Monday, December 27, 2010

Stoisz we Wrotach Nowej Ery

przekazała Ronna Herman
Umiłowany mistrzu, scena gotowa, a jutro o nowym świcie kurtyna ma się podnieść. Na całym świecie są miejsca lub obszary, w których wyższa świadomość już się przejawia! Kolumny Świetlne z miast Światła w wyższych wymiarach zakotwiczają się na Ziemi w coraz szybszym tempie. Wciąż potęgujący się napływ Światłości stwórczej nabiera siły i rozmachu i coraz bardziej oddziałuje na umysły całych rzesz ludzkich.
Na świecie jest jeszcze, oczywiście, wiele przemocy, oporu i negatywizmu. Jednakże pod narastającym wpływem równowagi, spokoju i harmonii, jaki roztaczają służebnicy świata, coraz więcej kochanych duszyczek budzi się i zaczyna wsłuchiwać w podszepty Duszy. To dzięki Wam, niezmordowanym pionierom, którzy utorowaliście drogę i wskazujecie ją innym, ci co teraz odpowiadają na Boże wezwanie, mogą znacznie szybciej postępować ścieżką iluminacji.
O wiele ważniejsze niż kiedykolwiek przedtem jest obecnie to, aby w tych czasach przyspieszonych a epokowych przemian blask Twego Światła coraz bardziej się wzmagał i coraz mocniej z Ciebie promieniował. Wibracje miłości bezwarunkowej musisz połączyć z pragnieniem czynnej służby dla świata. Pamiętaj, że harmonijna skupiona myśl otwiera ścieżki wyższej świadomości, które się wówczas nieustannie poszerzają i rozgałęziają. Musisz rozwijać i doskonalić umiejętność świadomego wyboru spośród możliwości, jakimi dysponujesz w gęstej materii krainy cienia o zawężonym zakresie widma Świetlnego. W wysubtelnionym świecie przyszłej rzeczywistości, jaka czeka ludzkość, zapanuje pokój, a wszelkie konflikty będzie się rozwiązywać na drodze dyplomacji, jako że każdy człowiek nauczy się skupiać na największym dobru oraz szukać najlepszych rozwiązań dla wszystkich i wszystkiego. Stworzenie ludzkie zbudowane jest z jednostek energii, które razem tworzą jego pieśń duszy, zwaną też sygnaturą energetyczną. Chcąc osiągnąć mistrzostwo wewnętrzne/stać się panem samego siebie, trzeba umieć kontrolować myśli i koncentrować moc od Boga Ci daną. Obecnie uczysz się kierować wyższymi siłami stworzenia. Musisz się starać osiągnąć ciągłość świadomości oraz stawać się obserwatorem życia, który spogląda nań okiem natchnionym Boskim Światłem, a jednocześnie mistrzowsko bezstronnym. Ponad to - o ile pragniesz rozpocząć proces pozwalający Ci stać się panem samego siebie, istotą niepowtarzalną i człowiekiem ducha, - musisz się wyzwolić i oderwać od systemu wartości świadomości zbiorowej. W odległej przyszłości u celu ścieżki wiodącej ku wyższej świadomości człowiek będzie mógł bezpośrednio doświadczać nie tylko własnej Jaźni Boskiej, a inaczej Obecności JAM JEST, ale i wspaniałości i majestatu Stwórcy w wielkim bogactwie Jego różnorakich postaci.
Być może się zastanawiasz, czemu zostałeś poddany tak licznym próbom, często stawiającym Cię w sytuacjach pozornie negatywnych. Zapewniamy Cię, mężna Duszo, że właśnie przechodzisz przez pewną inicjację, intensywną transformację, stanowiącą jeden z etapów procesu wznoszenia się w wyższe wymiary bytu. W szeregu swoich wcieleń wielu z Was niejednokrotnie wstępowało na ścieżkę inicjacyjną, toteż obecnie wszystkie takie dusze weteranki są już bliskie mistrzostwa. Po paru pierwszych krokach na ścieżce próbnej osobowość/ego zaczyna sobie uświadamiać głos Duszy i jej podszepty. Ogień duszy lub przyspieszony napływ wyższych wibracji zaczyna spalać ujemną energię, ta zaś wypływa na powierzchnię świadomości, aby się można było z nią rozprawić. Ów proces powtarza się tak długo, aż wszelkie aspekty Jaźni wyższej złączą się i zaczną się stapiać z Duszą, co przyspiesza proces wznoszenia się wzwyż, aż wreszcie, z czasem, ognie oczyszczające ustępują miejsca Światłu iluminacji.
Jedną z największych trudności, z jakimi musisz się uporać, stanowi konieczność odzyskania sił oddanych innym. Co więcej, głównym etapem odzyskiwania własnej suwerenności, koniecznej aby móc znowu stać się panem siebie, jest świadome uwalnianie się od energii, którą w ciągu minionych wieków inni wszczepili Ci w aurę albo Ci przytwierdzili do splotu słonecznego. Przekonasz się, że – kiedy nie będziesz już zasilał negatywną energią niepomyślnych linii czasowych przyszłości - stopniowo stresujące sytuacje życiowe ustąpią przyjemnym i bardziej harmonijnym. Musisz przekontemplować, dostrzec, uchwycić i się upomnieć o to wszystko, co ma zostać wcielone do planu lub matrycy Twego rozwoju. Bądź czujny i baczny, świadomy każdej chwili życia, ażeby móc zachowywać jasność umysłu i uwagę niepodzielnie skupioną na jednym. Z czasem nabierzesz pewności siebie oraz poczucia bezpieczeństwa, głębokiego przekonania, że wszystko jest i będzie dobrze. Nowa samoświadomość pomoże Ci czynnie, krok po kroku zainicjować proces stwarzania sobie nowej rzeczywistości.
Musisz zdać sobie sprawę z tego, że wstąpienie na duchową ścieżkę iluminacji pociąga za sobą radykalne zmiany w dziedzinie życia wewnętrznego. Nadal będziesz doświadczać związków przykrych, stanowiących duże wyzwanie oraz borykać się z zadaniem przywrócenia w nich harmonii. Zajmie to sporo czasu! Jednakże, gdy tylko uzyskasz dostęp do swego świętego serca, rozwinie się w Tobie serdeczna wrażliwość, wypełni Cię pogoda ducha i zacznie Cię cechować czystość myśli i uczynków. Zapewniam, że żyją na świecie wielkie rzesze mężnych dusz, które już się stały niemal mistrzami Jaźni urzeczywistnionej, a tymczasem są szanowanymi uczniami na ścieżce, zaś pewnego dnia w przyszłości będą mistrzami niebiańskimi na Ziemi, wówczas planecie piątego wymiaru.
Projekt kolejnej fazy boskiego planu jest już gotowy, w związku z czym wielu z Was, wiernych posłańców gwiazd, podążających ścieżką duchową, sposobimy do roli służebników świata, których szeregi szybko rosną. Niegdyś szkoły i nauki ezoteryczne utrzymywano w ścisłej tajemnicy, rezerwując je dla nielicznej grupki uczniów na tyle wysoko rozwiniętych, aby zdołali je zrozumieć oraz pomyślnie przejść przez srogie próby i surowe sprawdziany, co pasowało ich na wtajemniczonych adeptów i otwierało im wrota mistrzostwa wewnętrznego. Te czasy należą do przeszłości. Obecnie to Wy, awangarda, pionierzy nowej epoki, macie świecić przykładem oraz - uosabiając sobą mądrość nowej nauki – wskazywać drogę tym, którzy idą za Wami i pomagać im stać się wtajemniczonymi aspirantami i adeptami na ścieżce. To Wy macie służyć za pośredników tym, którzy szukają o-Świec-enia i połączenia z Jaźnią Boską oraz kontaktu z Kosmiczną Radą Światłości. Zachęcamy Was również, abyście czynnie uczestniczyli w zakotwiczaniu na swoim obszarze kolumn Światła wstępującego. Być kotwicą Światłości, którą Stwórca wylewa na Ziemię - czyż można lepiej służyć światu? Ważne, abyś rozumiał, że to wzniosłe Światło musi mieć na Ziemi swoje ogniwa lub stacje zakotwiczające. Nie może być ono emitowane globalnie, tak jak Światło o niższej częstotliwości, zsyłane na planetę w okresie przygotowawczym w XIX i XX wieku. Kulminacyjny etap przemian, i to w skali całego wszechświata, inauguruje właśnie obecne stulecie.
Jedną z najbardziej fundamentalnych przemian, jakie zachodzą teraz na Ziemi, stanowi ujednolicanie ponadczasowych nauk zsyłanych ludzkości. Wszelkie nauki mądrości pochodzące od Kosmicznej Rady Światłości, popłyną z jednego źródła i będą głosiły zasadniczo tę samą filozofię duchową w wersjach różniących się miedzy sobą tylko nieznacznie. Wielcy awatarowie i pomazańcy boży ubiegłych epok zstępowali na Ziemię napełnieni tak wielką miarą stwórczego ognia lub Światła, jaką zdołali w sobie pomieścić, mieli jednak do przekazania nauki dostosowane do specyfiki danej ery lub rasy. Zapewne się orientujesz, że w zaraniu każda rasa została wyposażona w pewne swoiste cechy i talenty jej tylko właściwe. Z czasem każda z tych ras nabawiła się równie charakterystycznych dla siebie słabości, które głęboko zakorzeniły się w podświadomości jej reprezentantów, a potem zakodowały im się w DNA dziedziczonym przez kolejne pokolenia. Wszystkie te przywary i niedoskonałości pora zacząć leczyć i harmonizować, inaczej proces powrotu do WSZECHJEDNI nie będzie mógł postępować. Niemniej każda rasa zachowa swoje niepowtarzalne właściwości, jako że zasadą naszego wszechświata, zasadą zresztą eksperymentalną, miała być właśnie różnorakość i różnorodność. W przyszłości wszelką inność będzie się jednak darzyło podziwem i szacunkiem. Każdy z Was będzie mógł zaprezentować Bogu Ojcu Matce i Najwyższemu Stwórcy swoje wrodzone talenty, zdolności i zalety jako dar dla całego świata. Najważniejsze przymioty, jakie w dzisiejszych czasach powinniście starać się w sobie rozwijać, to współczucie, wdzięczność i serdeczna miłość dla całej ludzkości.
Wkrótce po Nowym Roku 2010 zesłaliśmy naszej emisariuszce, znanej w tym życiu jako Ronna Herman, pewną wizję. Poznali ją uczestnicy seminarium Opening To Channel * Becoming A Cosmic Telepath (Otwieranie kanału oraz Jak się stać telepatą kosmicznym), które przeprowadziła w maju 2010r. Czas podzielić się tą informacją ze wszystkimi, którzy gorliwie szukają ścieżki Światła. Przekażemy ją tu słowami naszej wysłanniczki, wypowiedzianymi w obecności grupy słuchaczy biorących udział w owej imprezie.
Kochani Przyjaciele, wizja o której mam Wam opowiedzieć, przydarzyła mi się zaraz na początku roku 2010. W medytacji ujrzałam grono promiennych istot w białych szatach stojących w półokręgu wokół gigantycznego kryształu o dwóch końcach. Kryształ mienił się i emanował cudowną gamą barw. Błyski zawiłych geometrycznych wzorów świetlnych przeszywały go na wskroś i wystrzelały przestrzeń. W bractwie zgromadzonym wokół kryształu rozpoznałam niektóre postacie, a byli to: archanioł Michał, Jeszua, Djwal Khul, El Morya i St. Germain. Usłyszałam, że mistrzowie, archaniołowie i wielkie byty Światłości będą nam osobiście przekazywać pewne szczególne informacje tak jak dotychczas, lecz dodatkowo będziemy otrzymywać nauki mądrości/przesłania zbiorcze, ujednolicone, od całego gremium wielkich istności, awatarów i mistrzów czasów minionych oraz tych co dopiero nadejdą. Pradawna i przyszła mądrość zostanie scalona i będzie przedstawiana jako nauki Kosmicznej Rady Światłości. Przekazy te zostaną zakodowane we wnętrzu wspomnianego wielkiego kryształu (wielcy przyrównali go do olbrzymiego komputera kosmicznego. Będą one dostępne tym, czyje wibracje są zgodne z wibracjami kryształu, wibracjami o specyficznie wyskalowanym zakresie częstotliwości. Im subtelniejsze czy wyższe masz wibracje, tym wyższej wiedzy lub poznania będziesz mógł dostąpić.
Powiadomiono mnie również, że – ponieważ jestem dostrojona do wibracji archanioła Michała - wszelkie przekazy, jakie odbiorę, będą do mnie docierać na paśmie jego częstotliwości. Jak dotychczas co miesiąc będę dostawać od niego przesłania. Jednakże zacznę też otrzymywać dodatkowe informacje/nauki od niektórych członków Rady Kosmicznej jako materiały do wykorzystania na moich zajęciach seminaryjnych oraz w Quest for Mastery School (Szkoły osiągania mistrzostwa). Dla odróżnienia od dotychczasowych przesłań archanioła Michała przekazy Rady Kosmicznej mam podpisywać tytułem: ŚWIĘTY SKRYBA, RONNA HERMAN.
Archanioł Michał będzie mnie nadal przenikał i oŚwietlał swoją energią, zaś owe dodatkowe przekazy zbiorowe będą pochodzić najczęściej od zespołu w składzie: ARCHANIOŁ MICHAŁ, JESHUA, DJWAL KHUL, EL MORYA, ST. GERMAIN.
Parę dni później odebrałam istny zalew informacji. Siadałam do komputera, zapisując je w miarę tego, jak napływały. Każdej nadawałam  tytuł i umieszczałam w specjalnym folderze. Trwało to ze dwa tygodnie, aż wreszcie gdzieś na początku marca zdałam sobie sprawę, że nadsyłane treści składają się na prawie cały skrypt do seminarium Opening To Channel (Otwieranie kanału). Dostałam wskazówki, w jaki sposób – w miarę jak wznosimy się na coraz wyższe poziomy świadomości oraz nabieramy wprawy w porozumiewaniu się z nauczycielami i kierownikami duchowymi - możemy korzystać z nauk mądrości kosmicznej. Chcąc tego dopiąć, trzeba silnie pragnąć służyć i całkowicie się temu poświęcić – za co jednak czeka nagroda bezcenna, przekraczająca wszelkie poniesione koszty. Powiedziano mi, że obecnie coraz liczniejsze szeregi drogich duszyczek „przecierają szlaki”, starając się odzyskać swój dar od Boga dany, przyrodzoną zdolność komunikowania się z istnościami z wyższych sfer bytu. W całkiem nieodległej przyszłości channeling i telepatia będą normalnym sposobem porozumiewania się wszystkich dusz oŚWIECONYCH.
W tej chwili skrypt Opening To Channel (Otwieranie kanału) jest dostępny jedynie uczestnikom naszych seminariów, którzy w trakcie zajęć przechodzą proces oczyszczania, rozumieją zasady, orientują się w omawianych technikach oraz zdają sobie sprawę, jak poważne wyzwanie stawia przed nimi proponowana metoda korzystania z „lotnej” komunikacji telepatycznej z wyższymi sferami bytu. Podobnie jak wszystkie dotychczasowe techniki wprowadzane na moich seminariach, ostatecznie i ta wysoce specjalistyczna, zaawansowana praktyka zostanie ujawniona i przekazana na użytek wszystkich chętnych, ale dopiero po tym, jak się wytworzy mocny myślokształt, kontakt z którym pomoże ludziom uchwycić istotę tej nauki i pozwoli zachować czystość jej przekazu.
Drodzy Przyjaciele, dzielę się z Wami tymi informacjami, abyście sobie uświadomili, że żyjemy w niezwykłej epoce i że „czas cudów” jest tuż za progiem. Jednakże każdy z Was musi sam zdecydować, sam wybrać kierunki własnego rozwoju oraz sposób przeżywania tego okresu dramatycznych przemian. Każdy z Was, którzy czytacie to przesłanie, ma w sobie potencjał, aby – w takim czy innym charakterze - zostać służebnikiem świata. Nieważne, czy to będzie wielka, czy mała rola, bo wszelka służba stanowi integralną, niezbywalną cząstkę rozwoju całego naszego świata. Proś o prowadzenie z góry, działaj zgodnie z prawdą wewnętrzną, taką jaka Ci się w danej chwili odsłania, zaś zdobytą mądrością dziel się z innymi, a dostaniesz jej dużo więcej. Ślę Wam wieczystą miłość, anielskie błogosławieństwa i moc nadzwyczajnych cudów.” Ronna
Archanioł Michał: Umiłowani, Kosmiczna Rada Światłości robi wszystko, by na wszelkie możliwe sposoby powszechnie udostępnić nowe nauki mądrości, ażeby każdy, kto tego pragnie, mógł się włączyć w szeregi wstępujących na wyższe poziomy świadomości.
Kosmiczna Rada Światłości, kiedyś zwana Wielkim Białym Braterstwem, stanowi oddział zakonu Melchizedeka. Należą do niej wysoko rozwinięte istności duchowe ze wszystkich stron wszechświata, wybrani przedstawiciele królestwa aniołów, a spośród ziemian: wielu mistrzów niebiańskich, jak również liczni adepci po wysokich inicjacjach, reprezentujący szerokie rzesze ludności. Niezależnie od tego, czy potrafisz zaakceptować to jako swoją prawdę, czy nie, każdy z Was staje się teraz obywatelem galaktyki. Jednym z przyszłych etapów wzrostu świadomości kosmicznej będzie ponowne jednoczenie się z wieloma członkami Świetlnej rodziny solarnej i galaktycznej. Możesz być pewien, że kiedyś także niektórzy z Was zostaną poproszeni o wstąpienie do Kosmicznej Rady Światłości w charakterze przedstawicieli w-niebo-wstępującej ludzkości i Ziemi.
Wiemy, że niejeden z Was się zastanawia, czemu jego własny prywatny świat nie zmienia się na lepsze oraz dlaczego ciągle mu się nie dostaje nawet najskromniejsza garstka darów i dobrodziejstw, obiecywanych jako przynależne mistrzostwu wewnętrznemu. Niektóre zniechęcone dusze utrzymują, że przedstawiamy Wam wizję przyszłości niemożliwej do osiągnięcia, mamimy obiecankami, które nie mogą się spełnić, a tymczasem życie przeciętnego człowieka pozostaje równie trudne, o ile nie trudniejsze niż było przedtem. Zapewniam, że nie składamy fałszywych obietnic! Nie poświęcalibyśmy tak ogromnie dużo swojego czasu ani nie marnowalibyśmy czasu naszych błogosławionych, jakże oddanych wysłanników, aby Wam przekazywać te zaawansowane nauki mądrości kosmicznej, gdyby nie były prawdziwe. I gdyby to nie były nauki o żywotnym znaczeniu dla procesu wznoszenia się na wyższe poziomy świadomości lub w wyższe wymiary bytu oraz gdyby ta wiedza - aż do tej pory - nie była ludziom niedostępna. Bogiem a prawdą ludzkość pozbawiona bezustannej, niestrudzonej pomocy i wsparcia ze strony Kosmicznej Rady Światłości i królestwa aniołów, w żaden sposób nie zdołałaby osiągnąć etapu rozwoju obecnie dominującego na Ziemi. Jesteście w trakcie procesu ewolucyjnego, który zapoczątkował sam Najwyższy Stwórca i który zasila esencją Życia, czyli diamentowymi cząstkami elementarnymi. Promieniują one na cały wszechświat wszechświatów (omniversum), w tym również na naszego Boga Ojca Matkę, a za Jego/Jej pośrednictwem na wszechstworzenie tego wszechświata. Musicie zrozumieć, że wznoszenie się w wyższe sfery bytu jest współprzedsięwzięciem wymagającym działań zbiorowych, pracy zespołowej. My wskazujemy Wam drogę i udzielamy koniecznych instrukcji, ale to Wy sami musicie podjąć stosowne kroki, dokonując koniecznych zmian we własnym stylu życia oraz systemie poglądów. Ukochany mój, wznieś się, proszę, ponad lęk i poczucie bezsilności, które tak bujnie krzewią się dziś na całym świecie. Wzywaj nas, a dodamy Ci ducha, wzmocnimy Twoją determinację. Wiedz, że jesteśmy z Tobą zawsze i że nieustająco ślemy Ci uzdrawiające promienie miłości i inspirację duchową wprost od Boga Ojca Matki.

JAM JEST archanioł Michał i to ja Ci objawiam te prawdy.

sierpień  2010 * LM-8-2010
Przełożyła Anna Żurowska

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.