Sunday, July 23, 2017

Czy jesteś gotowa na wybawienie?

LM 07 2017

Moi Dzielni,

pamiętajcie, że żyjecie wiecznie. Przesłania kosmicznej mądrości, które wam przynoszę, nie powinny być wykorzystywane do ustanawiania kolejnych reguł ani tworzenia nowych dogmatów. Czynię to, aby tchnąć w wasze serca miłość i dać wgląd we wspaniałą przyszłość. Ponieważ coraz więcej ludzi zaczyna odczuwać niezadowolenie zainicjowane przez Jaźnie ich dusz, ważne jest, abyście studiowali wiedzę dotyczącą procesu wznoszenia i dzielili się nią z tymi, którzy żyją wokół was. Ty, przebudzone GWIEZDNE DZIECIĘ, jesteś tym / tą, który / która teraz rozpowszechni wyłaniające się NAUKI MĄDROŚCI dla przyszłości.

Po raz kolejny pozwólcie mi omówić to, co się dzieje w trakcie przemierzania Ścieżki oświecenia. Słyszeliście, że w niebie jest wiele miejsc, które w rzeczywistości są wymiarowymi i podwymiarowymi królestwami przejawionego stworzenia. W epoce, która już się skończyła, większość rzeczywistości ludzkości składała się z kombinacji wzorców częstotliwości wymiaru trzeciego i czwartego, stworzonych z indywidualnych - przeszłych i obecnych – przekonań oraz poczynań. Na każdym konkretnym poziomie istnienia przebywają ci, którzy są do niego dostrojeni. Łączą ich poglądy i działania związane z ograniczającymi pojęciami dotyczącymi: niedostatku, poczucia winy, strachu przed przyszłością, zazwyczaj kontrolowanych przez rasę, kulturę, religię, a także tradycje oraz standardy.

W obecnej ziemskiej rzeczywistości normalna, zorientowana na ego, osobowość ma poczucie bycia ofiarą lub męczennikiem – w wielu wariantach i skrajnościach. Egzystujący na tym poziomie częstotliwości, współdziałają ze sobą, wybierając tych, którzy odzwierciadlają coś, czego im brakuje (zwykle w sposób wypaczony, przesadzony). Najczęściej nie czują się dobrze w obecności osób, które rezonują z wyższym poziomem częstotliwości, i mimo że są niezadowoleni, mają trudności z odzyskaniem wolności oraz wycofaniem się z dysfunkcyjnych wzorców życia – postrzeganych przez nich jako strefy komfortu. Mimo że są niezadowoleni i mają trudności z odzyskaniem wolności i wycofaniem się z dysfunkcyjnych wzorców życia postrzeganych jednak przez nich jako strefy komfortu, najczęściej nie czują się dobrze w obecności osób, które rezonują z wyższym poziomem częstotliwości.

W miarę eliminowania starych nawyków, przekonań i sposobów postępowania, powracacie do harmonii w ramach akceptowanego spektrum polaryzacji / dwoistości. Z każdym wyższym poziomem częstotliwości możecie osiągnąć nowy poziom świadomości i wibracji, dzięki czemu nie będziecie się kontaktować z osobami oraz rzeczami ani znajdować się w sytuacjach, które już do was nie pasują. Gdy osiągnęliście wyższy poziom, wówczas często wydaje się wam, jakbyście przestąpili próg drzwi do innego wymiaru i jakby część przeszłości zanikła. Dlatego możecie doświadczać utraty przyjaciół i / lub członków rodziny, zmienia zawód czy zaczyna nową karierę. Część z was zmienia też miejsce zamieszkania, czasami nie bardzo rozumiejąc, dlaczego tak się dzieje, ale wtedy pojawia się głęboka wewnętrzna wiedza, że tak ma być. Wielu z was zauważa, że praca, rozrywki, hobby i różne rzeczy, które was interesowały w przeszłości, stają się mniej satysfakcjonujące, ponieważ nie pasują do wciąż ewoluującej rzeczywistości

Gdy proces wznoszenia przyspiesza, dawne wielowymiarowe przejścia są zamykane, a coraz szerzej otwierają się drogi ku przyszłości. Przez długi czas bardzo ważnym czynnikiem kontrolującym świadomość był strach przed zmianami. Na początku podróży do gęstości szukaliście rozmaitych sposobów na wyrażenie siebie i na zmiany, zachwycaliście się każdym nowym dziełem. Jednak w trakcie ziemskich doświadczeń zapomnieliście, że jesteście współtwórcami wyposażonymi w pełną zdolność stwórczą i że macie bezpośrednie połączenie ze źródłem mocy, które zostało nazwane Rzeką Życia / Światła.

Wy, pionierzy gwiezdnego zasiewu, wy, którzy ciężko pracowaliście, aby wysubtelnić rezonans ciała fizycznego oraz udoskonalić emocjonalną i mentalną naturę, by powrócić do pierwotnego poziomu dwoistości, jesteście w trakcie pozbywania się osadów, nieharmonijnych częstotliwości trzech niższych podpoziomów - planów astralnych - czwartego wymiaru. Oczyściliście swoje kolumny Światła, tak że teraz istniejecie w świecie własnych wytworów, który składa się z czterech wyższych podpoziomów czwartego wymiaru. Większość z was, którzy wiernie podążali za naukami, włączyła się w strumień wibracji złożony z różnych częstotliwości piątego wymiaru, a także w cienką strużkę światła spływającą z szóstego wymiaru. Można powiedzieć, że tworzycie nowy wzór Światła / Życia.

W starożytnych naukach ezoterycznych znalazło się pewne intrygujące stwierdzenie: "Kiedy wtajemniczony na Ścieżce osiągnie pewien etap procesu wznoszenia, pojawia się coś, co nazywa się mieszkaniec progu i anioł portalu. Mieszkaniec progu jest tym, który stoi przed bramą Boga i portalem inicjacyjnym. Anioł portalu stoi po drugiej stronie przejścia”.

Ponieważ tak wielu z was kroczących Ścieżką jest w trakcie oczyszczania się z pozostałych nieharmonijnych wzorców częstotliwości z wymiarów: wyższego trzeciego i niższych poziomów czwartego, nadszedł czas na wyjaśnienie tego ważnego aspektu procesu inicjacji. Mieszkaniec Progu jest atomem nasienia pamięci, w którym z czasem pozostały szczątki negatywnych myślokształtów – zamknięte wewnątrz ciała emocjonalnego i mentalnego. Kiedy uzyskasz odpowiedni poziom oświecenia, a twoja wyższa Jaźń zostanie reżyserem życia, mieszkaniec progu powoli będzie uwalniać te trudne myślokształty do świadomości, a następnie do świata materii, aby mogły zostać przemienione w harmonijne częstotliwości Światła. Anioł portalu to część wyższej Jaźni, która jest gotowa pomóc ci przejść intensywne sprawdziany. Próg znajduje się w boskiej komórce diamentowego jądra i jest najbardziej wewnętrznym portalem, który wiedzie do świętego Serca, gdzie przebywa atom nasienny Białego Ognia Boga Ojca Matki. Gdy wejdziesz do komnaty Złotego Słońca znajdującej się w świętym Sercu, będziesz na zawsze odmieniona/y, ponieważ doświadczysz błogości komunii z boskimi Rodzicami.

Już wyraźnie widać, że ludzkość i Ziemia znajdują się pod wpływem przyspieszonego procesu ewolucyjnego. To jest cud tych czasów, umiłowani. Najwyższy Stwórca rozświetla całe Omniversum pełnym widmem Boskiego Światła. To potężne czyste Światło jest filtrowane przez każde Wielkie Centralne Słońce, świat Boga Ojca Matki każdego wszechświata - na każdy poziom stworzenia - tak że stopniowo każda iskra i element, jaki został stworzony, będą miały dostęp do odpowiedniego poziomu świadomości stwórczej. Światło stwórcze lub diamentowe cząstki są udostępniane każdej kiedykolwiek stworzonej Duszy. Istnieją jednak pewne reguły, które mają zastosowanie w tym procesie odzyskiwania Światła: aby otrzymać te cząstki światła, każda Dusza musi przygotować swój wehikuł, podnosząc wzorce wibracyjne do określonego poziomu harmonijnych częstotliwości. Musisz pamiętać, że kiedy otrzymasz te cząstki Światła, musisz je aktywować pełnym miłości pragnieniem. Miłość jest źródłem energii, generatorem tych cennych cząstek ze Źródła Wszechrzeczy.

Wznoszenie polega na podnoszeniu, wyważaniu i harmonizowaniu wzorców wibracyjnych, tak aby wiele aspektów boskiej Jaźni mogło zejść i przejąć władztwo w twoim świętym Sercu. Kiedy sięgniesz głębiej w mądrość Kosmosu, musisz utrzymywać stan uważnej świadomości. Ludzkość wydostaje się ze stanu amnezji lub tego, co można nazwać ograniczoną świadomością Jaźni i złożonego bezmiaru stworzenia.

W przeszłości już to wyjaśnialiśmy, jednak nadszedł czas, aby odświeżyć wam pamięć o tym, co się dzieje podczas przechodzenia przez liczne poziomy i podpoziomy świadomości. W miarę usuwania zakłóceń w obrębie pola aurycznego, zachodzi równoczesny proces wewnętrzny. Cała struktura fizyczna jest poddawana złożonym zmianom, wynikającym z pojawienia się wyższych wzorców częstotliwości, które pochodzą ze stwórczego Źródła i są przesyłane za pośrednictwem wielkich Miast Światła. Twoje DNA, centra czakr i święte Serce / Umysł zawierają twój boski plan. W miarę wchłaniania coraz większych ilości diamentowych cząstek świadomości Boga, wszystkie wypaczenia / niedoskonałości, które stworzyłeś na skutek uznania za prawdziwe błędnych koncepcji, powoli są korygowane. Wiele z tych zniekształconych pojęć jest filtrowanych do świadomości, aby je skorygować lub się ich pozbyć. Rozumiem, że ten proces może być niewygodny i niepokojący.

Wewnątrz świętego Serca, które nazwałem BOSKĄ KOMÓRKĄ DIAMENTOWEGO JĄDRA, masz ŚWIĘTE CENTRUM JESTESTWA dla tego podwszechświatowego doświadczenia. Wokół siebie masz eteryczny WIELKI TRÓJBOK ISTNIENIA w trzecim / czwartym wymiarze, który mieści filar Światła i krzyż materii tworzony przez ciebie przez wieki. Bytujesz w ZŁOTYM JAJU (bryła w kształcie jajka), które rozszerza się i coraz bardziej promienieje boską Miłością - Światłem, w miarę jak rezonujesz z coraz wyższymi częstotliwościami świadomości. Diamentowe cząstki Boskiego Światła zawierają energię życiową, która została zaprogramowana w celu zrealizowania konkretnego boskiego planu. Kiedy dostaniesz się do tego żywego Światła, musisz je aktywować, napełniając miłością, i zaprogramować pragnieniami Duszy, które zawsze są w harmonii z twoim boskim planem.

Zanim Światło Stwórcy będzie gotowe do wypromieniowania w świat materii, musi być zakodowane twoją esencją - jako współtwórcy na materialnych płaszczyznach istnienia. Potrzeba wielkiej odwagi i wytrwałości, aby stać się DUCHOWO ŚWIADOMYM PANEM SIEBIE. Postawa niezmiennej wdzięczności jest pożywieniem duszy.

Stajesz się bardzo biegły w analizowaniu nowych planów i bogactwa informacji, które obecnie są dostępne dzięki darowi rozeznania. Teraz, gdy jesteś bardziej dostrojony do Ducha i wewnętrznego głosu, możesz szybko ustalić, czy idea jest zgodna z twoją wewnętrzną prawdą. Jeśli nie, to należy ją odrzucić bez złości lub osądzania. Albo jeśli nie jesteś pewien, odłóż ją na bok i poproś swoją wyższą Jaźń, aby to potwierdziła w oczywisty sposób. Rozumiem, że jesteś bombardowany wieloma nowymi pomysłami, z których część przekracza granice twojego pojmowania. Pamiętaj, że to, czego doświadczasz, jest częścią procesu jednoczenia i wznoszenia.

Wielu z was doświadcza cudownych wydarzeń, a ja proszę, abyście byli odważni, abyście dzielili się tymi cudami z rodziną i przyjaciółmi. Nie bójcie się szyderstwa ani krytyki, ponieważ częściej znajdziecie akceptację niż dezaprobatę, a zainteresowanie częściej niż pogardę. Wspólnoty religijne, częściowo z obawy przed utratą wiernych, zaczynają przyjmować niektóre bardziej umiarkowane nauki kosmiczne. Chociaż nie ma znaczenia, jak i dlaczego - to wszystko dzieje się z korzyścią dla ludzkości i pomoże przyspieszyć proces transformacji Ziemi oraz jej mieszkańców.

Zbadajcie swoje uczucia dotyczące obfitości i niedoboru, ukochani. Jeśli nawet jedna czwarta ludności świata uwierzy w to, że osiągnie dobrobyt, wyobrazi go sobie, przywoła, a następnie zacznie działać na rzecz dobrobytu i obfitości dla wszystkich, zobaczycie dramatyczny zwrot wydarzeń - ujrzycie jak ci, którzy gromadzą bogactwa świata, a także ci, którzy łupią pokornych oraz biednych, zaczną tracić kontrolę nad sytuacją i nad światową gospodarką.

Czy przeraża cię bieda i wciąż gromadzisz bogactwa? Uważaj, by twoje skarby nie rozpłynęły się w powietrzu. Są tylko formą energii. Energia musi krążyć, musi być w ciągłym obiegu – musi być używana, rozmnażana i wysubtelniana. To, czego trzymasz się zbyt mocno, rozpłynie się przed twoimi oczami. Część procesu wtajemniczenia polega na powierzeniu wszystkiego, co jest ci drogie, wszystkiego, co posiadasz - boskiej Jaźni, dla najwyższego dobra wszystkich. To nie znaczy, że stracisz to, co oddasz, to oznacza, że jesteś gotowa/y pozwolić, aby pracował przez ciebie Boski plan co zawsze będzie służyć twojemu dobru, chociaż może się wydawać, że tak nie jest.

Nie przejmuj się, jeśli twoja przeszłość stała się tylko mglistym wspomnieniem, zwłaszcza gdy chodzi o bolesne echo wydarzeń, których przyszło ci doświadczyć podczas tego życia. Mój bohaterze, nadszedł czas, aby uzdrowić i uwolnić przeszłość. Już ci nie służy sięganie do poprzednich wcieleń, aby się uzdrowić lub spróbować zrozumieć, dlaczego w obecnym życiu działasz lub reagujesz w określony sposób. To był stary sposób. Stworzone w przeszłości spaczenia świadomości nie mogą istnieć, gdy za pomocą przedstawionych przez nas procesów napełnisz się diamentowymi cząstkami. Te magiczne cząstki zawierają czystą / doskonałą esencję Stwórcy i będą stopniowo likwidować wszelkie zakłócenia w twoim polu aurycznym i fizycznym. Niedoskonałości stworzone przez ciebie zarówno w wewnętrznych, jak i zewnętrznych światach, są powoli, ale skutecznie korygowane. Pamiętaj, powolne stałe kroczenie Ścieżką do przodu prowadzi do odzyskania wewnętrznego mistrzostwa. Ego potrzebuje więcej informacji i dramatycznego potwierdzania - wciąż pragnie emocji, dramatu i sensacji. Osiągnięcie obecnego stanu niedoskonałości, który jest tak powszechny, zajęło Ziemi i ludzkości bardzo dużo czasu. Za to poziom postępu transformacyjnego, jaki dokonałeś tak szybko, należąc do ziemskich zastępów Światła, jest naprawdę cudowny.

Rozumiem, że nastał okres wielkich wyzwań, a wielu z was zastanawia się, dlaczego zasłużyło sobie na takie dokuczliwe czy wręcz bolesne testy, skoro wiernie trzymaliście się kursu. Odpowiadam więc: "Nie wahaj się teraz, bo gdy stawiasz czoła tym ostatnim testom z miłością i współczuciem, przekonasz się, że anioł portalu pomoże ci oczyścić drogę. Z każdym napotykanym wyzwaniem pojawią się cuda i błogosławieństwa, które zachęcą cię do usunięcia pozostałych przeszkód na drodze przed tobą. "

Jest to przełomowy krok w procesie wznoszenia, ponieważ po ustabilizowaniu rezonansu pieśni Duszy w wyższym czwartym wymiarze, będziesz gotowa/y do ucieleśnienia większej ilości wzorów wibracyjnych piątego wymiaru. Przed dokonaniem tego skoku w świadomości trzeba wzmocnić dyscyplinę i pozostać w stanie skupienia w wymaganych parametrach dwoistości. Twoje zdolności do materializowania w świecie formy wzrastają dramatycznie, a jeśli brak ci umysłowego i emocjonalnego zdyscyplinowania, stworzysz więcej chaosu, co najprawdopodobniej pociągnie cię w gęstość niższego wymiaru.

Dzielni szafarze Światłości, czy chcecie tego i jesteście gotowi na to, by być pionierami, którzy otworzą drzwi do niebiańskich światów / wymiarów tworzenia? Każdy wymiar zaoferuje nowe perspektywy oraz da dostęp do kolejnych możliwości i rozszerzonej mądrości. Jednak każdy wyższy poziom przyniesie również świeże wyzwania i zażąda, aby uwolnić te rzeczy, które już nie będą ci służyć. Schodząc kiedyś Ścieżką do niższych wymiarów, zostawiłaś / zostawiłeś wiele aspektów swojej wyższej Jaźni – teraz musisz uwolnić się od tych ludzi, sposobów bycia i rzeczy z przeszłości, które nie pasują do twojej obecnej i przyszłej rzeczywistości, gdy podróżujesz z powrotem do wyższych wymiarów.

Ukochani, pomagamy wam w każdy możliwy sposób - w granicach prawa uniwersalnego. Czekamy cierpliwie, aż dołączycie do nas w rozlicznych piramidach Światła stacjonujących w tym podwszechświecie. Powiedzieliśmy, że w niebiańskich wymiarach tworzycie nie tylko nową ziemską rzeczywistość, ale także nowe rezydencje. Przekazujemy wam wszystkim tyle Miłości / Światła, ile możecie pomieścić. Kochamy was ponad wszystko.

JESTEM archanioł Michał

Przekazane przez Ronnę Vezane. STAR QUEST

 tłumaczenie: Teresa Serafinowska   http://www.wogrodzienowejziemi.pl/

źróło tekstu

Saturday, July 15, 2017

Brama Lwa i zaćmienia w sierpniu

 Przekazała Celia Fenn, 9 lipca 2017


Ukochana Rodzino Światła,

osiągnęliście  czas w waszym roku 2017, kiedy to wkrótce nastąpią wielkie zmiany. Nazywamy to Wielką Zmianą 2017 r.  Rzeczywiście, jak już powiedzieliśmy wcześniej, rok 2017 jest rokiem  Świętej Planety Ziemi i Nowym Początkiem. Przychodzące Kody Światła z pierwszej połowy 2017 r. zasiały nasiona dla  wzrostu świadomości Nowej Ziemi.

Nazywamy tą  świadomość Nowej Ziemi “Zjednoczonym Polem” Wyższej Świadomości. Jest to nowe i wschodzące pole wyższej i wielowymiarowej świadomości, która powstaje wokół planety, aby utworzyć wielowymiarowe sieci dla Nowej Ziemi. Przechowywane jest  w ciele, duszy i  ciele świetlistym każdej osoby, która zaangażowana jest dla Wyższej Świadomości i Wielowymiarowego życia. Kiedy te lśniące istoty budzą się i spotykają się razem, ich promieniujące podpisy energetyczne  i grupowe podpisy energetyczne tworzą siatki strukturalne dla manifestacji Nowej Ziemi.

Dlatego jest to konieczne, aby utrzymać swój osobisty podpis energetyczny w wysokiej częstotliwości i spotykać się z innymi, którzy mają podobną częstotliwość Światła i Świadomości oraz przyczyniają się do powstania Zjednoczonego Pola Wyższej Częstotliwości.
To wschodzące pole osiągnęło teraz punkt, w którym jest wystarczająco silne, aby być motywacją dla dużych zmian na Ziemi. Energie lipca wzrosną w sierpniu do punktu kulminacyjnego w Bramie Lwa oraz  podczas zaćmienia księżyca i słońca w Lwie,  zwłaszcza całkowitego zaćmienia Słońca  21 sierpnia.

Będzie to dość długi okres trwałej intensywności i Ukochani, musicie  skoncentrować swoje intencje na utrzymaniu wewnętrznego pokoju i mocy, gdy przechodzicie  przez ten okres wyzwań i testów, gdy jesteście  pomostami między Nowym a Starym w waszym życiu. Nie rozpaczajcie, nie wpadajcie w świadomość ofiary lub gniew , ale pozwólcie sobie pozostać w tym miejscu Zaufania i Przepływu. Nie jest to czas na aktywność i próby wprowadzania zmian. Jest to raczej czas, aby skierować się  do środka i poddać się wyższej mocy, a jednocześnie pozwolić sobie  płynąć w kierunku zmian w pewności siebie i zaufaniu.

Pełnia Księżyca w Koziorożcu

Pierwszym ważnym momentem przyspieszenia energii będzie Pełnia Księżyca w dniu 9 lipca. Ten Pełny Księżyc wypada w Koziorożcu, który jest pod silnym wpływem Plutona, także w Koziorożcu. Pluton nadaje mocy Transformacji, a wraz z potężnymi energiami magnetycznymi Pełnego Księżyca, będzie pośrednikiem dla podniesienia bardzo głębokich uczuć i emocji do transformacji i oczyszczenia. Pozwól im, by wyszły na powierzchnię oraz zostały uwolnione i odeszły. Nie trzymaj się ich ani nie czuj rozpaczy ani winy. Po prostu uwolnij je i pozwól im odejść, bardzo łagodnie. W starej energii pracowałbyś bardzo ciężko nad takimi uczuciami i włożyłbyś wiele energii, aby znaleźć przyczyny takich uczuć. W tej nowej wielowymiarowej energii wystarczy po prostu rozpoznać to, co powstaje i pozwolić odejść z miłością, wiedząc, że nie musisz już zmagać się z takimi uczuciami i emocjami. Wystarczy pozwolić im  aby odpłynęły, podczas gdy ty  koncentrujesz się na tym, gdzie jesteś w obecnej chwili i  na tym, co chcesz stworzyć.

W rzeczy samej, pełnia Księżyca będzie czasem, kiedy wiele starych wzorców zostanie ostatecznie uwolnionych, aby zrobić  miejsca na szablony percepcji i ekspresji Nowej Ziemi na planecie. Będzie to czas, kiedy trzeba będzie w pełni zrozumieć pojęcie Wielowymiarowego życia, być w stanie rozpoznać częstotliwość i wibracje, a także dokonać wyboru, aby zakotwiczyć własną energię wibracji lub energetyczną sygnaturę w energiach Nowej Ziemi.

Być może będziesz musiał spędzić trochę czasu w niższych częstotliwościach dawnych energii ze względu na swoją pracę lub rodzinę, ale możesz patrzeć na  ten czas jako “wizytę tymczasową”, zanim wrócisz na wyższe częstotliwości, gdzie czujesz się  najbardziej komfortowo. Wielu z was może nadal pełnić rolę “pomostu” między poziomami częstotliwości, aby pomóc tym, którzy jeszcze nie są przebudzeni i nie przekroczyli częstotliwości Nowej Ziemi.

 Ukochani, nawet jeśli musicie doświadczać chaosu, strachu / złości wokół siebie, pamiętajcie, że jesteście Wojownikami Serca i Ucieleśnionymi  Mistrzami Światła, a miłość i radość w Twoim sercu i duszy chronią cię i otworzą Ścieżki Obfitości, Harmonii i Radości w Twoim życiu, gdy będziesz wyrażać Zjednoczone Pole Wyższej Świadomości.

Efekt Syriusza: Kiedy dwa Słońca wschodzą

Następnym ważnym przyspieszeniem energetycznym będzie Nowy Rok Planetarny 26 lipca. Ta data była znana starożytnym Majom i starożytnym Egipcjanom jako moment, w którym planeta Ziemia zaczyna  nowym cykl w toczącej się ewolucji.

Jest to poprzedzone “Dniem poza Czasem”, który przypada 25 lipca. 25-ty jest magiczną i świętą “przestrzenią życiową”, gdzie rodzi się przemiana z jednego cyklu w drugi. Nadszedł czas, aby być radosnym i kreatywnym, kiedy położysz fundamenty dla swojego  cyklu Nowego Roku  na najwyższym możliwym poziomie. Ta twórcza i święta energia przeniesie Cię do 26-go, kiedy Planeta i wszystkie istoty zaczną nowy cykl tworzenia i istnienia.

Dla starożytnych Egipcjan, ten czas  był oznaczony przez coroczne wydarzenie zwane “Heliakalny wschód Syriusza”. To jest czas, kiedy Syriusz wschodzi rano, tuż obok Słońca. Był to także czas w kalendarzu egipskim, gdy Nil podnosił się i zalewał ziemie, które przynosiły ludności płodność i obfitość. Ponadto, Syriusz był także znany jako Święty Nauczyciel Gwiazd, a gdy jego potężne Kody Światła zrównane ze Słońcem zostały przekazane Ziemi przez coroczny portal Bramy Lwa. Portal Bramy Lwa zaczyna się 26 lipca i osiąga swój punkt kulminacyjny 8 sierpnia jako 8/8. Jest to potężny okres “Dwóch Słońc”, jedno Złocisto-Białe (Słońce Ziemi) i jedno Elektryzująco-Niebieskie (Syriusz). Kody Diamentowego Światła, które niosą wzorce i szablony na następną spiralę czasu, są przesyłane z Galaktycznego Centrum i wzmacniane przez Syriusza, ponieważ są one zintegrowane z cyklem Ziemskiego Czasu Planetarnego.

Brama Lwa: 8 sierpnia 2017 r

Więc Ukochani, widzicie, że punkty kulminacyjne tej serii wyrównywania energii i przyspieszenia będą w czasie Bramy Lwa 8 sierpnia oraz podczas dwóch  Zaćmień w Lwie w sierpniu 2017 roku.
Brama Lwa jest potężnym portalem w Lwie, który znajduje się pod opieką Królewskich Duchowych Lwów Syriusza. Te Wspaniałe Istoty Światła, znane jako Lwy Wczoraj i Jutra, przechowują Kodeks Świętej Przestrzeni dla nowych Kodów i Wzorców ewolucyjnych, aby zstąpić na Ziemię i aktywować sieci i  Ciała Świetliste wszystkich, którzy są otwarci na podniesienie ich ewolucji do Wyższej spirali świadomości.

Koniecznym jest, aby utrzymać swoją osobistą świadomość i podpis energetyczny na wysokim poziomie w tym  czasie. I aby w pełni wykorzystać przepływ Boskiego Światła i Błogosławieństwa w nowych nadchodzących Kodach Diamentowego Światła. Nie pozwól  żadnym wydarzeniom, by ściągnęły cię do niższych poziomów świadomości, takim jak gniew, strach i niepokój.
Jest to rzeczywiście czas Wielkich Zmian  2017 roku i trzeba pamiętać, że jesteście   Wojownikami Światła i wcielonymi Mistrzami Światła. Waszym zadaniem jest utrzymać te energie w Podpisie Energetycznym, aby nowe Kody Światła mogły wejść i być uziemione przez Ciebie dla dobra ludzkości i planety.

Zaćmienia 7 i 21 sierpnia

Portal Brama Lwa kończy się  12 sierpnia.  Jednak energia będzie nadal intensywna przez cały miesiąc sierpień  i zostanie wzmocniona i powiększona przez dwa Zaćmienia w Lwie.
W czasie Nowiu Księżyca w Lwie w dniu 7 sierpnia, na dzień przed Bramą Lwa, będzie miało częściowe Zaćmienie Księżyca w Wodniku (Słońce w Lwie). Stworzy to przestrzeń dla dalszego wzmocnienia energii bogini na Planecie. W lutym 2017 r. Miało miejsce zaćmienie księżyca w Lwie (Słońce w Wodniku), które zainicjowało ten potężny przepływ Energii Diamentowej na Ziemię w ramach Wzrostu Bogini / Boskiej energii kobiecej na Ziemi.

W tym roku 2017 staniesz  się bardziej świadomy wzrastającej mocy Boskiej Kobiecości, ponieważ energia Prawej Części Mózgu – Kreatywności i Współczucia staje się bardziej wyraźnie aktywna. Nastąpi wzrost możliwości  do wyłonienia się Zjednoczonego Pola Wyższej Świadomości poprzez Boskie Kobiece Energie.

Całkowite Zaćmienie Słońca w dniu 21 sierpnia kończy cykl zaćmień w 2017 roku. Całkowite Zaćmienie Słońca w Lwie zapewni, że ​​Kody Nowej Planety, zainicjowane przez Królewskich Gwiezdnych Lwów Syriusza, będą zintegrowane z Sieciami Planetarnymi

W tej chwili skumulowane energie przesunięcia i zmian spowodowały ogromny impuls znacząccej zmiany na Ziemi. Jako Energia Ognia, energia Lwa spali i przekształci wszystko, co nie jest zgodne z Kodeksami Diamentowego Światła nowej Rzeczywistości.

Od tego momentu nacisk zostanie położony na nowe sposoby życia i postrzegania. Stare ścieżki będą nadal podważane przez rosnące energie Nowej Ziemi. Siła wschodzącego Pola Zjednoczonej Świadomości przeobrazi się i zmieni tworząc przestrzeń dla Nowej Rzeczywistości na Ziemi.

Źródło:  http://sananda.website/archangel-michael-via-celia-fenn-july-9th-2017/


Przetłumaczył galacticjoel

https://meditation539.wordpress.com/2017/07/09/archaniol-michal-via-celia-fenn-9-lipca-2017/