Thursday, September 5, 2013

Ofiara czy zwycięzca?

LM-07-2013


 Ukochani Mistrzowie, kosmiczne etapy Tworzenia formują uporządkowany ciąg kosmicznych cykli, które manifestują się w bardzo zróżnicowanych formach BOSKIEGO DZIEŁA, dlatego jest ważne, abyście nauczyli się dopasowywać i „płynąć” zgodnie z okresowymi zmianami.  Zdobywacie mądrość, poszukujecie wyższych prawd i zbliżacie się do swojego pierwotnego stanu boskości.  Dlatego nadszedł już czas, aby ze swojej świadomości wyrzucić przekonania restrykcyjne i ograniczające.  Wy, wysłannicy gwiazd, jako liderzy w marszu ku usamodzielnieniu, biegli współtwórcy nowego świata jutra, przechodzicie przez wewnętrzny mentalny i emocjonalny proces rozliczania i oczyszczania o monumentalnych rozmiarach.
  
Czy jesteś gotów do przyjęcia Boskiego daru, który oferujemy, fantastycznego narzędzia kreacji zawartego w PIERWSZYM PROMIENIU BOSKIEJ WOLI / MOCY?  Nowe cykle Tworzenia są inicjowane przez gotowość do zmian, lub jeśli ktoś się im opiera, przez konflikt.  Wiele zależy od twojej zdolności przyciągania, reagowania i wchłaniania, a następnie emitowania subtelniejszych częstotliwości Światła, które zawierają wyższe prawdy kosmiczne właściwe nowej rzeczywistości.  Twoja dusza i Wyższa Jaźń pamiętają, dlaczego wybrałeś doświadczanie i wyrażanie bolesnych sytuacji – nie za karę, ale po to, by pewne sprawy wreszcie rozwiązać.

Na wszystkich i wszystko na Ziemi oddziałuje teraz promieniowanie Siódmego Promienia – Fioletowego Płomienia Transmutacji. Piękne dusze, które uosabiają cechy, zalety i cnoty nadchodzącej rasy rdzennej, są / będą wysoko rozwinięte i duchowo dostrojone i będą pod silnym wpływem Siódmego Promienia transformacji, wolności, odkupienia, oczyszczenia rytuału i organizacji.  A także, w drugiej kolejności, pod wpływem Pierwszego Promienia Boskiej Woli / Mocy, który obrazuje dążenie do stworzenia na nowo materialnych płaszczyzn świadomości.  W miarę jak ludzkość ewoluuje ku mądrości i jak wzorce zbiorowej częstotliwości / świadomości są wysubtelniane i dostrajane do bardziej harmonijnych wymiarów, stare, przebrzmiałe nauki są odrzucane. Może zauważyliście, że również wielkie światowe religie zmagają się z głębokimi przemianami.  Tylko najlepsze z panujących religijnych wierzeń będą się dalej rozwijać, a przetrwają te religie, które będą gotowe poszerzać swoją duchową filozofię, włączając w nią wyższe prawdy Stwórcy – prawdy te będą objawiane i akceptowane przez wciąż poszerzającą się liczbę zaawansowanych dusz, których jest coraz więcej na Ziemi.

 W iluzorycznym świecie gęstości trzeciego / czwartego wymiaru było normalne, że duża część istot ludzkich miała świadomość ofiary.  Jednak problemów nie rozwiązuje się przez poszukiwanie rozwiązań poza sobą.  Pozbycie się wypaczonych, pojęciowych iluzji trzeciego wymiaru zależy od wspólnego wysiłku nieświadomości / ego, świadomego umysłu i duchowej jaźni.  Osoba ze świadomością ofiary nie może być uratowana przez kogoś z zewnątrz; musi wziąć za siebie odpowiedzialność i aktywnie postarać się odzyskać osobistą moc, którą oddaje innym.  W przeszłości głód i pragnienia ciała fizycznego były ważniejsze niż subtelne prośby duszy o strawę duchową.  Wokół duchowej mądrości została stworzona bardzo skuteczna fizyczna bariera, ponieważ zmartwienia, smutek i rozpacz wywołują wibracje częstotliwości ograniczeń i inercji.  Dlatego, jeśli chcesz się wznieść ponad ograniczenia negatywnych myślokształtów, które stworzyłeś w przeszłości, musisz wzmocnić swoją zdolność samostanowienia i pragnienie duchowego spełnienia. Teraz możesz wreszcie raz na zawsze uwolnić się od świadomości męczennika i ofiary, którą tak wielu z was wiązało z obowiązkiem, miłością bliźniego i prawym zachowaniem.

 Ci z was, którzy przebudzili się na inspiracje, wskazówki i mądrość duchowej Jaźni oraz opromienienie przez Wyższą Jaźń, już wiedzą, że mogą osiągnąć wszystko, co sobie wyobrażą.   Sami się przekonujecie, że jeśli podążacie za uniwersalnymi prawami manifestacji, szybko i łatwo manifestujecie rzeczy, których pragniecie najbardziej, które jednak muszą służyć najwyższemu dobru.  Rzesze niespokojnych dusz głęboko we wnętrzu czują, że nadszedł czas, aby ponownie zażądać niebiańskiego dziedzictwa, nawet jeśli nie do końca rozumieją pełne znaczenie tego pojęcia.  Decydującym czynnikiem samodoskonalenia jest to, że każdy człowiek musi przejść przez proces uwalniania, transmutacji lub uzdrowienia wszystkich starych ograniczających myślokształtów i struktur, które wcześniej należały do jego rzeczywistości.

 Już raz poruszaliśmy ten temat, jednak wielka grupa błogosławionych dusz bardzo się lęka przyszłości i chaosu, który zdaje się rosnąć w lawinowym tempie.  Ziemię i całą ludzkość przenikają wielkie kosmiczne impulsy, dlatego coraz większa rzesza ludzi, czując je, stopniowo zaczyna szukać odpowiedzi i poczucia bezpieczeństwa wewnątrz siebie.  Dlatego po raz kolejny wytłumaczymy wam zawiłości wierzeń związanych z przeznaczeniem i wolną wolą. Wielu wierzy, że oba koncepty są prawdziwe.  Ciągle się zastanawiacie: „Jak to wszystko się dzieje?”  Drodzy moi, u zarania wystrzeliliście z rdzenia serca najwyższego Stwórcy i jako istoty doskonałe od początku byliście przeznaczeni i zaprogramowani tak, aby na koniec powrócić do wyższych, wspanialszych królestw istnienia.   To, ile czasu potrzeba wam na dokończenie podróży do światów separacji i gęstej materii oraz na powrót do świadomości jedności, zależy tylko od was.  Każdy może samodzielnie zdecydować, wykorzystując dar wolnej woli, czy z powrotem podąży wysoką, wąską, przyspieszoną ścieżką, przeżyje wzloty i upadki ścieżki środkowej czy też pójdzie wyboistą najniższą ścieżką upadków, zawirowań i zwrotów, która w konsekwencji i tak doprowadzi do tego samego celu.

 Ty, gwiezdne Dziecię, rozumiesz zalety spędzania czasu na medytacji i kontemplacji, analizie i rewidowaniu struktur utworzonych w rzeczywistości trzeciego / czwartego wymiaru (a w tym: ograniczeń mentalnych, emocjonalnych, fizycznych, a nawet duchowych).  Kiedy tak postępujesz, możesz rzetelnie stwierdzić, że nadszedł czas na oswobodzenie się z relacji trzymających cię na uwięzi, co pozwoli szybciej wejść do poszerzonego, silniejszego świata jutra.  Wiele dzielnych dusz zwycięsko pokonało swoją niższą naturę i teraz są silnie połączone z osobistymi kolumnami Światła, wciąż podążając ścieżką wniebowstąpienia.  To wielka okazja do odzyskania troistej świadomości stwórczej, (wysubtelnionej natury mentalnej, emocjonalnej i duchowej).  Naszym największym pragnieniem jest, żebyś wybrał najwyższą ścieżkę, bo jest ona doskonałą okazją, jakiej ludzkość nie miała nigdy wcześniej – taka okazja nieprędko się powtórzy.
 Jednym z najważniejszych ćwiczeń, jakie możesz wykonywać, aby znów stać się niezależną istotą, jest ZERWANIE UMÓW - medytacja , którą daliśmy naszej wysłanniczce wiele lat temu.  Teraz przypomnimy ten ważny proces, abyście na zawsze uwolnili się od „karmicznych przyszłości prawdopodobnych”, które stworzyliście wspólnie z innymi podczas wielu minionych epok.

 ZERWANIE UMÓW – ODZYSKANIE OSOBISTEJ MOCY

 Zerwanie umów, kiedy jesteś w stanie samoświadomości lub w stanie alfa - masz świadomość siebie - pomoże ci szybciej i skuteczniej wyeliminować autodestrukcyjne restrykcyjne sugestie.  Prosimy, nie szukaj winnych, lecz jako ten, który się staje samourzeczywistnionym mistrzem, wznieś się ponad konflikt czy cierpienie i spróbuj obiektywnie zrozumieć trudne lekcje, jakich doświadczyłeś wspólnie z innymi.  Zanim się inkarnowałeś w kolejne wcielenie, wybierałeś sobie lekcje i odpowiednich do nich partnerów.  Zrozumienie tego faktu jest nadzwyczaj ważne

Z upływem wielu minionych wieków wysyłałeś energetyczne linie czasowe, które stwarzały rzeczywistości prawdopodobne obiecując (na przykład): „zawsze będę cię kochać”, „zawsze będę cię nienawidzić”, zawsze będę się o ciebie troszczyć” i tak dalej.  Aby znów stać się niezależną istotą, musisz odebrać swoją energię, a oddać innym ich własną, a następnie kontynuować marsz własnego przeznaczenia Ścieżką Mistrza.  A wtedy nie będziesz już mieć lekcji, które byłyby ci zilustrowane przez innych.  Umiejąc świadomie rozpoznawać, będziesz rozumiał, co każda osoba, z którą masz interakcje, i każde wydarzenie, próbuje cię nauczyć: że można zdobyć mądrość podczas życiowych zmagań, a nie – często boleśnie – po staremu, wskutek działania prawa przyczyny i skutku.

 Jeśli jeszcze tego nie uczyniłeś, proponujemy wykonanie tego ćwiczenia z każdą osobą, z którą kiedykolwiek miałeś konflikt lub stresującą sytuację, a co cię wiele nauczyło.   Nadszedł czas, aby całkowicie otworzyć swoje Święte Centrum Serca – jego portal przedni i tylny - tak aby Światło Stwórcze mogło płynąć w tobie i przez ciebie. To pozwoli TROISTEMU PŁOMIENIOWI w twoim Słonecznym Centrum Mocy pałać, tak jak powinien, ponieważ do tego został powołany. To pozwoli również subtelniejszemu Światłu stwórczemu, diamentowym cząstkom, przepływać przez Święte Centrum Serca i fizyczne ciało, a resztę wypromieniowywać na zewnątrz do świata formy. Taki jest twój ostateczny cel.

 MEDYTACJA ZERWANIA UMOWY:  Udaj się do swojej piramidy roboczej i usiądź u szczytu kryształowego stołu. Poproś Wyższą Jaźń i anielskich przewodników, aby stanęli za tobą.  Pod stołem płonie Fioletowy Płomień, a nad stołem zwisa podwójnie zwieńczony kryształ, który omiata falami światła całe pomieszczenie.

 Wyobraź sobie, że osoba, z którą chcesz zerwać umowę, siedzi na przeciwległym końcu kryształowego stołu. Poproś, aby jej Wyższa Jaźń stanęła za nią.  Zobacz, jak twoja Wyższa Jaźń łączy się z Wyższą Jaźnią osoby, z którą chcesz teraz oczyścić wszystkie dysharmonijne energie.  Jeśli z tą osobą wiązała cię bardzo trudna przeszłość, możesz z nią porozmawiać.  Komunikacja nastąpi poprzez Wyższą Jaźń tej osoby, dlatego to, co chcesz przekazać, zostanie zrozumiane, o ile będziesz się wypowiadać obiektywnie i z miłością.  Nie przypisuj nikomu winy za to, co się kiedyś wydarzyło.  Wyjaw po prostu swoje szczere odczucia i to co pragniesz, aby ta osoba zrozumiała.  Na przykład:  „Zawsze chciałam tylko tego, żebyśmy wzajemnie rozumieli swoje potrzeby.  Teraz wiem, że aby mieć satysfakcjonujące relacje z innymi, muszę szanować siebie i czuć, że na nie zasługuję.  Wiem, że dawałeś z siebie wszystko, co tylko mogłeś najlepszego, ale masz własne obciążenia, które musisz przepracować, aby się od nich uwolnić.  Chcę, abyś wiedział/a, że nie żywię urazy, i że wspólne przeżycia pomogły mi lepiej zrozumieć, w jaki sposób mogę odzyskać nad sobą władzę i stać się osobą bardziej godną i kochającą”

 Weź kilka głębokich oddechów i z miłością skoncentruj się na ośrodku serca / duszy drugiej osoby, oświadczając: „wybaczam ci wszystkie minione, obecne i przyszłe energie / myśli / czyny w tej czy innej rzeczywistości, jakie mi przypisywałaś / przypisywałeś, które nie współbrzmiały z bezwarunkową miłością.  Ciebie proszę o wybaczenie za wszystkie minione, obecne i przyszłe energie / myśli / czyny w tej lub innych rzeczywistościach, jakie na ciebie rzutowałam, które nie współbrzmiały z bezwarunkową miłością.  W tej chwili zrywam wszystkie przeszłe, obecne i przyszłe umowy, zawarte w tej i innych rzeczywistościach, umowy, które nie służą mojemu najwyższemu dobru”
 Wyobraź sobie przewody wychodzące ze splotu słonecznego tej drugiej osoby i podczepione do twojego splotu oraz vice versa. Zobacz, jak mój pałający miecz przecina te energetyczne przewody, i zobacz, jak twoje energetyczne przewody stopniowo powracają do twojego splotu słonecznego, a przewody drugiej osoby powracają do jej splotu słonecznego.

W tym ćwiczeniu bardzo ważną rolę pełni energia osobistej piramidy Światła, w której możesz położyć się na kryształowym stole.  Będąc tam, poproś Wyższą Jaźń o zeskanowania ciała, aby określić, czy w polu aurycznym z przodu lub z tyłu nie ma jakichś eterycznych łez.  Łzy eteryczne występują najczęściej w trzech dolnych czakrach, co czyni człowieka podatnym na problemy związane z poczuciem bezpieczeństwa / niedostatku, problemy z ego / seksualne / kompulsywne zachowania i tym podobne.  Kolejny rejon umiejscawiania się łez eterycznych to serce i ramiona oraz okolice żeber z przodu lub z tyłu. Gdy zostałeś zdradzony przez bliskich lub brutalnie zabity, lub gdy przeżyłeś wielką traumę, chcąc się chronić, stworzyłeś wokół serca eteryczne tarcze lub eteryczne łzy.  Niektóre z objawów pojawiają się jako wrażenie bycia niekochanym, bezwartościowym, jako poczucie winy, nienawiść do siebie lub ból, cierpienie czy ucisk w okolicy serca z powodu żalu lub straty.

Jeśli stwierdzisz, że w twoim polu eterycznym są jakiekolwiek eteryczne łzy, wszystko, co musisz zrobić, to powiedzieć:   „Proszę teraz i na zawsze o uzdrowienie wszystkich eterycznych łez”, i tak się stanie.  Ja je zapieczętuję swoim pałającym mieczem i twoje pole auryczne znów będzie całe i bez skazy.

Nadszedł czas, byście się uzdrowili i wznieśli ponad sprawdziany i wyzwania, które sobie wybraliście na obecne życie, moi mili.   Sięgajcie wzwyż i w głąb, zwracając się ku swojej majestatycznej Boskiej Jaźni.  Możemy i będziemy wam pomagać, jednak musi to być działanie wspólne.  Czekają na was cuda, kochani, a największy z nich to wasza doskonałość.  Niech rozświetli was blask Stwórcy. Jesteście ukochani ponad wszystko.  
JAM JEST archanioł Michał


przesłanie archanioła Michała przez Ronnę Herman http://www.ronnastar.com/messages-aam/latest.html

przetłumaczyła Teresa Serafinowska

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.