Thursday, February 16, 2012

Nadszedł czas, aby dzielić się własną emanacją

Przetłumaczyła Teresa Serafinowska

Ukochani Mistrzowie, strukturyzowany świat materialny, jaki stworzyła ludzkość podczas wielu minionych epok, szybko upada. Wymuszające, ograniczające materialne granice zostaną pozostawione w tyle i będą zastąpione ideami sprawiedliwości i równości. Źle ukierunkowane wierzenia, zniekształcone prawa i dogmatyczne nauki religijne zostaną ocenione na nowo i uznane za błędne, ponieważ masy zrzucą pęta ograniczeń i zaczną szukać uprawomocnienia oświeconej prawdy i samomistrzostwa. Cierpienie, ofiara i agonia symbolizowane przez ukrzyżowanie, należą do przeszłości. Tryumf, radość i siła będą punktem zainteresowania duchowych starań, a błogosławieństwa wyższych królestw będą dostępne dla tych, którzy nauczyli się żyć na subtelniejszych poziomach świadomości wyższego czwartego i piątego wymiaru. Co czeka was w tych wspaniałych królestwach, drogie Serca, przekracza wasze najdziksze oczekiwania. Infuzje Miłości / Światła pomogą wam zharmonizować waszą naturę emocjonalną, abyście mogli przekraczać kolejne poziomy czwartego wymiaru z lekkością i wdziękiem. Skupiona inteligencja i dostęp do waszego Świętego Ducha są konieczne, aby skutecznie wejść i przejść podpoziomy piątego wymiaru. Ważne jest, abyście regularnie praktykowali myślową klarowność – o wyższych wibracjach Światła. Często sobie przypominajcie: „Jakiemu celowi służy trzymanie się starych uraz i bolesnych wydarzeń?” Teraz istnieje wiele rzeczywistości, spośród których można wybierać. Wcześniej czy później każdy musi być świadom, że jest Wielowymiarową Istotą. Akceptujcie prawdę, że jesteście nieśmiertelni i, że żyjecie życiem pełnym Wiecznego Teraz.

Rozwijanie samoświadomości wymaga koncentracji myśli, które zaprowadzą was na poziomy wyższej świadomości. Musicie zaakceptować swoją moc świadomego wyboru, rozwinąć i udoskonalić węższe spektrum światła i cienia. W przyszłej, subtelniejszej rzeczywistości ludzkości nastanie pokój, a konflikty będą rozwiązywane drogą dyplomatyczną, ponieważ każdy nauczy się szukać najlepszego rezultatu i korzystnych rozwiązań. Najpierw musicie świadomie wybrać pozytywną opcję dla negatywnej nawykowej odpowiedzi. Kiedy wieczorem przeglądacie miniony dzień, wyobraźcie sobie wysokowibracyjną alternatywę, a stopniowo negatywne przyzwyczajenia zbledną. Wszystkie formy manifestacji zaczynają się we wnętrzu. Koncepcje lub abstrakcyjne pomysły, jakie winny się narodzić, muszą przejść przez inkubator czasu, zanim mogą nabrać formy materialnej. Przypomnijcie sobie, wszystkie wasze ziemskie przeżycia są efektem waszych zniekształconych lub też harmonijnych wibracji, jakimi emanujecie; świadomie czy nieświadomie sami jesteście stwórcami waszej materialnej rzeczywistości.

Kiedy poczynicie postępy w procesie żądania waszych darów i cech mistrzostwa, odkryjecie, że samotność jest iluzją, impulsem Ego, w którym szuka się zewnętrznych pobudzeń i interakcji jako środka zaspokojenia lub potwierdzenia własnej wartości.  Palącym impulsem dla duchowych aspirantów stanie się życzenie bycia samym. Musicie przeżyć bycie w pojedynkę, aby odkryć, kim naprawdę jesteście. Jest bardzo ważne, abyście dostroili się do swoich myśli i ich pilnowali, ponieważ ciągły, przypadkowy potok myśli stwarza silne formy myślowe, jeśli pozwalacie jemu kontynuować przez dłuższy czas. To jest jak rycie myślowym rylcem w waszym „aparacie rejestrującym myśli”, a wasza podświadomość / Ego ostatecznie akceptuje te przypadkowe myśli jako waszą prawdę.  Każda osoba jest wyjątkowa, a w procesie przebudzania do waszej Boskości stopniowo pozbędziecie się ograniczającego ubrania osobowości – Ego, we własnym czasie i na własny sposób.

Ludzkość przeżywa równocześnie trzy poziomy świadomości, jakkolwiek większość ludzi nie jest tego świadoma.

TRZY NIŻSZE CZAKRY: CIAŁO FIZYCZNO – MENTALNE * silne wpływy astralne i wzorce przekonań masowej świadomości wpływają na osobowość.  CIAŁO EMOCJONALNE  * impulsy uwarunkowane poprzez wspomnienia przeszłych wcieleń i kodów dziedzictwa DNA są tu normą. CIAŁO ŻYCZENIOWE EGO * kombinacja z uwarunkowania przeszłych wcieleń i życia obecnego jest siłą napędową dla Ego.

MOST DO WYŻSZEJ ŚWIADOMOŚCI TO SERCE. TRZY POZIOMY ŚWIADOMOŚCI ROZWIJAJĄ SIĘ JAK NASTĘPUJE: CIAŁO EMOCJONALNE czuje przez Święte Centrum Serca / Duszy. CIAŁO MENTALNE - świadomość rozwija się poprzez Świętego Ducha / Świadomość Duszy. DUCHOWA ŚWIADOMOŚĆ  stanowi trzeci składnik poprzez Duszę i Ja Nadduszy. Jeśli jesteście dostrojeni do wyższych wibracji Światła, przyzwyczaicie się do strumienia Oddechu Świętego Ognia, który bywa nazywany Prądem Życia / Miłości / Światła.  W tym żywym strumieniu życia tkwi zakodowany, potężny, promieniejący strumień wiedzy. Jest to kod geniusza stwórczego; jednak to wy musicie uchwycić tą mądrość Świętego Ducha, aby uzyskać dostęp do tej naturalnej siły.

Chcemy wam również przypomnieć, że wasze dłonie stanowią dwa w najwyższym stopniu rozwinięte połączenia do waszego mózgu, ponieważ są eterycznymi kryształami – w płaszczyznach dłoni są umiejscowione generatory. Zostały utworzone, aby pełnić funkcję jednych z najsilniejszych elektromagnetycznych impulsów ciała fizycznego. Dlatego ci, którzy aktywowali lub rozwinęli w swoich rękach moc leczniczą, bywają tak skuteczni w sztukach uzdrawiania. W przyszłości uzyskacie możliwości ponownego rozwinięcia potencjału, rozbudzając ponownie komórki pamięci w czubkach palców, a wtedy znów będziecie mieli dostęp do świadomej i nieświadomej informacji za pomocą dotyku.

Dobrym ćwiczeniem byłoby trzymanie w rękach kryształu, który sami zaprogramowaliście jako uzdrawiający kryształ - generator, koncentrując się na aktywacji właściwości uzdrawiających na wewnętrznych powierzchniach dłoni.  Skoncentrujcie się wykonując równocześnie ćwiczenie Oddechu Nieskończoności i wysyłając/ odczuwając Diamentowe Cząsteczki Światła do waszych płaszczyzn dłoni.  Ich wewnętrzne powierzchnie mogą stać się przy tym bardzo gorące lub zaczną mrowić. Może potrwać jakiś czas, zanim to poczujecie; a przecież stopniowo zdobędziecie zdolność wysyłania uzdrawiającego Światła Stwórczego do określonych części waszego własnego ciała. W przyszłości uzdrawiania będą dokonywali oświeceni dynamiczni uzdrowiciele ze zdolnościami wysyłania do pacjentów promieni podobnych do lasera Boskiego Światła. Reiki i inne energetyczne sposoby postępowania bazują na tej starej, ezoterycznej wiedzy.

Wy, Gwiezdne Nasiona, budzicie się do świadomości waszego niebiańskiego dziedzictwa, które jest zakodowane w waszych Atomach Kryształów Zasiewu i złożone w waszym Świętym Duchu. Bądźcie również świadomi, że istnieje wspaniała historia dzielności i znakomita właściwość, utkana podczas gwałtownej, a nieraz nudnej, podróży ludzkiej ewolucji. Przeżywacie wzbudzanie ponadzmysłowych i wyższych świadomych zdolności, które były uśpione od tak dawna. Jednak potrzeba zaangażowania i starań, aby otworzyć zapieczętowane drzwi do waszej wewnętrznej mądrości, Świętego Ducha. Sprawą najwyższej wagi jest,  abyście uczyli się znów ufać swojemu wewnętrznemu przewodnictwu.  Wypełnione miłością i wdzięcznością serce oczyszcza świadomość oraz stwarza spokój i pokój Ducha. To rozwija się do stabilnego stanu istoty i nie jest tylko okazjonalnym ćwiczeniem.

W każdej formie ziemskiej egzystencji jest widoczne, że ludzkość budzi się z iluzorycznego snu przeszłych epok, podczas gdy odświeżające Światło Boskiej Świadomości przenika całe Stworzenie.  Każda Dusza posiada wyjątkowy kod świadomości w swoim Diamentowym Jądrze Boskiej Komórki. Ów kod zawiera doskonały rezonans lub harmonię dla każdego życia.  Jednym z cudów rekalibracji waszej energetycznej sygnatury i Pieśni Duszy jest to, że nastawione wibracje zaczynają rezonować zgodnie z prądami Żywego Światła, co łączy waszą Duszę z wieloma innymi fragmentami waszego Wyższego Ja. W tym czasie doprawdy zaczyna się wasz proces Wstępowania. Jeszcze nie możecie rozumieć, że jesteście silnie połączeni ze wszystkimi postaciami waszego Wyższego Jaźni. Jednym z największych, najbardziej zdumiewających elementów Przebudzenia jest, kiedy stajecie się świadomi, że jesteście częścią wielkiej, wielowymiarowej Istoty Świetlistej.

Jeszcze raz chcemy wam przypomnieć pewien ważny fakt: całe Stworzenie porusza się według specyficznego wzorca wibracyjnego i od wewnątrz na zewnątrz, co nazywamy energetyczną sygnaturą lub OKTAWĄ ENERGETYCZNEGO DŹWIĘKU. Jesteście identyfikowani poprzez waszą energetyczną sygnaturę i waszą Pieśń Duszy, które określają świetność Światła waszego pola aurycznego. Wasza energetyczna sygnatura składa się z frekwencji waszego ciała fizycznego w waszym trzy- czterowymiarowym środowisku. Zrównoważone wibracje wyższego czwartego i piątego wymiaru są zmagazynowane w waszym Ja Duszy i stanowią część waszej Pieśni Duszy. Kochani, wczepcie te myśli mocno do waszego Ducha. Istnieje nieopisana ilość połączonych pól świadomości.  Jesteście w trakcie łączenia się z magnetycznymi siłami licznych połączonych pól świadomości. Zaczynacie dostrajać się do oscylacji Boskiej Woli, Boskiej Mądrości i Boskiej Miłości.

W bliskiej przyszłości powiemy więcej na temat Boskich Promieni tego Pod – Wszechświata i jak Boski Plan ulega poprawieniu i dramatycznym przemianom dla przyszłego postępu ludzkości. Boska Matryca jest już zmieniana – od eksperymentu podzielenia i dualności w kierunku nowej rzeczywistości ponownego zjednoczenia, integracji i poszerzenia.

Pozwólcie nam odświeżyć waszą pamięć ważną informacją dotyczącą TRZECH GŁÓWNYCH BOSKICH PROMIENI I CZWARTEGO PODPROMIENIA, jakie w przeszłości zostały wy-PROMIEN-iowane podczas tego wszechświatowego doświadczenia.

ENERGIA MENTALNEJ WIBRACJI PIERWSZEGO PROMIENIA – BOSKIEJ WOLI – NASZEGO BOGA OJCA WNIKA NAJPIERW DO POLA AURYCZNEGO A NASTĘPNIE AKTYWUJE WITALNE CENTRA GŁOWY I CZAKRY, ZANIM BĘDZIE PRZEFILTROWANA PRZEZ RESZTĘ CIAŁA FIZYCZNEGO.
ENERGIA WIBRACJI DRUGIEGO PROMIENIA – MIŁOŚCI I WSPÓŁCZUCIA – NASZEJ BOGINI MATKI NAJPIERW WPŁYWA DO POLA AURYCZNEGO A NASTĘPNIE DO CZAKRY GARDŁA, GRASICY I CZAKRY SERCA, ZANIM ZOSTANIE PRZEFILTROWANA PRZEZ CAŁE CIAŁO FIZYCZNE.
ENERGIE TRZECIEGO PROMIENIA I JEGO CZTERECH PODPROMIENI, WIBRACJI SYNA / CÓRKI, AKTYWNEJ INTELIGENCJI PRZEPŁYWAJĄ PRZEZ POLE AURYCZNE I NAJPIERW KONCENTRUJĄ SIĘ NA AKTYWACJI SPLOTU SŁONECZNEGO ZANIM PRZEMIESZCZĄ SIĘ PRZEZ POZOSTAŁY SYSTEM CZAKR. SPLOT SŁONECZNY MOŻE BYĆ NAZWANY CENTRUM MÓZGOWYM CIAŁA FIZYCZNEGO. W ŚRODOWISKU TRZECIEGO / CZWARTEGO WYMIARU JEST ON CENTRALĄ EMOCJI. CZTERY PODPROMIENIE SĄ WŁAŚCIWOŚCIAMI, CECHAMI I JAKOŚCIAMI POTRZEBNYMI DO WYPEŁNIENIA WASZEJ MISJI JAKO WSPÓŁTWÓRCY W KRÓLESTWACH MATERII. INTEGRACJA I ZHARMONIZOWANIE SIEDMIU PROMIENI BOSKIEJ ŚWIADOMOŚCI SĄ JEDNĄ Z NAJWAŻNIEJSZYCH STOPNI W PROCESIE WSTĘPOWANIA.

Musicie świadomie stworzyć CENTRUM ŚWIATŁA, aby zażądać waszej SŁONECZNEJ OPRAWY. TRIADA SŁONECZNEJ OPRAWY SKŁADA SIĘ ZE ŚWIETNOŚCI WASZEGO DIAMENTOWEGO JĄDRA BOSKIEJ KOMÓRKI PLUS ŚWIATŁA WASZEJ DUSZY I ŚWIATŁA WASZEGO ŚWIĘTEGO SERCA, Z KTÓRYCH WSZYSTKIE WYTWARZAJĄ EMANACJĘ WASZEGO AURYCZNEGO POLA ŚWIATŁA.

Również nawet, jeśli jeszcze nie jesteście zdolni, aby osiągnąć silne, wysubtelnione wzorce wibracyjne wyższych królestw: dynamiczne wibracje wszystkich promieni i podpoziomów Boskiej Świadomości wpływają na nie mimo to, na każdego z was, jak również na Ziemię w każdym pojedynczym momencie waszego życia.

System czakr posiada zarówno zdolności wytwórcze magnetyzujące jak i wypromieniowujące. Im wyższy jest wzorzec wibracji, do którego jesteście dopasowani, tym szybciej i doskonalej będą się obracały wasze czakry, przy tym większa siła i wyższy wzorzec wibracji będzie wysyłany przez wasze ciało na zewnątrz do świata.  Energia zawsze jest w ruchu. Tworzenie zawsze jest w ruchu.  Jedyna pauza ma miejsce w PUNKCIE CISZY nowego Tworzenia.

Podczas minionych lat istniało pojęcie „Ziemski Anioł” używane zazwyczaj w duchowo nastawionych przesłaniach i channelowanych przekazach. Aby wyjaśnić: to może dotyczyć każdej Duszy, która ciągle stara się osiągnąć samomistrzostwo, tak, żeby on / ona mogła wkroczyć do grona Służb Światła. Istnieje wiele błogosławionych Dusz, które zgodziły się na ucieleśnienie na Ziemi, aby być reprezentantem archanioła, wy-PROMIEN-iowując energie dwunastu wielkich Promieni Boskiej Świadomości podczas tego podwszechświatowego doświadczenia. Przypomnijcie sobie: ważną częścią waszej ziemskiej misji jest pomaganie w intensyfikowaniu Światła niższych wymiarów. My z Królestw Aniołów jesteśmy tutaj w dużej liczbie i mocy, aby pomóc wam przejść przez te czasy ewolucji i wielkich przemian z lekkością i wdziękiem; jednak musicie prosić o naszą pomoc, ponieważ nie możemy występować przeciw waszej wolnej woli. Żądajcie ponownie waszego należnego miejsca jako Mistrza Światła, Kochani, i pamiętajcie: ponieważ integrujecie Wiedzę Ducha i oświecona prawdę, prosimy was: idźcie i dzielcie się swoją mądrością. A my zawsze jesteśmy w pobliżu, aby was prowadzić, chronić i inspirować, ale przede wszystkim, aby was miłować.

JAM JEST archanioł Michał.

LM-02-2012  przesłanie archanioła Michała przez Ronnę Hermann (ronnastar.com)