Monday, December 27, 2010

Wzywamy Służebników Świata

Przekazała Ronna Herman

Umiłowany mistrzu, ci z Was, którzy są wysłannikami albo dziećmi gwiazd odpowiedzieli na wezwanie, donośnie rozlegające się w całym wszechświecie. *Gwiezdne plemię/dzieci gwiazd/wysłannicy gwiazd czasaminazywane „starymi duszami”. Wysłannik gwiazd to taka dusza lub osoba, która już przeżyła niezliczone wcielenia, i to w całym wszechświecie, a może nawet we wszechświecie wszechświatów, w omniwersum. Oznacza to, że wniknęła ona w zindywidualizowaną świadomość niezmiernie dawno temu i od tamtego czasu miała już krocie inkarnacji oraz doświadczeń jako współ-stworzycielka/-współ-stworzyciel. Wysłannicy gwiazd to ci z samej czołówki, to pionierzy procesu wznoszenia się w wyższe wymiary, zakotwiczający na Ziemi wyższe wibracje świetlne [cytat z Glossary In Reference and Revelations *Glossary and Illustrations, R.H. - Ilustrowanego słownika terminówi i objawień, R.H.]
Przybyliście na Ziemię z odległych systemów gwiezdnych, galaktyk i układów słonecznych, przynosząc ze sobą bogactwo wiedzy kosmicznej, zgromadzonej w świętym umyśle na użytek przyszłości. Każdy z Was musiał uczynić zadość rygorystycznym wymaganiom oraz złożyć uroczyste przysięgi. Zgodziłeś się zstąpić na Ziemię w tych właśnie czasach, tak doniosłych ewolucyjnie i inkarnować się w warunkach niejednokrotnie nader trudnych. Przyrzekłeś, że gdy nadejdzie pora, abyś wstąpił na ścieżkę wyższego rozwoju, pozwolisz nam podjąć wszelkie kroki, jakie uznamy za konieczne, aby Cię przebudzić, i to nie licząc się z Twoją wolną wolą. U jednych wywołało to zjawisko zwane przeniknięciem Duszą/stopieniem się z Duszą, u innych zaś, tych którzy już się na nią przebudzili i byli na to gotowi, nastąpiło stopienie się z jednym z aspektów własnej Jaźni wyższej. Pełne i ostateczne złączenie Duszy ze świętym sercem jest niesłychanie doniosłym wydarzeniem. Kiedy mądrość przepojona miłością dyktuje Ci intencje i gdy wyrażasz je oraz urzeczywistniasz czystym sercem, stajesz się potężnym źródłem energii świętego ognia!
Przebudzenie wywołało wśród awangardy dusz wysoko rozwiniętych masową falę boskiego niezadowolenia. Każdy z Was doświadczył kilku doniosłych transformacji, jakim został poddany ogół ludzi, a także odczuł oddziaływanie lub obserwował przyspieszone przemiany Ziemi, zachodzące systematycznie. W tej grupie znalazła się większość tych z Was, którzy świadomie starali się odzyskać swoją boskość metodami, jakie ich pociągały. Zgodziłeś się świecić przykładem i zrobić wszystko, co w Twojej mocy, aby ułatwić drogę innym, stając się strażnikiem Światłości, przewodnikiem na ścieżce i służebnikiem świata. W dawnych epokach proces wznoszenia się w wyższe wymiary był osiągalny jedynie dla ludzi, którzy inkarnowali się już będąc wtajemniczonymi adeptami, uczniami zaawansowanymi na ścieżce, z misją zakotwiczania na Ziemi jak największej ilości boskiego Światła i przekazywania kosmicznej mądrości. Te czasy minęły. Obecnie ma miejsce w-niebo-wstępowanie na skalę powszechną, obejmujące wszystkie planety, układy słoneczne i galaktyki tego wszechświata. Koła stworzenia obracają się spiralnie bądź w górę, bądź w dół, do wewnątrz lub na zewnątrz - zależnie od wymogów tego wielkiego cyklu kosmicznego, który właśnie panuje.
W ciągu kilku ostatnich lat czasu ziemskiego podaliśmy Wam szczegółowe instrukcje, jak tworzyć piramidy Światła/Mocy w piątym wymiarze. Już działa wspaniała piramida światowa, którą systematycznie odwiedzają wierne dusze, aby tam wdychać diamentowe cząstki czystej boskiej esencji Stwórcy. Prosząc w imię miłości o największe dobro dla całej ludzkości, Ziemi i wszechstworzenia, aktywują oni ów eliksir Życia i wydychają go do olbrzymich zbiorników wewnątrz tej wielkiej piramidy. Dzięki temu ich esencja Miłości tysiąckrotnie się potęguje, a Elohim i zastępy anielskie wykorzystują ją jak najlepiej. Zgodnie z prawem kosmosu musi nadejść pora, kiedy wszystkie dusze świadome winny zacząć zwracać pewną część swego przydziału Miłości/Życia. Aktywnie uczestnicząc w procesie dzielenia się diamentowymi cząstkami w piramidzie światowej, wywiązujesz się ze swoich powinności wobec Boskich Rodziców, ze swoich zadań czynnego i oddanego współ-stwórcy. Stanowi to najwyższą i najskuteczniejszą formę dziesięciny. Dzielenie się doczesnymi majętnościami to rzecz ważna, ale jeszcze donioślejsze są dary z tych bogactw i talentów, które nam zsyła Duch.
W ciągu paru ostatnich lat mnóstwo z Was wspólnie utworzyło w piątym wymiarze rozmaite piramidy grupowe w strategicznych miejscach wokół całej Ziemi. Nasze instrukcje są często formą przygotowania do przyszłej realizacji jakiegoś większego planu. Teraz pora się skupić na stworzeniu warunków do zbliżenia i stowarzyszenia się całej grupy służebników świata. W tym celu piramidy grupowe, rozsiane po świecie, stopniowo łączą się ze sobą tak, aby powstała z nich jedna duża piramida na najwyższych poziomach piątego wymiaru. Nie jest ona tak ogromna, jak piramida światowa, ponieważ służy innym celom. Piramida światowa jest przeznaczona dla całej ludzkości. Każdy, kto zechce, może się tam udać, aby się łączyć i obcować z Bogiem Ojcem Matką, z wielkimi bytami Światłości oraz mocarnymi zastępami aniołów ze sfer niebieskich i Najwyższym Stwórcą, aby wyrażać im swoją wdzięczność i oddawać cześć. Jest to miejsce święte najwyższego rzędu, otwarte dla wszystkich tych, którzy pragną zakosztować szczęśliwości jedni oraz podzielić się swoim bogactwem duchowym i bezwarunkową miłością. Każdy ma zapewnione miejsce w tej świątyni, którą można by nazwać wielką katedrą niebieską, ponieważ w przyszłości – kiedy religie świata zaczną już przyjmować wyższe nauki mądrości, pochodzącej od samego Boga Ojca Matki -  zastąpi ona wiele obecnych przybytków kultu.
Piramida służebników świata będzie zarezerwowana dla ludzi, którzy daleko zaszli na ścieżce do doskonałości wewnętrznej/ mistrzostwa wewnętrznego, a tym samym zyskali prawo dzielenia się swoją mądrością i wiedzą, doskonale już opanowaną i scaloną. Do piramidy służebników świata dociera się tak jak do miast Światła, to jest z osobistej piramidy Światła, gdzie trzeba się udać najpierw. W najbliższej przyszłości podamy więcej instrukcji i informacji na temat przeznaczenia piramidy służebników świata oraz dobrodziejstw, jakich w niej można dostąpić. Na razie tylko nadmienimy, że stanowi ona jedną z największych sposobności służenia rodzajowi ludzkiemu i Ziemi, jakie kiedykolwiek dostaniesz.
Pamiętaj, że inicjacja jest teraz osiągnięciem grupowym, a nie indywidualnym. Co oznacza, że trzeba jakoś, pomagać tym, którzy idą ścieżką tuż za Tobą. Kiedy wzrastasz i wznosisz się na wyższy poziom świadomości, pociągaj za sobą całą ludzkość. Ciążenie ku świadomości zbiorowej leży w naturze Duszy. To Dusza dąży do ponownego zjednoczenia, a nie osobowość sterowana przez ego. Postęp na ścieżce wzmaga świadomość Duszy, a zarazem świadomość ponadindywidualną.
Miliony kochanych duszyczek jest właśnie w trakcie tak zwanego procesu inicjacji, który jednak, powiedzmy sobie jasno, stanowi naturalny etap wznoszenia się w wyższe wymiary. W-niebo-wstępowanie jest procesem nieustającej i wiecznotrwałej ewolucji, a nie celem ostatecznym. Powinieneś też zdawać sobie sprawę, że w tysiącach innych miejsc i innych rzeczywistości już przechodziłeś przez rozmaite jego fazy.
Jesteś aspirantem na ścieżce, toteż będą Ci się objawiać coraz to większe prawdy kosmiczne. Wiedz jednak, że także pomniejsze zasady ponadczasowej mądrości zaczną Ci się poszerzać i rozwijać, obejmując nieznane dotąd reguły, prawa i prawdy kolejnego, wyższego poziomu istnienia – i ten cykl wznoszenia się świadomości nigdy się nie skończy! Pamiętaj, wiedzę należy dobrze przyswoić i umiejętnie oraz skutecznie wykorzystywać, aby się mogła utrwalić i pozostać w Tobie jako mądrość. Człowiekiem ducha jest ten, kto rozwinął swoje zdolności nadświadome do tego stopnia, że może już zacząć czerpać ze skarbnicy informacji nagromadzonych w świętym umyśle. W końcu za pośrednictwem licznych fragmentów swojej Duszy, rozsianych po całym wszechświecie. uczy się on czerpać z poziomu wyższych wymiarów nie tylko inspirację, ale i wiedzę wyższej natury. Na skutek otwierania się obszarów mózgu będących siedliskiem wyższych wibracji energetycznych spora część pamięci minionych wydarzeń zacznie Ci się zacierać w miarę tego, jak będziesz coraz mniej polegać na rejonach mózgu/umyśle związanych/-ym z instynktami, a coraz bardziej używać tych, w których przejawia się umysł wyższy. Proces w-niebo-wstępowania poszerza umysł, sprawiając że z jednego stanu świadomości przechodzi się w kolejny, wyższy. Świadomość się poszerza obejmując sobą całą ludzkość, Ziemię, układ słoneczny i mechanizmy jego funkcjonowania. Małe ja przestaje być ośrodkiem zainteresowania. Celem najwyższym jest stać się istotą o świadomości galaktycznej, a ostatecznie nawet kosmicznej, wszechobejmującej.
Kochany mój, staramy się Wam podawać najistotniejsze informacje, tak abyś rozumiał, co się dzieje oraz orientował się w ogólnych zarysach, czego się można spodziewać. Proponujemy również takie metody, narzędzia i ćwiczenia, jakie Ci pomogą przechodzić przez obecny proces ewolucyjny z minimalnym trudem, co jest możliwe dzięki darowi łaski (stanowiącej wysubtelnioną energię karmiczną). I jak zwykle doradzamy Ci przyjmować jedynie te idee i wyobrażenia, które w głębi serca i duszy wywołują u Ciecie rezonans, odczucie, że to musi być prawda – twoja prawda. Teraz, kiedy masz się stać panem własnego przeznaczenia, nie możesz już podążać czyimiś śladami jak automat, bezmyślnie wyznając poglądy przez kogoś głoszone. Jako pan siebie musisz nieustająco polegać na własnej zdolności rozeznania. Na Ziemi jest teraz wielu oddanych wysłanników wyższej mądrości, którzy poświęcili życie, aby Ci udostępnić nauki mądrości na czasy obecne i przyszłe – kiedy świadomość świata się poszerzy. Usiłują oni dać ludziom mądrość najwyższego lotu oraz wiedzę najbardziej dobroczynną, a żeby to osiągnąć, stale muszą się starać o dokładność i nieskazitelność przekazu. Poznasz ich po owocach, jakie przynoszą. To Ci, których od wypełniania misji nie powstrzyma nawet największa siła ciemności ani zła wola.
Ci z Was, którzy swojemu widmu Światła i cienia przywrócili odpowiedni poziom dualizmu, powinni teraz rozpocząć proces otwierania szlaków komunikacji z istnościami z wyższych wymiarów. Jeżeli należysz do ich grona, oznacza to, iż dokonałeś już ogromnego dzieła, jakim jest spłata większej części długów karmicznych, co sprawia, że Twoja sygnatura energetyczna emanuje wibracjami pozytywnymi, korzystnymi. Świadczy to również o tym, że z powodzeniem nawiązałeś łączność z własnym świętym umysłem i świętym sercem oraz przywróciłeś im kontakt pomiędzy sobą. Niejeden z Was zaczął odbierać od swojej Jaźni wyższej, kierowników duchowych i wyspecjalizowanych aniołów-pomocników impulsy i przekazy zarówno inspiracji, jak i wiedzy na zaawansowanym poziomie. Ostrzegamy, że kontakt z wibracjami któregoś z bytów Światłości wyższego rzędu, Panów Światłości albo archaniołów z wyższych sfer anielskich, nie mówiąc już o otrzymywaniu od nich wiadomości, byłby zjawiskiem nader wyjątkowym, niesłychanie rzadkim. Wymaga to bowiem dłuższego przeszkolenia oraz okresu próby. Radzimy Ci się nie spieszyć i pozwolić, żeby przez ten proces przeprowadziła Cię Jaźń wyższa. A wówczas z jej pomocą uda Ci się nawiązać stabilną łączność z wibracjami wyższej inteligencji kosmicznej, a zarazem – bezpiecznie postępując naprzód – dostać się pod skrzydła nauczycieli mądrości kosmicznej na bardziej zaawansowanym poziomie.

PYTANIE: „Proszę o wyjaśnienie pojęcia CIAŁA PRZYCZYNOWEGO.
Ciało przyczynowe to aspekt Jaźni wyższej, a inaczej wszechduszy, przebywającej na wyższym planie mentalnym. Zapisują się w niej wszystkie dobre uczynki, które spełniłeś i całe dobro, jakie stworzyłeś w ciągu życia. Niektóre żywoty wnoszą niewiele nowego do tego bożego sezamu, a znów podczas innych, tych ważnych, będących pasmem służby i poświęcenia, Twoje skarby niebieskie mogą się znacznie pomnożyć. Wskutek tego przybytku otwiera się ścieżka do pierwszej sfery/ pierwszego fragmentu Twojej Jaźni wyższej, tak że wszelkie talenty i mądrość tam nagromadzone zaczynają Ci wpływać do mózgu i powłoki fizycznej. Dusza robi, co tylko może, aby pomóc Ci się połączyć z Jaźnią wyższą, ponieważ przynosi to niezmierne korzyści zarówno jej samej, jak i ciału fizycznemu. Z czasem Twoja ludzka świadomość stopniowo się zestraja z inteligencją kosmiczną.
PYTANIE: Czy harmonizacja czakramów nadaje im odpowiednią szybkość obrotów?
Do pewnego stopnia. Dźwięki harmonizujące dają impuls, który uruchamia proces uwalniania się z czakramów dysharmonijnych myślokształtów. Chodzi o to, by ostatecznie te eteryczne wiry energii zaczęły promieniować siłą życiową o wibracjach, jakim pierwotnie miały służyć. Proces ten przebiega niesłychanie powoli, etapami, ponieważ w jego trakcie te niezrównoważone energie rozchodzą się po całym organizmie, składającym się z czterech ciał: fizycznego, emocjonalnego, mentalnego i eterycznego, a wreszcie, zgodnie z prawem koła obiegu, znakiem nieskończoności wypływają w świat fizyczny. Poprzednio bezwzględnie trzeba było doświadczyć wszystkiego, co się kiedyś samemu stworzyło albo też w jakiś sposób naprawić swoje złe postępki, spłacać długi karmiczne. W praktyce oznaczało to, że owe ujemne energie tak zabarwiały i wstrząsały Twoimi układami i położeniem życiowym, żebyś je mógł przemienić, przywracając im wibracje harmonijne. Tak więc w miarę uwalniania się wibracji negatywnych czakramy odzyskują odpowiednio szybszą prędkość obrotów.
Kiedy myślisz i działasz pozytywnie, wibracje, jakimi promieniują Ci czakramy, są zrównoważone i harmonijne, dzięki czemu koniec końców osiągasz mistrzostwo wewnętrzne oraz stan oświecenia! Oto dlaczego tak ważną rzeczą jest codzienne przywoływanie fioletowego płomienia!. Stopniowo przemieni Ci on wszystkie dysharmonijne energie, tak że już nie będziesz musiał doświadczać tych niezrównoważonych myślokształtów, które kiedyś powołałeś do istnienia, co inaczej - zgodnie z prawem przyczynowo-skutkowym –nastąpić by musiało. O niebo lepiej jest korzystać z daru fioletowego płomienia przeistaczającego i za jego sprawą transformować negatywne energie w miarę tego, jak się uwalniają. Pomoże Ci to wznieść się na poziom nazywany stanem łaski.
Moi dzielni rycerze, idziemy naprzód wszyscy razem jako jedna armia służebników świata, umocnijcie więc, proszę, swoją duchową zbroję przymiotami i cnotami pierwszego Promienia Woli i Potęgi Bożej: prawością, męstwem, prawdą i wytrwałością. Ślubuję, że będę Was prowadzić i chronić w granicach, jakie dopuszcza prawo kosmosu. Kiedy my, służebnicy świata pod przewodem Kosmicznej Rady Światłości, działamy wszyscy pospołu, nie może nam się nie powieść! Przynosicie nam wielką radość.

JAM JEST ARCHANIOŁ MICHAŁ

Maj 2010 (LM-5-2010)
Przekład: Anna Żurowska

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.