrolować swoją naturę emocjonalną. Idziecie tam, kiedy zaczynacie w każdym wokół dostrzegać wszystko co najlepsze i kiedy staracie się już więcej nie osądzać; kiedy uczycie się postrzegać życie i świat oczami przefiltrowanymi przez współczucie.

Pozwólcie nam wyjaśnić strukturę Piramidy Służb Światu. Wyobraźcie sobie gigantyczną kryształową piramidę w piątym wymiarze, której wierzchołek wieńczy dwustronny kryształ sięgający do pierwszego poziomu szóstego wymiaru. W tej wspaniałej budowli znajdują się postopniowane poziomy wzorców wibracyjnych z piątego i niższych poziomów szóstego wymiaru. Mieszczą się tam tysiące mniejszych piramid, z których każda współgra z określoną harmonizującą frekwencją Światła. Możecie przyrównać te piramidy do małego Miasta Światła. Gdy nadchodzi czas i zostajecie zakwalifikowani, aby przyłączyć się do grupy Służb Światu, jesteście zabierani do Piramidy Światła, która jest dostrojona do waszego określonego wzorca wibracyjnego. Jeśli dalej rozwijacie swój rezonans świetlny, przemieszczacie się do coraz wyższych stacji Światła wewnątrz tej światowej piramidy. Również to jest ważną częścią procesu wstępowania.

Skupienie uwagi ludzkości podniesie się z dusznego bagna ziemskiej egzystencji ku szeroko oddalonemu horyzontowi przyszłości. Życzenia dóbr materialnych będą zastąpione tęsknotą za duchową świadomością. Służebnicy Świata będą trzymani razem poprzez silne połączenie duchowe: wspomnienie uroczystego przyrzeczenia, aby służyć ludzkości w jednym, wspólnym celu – podnoszenia świadomości.

Boskie matryce dla tego Pod-Wszechświata zostały utworzone z dwunasto- wymiarowego doświadczenia. Istnieją inne Pod-Wszechświaty stworzone po to, aby przeżyć większą ilość wymiarów, i jeszcze inne z mniejszą liczbą wymiarów. Ziemia i System Słoneczny, które są tego częścią, są w trakcie ponownego integrowania wszystkich cech, jakości i cnót dwunastu promieni Boskiej Świadomości, aby dostać uprawnienia do przyłączenia do następnego, wyższego stopnia Boskiego Planu poszerzenia tego Pod-Wszechświata.

Z czasem rozwój świadomości tej fazy ewolucji dokona się w ciałach fizycznych. Forma zawsze podąża za myślami. Ludzkie ciało będzie przygotowane do odbierania wyższych wibracji Światła Stwórczego, Diamentowych Cząsteczek Ognistego Światła. Powinniście rozwinąć się z postaci bytu pasywnego do stanu ponownie wysubtelnionej istoty; do zorientowanego w sposobach postępowania, ekspansywnego nosiciela Światła, kiedy zechcecie być WSPÓŁTWORZĄCYM MISTRZEM ŚWIATŁA.

Kiedy przejdziecie do wnętrza i sięgniecie do góry po wyżej wibrujące pomysły i informacje, automatycznie zaczniecie wycofywać się z poziomu astralnego, z kolektywnego systemu wzorców świadomości. Z duchowego punktu widzenia ewolucja oznacza ciągłe narastanie wrażliwości odnośnie wzorców wibracyjnych i zdolności do integrowania większej ilości esencji stwórczej, co skutkuje szerszym oświeceniem i współczującą naturą. Intuicja inteligentnej, przebudzonej osoby prowadzi do lepszego rozumienia Boskiego Planu dla ludzkości i roli, jaką ona czy on powinien w nim odgrywać. Skupiona inteligencja jest konieczna, aby skutecznie wejść w piąty wymiar, a następnie, aby otrzymać dostęp do ogromnego magazynu mądrości i zaawansowanych zdolności, które są w nim do dyspozycji. Medytacja i silna świadomość duszy otwierają portal do kosmicznego objawienia.

W razie potrzeby pasujące i potrzebne informacje zawsze będą dostępne dla kandydatów do poziomu Światła. Wasz następny krok i konieczne sposoby postępowania będą ukazywane krok po kroku w odpowiednim czasie. Myślcie o telepatycznej komunikacji z istotami z wyższych wymiarów jak o odbieranych komórkach Światła / informacji. Musicie ćwiczyć, aby doskonalić zdolność stwarzania żywego obrazu waszych pomysłów i utrzymywać go wystarczająco długo, aż utwierdzi się w waszym mózgu i w eterze. Przypomnijcie sobie, że energia podąża za myślami.

Światło jest tak samo energią jak i materią. Elektryfikacja lub przemiana materii / energii zachodzi, kiedy energia jest przepracowana przez piramidę Światła; kiedy ludzki duch sięga oświeconych istot z wyższych wymiarów, skutkuje to przemianą energii. Stopniowo będą dla was udostępniane sposoby użytkowania i doskonalenia tych zaawansowanych technik uwalniając z Prawa Bezczynności / Rozkładu i zaczniecie powolny proces odmładzania.

Równocześnie powoli przesuwacie się z jednego typu widzenia do stanu bardziej zaawansowanego. Wzejdziecie ponad ultrafioletowe spektrum światła i barw przedostając się do wielu wyżejwymiarowych, elektromagnetycznych spektrów światła. Będziecie również przygotowani do pracy na wielu poziomach inteligencji.

Ni możecie umknąć prądom energii, jakie bezustannie bombardują Ziemię i ludzkość. Życiodajna energia wielkiego promienia wypromieniowuje z naszego Boga-Ojca-Matki poprzez wielkie Centralne Słońce tego Wszechświata i poprzez miriady słońc pod-wszechświatów, galaktyk i systemów słonecznych. Istnieją również wyspecjalizowane wibracje kosmicznej energii, które pulsują z wielu konstelacji i innych systemów słonecznych przez ten Pod-Wszechświat, ale także przez puls i bicie serca Waszej Matki Ziemi, który ma wpływ na wszystkie żywe organizmy.

Wiele z kosmicznych sił wyżejwymiarowych wibracji są pożyteczne, utrzymujące życie i sprzyjające, podczas gdy niektóre z niższych, zniekształconych wibracji trzeciego i czwartego wymiaru są szkodliwe i ograniczające. Każda dusza określa, z którą z wielu wibracji współbrzmi poprzez swoją energetyczną sygnaturę. Kiedy tak czynicie stwarzacie albo swoje własne niebo na Ziemi albo prywatne piekło.

Wasz mózg jest wspaniałym organem i składa się z dużej liczby „wibracji świadomości kodów życia”. Większość waszego genialnego potencjału zmagazynowana jest na wyżej wymiarowych poziomach waszego Świętego Ducha, który znajduje się z tyłu głowy w pobliżu czakry korony. Wasza pieśń Duszy zawiera wibracje, które pomogą wam ten bogaty magazyn wiedzy udostępnić. Każda oktawa przyspieszenia wibracji daje wam dostęp do kolejnego wyższego poziomu boskiej świadomości. Wasz mózg / wasz Duch posiada klucz do mistrzostwa i oświecenia.

Drogie serca, przypomnijcie sobie, kiedy koncentrujecie się tylko na waszym osobistym wstępowaniu, źle interpretujecie nasze przesłania. Kiedy wkraczacie na wysoką drogę prowadzącą do oświecenia, musicie się rozciągnąć i dotknąć serc innych poprzez słowa, czyny i postępowanie. Prawdziwy adept na poziomie prowadzi życie w służbie.

Adept na poziomie stopniowo wydostaje się ponad fizyczne zadania rodzinne i odpowiedzialności, ponieważ jego świadomość, mądrość i światło poszerzają się. Stopniowo poszerza się wpływ aspiranta i rośnie jej / jego możliwość bycia prawdziwym drogowskazem. To potrzebuje ciągłych i świadomych starań powstrzymywania ego, a także rozumienia rzeczy i wiedzy, aby być Służebnikiem Świata. Powinniście być odstającym przykładem i mieć zdolność do pobudzania i stymulowania życzenia duchowej mądrości, aby służyć ludzkości jako wiodące Światło.

Moi dzielni przyjaciele, wiemy, jak można się czuć, kiedy kąpie się w doskonałości Światła Stwórczego / Stwórczej Miłości. Właśnie zaczynacie rozumieć, a wewnętrzna tęsknota jest coraz silniejsza i bardziej przymuszająca, kiedy sięgacie coraz wyżej do oświeconych królestw istnienia. Wspólnie powoli lecz skutecznie powrócimy do tego wspaniałego stanu jedności.

Jestem Waszym przyjacielem na zawsze i ciągłym towarzyszem,

JAM JEST archanioł Michał

Wednesday, August 24, 2011

Dzielne z Was Dusze


Przekazała Ronna Herman
.
Umiłowany mistrzu, pozwól, że przede wszystkim rozwiejemy Twoje obawy. Proces wznoszenia to dla Ciebie nic nowego, już przezeń przechodziłeś – pomyślnie, wielokrotnie. Każdy z Was jest mistrzem najwyższej rangi – przecież inaczej nie zostałby powołany w szeregi wysłanników gwiazd, pionierów wskazujących innym drogę w czasach bezprecedensowego procesu ewolucyjnego, jakiego właśnie doświadcza Ziemia i ludzkość. Masz w tej dziedzinie kwalifikacje rzeczoznawcy, który w trakcie licznych podróży kosmicznych już tysiące razy udowodnił, że jest mistrzem współtworzenia.
W królestwie świadomości planu fizycznego każda nowa przygoda oznacza też nowe reguły gry, nową misję i całą gamę różnorodnych wyzwań. Zależy nam, byś rozumiał, że ci z Was, którzy wysuwają się na prowadzenie jako wytrawni służebnicy świata, to ludzie, którzy już kiedyś zdobyli ogromne doświadczenie - i w tym wszechświecie, i w jego licznych pod-wszechświatach. Od czasu, kiedy ten wszechświat zaczął się rozszerzać, emisariusze z innych sfer czasowych i innych pod-wszechświatów zostali tu przeniesieni, aby pomagać i nadzorować wykonanie specjalnych programów dla rozwoju ludzkości oraz innych form życia. Zasadniczą boską misją grup specjalnych złożonych z wysłanników gwiazd jest prowadzenie i przeprowadzanie przez kolejne procesy cykliczne ludzi gotowych, żeby się rozwijać i osiągać wyższe poziomy poszerzonej świadomości.
.
Proces współstwarzania na planie fizycznym jest czymś niezmiernie trudnym, a także wymagającym wielkiej odwagi i mądrości. Wyruszając na spotkanie ziemskiej przygody w krainie szerszego spektrum Światła i cienia, trzeba się przecież zapuścić w nieznane, i to pod zasłoną niepamięci. Umiejętności już zdobyte oraz prawdziwa tożsamość takiego wysłannika gwiazd pozostają ukryte w świętym sercu, często ujawniając się dopiero w późniejszym okresie życia, kiedy zaczął się on przebudzać i słuchać podszeptów Ja wyższego.
Proces wznoszenia się ludzkości i Ziemi [na wyższe poziomy świadomości] jest zjawiskiem pod wieloma względami wyjątkowym, niepowtarzalnym. Wyjątkowym przede wszystkim dlatego, że to ścieżka przyspieszona, co nigdy przedtem nie było możliwe. Co więcej, w kontrakcie misji, jaki zawarli przewodnicy na ścieżce, na czas obecnego etapu ewolucji przewidziano wyposażenie ich w kryształki nasienne pamięci przebudzenia, wyzwalanego przez stan boskiego niezadowolenia. Ja wyższe miało aktywować owe kryształki Boskiego Światła oraz odcisnąć Ci je w świadomości, gdy tylko nadejdzie czas, abyś wyruszył w podróż samo-dociekania lub odkrywania siebie. Spojrzyj, proszę, wstecz na swoje życie, a powinieneś w nim dostrzec momenty albo okresy, kiedy Ja wyższe i aniołowie Cię prowadzący wręcz popychali Cię w określonym kierunku, a nawet stwarzali niespodziewane okoliczności lub załatwiali Ci dyspensy, aby Cię tylko zachęcić do zdobywanie wiedzy i rozwijania pewnych szczególnych umiejętności oraz żeby Ci w tym dopomóc. Nigdy nie byłeś sam, mój Kochany. Twoja misja była i jest zbyt ważna, żeby Cię móc pozostawić samemu sobie. Wielką strategię procesu wznoszenia od początku do końca zaplanowali, zorganizowali i nadzorują Bóg Ojciec Matka, Wielka Kosmiczna Rada Światłości oraz zastępy anielskie, które opromieniają Światłem nasz pod-wszechświat oraz kierują procesami jego stwarzania i rozwoju.
.
W obecnym życiu niejeden z Was przechodził przez ekstremalne próby i musiał sprostać srogim wyzwaniom, a wszystko po to, ażeby móc się dobrze przygotować do wypełnienia swojej najwyższej ziemskiej misji. Każdy z Was zgodził się jednak stawić czoło własnemu „cieniowi” [czyli ciemnej stronie swego jestestwa] – i to tak rzetelnie, żeby się z nim rozprawić raz na zawsze, ponieważ dopiero zgoda na tę konfrontację uprawnia do uczestnictwa w niezmiernie trudnej i ważnej misji, jaką jest wznoszenie Ziemi i rasy ludzkiej, a wraz z nimi wszelkich aspektów naszego pod-wszechświata, na wyższe poziomy świadomości.
O tak, w najgłębszej głębi Duszy zostałeś zaprogramowany tak, abyś spontanicznie i nieodparcie dążył do Światła, do podnoszenia poziomu świadomości. Ponadto każdy z Was, przewodników na ścieżce wchodzących teraz w rolę służebników świata, został poinformowany, że choćby nawet całym sercem, całą swoją istotą, z całej mocy zmierzał ku wstąpieniu w królestwo Światłości jeszcze w tym życiu, to i tak [nawet gdy cel osiągnie] musi się zgodzić pozostać na Ziemi w powłoce fizycznej tak długo, jak będzie konieczne – pozostać, żeby pomagać zakotwiczać wysubtelnione Światło stwórcze. Czyż nie powtarzaliśmy Wam raz po raz, że jesteście strażnikami, „przetwornikami” i szafarzami Światłości? Ludzie, których sygnatury energetyczne/ pieśni duszy są dostrojone do poziomów czwartego wymiaru i wyższych, mogą magnetyzować i przyciągać do siebie diamentowe cząstki Światła. Cząstki te trzeba następnie ożywiać („aktywować”) energią miłości i współczucia. Bez Was, ukochani strażnicy Światłości stwórczej, proces wznoszenia byłby niewykonalny.
.
Zachęcamy Cię do częstych odwiedzin i spędzania czasu w rozmaitych piramidach Światła, o których przez te wszystkie lata tyle opowiadaliśmy. Składaj także wizyty w niebiańskim mieście Światła położonym najbliżej miejsca swego zamieszkania i opromieniającym okoliczny obszar. W swojej piramidzie roboczej możesz wizualizować i stwarzać wszystko, czegokolwiek zapragniesz, jeśli to tylko pozostaje w harmonii z Twoją Boską matrycą/ boskim planem, a zarazem służy dobru wszystkich i wszystkiego. Co więcej, właśnie w swojej piramidzie Światła możesz się spotkać z Ja wyższym, aby uzyskać pomoc w rozwiązywaniu dokuczliwych problemów codziennego życia, pomoc tak potrzebną komuś, kto dąży do odzyskania wewnętrznej harmonii.
.
Tuż przed snem stanowczo zalecamy Ci się udawać do osobistej piramidy Światła, a od czasu do czasu również do miasta Światła, gdzie otrzymasz pomoc w oczyszczaniu, regeneracji, odmłodzeniu i uzdrawianiu swojej powłoki fizycznej. Zanim zaśniesz, poweźmij intencję złożenia wizyty w mieście Światła oraz wstąpienia do jednej z tamtejszych komór akceleracji procesu wznoszenia, mieszczących się tuż przy wejściu do szóstego wymiaru. Jest to niezmiernie dobroczynna i skuteczna metoda równoważenia i harmonizacji ciała. Nade wszystko pragniemy, Umiłowany, pomóc Ci stworzyć sobie na Ziemi, tam gdzie mieszkasz, otoczenie w najwyższym stopniu harmonijne, piękne, zdrowe. Twoją misją jest właśnie wnieść na plan ziemski pokój, obfitość i niebiańską harmonię i w ten sposób stworzyć wokół siebie środowisko bezpieczne i święte, a następnie, służąc innym dobrym przykładem i pomocą, podzielić się z nimi tym wspaniałym darem.
.
Każdy z Was, członków awangardy, przez lata ujarzmiał swoją naturę emocjonalną oraz, posługując się ciałem mentalnym, zdobywał wiedzę i mądrość, a także starał się zestroić i scalić swój układ czakr głównych. Wszystko to przygotowało przybytek cielesny, czyniąc go zdolnym do wchłaniania, przyswajania, a następnie przekazu wysubtelnionych wibracji Światła Stwórcy. Teraz czas skupić się na świętym sercu i umyśle, starać się zharmonizować ze sobą prawą i lewą półkulę mózgową oraz pełniej otworzyć czakrę korony, tak żeby kolumna Światła łącząca Cię z Twoją Boską Obecnością JAM JEST osiągnęła szerokość głowy (jaką miała pierwotnie). W procesie wznoszenia każdy krok naprzód polega na nawiązaniu aktywnej, świadomej więzi z kolejną postacią (aspektem swego Ja wyższego), mocno zaawansowaną (-nym) w rozwoju. W procesie wznoszenia świadomie zanurzasz się w energii (wstępujesz w pole wibracyjne) swego Ja wyższego, po czym dalej podążasz w coraz to wyższe, coraz wznioślejsze obszary energii Boskiej, nazywanej także wyższymi wymiarami.
.
W jednym z niedawnych przesłań powiedzieliśmy: Energia elektromagnetyczna nie jest jeszcze w pełni rozumiana. Ogniste siły stworzenia oddziałują na ludzi jako:
1) ogień przez tarcie: ogień cielesny,
2) ogień słoneczny: ogień Duszy,
3) ogień elektromagnetyczny: ogień Ducha.
Postaramy się wyjaśnić, w jaki sposób każda z owych „ognistych sił stworzenia” wpływa na ludzi.
.
OGIEŃ PRZEZ TARCIE, CZYLI OGIEŃ CIELESNY: Przebywając w ciele fizycznym, podlegasz potężnym siłom natury. Kiedy chcesz coś stworzyć i przejawić w formie materialnej, też musisz działać siłą. Do swej fizycznej powłoki musisz przyciągnąć Boską wolę i moc Boga Ojca, czyli „ogień Ducha” oraz napełnić nim ciało, co daje Ci możność posłużenia się „ogniem przez tarcie”. Człowiek pragnący cieszyć się pomyślnością na materialnym/ fizycznym planie istnienia, koniecznie potrzebuje umiejętności: określania intencji, tworzenia jasnej wizji, skupiania myśli oraz energicznego działania.
.
Dostajesz gorączki, czyli podwyższa Ci się ciepłota ciała, żeby organizm mógł zwalczyć inwazję drobnoustrojów czy wirusów, stworzeń o niskich wibracjach. Tak samo niektóre symptomy procesu wznoszenia spowodowane wystąpieniem ognia przez tarcie. Kiedy energie o niskiej częstotliwości wibracyjnej są wypychane na powierzchnię i następuje konfrontacja z negatywnymi skutkami przeszłych myśli i uczuć, możesz czasem poczuć się tak, jakbyś się znalazł w szybkowarze, pod naporem olbrzymiej energii. Bywa, że – kiedy właśnie spalasz stare destrukcyjne bloki energetyczne – ciało rozgrzewa się aż do  szczytowych temperatur. Możesz także doznawać uczucia, że kręgosłup zamienił Ci się w „pręt ognisty”. Pojawia się ono, gdy Ja wyższe przekazuje Ci serię wibracji wyższych częstotliwości. Tego rodzaju „naporów energii” wielokrotnie już doświadczyła nasza ukochana wysłanniczka, Ronna. Dzieje się tak, ilekroć – przygotowując ją do poprowadzenia seminarium albo intensywnej sesji channelingowej – w pełni przenikamy jej energię swoją.
.
OGIEŃ SŁONECZNY, CZYLI OGIEŃ DUSZY: Słońca stworzenia, wspaniałe, potężne i tryskające energią życia, promieniują Ogniem słonecznym na wszystko, co żywe. Stanowi to zewnętrzną manifestację mocy i życiodajnej esencji Najwyższego Stwórcy oraz Boga Matki Ojca. Gdy tylko zaczynasz być człowiekiem świadomym, kiedy zaczynasz słuchać podszeptów Duszy i swojego Ja wyższego, w świętym sercu zapala Ci się „ogień boskiego niezadowolenia” i gorzeje jasnym płomieniem. Ogień słoneczny wielkich Słońc całego wszechświata wszechświatów („omniwersum”) rozŚwietla niebiosa, rozpraszając ciemność – co jest również zewnętrznym przejawem wielkiej potęgi Stwórcy. W miarę jak się zagłębiasz w misteria i cud swojej Jaźni Boskiej, ogień Duszy przeistacza się w ogień Ducha. Odtąd nie jesteś już tylko istotą ludzką z Duszą, odtąd stajesz się Boskim bytem duchowym/ istotą o-Świec-oną radującą się jednym z wielu różnorakich przejawów mocy stwarzania. W ludzkiej Duszy mieszka Duch Boga Ojca Matki. Pełnisz swoją misję, chłonąc i przyswajając tyle tego świętego ognia, ile tylko zdołasz.
.
 OGIEŃ ELEKTROMAGNETYCZNY, CZYLI OGIEŃ DUCHA
Kiedy w skład Twojej  sygnatury energetycznej wchodzą już tylko wibracje środkowego czwartego wymiaru lub wyższe, jesteś gotowy, by móc otrzymywać elementarne cząstki Światła Boskiej świadomości o pełnym zakresie widma, cząstki zwane diamentowymi, które stanowią paliwo stworzenia/ stwarzania. Wtedy już nie podlegasz zniewoleniu przez wpływy gęstych wibracji trzeciego/ czwartego wymiaru, ograniczających i pozbawiających siły. Stajesz się wytrawnym mistrzem urzeczywistniającym swoją prawdziwą naturę oraz skutecznym współtwórcą na planie fizycznym - jesteś więc gotów, by magnetycznie ściągać i przyswajać czystą esencję stwórczą, a także zarządzać nią i wypromieniowywać na świat. Elektromagnetyczny ogień stwórczy to część Boskiego dziedzictwa Ci przyrodzonego. Jednakże, aby je objąć, musisz udowodnić, że – zanim uzyskasz pozwolenie, żeby być prawdziwym szafarzem Światłości/ ognia kosmicznego - będziesz odpowiedzialnym zarządcą  tego wspaniałego, potężnego ognia Ducha.
.
Tą ważną informacją, całkiem niedawno udzieloną naszej wysłanniczce, zakończymy niniejszy list. Zawsze jesteśmy przy Tobie, aby Cię prowadzić, strzec, chronić i inspirować. Jesteśmy Ci głęboko wdzięczni i ofiarowujemy wieczystą miłość.
.
JAM JEST archanioł Michał.
.
Sierpień 2011 (LM-8-2011)
Przełożyła Anna Żurowska

Sunday, July 10, 2011

Narodziny Gwiezdnego Dziecka w Kosmicznej Świadomości

.
AA Michał
Channeler: Celia Fenn, Maj 2011

Przetłumaczyła Wika
.
Wkraczając w wyższe wymiary światła
Ukochana Rodzino Światła, witamy was ponownie z radością i przyjemnością w tej przestrzeni światła i wyższej świadomości.  W ciągu ostatnich tygodni przeszliście przez wiele zmian, a teraz energia ta zaczyna się stabilizować, gdy wchodzicie w głęboki spokój i światło majowej pełni święta Wesak!  Ukochani, my dobrze pamiętamy czas, kiedy Budda przemierzał Ziemię, zakotwiczając energię Boskiej Męskości i energię Miłości i Przebudzonego Współczucia!  Jakie to wspaniałe, że teraz ta energia ponownie się budzi w tych z was, którzy kroczą ścieżką wyższej świadomości i miłości.  Wiemy, że nie jest to dla was łatwe, gdyż wciąż na waszej Ziemi tak wielu podąża starymi ścieżkami i pragnie wyrażać energię apokalipsy i destrukcji i wywoływać katastrofy za sprawą swych słów i przekonań.  Ukochani, wiedzcie, że to się nie uda, ponieważ Ziemia definitywnie weszła w Nową Linię Czasu i ci, którzy ewoluują wraz z nią, poruszają się naprzód ku nowym i wyższym stanom świadomości, które są wyrazem Boskiej Woli i Boskiej Miłości.
Zatem zaczniemy tę wiadomość opowiadając najpierw o energii Boskiej Męskości, która jest aktywowana wraz z z pełnią księżyca święta Wesak, a potem porozmawiamy o Złotych Kluczach Wyższej Świadomości, używanych właśnie teraz do otwierania portali Miłości i Łaski przez tych z was, którzy są gotowi, by objąć te dary od Ducha.

Majowa Pełnia Buddy i Boska Męskość
Ta szczególna pełnia księżyca w 2011 stanowi otwarcie czy też portal dla energii darów Współczucia przynoszonych przez Boską Męskość.  Po przemianach na planecie, zaistniałych w czasie ostatnich sześciu miesięcy i chaosie, który potem nastąpił, jest teraz pora by pozwolić temu nowemu strumieniowi energii wnieść Pokój i Współczucie w wasze serca.
Budda został wysłany na Ziemię z Wyższych Wymiarów Światła, aby stanowić kotwicę dla Boskiej Męskiej Energii Współczucia i Oświecenia.  Energia ta jest istotnym krokiem na drodze ewolucji i stanowi most prowadzący z pułapki materialnej iluzji ku przejrzystości Wyższej Świadomości.  W tym czasie, gdy jesteście już gotowi do przejścia z 5.wymiaru w 6.wymiar Magicznej Świadomości, jest konieczne, abyście byli w stanie uwolnić się z uścisku materialnej iluzji, którą zwiecie „ekonomią” i wejść w Magiczną Świadomość niekończącej się kreacji, przepływu i obfitości.
Ukochani, Ziemia jest teraz w pełni ugruntowana w 5.Wymiarze Wzajemnego Połączenia i Wolnej Woli. Przejście w świadomość 6.wymiaru pozwoli tym z was, którzy są na to gotowi, rozpocząć przemieszczanie się w Wyższą Świadomość Magicznej/Kwantowej Rzeczywistości i zacząć życie w tych wyższych rejonach Magicznej Przejrzystości i Stwarzania.  Energia Buddy jest pomostem pomiędzy tymi wymiarami światła… Pierwszym „Złotym Kluczem” Światła jest energia Współczucia, ucieleśniona i zakotwiczona przez Buddę.  W czasie pełni księżyca święta Wesak energia ta będzie w potężny sposób uruchomiona przez fale Kosmicznego Światła emanujące z centrum galaktyki, i stopi się z falami Energii Współczucia Boskiej Kobiecości, które są przekazywane na częstotliwości Platynowego Promienia Światła Szekiny, co zainicjuje serię przebudzeń i zmian, gdy ci, którzy są na to gotowi, zrobią użytek ze swych Złotych Kluczy i dokonają przejścia do wyższej świadomości 6.wymiarowego Gwiezdnego Dziecka.

Ukochani, „Gwiezdne Dziecko” to Magiczne Dziecko wewnątrz każdego z was, to Istota Światła, która mieszka w waszym Sercu i Duszy, i która zna Radość i Cuda nieskończonej kosmicznej egzystencji.  Jest to Dziecko Czasu Śnienia, ta część was, która Śni i Tworzy z Kosmicznych Promieni Światła i Dźwięku. „Gwiezdne Dziecko” nie może stać się częścią waszej realności, póki nie wkroczycie przez most Współczucia w wyższe rejony światła.  Wtedy będziecie mogli wejść w Taniec Światła i stać się Mistrzami Harmonicznego Światła i Czasu, a nawet zacząć się zbliżać do następnego portalu 7.wymiaru, gdzie staniecie się „Okiem Boga” w ludzkiej formie.
Ukochani, to są właśnie Złote Klucze, które zostaną ofiarowane wszystkim tym, którzy są gotowi.  W tym czasie, w dniu pełni księżyca święta Wesak, otrzymujecie Klucze do 6.wymiaru, aby wkroczyć w królestwo „Gwiezdnego Dziecka” i stać się Mistrzami Świetlnej Harmoniki i Mistrzami Czasu.  Ale najpierw, Ukochani, w czasie święta Wesak, będziecie musieli w pełni zintegrować energię Współczucia i Boskiej Męskości.  Aby to uczynić, należy uwolnić wszystkie iluzje materii i ich więzy, i wejść w całkowity Spokój i Przejrzystość Istnienia.  Jeśli będziecie medytować i koncentrować się na tych darach w czasie tej pełni księżyca, otrzymacie Złote Klucze.
Mistrz Świetlnej Harmoniki
Ukochani, 6.wymiar jest królestwem Magii i Czarów, albo, jeśli chcecie być bardziej naukowi, królestwem Kwantowości, czy też tym, co znane było Przodkom jako Czas Śnienia.  Jest to miejsce, gdzie „rzeczywistość” jest płynna i elastyczna, i gdzie świadomość i pragnienie kształtują przyczynę i skutek w niższych wymiarach.  Ci, którzy wkraczają na ten wielowymiarowy plac zabaw, muszą być „czystego serca”, albo na zawsze zostaną usidleni w „sali luster” swej własnej chciwości i gniewu, w nieskończoność tworząc „karmę”.  Z tego właśnie powodu w tej nowej rzeczywistości mostem do wyższych wymiarów jest Współczucie, gdyż ci, którzy żyją zgodnie z Prawem Współczucia są czystego serca i nie zostaną uwikłani w iluzje chciwości i władzy. Gwiezdne Dziecko ma czyste serce i pragnie tylko poznawać, poszukiwać przygód i dzielić się darami Ducha.  Nie ma nic do zatrzymania, do zawłaszczenia czy do ukrycia, gdyż wszystko jest otwarte i przejrzyste na Kosmicznych Polach Światła, które są placem zabaw wewnętrznego Gwiezdnego Dziecka.

Aby podróżować przez Pola Światła trzeba również być Mistrzem Świetlnej Harmoniki.  To oznacza po prostu, że zaktywowaliście swoje Świetlne Ciało i jesteście zdolni funkcjonować w tym Ciele wychodząc z jego centrum serca.  Mistrz Świetlnej Harmoniki jest ześrodkowany w sercu i ugruntowany w czakrze Gwiazdy Ziemi oraz Gwiazdy Duszy (Earth Star i Soul Star).  Mistrz Harmoniki Świetlnej umie utrzymywać swe Ciało Świetlne w w stanie harmonicznego rezonansu z  Boskim Światłem i Wolą, i z łatwością wchłaniać kosmiczne promieniowanie w swe Świetlne Ciało.  Mistrz Świetlnej Harmoniki jest zawsze w pełni świadom energii i światła wokół siebie, i jest w stanie zawsze utrzymywać równowagę.
Kiedy zdolności te zostaną opanowane i zintegrowane, będziecie umieli ujeżdżać promienie światła i z łatwością podróżować przez kosmiczne pola gwiazd.  Będziecie zdolni unosić się wraz z kosmicznymi falami i kształtować kwantowe przepływy w rzeczywistość swego własnego wyboru w procesie współ-stwarzania za pomocą Światła.
Mistrz Czasu
Ukochani, kiedy wkraczacie w to Pole Światła Gwiazd i płyniecie na kosmicznych falach 6.wymiaru, musicie również być Mistrzami Czasu.  W wyższych wymiarach czas jest płynny i elastyczny, nie jest „ustaloną” rzeczywistością, jaką wydaje się być w wymiarach niższych.  Na tym kwantowym poziomie świadomości nauczycie się panować nad wieloma strumieniami czasu i być zdolni istnieć w wielu różnych cyklach czy liniach czasowych równocześnie.
Nie jest to łatwe zadanie dla umysłu, który został uwarunkowany, by wierzyć, że istnieje tylko czas linearny, taki, jaki postrzegany jest na Ziemi. Ale Mistrz Czasu dowiaduje się, że wszystkie czasy istnieją w Jedności…w nieskończonym Teraz, i że wszystko jest doświadczane jako Jedność.  Rozmaite linie czasu są stwarzane po to, by Dzieci Światła mogły podróżować w wielu wymiarach świadomości.  Czas jest narzędziem albo Kluczem, służącym do wkraczania w różne stany rzeczywistości i świadomości.  W 6.wymiarze, gdy stajecie się Mistrzami Czasu, zaczniecie odczuwać, w jaki sposób możecie się poruszać pomiędzy tymi rozmaitymi strumieniami Boskiego Światła i Energii.

Zmiany fizyczne w ciele
Ukochani, gdy przechodzicie przez te przemiany, odczujecie również pewne zmiany fizyczne.  Przede wszystkim przemiany te bardzo silnie zaktywizują szyszynkę, przysadkę i tarczycę.  Ci, którzy wkraczają w istnienie 6.wymiarowe, zaczną doświadczać zmian biochemicznych i komórkowych w układzie dokrewnym i w obszarach mózgu, które związane są z percepcją oraz przekazem i odbiorem danych.
W efekcie tego będzie się zmieniać wasza zdolność do odbierania transmisji danych i transmisji światła z Wyższego Umysłu Boga.  To oznacza, że najpierw pojawią się zmiany w szyszynce, które pozwalają na szerszy odbiór kosmicznego „pasma”.  W terminach fizycznych może to oznaczać odczucia ucisku i bóle głowy lub bóle mięśniowe z tyłu głowy, w podstawie czaszki i w ramionach.  Potem przysadka zacznie się przebudowywać i możecie doświadczać zawrotów głowy, zamglonego widzenia i dziwnych odgłosów w głowie.  Mózg dostosowuje się nie tylko do odbioru nowych danych, ale zaczyna również wysyłać dane na wyższe poziomy za sprawą przekazów światła przez oczy, oraz przekazów dźwięku przez gardło i tarczycę.  Zatem tarczyca również będzie pod wpływem tych zmian.  W tym przypadku wielu z was doświadczy objawów podobnych do grypy, zapalenia oskrzeli albo zatok, a także zaburzeń równowagi tarczycy takich jak fale gorąca, niski poziom energii albo nadaktywność.  Możecie również zacząć doznawać „nakładek czasowych”, gdy zaczynacie panować nad czasem.  W procesie tym mogą się pojawić intensywne doznania związane z przeszłymi lub przyszłymi wcieleniami, które musicie przeanalizować i zintegrować z doświadczeniami zachodzącymi w czasie teraźniejszym.  Kluczem do radzenia sobie z tego rodzaju epizodami jest nie zagłębianie się zbytnio w przeszłe życie jako takie, lecz rozpoznanie, że te „przesunięcia” czy „nakładki czasowe” są waszym własnym sposobem na zintegrowanie pewnych danych, dzięki czemu będziecie mogli swobodnie poruszać się pomiędzy różnymi waszymi liniami czasu, a wtedy uzyskacie wolność podróżowania przez Kosmiczne Fale jako Mistrzowie Czasu.

Oko Boga
W czasie czerwcowego letniego przesilenia i później, gdy będziecie zmierzać ku początkowi Nowego Planetarnego Roku przy końcu lipca, wielu z was użyje następnego Złotego Klucza i wkroczy w 7.wymiar Światła, gdzie zgodnie z językiem archetypów staniecie się „okiem Boga”.
Starożytni Egipcjanie rozumieli, że „Oko Boga” jest miejscem czy też stanem świadomości, w którym dana Istota staje się portalem przekazu dla Boskiego Światła i Boskiej Woli.  Na tym etapie dana Istota nie płynie już po falach Światła, lecz staje się soczewką, w której Światło zostaje skupione.  Wymaga to absolutnego panowania nad Światłem i Czasem oraz zdolności do transmitowania i ugruntowywania Boskiego Światła.  To te istoty, które staną się „okiem Boga”, będą stanowić kotwice dla przejawienia się Nowej Ziemi.  Gdy Boskie Światło skupi się w soczewkach, jakie te istoty stanowią, wokół nich i poprzez nie zamanifestuje się Boska Wola, umożliwiając Boskości przejawienie się i stwarzanie za sprawą czystej miłości i światła.
Ukochani, na tym etapie manifestuje się nie „moja wola”, lecz „bądź wola Twoja”, a dana Istota służy jedynie jako portal dla Boskiej Woli i Manifestacji, nie mając żadnych oczekiwań ani pragnień. Jest to praca Wzniesionego Mistrza w ludzkiej formie, kogoś, kto wie, że forma ludzka w jej najwyższej częstotliwości jest narzędziem przekazu Boskiej Woli i Łaski.
Zatem, ukochana Rodzino Światła, ci z was, którzy poszukują wzrostu i rozwoju w Świetle, będą mieli czego wypatrywać i z czego się cieszyć w nadchodzących miesiącach. Czas, który prowadzi do potrójnego portalu 11-11-11 będzie czasem potężnego wzrostu i ewolucji dla wielu z was, którzy są gotowi i którzy zostali wezwani, by być częścią tego nowego przebudzenia i otwarcia. Dla tych o niższej świadomości będzie to dalej czas trudny, gdyż stare iluzje niższych wymiarów wciąż będą generować stres i dysharmonie w tych, którzy nie mają zrozumienia dla zachodzących procesów. Jeśli wzrastacie i rozszerzacie się w Świetle, wasza praca będzie polegała na utrzymywaniu Współczucia w sercu, tak, aby ta Miłość mogła dotknąć tych, którzy dopiero mają się przebudzić dla rzeczywistości Nowej Ziemi i jej twórczych potencjałów dla każdego. Życzymy wam radości i miłości w waszych przygodach ze światłem, Harmonią i Czasem!

© 2011-12 Celia Fenn and Starchild Global

Komentarz Wiki:   Ziemia wraz z nami wszystkimi weszła w 5.wymiar i Nową Linię Czasu na przełomie 2010 i 2011, pomiędzy przesileniem zimowym 22 grudnia 2010 połączonym z pełnią i zaćmieniem księżyca, a 4 stycznia 2011, gdy miało miejsce zaćmienie słońca, wypadające jak zwykle podczas nowiu. Według pewnych danych 14 stycznia aktywowane zostało 14 Atrybutów Stwórcy, a ich pełna stabilizacja ma się dokonać do 15 lipca.
9 marca 2011 zaczęła się 9.fala horoskopu Majów, i od razu zrobiło się aż za ciekawie… 3 dni później Uran-rewolucjonista i władca Wodnika wszedł na 7 lat w znak Barana, czyli znak wiosny i nowych początków. Wiosna Ludów zaczęła się zresztą już wcześniej, na południu. W czasie wiosennej równonocy energie Urana i Słońca połączyły się, a na początku kwietnia podczas nowiu (3.4) i wejścia Neptuna, symbolizującego bezwarunkową miłość, we własny znak Ryb (4.4), w Baranie było 6 planet spośród 10 (słońce i księżyc umownie nazywa się w astrologii „planetami”).
8 kwietnia zaczął się Sezon Wesak, święto urodzin Buddy, obchodzone w różnych krajach o różnej porze (zaczyna znowu Japonia…). Końcem sezonu Wesak jest 9 lipca. Najczęściej święto to obchodzone jest w czasie majowej pełni księżyca, która w tym roku przypadła 17 maja (pamiętacie, co się wtedy działo?...niektórzy zaczęli rozmawiać telepatycznie z kotami, a inni myśleli, że wariują…ale nie zwariowali, bo po co ;) ) Tegoroczny wyjątkowy sezon Wesak zawierał 3 zaćmienia oraz przesilenie letnie. Środkowe, całkowite zaćmienie księżyca 15 czerwca, ustawione w jednej osi z centrum Drogi Mlecznej, oraz przesilenie letnie 21 czerwca, stanowiły główny portal dla reaktywacji energii Matki Świata (MA’AT, energii Platynowego Promienia), która po 13 tysiącach lat ponownie „odsłoniła twarz”. Przy okazji znów uruchomione zostało Stonehenge i „dostaliśmy” nowy znak zodiaku, Wężownika, który wraz z MA’AT przynosi silne energie uzdrowienia i regeneracji. Zmiana podziału 12 na 13 jest ponownym wejściem w naturalny majański rytm 13:20 i likwidacją starego, „mechanicznego” i systemowego „czasu babilońskiego” 12:60. Właśnie minęliśmy półmetek 9.majańskiej fali… Czas, byśmy zostali Mistrzami Czasu :D