Monday, January 16, 2012

Ewolucja Duszy

                                                          
Przetłumaczyła Teresa Serafinowska

Ukochani Mistrzowie, musicie poszerzyć swoją pojemność Miłości / Światła tak, aby mogła objąć całe Stworzenie: Miłość do Natury, Miłość do zwierząt, Miłość do ludzkości, Miłość do  waszych jawnych wrogów i, co najważniejsze, Miłość do samych siebie. Ponieważ w swojej Esencji zawieracie całe Stworzenie będące częścią was a wy jesteście szlifem Najwyższego Stwórcy. Rozszerzenie Boskiej Świadomości skutkuje ekspansją waszego pola aurycznego – stopnia wypromieniowywania Światła. Z czasem coraz większa grupa was będzie miała rozwinięte tak silne i rozległe promieniowanie, że jego pozytywny wpływ zacznie odciskać się na innych wokół was a następnie na całej ludzkości i Ziemi. Duża ilość wysoko rozwiniętych Dusz już teraz osiągnęła ten poziom. Jednak musicie sobie przypomnieć, że nie możecie dać innym czegoś, czego sami nie posiadacie. Przypomnijcie sobie również to: ważną częścią waszej misji na Ziemi jest intensyfikowanie światła niższych wymiarów. Rozszerzanie świadomości Duszy skutkuje poszerzeniem pola aurycznego, pod względem intensywności i obszaru oddziaływania.

Aspirant na Poziomie musi koncentrować się na treningu związanym ze światem zewnętrznym tak samo jak i na treningu związanym z własnym wnętrzem. Musicie starać się być świadomymi obserwatorami tego, co dzieje się wokół was. Trenować siebie w byciu całkowicie zajętymi skupianiem świadomości na fizycznych wydarzeniach dnia codziennego, co jest równie ważne jak nauka przepracowywania zarówno harmonijnych jak i zniekształconych wzorców wibracyjnych. Wymagane jest podejmowanie odpowiedniego postępowania. Praktykowanie mentalnej i emocjonalnej dyscypliny również jest bardzo ważne, kiedy staracie się być mistrzem Ja. Nie możecie odwracać się od świata i życiowych doznań, powinniście stawić im czoła. Jednak ważnym jest, abyście nauczyli się traktować życie z wyższego poziomu postrzegania. Postarajcie się widzieć większy obraz i nie dać się uwięzić w dramatach małych historii.

Logika jest funkcją mentalnego ciała fizycznego i waszego Ducha. Przypomnijcie sobie: wiedza lub teorie zaakceptowane przez was jako własne prawdy muszą zostać doświadczone, aby można było zyskać mądrość i odkryć towarzyszące im informacje. Inspiracje są wysyłane przez Wyższe Ja i waszego Świętego Ducha. Musicie umieć zważać na impulsy waszego Świętego Ducha i waszego Świętego Serca lub na impuls dominującej części waszego Wyższego Ja, ponieważ w ten sposób stopniowo nauczycie się komunikować z istotami wyższych królestw i osiągniecie kosmiczną mądrość.

W czasach początków istniała komunikacja z i pod pieczą wyspecjalizowanych duchowych przewodników i strażników grup, jednak z czasem ten dar i zdolność zostały utracone. Kiedy ludzkość bardziej zanurzyła się w świadomość materialną, została wypełniona odczuciami pięciu zmysłów i powoli zaprzestała udawania się do własnego wnętrza i łączenia się z wyższymi królestwami świadomości. Niższy trzeci i czwarty wymiar nie są klarowne i jasne. Tam pojawia się powłoka z mgły lub wyziewów. Dusze żyjące w takim środowisku nie realizują się, ponieważ praktykują stan świadomości, do jakiego się przyzwyczaiły.  Rzeczywistość niższego trzeciego i czwartego wymiaru może być przyrównana do do egzystencji w mrocznym labiryncie, w którym wiecznie poszukuje się drogi prowadzącej z powrotem do czystego Światła świadomości. Ta mgła powoli zaczyna się rozpływać, gdy przemieszczacie się na środkowy pod-poziom czwartego wymiaru, a wasz świat staje się coraz jaśniejszy i klarowniejszy w miarę przekraczania kolejnych coraz wyższych poziomów. Aby otrzymać lekcje Światła i osiągnąć przynajmniej piąty pod-poziom czwartego wymiaru, musicie wznieść swoją świadomość.  W tym pod- Wszechświatowym doświadczeniu istnieje siedem pod-poziomów w każdym wymiarze, przy czym pierwszy pod-poziom jest najniższym / najgęstszym a siódmy pod-poziom jest najwyższym i najbardziej wysubtelnionym poziomem. Mistrzowie i wasi przewodnicy chcieliby spotykać się z wami w połowie drogi; w bardzo wyjątkowych przypadkach mogą obniżać swoje wibracje do gęstości ekstremalnej dualności mimo, iż jest to dla nich nader niewygodne.

Ego jest postacią fizycznego Ja; zostało stworzone, aby wspomóc was w rozwoju zmysłu identyfikacji i indywidualizacji w czasie. Duch skupiony na zewnątrz jest kierowany przez ego. Błędnie pokierowane Ja ego było pomocne podczas stwarzania iluzorycznego systemu wierzeń poziomu materialnego, rzeczywistości bazującej na rozdzieleniu, lęku, interesowności i braku. Kiedy poszerzacie swój mentalny horyzont, zaczynacie burzyć bariery samoograniczającego postrzegania. Poszerzenie Ducha wprowadza aktywację uśpionych komórek wyżej wymiarowych poziomów mózgu i chwytanie mądrości własnego Świętego Ducha. Ślepe posłuszeństwo nie jest przesłanką do oświecenia, ponieważ staracie się być samorodnymi mistrzami i żyć własnymi osobistymi prawdami, jakie się przed wami ujawniają i jakie są potwierdzane przez waszą straż Serca.

Ludzkość znajduje się w procesie budzenia Dusz i komórek. Kiedy poruszacie się w kierunku wzorców wibracyjnych wyższych  poziomów czwartego i niższych piątego wymiaru, wasze komórki, ciało eteryczne i pole auryczne rozpoczynają przyspieszony proces oczyszczania. Ten proces stanowi „download” wielu postaci waszego Wyższego Ja i umożliwia stopniowe odzyskiwanie ciała świetlistego i ostatecznie osiągniecie taki  skutek.  W każdej chwili bądźcie uważni i świadomi, aby wasza koncentracja była klarowna i nakierowana na konkretny cel. Stopniowo będziecie rozwijać w sobie poczucie pewności siebie i bezpieczeństwa, wiedzę, że wszystko jest dobre i takie pozostanie.

Dusza jest refrakturowanym rozszerzeniem waszego Boskiego Ja lub Obecności JAM JEST. Dusza korzysta z prawej,  intuicyjnej połowy świadomości mózgu, która jest połączona z wyższym Świętym Duchem i Duchową Wolą. Duch skupiony do wewnątrz jest prowadzony przez Ja Duszy. Ludzkość znajduje się w procesie rozwijania subtelnych, wyczulonych zmysłów niewrażliwych na bycie wykorzystywanym.  Musicie wyjść ponad podstawowe, często zniekształcone fizyczne zmysły, dzielnie starając się rozwijać wyższe zmysły mentalne intuicji i Boskiej Mądrości. Sprawą bardzo ważną jest, abyście uczyli się kontrolować swoją naturę emocjonalną a swoje myśli utrzymywali w ciągłym ukierunkowaniu na Światło.

Wasze Boskie Ja lub wasza Obecność JAM JEST jest waszą pierwotna inteligencją źródłową  jądra, waszą pierwszą zindywidualizowaną identyfikacją w tym doświadczaniu Wszechświata lub pod-Wszechświata. W trakcie doświadczania tego pod-Wszechświata wasza Obecność JAM JEST utworzyła pierwszych dwanaście fragmentów lub rozszerzeń Duszy. Od tamtego czasu wasza Boska Esencja dzieliła się i refrakturowała nieskończoną ilość razy. A teraz znajdujecie się w trakcie żądania ponownego przyłączenia wszystkich tych licznych postaci waszego Boskiego Ja w tym pod-Wszechświecie, abyście mogli kroczyć naprzód do większej, dynamiczniejszej i coraz bardziej poszerzonej wersji waszego Boskiego Ja. Aby wspomóc was w tym spełnieniu, wasze Diamentowe Boskie Komórki Jądra i wasze osobiste Koło Stwórcze Kwiatu Życia, zawierają pełny komplet dwunastu promieni Boskiej Świadomości dla tego pod-Wszechświatowego doświadczenia. Zostały one zaprojektowane tak, abyście mieli ciągły dostęp do waszego własnego PEŁNEGO SPEKTRUM BOSKOŚCI związanego z doświadczaniem tego pod-Wszechświata. Waszym zadaniem jest aktywowanie tych promieni, zintegrowanie boskich cech i właściwości, jakie zawierają a później wykorzystywanie tych jakości dla najwyższego dobra. Ciągle jeszcze istnieje wiele nieporozumień odnośnie tego, czym jest Dusza, jak funkcjonuje i gdzie zamieszkuje. Jest ważne, żebyście rozumieli skomplikowany proces ponownego łączenia się z wieloma postaciami waszego Wyższego Ja. Podobnie ważne jest, abyście uzyskali jasność co do głębiej sięgających nauk dotyczących wielu własnych Fragmentów Wyższego Ja (macie ich wiele, nie tylko jedno) oraz procesu integrowania tych wielu części Ja, jakie wam przedstawiliśmy. Dlatego czujemy, że nadszedł czas na dokładniejsze wyjaśnienie tego procesu najwyższej wagi dla  EWOLUCJI DUSZY:

W waszej Boskiej Komórce Diamentowego Jądra nosicie kryształowy Atom Nasienia Pamięci pełnego samorozpoznania waszego punktu wyjścia. On zawiera króciutki przegląd punktów szczytowych każdego żywota, jakie kiedykolwiek przeżyliście, głównych lekcji, jakich się nauczyliście i talentów, jakie doskonaliliście podczas podróżowania przez ten Wszechświat.
Dusza jest rozszerzeniem waszego Boskiego Ja lub waszej Obecności JAM JEST. Dusza nie jest Duchem ani materią. Jest krystalicznym, Świętym Ogniem, Atomem Nasienia Pamięci, fragmentem czystej esencji Światła zaprogramowanym, aby określać waszą podróż przez ten pod-Wszechświat. Jest połączeniem pomiędzy wami a naszym Bogiem Ojcem / Matką a ostatecznie Najwyższym Stwórcą.
Wasze osobiste Ja Duszy zamieszkuje w tym życiu w waszym Świętym Sercu jako postać waszego Diamentowego Jądra Boskiej Komórki. Każda część waszej Duszy o wyższych wibracjach posiada własny Atom Ziarna Pamięci. Kiedy pewna określona postać waszej Gwiezdnej Duszy zajmie swoje miejsce zamieszkania jako wasza Naddusza, stopniowo przeniesie wspomnienia waszego osobistego wzorca wibracyjnego na Atom Nasienia Pamięci w waszej Diamentowej Boskiej Komórce Jądra oraz na wasze ucieleśnione Ja Duszy. Najpierw aktywuje odpowiednie Kryształy Ziaren Pamięci w waszym Świętym Duchu. Kiedy wasze wibracje ulegną poszerzeniu, w celu dopasowania  zostaną aktywowane Kryształy Ziaren Pamięci zachowane w waszej Diamentowej Boskiej Komórce Jądra jako rezerwa. W ten sposób, kiedy zintegrujecie wszystkie wasze fragmenty Duszy, nareszcie odzyskacie zdolność dostępu do całej mądrości, talentów, pozytywnych wspomnień i przeżyć waszej Obecności JAM JEST dla tego pod-Wszechświata. Cały proces powtarza się wciąż od nowa, kiedy przekraczacie wielowymiarowe poziomy Boskiej Świadomości i integrujecie coraz więcej postaci waszego Boskiego Ja.
Zostaliście zaprogramowani, aby zawsze szukać Świętego Serca waszej Esencji, waszej Diamentowej Boskiej Komórki Jądra i waszego kryształowego Atomu Siewu Esencji Stwórczej.

W specjalnie ustalonych czasowo przedziałach zawsze istniały małe grupy specjalnych, wyjątkowych istot, które inkarnowały się w różnych rasach i pod-rasach i przynosiły świeże idee, zaszczepiając nowe cechy i właściwości. Te wysoko rozwinięte istoty dzieliły się  swoją mądrością, wysoką świadomością i specjalnymi talentami poprzez bycie przykładem i również fizycznie łączyły się z wybranymi członkami ludzkiego gatunku, aby poprawić kody DNA ludzkości. ŻYJECIE WŁAŚNIE W TAKIM CZASIE.

Czwarty wymiar może być nazwany „rzeczywistością przejściową”, ponieważ w nim zaczynacie zrzucać z siebie wasze uwarunkowania przeszłością. Królestwo czwartego wymiaru jest bardziej natury emocjonalnej, i dlatego serce i świat uczuć są tu głównymi graczami. Starożytni nazywali czwarty wymiar królestwem Maji lub iluzji. Zespołowa masowa świadomość ludzkości odczuwa niższe trzy poziomy czwartego wymiaru, i jest to tam, gdzie mentalnie egzystuje większość ludzkości, aż krok po kroku zaczną przechodzić do własnego wnętrza i słuchać podszeptów swoich Ja Duszy. Ciało życzeniowe ego jest mistrzem manipulacji tego królestwa ciągle dążąc do coraz większego zadowolenia i szczęścia poprzez sensacje i poszukiwanie zewnętrznych sposobów na spełnienie.

Zaczynacie chwytać własny Wewnętrzny Potencjał Mocy, gdy udajecie się na wyższy pod-poziom czwartego wymiaru. Materia staje się płynniejsza i dlatego jest łatwiejsza do zamanifestowania tego, czego sobie życzycie. Dlatego musicie nauczyć się zdecydowania i skupienia myśli na wyklarowanym celu. Zdyscyplinowany Duch łączy łańcuchy myśli we właściwej kolejności. Szczególnie ważne jest, abyście rozumieli, że rozproszone myśli są szkodliwe dla waszych postępów. Życie chwilą obecną – w chwili TERAZ – stanowi ważny komponent do osiągnięcia samo-mistrzostwa. Mentalne wysiłki są konieczne, aby skutecznie przedostać się na poziom oświecenia. Stopniowo coraz większa część waszych wspomnień przeszłych wydarzeń zblednie, gdy opuścicie królestwo instynktownego umysłu/ Ducha i przejdziecie do królestwa wyższego Ducha. Ważne cechy samo-mistrzostwa to skoncentrowane zdolności obserwacji i niewinność myślowa, słowna i w czynach. Jako aspirant na Poziomie zaczniecie odkrywać coraz większe kosmiczne prawdy. Jednak musicie mieć świadomość, że nawet niewielkie zasady ponadczasowej mądrości ciągle są poszerzane, aby integrować wyjątkowe reguły, prawa i prawdy następnego poziomu egzystencji we wiecznym obiegu wstępowania świadomości.

Musicie utrzymywać w stanie otwartym kanał komunikacyjny pomiędzy Duszą a umysłem poprzez Ducha. To rozpali powolny proces reaktywacji szyszynki i otwarcie portalu do Świętego Ducha, który znajduje się  w tylnej części mózgu blisko czubka głowy. Święty Duch rezonuje z najwyższym pod-poziomem czwartego wymiaru, lecz także ze wszystkimi poziomami piątego i szóstego wymiaru i w niewielkiej części z wibracjami siódmego wymiaru / danymi zarezerwowanymi dla przyszłego wykorzystania, kiedy już osiągniecie zdolność przekroczenia tego dla ludzkości najwyższego z możliwych w tym pod-Wszechświatowym doświadczeniu. Jednak, aby uchwycić ten magazyn kosmicznej mądrości, musicie krok po kroku podwyższać własne wzorce wibracyjne.

Święty Duch i Święte Serce nie są zbudowane z materialnego tworzywa; one powstały z włókien podobnych do nici pajęczych, eterycznej substancji Światła, która nie jest do zbadania za pomocą naukowych sposobów. Jednak one są bardziej rzeczywiste niż każda część waszego fizycznego ciała. Ponieważ, kiedy już raz odtworzycie połączenie pomiędzy waszym Świętym Duchem, Świętym Sercem i Diamentową Boską Komórką Jądra, nastąpi ciągły przepływ Diamentowych Cząstek ale też odpowiednich, postępowych informacji przepływających z waszych Atomów Nasienia Pamięci a także z waszej Nadduszy / Wyższego Ja. Dlatego takie ważne jest, abyście połączyli na nowo Triadę Boskiej Świadomości: Świętego Ducha, Święte Serce i wszystkie postaci własnego Diamentowego Jądra Boskiej Komórki.

Kiedy przesuniecie się ku wzorcom wibracyjnym piątego wymiaru, wasze komórki, ciało eteryczne i pole auryczne rozpoczną proces przyspieszonego oczyszczania. Uspokojenie rozpoczyna się  na najniższym poziomie piątego wymiaru i wzmacnia się lawinowo. Osiągnięcie Boskiej Mocy i Mądrości wymaga wzniesienia się ponad masowe wzorce przekonań zespołowej świadomości ludzkości i dostrojenie się do kosmicznej świadomości poprzez wiele części waszego Wyższego Ja. Emocjonalna stabilizacja i mentalne wysiłki są konieczne, aby skutecznie wkroczyć na poziom oświecenia. Istnieje Prawo RÓWNOWAGI, które obowiązuje w piątym wymiarze i powyżej niego.

Krótko mówiąc, szósty wymiar to wymiar nieśmiertelności i w dużej mierze poszerzonej świadomości Duszy, kiedy to na nowo połączycie się z najwyższym poziomem waszego potencjału Duszy w tym pod-Wszechświecie. Siódmy wymiar jest ostatnią granicą ewolucji dla ludzkości w trakcie trwania tego pod-Wszechświatowego doświadczenia. Pierwszy pod-poziom (o najniższych wibracjach) ósmego wymiaru jest BRAMĄ NIESKOŃCZONOŚCI, do której dostęp będziecie mieli, kiedy osiągniecie zdolność integrowania coraz większych ilości coraz wyższych wibracji. Efekt przesiedlenia zainicjuje się, gdy zdobędziecie zdolność do osiągania każdego poziomu wibracyjnego, przy czym maleńkie ilości bardzo subtelnego Boskiego Światła rozpoczną przepływanie do waszego osobistego słupa Światła wypełniając nim wasze pole auryczne i doprowadzając do wibracji Pieśni Duszy.

PAMIĘTAJCIE, MOI DZIELNI, ŻYJECIE W NIESKOŃCZONOŚCI. Przesłania mądrości, jakie wam przynosimy, nie są po to, aby ustanawiać kolejne reguły lub stwarzać nowe dogmaty. Naszym celem jest, opromieniać wasze serca miłością i dać wam mały wgląd we wspaniałą przyszłość, jaka rozwija się przed wami. Będę was prowadził, kierował, inspirował i chronił i na każdego z was wypromieniowuję odwieczną Miłość naszego Boga Ojca-Matki.

JAM JEST archanioł Michał

Przesłanie archanioła Michała LM-01-2012 przez Ronnę Herman (ronnastar.com)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.