Monday, December 27, 2010

Stań się Służebnikiem Świata i Strażnikiem Fioletowego Płomienia

 Przekazała Ronna Herman

Umiłowany mistrzu, Wy - awangarda, przywódcy - torujecie drogę prowadzącą w przyszłość, tak aby ci, co idą za Wami, mogli podążać szybciej i swobodniej, z wdziękiem. Każdy wysiłek z Waszej strony, który zwiększa poziom Światła w systemie przekonań świadomości zbiorowej, ma kolosalne znaczenie. To właśnie Wy, dzielni śmiałkowie, zakotwiczacie na Ziemi wysubtelnione Światło nowego stworzenia. To Wy pomagacie oczyścić dawne nauki z ograniczających i szkodliwych wypaczeń, wprowadzanych w celu sterowania ludźmi poprzez lęk i zastraszanie. To Wy udostępniacie ludziom nowe wysubtelnione nauki, techniki oraz wytyczne i zasady, które im pomogą doskonalić umiejętności oraz natchną ich wiarą we własne siły, tak aby zaczęli korzystać z talentów jeszcze w sobie nieujawnionych, a przynależnych stanowi mistrzostwa wewnętrznego.
Wszystko we wszechświecie wszechświatów (omniwersum) zrodziło się z esencji serca Stwórcy Najwyższego, czyli z pełni doskonałości. Jednakże cała ta doskonałość, zawierająca się w wielkiej próżni, stanowiła całość zamkniętą w sobie, samowystarczalną. Tymczasem Stwórca pragnął się rozprzestrzeniać oraz przejawić niektóre ze swoich nieskończonych możliwości wewnętrznych. Każdy z Was jest iskrą owej stwórczej esencji, każdy został obdarowany Boską komórką lub Boskim ogniwem, kryjącym w sobie bezmierny potencjał.
Wszechświat, w którym bytujemy, przechodzi teraz przez proces kolosalnej transformacji. Planety przesuwają się i zbliżają do Słońca swego układu słonecznego, galaktyki poszerzają się tak, że – w zależności od punktu widzenia obserwatora – rozprzestrzeniają się wzwyż, w dół lub wszerz poza dotychczasowe granice. W miarę jak – pod wpływem ogromnego dopływu stwórczych cząstek Światła i Życia - zapala się i szerzy impuls ku ekspansji, a posiew myśli nowego stworzenia wnika w świadomość wszystkich istot czujących i rozumnych, zaczynają powstawać nowe galaktyki, właśnie wkraczające w początkowe fazy formowania się.
Pozwól sobie przypomnieć, że coraz dalej i głębiej zapuszczając się w przestrzeń mistrzostwa wewnętrznego, stajesz się strażnikiem energii kosmicznej albo diamentowych cząstek elementarnych, albo esencji czystej miłości Stwórcy. Kiedy wydoskonalisz umiejętność promieniowania miłością bezwarunkową, aby przekazywać ją światu, stajesz się również strażnikiem woli Bożej, którą można by przedstawić jako jednostki mocy pod postacią świętych natchnionych myśli, jakie z wyższych wymiarów śle Wam Kosmiczna Rada Światłości. Ten, kto chce zostać współtwórcą w królestwie formy, musi w to włożyć wysiłek, musi działać! A, jak wiesz, każdemu działaniu odpowiada przeciwdziałanie. Metodą prób i błędów uczysz się więc, co działa, co się sprawdza, a co nie. Nietrafnego wyboru lub niefortunnych poczynań nie należy uważać za coś złego, ponieważ stanowią one ogniwa procesu uczenia się.
Gdy dominująca siłą wewnętrzną staje się Dusza, zaś egotyczne ciało pragnieniowe oraz ego są jej podporządkowane, miłość bezwarunkowa i inteligentna rodzi się i emanuje z człowieka samoistnie. Kiedy się zwracasz w głąb siebie, myśli stają się harmonijne, mniej krytyczne i współbrzmią z wyższymi wibracjami, które wysubtelniają ci sygnaturę energetyczną. Trzeba pilnować, aby kanał komunikacji na linii Dusza – mózg, gdzie pośrednikiem jest umysł, pozostawał otwarty. Stwarza to warunki do rozpoczęcia się powolnego procesu reaktywacji gruczołu szyszynki oraz otwarcia bramy świętego umysłu, położonego w tylnej części mózgu, tuż przy szczycie głowy. Gdy Twoje wibracje osiągają pewien poziom zgodności, membrany świetlne ochraniające wejście do świętego serca i świętego umysłu zaczynają się rozpraszać, tak że stopniowo zyskujesz dostęp do tych wewnętrznych skarbnic miłości i mądrości.
Teraz, gdy jesteś aspirantem na ścieżce, będą Ci się objawiać coraz większe prawdy kosmiczne. Jednakże powinieneś zdawać sobie sprawę, że – zgodnie z procesem nieskończonego wznoszenia się świadomości - różne pomniejsze prawa ponadczasowej mądrości ciągle będą Ci się rozrastać i ubogacać o zasady i prawdy właściwe kolejnemu, wyższemu poziomowi istnienia. W-niebo-wstępowanie polega na nieustającym poszerzaniu się umysłu i  przechodzeniu z dotychczasowego stanu świadomości lub stanu istnienia na kolejny, wyższy. Staramy Ci się pomóc poszerzać świadomość, tak aby z czasem obejmowała sobą całą ludzkość, Ziemię, układ słoneczny oraz zasady jego funkcjonowania, galaktykę, a nawet jeszcze więcej.
Zwolna wycofujecie uwagę i zarazem energię z przebrzmiałej dysfunkcjonalnej rzeczywistości trzeciego/czwartego wymiaru, toteż –jako że ustanie jej zasilanie energetyczne - będzie ona stopniowo zanikać, aż wreszcie przestanie istnieć. Małe ja też już nie będzie ośrodkiem zainteresowania. Celem człowieka jest stać się obywatelem galaktyki, a ostatecznie kosmosu, czyli istotą o świadomości wszechobejmującej. Mistrz, prowadzony przez swoją Jaźń Boską, nieustannie poszukuje najwyższej prawdy, jaką może ogarnąć i nią żyje jak tylko najlepiej potrafi. Mistrz dąży do spoglądania na świat i jego wielkie dramaty z szerszej perspektywy, ukazującej większy obraz. Z czasem, kiedy wykroczysz poza kontinuum czasoprzestrzeni linearnej, spostrzeżesz, że czas zrobił się plastyczny. Już w niezbyt odległej przyszłości Twoje naturalne pole widzenia stanie się bardziej panoramiczne, a co więcej, poszerzy ci się widzenie peryferyjne. Stało się to już udziałem niektórych przywódców, prowadzących Drogą.
Ogromnie się niepokoicie narastającą dewastacją świata. Tak, potwierdzamy, że przybiera ona coraz to większe rozmiary, będzie to jednak trwało tak długo, aż Ziemia nie uwolni się od ujemnych stereotypów i ograniczających energii. Matka Ziemia usiłuje teraz naprawić szkody, które przez całe eony wyrządzały jej ludzkie negatywne myśli i uczynki. Za obecny opłakany stan Ziemi odpowiedzialni są ludzie, toteż to Wy wszyscy winniście się starać naprawić tyle skutków zniszczeń, ile tylko się da, w czym Wam dopomogą istności z wyższych sfer bytu. Wszak dostajecie do dyspozycji potrzebne narzędzia oraz energię świętego ognia, czyli wszystko, co nieodzowne, aby móc się wywiązać z tego zadania. Pod warunkiem, że tę energię przyjmiecie w siebie oraz nią odpowiednio pokierujecie. W-niebo-wstępowane ludzi i Ziemi jest ze sobą ściśle sprzężone. Zaangażowaliśmy się w ten proces i uczynimy wszystko, co możliwe, aby Wam pomóc.
Wiemy, Kochany mój, jakie to cierpienie doświadczać osobiście lub patrzeć na dewastację zaludnionych obszarów, pochłaniającą tysiące ludzkich żyć. Im bliżej domu wydarza się katastrofa, tym więcej kosztuje bólu i niepokoju. Niemniej, o ile chcesz wstąpić w szeregi służebników świata, strażników świętego ognia przeistaczającego oraz szafarzy diamentowych cząsteczek elementarnych Światła Stwórcy, musisz się wznieść ponad wydarzenia rozgrywające się na polu prywatnym, w Twoim mieście czy nawet kraju. Rozumiemy, co przeżywacie, stając się uczestnikami lub świadkami niszczycielskich powodzi, tornado, susz albo wojen, jakie się toczą na całym świecie. Ten, kto chce się stać służebnikiem świata, musi się nieustannie starać tak przemieniać życie osobiste, aby móc odzyskać stan równowagi i harmonii wewnętrznej, jak przystało na mistrza – pana samego siebie. Musi też przeznaczyć pewną część czasu i energii na służbę dla świata. Jak? Przyłączając się do rodziny swojej duszy w piramidzie grupowej w piątym wymiarze i tam afirmując: „Proszę o najwyższe dobro i największą pomyślność dla całej ludzkości, Ziemi i wszechstworzenia”. W ten sposób zjednasz swoją wolę z Boską wolą naszego Ojca-Matki. Następnie poświęć pewien czas medytacji WDYCHANIA ŚWIATŁA, A WYDYCHANIA MIŁOŚCI. Dzięki tej praktyce szybciej uzyskasz dostęp do kosmicznego Światła o pełnym zakresie widma, zawierającego diamentowe cząstki elementarne Światłości stwórczej, obecnie osiągalne dla tych, którzy weszli na ścieżkę w-niebo-wstępowania. (Opisy i wyjaśnienia na temat piramidy światowej i jej dobrodziejstw wraz z ilustracją, a także więcej informacji o fioletowym płomieniu oraz sporo propozycji afirmacji i ćwiczeń można znaleźć w książce: REFERENCE AND REVELATIONS GLOSSARY AND ILLUSTRATIONS http://www.ronnastar.com* RH).
W roku 2009 wszystkie piramidy grupowe, jakie w ciągu ostatniego dziesięciolecia powstały na całym świecie, były stopniowo wcielane do nowej gigantycznej piramidy służebników świata. Zostali do niej skierowani szyscy wierni bywalcy piramid grupowych i odtąd mogą z niej korzystać podczas conocnych wędrówek po krainie wyższych wymiarów. W styczniu 2010 roku ukończono to przedsięwziecie i piramida służebników świata była już gotowa na przyjęcie bardziej zaawansowanych szafarzy Światłości, pragnących służyć. W październiku 2009 r. utworzono nad jeziorem Tahoe piątowymiarową piramidę fioletowego płomienia/ piramidę ametystową, w zwiazku z czym zaczęliśmy proponować tym, którzy na serio podążają ścieżką wstępujacą i pragną się przyłączyć do szybko rosnącej grupy służebników swiata, aby zostali również strażnikami fioletowego płomienia. Odbyła się inspirująca i wzruszająca ceremonia, a wszyscy jej uczestnicy doznali takiej radości i poszerzenia świadomości, jakiej nie doświadczyli już od bardzo dawna.
Przyszedł czas, aby zaprosić wszystkich, którzy się czują gotowi oraz pragną służyć ludzkości wstępującej w wyższe wymiary, Ziemi i Bogu Ojcu Matce jako służebnicy świata, a zarazem strażnicy fioletowego płomienia. Nie ma tu miejsca, by zamieścić ten proces w całości, ale podamy Wam skondensowaną instrukcję medytacji oraz przeprowadzimy przez inicjację każdego, kto pragnie odpowiedzieć na wezwanie i stać się służebnikiem świata oraz strażnikiem fioletowego płomienia. Ktokolwiek chce zostać inicjowany, niechże podczas medytacji wstąpi do piramidy ametystowej/ piramidy fioletowego płomienia w piątym wymiarze i tam zaniesie prośbę
INICJACJA FIOLETOWEGO PŁOMIENIA oraz PROŚBA O GODNOŚĆ STRAŻNIKA FIOLETOWEGOPŁOMIENIA:
Klucze, pozwalające aktywować fioletowy płomień i skutecznie korzystać z jego dobrodziejstw to: wizualizacja, zogniskowanie uwagi i żarliwe uczucie wdzięczności. Skup się na wzroku wewnętrznym, na trzecim oku. Jeśli nawet zdolność widzenia kolorów czy wizualizowania jeszcze Ci się nie rozwinęła, to z czasem się wykształci, o ile będziesz systematycznie praktykować medytację fioletowego płomienia i jednocześnie powtarzać afirmacje. Ideałem byłoby to robić dwa razy dziennie, jednakże każda ilość czasu, jaką poświęcisz tej praktyce, przysporzy korzyści.
Wygłaszając poniższe oświadczenie wizualizuj obrazy w świętym umyśle, a zarazem - trwając ześrodkowany w świętym sercu - odczuwaj w sobie żywą Obecność Boga. Process ten zainicjuje aktywację atomów nasiennych w każdym z czterech ciałach niższych, gdzie przebywają one w stanie spoczynku. Wskutek inicjacji atomy te zaczną wibrować, krążyć i przemieniać się zarówno w Tobie, jak i wokół Ciebie. Kiedy nabierzesz nieco wprawy, zwiększy się Twoja zdolność wypromieniowywania fioletowego płomienia przeistaczającego, który będzie z Ciebie wystrzelał zataczając wokół Twej postaci koncentryczne, coraz to szersze kręgi.
Weź parę głębokich oddechów, a jeśli znasz święty oddech nieskończoności, zrób serię dwunastu, po czym zanieś prośbę:
“Proszę, niech we mnie zapłonie fioletowy płomień przebaczenia! Niech odtąd na wskroś mnie on przenika i otacza, niech z chwili na chwilę rośnie i potęguje się do maksimum, na jakie pozwala prawo kosmosu – dopóty, dopóki się nie uwolnię od wszelkich przekonań i wierzeń, nie całkiem zgodnych z rzeczywistością mojej doskonałej Boskiej natury. JAM JEST Obecnością Boga żywego, który się przejawił w postaci fizycznej – i oto teraz przyjmuję swoje Boskie dziedzictwo i misję sobie powierzoną!
Stając w Światłości Boga Ojca Matki, wzywam energie świętego ognia przeistaczającego wprost z diamentowego Boskiego ogniwa (/diamentowej Boskiej komórki) w głębi mego świętego serca! W imię JAM JEST, który JEST wzywam fioletowy płomień, niechże wystrzeli ogniem z atomu nasiennego, który spoczywa w świętym sercu! Z jądra białego ognia mej Obecności JAM JEST, ubogaconego przymiotami siódmego Promienia archanioła Zadkiela i archai przemiany (Pani Ametyst) oraz mocą błogosławionych mistrzów niebiańskich, St.Germaina i Pani Porcji, zarządzam co następuje:
Niniejszym zgadzam się być strażnikiem fioletowego płomienia. Wzywam cię, święty Boski ogniu, wypełnij i do cna mi przeniknij ciało fizyczne! Ożyw pełnię Boskiej świadomości zapisaną w pamięci mej Duszy, a wraz z nią pierwotny plan mojego przeznaczenia kosmicznego! Wzywam Cię, fioletowy płomieniu przeistaczajacy, przeniknij mi ciało mentalne, emocjonalne, fizyczne i eteryczne! Tak przeniknij mi Duszę, DNA oraz RNA, ażeby –dla mojego największego dobra i największego dobra wszechistnienia - przemieniona została wszelka przyczyna, a także rdzeń, zapis i pamięć wszystkiego, co jest, było lub będzie niedoskonałe lub niezgodne z wolą Boga Ojca Matki w ciągu wszystkich wcieleń - i obecnego, i przeszłych, i przyszłych – w tej oraz każdej innej rzeczywistości.
Jednocześnie gorąco proszę Kosmiczną Radę Światłości o zgodę na przyjęcie mnie do grupy służebników świata. Obiecuję rzetelnie służyć chłonąc i przekazując światu diamentowe cząstki elementarne i fioletowy płomień przeistaczający w największych ilościach, jakie moje ciało fizyczne zdoła przyjąć. Zawsze będę dążyć do największego dobra dla siebie oraz najwyższego dobra dla ludzkości, Ziemi i wszechstworzenia. Uczynię wszystko, co w mojej mocy, aby im wiernie służyć i być godnym tego wielkiego zaszczytu.”
Zostając służebnikiem świata przyłączysz się do grupy innych aspirantów, którzy właśnie starają się osiągnąć świadomość grupową i nade wszystko pragną pomagać ludzkości. Gdy będziesz służebnikiem świata, intuicyjne prowadzenie przez członków Kosmicznej Rady Światłości stanie się u Ciebie zjawiskiem normalnym, wcześniej zaczniesz poznawać wielkie prawdy kosmiczne oraz znacznie szybciej się wznosić na wyższe poziomy świadomości / w-niebo-wstępować.
Mistrzowie Kosmicznej Rady Światłości nie nauczają publicznie. Ludziom gotowym na przyjęcie nauk wyższej mądrości przekazują oni inspirujące idee za pośrednictwem swoich uczniów i adeptów po wyższych inicjacjach. Najbardziej zaawansowani spośród tych ostatnich działają głównie zakulisowo. Tylko kilku wybranych naucza czynnie i otwarcie. Ich najważniejszym zadaniem jest bowiem inspirowanie służebników świata.
W tej chwili, Umiłowany, piramidy służebników świata powstają zarówno w każdym z pod-planów piątego wymiaru, jak i niższych pod-planów szóstego. Wszelkie podwyższenie wibracji Twojej sygnatury energetycznej otwiera ci wstęp do piramidy służebników świata z kolejnego, wyższego wymiaru lub pod-wymiaru. Ponadto wznosząc się wzwyż, pociągasz za sobą tych, co podążają tuż za Tobą.
Dostaliśmy Boskie zezwolenie, aby – na tyle, na ile dopuszcza prawo kosmosu – pomagać aspirantom, którzy wytrwale doskonalą umiejętności, jakimi powinni dysponować służebnicy świata. Wiedz, że spotęgujemy wszelki wysiłek, jaki podejmiesz w intencji dobra. Kiedy robisz postępy na ścieżce i wzmaga się blask Twego Światła, czyni to ogromną różnicę i odgrywa coraz większą rolę w naszym wspólnym dziele oŚwiecania Świata i ułatwiania ludziom drogi wzwyż. Jestem z Tobą teraz i na zawsze. Otula Cię głęboka miłość.
JAM JEST ARCHANIOŁ MICHAŁ

Lipiec 2010 (LM-7-2010)

Przełożyła Anna Żurowska

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.