Tuesday, May 7, 2013

Tak trzymać, kochani


LM-03-2013 - marzec 2013
przekazała Ronna Herman

przetłumaczyła Teresa Serafinowska

Ukochani Mistrzowie, na pojęcie „święty oddech” składa się oddychanie zwykłym powietrzem zawierającym tlen trzeciego / czwartego wymiaru oraz oddychanie „praną” - powietrzem - eterem dla trzeciego / czwartego wymiaru, zawierającym również diamentowe cząstki Światła Stwórcy. Skala i moc tych boskich cząstek wzrasta wraz z każdym wyższym poziomem świadomości, jaki ktoś osiąga. Wzmacniający „oddech nieskończoności” otwiera drogi prowadzące do wielowymiarowych poziomów świadomości Stwórcy. Zaś w miarę zmiany sposobu myślenia i percepcji stopniowo ulega automatycznemu poszerzeniu perspektywa wewnętrzna.

Oddech nieskończoności rozpoczyna pętla wdechu, która wiedzie przez rdzeń przedłużony (medulla oblongata), wychodzi na zewnątrz z tyłu głowy ku górze do Gwiazdy Duszy i ją okrąża. Gdy święty oddech przechodzi przez Gwiazdę Duszy, diamentowe cząstki Światła Stwórcy wchłonięte podczas wdechu przez tylny portal świętego Serca są tak zaprogramowane, by kiedy święty oddech przechodzi przez Gwiazdę Duszy, wchłaniać określoną ilość atomów nasiennych kodów życia z Nadduszy / wyższej Jaźni. Wydech przechodzi przez czakrę podstawy i wnika do atomów nasiennych znajdujących się w Kundalini. Złoża diamentowych cząstek przechowywanych w czakrze podstawy, monitorowane przez Nadduszę / wyższą Jaźń, są dodawane do świętego oddechu. Diamentowe cząstki Światła, przechowywane w czakrze podstawy, są wyjątkowe, gdyż zawierają już kody niektórych twoich unikatowych talentów, cech i zalet z poprzednich wcieleń. Wstęga świętego oddechu przechodzi następnie przed ciało i wznosi się, wnikając w nie automatycznie w miejscu, w którym znajduje się krystaliczny punkt ciszy, gdzie jest ulokowany atom nasienny. Atom nasienny został zaprojektowany do magnetyzacji, integracji i utrzymania wyższej częstotliwości cząstek Światła. To miejsce można nazwać centrum kontroli, ponieważ jest bezpośrednio połączone ze świętym Sercem. Stąd diamentowe cząstki Światła są wciągane do świętego Serca w celu aktywacji przez myśli nasienne i intencję. Tak zaprogramowane diamentowe cząstki są już gotowe do zasilenia koła stwórczego składającego się z dwunastu promieni oraz do wydostania się na wolność w świat za pomocą wydechu. Pewna ich część będzie też wysłana do Piramidy Światowej i innych piramid Światła - według wyboru.

Szyszynka może być nazwana filtrem Światła dla mózgu. System czakr jest zaprojektowany do magnetyzowania i przefiltrowywania do ciała odpowiednich częstotliwości wibracji wyPROMIENiowanych przez archaniołów posiadających atrybuty, cechy i cnoty poszczególnych promieni. Istnieje kompleksowy wzór złożony z wielu różnych wzorców częstotliwości, które nieustannie przenikają pole ludzkiej aury, a następnie są przenoszone do poszczególnych gruczołów ciała fizycznego. Wraz z każdym pobraniem energii o wyższej częstotliwości wzrasta poziom rozumienia i świadomości.

Kiedy uzyskujesz dostęp do swego świętego Serca i aktywujesz Słoneczne Centrum Mocy, punkt zerowy lub punkt ciszy atomu nasiennego w Słonecznym Centrum Mocy zaczyna magazynować zapas energii kosmicznej. W miarę jak stajesz się panem siebie i świadomym współtwórcą, otrzymujesz dostęp do nieskończonej ilości diamentowych cząstek i możesz je wykorzystywać w swych twórczych przedsięwzięciach oraz dzielić się nimi z innymi. ŚWIĘTY BIAŁY KOSMICZNY OGIEŃ, diamentowe cząstki, które jako przebudzony mistrz urzeczywistniony do siebie przyciągasz, muszą nieustannie krążyć. Tylko ich pewna ilość, możliwa do przyswojenia na poziomie odpowiadającym stopniu oświecenia Duszy, może być przechowywana w ciele fizycznym. Pozostałą ilość trzeba wyemitować do świata formy. Dojrzała duchowość nie jest nieświadomym doświadczeniem. Trzeba starać się rozwijać autonomiczną boskość, oddychając ciągle odżywczym pranicznym oddechem Życia / diamentowymi cząstkami esencji Stwórcy. Czyniąc tak, zaczniesz otrzymywać duchowe wsparcie poprzez ósmą czakrę, Gwiazdę Duszy i przez tylny portal świętego Serca z Rzeki Życia.

Każda świadoma siebie osoba funkcjonuje jako żywa gwiazda umiejąca przyjmować i oddawać harmonijne wibracje zgodnie ze swoim poziomem świadomości. Jak już wiesz, te częstotliwości są nazywane twą pieśnią Duszy. Jesteś punktem Światła, wibrującą iskrą Boskości. Cały ten podwszechświat składa się z jednej gigantycznej Niebiańskiej Pieśni Duszy.

W miarę rozwijania umiejętności oddychania świętym oddechem głęboko i bez wysiłku, twa świadomość będzie stopniowo przenikać do centrum świętego Serca, a później jeszcze głębiej, do mandali Vesica Piscis zawierającej Biały Ogień, święty atom nasienny – osobistą cząstkę Boga Ojca Matki. Wtedy też zdasz sobie sprawę, że jesteś nie tylko snem, ale też tym, który śni. I właśnie w tej świętej przestrzeni możesz rozpocząć podróż powrotną ku świętości, starając się odtworzyć siebie pod postacią DZIECKA SŁOŃCA naszego Boga Ojca Matki. To było zaplanowane i jest twym boskim dziedzictwem.

Pamiętaj, proszę, że tylko nikła cząstka twej całej Istoty inkarnuje się w gęstej materii trzeciego / czwartego wymiaru. Czwarty wymiar jest planem astralnym, pomostem do wymiaru piątego. Trzy niższe podpoziomy wypełnia szeroka gama energii emocjonalnego gruzu oraz rozległe spektrum nieharmonijnych częstotliwości i myślokształtów. Czwarty wymiar jest magazynem przekonań ludzkości – jej świadomości zbiorowej - ze wszystkich minionych wieków na Ziemi. Czwarty wymiar zawiera też pole auryczne ciała mentalnego Ziemi.

Nie bez powodu nazwano was wysłannikami gwiazd, jako że – gdy już się staniecie mistrzami samourzeczywistnionymi – zainicjujecie proces integracji wysoko rozwiniętych żywych krystalicznych kodów atomów nasiennych – nowego zaawansowanego procesu ewolucyjnego do wykorzystania w nadchodzącej Złotej Erze. Ludzkość jest już gotowa do wykonania ogromnego skoku świadomości. W pewnym momencie w każdej podróżującej przez czas i przestrzeń ludzkiej duszy pojawia się pragnienie, aby powrócić do wyższych królestw – boskie niezadowolenie - głos sumienia, któremu nie można odmówić. Kiedy zaczyna się zwracać uwagę na wezwania Ducha, szept duszy staje się coraz głośniejszy i bardziej wyrazisty. Po dostrojeniu się do wyższych wzorców wibracji ludzi, miejsc, myśli i działań, wzrasta wrażliwość natury emocjonalnej, a w końcu zaczyna się odróżniać wibracje pieśni duszy swojej duchowej rodziny, a także różnych mistrzów i istot anielskich.

Tak, ludzkość jest w samym środku dramatycznych zmian, przechodzi przez głęboki proces ewolucyjny. Jednakże pamiętaj, że to tylko część spirali rozwoju, która nie ma końca. Każdy z was, kto się przebudza na boską świadomość, doświadczył wielu różnych doniosłych procesów przemiany w całym wszechświecie.

Proszę, zwróć uwagę, że już nie będzie można pozostawać w stagnacji lub nawet zatrzymać się na dłuższy czas na jakimś poziomie, gdyż proces transformacji postępuje zbyt szybko. Ulega zmianie mowa, zmieniają się myślokształty. Obszary mózgu zawierające przeszłość są stopniowo oczyszczane lub zanikają, dlatego zaczyna ci się wydawać, jakby wszystko, co zdarzyło się wcześniej, nawet w ubiegłym roku, było niewyraźnym snem. Aktywowane są nowe obszary mózgu, i trzeba nauczyć się myśleć w zupełnie nowy sposób. Świetlne pakiety informacji, holograficzne obrazy o wielkim znaczeniu i święte geometryczne wzory zaczynają wnikać do twojej świadomości, a ty musisz się nauczyć je odszyfrowywać. Może ci się wydawać, że nie umiesz porozumieć się z ludźmi, których wyprzedzasz w rozwoju, lub że nie możesz znaleźć słów na prowadzenie starych schematycznych przyziemnych rozmów. Kiedy zaczniesz telepatycznie odbierać energie i myśli ludzi wokół siebie, odkryjesz też, że nie musisz werbalizować każdej myśli. Twoje zdolności intuicyjne wzrosną i nie będzie można łatwo cię oszukać. Będziesz wyrażać własną prawdę zgodną z twą duchowością i nie będziesz chciał się angażować w negatywne gry z przeszłości.

Błagamy: nie przywiązuj się do żadnego stylu lub sposobu życia czy filozofii, która jest zbyt zawężona lub schematyczna, nie zawieraj żadnej umowy, która daje komuś władzę nad tobą. Dostrzegaj, dostrzegaj, dostrzegaj – nie jesteśmy w stanie podkreślić tego wystarczająco - ponieważ równie szybko jak włączasz w swój system przekonań jakąś prawdę pozorną, będziesz ją mógł zastąpić wyższą prawdą lub ideą. Czy patrząc wstecz, nie widzisz, że duża część wiedzy, którą teraz zaakceptowałeś jako absolutną prawdę, dziesięć lat temu, a nawet pół roku temu wykraczała poza twoje najśmielsze wyobrażenia? Pamiętaj, że bez wątpienia jutro lub w najbliższej przyszłości zmianie ulegnie wiele z tych rzeczy, których dzisiaj jesteś tak pewny.

Nowe idee i pojęcia bombardują świadomość. Na początku mgliste, ale stopniowo się potęgujące umiejętności korzystania z szerszego rozumowania, rozwiną się i rozszyfrują metody oraz wynalazki mające służyć przyszłości. Kiedy nawiążesz kontakt z wyższymi poziomami piątego wymiaru, zaczniesz sobie przypominać aspekty planu Tworzenia dla tego podwszechświata: jak utrzymać czyste myśli do chwili ich urzeczywistnienia i jak wspomagać tworzenie mnóstwa cudownych rzeczy. Wielu z was, wędrując tak poprzez czas i przestrzeń królestwa Światła, jak też ponad nimi, zaczyna widzieć geometryczne kształty, iskrzące się kryształki i olśniewające nowe barwy.

Powiedzieliśmy już, że wielu z tych, którzy dzielnie kroczyli naprzód i zażądali swego dziedzictwa, otrzymało specjalną dyspensę. Ponieważ następuje zbiorowe przebudzenie i ludzie szukają odpowiedzi, informacji i wsparcia, bardziej niż kiedykolwiek będziecie potrzebni wy, moi dzielni wojownicy. Czekamy, aż i ty będziesz gotów przyjąć dar mądrości, talentów i wiedzy przekraczającej twe najśmielsze wyobrażenia. Widzisz, mózg zawsze mógł korzystać ze 100% swojej mocy, co może cię zaskoczyć, gdyż zapewne słyszałeś, że przeciętny człowiek wykorzystuje tylko około 10% mocy mózgu. Do połowy XX-go wieku ludzkość miała dostęp tylko do tej ograniczonej części mózgu, która rezonowała z częstotliwościami wymiaru trzeciego i niższego czwartego. To nie mózg był / jest ograniczony, lecz umysł. W miarę równoważenia i zespalania wyższych częstotliwości, możesz uzyskiwać dostęp do coraz większej mocy mózgu - współpracującej z wymiarem wyższym czwartym i piątym. Niektóre zaawansowane w rozwoju dusze sięgają nawet do niższych poziomów szóstego wymiaru. Uzyskanie dostępu do bardziej rozwiniętych części mózgu nie jest możliwe, dopóki nie dostroi się on do tych subtelnych częstotliwości. Obecnie głównym celem jest podniesienie częstotliwości wibracyjnych do takiego poziomu, aby membrana świetlna, która zabezpiecza portale do świętego Umysłu i świętego Serca oraz poziom piątego wymiaru struktury mózgowej, mogła się oczyścić. Wtedy naprawdę można zacząć czynić postępy w duchowych poszukiwaniach.

Miej świadomość, że proces wznoszenia ma swoje wzloty i upadki. Nowe, wyższe wzorce wibracji kosmicznych promieni bombardujących Ziemię pojawiają się z przerwami, w międzyczasie są okresy ciszy, potrzebne aby nie powodować przeciążeń. Wznoszenie nie jest procesem stałego kroczenia naprzód. Polega na fazach dopływu energii i nowych informacji na przemian z fazami asymilacji, integracji i manifestacji. W obecnej chwili wiele z tych doznań wydaje się bardziej zauważalnych. Możesz mieć czasem wrażenie, jakbyś wykonał wielki krok w nieznane, a zaraz potem cofnął się o krok i znów niczego nie był pewien. Kiedy indziej możesz się poczuć bezbronny i silnie zagrożony. Do tej pory powinieneś już być w pewnym stopniu przyzwyczajony do amplitudy przypływów i odpływów przyspieszających częstotliwości. Jednak kiedy jesteś wtłaczany na kolejny poziom świadomości, ta często podnosi różnorakie alarmy w twoich ciałach: fizycznym, mentalnym i emocjonalnym.

Nadszedł czas na podjęcie decyzji, to czas żniw dusz. Każdy człowiek musi podjąć decyzję, czy chce iść naprzód wraz z Ziemią po spirali wznoszącej do wyższych częstotliwości wymiarowych, czy woli opuścić planetę i powrócić w późniejszym czasie albo przenieść się na inną planetę trzeciego wymiaru, aby dokończyć swe lekcje fizycznego przejawiania się. Wiele Dusz zdecyduje się na opuszczenie ziemskiego planu w ramach swojej umowy i boskiej misji, a wiele innych pięknych Dusz przyjmie rolę lub będzie się przygotowywać do pełnienia funkcji rządowych ekspertów. Będą pozostawać „w tle”, aż nadejdzie czas, że się wysuną na czoło i będą rozpoznani. Wtedy energicznie zrealizują nową wizję ludzkości, która posłuży wszystkim i stworzy fundament dla nadchodzącej Nowej Ery.

Dlatego możemy wam powiedzieć „TAK TRZYMAJ, KOCHANY”. To jest czas, abyś odnalazł własną prawdę, raz jeszcze przejął kontrolę i panowanie nad swoim światem, pamiętając, że jesteś przedstawicielem Stwórcy wypełniającym ważną misję pod kryptonimem: „ewolucja ludzkości i planety Ziemia”. 
Przyjmij swoją moc mistrza współtworzenia. Przyjmij i aktywuj dary, które w tobie drzemią.

Nadszedł czas na zbiorowe przebudzenie i coraz więcej drogich Dusz zaczyna odczuwać ponaglenia Ducha i słuchać podszeptów własnej duszy. Dlatego w naszych przyszłych przesłaniach będziemy przypominać niektóre wcześniejsze pojęcia i idee, jakie przekazywaliśmy wam przez ostatnie dwadzieścia lat. Będzie to dobra powtórka dla tych z was, którzy już od wielu lat są oddanymi uczniami. Będzie to również zachętą i inspiracją dla tych, którzy dopiero zaczynają szukać światła prawdy, ponieważ nasze przekazy będą zawierały partie łatwo zrozumiałe. Nie rozpaczajcie, kiedy nasze obecne nauki wydadzą się zbyt trudne do zrozumienia. Będziemy też zachęcać i inspirować tych, którzy dopiero zaczynają poszukiwać Światła. Wielu naszych wysłanników Światła niezmordowanie pracuje, by nasze nauki mądrości traktujące o podstawowych założeniach duchowości odpowiednio przedstawić na wielu różnych poziomach pośrednich, a teraz czynią je częścią aktualnych nauk wyższej mądrości kosmicznej. Odszukaj te stare przekazy, określ swój poziom zrozumienia, a począwszy od tego poziomu, będziesz mógł swobodnie czynić dalsze postępy.

Proces ewolucji ludzkości jest w pełnym toku i w zdumiewającym tempie posuwa się naprzód. Otwórzcie umysły i serca, kochani, i powitajcie potoki boskiej Miłości / Światła, które na was czekają. Skąpani w chwale zjednoczenia kroczcie z nami naprzód, odbywając tę niesamowitą podróż ku nowej rzeczywistości. Jesteśmy z wami. Kochamy was najbardziej jak to możliwe.

JAM JEST archanioł Michał

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.