Wednesday, December 7, 2011

Oświecony poziom w centrum dualności

Ukochani Mistrzowie, wiemy, że wszyscy przechodzicie obecnie przez szczególne i niepokojące czasy, niezależnie od tego, jaki poziom samoświadomości osiągnęliście. Nauki i prawdy, które zaakceptowaliście jako swoje własne w trakcie tego życia, są powoli zastępowane przez wyższe, bardziej postępowe nauki i różnorodne nowe, zagmatwane koncepty. Aby osiągnąć samomistrzostwo, musicie rozwijać swoje nadświadome zdolności i bardziej subtelne moce Ducha. To wnosi ze sobą mentalny i emocjonalny „wystrój domu” oznaczający konieczność odszukania i przetransmutowania wszystkich starych form myślowych, jakie wiążą was z iluzyjną rzeczywistością i chaotycznymi niższymi wymiarami.

DUCHOWA / LUDZKA ISTOTA stopniowo stanie się świadoma swojego nadświadomego Ducha i zacznie go wysubtelniać, co doprowadzi do ponownego zjednoczenia Ja Duszy i Nadświadomego Ducha. To jest wasze połączenie z wzorcami wibracyjnymi i poszerzonej mądrości wyżej wibracyjnych duchowych królestw przez wiele postaci waszego Wyższego Ja. W tym punkcie bardzo prawdopodobnie zaczniecie otrzymywać przebłyski inspiracji z poziomu intuicji, co może być przyspieszane z pomocą medytacji i zwracaniu się do wnętrza. Moc Ducha będzie w ten sposób podwyższana, a duchowy aspirant zacznie postrzegać świat i obecne wydarzenia z wyższego punktu widzenia, co stworzy większy, poszerzony obraz rzeczywistości. Centra czakr stopniowo powrócą do równowagi i harmonii i rozpoczną proces integracji wyższej mądrości Świętego Ducha i Świętego Serca i będą funkcjonowały we wzajemnej harmonii pod przewodnictwem Duszy i Nadduszy / Wyższego Ja.

FIZYCZNA / LUDZKA ISTOTA, która funkcjonuje pośród zniekształconych wzorców wibracyjnych trzeciego i niższego czwartego wymiaru, korzysta z podświadomości i świadomej świadomości razem z  powłoczką wspomnień poprzednich inkarnacji. Ona / on jest przeważnie skupiona na zewnątrz i mają na nią silny wpływ rodzinne uwarunkowania, do tego dochodzą tradycje kulturowe i religijne. Wzorce myślowe często są tu zniekształcone i zazwyczaj skupione na sobie, przez co widzi tylko mały obraz rzeczywistości.

Istnieje jeszcze wiele młodych dusz żyjących w krajach słabiej rozwiniętych, które funkcjonują zgodnie ze swoją ZWIERZĘCO / LUDZKĄ NATURĄ; są one głównie skupione na trzech niższych czakrach. Na tym poziomie centra czakr są przeważnie nieświadomymi Centrami Ducha. Te drogie dusze najczęściej  działają z poziomu podświadomości i ograniczonej świadomej świadomości. Są prowadzone przez wspomnienia przeszłych wcieleń i ras w instynktownej rzeczywistości związanej z przetrwaniem. Większość z nich koncentruje się na przeżyciu ich Ja i ich rodzin.  To są drogie dusze, które będą przeprowadzone na inne nietknięte planety, na których trzy- i czterowymiarowe spektrum polaryzacji / dualności istnieje w wyważonej równowadze.  Te kochane istoty będą miały możliwość kontynuowania swojej podróży po fizycznym królestwie świadomości w przyjemnym i odizolowanym otoczeniu.

Wy, Gwiezdne Nasiona, drogowskazy na poziomie, są tymi, którzy czynią możliwym - na co się zgodziliście inkarnując na najgęstszych poziomach materii - podniesienie świadomości całej ludzkości z powrotem ku oświeconym rejonom Światła i samomistrzostwa. Jednak musicie sobie przypomnieć, że niezależnie od wieku waszej świadomości Duszy i od wspaniałych dobroczynnych rzeczy, jakie uczyniliście w przeszłości: wybór podążania na poziom świecenia, musi być dokonany w każdym życiu, w każdym ucieleśnieniu i każdym cyklu doświadczeń.

Wielu z was już trwale podąża drogą odkrywania oświeconego poziomu pośród spolaryzowanych przeciwieństw: równowagi, jaka istnieje w centrum dualności.  Przyszedł czas, kiedy to coraz liczniejsza grupa z was otrzymuje i integruje dostęp do określonych wzorców wibracyjnych piątego wymiaru i nawet niewielkie ilości energii szóstego wymiaru wibracji. Kiedy łączycie się z eterycznym Miastem Światła w waszym regionie i je odwiedzacie, stopniowo do waszej eterycznej kopii są przefiltrowywane odpowiednie wibracje Światła, jakie rezydują w waszej osobistej Piramidzie Światła.  Te wysubtelnione energie powoli przenikają w dół do waszego osobistego słupa Światła, do waszej Gwiezdnej Duszy, ósmej czakry. Wasza Naddusza / wasze Wyższe Ja określa, jak szybko i jaką ilość tego daru Światła Stwórczego możecie bezpiecznie zintegrować.

Aby dać wam mały wgląd w to, co was czeka, kiedy uzyskacie dostęp do podpoziomów szóstego wymiaru poprzez Niebiańskie Miasta Światła, poprosiliśmy naszą wysłanniczkę, aby podzieliła się z wami informacjami, co przeżywała i przeżywa podczas swoich nocnych wędrówek do tej wspaniałej rzeczywistości przyszłości. Jak wyjaśnialiśmy w przesłaniu z lipca 2010, w tym Wszechświecie i wyjątkowo w tym pod-Wszechświecie proces ponownego jednoczenia jest w pełnym toku. Jedna z najbardziej dramatycznych zmian, jakie zachodzą, to stapianie się wszystkich duchowych / religijnych nauk w zjednoczoną kosmiczną naukę pod przewodnictwem Kosmicznej Rady Światła. Przypomnimy zarys tamtego przesłania dla lepszego zrozumienia.

Krótko po rozpoczęciu waszego 2010 roku daliśmy naszej wysłanniczce, znanej w tym życiu jako Ronna Herman, pewną wizję. Owa wizja została przekazana tym, którzy uczestniczyli w seminarium w maju 2010 *Opening To Channel * Becoming A Cosmic Telepath*. Teraz nadszedł czas, aby te informacje przekazać wszystkim, którzy usilnie poszukują poziomu Światła. Przekażemy tę wizję słowami naszej wysłanniczki w sposób, jaki został przedstawiony grupie uczestniczącej w tym seminarium.

„Drodzy przyjaciele, wizja, jaką chcę się z Wami podzielić, miała miejsce krótko po pierwszym dniu 2010 roku. W trakcie medytacji zobaczyłam pewną grupę świetlistych istot w białych szatach, które stały w półokręgu wokół gigantycznego podwójnie zakończonego kryształu. Kryształ wypromieniowywał przepiękne spektrum barw, pojawiały się też geometryczne wzorce ze światła, które promieniowały z i wokół kryształu. Były tam liczne postacie, jednak ja rozpoznałam następujące istoty: archanioł Michał, Jeshua, Djwal Khul, El Morya i St Germain. Powiedziano mi, że odtąd będą mi przekazywane specjalne indywidualne informacje od mistrzów, archaniołów i wielkich Istot Światła. Jednak dodatkowo będą przekazywane zbiorcze przesłania / nauki mądrości od wielu wielkich istot, awatarów i mistrzów przeszłości i przyszłości. Nauki z przeszłości będą połączone z naukami z przyszłości, i będą one prezentowane jako nauki od Kosmicznej Rady Światła. Te nowe informacje są zakodowane w wielkim krysztale (porównali go do gigantycznego kosmicznego komputera), i będą one dostępne dla tych, których wibracje będą kompatybilne ze specjalnie wystopniowanymi wibracjami wielkiego kryształu. Im więcej wysubtelnionych wibracji ucieleśniacie, tym więcej wysubtelnionych poziomów informacji wielkiego Kosmicznego Kryształu będzie dla was dostępnych.

Zostało mi powiedziane, że każda informacja, jaką otrzymam, wciąż będzie przechodziła przez wzorzec wibracyjny archanioła Michała, ponieważ jestem dostrojona do jego energii. Nadal będą mi przekazywane jego comiesięczne informacje; jednak dla książek, jakie piszę, dla Szkoły Poszukiwania Mistrzostwa i seminariów, jakie prowadzę, będę otrzymywała informacje / nauki od niektórych członków Kosmicznej Rady. Aby rozróżnić obie formy przekazów, powinnam dla połączonych przekazów od Rady podpisywać  się tytułem: RONNA / ŚWIĘTA SKRYBA. Nadal będę prześwietlana energią archanioła Michała, a autorami zbiorczych przekazów, jakie otrzymam, będą  najczęściej: ARCHANIOŁ MICHAŁ * JESHUA * DJWAL KHUL * EL MORYA * ST GERMAIN.


              PODRÓŻ PRZEZ SIEDEM PODPOZIOMÓW SZÓSTEGO WYMIARU
                                                 RONNA / ŚWIĘTA SKRYBA

Prawie każdej nocy, poprzez medytację i wypowiedziany zamiar udaję się do mojej osobistej piramidy i łączę się z moją eteryczną kopią na kryształowym stole. Często jestem zabierana do Niebiańskiego Miasta Światła w naszym regionie lub do innych miejsc nauczania. Archanioł Michał opowiadał nam o Miastach Światła, które zawierają wymiary od szóstego do dwunastego, po raz pierwszy w 2004 roku. Te Niebiańskie Miasta są przeogromne i wykraczają poza naszą wyobraźnię. Niektóre z nich prześwietlają całe kraje. Dał nam wspaniałe tego potwierdzenie poprzez obraz otwarcia portalu nad świętym miejscem Grimes Paint w Newadzie podczas aktywacji słupa wstępującego, który tam na jego prośbę otworzyliśmy. Od tamtego czasu setki tysięcy ludzi utworzyły słupy wstępujące w swoich rodzinnych stronach, i wielu z tych ludzi regularnie odwiedza Niebiańskie Miasta Światła prześwietlające ich kraje.

Dzielę się z Wami moimi osobistymi wrażeniami i przeżyciami, abyście mogli rozwinąć z tego ideę lub obraz, co można przeżyć, kiedy osiągnie się dostęp do różnych podpoziomów sześciowymiarowego rejonu w Mieście Światła w Waszym regionie. Jestem pewna, że wszystkie Miasta Światła są tak samo zbudowane jak to, które ja odwiedzałam; ono prześwietla północno-zachodnie części Stanów Zjednoczonych. Nawet jeśli detale są bardzo uogólnione, przedstawię je najprościej, jak to możliwe i dam Wam tylko bardzo mały przegląd.

Pamiętajcie, że istnieje siedem podpoziomów wewnątrz każdego z dwunastu wymiarów naszego Podwszechświata. Trzynasty poziom jest tym, w którym rezyduje nasz Bóg – Ojciec – Matka wraz z jądrem stwórczym w najbardziej wewnętrznym kręgu.

PIERWSZY PODPOZIOM SZÓSTEGO WYMIARU W MIEŚCIE ŚWIATŁA: Zewnętrzny mur przejścia jest pełen pomieszczeń – nisz, w których stoją kryształowe krzesła przyspieszające wstępowanie. Na tych krzesłach spędzaliśmy trochę czasu naświetlając się promieniującymi   wiązkami Światła, które nas naświetlały i prześwietlały na wylot, aby wspomóc nas w procesie oczyszczania, wysubtelniania i klarowania naszych negatywnych wzorców energetycznych. Na koniec, kiedy nadchodziła stosowna chwila, byliśmy przemieszczani do nisz po wewnętrznej stronie muru przejścia, a wtedy mogliśmy przekroczyć hale przejścia i wejść do wewnątrz.

DRUGI PODPOZIOM: Kiedy doszliście do pewnego określonego stopnia, na tylnej ścianie niszy otwierało się przejście i byliście kierowani ku małemu pomieszczeniu w kształcie piramidy. Tam zostawialiście swoją eteryczną kopię na kryształowym stole, a sami podróżowaliście po wielu poziomach szóstego wymiaru. Gdy pozostawaliście na tym poziomie, leżeliście na kryształowym stole tak, aby odpowiednie wibracje szóstego wymiaru mogły przepłynąć Wasze ciało fizyczne czyszcząc je i porządkując w przygotowaniu na przyszłą integrację jeszcze wyższych wzorców wibracyjnych.

TRZECI PODPOZIOM: To jest poziom wyższych nauk, gdzie zaczynacie otrzymywać nowe, esencjonalne informacje, które integrujecie i musicie spożytkować w Waszej fizycznej egzystencji. Czasami byłam prowadzona tak, aby położyć się na kryształowym stole, a innym razem siedziałam na kryształowym krześle przy kryształowym stole. Mogłam odczuć, że w tym pomieszczeniu znajdują się Istoty Świetliste, lecz nie mogłam ich wyraźnie widzieć a one same nie identyfikowały siebie.

CZWARTY PODPOZIOM: Ten poziom jest wypełniony specjalnymi wzorcami wibracyjnymi Światła, które przepływają w każdym kierunku w różnych formach, barwach i wzorach. Z czasem stopniowo zaczniecie odczuwać różnice pomiędzy barwami i wzorami, kiedy osiągniecie zdolność rozróżniania pomiędzy tysiącami odcieni każdego koloru. Stopniowo rozwiniecie również zrozumienie, że kolory zawierają kody myślowe; jednak myślę, że to potrwa dość długo, zanim je rozszyfrujecie. Właśnie teraz zaczynam otrzymywać pewne odczucia i bywa to  nieraz dość frustrujące.

PIĄTY PODPOZIOM: Ten podpoziom jest wypełniony dźwiękiem – wspaniała Niebiańska Muzyka, składająca się z tonów, szant i niepowtarzalnych wzorców dźwiękowych. Osiągniecie zrozumienie tego, jak muzyka jest esencjonalna i jak ważną rolę ma Wasz własny głos przy doskonaleniu lub wpływaniu na ciało fizyczne.

To ciekawe, że zaczęłam poznawać ten poziom, kiedy miałam największe trudności z moim gardłem. Od czasu operacji i kiedy proces uzdrawiania dobiegł końca, pojawiło się we mnie intensywne życzenie, aby intonować dźwięki samogłosek, co od tamtego czasu czynię regularnie. Również przez długi czas channelowałam pięć świętych imion i pięć świętych języków; jednak nagle zaczęłam je śpiewać, a to odczuwa się silnie i wspaniale. Zostały mi również dane inne instrukcje dotyczące wykorzystania naszego głosu jako narzędzia transformacji, którymi mam nadzieję w przyszłości się podzielić.

SZÓSTY PODPOZIOM: To jest poziom Świętej Geometrii. Na tym poziomie nie spędziłam wiele czasu; jednak jestem świadoma, że jest on wypełniony Świętymi Wzorami Geometrycznymi Światła, razem z dźwiękami i barwami. To jest prawdziwy świat zmysłów wspaniałej stymulacji dla Ducha, ciała i Duszy. W późniejszym czasie przekażę Wam o tym informacje, kiedy więcej się o tym nauczę. Wiem, że spędzę na tym poziomie dużo czasu, zanim dostanę pozwolenie na wejście do siódmego poziomu szóstego wymiaru.

Proszę, bądźcie świadomi, że możemy tylko niewielką ilość wzorców wibracyjnych zabrać ze sobą z szóstego wymiaru. Ciągle jeszcze jesteśmy bardzo aktywni w otoczeniu piątego wymiaru i na nim skupieni, i minie jeszcze dużo czasu, zanim będziemy gotowi odczuć lub zintegrować pełną moc  ponad połowy z każdego z podwymiarowych poziomów piątego wymiaru. Przypomnijcie sobie również: za każdym razem, kiedy odwiedzacie którąkolwiek z piramid z piątego wymiaru, które stworzyliśmy, w drodze powrotnej przynosicie odrobinę więcej cech i jakości tego poziomu.

Jeśli zechcecie, proponuję, abyście szli do swojej osobistej piramidy Światła przed pójściem spać, a tam prosili o zabranie do Miasta Światła w Waszym regionie, abyście mogli wyciągnąć korzyści z niesamowitych darów, jakie są nam wszystkim proponowane. Jednak miejcie świadomość, że w efekcie Wasze życie z biegiem czasu dramatycznie się zmieni a Wasz proces wniebowstępowania drastycznie przyspieszy. Będą się pojawiały na Waszej drodze testy i wyzwania, jednak zapewniam Was, drodzy przyjaciele, warto się postarać. Wieczna miłość i błogosławieństwo anielskie, Wasza duchowa siostra, Ronna.

ARCHANIOŁ MICHAŁ: Pamiętajcie, moi dzielni, w tych czasach, kiedy zachodzi szybki proces ewolucji Ziemi i ludzkości, możecie podjąć decyzję. Pozwólcie nam wspierać was przy tym, abyście wypełniali swoją misję i odżywiali się naszą miłością. Zawsze jesteśmy w pobliżu, aby was prowadzić i chronić.

JAM JEST archanioł Michał


LM-11-2011 przekazane przez Ronnę Herman (ronnastar.com)

tłumaczenie Teresa Serafinowska

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.