Saturday, December 31, 2011

Być Światłem na Drodze

Ukochani Mistrzowie, niezwykle ważne jest, abyście rozumieli, że żyjecie w czasach, jakich jeszcze nie było, ponieważ teraz macie prawo do wielu dyspens. Jest to ogromna możliwość dla was – poszukujących Światła -, odtworzenia waszego Boskiego dziedzictwa oraz szczególnych darów i talentów. W dużych odstępach w okresach przejściowych z jednej wielkiej epoki do innej Prawo Kosmiczne istot królestwa aniołów i duchowej hierarchii dozwala na przejście przez zasłony i podjęcie kontaktu z wybranymi przebudzonymi członkami ludzkiej rasy. Musicie wyrazić życzenie i chęć, aby mieć kontakt z tymi wspaniałymi wysoko rozwiniętymi istotami, ponieważ one nie zakłócą waszej wolnej woli. Kiedy skupicie swoją uwagę na wybranym mistrzu, aniele lub świetlistej istocie, ona / on od razu odbierze intencję świadomie i odpowie. Im bardziej intensywne, szczere i trwałe będzie wasze życzenie, tym więcej promieniejącej energii tej istoty będzie ku wam płynęło.

Wasi aniołowie stróże, duchowi przewodnicy i nauczyciele podejmą każde staranie, aby was wspomóc w odbieraniu wyższych wibracji mądrości, które są tak ważne w tych chaotycznych czasach transformacji. Te dobrotliwe istoty starają się, abyście zwrócili na nie uwagę intensyfikując wasze światło w waszym Słonecznym Centrum Mocy i na koniec w Świętym Sercu. Setki lat czekaliście na zaproszenie do świadomej komunikacji z Wniebowstąpionymi Mistrzami i królestwem aniołów, a oni również cierpliwie czekali na te czasy. Możliwość komunikowania się z Istotami Światła stanowi dla was jako istot ludzkich ogromny krok ewolucyjny, ponieważ  umożliwia szybko nową świadomość i potężną transformacją dla waszego wnętrza. Najprawdopodobniej najpierw będziecie połączeni z waszym osobistym przewodnictwem i nauczycie się z nim kontaktować i porozumiewać, lub wasz mistrz nauczyciel szybko stworzy do was połączenie, szczególnie, jeśli przed narodzinami w to życie „podpisaliście” umowę, aby pracować z tą konkretną istotą.

Wielu z was jest w trakcie rozwijania szóstego zmysłu – intuicyjnego Ducha, dzięki któremu macie bezpośrednie połączenie z waszym Ja Nadduszy i określonymi postaciami waszej mnogości Wyższego Ja. To jest faza początkowa stwarzania bezpośredniego połączenia z ojczystą bazą, waszą Boską Obecnością Jam Jest / waszym Boskim Ja. Nie szukajcie Boga w Niebie lub oddalonych, nieosiągalnych miejscach, ponieważ esencja Stwórcy, iskra Boskości mieszka w waszych Świętych Sercach. Wielu z was staje się świadomych swojego Boskiego pochodzenia; jednak macie tylko niewielkie pojęcie co do waszego prawdziwego potencjału jako Nosicieli Kosmicznego Światła. Niesłychanie ważne jest, abyście dostrajali się do coraz bardziej wzrastających wibracji Światła Stwórczego, ponieważ to przyspieszy proces wstępowania i pomoże wam osiągnąć status samo-mistrzostwa tak, abyście mogli wypełnić obietnicę pozostawania Światłami na drodze i Drogowskazami.

Przypomnijcie sobie, że możecie otrzymać dostęp tylko do takiego poziomu wibracji, jaki jest dopasowany do waszej energetycznej sygnatury. Dlatego takie ważne jest, abyście przeszli przez proces klarowania i oczyszczania, aby osiągnąć zrównoważony i zharmonizowany stan bytu w waszych ciałach mentalnych i emocjonalnych.

W bardzo dawnych czasach, kiedy to później zameldowaliście się jako Gwiezdne Ziarna - Drogowskazy dla wniebowstępowania ludzkości i Ziemi, zgodziliście się, aby kiedyś w nieznanej przyszłości przejąć szczególną rolę na planecie Ziemi. Ta grupa dzielnych Dusz inkarnowała się w każdej rasie, barwie, kulturze i wierze rozdzielając się wokół całej planety w gotowości na zbliżający się kosmiczny dramat: masowe wstępowanie ludzkości i Ziemi, razem z  całą materialną manifestacją tego pod-Wszechświata.

Każdemu z was, kto się zameldował, została udzielona szczególna dyspensa, dzięki której zostało zrównoważonych wiele z waszych nieprawidłowości, aby wasze ziemskie brzemię nie było nazbyt przytłaczające. Wszystko, co przy was jeszcze pozostaje, stanowi główne lekcje, jakie powinniście sobie przyswoić, abyście mogli powrócić do zrównoważonego i harmonijnego poziomu wibracji, dzięki czemu wasza energetyczna sygnatura / pieśń Duszy, zostanie wzniesiona do średniego czwartego lub wyższego wymiaru.

Duża ilość z was, Gwiezdnych Nasion, twardo kroczy po drodze samo-mistrzostwa; jednak zbyt wielu z tej grupy Drogowskazów  jeszcze przysypia lub waha się. Każdy z was ma do odegrania kluczową rolę w przyspieszonym procesie ewolucji, jaki się toczy. Kody genetyczne tej grupy zawierają najlepsze cechy wszystkich wczesnych  rdzennych ras, razem ze specjalnym kodem pamięci dla nowej Złotej Rasy Rdzennej przyszłości. To prawda, z czasem pośród tej grupy Dusz pojawiła się spora nierównowaga i wielu nie poczuło małych kuksanców Ja Ducha zapominając o swojej ziemskiej misji. Jednak głęboko w waszych Świętych Jądrach Serca każdy z was ma głęboko zakodowaną świetlistą komórkę świadomości, która, kiedy się aktywuje, pozwoli przypomnieć wam o waszej obietnicy bycia naszym posłańcem na Ziemi, a waszą misją stanie się staranie się być  całą waszą istotą wyćwiczonym współtwórcą piękna, pokoju, harmonii i obfitości na ziemskim poziomie.

Chcemy przekazać wam niektóre podstawowe informacje, abyście byli zdolni do postrzegania tego, czym się z wami dzielimy, z właściwego punktu widzenia. Ważne jest, abyście sami siebie nie traktowali jako ludzi tylko jednej linii, ponieważ wszyscy przeżyliście wcielenia we wszystkich głównych rasach rdzennych. Ważne jest, abyście sami siebie nie stawiali ponad tymi, którzy podążają ścieżką za wami, ponieważ wy również w wielu, wielu  wcieleniach nie byliście poszukiwaczami a podążającymi za innymi. Mieliście zarówno skórę czarną jak i brązową, białą, czerwoną czy żółtą innych ras rdzennych, a w swoim DNA zawieracie wszelkie przeróżne cechy, jakości i właściwości każdej z tych ras. W tym wcieleniu wybraliście narodziny w pewnej określonej rodzinie lub na wybranym lądzie – z bardzo prostego powodu.

Ci z was, których dobrotliwie nazywamy „starymi Duszami”, są rozrzuceni po całym świecie. Tak, to prawda, w niektórych rejonach i kulturach istnieje większa ilość tych starych Dusz; jednak owa grupa awangardy jest rozdzielona po całym świecie – od najbardziej prymitywnych rejonów rolniczych po rozległe miasta i miejsca o wysokiej kulturze. Te dzielne Dusze nie są ludźmi, którzy zasiadają w rządach czy pojawiają się w nagłówkach. Oni żyją na farmach, ponieważ kochają naturę i zwierzęta troszcząc się o nie. Mają banalne zawody w każdym rejonie i cicho wypełniają swoje zadania.  Zajmują pozycje o dużej odpowiedzialności i służą swojemu krajowi oraz innym ludziom na różne sposoby. Mieszkają w willach i walących się budach i na każdym poziomie socjalnym – od najniższego po najwyższy. Są członkami zorganizowanych grup religijnych modląc się na swój własny sposób. Wielu jest dostrojonych do podszeptów ich Wyższego Ja i stało się mistrzami Ja. Wielu innych twardo kroczy po swojej duchowej ścieżce, jednak niestety wielu z tych Gwiezdnych Nasion – Drogowskazów ciągle jeszcze nie jest świadomych swojej Boskiej Natury ani obietnicy, jaką dali dawno, dawno temu.

Ci z was, którzy są w tej grupie, mają zakodowane w swoim DNA główne cnoty, cechy i zdolności Rasy Atlantydzkiej - przywódcy / pionierzy / wojownicy.  Tkwi w nich głębokie życzenie, aby wykorzystać mentalne zdolności razem z Boską wolą i mocą naszego Boga Ojca, aby być głównym współtwórcą na poziomie fizycznym rzeczywistości. Dodatkowo są oni wypełnieni najlepszymi cnotami, cechami i zdolnościami naszej Bogini Matki, jakie zostały umieszczone w tych Duszach, które pojawiły się na Ziemi w okresie Złotych Czasów Lemurii – subtelne, odżywcze, intuicyjne cechy skupione do wnętrza; z dodatkowymi dużymi zdolnościami artystycznymi i życzeniem pokoju, opanowania i kontemplacji.

Posiadacie bogate i znakomite dziedzictwo a w przeszłości byliście pobłogosławieni tak wieloma doskonałymi Istotami Światła w waszym wnętrzu, mistrzami, których nauki wraz ze wspaniałymi wytycznymi ukierunkowały was na cnotliwe życie. Jednak już nadszedł czas, aby wymieszać przeszłość z przyszłością, ponieważ ludzkość właśnie przeżywa głęboko tkwiącą potrzebę prowadzenia, inspiracji i wzajemnej pomocy.

Zaproponujemy nową drogę, i mamy ogromną nadzieję, że niektórzy z was podejmą pochodnię i staną się przyszłymi duchowymi czempionami dla wyłaniającej się nowej duchowości pośród samo-świadomych ludzi. Prosimy was, zbierajcie się, aby się uczyć, wzajemnie sobie pomagać i inspirować się nawzajem.  Prosimy was, dzielcie się wzajemnie swoją wiedzą, mądrością, wizjami i doświadczeniami. Jesteśmy świadomi wielkiego uczucia samotności pośród narodów świata – poczucia izolacji.  Nie wystarczy czytać nauki, jakie wam dajemy my lub niektórzy mistrzowie czy odwiedzać katedry /  świątynie albo składać hołdy Bogu. To jest czas ponownego zjednoczenia i musicie zacząć zbierać się, aby dzielić się swoją miłością, mądrością i inspiracjami; czas, aby wspólnie uczyć się i wzajemnie sobie pomagać. Nie prosimy was, abyście budowali kolejne wielkie świątynie, ponieważ nie są to miejsca, w których będą mieszkali Bogowie Przyszłości. Wy jesteście współtwórcami przyszłości - Boskimi Iskrami Stwórcy – którzy będą poproszeni, aby zająć swoje należne miejsce w wielkim marszu ku przyszłości.

Kochani, nadszedł czas, aby pozbyć się całego poczucia winy, wstydu i bycia nic nie wartym, które tak wielu z was nosi w sobie jako tematy źródłowe z dni dawnej przeszłości. Musicie uzdrowić ból przeszłości, abyście mogli odegrać właściwą rolę we wspaniałym planie dla przyszłości, który już teraz tak szybko rozwija się na planecie Ziemia.

Poprzez nasze przesłania daliśmy wam narzędzia, mądrość i możliwość do pozbycia się wszystkich rzeczy w waszym życiu, które nie służą waszemu najlepszemu interesowi i szerszemu dobru. Błagamy was, abyście to, co wam wciąż powtarzamy, wzięli sobie do serca: „Jesteście warci całej Miłości, Piękna, Radości i Obfitości tego Wszechświata, ponieważ to jest waszym DZIEDZICZNYM BOSKIM PRAWEM”. Musicie się nauczyć kochać i szanować samych siebie oraz musicie posiadać głębokie poczucie własnej wartości, zanim prawdziwie będziecie mogli kochać i szanować innych i zanim inni wam miłość i szacunek oddadzą, na co zasługujecie tak bardzo.

Prosimy was, abyście sprawdzili cechy, cnoty i właściwości waszego Boskiego Dziedzictwa, jakie dotąd reprezentujecie. Czy emanujecie zbyt dużą ilością męskiej energii Atlantydzkiej i za bardzo koncentrujecie się na otrzymywaniu i stwarzaniu? Przypomnijcie sobie, mówiliśmy wam, że szukacie „istoty rzeczy” lub „jakości życia”. Możecie dostąpić większego dobrobytu i zamanifestować materialnie wiele wspaniałych rzeczy, jednak kiedy wasze centrum serca jest zamknięte lub jeśli ignorujecie czy nie rozwinęliście waszych cech i cnót Bogini / Lemurii, będziecie czuli się niekompletni i bardzo niezadowoleni.

Zbierajcie się w grupy po dwoje, troje, dziesięcioro, sto lub tysiąc, to jest bez znaczenia; jednak kiedy zbierzecie się dla ogólnego pożytku, obiecujemy być z wami, aby wspierać was mocą, dodawać sił i wypromieniowywać Miłość naszego Boga Ojca – Matki – w najwyższej możliwej ilości, jaką możecie wchłonąć.

Waszym głównym celem w tych czasach jest powrót do pierwotnie zaprojektowanego spektrum Światła i Cienia, wzorca wibracyjnego, który wytwarza wasz osobisty świat w trzy-/ czterowymiarowej rzeczywistości. Kiedy to uczynicie, wahadło waszej świadomości nie będzie tak mocno oscylowało pomiędzy wibracjami negatywnymi i pozytywnymi, a wasza mentalna i emocjonalna natura znów się ustabilizuje i scentruje. To jest ważny krok podczas nauki życia w koncentracji na własnym Świętym Sercu i Świętym Duchu. Kiedy podwyższycie swój wzorzec wibracyjny, stopniowo wyższe wibracje rozpuszczą wiele świetlanych membran, jakie ograniczają waszą wyższą świadomość. Kiedy to się stanie, będziecie twardo kroczyli drogą życia inspirowanego Duszą jako świadomy samodzielny Mistrz.

Kochani, to są wspaniałe czasy,  jesteśmy z wami od chwili, kiedy najpierw wyprojektowaliście na zewnątrz poza indywidualną świadomość w obrębie tego Wszechświata. Będziemy przy was, ponieważ kroczymy naprzód ku jasnej, nowej przyszłości, ponieważ łączymy siły z potężnymi Elohimami, wielkimi budowniczymi form w przygotowaniu na nastanie nowej wspaniałej epoki. Wypromieniowuję energię naszego Boga Ojca – Matki, kiedy otaczamy was aurą Boskiej Miłości / Boskiego Światła. Bardzo się z was cieszymy.

JAM JEST archanioł Michał

Przesłanie archanioła Michała LM-12-2011 przekazane przez Ronnę Herman(ronnastar.com)
tłumaczyła Teresa Serafinowska

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.