Thursday, March 15, 2012

Moc i majestat żywiołów

  Przetłumaczyła Teresa Serafinowska


Ukochani Mistrzowie, zrozumienie żywiołu OGNIA, POWIETRZA, WODY I ZIEMI, wyjątkowych komponentów, postaci i elementów Natury naszego Boga Ojca – Matki pośród tego Pod-wszechświatowego doświadczenia, jest tematem najwyższej wagi, kiedy dążycie do większej mądrości i Samo-mistrzostwa. Są to cztery główne żywioły, jakie zostały zakodowane w systemie ciał pierwotnej ludzkiej formy, aby pomóc przy Samo-poznaniu i Samo-mistrzostwie na materialnym poziomie egzystencji. Te żywioły są rozdzielone na całą stworzoną materię w tym Pod-Wszechświecie i wy-PROMIEN-iowywane poprzez wielkich Archaniołów jako dwanaście Promieni Boskiej Świadomości  z Esencji Jądra Serca naszego Boga Ojca-Matki.

*Ciało eteryczne i Ja Duszy są dostrojone do żywiołu KOSMICZNEGO OGNIA, który je odżywia.
*Ciało mentalne rezonuje z żywiołem POWIETRZA /  ETERU, który je energetyzuje.
*Ciało emocjonalne jest zestrojone z żywiołem WODY, który na nie wpływa.

*Ciało fizyczne jest związane i zestrojone z żywiołem ZIEMI na czas podróży każdej Duszy po królestwach gęstości (pierwszy do czwartego wymiaru).

Jakości, cechy i właściwości Siedmiu Promieni Boskiej Świadomości dla tego Systemu Słonecznego zostały zmagazynowane w Kulach Światła. Owe kule, znane również jako czakry, zostały stworzone, aby obracać się z bardzo dużą szybkością, co daje się zobaczyć jako wirujące stożki promieniejące z przodu i z tyłu ciała fizycznego. Dlatego bezustannie wysyłacie częstotliwości Światła do świata formy. Moc wzorca wibracyjnego, lecz również poziom wibracyjny harmonii, jaki wypromieniowujecie, będą określały, czy przeżywacie radość, pokój i pełnię czy ograniczenia, stres i dysharmonię. Każda żywa komórka w waszym ciele jest kondensatorem, który gromadzi wspomnienia i wzorce energetyczne. Dla każdego odczucia gruczoły będą produkowały wydzieliny, które pasują do wzorca wibracji, jaki rozsyłacie. Dlatego można powiedzieć, że istnieje specyficzny wzorzec nienawiści, wzorzec wibracyjny miłości i tak dalej w odpowiednich stopniowaniach, zależnie od mocy, siły i konsystencji energii, jaką emanujecie.

Kiedy zaczynacie podróż Wstępowania z powrotem do królestw Światła, stopniowo tracicie gęstość w ciele fizycznym – niekoniecznie masę ciała – jednak wasza forma cielesna zaczyna współbrzmieć z coraz wyższymi częstotliwościami Światła. Nigdy przedtem nie było pomiędzy masami tak wielu Mistrzów Światła. Wiele dzielnych Dusz dostało możliwość opuszczenia planety i kontynuowania swojej pracy / misji z Niebiańskich Miast Światła albo kontynuowania swojej służby dla ludzkości w obrębie wybranego przez siebie otoczenia ziemskiego. Mamy życzenie, abyście wiedzieli, że jesteśmy bardzo uradowani z każdego z was – Nosicieli Światła -, którzy bezustannie idą przez gęste, cieniste doliny ciemności, aby stworzyć Świetlistą Drogę, którą inni będą mogli za nimi podążać.

Osiągnięcie mistrzostwa nad czterema żywiołami Boskiej Świadomości pomoże wam stworzyć ustawiczny strumień energii Świętego OGNIA, jaki przepłynie przez system czakr i ciało fizyczne. Ciało eteryczne składa się z żywiołu OGNIA. W początkowej fazie waszego procesu Wstępowania wysubtelnione wzorce wibracyjne Boskiej Świadomości muszą najpierw być przefiltrowywane przez ciało eteryczne, zanim stopniowo zaczną płynąć swobodnie przez ciało fizyczne. Powoli musicie rozwijać tolerancję dla tych subtelniejszych frekwencji Boskiego Światła, abyście nie musieli wywoływać zbyt wielu dolegliwości lub powodować szkód cielesnych.  Energia Świętego Ognia, Diamentowe Cząsteczki, musi najpierw przepłynąć przez czakrę serca, aby zostać aktywowana przez wasz wypełniony miłością zamiar, zanim ten eliksir życia będzie mógł swobodnie przepływać przez ciało. Stopniowo, z czasem, kiedy wibracje waszej pieśni Duszy staną się subtelniejsze, będziecie zdolni do przyciągania wyższych poziomów Energii Kosmicznej, ale też większych ilości Diamentowych Cząsteczek Światła.

Żywioł POWIETRZA koncentruje się na ciele mentalnym, poziomie świadomości mentalnej. Natura mentalna jest napędzana przez Święty Oddech Boskiej Świadomości. Dlatego techniki oddechowe, jakie zostały wam dane, są tak ważne. Świadomość Duszy jest decydującą fazą początkową Przebudzenia do własnej Boskiej Natury. Trzecie oko, szyszynka, przysadka i Święty Duch, stanowią decydujące komponenty ciała mentalnego.

Ciało emocjonalne jest napędzane przez żywioł WODY. Ciało mentalne wysyła myśli siewu a ciało emocjonalne napędza E-mocje lub energie w ruchu. Jak często wyjaśnialiśmy: wasze wytwory są albo produktem ciała życzeń ego albo życzeniami i inspiracjami Duszy. Gardło i splot słoneczny są ważnymi źródłami mocy dla ciała emocjonalnego. Jednak cała siła manifestacji rozpoczyna się, kiedy uchwycicie Święty Ogień – Kundalini lub Diamentowe Cząsteczki Boskiego Światła, które są zmagazynowane w waszej czakrze podstawy, a wy dopełniliście połączenie z waszą Gwiezdną Duszą i Ja Nadduszy i uzyskaliście dostęp do Antakarany, Rzeki Życia. Aktywacja i harmonizacja ciała mentalnego i emocjonalnego oraz stopienie niższych czakr z czakrami wyższymi poprzez czakrę serca, skutkuje stopieniem jakości, cech i zdolności Boga Ojca i Bogini Matki z ciałem fizycznym.  Wasz poziom Boskości bazuje na harmonijnym współbrzmieniu waszej Pieśni Duszy lub wymiarowych poziomów, do których jesteście dostrojeni.

Żywioł ZIEMI poprzez ciało fizyczne jest zarówno kotwicą jak i środkiem, który umożliwi wam ponowne wzniesienie do Królestw Światła. Nie możecie ignorować ciała fizycznego a równocześnie wypełniać swojej ziemskiej misji. Jeśli zaniedbacie ciało, zaniedbacie daną przez Boga wyjątkowość i specjalną, złożoną formę, którą wybraliście na tą życiową podróż do materialnych królestw istnienia. To wy, wspólnie z waszym przewodnictwem, aniołem stróżem i Radą Światła, wybraliście pasujące DNA-/ linię dziedziczną, rasę, kulturę i okoliczności, w jakich chcieliście się narodzić na to wyjątkowe doświadczanie życia. Szerokie spektrum testów, wyzwań i możliwości zostało zaprogramowane, aby dać wam najlepszą możliwość do wzrastania Duszy. Te wydarzenia były zaprojektowane w celu zainicjowania w odpowiednim momencie czasowym waszego życia. Jak zawsze, działa prawo wolnej woli, i od każdego z osobna zależy, jak ona / on przejdzie testy i wyciągnie korzyści z z możliwości. Czy rozumiecie, że każdy człowiek rozsyła lub rozrzuca energię, która pochodzi z Boskiego Źródła? Korzystacie z tego danego od Boga daru Światła / Życia w sposób pozytywny lub negatywny. Dzięki waszej wolnej woli jesteście współtwórcami, którzy stwarzają swoją własną rzeczywistość.

Wielu z was przeżywa transformacyjny proces wstępowania w świadomość wraz z ewolucją fizyczną, przy czym Ogień Kundalini, zmagazynowany w czakrze korzenia, szybko przemieszcza się przez system czakr i ciało fizyczne ku górze. Również to stanowi dynamiczną i ważną część procesu Wstępowania. Prosiliśmy naszą posłanniczkę, aby podzieliła się z wami artykułem, który powstał dla jednego z niedawnych seminariów internetowych:

*** KUNDALINI * WĘŻOWY OGIEŃ *
RONNA HERMAN * ŚWIĘTA SKRYBA * PRZEŚWIETLONA PRZEZ ARCHANIOŁA MICHAŁA

OGIEŃ BOGA, ŚWIĘTY OGIEŃ, ŚWIĘTY BIAŁY OGIEŃ I OGIEŃ KUNDALINI – TO WSZYSTKO SĄ POJĘCIA WYKORZYSTYWANE DLA OKREŚLENIA DIAMENTOWYCH CZĄSTECZEK ŚWIATŁA, ŚRODKA NAPĘDZAJĄCEGO ŻYCIE, WYDYCHANEGO Z JĄDRA SERCA NAJWYŻSZEGO STWÓRCY.

KUNDALINI: słowo pochodzące z sanskrytu, dosłownie przetłumaczone – zwinięta. Ten Święty Boski Ogień leży zwinięty u podstawy kręgosłupa w stanie spoczynku lub uśpienia, jest nieświadomy. Często jest przedstawiany pod postacią śpiącego węża; stąd istnieje cały szereg angielskich tłumaczeń wykorzystujących pojęcie „wężowa siła”. Protoplaści powiadają nam, że kundalini rezyduje w czakrze korzenia, u podstawy kręgosłupa, w formie trzech i pół skrętu. Jest określana jako źródło rezerw czystego Boskiego Ognia. Według starych nauk mądrości w kręgosłupie tkwią dwa strumienie nerwowe, zwinięta podwójna helisa, czasami nazywana „laską mocy”, która przebiega wzdłuż kręgosłupa. Symbol Kaduceusza (laska Hermesa), wykorzystany jako symbol uzdrawiania i medycyny, jest starym wizerunkiem dwóch wzajemnie owijających się węży i centralnej laski ze skrzydełkami na górnym końcu.  Można ten symbol zobaczyć na Wikipedii http://pl.wikipedia.org/wiki/Kaduceusz.

Za pomocą medytacji i różnych innych duchowych praktyk można kundalini obudzić i podnieść w górę poprzez system czakr wzdłuż kręgosłupa. Rozwijanie Ognia Kundalini wzdłuż poszczególnych czakr prowadzi do kolejnych poziomów bycia przebudzonym i do mistycznych doznań. Gdy ogień kundalini osiągnie głowę, czakrę korony, wytwarza czasem wyjątkowe mistyczne sytuacje, kiedy ponownie łączy się w wieloma postaciami własnych wyższych jaźni.

PIERWSZA GŁÓWNA  AKTYWACJA zazwyczaj bywa odczuwana z tyłu ciała pomiędzy łopatkami. Odczujecie w tym rejonie nacisk, który czasem może być naprawdę nieprzyjemny. Jest to dowód otwierania się portalu tylnego waszego Świętego Serca. Często mówiłam: „Kiedy to się dzieje, rosną nasze anielskie skrzydła”.

DRUGA  AKTYWACJA: Ogień Kundalini wznosi się do górnego końca kręgosłupa, gdzie łączy się z Medulla Oblongata (rdzeń przedłużony ), czasem zwany „Ustami Boga”. Jest to dowód tego, że zostaje aktywowana czakra wstępowania. Ta aktywacja wpływa również na czakrę gardła.  Praktykowanie oddechu nieskończoności i tonowania przyspiesza ten proces, wspomagając przy tym przebijanie się przez każdą zniekształconą energię wokół kręgosłupa i systemu czakr. Czakra gardła jest jednym z najważniejszych miejsc w ciele, które może wymagać troski, kiedy staramy się odzyskać naszą osobistą moc nad sposobami wypowiadanej mowy.

TRZECIA  AKTYWACJA: Szyszynka i przysadka są stymulowane i zaczynają wysyłać impulsy do otwarcia portalu Świętego Ducha, aby powstał pełny dostęp do waszej osobistej Świątyni Mądrości. Dodatkowo pojawia się ponowne silne połączenie  z waszą Gwiezdną Duszą i Wyższym Ja Nadduszy. Kiedy to jest dokonane, wasza duchowa podróż do wyższych królestw zaczyna się naprawdę. W tym momencie jesteście również gotowi do odbierania Świętego Ognia Ducha; Diamentowe Cząsteczki Światła Stwórczego automatycznie zaczynają wpływać do waszego Świętego Serca z każdym oddechem. Siła Wężowego Ognia sięgająca do góry dostaje towarzystwo przepływającego w dół strumienia Diamentowych Cząsteczek płynącego przez Wyższe Ja  Nadduszy, które rezyduje w waszej Gwiezdnej Duszy. Musicie aktywować te Cząsteczki Światła Stwórczego poprzez wypełniony miłością zamiar, gdy przepływają przez ciało fizyczne, a pozostałe niewykorzystane cząsteczki przepłyną w dół do Ziemi i rozpłyną się w świat dla dobra Ziemi  i całej ludzkości. Kiedy Kundalini, Święty Ogień,  zaczyna wznosić się wzdłuż waszego kręgosłupa (eteryczną tubą Światła), możecie czasem odczuwać intensywniej wewnętrzne gorąco, przy czym ciało zewnętrzne pozostaje chłodne, może nawet chłodno lepkie. Dlatego na początku najlepiej jest starać się uwalniać Ogień Kundalini uśpiony w czakrze podstawy stopniowo, aby powoli przyzwyczajać się do integrowania coraz wyższych wibracji Boskiego Światła.

Przypomnijcie sobie, drodzy przyjaciele, szybciej i więcej nie oznacza lepiej dla procesu transformacyjnego, jakim jest  Wstępowanie. Jako samorodny mistrz zaczniecie doznawać ciągle rosnącego strumienia wewnętrznego Świętego Ognia razem ze wzrastającym strumieniem Bosko kodowanego Ognia Duchowego. Ten proces pobudzi was do większej, poszerzonej świadomości, do liczniejszych inspirowanych myśli i do aktywacji zdolności, których wcześniej nie byliście świadomi. Liczne błogosławieństwa, cuda i pomoc naszych przyjaciół z wyższych królestw staną się normą, a wam zostanie zaproponowana okazja bycia aktywnym, dobrze wykształconym Serwisantem Świata, wspólnie z dużą liczbą innych pracowników tej służby z całej planety.  Ja z mojej strony jestem oczarowana tym, co przyszłość  szykuje dla nas, Nosicieli Światła. Moją mantrą na 2012 rok jest: TO JEST NASZ ROK, ABY BŁYSZCZEĆ! Wiecznej miłości i błogosławieństwa aniołów, Ronna

                                                                            ***

Ukochani mistrzowie, ważne jest, abyście rozpoznali, że każda faza Boskiego Planu jest odciśnięta holograficznie w polu aurycznym Ziemi, dokładnie tak, jak kody pamięci i impulsy, które w każdym z was w odpowiednim czasie zostaną lub już zostały włączone. Niezależnie od tego, jakie macie przekonania, niebiańskie wiatry przemian stają się coraz silniejsze przenikając każdego i wszystko na Ziemi. Wszystko musi się rozwijać lub przeminąć, nic nie pozostaje statyczne. Dodajemy wam odwagi, abyście wykorzystywali możliwości, jakich nigdy jeszcze nie mieliście, a jakie są wam ciągle proponowane. Wiedzcie, że towarzyszymy wam z każdym waszym krokiem na drodze, czy to do przodu czy w tył.

Jesteście głęboko umiłowani,

JAM JEST archanioł Michał.

LM-03-2012, przesłanie archanioła Michała przez Ronnę Herman (ronnastar.com)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.