Thursday, August 9, 2012

Najlepsze z Najlepszych

NAJLEPSZE Z NAJLEPSZYCH” PODSUMOWANIE NAUK MĄDROŚCI ARCHANIOŁA MICHAŁA – SEMINARIUM CZERWIEC 2012, ROSEVILLE, KALIFORNIA, USA

Ronna Herman, Święta Skryba: LM-07-2012

Przetłumaczyła Teresa Serafinowska


Ukochani Mistrzowie, jest bardzo ważne, abyście rozumieli rozmaite etapy przemian, przez jakie właśnie przechodzicie, a także cokolwiek z tego, czego – w czasach decydujących przemian ewolucyjnych – najprawdopodobniej doświadczycie w przyszłości. Teraz, kiedy w „procesie przebudzania” „wyrastacie” już z praktyk, jakie są dobre dla początkujących, kiedy akceptujecie role pełnoprawnych uczniów na Ścieżce, pora zrobić remanent swoich „duchowych programów”. Udzielana jest Boska Dyspensa a wy, aspirujący nosiciele Światła, macie do dyspozycji więcej pomocy niż kiedykolwiek wcześniej. W przeszłości wyjaśnialiśmy, że przyszedł czas, aby połączyć „emocjonalną naturę Ducha” z „intelektem Ducha”. Teraz, kiedy dążycie do jednoczenia, zrównoważenia i harmonizacji swoich ciał fizycznych, emocjonalnych i mentalnych integrując zarazem wiele własnych faset Nad-Duszy, musicie wzrastać w wiedzy i świadomości. Powtórzymy tu niektóre nauki mądrości z przeszłości, a w kolejnych miesięcznych przekazach przypomnimy więcej zaawansowanych nauk, jakie daliśmy naszej ukochanej posłance.


WIBRACJE ŚWIATŁA WIEDZY STAJĄ SIĘ ŚWIATŁEM MĄDROŚCI

WIEDZA = ŚWIATŁO OSOBOWOŚCI**MĄDROŚĆ = ŚWIATŁO DUSZY**INTUICJA = ŚWIATŁO SERCA.

Czysta substancja Światła zawiera Kosmiczną Inteligencję, która załamuje się do wielu Promieni Świadomości Stwórcy. Całe Stworzenie jest Najwyższym Stwórcą, który sam siebie wyraża w nieograniczonych wariacjach form. Każdy z was jest jedną z tych wariacji. Musicie nauczyć się koncentrować na swoim wewnętrznym świecie lub na sanktuarium Duszy.

Dusza, ciało fizyczne, a zwłaszcza umysł, mają swoje własne rytmiczne cykle i programy. Dusza pragnie oświecenia i na nim się koncentruje. Umysł jest skupiony na osiągnięciu i utrzymaniu informacji. Ciało fizyczne skupia się na doznawaniu poprzez zmysły. Ludzkość nieustannie przeżywa cykle wzrostu, stagnacji i rozkładu, który toruje drogę do nowego cyklu rozwoju i ekspansji. Mistrz zwraca się do wewnątrz i stara się o lepszą jakość życia, podczas gdy nie przebudzona Dusza szuka bodźców zewnętrznych i zadowolenia poprzez przyjemne doznania fizyczne i dobra materialne. Miłość jako cel zewnętrzny zawsze przynosi wam poczucie bezbronności, podatność na zranienie, zawsze potrzebuje stałej weryfikacji przez kogoś lub coś. Miłość jako cel wewnętrzny, emanowany na zewnątrz przynosi ciągły dopływ pewności siebie, samo-akceptacji, zawsze dążąc do wypromieniowania i zintegrowania większej ilości tego błogiego uczucia jedności i harmonii ze wszystkim Stworzeniem.
 
 • Nadszedł czas, abyś ty, i inni służebnicy Światłości zrozumieli, gdzie wasze miejsce w tym wielkim kosmicznym procesie rozwoju i ekspansji. To jest czas, na który przygotowywano was podczas tego i wielu poprzednich wcieleń. Wy, wierni, którzy starają się osiągnąć wewnętrzną doskonałość, aby móc dołączyć do światowej Służby Światła, jesteście teraz potrzebni bardziej niż kiedykolwiek dotąd. Nadszedł czas, aby oświadczyć: „Będę się starać być DZIELNYM NOSICIELEM ŚWIATŁA, aby przyciągać do siebie i wypromieniowywać na świat i całą ludzkość maksymalną ilość Światła Stwórczego”.
 • W twoim umyśle zostaną otwarte nowe ścieżki, gdy zaczniesz odblokowywać świetlne pakiety mądrości i swojej historii zapisanej w obrębie wyżej-wymiarowych poziomów twojego Świętego Umysłu. Stare szlaki i bolesne wspomnienia przeszłości trzeciego i czwartego wymiaru zaczynają blaknąć, aż zauważysz, że pamiętanie o twoich niepowodzeniach i cierpieniach z poprzednich wcieleń staje się coraz trudniejsze. Czyż nie mówiliśmy, że uzdrawiasz przeszłość krocząc po spirali ku przyszłości? Będziesz pamiętać to, kim jesteś i swoją historię, lecz tylko jej pozytywne i harmonijne wydarzenia.
 • Moment przebudzenia następuje, kiedy w czakrze korzenia zapala się Ogień Kundalini i porusza się w górę kręgosłupa poprzez system czakr otwierając Siedem Pieczęci Wyższej Świadomości. Rdzeń przedłużony lub czakra wznosząca nazywana czasem Ustami Boga, jest aktywowana, a szyszynka zaczyna pulsować i robić to, do czego została pierwotnie stworzona. To z kolei otwiera czakrę korony lub Lotos Oświecenia na czubku głowy, dzięki czemu zostaje nawiązane połączenie z jaśniejącą kolumną Światła, co ostatecznie doprowadzi ciebie do twojej Boskiej Jaźni lub Obecności JAM JEST. Po dokonaniu tego połączenia wszystko zmienia się na zawsze.Zaczyna przez ciebie płynąć moc Ducha i znowu stajesz się panem siebie, a także odzyskujesz Boskie Dary, swoje Boskie dziedzictwo.

Prawo Obiegu Energii powoduje, że wzorce wibracyjne, jakie wysyłacie, powracają do was z podobną energią, jednak ze skumulowaną siłą ( lub wibracje o podobnym wzorcu częstotliwości). Każdy jest centrum wiru energii, który składa się z owalnie zapętlonych wzorców wibracyjnych, które wysyła na zewnątrz w świat poprzez Słoneczne Centrum Mocy. Ludzki splot słoneczny został tak trafnie nazwany, ponieważ - tak jak Ziemia otrzymuje kosmiczną energię od Słońca waszego Układu Słonecznego -tak również każdy z was wypromieniowuje energię życiową z własnego Słonecznego Centrum Mocy.

Przez chwilę wyobrażaj sobie siebie jako centrum swojego świata. Jesteś źródłem mocy, a twoje myśli, działania i intencje wypromieniowują z ciebie w postaci pętli energii, która łączy się z podobną energią. Ta energia rośnie i przejawia się w świecie przyczyn i skutków, a następnie powraca do ciebie wzmacniając twój obraz rzeczywistości. Ciało wchłania część tej energii powodując ból i cierpienie lub radość i błogosławieństwa, w zależności od rodzaju częstotliwości. Reszta przepływa za ciebie, i tworzy drugą pętlę, zakreślając znak nieskończoności, a pozostałość powoli przepływa do twojego pola aurycznego i twojego osobistego kręgu tworzenia. Ciągle coś dodajesz do swojej osobistej rzeczywistości na Ziemi, stwarzając sobie więzienie z negatywnej energii lub wehikuł Światła. Pamiętaj, przebywasz na Ziemi jako współtwórca obdarzony mocą Boga. Dlaczegóż by nie skorzystać z tej wspaniałej szansy, stając się panem siebie i mistrzowskim współtwórcą, będąc aktywnym uczestnikiem cudownego odrodzenia Ziemi i ludzkości?
 
ROZWIJA SIĘ NOWA POD-RASA RDZENNA, A WY, WYSŁANNICY GWIAZD, ROZŚWIETLACIE DROGĘ.

EKSPERYMENT: W CELU SWOBODNEGO I SPRAWNEGO PRZEMIERZENIA ŚCIEŻKI ŚRODKA TRZEBA EKSPERYMENTOWAĆ. ZANIM ZAAKCEPTUJECIE NOWĄ IDEĘ JAKO WŁASNĄ PRAWDĘ, PODDAJCIE JĄ PRÓBIE, KTÓRA WYKAŻE, CZY MOŻE WAS ONA PODNIEŚĆ NA DUCHU, ZAINSPIROWAĆ I DOBROCZYNNIE NA WAS WPŁYNĄĆ.
  
 • Jak nowa idea pasuje do twojej obecnej rzeczywistości? Czy natchnie cię wiarą we własne siły? Czy możesz ją przyjąć w całości bez zastrzeżeń?
 • Pomagasz stworzyć nowy kodeks etyczny, nowy, wyższy standard moralny dla ludzkości. Teraz, kiedy na całym świecie budzi się ludzka świadomość, ty,wysłanniku gwiazd, zgodziłeś się świecić przykładem.
 • Ważne jest, aby eksperymentować ze swoimi nowo rozwiniętymi zdolnościami, aż staną się częścią przemienionego ciebie. Postaraj się wchłonąć możliwie największą ilość Światła Stwórcy, a następnie je wykorzystywać i nim promieniować. Kiedy wysubtelnisz i poszerzysz poziom wibracji swojej pieśni Duszy, twój wpływ będzie wzrastał w postępie geometrycznym.

DOŚWIADCZANIE: MUSICIE DOŚWIADCZAĆ ASPEKTÓW WSZELKICH NOWYCH INFORMACJI - FIZYCZNYCH, MENTALNYCH, EMOCJONALNYCH I ETERYCZNYCH - A TAKŻE WSZYSTKICH NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI CZY TALENTÓW, PONIEWAŻ GŁĘBOKO W SOBIE JESTEŚCIE ZESPOLONYMI DUCHOWO / LUDZKIMI BYTAMI.
 
 • Twoje cztery ciała niższe od tysięcy lat pozostają ze sobą w sprzeczności, co stanowiło i stanowi źródło wszelkiego wewnętrznego bólu i cierpienia.
 • Aby móc wejść na ścieżkę wznoszącego rozwoju, najpierw musi zajść zjednoczenie wielu aspektów fizycznej Jaźni. To jest pierwszy krok w reintegracji wielorakich aspektów twojej Wyższej Jaźni, aż ostatecznie dojdzie do zjednoczenia z wieloma innymi grupami Dusz, które towarzyszyły tobie podczas podróży przez ten eksperymentalny pod-wszechświat..
 • Za każdym razem, kiedy osiągniesz nowy poziom mądrości i emanacji, twoje pole auryczne automatycznie się poszerzy i twój dobroczynny wpływ silniej wzrośnie.
 • Jest niezwykle ważne, aby regularnie rozważać swoją niedawną przeszłość. Czy twoje codzienne doświadczenia minionego roku były bardziej harmonijne? Czy było mniej konfliktów i nieporozumień z innymi?
 • Czy podczas wykonywania swoich codziennych zadań i aktywności przeżywasz więcej korzystnych sytuacji?
 • Czy ludzie, z którymi masz do czynienia, są bardziej mili, kochający i oddani niż w przeszłości? Czy są mniej krytyczni i nastawieni bardziej wspierająco?
 • Wcześniej powiedzieliśmy wam, „łatwo rozpoznasz, czy i jakie zrobiłeś postępy, jak dalece podniosłeś poziom swoich wibracji, przyglądając się ludziom i sytuacjom, jakie przyciągasz do siebie w codziennym życiu.”


WYRAŻANIE SIEBIE: WY, WYSŁANNICY GWIAZD, TWORZYCIE POMOST POMIĘDZY ŚWIATEM FIZYCZNYM A ŚWIATEM DUCHOWYM. MACIE DOSKONALIĆ WŁASNE NIEPOWTARZALNE SPOSOBY WYRAŻANIA SIEBIE STARAJĄC SIĘ ROZWIJAĆ ŚWIADOMOŚĆ JEDNOŚCI. WASZYM CELEM POWINNA BYĆ PLANETARNA SŁUŻBA W HARMONII Z SZYBKO ROSNĄCA GRUPĄ ŚWIATOWYCH SŁUŻB. WASZE PRAGNIENIE SŁUŻBY MUSI BYĆ PRAWDZIWE I SZCZERE, I MUSICIE DĄŻYĆ DO WYPEŁNIENIA WYZNACZONEJ MISJI W MIARĘ TEGO, JAK SIĘ WAM ODSŁANIA.
 
 • Masz wypełnić swoje osobiste cele, jednak przede wszystkim musisz zaangażować się w to, co służy najlepszemu dobru wszystkich.
 • Roztropność i rozwaga są najważniejsze podczas nabywania większych umiejętności i biegłości w manifestacji ziemskich rzeczy. Wzniosłe ideały, skupienie na celu, mentalna jasność i skoncentrowane w sercu oddanie to pożądane cechy osoby wtajemniczonej poszukującej samourzeczywistnienia.
Na początku twojej podróży ku scaleniu lub „świętości”, w trakcie dążenia do zrównoważenia i zharmonizowania swoich wzorców wibracyjnych w organizmach czterech ciał niższych: fizycznym, mentalnym, emocjonalnym i eterycznym, wspomagają ciebie afirmacje. Afirmacje pomagają przeprogramować podświadomy i świadomy umysł i pomogą ustanowić nowy zakres wytycznych, według których będziesz żyć. Najpierw musisz postarać się pozostawać w koncentracji na sercu i skupieniu na Duszy. Musisz powrócić do zakresu zaakceptowanych wzorców wibracji biegunowości / dualizmu, dzięki czemu możesz uzyskać dostęp do najwyższego czwartego i niższego piątego wymiaru.
 
 • Ważne jest, aby zrozumieć, że rozwijasz swoje własne światło słoneczne, które jest odbiciem Boskiej Esencji.
 • Ludzki intelektualny proces myślenia musi ewoluować poza ograniczenia języka.
 • Istnieje obfitość informacji oczekujących na ciebie poprzez inspirację.
 • Musisz rozwinąć swoje intuicyjne zdolności, aby otrzymać mądrość Kosmicznej Rady Światła. Ona nie przyjdzie z zewnątrz. Pojawi się w twoim własnym Świętym Umyśle i Świętym Sercu. Musisz po nią sięgnąć i ją pochwycić, ponieważ nie zejdzie ona ku ziemskim wyziewom, aby ciebie odszukać.
 • Dojrzała duchowość nie jest nieświadomym doznaniem. Musisz rozwinąć samowystarczlną Boskość, za pomocą intensywnego oddychania mocnym pranicznym oddechem życia / Diamentowych Cząstek Esencji Stwórczej, dzięki którym możesz otrzymywać duchowe pożywienie ze strumienia życia przez ósmą czakrę, własną Gwiazdę Duszy i poprzez tylny portal swojego Świętego Serca.
 • Wzmacniający oddech nieskończoności otwiera ścieżki prowadzące do wielowymiarowych poziomów świadomości stwórczej. Musisz poszerzyć swoją wewnętrzną perspektywę, stopniowo zmieniając sposób / tryb myślenia i postrzegania.
 • Ducha Stwórcy nie sposób oddzielić. W mniejszym lub większym stopniu Duch przenika wszystko, co istnieje.
Dzielne Serca, trzeba ćwiczyć i doskonalić te techniki, które inicjują i zwiększają przepływ prany lub Diamentowych Cząstek Światła Stwórczego. Stwarzajcie i wykorzystujcie swoje Piramidy Światła i Mocy w piątym wymiarze. Ćwiczcie i często praktykujcie oddech nieskończoności, dzięki temu otworzycie czakrę wstępującą i tylny portal serca. Przynajmniej jeden raz przeprowadźcie ćwiczenie sekwencji binarnej. Jest niezwykle ważne, abyście ugruntowali podstawowy wzorzec osobistego koła kreacji, jeśli chcecie stać się biegłymi współtwórcami na płaszczyźnie materialnej świadomości (wyjaśnione w piątym tomie przekazów archanioła Michała przez Ronnę Herman UJAWNIENIE KOSMICZNYCH PRAWD).

 Jeśli jesteście trwale ześrodkowani w swoich Świętych Sercach, przekroczycie wszelkie poważniejsze dysonanse. Jeśli żyjecie zgodnie z własną prawdą, będziecie pewni siebie i zawsze będziecie się starali mówić konstruktywnie. Jeśli usuniecie wypaczenia kolumny Światła, za pomocą której łączycie się z wyższymi królestwami, komunikacja myślowa stanie się normą.

 Jako wtajemniczeni na ścieżce musicie się postarać koncentrować na pozytywnych wydarzeniach w życiu codziennym. Dążąc do harmonii wewnętrznej zawsze napotka się jakieś trudności i przeszkody. Waszym celem jest utrzymanie stanu Boskiej równowagi, poszukując wysoko-wibrującego rozwiązania w każdej trudnej sytuacji. Innymi słowy, nie powinniście dać się złapać w pułapkę negatywizmów, jakie zawsze promieniują od osób lub wydarzeń o niższych wibracjach. Brak przywiązania oznacza, że nie pozwalacie, aby negatywne sznury energetyczne przebiły się przez waszą duchową zbroję i zanieczyściły pole auryczne.

Wznieście swoje serca i świadomość, kochani, i wiedzcie, że przyszłość jest pełna obietnic. Dzięki naszym wspólnym wysiłkom będziemy w stanie przezwyciężyć wszelkie przeciwności. Ujrzyjcie siebie otoczonych miłością / światłem Lady Faith i moją esencją.. Wiedzcie, że nigdy nie jesteście sami.


  Jam Jest archanioł Michał

Ronna Herman zamieszcza pod swoimi niektórymi przekazami porady zmarłej jesienią w ubiegłym roku uzdrowicielki transformacyjnej i autorki książek, Claudii Coleman, które również tutaj przytaczamy.


  Wskazówki służące przemianie – Claudia Coleman

Rozpoznawanie prawdy”

 Jedną z cech na ścieżce wstępowania, jaką zgodziliśmy się opanować i stosować w każdym aspekcie swojego życia jest zdolność rozeznania. W mediach głównego nurtu zostały opublikowane najnowsze badania wskazujące, że naturalne witaminy szkodzą naszemu zdrowiu. Niewiele osób kwestionuje źródło tych badań, kto je finansuje i czym są motywowane. Od dawna wiadomo, że stoi za tym przemysł farmaceutyczny, który stara się kontrolować rynek naturalnych suplementów i związane z nim zyski. Czy jest lepszy sposób niż zagranie na ludzkich lękach poddając w wątpliwość wartość naturalnych produktów jako źródła pożywienia? Ważne jest, aby wiedzieć, że zjadane przez nas naturalne witaminy i minerały są skoncentrowanymi składnikami pożywienia. Bezpiecznie stosowane przez praktyków uzdrawiania holistycznego przez wiele lat służą przezwyciężeniu niedoborów żywieniowych, pomagają w przywróceniu optymalnego stanu zdrowia, stanowiąc uzupełnienie kompleksowego planu odżywiania, a dla starych Dusz znajdujących się na ścieżce wstępowania są pomocne w podwyższaniu częstotliwości wibracji komórek. Teraz bardziej niż kiedykolwiek stare energie władzy i chciwości próbują wywierać większą kontrolę nad nami utrzymując nas w stanie niepewności i zagubienia. Korzystając z wnikliwości opartej na intuicji serca zachowamy więcej równowagi i pewności siebie na ruchomych piaskach przemian.
Do następnego miesiąca. Będzie dobrze. Claudia.