Thursday, November 15, 2012

Tajemnica Vescica Piscis

Ronna Herman, Święta Skryba, LM-10-2012

WYOBRAŻENIE VESICA PISCIS JEST SYMBOLEM NASZEGO ZJEDNOCZONEGO BOGA OJCA MATKI JAKO DWÓCH GŁÓWNYCH ASPEKTÓW NAJWYŻSZEGO STWÓRCY W KOSMICZNYM ŁONIE TWORZENIA Z VESICA PISCIS W CENTRUM. VESICA PISCIS JEST PORTALEM ŚWIATŁA. TO ŁONO TWORZENIA I ŹRÓDŁO ŚWIADOMOŚCI JEDNOŚCI. TWORZENIE OBEJMUJE CORAZ SZERSZE I WIĘKSZE KOŁA PRZEPLATAJĄCE SIĘ WZAJEMNIE Z PORTALEM VESICA PISCIS POŚRODKU - CO RAZEM TWORZY SYMBOL KWIATU ŻYCIA. SYMBOL VESICA PISCIS TWORZY PRZEJŚCIE POMIĘDZY ŚWIATAMI: DUCHOWYM I MATERIALNYM.

BÓG OJCIEC / BOGINI MATKA WSZECHŚWIATA


BIAŁA CZĘŚĆ, „VESICA PISCIS”: KOSMICZNE ŁONO DLA STWÓRCZYCH „SŁOŃC” - WSPÓŁTWÓRCÓW SYNÓW I CÓREK. TAKŻE KOSMICZNY KIELICH, Z KTÓREGO SPŁYWAJĄ NA WSZECHŚWIAT DIAMENTOWE CZĄSTKI ŚWIATŁA STWÓRCZEGO W POSTACI KOSMICZNYCH PROMIENI.


VESICA PISCIS, TROISTY PŁOMIEŃ I FIOLETOWY PŁOMIEŃ SIÓDMEGO PROMIENIA

EPOKA SIÓDMEGO PROMIENIA WYZWALA I ROZPOCZYNA NASZ EWOLUCYJNY PROCES WZNOSZENIA, PRZY CZYM TROISTY PŁOMIEŃ BOSKIEJ ŚWIADOMOŚCI GWAŁTOWNIE PRZYSPIESZA SWÓJ BEZPOŚREDNI WPŁYW NA ZIEMIĘ I LUDZKOŚĆ. PODCZAS TEGO PRZYSPIESZANIA PRZESUWA SIĘ SPIRALNIE W GÓRĘ ZGODNIE Z CZĘSTOTLIWOŚCIAMI WIBRACYJNYMI POWODUJĄC STOPIENIE W JEDNOŚĆ BŁĘKITNEGO I RÓŻOWEGO PŁOMIENIA WOKÓŁ CENTRALNEGO ZŁOTEGO PŁOMIENIA. TAKI SPIRALNY RUCH PROWADZI DO WYMIESZANIA PŁOMIENIA RÓŻOWEGO Z NIEBIESKIM, A TYM SAMYM DO UTWORZENIA ŚWIĘTEGO FIOLETOWEGO OGNIA – BOSKIEJ ALCHEMII, DZIĘKI KTÓREJ MOGĄ BYĆ TRANSMUTOWANE LUB PRZEKSZTAŁCANE NA POZYTYWNĄ SUBSTANCJĘ SIŁY ŻYCIOWEJ WSZYSTKIE NIEODPOWIEDNIE I NIEHARMONIJNE ENERGIE. TAKIE OCZYSZCZANIE JEST KONIECZNE, ABYŚMY MY, SŁONECZNI SYNOWIE I CÓRKI „SŁOŃCA” MOGLI ZNOWU PRZYCIĄGAĆ DIAMENTOWE CZĄSTKI ŚWIATŁA STWÓRCZEGO WYPROMIENIOWYWANE PRZEZ NASZEGO BOGA OJCA MATKĘ, DWA SPLECIONE KRĘGI TWORZĄCE SYMBOL NASZEGO BOGA OJCA MATKI JAKO DWA NAJWAŻNIEJSZE ASPEKTY NAJWYŻSZEGO STWÓRCY W KOSMICZNYM ŁONIE TWORZENIA, Z VESICA PISCIS W CENTRUM. TEN SYMBOL JEST ZAKODOWANY GŁĘBOKO W NASZYCH DIAMENTOWYCH BOSKICH KOMÓRKACH RDZENNYCH, A KIEDY JEST AKTYWOWANY DIAMENTOWYMI CZĄSTKAMI ŚWIATŁA STWÓRCZEGO, STAJE SIĘ PAŁAJĄCYM TROISTYM PŁOMIENIEM.


Archanioł Michał powiedział, że starożytny rysunek Troistego Płomienia był stosowny w swoim czasie; jednak nie był prawdziwym obrazem tego, co naprawdę oznacza ów symbol, ani nie był to dokładny rysunek. Ludzkość nie była gotowa na dokładne wyjaśnienia; jakkolwiek mógł być pomocny będącym na Ścieżce rozpoznawania, że w górnej części ludzkiej klatki piersiowej jest odciśnięta eteryczna osłona, która zawiera energie trzech Boskich Promieni.

Koło z prawej strony jest opalizująco niebieskie (lub jasnoniebieskie) i symbolizuje naszego Boga Ojca; koło po lewej stronie jest opalizująco różowe (lub jasnoróżowe) – symbol naszej Bogini Matki, a trzecia – środkowa część (stanowiąca symbol Vesica Piscis), kosmiczne Łono Tworzenia, jest barwy złotej.


ARCHANIOŁ MICHAŁ I KOSMICZNA RADA ŚWIATŁA
RONNA / ŚWIĘTA SKRYBA

Najmilsi przyjaciele, to ciekawe, jak archanioł Michał przysłonił moją świadomość w związku z kilkoma innymi objawieniami, a także z informacjami o Vesica Piscis do chwili, aż był gotów włączyć je do tego przekazu wraz z rysunkami dotyczącymi podwszechświatów. Od lat znam termin „Vesica Piscis”, jednak wcześniej go nie rozumiałam i nie byłam na tyle zainteresowana, aby go zgłębić. Uważam, że to bardzo ciekawe, że informacje dawane nam przez archanioła Michała są przekazywane partiami, tak aby mogły być przefiltrowywane i stopniowo rozwijane w naszej świadomości. Tak się stało z informacjami o piramidach Światła, oddychaniu z tworzeniem znaku nieskończoności, Światowej Piramidzie, Piramidzie Służebnika Świata, diamentowych cząstkach Światła Stwórcy, a ostatnio o Ametystowej Piramidzie Odmładzania i Uzdrawiania. Informacje i ilustracje dotyczące podwszechświata były ładowane do mojej głowy przez mniej więcej sześć miesięcy. Sporo czasu zajęło mi zrozumienie tych pojęć i dokładne narysowanie ilustracji. Teraz, w krytycznych czasach wielkich przemian, ukochany Michał powiedział mi, że nadszedł czas, aby podzielić się tymi zdumiewającymi nowymi informacjami z wami wszystkimi.

Najnowsze informacje przekazywał zawsze podczas moich seminariów i spotkań ze studentami, a my w późniejszym czasie przekazywaliśmy je szerokiemu ogółowi. Powiedział mi, że tak się dzieje, ponieważ myśli nasienne mogą być przechowywane w piramidach Światła w piątym wymiarze, gdzie są łatwiej dostępne dla tych, których częstotliwości są na tyle wysokie, aby mogli otworzyć kosmiczną skarbnicę mądrości. Jednak proces wznoszenia i ewolucja przyspieszają tak gwałtownie, iż polecił, abym w ciągu najbliższych miesięcy dzieliła się z wami większą ilością informacji.

Kiedy archanioł Michał powiedział mi, że Bóg Ojciec Matka nie stanowi dwóch oddzielnych istot, lecz jeden zunifikowany BYT z dwoma zestawami indywidualnych cech, cnót i aspektów, byłam zdumiona i uradowana. Na kosmicznym, wszechogarniającym poziomie świadomości nie ma rozdziału, nie ma opozycji.

Poinformował mnie, że w diamentowej boskiej komórce rdzennej mamy krystaliczny atom nasienny, który zawiera mandalę Vesica Piscis.

Nasz Bóg Ojciec Matka rezyduje w Wielkim Centralnym Słońcu tego wszechświata, a aspekt Jego istoty jest zawarty również w naszych Świętych Centrach Serca. Jak to często bywa, kolejne potwierdzenie otrzymałam za pośrednictwem filmu video na YouTube - SPIRIT SCIENCE SEVENTEEN – przesłanego mi przez Randy`ego Monka. Po około trzech minutach trwania filmu pokazano ludzką zapłodnioną komórkę jajową (jajeczko). W ciągu dwudziestu czterech godzin jajeczko dzieli się, tworząc symbol Vesica Piscis. Kontynuując podział, tworzy mandalę Kwiatu Życia. Napis głosił: „JESTEŚMY GENEZĄ TWORZENIA”. To było dla mnie takim wspaniałym objawieniem i przyniosło tak cudowną jasność i zrozumienie, że wywołało ogromną radość i wylanie energii miłości z mojego Świętego Centrum Serca. NASI UKOCHANI BOSCY RODZICE NIE SĄ GDZIEŚ „TAM”. ZAWSZE SĄ Z NAMI, UKRYCI WEWNĄTRZ NASZYCH ŚWIĘTYCH SERC.


TRZY BOSKIE PROMIENIE I ICH FUNKCJE W NASZYM DOŚWIADCZANIU PODWSZECHŚWIATA
RONNA / ŚWIĘTA SKRYBA

W oryginalnych rysunkach wszechświata / podwszechświata, jakie archanioł Michał mi przekazał, umieścił grono Rajskich Synów i Cór poniżej rysunku Vesica Piscis, nakładając je nieznacznie na część jego dolnego fragmentu. Narysował mi również falistą linię przebiegającą przez środek rysunku, przypominającą symbol Yin/Yang. Ten symbol oznacza podział na dualność – pozytywne i negatywne aspekty Stworzenia. Męskie i żeńskie iskry Boskości wnoszące w sferę materii pozytywne i negatywne aspekty Najwyższego Stwórcy. To oznacza, że energia męska ma cechy pozytywne i elektryczne, natomiast energia żeńska charakteryzuje się cechami magnetycznymi, przyjmującymi i ujemnymi. Aby nastąpiło twórcze działanie, potrzeba obu sił. W prawdziwym znaczeniu wymienionych wyżej cech nie ma implikacji odnośnie dobra i zła. W tym przypadku wyrażenie „negatywne” oznacza aplikację pozbawioną swoistej elektryczności. Czynnik ujemny nie ma siły czynnej, choć ma moc. Ten podwszechświat jest zbudowany na fuzji energii żeńskiej i męskiej.

Możemy omówić cechy, cnoty i przymioty TRZECH BOSKICH PROMIENI emitowanych do naszego podwszechświata przez Wielkie Centralne Słońce. W obecnej chwili posiadamy niewielką wiedzę na temat Boskich Planów / kodów / schematów dotyczących wielu innych podwszechświatów tego wszechświata. Powiedziano mi jedynie, że mają różne szerokości pasm (jak kawałki tortu), wiele częstotliwości poziomów Tworzenia, są rozległe i bardzo różnią się między sobą. Nasz podwszechświat jest młody w stosunku do większości innych podwszechświatów tego wszechświata.Jednak ze względu na nasz unikalny Boski Plan / misję jesteśmy na etapie przygotowań do fuzji z innym mniejszym podwszechświatem znajdującym się obok naszego. Archanioł Michał od wielu lat mówi o nowej Złotej Galaktyce, która powstanie w efekcie tego połączenia, a nasz nowy rozszerzający się podwszechświat zostanie prześwietlony przez Wielkie Centralne Słońce.PIERWSZY PROMIEŃ BOSKIEJ WOLI I MOCY jest głównym PROMIENIEM MENTALNYM, ucieleśniającym energię Boga Ojca na poziomie wszechświatowym. Ten promień wnosi energie / atrybuty prawdy, męstwa, dynamicznej siły, wytrwałości w dążeniu do celu i jasnej wizji. Jego energia jest skierowana na zewnątrz i stanowi siłę najpotężniejszą z trzech Boskich Promieni naszego wszechświata, jakie są wypromieniowywane do naszego podwszechświata.

BOSKA MATKA na poziomie wszechświata uosabia drugi Promień Miłości / Mądrości. Jest to przede wszystkim PROMIEŃ EMOCJONALNY wnoszący energię miłości rozpalającą myśli nasienne Boskiego Ojca, żeby zgodnie z Boskim Planem objawiły się na materialnych płaszczyznach tworzenia. Głównym celem tego promienia jest emanacja przez Centralne Wielkie Słońce do naszego podwszechświata, przekształcanie wiedzy w mądrość i łagodzenie tej mądrości miłością i współczuciem.TRZECI PROMIEŃ – PROMIEŃ SYNÓW / CÓREK zawiera równe proporcje cech mentalnych i emocjonalnych. Jest to promień aktywnej inteligencji, którą, oprócz innych atrybutów, charakteryzuje również pragnienie spożytkowania woli naszego Boga Ojca i miłości / mądrości Bogini Matki, aby stać się skutecznym współtwórcą na materialnej płaszczyźnie Bytu. W planie duchowym Trzeciego Promienia są też komórki kodów pamięci, które wpajają wewnętrzne pragnienie czynienia pokoju oraz dążenia do równowagi i harmonii podczas doświadczania niższych wymiarów.

TRZECI PROMIEŃ ROZSYŁA MOC, KTÓRA POMAGA LUDZIOM DOSKONALIĆ I WYSUBTELNIAĆ CIAŁA MENTALNE, EMOCJONALNE, A TAKŻE OŻYWIA PRAGNIENIE DOSKONALENIA WŁASNYCH UMIEJĘTNOŚCI WSPÓŁTWÓRCZYCH. Ten promień wnosi również cechy tolerancji, wyrozumiałości, poczucia jedności i kultury. Jest to PROMIEŃ SŁONECZNY (to jest: promień synów i córek Boga Ojca Matki), wraz z którym dynamiczna energia mentalna Boga Ojca śle myśli nasienne nowego tworzenia. Ta dynamiczna, ekspansywna energia stapia się z wibracjami drugiego Promienia naszej Boskiej Matki ucieleśniającej KOSMICZNE ŁONO TWORZENIA przyjmujące te cudowne myśli siewne, przez co są one włączane do gwiezdnego zasiewu synów i córek nasączając ich jej cechami miłości / mądrości.

ARCHANIOŁ MICHAŁ: Ukochani Mistrzowie, integrowanie coraz większych ilości światła Stwórcy jest dla aspiranta kroczącego przyspieszoną ścieżką wznoszenia wspaniałym darem, ale też wielkim wyzwaniem. Z wnętrza aspiranta wyłaniają się przestarzałe wzorce wibracyjne ciał astralnych i systemów czakr. Te pozostałości - gęste wibracje - nie są oparte na rzeczywistości, lecz są wypaczonymi pojęciami z waszej zwierzęco-ludzkiej świadomości, która często bywa polem walki o dominację pomiędzy waszymi niższymi i wyższymi zdolnościami umysłowymi i emocjonalnymi. Trzeba nauczyć się patrzeć poza osobowość i ego innych, aby się z nimi komunikować oraz starać się poczuć esencję miłości ich Duszy. Samoświadomość musi przemienić się ze świadomości osobowości do świadomości Duszy. Trzeba w sobie rozwinąć BOSKĄ OBOJĘTNOŚĆ NA NEGATYWIZM tak, aby móc pozostać ześrodkowanym w swoim Świętym Sercu dając sobie dostęp do ZASOBÓW BOSKIEJ MOCY.

Najpewniejszym przejawem uzyskania łączności z własnym Świętym Sercem i atomem nasiennym Boskiej Świadomości jest pozostawanie w ciągłym stanie RADOŚCI i uczucie przemożnej MIŁOŚCI. Tak wysoka częstotliwość promieniowania z ośrodka twojego Świętego Serca przez twoje Słoneczne Centrum Mocy wpłynie na wszystkich i wszystko wokół ciebie. Tak jak błogosławiona esencja Miłości / Światła / Życia jest do ciebie emitowana z wyższych wymiarów Światła, tak i ty musisz emitować część Żywego Światła na zewnątrz do ludzi i w świat.

Ukochany, stworzona przez ciebie Ścieżka Światła doprowadzi cię do królestw Światła, gdzie panują: święta miłość, radość, pokój i harmonia. Wiedz, że zawsze jestem w pobliżu, aby cię prowadzić, kierować, bronić i chronić. Zawsze jestem twoim wiernym towarzyszem.

JAM JEST archanioł Michał

TEN ARTYKUŁ ZOSTAŁ POBRANY ZE SŁOWNIKA WIKIPEDIA

Vesica piscis jest jednym z najbardziej wnikliwych obrazów geometrycznych czasów antycznych i współczesnych. Przecięcie dwóch nakładających się na siebie sfer Vesica Piscis (włącznie ze środkowym fragmentem tej i / lub bardziej popularnych dwuwymiarowych wersji) symbolizuje między innymi:


  1. Złączenie Boga i Bogini w celu spłodzenia potomka.
    2. Symbol Jezusa Chrystusa, Ryby.
  1. Szpiczasty owal używany w sztuce dla zaznaczenia aureoli średniowiecznych rzeźb i malowideł.
  2. Pochwa żeńskiej Bogini.
  3. Podstawowy motyw Kwiatu Życia
  4. Fasada Drzewa Życia.
  5. Siła nadająca kształt wielokątom.
  6. Geometryczny opis pierwiastków kwadratowych i proporcji harmonicznych.
  7. Źródło ogromnej mocy i energii.

1) Według najstarszych tradycji Najwyższa Istota była reprezentowana przez kulę, symbol Bytu bez początku i bez końca, istniejącego ciągle, doskonale ukształtowanego i idealnie symetrycznego. Dodanie drugiego kręgu reprezentuje ekspansję jedności, która wyłoniła z siebie dwoistość płci męskiej i żeńskiej, Boga i Bogini. Zachodzące na siebie dwie kule to Bóg i Bogini, którzy spłodzili Boskie potomstwo. Motyw Vesica Piscis (i jego pochodne – Kwiat Życia, Drzewo Życia, i podstawy geometrii) zawiera historię tysięcy lat i poprzedza praktycznie wszystkie główne religie obecnej epoki.
2) Syn lub córka Boga i Bogini są kojarzeni z nałożeniem się kul – tak powstaje trójwymiarowa figura podobna do piłki do amerykańskiego futbolu. W przypadku Jezusa Chrystusa dwuwymiarowy rysunek stanowił także symbol rozmnożenia ryb („ogon” służył ponadto łatwiejszej identyfikacji źródła figury płaskiej). Jest to również wyobrażenie duchowej mocy pochodzącej z wnętrza tego symbolu.

3) Vesica Piscis stanowi kształt będący punktem przecięcia dwóch okręgów o równych promieniach, przecinających się w taki sposób, że środek każdego z kół leży na obwodzie drugiego. Nazwa oznacza dosłownie „rybi pęcherz”.

4) Yin / yang nie są dwiema przeciwstawnymi siłami ( stanowiącymi dualność) lecz uzupełniającymi się przeciwieństwami – niewidocznej (ukrytej, kobiecej) i widocznej (jawnej, męskiej), które współdziałają w ramach większej całości jako części dynamicznego systemu. Wszystko posiada zarówno aspekty yin i yang, podobnie jak światło nie może istnieć bez ciemności i na odwrót, choć jeden z tych aspektów może zamanifestować się silniej w poszczególnych obiektach i z czasem może oscylować.

Tłumaczenie Teresa Serafinowska

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.